Etusivu » Arkistot 20.12.2017

VALOE OYJ:N OSAKEANTI YHTIÖN MERKITTÄVILLE VELKOJILLE; YHTIÖ VASTAANOTTANUT 8,6 MILJOONAN EURON EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET VELKOJEN KUITTAAMISELLA TEHTÄVISTÄ OSAKEMERKINNÖISTÄ JA 0,8 MILJOONAN EURON EHDOTTOMAT MERKINTÄSITOUMUKSET UUTTA

VALOE OYJ:N OSAKEANTI YHTIÖN MERKITTÄVILLE VELKOJILLE; YHTIÖ VASTAANOTTANUT 8,6 MILJOONAN EURON EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET VELKOJEN KUITTAAMISELLA TEHTÄVISTÄ OSAKEMERKINNÖISTÄ JA 0,8 MILJOONAN EURON EHDOTTOMAT MERKINTÄSITOUMUKSET UUTTA

Julkaistu: 2017-12-20 20:25:00 CET
Valoe Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
VALOE OYJ:N OSAKEANTI YHTIÖN MERKITTÄVILLE VELKOJILLE; YHTIÖ VASTAANOTTANUT 8,6 MILJOONAN EURON EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET VELKOJEN KUITTAAMISELLA TEHTÄVISTÄ OSAKEMERKINNÖISTÄ JA 0,8 MILJOONAN EURON EHDOTTOMAT MERKINTÄSITOUMUKSET UUTTA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N OSAKEANTI YHTIÖN MERKITTÄVILLE VELKOJILLE; YHTIÖ VASTAANOTTANUT 8,6 MILJOONAN EURON EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET VELKOJEN KUITTAAMISELLA TEHTÄVISTÄ OSAKEMERKINNÖISTÄ JA 0,8 MILJOONAN EURON EHDOTTOMAT MERKINTÄSITOUMUKSET UUTTA RAHAA VASTAAN TEHTÄVISTÄ MERKINNÖISTÄ

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 28.11.2017 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjoaa enintään 10.000.000 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”) merkittäväksi Yhtiön kaikille sellaisille velkojille (mukaan lukien Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2015 ja I/2017 merkitsijät), joilla on merkintähetkellä vähintään 25.000 euron suuruinen riidaton saatava Yhtiöltä (kukin “Merkitsijä”). Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Uusien Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta Merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan. Merkintähinta per Uusi Osake on 0,98 euroa siltä osin kuin merkintähinta maksetaan rahana ja 1,18 euroa siltä osin kuin merkintähinta maksetaan kuittaamalla.

Merkintähinnat on määritelty siten, että ne ovat Yhtiön hallituksen arvion mukaan riittävän houkuttelevia, jotta mahdollisimman suuri osa Merkitsijöistä on halukas merkitsemään osakkeita sekä rahaa että heillä Yhtiöltä olevia saataviaan vastaan.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 21.12.2017 klo 8:00 Suomen aikaa ja päättyy 15.1.2018 klo 18:00 Suomen aikaa. Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät.

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön taseasemaa ja siten parantaa Yhtiön taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä kerätä Yhtiölle uutta pääomaa sen käyttöpääomatarpeen sekä liiketoimintasuunnitelman mukaisen toiminnan rahoittamiseksi. Osakeannin oletetaan myös parantavan Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Osakeannin tavoitteena on kerätä Yhtiölle enintään 1,8 miljoonaa euroa uutta rahaa.

Uudet Osakkeet tarjotaan Merkitsijöiden merkittäväksi Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön taseaseman vahvistaminen, Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen sekä käyttöpääomatarpeen ja liiketoimintasuunnitelman osittainen rahoittaminen kustannustehokkaalla tavalla. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 8,6 miljoonan euron ehdolliset merkintäsitoumukset Osakeantiin liittyvistä velkojen kuittaamisella tehtävistä osakemerkinnöistä. Edellä sanotut merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiössä ei tapahdu merkintäsitoumuksen allekirjoittamisen ja merkinnän tekohetken välillä olennaista haitallista muutosta. Lisäksi Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 0,8 miljoonan euron ehdottomat merkintäsitoumukset Osakeantiin liittyvistä uutta rahaa vastaan tehtävistä osakemerkinnöistä.

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröimistä kaupparekisteriin niin pian kuin käytännössä on mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Uusien Osakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 19.1.2018.

Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 22.1.2018 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Mikkelissä 20. päivänä joulukuuta 2017

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Liitteet:
171220 Valoe Osakeanti II antiehdot.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.12.2017

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.12.2017

Julkaistu: 2017-12-20 17:33:57 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.12.2017

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS20.12.2017
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.12.2017
Helsingin Pörssi
Päivämäärä20.12.2017
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä19 847osaketta
Keskihinta/ osake0,2643EUR
Kokonaishinta5 245,56EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.12.2017
tehtyjen kauppojen jälkeen: 200 847 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_20.12_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

United Bankers Oyj on myynyt osuutensa Mikana Power Oy:stä

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj on myynyt osuutensa Mikana Power Oy:stä

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 20.12.2017 kello 16.30

United Bankers Oyj on myynyt osuutensa Mikana Power Oy:stä

United Bankers Oyj (“United Bankers”) on 20.12.2017 allekirjoitetulla sopimuksella sopinut myyvänsä noin 25 % omistusosuutensa listaamattomasta Mikana Power Oy:stä (“Mikana Power”). Kauppahinta on noin 271 000 euroa. Mikana Power omistaa 51 % osuuden listaamattomasta Winda Power Oy:stä, joka on tuulipuistojen kehittämiseen ja hallintaan keskittynyt yhtiö. Ostaja on Mikana Invest Oy, joka kauppojen toteutumisen myötä 20.12.2017 omistaa 100 % Mikana Powerin osakekannasta. Mikana Invest Oy kuuluu Green Horizon Renewables a.s. -konserniin, joka on uusiutuvan energian kehittäjä. Kaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin vuoden 2017 tulokseen.

“Osana reaaliomaisuussijoittamiseen keskittyvää strategiaamme lähdimme Mikana Powerin kautta mukaan tuulivoimainfrastruktuurin kehittämiseen alkuvuonna 2015. Tuulivoiman tuotannon taloudelliset näkymät ovat muuttuneet valtion lopetettua tuulivoiman tuotantotuet, eikä uudesta tukijärjestelmästä ole vielä selvyyttä. Tästä johtuen päätimme yhdessä muiden vähemmistöosakkaiden kanssa luopua sijoituksesta”, kertoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-20 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/20/United+Bankers+Oyj+on+myynyt+osuutensa+Mikana+Power+Oy+st%C3%A4+HUG2157484.html

United Bankers Oyj:n tytäryhtiön UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuden hankinta toteutunut

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj:n tytäryhtiön UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuden hankinta toteutunut

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 20.12.2017 kello 16:15

United Bankers Oyj:n tytäryhtiön UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuden hankinta toteutunut

United Bankers Oyj:n (“United Bankers”, “Yhtiö”) on tänään saattanut päätökseen yrityskaupan, jossa se osti UB Real Asset Management Oy:n (“UB Real Asset Management”) vähemmistöosuuden. Kaupasta tiedotettiin 13.11.2017. Kauppa on nyt toteutunut lopullisesti, ja United Bankers omistaa näin ollen 100 % UB Real Asset Managementin osakekannasta.

UB Real Asset Managementin vähemmistöosakkaat ovat merkinneet hallituksen päätöksellä 13.11.2017 suunnatussa osakeannissa annetut 114 701 uutta United Bankersin osaketta, joiden merkintähinta maksetaan kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina Yhtiölle luovutettavilla UB Real Asset Managementin osakkeilla. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 20.12.2017.

Uudet osakkeet tuottavat haltijalleen osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta tilikaudelta 2017 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Yhteensä 110 768 vastikeosaketta on luovutusrajoituksen kohteena erikseen sovitun mukaisesti. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla sen jälkeen, kun Yhtiön yhtiökokous on keväällä 2018 päättänyt mahdollisesta osingonjaosta tilikaudelta 2017. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 1 657 181 kappaletta. United Bankersin hallitus on 12.12.2017 julkistetussa yhtiökokouskutsussa ehdottanut 8.1.2018 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan antamaan uusia osakkeita suunnatussa osakeannissa Suomen Pankkiiriliike Oy:n yrityskauppaan liittyen. Näitä osakkeita ei ole huomioitu edellä mainitussa osakkeiden kokonaismäärässä.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-20 15:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/20/United+Bankers+Oyj+n+tyt%C3%A4ryhti%C3%B6n+UB+Real+Asset+Managementin+v%C3%A4hemmist%C3%B6osuuden+hankinta+toteutunut+HUG2157495.html

UPM sulkee Blandinin paperikone 5:n vuoden loppuun mennessä

UPM-Kymmene Corporation

UPM sulkee Blandinin paperikone 5:n vuoden loppuun mennessä

(UPM, Helsinki, 20.12.2017 klo 16.00 EET) – UPM ilmoitti 24. lokakuuta suunnitelmastaan sulkea pysyvästi Blandinin tehtaan paperikone 5:n Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Suunnitelman taustalla on Pohjois-Amerikan paperimarkkinan ylikapasiteetti. Prosessi on saatu päätökseen, ja paperikone 5 suljetaan pysyvästi viimeistään 30. joulukuuta 2017.

Koneen sulkeminen vähentää päällystettyjen aikakauslehtipapereiden vuosittaista tuotantokapasiteettia noin 128 000 tonnilla, ja sen vaikutukset kohdistuvat 148 positioon. Paperin tuotanto jatkuu Blandinin tehtaan jäljelle jäävällä paperikone 6:lla.

“UPM on sitoutunut paperiliiketoimintaan pitkällä tähtäimellä. Pystyäksemme turvaamaan liiketoiminnan taloudellisen vakauden meidän täytyy sopeuttaa tuotantokapasiteettiamme vastaamaan markkinoiden kehitykseen. Olemme pahoillamme toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöihimme. Olemme sitoutuneet reiluun vuoropuheluun henkilöstön edustajien kanssa, jotta pystymme lieventämään sulkemisen vaikutuksia Blandinin tehtaan henkilöstöön”, sanoo Ruud van den Berg, UPM Paper ENA:n Magazines, Merchants & Office -liiketoimintayksikön johtaja.

Lisätietoja aiheesta löytyy aiemmasta tiedotteestamme.

Lisätietoja antaa:
Joe Maher, tehtaanjohtaja, UPM Blandin, puh. +1 218 327 6398

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA:n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-20 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/20/UPM+sulkee+Blandinin+paperikone+5+n+vuoden+loppuun+menness%C3%A4+HUG2157463.html

Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020

Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020

Julkaistu: 2017-12-20 14:15:00 CET
Atria Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020

Seinäjoki, Suomi, 2017-12-20 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Atria Oyj Pörssitiedote 20.12.2017 klo 15.15

Atria Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020

Atria Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018 – 2020. Uuden osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, ensimmäinen ansaintajakso alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70%) ja orgaaniseen kasvuun (30%).

Palkkiot kaudelta 2018 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2019, 2020, 2021 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Ansaintajakson 2018 perusteella maksettavat palkkioiden arvo on yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa.

Uuden palkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Sievi Capital Oyj muuttaa taloudellisten tietojen raportointikäytäntöään

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj muuttaa taloudellisten tietojen raportointikäytäntöään

Sievi Capital muuttaa taloudellisten tietojen raportointikäytäntöään vuoden 2018 alusta alkaen. Sievi Capital täydentää sijoittajakalenteriaan ja julkistaa vuoden 2018 alusta säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa perusteella seuraavat taloudelliset katsaukset:

28.2.2018 – Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote
Viimeistään viikko 11 – Vuoden 2017 vuosikertomus
27.4.2018 – Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018
23.8.2018 – Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018
25.10.2018 – Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018.
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2018.

Tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen sisältö säilyy lähtökohtaisesti ennallaan. Liiketoimintakatsauksissa Sievi Capital julkistaa pörssitiedotteella eräitä avainlukuja kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta sekä tietoja yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen,
puh. 040 500 6898

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-20 14:05 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/20/Sievi+Capital+Oyj+muuttaa+taloudellisten+tietojen+raportointik%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%A4%C3%A4n+HUG2157448.html

Sievi Capital Oyj:n sijoitusten käyvän arvon muutos

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj:n sijoitusten käyvän arvon muutos

Sijoituskohteiden jatkuvan arvonmäärityksen perusteella Sievi Capital Oyj:n omistuksessa olevien listaamattomiin yhtiöihin kohdistuvien sijoitusten käyvät arvot ovat nousseet kokonaisuudessaan 9,2 milj. euroa kuluvan vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Arvonmuutoksella on vastaava vaikutus yhtiön tilikauden tulokseen ennen veroja ja noin 0,13 euron vaikutus osakekohtaiseen substanssiarvoon.

Useat tekijät ovat vaikuttaneet sijoituskohteiden käyvän arvon muutokseen. Suurin vaikutus positiiviseen arvonmuutokseen on iLOQ Oy:n kohdistuvan sijoituksen käyvän arvon muutoksella, johon on johtanut yhtiön vahvana jatkunut kehitys sekä tulevaisuuden näkymät.

SIEVI CAPITAL OYJ

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen,
puh. 040 500 6898

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-20 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/20/Sievi+Capital+Oyj+n+sijoitusten+k%C3%A4yv%C3%A4n+arvon+muutos+HUG2157444.html

Tokmanni Group Oyj: Rautiainen ja Kesko saavuttaneet sovinnon kilpailukieltoasiassa

Tokmanni Group Oyj

Tokmanni Group Oyj: Rautiainen ja Kesko saavuttaneet sovinnon kilpailukieltoasiassa

Tokmanni Group Oyj Pörssitiedote 20.12.2017 klo 15.00

Rautiainen ja Kesko saavuttaneet sovinnon kilpailukieltoasiassa

Tokmanni Group Oyj:n tietoon on tullut, että Kesko Oyj ja Mika Rautiainen ovat saavuttaneet sovinnon kilpailukieltoehtoa koskevassa asiassa. Sopimuksen mukaan Mika Rautiainen tulee aloittamaan aiemmin tiedotetusta poiketen Tokmanni Group Oyj:n toimitusjohtajana 1.6.2018 alkaen. Aiemman tiedotetun mukaisesti, Harri Sivula jatkaa vt. toimitusjohtajana kunnes Mika Rautiainen aloittaa tehtävässään.

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Harri Sivula
Hallituksen puheenjohtaja, vt. toimitusjohtaja
Puh. 050 656 92
Harri.sivula@tokmanni.fi

Joséphine Mickwitz
Head of IR and Communications
Puh. 0400 784 889
josephine.mickwitz@tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2016 Tokmannin liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 162 myymälää 31.12.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-20 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/20/Tokmanni+Group+Oyj+Rautiainen+ja+Kesko+saavuttaneet+sovinnon+kilpailukieltoasiassa+HUG2157438.html

Talenom Oyj:lle kaksi uutta franchising-yrittäjää Kauniaisiin

Talenom Oyj

Talenom Oyj:lle kaksi uutta franchising-yrittäjää Kauniaisiin

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 20.12.2017 kello 14.00
Talenom Oyj:lle kaksi uutta franchising-yrittäjää Kauniaisiin
Talenom Oyj on solminut kaksi uutta franchising-sopimusta, joiden myötä franchising-ketjun koko kasvaa 14 yrittäjään. Nyt solmittujen sopimusten myötä yhtiö avaa toimipisteen Kauniaisiin, missä yrittäjinä aloittavat Teemu Kähkönen ja Jarmo Peltomäki.
Franchising-toimintamallissa itsenäiset yrittäjät tarjoavat paikallisesti asiakaspäälliköinä asiakkailleen saman palvelukokonaisuuden kuin muutkin Talenomin toimistot. Itse kirjanpidon tekeminen on keskitetty Talenomin pitkälle automatisoituihin yksiköihin Ouluun ja Tampereelle, joissa hyödynnetään skaalautuvia tuotantoprosesseja. Franchising-toimintamalli mahdollistaa toiminnan laajentamisen tehokkaasti myös pienemmille markkina-alueille Suomessa.
Talenom Oyj on kasvuyhtiö, jossa uudet asiakkuudet syntyvät aktiivisella myyntityöllä. Franchising-toimintamallin laajentuminen tukee näin yhtiön orgaanisen kasvun strategiaa. Franchising-ketjun laajentamista uusille paikkakunnille tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.
TALENOM OYJ
Lisätietoja:
Jussi Paaso
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
044 066 6622
jussi.paaso@talenom.fi
Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.
Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 37 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2015 verrattuna 12,0 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2011- 2016 oli noin 13 %.
JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-20 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/20/Talenom+Oyj+lle+kaksi+uutta+franchising+yritt%C3%A4j%C3%A4%C3%A4+Kauniaisiin+HUG2157358.html