Etusivu » Arkistot 12.12.2017

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.12.2017

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.12.2017

Julkaistu: 2017-12-12 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.12.2017

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS12.12.2017
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.12.2017
Helsingin Pörssi
Päivämäärä12.12.2017
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä20 000osaketta
Keskihinta/ osake0,2817EUR
Kokonaishinta5 634,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.12.2017
tehtyjen kauppojen jälkeen: 73 999 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_12.12_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Amer Sports Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.12.2017

Amer Sports Corporation

Amer Sports Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.12.2017

Amer Sports Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 12.12.2017

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.12.2017

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 12.12.2017
Pörssikauppa Osto
Osakelaji AMEAS
Osakemäärä 20 000 osaketta
Keskihinta/osake 22,3112 EUR
Kokonaishinta 446 224,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.12.2017
tehtyjen kauppojen jälkeen: 3 234 524 KPL.

Amer Sports Oyj:n puolesta

NORDEA BANK AB (publ), SUOMEN SIVULIIKE

Janne Sarvikivi Ilari Isomäki

Lisätietoja:
Päivi Antola, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet,
Amer Sports Oyj
puh.020 712 2537
www.amersports.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-12 17:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/12/Amer+Sports+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+12+12+2017+HUG2155633.html

United Bankers Oyj: Kutsu United Bankers Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: Kutsu United Bankers Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj
Yhtiötiedote 12.12.2017 kello 16:00

Kutsu United Bankers Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aika Maanantai 8. tammikuuta 2018 klo 15.00
Paikka United Bankers Oyj, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki, 4. kerros

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8. tammikuuta 2018 klo 15.00 alkaen United Bankers Oyj:n tiloissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.15.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakekannan hankinnan toteuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien A-osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti liittyy strategisen yritysjärjestelyn toteuttamiseen, jolla United Bankers Oyj hankkii Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakkeet annetaan merkittäväksi United Bankers Oyj:n ja Suomen Pankkiiriliike Oy:n välisen 28.11.2017 allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen mukaisesti Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajille. Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannasta. Osakevaihdon toteuttaminen on ehdollinen osakevaihtosopimuksessa mainittujen edellytysten täyttymiselle, mukaan lukien Finanssivalvonnan hyväksynnälle.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi antaa suunnatussa osakeannissa Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajille enintään 248 055 yhtiön uutta A-osaketta. Osakkeet eivät oikeuta osinkoon vuodelta 2017. Annettavat uudet A-osakkeet vastaavat enintään noin 16,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä, ja enintään noin 15,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaille on annettu A-osakkeita 114 701 kappaletta 13.11.2017 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti, arviolta 20.12.2017 mennessä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakevaihdon lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta ja/tai maksuttomasta yhtiön A-osakkeiden osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen A-osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 300 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä vastaa enintään noin 19,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä ja enintään noin 18,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaille on annettu osakkeita 13.11.2017 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti, arviolta 20.12.2017 mennessä. Kokouskutsun kohdan 6 mukaisten osakkeiden antamisen jälkeen valtuutuksen määrä vastaa enintään noin 15,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen, yhtiön jo allekirjoittamien osakevaihtosopimusten mukaisten mahdollisten lisäkauppahintojen maksamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista sekä annettaviin osakkeisiin tai osakkeeseen oikeuttavien erityisiin oikeuksiin liittyvistä oikeuksista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä, ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu ja edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 12.12.2017 alkaen United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki. United Bankers Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja puolivuosikatsaus ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla.

Päätösehdotukset ja edellä mainitut kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokousasiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.1.2018.

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.12.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 3.1.2018 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous
puhelimitse: (09) 25 380 348, arkisin klo 9.00-16.00
kirjeitse: United Bankers Oyj, Yhtiökokous, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.12.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.1.2018 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty alkuperäinen valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen United Bankers Oyj, Yhtiökokous, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai tuomaan yhtiökokoukseen, jolloin valtakirja luovutetaan yhtiön edustajille paikalle saavuttaessa.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.

United Bankers Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 1 542 480 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa kymmenen (10) ääntä yhtiökokouksessa ja 0 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. United Bankers Oyj:llä on 1 657 181 A-sarjan osaketta sen jälkeen, kun UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaille on annettu osakkeita 13.11.2017 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti, arviolta 20.12.2017 mennessä. United Bankers Oyj:llä on 1 905 236 A-sarjan osaketta kokouskutsun kohdan 6 mukaisen suunnatun osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Helsingissä 12. joulukuuta 2017

United Bankers Oyj:n Hallitus

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-12 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/12/United+Bankers+Oyj+Kutsu+United+Bankers+Oyj+n+ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4iseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG2155559.html

Neste Oyj:n hallitus päätti osakeohjelman 2018-2020 yksityiskohdista

Neste Corporation

Neste Oyj:n hallitus päätti osakeohjelman 2018-2020 yksityiskohdista

Neste Oyj
Pörssitiedote
12.12.2017 klo 15.45

Neste Oyj:n hallitus päätti osakeohjelman 2018-2020 yksityiskohdista

Neste Oyj:n hallitus on päättänyt osakeohjelman 2018-2020 kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta ja ansaintakriteereistä.

Osakeohjelman 2018-2020 kohderyhmään kuuluu noin 130 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018-2020 perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR) suhteelliseen kehitykseen ja konsernin kumulatiiviseen vertailukelpoiseen vapaaseen kassavirtaan. Ansaintajaksolta 2018-2020 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 176 000 Neste Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018-2020 maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa 12 kuukauden mittaisen rajoitusjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen rajoitusjakson päättymistä, avainhenkilön on pääsääntöisesti palautettava palkkiona maksetut osakkeet yhtiölle.

Järjestelmän ja vuositason lyhyen aikavälin kannustinohjelman perusteella yhteensä maksettavat palkkiot eivät voi minään vuonna ylittää 120 prosenttia avainhenkilön kiinteästä bruttovuosipalkasta.

Avainhenkilön on omistettava kaikki koko järjestelmän perusteella palkkiona saamansa osakkeet myös rajoitusjakson jälkeen, kunnes johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvoa, ja muun avainhenkilön osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin avainhenkilön jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu tai niin kauan kuin muun avainhenkilön työsuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Neste Oyj

Jorma Eloranta
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:
Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 458 4484
Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, puh. 010 458 4688

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää:neste.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-12 14:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/12/Neste+Oyj+n+hallitus+p%C3%A4%C3%A4tti+osakeohjelman+2018+2020+yksityiskohdista+HUG2155564.html

Nesteen uusiutuvien tuotteiden kasvuohjelma etenee

Neste Corporation

Nesteen uusiutuvien tuotteiden kasvuohjelma etenee

Neste Oyj
Lehdistötiedote
12.12.2017 klo 14.00

Nesteen uusiutuvien tuotteiden kasvuohjelma etenee

Nesteen hallitus on päättänyt, että uusiutuvan dieselin, uusiutuvan lentopolttoaineen ja biokemikaalien tuotannon lisäkapasiteetti sijoitetaan Singaporen. Päätös käynnistää uuden tuotantolinjan teknisen suunnittelun, joka tähtää lopulliseen investointipäätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä. Mikäli hanke etenee suunnitellusti, tuotannon on määrä alkaa vuoteen 2022 mennessä.

Uusi tuotantolinja lisää Nesteen Singaporen jalostamon kapasiteettia yhteensä miljoonalla tonnilla. Kasvusuunnitelmaan kuuluu myös tehostetun esikäsittely-yksikön rakentaminen, millä varaudutaan yhä huonompilaatuisten jäteraaka-aineiden käyttöön.

“Harkittavana oli kaksi tasavahvaa sijaintivaihtoehtoa eli Yhdysvallat ja Singapore. Selvitimme molempien vaihtoehtojen vahvuuksia toimintaympäristönä ja lisäksi päivitimme raaka-aine- ja kysyntänäkymät. Tämän kokonaisarvioinnin perusteella päädyimme lopulta Singaporeen”, Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala sanoo.

Nesteellä on nykyisin uusiutuvan dieselin kapasiteettia 2,6 miljoonaa tonnia, josta runsas miljoona tonnia on Singaporessa, saman verran Rotterdamissa ja loput Porvoossa Suomessa. Tämä kapasiteetti kasvaa 3 miljoonaan tonniin pullonkauloja poistamalla vuoteeen 2020 mennessä. Laitoksilla voidaan valmistaa uusiutuvan dieselin lisäksi uusiutuvaa lentopolttoainetta ja raaka-ainetta erilaisiin biokemikaalien sovelluksiin.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Kaisa Hietala, Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja, puh. 050 458 4128

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-12 13:04 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/12/Nesteen+uusiutuvien+tuotteiden+kasvuohjelma+etenee+HUG2155536.html

UUTECHNIC GROUP ON MAKSANUT POIS ERITYISEN VAIHTO-OIKEUDEN SISÄLTÄVÄN PÄÄOMALAINANSA

Plc Uutechnic Group Oyj

UUTECHNIC GROUP ON MAKSANUT POIS ERITYISEN VAIHTO-OIKEUDEN SISÄLTÄVÄN PÄÄOMALAINANSA

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.12.2017 klo 13:30

UUTECHNIC GROUP ON MAKSANUT POIS ERITYISEN VAIHTO-OIKEUDEN SISÄLTÄVÄN PÄÄOMALAINANSA

Plc Uutechnic Group Oyj on maksanut pois 1 milj. euron pääomalainan, jonka ehtoihin sisältyi erityinen vaihto-oikeus muuttaa 31.12.2017 maksamaton pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa osake. Pääomalaina liittyi vuonna 2015 tehtyyn rahoitusjärjestelyyn.

Uudessakaupungissa 12.12.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin liiketoiminta, Process Solutions, jaetaan kahteen liiketoimintalinjaan. Mixing Technology liiketoimintalinjaan kuuluvat Stelzer Rührtechnik GmbH ja Uutechnic Oy. Tanks & Rolls liiketoimintalinjaan kuuluvat Japrotek Oy Ab ja AP-Tela Oy.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-12 12:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/12/UUTECHNIC+GROUP+ON+MAKSANUT+POIS+ERITYISEN+VAIHTO+OIKEUDEN+SIS%C3%84LT%C3%84V%C3%84N+P%C3%84%C3%84OMALAINANSA+HUG2155522.html

UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2018

Plc Uutechnic Group Oyj

UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2018

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.12.2017 klo 13:20

UUTECHNIC GROUPIN TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUPÄIVÄT 2018

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 keskiviikkona 28.2.2018.

Vuoden 2018 puolivuosikatsaus sekä liiketoimintakatsaukset julkaistaan seuraavasti:

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2018 perjantaina 27.4.2018

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 perjantaina 27.7.2018

Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2018 maanantaina 29.10.2018

Uutechnic Groupin tilinpäätös vuodelta 2017 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 10/2018.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 12.4.2018. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on viimeistään 11.2.2018 toimitettava tästä kirjallinen vaatimus yhtiön hallitukselle osoitteeseen Leena Junninen, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki tai sähköpostitse osoitteeseen leena.junninen@uutechnic.fi.

Taloudelliset tiedotteet ovat julkaisupäivästään lähtien nähtävillä yhtiön nettisivuilla www.uutechnicgroup.fi.

Uudessakaupungissa 12.12.2017

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-12 12:20 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/12/UUTECHNIC+GROUPIN+TALOUDELLISTEN+KATSAUSTEN+JULKAISUP%C3%84IV%C3%84T+2018+HUG2155517.html

Konecranes toimittaa ensimmäiset Konecranes-jätteenkäsittelynosturit Intiaan

Konecranes toimittaa ensimmäiset Konecranes-jätteenkäsittelynosturit Intiaan

Julkaistu: 2017-12-12 10:00:00 CET
Konecranes Oyj
Lehdistötiedote
Konecranes toimittaa ensimmäiset Konecranes-jätteenkäsittelynosturit Intiaan

Konecranes sai lokakuussa 2017 kahden puoliautomaattisen jätteenkäsittelynosturin (WTE) ja yhden sähkötoimisen siltanosturin (EOT) tilauksen Intiassa Bengalurussa toimivalta Greenesol Power Systems Pvt. Ltd. (GPSPL) -yritykseltä. Tämä on ensimmäinen Konecranes WTE -nosturitoimitus Intiaan. Nosturit toimitetaan Hyderabadissa sijaitsevaan 20 megawatin jätteenpolttolaitokseen kesäkuussa 2018. Laitoksen loppukäyttäjä on Ramky Group -yritykseen kuuluva Hyderabad Integrated MSW Ltd.

”Olemme todella innoissamme tilauksesta”, sanoo Joseph Botros, Director and Head of Waste-to-Energy industry, Konecranes. ”Tämä on ensimmäinen Konecranes-jätteenkäsittelynosturitoimitus Intiaan. Nosturit menevät jätteenpolttolaitokselle, jossa käsitellään maan suurimpiin kuuluvan kaupungin jätteitä. Uskomme laajan kokemuksemme ja edistyksellisen nostoteknologiamme tuovan lisää luotettavuutta ja tuottavuutta asiakkaan tuotantoprosessiin, jossa nosturit operoivat 24/7.”

“Onnittelut! Olemme todella tyytyväisiä voidessamme tehdä Konecranesin kanssa yhteistyötä tässä meille tärkeässä projektissa, jossa WTE-nostureiden rooli on tehtaan sujuvassa toiminnassa todella kriittinen. Olemme varmoja, että Konecranesin vuosikymmenien mittainen, maailmanlaajuinen WTE-kokemus takaa meille sovitussa ajassa luotettavan ja laadukkaan tuotteen, joka varmistaa projektimme onnistumisen”, sanoo Ramesh Kumar, VP Operations, Greenesol Power Systems Pvt. Ltd.

Nyt tilatut kaksi puoliautomaattista jätteenkäsittelynosturia ovat kaksipalkkisia EOT-nostureita. Niiden nostokapasiteetti on 12 tonnia, jänneväli 29,25 metriä ja sähköhydraulisen kahmarin tilavuus 8 kuutiota. Päivittäin käsitellään 1 200 tonnia jätettä. Nostureita käytetään kiinteän yhdyskuntajätteen kasaamiseen jätebunkkeriin sekä jätteen sekoittamiseen ja syöttämiseen kattilasiiloon. Tilaukseen kuuluvaa EOT-nosturia käytetään lähinnä polttolaitoksen turbiinin ja generaattorin kunnossapidossa.

Nostureissa on Konecranes MUI (Main User Interface) -pääkäyttöliittymä, joka on nykyään vakiona Konecranes WTE-automaatioratkaisuissa. Muita turvallisuutta ja tuottavuutta parantavia ominaisuuksia ovat heilunnanesto, löysän köyden esto, shokkikuormanesto, nosturin suoja-alueet sekä DynAReg- regeneratiiviseen jarrutukseen.

Greenesol Power Systems Pvt Ltd (GPSPL) on kokonaisvaltainen voimalaitostoimittaja. Yhtiö sai alkunsa vuonna 2003 yhteistyösopimuksesta kiinalaisen turbiinimoottoreiden uranuurtajan ja markkinajohtajan M/s. Hangzhou Steam Turbine Companyn (HTC) kanssa. CPSPL on erityisesti 3 MW – 150 MW:n voimalaitosten suunnittelun, hankinnan, toimituksen, pystytyksen ja käyttöönoton asiantuntija. GPSPL on tähän mennessä perustanut voimalaitoksia useille eri sektoreille, esimerkiksi sokeri-, biomassa-, sementti-, teräs-, kemikaali- ja WTE-tuotantoon sekä yksityisille energiantuottajille. Intian lisäksi myös muualla maailmassa sijaitsevat voimalaitokset tuottavat yhteensä noin 4000 MW:ia.

Lisätietoja:
Lehdistö
Joseph Botros, Director and Head of Waste To Energy Industry, Konecranes
Sähköposti: joseph.botros@konecranes.com tai puhelin: +1 (514) 979-2877

Sijoittajat ja analyytikot
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja,
Sähköposti: Miikka.kinnunen@konecranes.com tai puhelin: +358 20 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2016 yrityksen (vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Konsernilla on 16 600 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Spondan kauppakeskus Zeppelinille BREEAM-ympäristösertifikaatti

Sponda Plc

Spondan kauppakeskus Zeppelinille BREEAM-ympäristösertifikaatti

Sponda Oyj Lehdistötiedote 12.12.2017 klo 10:30

Spondan kauppakeskus Zeppelinille BREEAM-ympäristösertifikaatti

Kempeleessä sijaitsevalle kauppakeskus Zeppelinille on myönnetty BREEAM In-Use Very Good -tason ympäristösertifikaatti. Sertifiointi koskee kiinteistön teknisiä ominaisuuksia sekä ylläpitoa.

“Zeppelin on perinteinen kauppapaikka, joka kehittyy jatkuvasti kun uusia toimijoita tulee kauppakeskukseen. Uudistamisessa pyritään aina huomioimaan myös energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Ympäristöasiat ovat Zeppelinin arjessa läsnä myös liikkeiden omassa toiminnassa. Tämä näkyy monipuolisena jätteiden lajitteluna ja mm. kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin yhteisiin kierrätyspäiviin osallistumisena “, kertoo Zeppelinin kauppakeskuspäällikkö Veli-Pekka Mäkinen.

Zeppelin on Pohjois-Suomen suurin kauppakeskus, joka sijaitsee Kempeleessä, 10 minuuttia Oulun keskustasta etelään. Vuonna 1992 rakennettu Zeppelin on Oulun eteläisen alueen vilkas palveluiden keskus, jonka uusin laajennus valmistui 2011. Zeppelinissä vierailee vuosittain yli 3,5 miljoonaa kävijää.

Zeppelinin BREEAM-sertifioinnin ohjaamisesta ja auditoinnista vastasi Green Building Partners. Sponda on linjannut, että kaikille yhtiön uudisrakennuksille sekä merkittäville peruskorjauskohteille haetaan kansainvälistä LEED® tai BREEAM® -ympäristöluokitusta. Lisäksi vuosittain haetaan käytön aikaisia In-Use-ympäristösertifiointeja. Spondalla on tällä hetkellä 16 ympäristösertifioitua kiinteistöä ja useita käynnissä olevia sertifiointihankkeita.

“Panostamme Spondalla kiinteistöjen ympäristösertifiointeihin, sillä on tärkeää että päivittäinen työmme kiinteistöjen ympäristövaikutusten vähentämiseksi voidaan todentaa ulkopuolisen tahon toimesta. Zeppelinissä olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön energiatehokkaampaa kiinteistötekniikkaa ja vähän kuluttavia vesikalusteita. Spondalla on käynnissä useita kiinteistöjen sertifiointiprojekteja, joilla tavoitellaan konkreettista, läpinäkyvää ja avointa tapaa parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä helpottaa siitä viestimistä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme”, kertoo Spondan ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Hannamari Koivula, ympäristövastuupäällikkö, 040 581 9921
Veli-Pekka Mäkinen, kauppakeskuspäällikkö, 040 543 0972

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-12 09:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/12/Spondan+kauppakeskus+Zeppelinille+BREEAM+ymp%C3%A4rist%C3%B6sertifikaatti+HUG2155464.html

Technopolis investoi 46 miljoonaa euroa ja rakentaa uuden kampuksen Tampereelle

Technopolis investoi 46 miljoonaa euroa ja rakentaa uuden kampuksen Tampereelle

Julkaistu: 2017-12-12 08:00:00 CET
Technopolis
Sijoittajauutiset
Technopolis investoi 46 miljoonaa euroa ja rakentaa uuden kampuksen Tampereelle

TECHNOPOLIS OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 12.12.2017 klo 09:00

Technopolis investoi 46 miljoonaa euroa ja rakentaa uuden kampuksen Tampereelle

Technopolis on päättänyt 46 miljoonan euron investoinnista uuteen toimistokampukseen Tampereelle. Uusi Asemakeskuksen kampus on erinomaisten kulkuyhteyksien varrella Tampereen ydinkeskustassa. Rakennustyöt alkavat arvioilta helmikuussa 2018 Tampereen Kaupungin rakennuslupapäätöksen jälkeen. Rakennusprojekti saadaan päätökseen arviolta joulukuussa 2019, ja ensimmäiset vuokrasopimukset on sovittu alkaviksi 1. tammikuuta 2020.

”Tämä investointi on tärkeä osa orgaanisen kasvun strategiaamme”, sanoo Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang. ”Tampere on yksi Suomen dynaamisimmista kaupungeista ja monen kasvavan tietointensiivisen alan keskittymä”, hän jatkaa.

Asemakeskuksen kampuksen vuokrattava pinta-ala on valmistumishetkellä 13 200 m2. Esivuokrausaste on tällä hetkellä 34 %. Hankkeeseen kuuluu myös pysäköintihalli, jossa on noin 120 pysäköintipaikkaa. Investoinnin alkutuotto on arviolta 6,4 % ja vakiintunut tuotto 7,9 %. Asemakeskuksen kampukselle on tavoitteena saada kultatason LEED-sertifikaatti (Leadership in Energy and Environmental Design).

”Olen erittäin innoissani siitä, että saamme uuden korkean profiilin kampuksen Tampereen ydinkeskustaan. Sen sijainti on erinomainen, vain noin viiden minuutin kävelymatkan etäisyydellä rautatieasemasta ja kaupungin pääkaduista. Tampereen ydinkeskustassa on kasvava kysyntä toimiville ja laadukkaille toimistotiloille, joissa on tarjolla kattavat palvelut helpottamassa yritysten arkea. Nykyisellä ydinkeskustan kampuksellamme on korkea 95 %:n vuokrausaste ja uudella Asemakeskuksella 34 %:n esivuokrausaste. Nämä luvut antavat uskoa projektin onnistumiseen”, sanoo Henri Rantalainen, Technopolis Oyj:n Tampereen toiminnoista vastaava johtaja.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 17 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 600 yritykselle ja 50 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company