Etusivu » Arkistot 11.12.2017

Ilkka-Yhtymä Oyj myy käytöstä poistetun painokiinteistön Seinäjoen Joupissa

Ilkka-Yhtymä Oyj myy käytöstä poistetun painokiinteistön Seinäjoen Joupissa

Julkaistu: 2017-12-11 18:11:41 CET
Ilkka-Yhtymä Oyj
Lehdistötiedote
Ilkka-Yhtymä Oyj myy käytöstä poistetun painokiinteistön Seinäjoen Joupissa

Ilkka-Yhtymä Oyj Lehdistötiedote 11.12.2017, klo 19.10

ILKKA-YHTYMÄ OYJ MYY KÄYTÖSTÄ POISTETUN PAINOKIINTEISTÖN SEINÄJOEN JOUPISSA

Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki ovat 11.12.2017 sopineet Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Omistus- ja hallintaoikeus sekä vaaranvastuu kiinteistöön siirtyvät ostajalle, kun kauppaa koskeva kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaan maksettu.

Yhtiö ennakoi, että kauppa saatetaan loppuun tammikuussa 2018. Toteutuneesta kaupasta Ilkka-Yhtymä Oyj kirjaa arviolta noin 1,6 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Amer Sports Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017

Amer Sports Corporation

Amer Sports Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017

Amer Sports Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 11.12.2017

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 11.12.2017
Pörssikauppa Osto
Osakelaji AMEAS
Osakemäärä 20 000 osaketta
Keskihinta/osake 22,4974 EUR
Kokonaishinta 449 948,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.12.2017
tehtyjen kauppojen jälkeen: 3 214 524 KPL.

Amer Sports Oyj:n puolesta

NORDEA BANK AB (publ), SUOMEN SIVULIIKE

Janne Sarvikivi Ilari Isomäki

Lisätietoja:
Päivi Antola, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet,
Amer Sports Oyj
puh.020 712 2537
www.amersports.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-11 17:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/11/Amer+Sports+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+11+12+2017+HUG2155312.html

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017

Julkaistu: 2017-12-11 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS11.12.2017
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2017
Helsingin Pörssi
Päivämäärä11.12.2017
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä18 000osaketta
Keskihinta/ osake0,2705EUR
Kokonaishinta4 869,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.12.2017
tehtyjen kauppojen jälkeen: 53 999 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_11.12_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Revenio Group Oyj: Revenio on ostanut Oscare Medical Oy:n vähemmistöosakkeet

Revenio Group Corporation

Revenio Group Oyj: Revenio on ostanut Oscare Medical Oy:n vähemmistöosakkeet

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote 11.12.2017 kello 17.00

REVENIO ON OSTANUT OSCARE MEDICAL OY:N VÄHEMMISTÖOSAKKEET

Revenio Group Oyj (“Revenio”, “yhtiö”) on tänään allekirjoitetulla sopimuksella ostanut Oscare Medical Oy:n vähemmistöosakkeet, yhteensä 46,5 % osakekannasta. Järjestelyn jälkeen Revenio-konserni omistaa Oscare Medical Oy:n 100 %:sti. Ennen järjestelyä Oscare Medical Oy on ollut Revenio Group Oyj:n 53,5 %:sti omistama konserniyhtiö. Osana sopimusta myös kaikki vähemmistöosakkaiden saatavat Oscare Medical Oy:ltä siirtyvät Reveniolle. Sopimuksen ehdot sisältävät mahdollisuuden lisäkauppahintaan. Järjestelyn arvo on kokonaisuudessaan Reveniolle vähäinen.

Revenio tulee tekemään Oscare Medicalin arvonalentumiseen liittyviä kirjauksia tilinpäätöksen 2017 yhteydessä. Yritysjärjestelyllä ja alaskirjauksilla tulee olemaan noin 1,4 miljoonan euron kertaluonteinen vaikutus vuoden 2017 liiketulokseen (EBIT). Tilikauden tulosta yritysjärjestelyn ja alaskirjausten arvioidaan heikentävän noin 300 000 euroa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Revenion antamaan kuluvan vuoden taloudelliseen ohjeistukseen.

“Oscare Medical Oy:n myynnilliset saavutukset ovat olleet meille pettymys. OsCare Sono®-mittalaitteen vakiinnuttaminen osaksi terveydenhuoltohenkilökunnan työvälineistöä on osoittautunut asiakkaiden päätöksenteon osalta selvästi alkuperäistä suunnitelmaamme hitaammaksi prosessiksi. On kuitenkin hyvä huomioida, että tuotteeseen liittyvä teknologia on hyvä ja sillä on vahva patenttisuoja, mitä emme vielä kokonaisuudessaan ole hyödyntäneet. Saamamme asiakaspalaute on ollut erittäin rohkaisevaa erityisesti Kaukoidässä, missä ultraäänilaitteilla on länsimaista poiketen laajat markkinat, mutta se ei ole realisoitunut myynniksi. Tämän vuoksi teimme päätöksen ottaa yhtiön kokonaisuudessaan haltuumme ja jäädä odottamaan markkinoiden avautumista. Näin saamme suunnattua resurssimme tuottavammin toisaalle”, toteaa Revenio-konsernin toimitusjohtaja Timo Hildén.

Oscare Medicalin pienikokoisella ja kevyellä OsCare Sono®-mittalaitteella voidaan mitata luun lujuutta ja tunnistaa henkilöt, joilla on kohonnut osteoporoosin riski. Tällä pienellä liikuteltavalla laitteella saadaan seulottua suuria ihmismääriä kustannustehokkaasti ja pienennettyä vältettävissä olevien, osteoporoosista aiheutuvien murtumien määrää. Oscare Medicalin mittausmenetelmälle ja -laitteelle on myönnetty patentti Euroopassa, USA:ssa, Japanissa ja Kiinassa.

Revenio Group Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén
Puh. 040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi
www.ventica.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-11 16:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/11/Revenio+Group+Oyj+Revenio+on+ostanut+Oscare+Medical+Oy+n+v%C3%A4hemmist%C3%B6osakkeet+HUG2155254.html

Valmetin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Valmet

Valmetin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 11. joulukuuta 2017 klo 16:15

Valmet Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän Valmetin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 perustuu Valmetin vertailukelpoiseen EBITA-marginaaliin ja vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, saatujen tilausten kasvuun (%). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 maksetaan vuonna 2019 osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Lisäksi Valmetin johtoryhmän jäsenille annetaan suositus omistaa ja säilyttää omistuksessaan heidän kiinteää bruttomääräistä vuosiansiotaan vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa siirtää tai luovuttaa sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde Valmetilla päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta.

Kannustinjärjestelmään kuuluu yhteensä noin 120 henkilöä, joista 80 on johtotehtävissä toimivia avainhenkilöitä (sisältäen johtoryhmän jäsenet). Uutena ryhmänä Valmetin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on mukana 40 henkilöä, jotka on tunnistettu tulevaisuuden johtajapotentiaaleiksi. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 586 000 Valmetin osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Lisätietoja antaa:
Julia Macharey, henkilöstöjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0022
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-11 15:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/11/Valmetin+hallitus+p%C3%A4%C3%A4tti+uudesta+osakepohjaisesta+avainhenkil%C3%B6iden+kannustinj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+HUG2155235.html

Sammon joululahjoitus Syöpäsäätiölle

Sampo Plc

Sammon joululahjoitus Syöpäsäätiölle

SAMPO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.12.2017 klo 13.40

Sammon joululahjoitus Syöpäsäätiölle

Sampo Oyj antaa joululahjoituksensa tänä vuonna kotimaisen syöpätutkimuksen tukemiseen keskittyvälle Syöpäsäätiölle. Lahjoituksen suuruus on 10 000 euroa.

Syöpäsäätiön avustuksilla tuetaan perus- ja kliinistä syöpätutkimusta sekä edistetään syövän ehkäisyä ja varhaista toteamista. Lisäksi säätiö avustaa vähävaraisia syöpäpotilaita sekä perheitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen lapsen syöpäsairauden myötä.

– Syöpäsäätiö toimii lahjoitusvaroin ja lahjoitusten merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Joulukeräyksemme tuotot annetaan syöpään sairastuneille sekä lapsiperheille, jotka ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin syövän vuoksi. Jokainen lahjoitus on arvokas, sillä taloudellisen avun tarve on kasvanut selkeästi viime vuosina, kertoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.

– Syöpäsäätiö tekee arvokasta työtä suomalaisen syöpätutkimuksen rahoittamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi. Tänä jouluna haluamme tukea syöpäpotilaita ja syöpään sairastuneiden lasten perheitä osallistumalla Syöpäsäätiön joulukeräykseen, sanoo Sammon sijoittajasuhteista ja konserniviestinnästä vastaava johtaja Jarmo Salonen.

Sampo Oyj on perinteisesti lahjoittanut joulutervehdyksiin varatun summan hyväntekeväisyyteen tukeakseen yleishyödyllistä toimintaa.

Sampo Oyj
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Jakelu:
www.sampo.com
Keskeiset tiedotusvälineet

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-11 12:40 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/11/Sammon+joululahjoitus+Sy%C3%B6p%C3%A4s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6lle+HUG2155194.html

Efecte Oyj – Johdon liiketoimet

Efecte Oyj

Efecte Oyj – Johdon liiketoimet

Efecte Oyj — johdon liiketoimet — 11.12.2017 klo 13.30

Efecte Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Nyman, Hannu Antero
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Efecte Oyj
LEI: 7437005U8P0KDN6RKW34

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437005U8P0KDN6RKW34_20171207115614_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2017-12-07
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000282868
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 300 Yksikköhinta: 4,95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 5 300 Keskihinta: 4,95 EUR

Lisätietoja:
Efecte Oyj, Hannu Nyman, talousjohtaja, puh +358 50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 9 4766 9926

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-11 12:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/11/+Efecte+Oyj+Johdon+liiketoimet+HUG2155159.html

Valmet toimittaa OptiConcept M -ulkopakkauskartonkilinjan Shanying Internationalille Kiinaan

Valmet

Valmet toimittaa OptiConcept M -ulkopakkauskartonkilinjan Shanying Internationalille Kiinaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 11.12.2017 klo 11:00

Valmet toimittaa OptiConcept M -ulkopakkauskartonkilinjan Shanying International Holdings Co., Ltd.:lle, Hubein provinssissa sijaitsevaan Jingzhouhun Kiinaan. Kattavan automatisoinnin sisältävä uusi tuotantolinja (PM 21) suunnitellaan valmistamaan laadukkaita testliner-lajeja. Tuotantokapasiteettiaan lisäämällä Shanying pyrkii saavuttamaan suuremman markkinaosuuden. Koneen on määrä käynnistyä vuoden 2018 lopussa.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2017 neljännen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisten tilausten arvo on tavallisesti noin 40-50 miljoonaa euroa.

“Valmetilla on pitkä ja menestyksekäs suhde Shanying Internationalin kanssa. Shanying Internationalilla on kuusi Valmetin toimittamaa paperi- ja kartonginvalmistuslinjaa, joista uusimmat ovat Ma’anshaniin toimitetut kaksi kartonkikonetta. Nämä aiemmat projektit ja menestyksekkäät OptiConcept M -toimitukset vakuuttivat asiakkaan valitsemaan Valmetin luotettavan ja koetellun teknologian. Olen erittäin iloinen voidessani sanoa, että tämä kone mukaan lukien toimitettujen OptiConcept M -linjojen määrä nousee yli tusinaan”, kertoo Valmetin Paperitehtaat-liiketoimintayksikön johtaja Mikko Osara.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin toimitukseen kuuluu nopea OptiConcept M -ulkopakkauskartonkilinja hylynkäsittelystä rullaimelle. Testlineria valmistavalle PM 21:lle toimitetaan vesikerrostusteknologiaa hyödyntävä OptiFlo Gap -perälaatikko, jolla kaksikerroksiseen arkkiin saadaan hyvä kerroksellisuus vain yhden perälaatikon ja viiraosan avulla. OptiFormer Gap -tasokitaviiraosa mahdollistaa suuren kapasiteetin korkeassa ajonopeudessa, mikä on oleellista kevyen ulkopakkauskartongin valmistuksessa. Tasokitaviiralla saadaan aikaan hyvät lujuusominaisuudet, yhtenäiset CD-profiilit ja erinomainen rainan muodostus.

Perälaatikon ja viiraosan lisäksi koneelle toimitetaan OptiPress Center -puristinosa, OptiRun Single -kuivatusosa, OptiSizer Film -liimapuristin, OptiCalender -kovanippikalanteri, OptiReel Pope -rullain ja OptiCart Stream -konerullavaunua kuljetinkiskoineen. Toimitukseen kuuluu myös vastaavat ilmanpoisto- ja ajettavuuskomponentit, Valmet DNA -koneenohjaus ja -prosessinohjausjärjestelmät, sekä Valmet IQ -laadunvalvontajärjestelmät. Konetoimitukseen kuuluu myös kudospaketti ja käyttöönoton jälkeinen tuotannollinen ja kunnossapidollinen lisätuki.

Viiraltaan 8 600 mm leveä kartonkikone tuottaa testliner-lajeja. Tuotannon suunnitteluarvot ovat seuraavat: neliöpainoalue 80-130 g/m2, suunnittelunopeus 1 500 m/min ja päivittäinen kapasiteetti n. 1 600 tonnia.

Tietoja asiakkaasta Shanying International

Shanying International Holdings Co., Ltd, aiemmin Anhui Shanying Paper Industry Co., Ltd., on kiinalainen yritys, joka pääasiallisesti valmistaa ja jakelee paperituotteita. Yhtiön päätuotteita ovat Shanyingin nimellä markkinoitavat erilaiset pakkauspahvit, sanomalehtipaperit, aaltopahvilaatikot, kulttuuripaperit ja muut paperituotteet. Yhtiö toimii Kiinan markkinoilla Itä-Kiina päämarkkina-alueenaan.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Mikko Osara, Johtaja, Paperitehtaat-liiketoimintayksikkö, Valmet, tel. +358 40 841 8804

Antero Kunnari, Myyntijohtaja, Kiina, Valmet, tel. +86 13764199395

OptiConcept M -kartonkikone

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-11 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/11/Valmet+toimittaa+OptiConcept+M+ulkopakkauskartonkilinjan+Shanying+Internationalille+Kiinaan+HUG2154980.html

CapMan on perustanut kasvusijoituksiin keskittyvän 86 miljoonan euron rahaston

CapMan Plc

CapMan on perustanut kasvusijoituksiin keskittyvän 86 miljoonan euron rahaston

CapMan Oyj lehdistötiedote 11.12.2017 klo 10.00

CapMan on perustanut kasvusijoituksiin keskittyvän 86 miljoonan euron rahaston

CapMan on perustanut 86 miljoonan euron kasvusijoitusrahaston, joka keskittyy suoriin vähemmistösijoituksiin listaamattomiin yrityksiin, jotka tavoittelevat nopeaa kasvua. Rahaston sijoittajakunta koostuu muun muassa menestyneistä yrittäjistä, jotka haluavat tukea suomalaista yrittäjyyttä uudella tavalla. Rahaston kysyntä ylitti odotuksemme ja rahasto ylimerkittiin selvästi.

Onnistuneen varainkeruun taustalla on sijoittajien kiinnostus aktiivisiin vähemmistösijoituksiin. CapManin Growth Equity -tiimillä on vahvaa näyttöä jo kahdeksasta menestyksekkäästä arvonluontityöstä suomalaisissa yhtiöissä ja myös onnistuneista irtautumisista. Uuden rahaston tavoitteena on sijoittaa kohdeyhtiöön 2-10 miljoonaa euroa ja kehittää kohdeyhtiötä yhteistyössä yrittäjien kanssa keskimäärin 2-5 vuotta. Vähemmistösijoittaminen on hyvä vaihtoehto tilanteessa, jossa yhtiössä on meneillään esimerkiksi omistajavaihdoksia tai tilanteessa, jossa yhtiön kasvumahdollisuuksia voidaan nopeuttaa lisäpääomilla. Kasvusijoittamista tehdään tyypillisesti yhtiöihin, jotka ovat jo ohittaneet start-up vaiheen.

Rahaston perustamisen yhteydessä CapMan myy rahastolle omituksensa kuudessa kasvuyrityksessä 26,6 miljoonalla eurolla ja tekee rahastoon vastaavan suuruisen sijoitussitoumuksen. Kauppahinta perustuu sijoitusten käypään arvoon eikä sillä ole tulosvaikutusta.

Rahaston sijoitustoiminnasta vastaa kaksi kokenutta pääomasijoitusalan ammattilasta Juha Mikkola ja Antti Kummu. Mikkolalla on 25 vuoden kokemus pääomasijoittamisesta ja hän on uransa aikana ollut mukana rakentamassa kymmeniä menestyksekkäitä yrityksiä. Kummulla on pitkä kokemus operatiivisesta johtamisesta sekä vähemmistösijoittamisesta kasvu- ja teollisiin yrityksiin. Aiemmin hän toimi muun muassa Touhula Varhaiskasvatus Oy:n talousjohtajana sekä johtajana Suomen Teollisuussijoituksessa

“Kasvusijoittaminen on uudenlainen tapa käyttää ulkopuolista osaamista kasvun vauhdittamiseen. Me CapManin Growth Equity -tiimissä teemme yhteistyötä yrittäjän kanssa ja tukenamme on laaja joukko rahastosijoittajia, joilla on huippuosaamista yritysten kehittämisestä ja kasvattamisesta”, kertoo CapMan Growth Equityn managing partner Juha Mikkola.

“Vähemmistösijoittaminen poikkeaa perinteisestä pääomasijoittamisesta siten, että omistajayrittäjä säilyttää päätösvallan liiketoiminnassaan, mutta saa osaamista sekä rahoitusta liiketoiminnan kasvattamiseen sijoittajalta”, toteaa Antti Kummu, Growth Equity-tiimin partneri.

“Olen ylpeä uudesta lanseeratusta kasvusijoitusrahastosta ja Growth Equity -tiimistämme. Markkinoilla olevan kysynnän mukaisesti luomme CapManiin uusia tuotteita ja sijoitusmuotoja, jotka palvelevat parhaiten asiakaskuntamme tarpeita”, toteaa CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Lisätietoja:
Juha Mikkola, managing partner, Growth Equity, CapMan Oyj, p. 050 590 0522
Antti Kummu, partneri, Growth Equity, CapMan Oyj, p. 050 432 4486
Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 529 0665

CapMan
www.capman.fi
twitter.com/CapManPE

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 110 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,7 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuurin (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-11 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/11/CapMan+on+perustanut+kasvusijoituksiin+keskittyv%C3%A4n+86+miljoonan+euron+rahaston+HUG2155072.html

Nokia nimittää Joerg Erlemeierin yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi

NOKIA

Nokia nimittää Joerg Erlemeierin yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
11.12.2017 klo 9.30

Nokia nimittää Joerg Erlemeierin yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi

Espoo, Suomi – Nokia julkisti tänään nimittävänsä Joerg Erlemeierin yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi. Erlemeier aloittaa tehtävässään välittömästi ja raportoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Surille. Nokian edellinen operatiivinen johtaja Monika Maurer tukee Erlemeieria tehtävässään siirtymäkauden ajan, jonka jälkeen hän jättää Nokian siirtyäkseen uusien haasteiden pariin yhtiön ulkopuolelle.

“Haluan kiittää Monikaa hänen panostuksistaan Nokian ja sitä ennen Alcatel-Lucentin hyväksi. Toivotan Joergin lämpimästi tervetulleeksi johtokuntaan ja odotan innolla yhteistyötämme kehittääksemme Nokian kurinalaista toimintamallia vielä entistäkin paremmaksi”, sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri.

Erlemeier toimi ennen nimitystään Nokian muutosjohtajana. Hänellä on kandidaatin tutkinto insinööritieteistä (elektroniikka ja tietoliikenne) Fachhochschule Aachenista Saksassa. Hänellä on yli 20 vuotta kokemusta erilaisista johtotehtävistä Nokialla, ja hän on toiminut muun muassa yhtiön Lähi-idän ja Afrikan alueen maajohtajana, Aasian ja Tyynenmeren alueen, Japanin sekä Pohjois-Amerikan palveluista vastaavana johtajana ja Mobile Networks -liiketoimintaryhmän operatiivisena johtajana.

11.12.2017 alkaen Nokian johtokunta koostuu näin ollen seuraavista jäsenistä: Rajeev Suri, Basil Alwan, Hans-Juergen Bill, Kathrin Buvac, Ashish Chowdhary, Joerg Erlemeier, Barry French, Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Gregory Lee, Igor Leprince, Kristian Pullola, Marc Rouanne, Maria Varsellona ja Marcus Weldon.

Joerg Erlemeierin kuvan voi ladata osoitteesta: https://www.nokia.com/en_int/news/media-library/nokia-group-leadership-team

Lisätietoa Nokian johtokunnan jäsenistä:
https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-meista/sijoittajat/hallinto/johtokunta

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät “uskoa”, “odottaa”, “ennakoida”, “ennustaa”, “näkee”, “tavoitella”, “arvioida”, “on tarkoitettu”, “tähdätä”, “suunnitella”, “aikoa”, “keskittyä”, “jatkaa”, “arviomme mukaan”, “pitäisi”, “tulisi”, “tulee” tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista, mukaan lukien Alcatel Lucentin hankinnasta, odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti sekä Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, teknologialisensoinnilla ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, mukaan lukien digitaalisen terveydenhuollon saralla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon “Operating and financial review and prospects-Risk factors” alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-11 08:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/11/Nokia+nimitt%C3%A4%C3%A4+Joerg+Erlemeierin+yhti%C3%B6n+operatiiviseksi+johtajaksi+ja+johtokunnan+j%C3%A4seneksi+HUG2155067.html

facebook twitter