Etusivu » Arkistot 5.12.2017

Tremoko Oy Ab vaihtoi vaihtovelkakirjalainan Digitalist Group Oyj:n osakkeiksi ja luopuu osittain korkosaatavistaan

Tremoko Oy Ab vaihtoi vaihtovelkakirjalainan Digitalist Group Oyj:n osakkeiksi ja luopuu osittain korkosaatavistaan

Julkaistu: 2017-12-05 18:00:00 CET
Digitalist Group Plc
Sisäpiiritieto
Tremoko Oy Ab vaihtoi vaihtovelkakirjalainan Digitalist Group Oyj:n osakkeiksi ja luopuu osittain korkosaatavistaan

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 05.12.2017 klo. 19.00

Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) suurin osakkeenomistaja Tremoko Oy Ab (”Tremoko”) on 8.4.2016 merkinnyt Digitalist Groupin varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2016 tekemällä päätöksellä Tremokolle suuntaaman vaihdettavan lainan (” Vaihdettava Laina”) kokonaisuudessaan, yhteensä 9.200.000,95 euron arvosta. Vaihdettavaa Lainaa koskevien ehtojen (”Ehdot”) mukaan sitä koskevat velkakirjat numerot 1-20 (”Velkakirjat”) voidaan vaihtaa yhteensä 131.428.585 Digitalist Groupin uuteen osakkeeseen (”Osake”). Vaihdettavan Lainan Ehtojen mukainen vaihtokurssi on 0,07 euroa Osakkeelta ja vaihtokurssi on kiinteä. Vaihdettavan Lainan vaihtoaika on Ehtojen mukaan alkanut 8.4.2016 ja päättyy 8.4.2020.

Yhtiö on saanut 5.12.2017 Tremokolta Vaihdettavan Lainan Ehtojen mukaisen vaihtoilmoituksen, jossa Tremoko ilmoittaa käyttävänsä Ehtojen mukaista vaihto-oikeuttaan ja ilmoittaa vaihtavansa Tremokon merkitsemät ja Digitalist Groupin merkinnästä antamat Vaihdettavan Lainan Velkakirjat, pääomamäärältään yhteensä 9.200.000,95 euroa, Ehtojen mukaisesti täysimääräisesti yhteensä 131.428.585 Osakkeeseen.

Digitalist Groupin hallitus on 5.12.2017 hyväksynyt Tremokon vaihtoilmoituksen ja päättänyt ilmoittaa Tremokon Velkakirjoilla vaihtamat Osakkeet, yhteensä 131.428.585 kappaletta rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin ja sen jälkeen hakea Osakkeet otettavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle kaupankäynnin kohteeksi.

Osakkeet edustavat noin 23,73 prosenttia Digitalist Groupin osakkeista ja äänistä Osakkeiden Kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Tremokon omistus Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä on Osakkeiden Kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen noin 80,48 prosenttia. Osakkeet oikeuttavat Digitalist Groupin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon.

Tremoko on 5.12.2017 myös ilmoittanut Yhtiölle, että se on päättänyt antaa Digitalist Groupille anteeksi vastikkeetta kaikki sen Vaihdettavaan Lainaan perustuvat Yhtiöltä ajankohtana 5.12.2017 maksamatta olevat korkosaatavat, yhteensä 201.643,86 euroa. Anteeksianto tulee voimaan 5.12.2017.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Ville Tolvanen puh. +358 50 3100 642, ville.tolvanen@digitalistgroup.com

Talousjohtaja Hans Parvikoski, CFO, tel. +358 40 586 6154, hans.parvikoski@digitalistgroup.com

Liitteet:
Stockrelease_FI_20171205_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Amer Sports: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.12.2017

Amer Sports Corporation

Amer Sports: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.12.2017

Amer Sports Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 5.12.2017
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.12.2017
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 5.12.2017
Pörssikauppa Osto
Osakelaji AMEAS
Osakemäärä 30 000 osaketta
Keskihinta/osake 21,7865 EUR
Kokonaishinta 653 595,00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.12.2017
tehtyjen kauppojen jälkeen: 3 134 524 KPL.
Amer Sports Oyj:n puolesta
NORDEA BANK AB (publ), SUOMEN SIVULIIKE
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
Päivi Antola, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet,
Amer Sports Oyj
puh.020 712 2537
www.amersports.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-05 17:47 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/05/Amer+Sports+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+5+12+2017+HUG2154187.html

Polar Bidco on saanut omistusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja Spondan osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Sponda Plc

Polar Bidco on saanut omistusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja Spondan osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Sponda Oyj Pörssitiedote 5.12.2017 klo 18:05

Polar Bidco on saanut omistusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja Spondan osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Polar Bidco S.à r.l. (“Polar Bidco”) on tänään asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden Sponda Oyj:n (“Sponda”) vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn yhteydessä ja näin ollen saanut omistusoikeuden kaikkiin Spondan osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Spondan vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki Oy (“Nasdaq Helsinki”) on 26.10.2017 Spondan hakemuksesta päättänyt poistaa Spondan osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Spondan osakkeisiin on siirtynyt Polar Bidcolle lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisesti. Spondan osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingissä päättyy tänään Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen mukaisesti.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.9.2017.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-05 17:05 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/05/Polar+Bidco+on+saanut+omistusoikeuden+Spondan+v%C3%A4hemmist%C3%B6osakkeisiin+ja+Spondan+osakkeet+poistuvat+Nasdaq+Helsingin+p%C3%B6rssilistalta+HUG2154161.html

AFARAK GROUP ON VASTAANOTTANUT VAATIMUKSEN LAATIA SUUNNITELMA YHTIÖN OSAKKEIDEN DELISTAAMISEKSI HELSINGIN PÖRSSISTÄ

Afarak Group

AFARAK GROUP ON VASTAANOTTANUT VAATIMUKSEN LAATIA SUUNNITELMA YHTIÖN OSAKKEIDEN DELISTAAMISEKSI HELSINGIN PÖRSSISTÄ

15:15 Lontoo, 17:15 Helsinki, 4.joulukuuta 2017 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP ON VASTAANOTTANUT VAATIMUKSEN LAATIA SUUNNITELMA YHTIÖN OSAKKEIDEN DELISTAAMISEKSI HELSINGIN PÖRSSISTÄ

Afarak Group on vastaanottanut 4 joulukuuta 2017 pyynnön Kermas Resources Limitediltä, jolla on hallussaan 26,90 % yhtiön osakkeista ja äänistä, yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi.

Kermas ehdottaa, että yhtiökokous velvoittaisi yhtiön hallituksen laatimaan ja esittämään suunnitelman ja aikataulun järjestelmälliselle delistausprosessille Helsingin pörssistä niin pian kuin käytännössä mahdollista.

Afarak Groupin hallitus tulee käymään keskustelun pyynnön johdosta.

AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 2122 1566, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-05 16:25 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/05/AFARAK+GROUP+ON+VASTAANOTTANUT+VAATIMUKSEN+LAATIA+SUUNNITELMA+YHTI%C3%96N+OSAKKEIDEN+DELISTAAMISEKSI+HELSINGIN+P%C3%96RSSIST%C3%84+HUG2154144.html

Noin 89 prosenttia Savo-Solar Oyj:n optio-oikeuksista 1-2017 käytettiin osakkeiden merkintään

Savo-Solar Plc

Noin 89 prosenttia Savo-Solar Oyj:n optio-oikeuksista 1-2017 käytettiin osakkeiden merkintään

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote 5.12.2017 klo 15.30 (CET)

Noin 89 prosenttia Savo-Solar Oyj:n optio-oikeuksista 1-2017 käytettiin osakkeiden merkintään

Osakkeiden merkintäaika Savo-Solar Oyj:n optio-oikeuksilla 1-2017 päättyi 1.12.2017. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 20 940 956 uutta osaketta ja yhtiö sai noin 1,3 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Optio-oikeuksista käytettiin osakkeiden merkintään 88,56 prosenttia.

Optio-oikeudet, joita ei käytetty osakkeiden merkintään, ovat arvottomia ja poistetaan optio-oikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 5.12.2017 klo 15.30 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh: +46 8 505 65 172.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-05 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/05/Noin+89+prosenttia+Savo+Solar+Oyj+n+optio+oikeuksista+1+2017+k%C3%A4ytettiin+osakkeiden+merkint%C3%A4%C3%A4n+HUG2154077.html

Tuntematon sotilas -elokuva toi yhteen opiskelijat ja sotaveteraanit Nesteen järjestämissä erikoisnäytöksissä

Neste Corporation

Tuntematon sotilas -elokuva toi yhteen opiskelijat ja sotaveteraanit Nesteen järjestämissä erikoisnäytöksissä

Neste Oyj
Uutinen
5.12.2017

Tuntematon sotilas -elokuva toi yhteen opiskelijat ja sotaveteraanit Nesteen järjestämissä erikoisnäytöksissä

Kuva: Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017

Neste toimi yhteistyökumppanina Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas -elokuvassa. Osana yhteistyötä Neste järjesti neljä elokuvan erikoisnäytöstä ja niihin liittynyttä keskustelutilaisuutta marraskuun ja joulukuun aikana. Näytökset ja keskustelutilaisuudet keräsivät yhteen 360 toisen asteen opiskelijaa ja sotaveteraania.

“Halusimme olla mukana tukemassa Louhimiehen Tuntematonta sotilasta, sillä myös Nesteen tarina Suomen polttoainehuollon turvaajana sai alkunsa sotavuosien epävarmuudesta. Elokuva tarjoaa mielenkiintoisen keskustelunaiheen, jonka kautta eri sukupolvet voivat peilata suhdettaan Suomen historiaan ja myös tulevaisuuteen. Siksi meille oli tärkeää tuoda näytösten oheen myös erilliset keskustelutilaisuudet, joissa nuoret opiskelijat ja sotaveteraanit pääsivät keskustelemaan elokuvan herättämistä ajatuksistaan”, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen.

Sukupolvet yhdistävä tarina

Näytökset ja keskustelutilaisuudet järjestettiin Espoossa, Tampereella, Turussa sekä Oulussa yhdessä Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017:n kanssa. Tilaisuuksiin osallistuneet opiskelijat ja veteraanit olivat iloisia mahdollisuudesta kuulla toistensa näkemyksistä.

“Oli todella kiva tavata näitä fiksuja nuoria. Heillä on hallussaan moninkertaisesti tietoa siihen nähden, mitä meillä oli heidän iässään. Oli erittäin helppoa ja mukavaa keskustella heidän kanssaan”, Väinö Rantio, 94 totesi tilaisuuden jälkeen.

“Jo elokuvan väliajalla oli tosi ihanaa jutella veteraanien kanssa. He olivat olleet samanlaisissa tilanteissa kuin Tuntemattoman henkilöt ja pystyivät kertomaan siitä enemmän. Kokemus elokuvasta tuntui niin paljon realistisemmalta sen myötä. Elokuvan jälkeen oli tosi hiljaista ja oli lähellä tulla itku, koska oli niin koskettavaa, kun he olivat seurana siinä. Arvostus heitä kohtaan nousi entisestään”, sanoi Etelä-Tapiolan lukion opiskelija Lu Cong, 17.

Lisätietoja: Mika Hyötyläinen, markkinointijohtaja, Marketing & Services -liiketoiminta-alue, Neste, puh. 010 458 4132, mika.hyotylainen(at)neste.com

Lue lisää:
Videokooste näytöksistä ja keskustelutilaisuuksista
Aku Louhimiehen Tuntemattoman sotilaan kotisivut
Nesteen historiavideo

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-05 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/05/Tuntematon+sotilas+elokuva+toi+yhteen+opiskelijat+ja+sotaveteraanit+Nesteen+j%C3%A4rjest%C3%A4miss%C3%A4+erikoisn%C3%A4yt%C3%B6ksiss%C3%A4+HUG2154091.html

Välimiesoikeus on vahvistanut Polar Bidcon lunastusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Spondan osakkeilla on keskeytetty

Sponda Plc

Välimiesoikeus on vahvistanut Polar Bidcon lunastusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Spondan osakkeilla on keskeytetty

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Sponda Oyj Pörssitiedote 5.12.2017 klo 15:50

Välimiesoikeus on vahvistanut Polar Bidcon lunastusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Spondan osakkeilla on keskeytetty

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on 5.12.2017 antamassaan käsittelyratkaisussa vahvistanut, että Polar Bidco S.à r.l:illa (“Polar Bidco”) on oikeus lunastaa Sponda Oyj:n (“Sponda”) vähemmistöosakkeet ja että Polar Bidcolla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta.

Sponda on 19.10.2017 hakenut kaupankäynnin lopettamista Spondan osakkeilla ja osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta vakuuden asettamisen jälkeen. Käsittelyratkaisun johdosta Nasdaq Helsinki Oy keskeytti 5.12.2017 klo 15.03 kaupankäynnin Spondan osakkeilla. Vakuuden asettamisesta ja Spondan osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.9.2017.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-05 14:50 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/05/V%C3%A4limiesoikeus+on+vahvistanut+Polar+Bidcon+lunastusoikeuden+Spondan+v%C3%A4hemmist%C3%B6osakkeisiin+ja+kaupank%C3%A4ynti+Spondan+osakkeilla+on+keskeytetty+HUG2154088.html

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valitsi Innofactorin Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta -tietojärjestelmän (KemiDigi) toimittajaksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valitsi Innofactorin Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta -tietojärjestelmän (KemiDigi) toimittajaksi

Julkaistu: 2017-12-05 14:20:00 CET
Innofactor
Sisäpiiritieto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valitsi Innofactorin Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta -tietojärjestelmän (KemiDigi) toimittajaksi

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 5.12.2017 klo 15.20

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Kemikaalitiedon digitaalinen hallinta -tietojärjestelmän (KemiDigi) ja siihen liittyvien palveluiden toimittajaksi. Järjestelmätoimitus sisältää uuden järjestelmän toimitusprojektin, nykyisen järjestelmän konversion, ylläpito- ja tukipalvelut sekä muut asiantuntijapalvelut. Järjestelmätoimituksen on suunniteltu toteutuvan vuoden 2018 aikana. Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta sopimuskauden ajalta on 591 950 euroa.

Kemikaalitietojen digitalisoinnilla kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa ja sujuvoitetaan valvonnan kannalta olennaisen kemikaalitiedon laatimista. Muutoksella tuetaan yritysten osaamista ja turvallisuuden kannalta olennaisen kemikaalitiedon ajantasaisuutta ja ylläpitoa. Asiakas saa hyötyjä järjestelmässä olevan valmiin tiedon käytöstä, saman tiedon toimittamisesta kertaalleen järjestelmään sekä raportointivelvollisuuksien täyttymisestä järjestelmän avulla. Viranomaiset hyötyvät tiedon koostamisesta yhteen järjestelmään, sen ajantasaisuudesta ja mahdollisuudesta täyttää omia raportointivelvollisuuksiaan järjestelmään kertyvän tiedon avulla. Kemikaalitietojen digitalisointi edistää myös eri viranomaisten lupa- ja ilmoitusmenettelyjen yhteensovittamista sekä päällekkäisyyksien ja hallinnollisen taakan karsimista.

”Innofactor on mielellään toteuttamassa tätä hallituksen kärkihankkeena määriteltyä kokonaisuutta, jolla saavutetaan monia hyötyjä niin yritysten, viranomaisten kuin koko yhteiskunnankin kannalta. Kauppa on Innofactorille merkittävä ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle Innofactorin johtavaa osaamista digitalisaatiohankkeissa”, kommentoi Sami Ensio, Innofactorin toimitusjohtaja.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 250 hengen lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoja ovat mm. sähkö ja hissit, kemikaalituotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus. Tukesin tehtäviä ovat myös teollisuus- ja kuluttajakemikaalien ja biosidien tuotevalvontatehtävät, kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät sekä kemikaalirekisteri. Tukes on kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja Helsingissä toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani erityisesti EU:n REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanossa.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa, 5.12.2017

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava digitalisaation ja pilviratkaisujen toteuttaja Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Vuosina 2012–2016 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 28 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nimitys Sampo Oyj:ssä

Sampo Plc

Nimitys Sampo Oyj:ssä

SAMPO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.12.2017 klo 14.00

Nimitys Sampo Oyj:ssä

Mirko Hurmerinta, 29, on nimitetty sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntijaksi Sampo Oyj:hin 1.12.2017 alkaen toimenkuvanaan talous- ja mediaviestintä. Hänen vastuulleen tulee mm. Sammon mediayhteyksien hoito viestintäpäällikkö Maria Silanderin jäädessä äitiyslomalle tammikuussa 2018.

Hurmerinta on aiemmin työskennellyt taloustoimittajana Kauppalehdessä ja Arvopaperissa.

SAMPO OYJ

Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätietoja:

Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj, p. 010 516 0032

Maria Silander, viestintäpäällikkö, Sampo Oyj, p. 010 516 0031

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-05 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/05/Nimitys+Sampo+Oyj+ss%C3%A4+HUG2154054.html

Outotec toimittaa prosessilaitteita Australiaan

Outotec Oyj

Outotec toimittaa prosessilaitteita Australiaan

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.12.2017 klo 14.00

Outotec toimittaa prosessilaitteita Australiaan

Outotec toimittaa 17 miljoonan euron arvosta prosessilaitteita uudelle, Australiaan rakennettavalle kuparirikastamolle. Tilaus on kirjattu Outotecin kuluvan vuosineljänneksen tilauskertymään.

Outotecin tilaukseen sisältyy erityyppisiä jauhinmyllyjä, vaahdotuskennoja, näytteenotto- ja automaatioratkaisuja sekä sakeuttimia rikasteen ja rikastushiekan käsittelyyn. Laitteet toimitetaan vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Kimmo Kontola, johtaja, Minerals Processing
puhelin 040 822 7100

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-05 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/05/Outotec+toimittaa+prosessilaitteita+Australiaan+HUG2153998.html