Etusivu » VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

Julkaistu: 2016-04-29 17:45:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

Valoe Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 klo 18.45

VALOE ON SAANUT 1,3 MILJOONAN EURON LAINASITOUMUKSET. VALOE TEKEE ALASKIRJAUKSEN EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2015 JA PÄIVITTÄÄ TIETOJA RAHOITUSNEUVOTTELUJENSA TILANTEESTA

Valoe on päättänyt kirjata alas ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015 tulouttamansa 0,7 miljoonan euron korvausvaatimuksensa australialaiselta Savcor Group Ltd Creditors Trustilta (ent. Savcor Group Ltd) vuoden 2015 tilinpäätökseen. Korvausvaatimus perustui Savcor Group Ltd:n ja Cencorp Oyj:n (nyk. Valoe Oyj) väliseen vuonna 2009 solmittuun Kiinan tehtaita koskevaan yrityskauppasopimukseen. Valoe vaati Savcor Group Ltd Creditors Trustia maksamaan Kiinassa maksuun määrätyt verot, jotka kohdistuivat Savcor Group Ltd:n omistusaikaan. Valoen saaman tiedon mukaan on käynyt ilmeiseksi, että australialaisessa selvitystilamenettelyssä olevalla Savcor Group Ltd Creditors Trustilla ei ole enää riittävästi omaisuutta tai tuloja, joilla se Valoen arvion mukaan pystyisi maksamaan korvausvaatimuksen mukaista summaa, vaikka Valoen vaatimus myöhemmin hyväksyttäisiinkin. Valoe kirjasi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä em. vaateeseen johtaneen 0,7 miljoonan euron kulun. Tämä kertaluonteinen kulu liittyi Pekingin tehtaaseen ja johtui jälkikäteen muuttuneesta verotuskäsittelystä liittyen laitteiden maahantuontiin vuonna 2008.

Tilikauden 2015 päättymisen jälkeen Valoen rahoitustilanne on tiukentunut. Valoe tarvitsee Etiopia-tilauksen ennakkomaksulle tavanomaisen, vientikauppaan liittyvän vakuusjärjestelyn ja toimitusaikaista rahoitusta noin 2,0 – 4,0 miljoonaa euroa toimittajiltaan ja rahoituslaitoksilta. Valoe on tämän tiedotteen julkaisemiseen mennessä saanut noin 1,3 miljoonan euron lainasitoumukset Etiopiasta saadun noin 15,8 miljoonan euron tilauksen toimitusaikaiseen rahoitukseen yhtiön lähipiiristä omistajilta ja vaihtovelkakirjalainan haltijoilta. Valoen käsityksen mukaan tämä rahoituserä mahdollistaa tilauksen toimituksen täysipainoisen jatkamisen ja antaa aikaa lisärahoituksen ja takausten hankinnalle. Neuvottelut lisärahoituksesta ja ennakkomaksun takauksesta ovat käynnissä, mutta ne ovat edelleen kesken.

Valoe tiedotti 5.4.2016, että Savcor Communications Pty. Ltd on ilmoittanut Valoelle sopineensa australialaisen EMEFCY Group Ltd:n (ent. Savcor Group Ltd.) kanssa, että Valoen noin 0,8 miljoonan euron laina korkoineen entiseltä, australialaiselta Savcor Group Ltd:ltä on siirtynyt Savcor Communications Ltd:lle. Laina erääntyy 31.12.2016 elleivät osapuolet sitä ennen muuta sovi. Lainan korko on 10,75 %. Lainalle ei ole asetettu vakuuksia. Valoe on aloittanut neuvottelut Savcor Communications Ltd:n kanssa uusista lainaehdoista ja pyrkii pääsemään sellaiseen neuvottelutulokseen, jossa laina muutettaisiin oman pääoman ehtoiseksi.

Valoe käy parhaillaan Kiinan tehtaaseensa liittyvien velkojien sekä Savisalon perheen lähipiiriyhtiön kanssa neuvotteluja, joiden onnistuessa Valoe vapautuisi kokonaan tai ainakin suurimmalta osin Kiinan tehtaan toimintoihin liittyvistä veloista ja vastuista, mikä parantaisi Valoe-konsernin tulosta ja tasetta.

Ennenkuin edellä tässä tiedotteessa mainitut rahoitus, vakuus- ja muut järjestelyt ovat varmistuneet Valoen rahoitustilanne jatkuu tiukkana ja siihen asti myös yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Mikäli yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää Etiopian kauppaan liittyvää toimitusaikaista rahoitusta, voi yhtiön toiminnan jatkuvuus olla vaarassa. Mikäli Etiopian tilauksen em. rahoitus ja vakuusjärjestely viivästyisi tai markkinatilanne muuttuisi heikommaksi yhtiön arvioimasta, voi tilausten muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa merkittävästi aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja kääntyisi positiiviseksi. Tällöin yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään.

Valoe julkaisee vuoden 2015 vuosikertomuksensa, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 30.4.2016 mennessä

Mikkelissä 29. päivänä huhtikuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter