Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2016

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2016

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2016

Julkaistu: 2016-04-21 16:00:00 CEST
SSH Communications Security Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2016

Helsinki, Suomi, 2016-04-21 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 17:00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2016

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokouksessa valittiin SSH Communications Security Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Jukka Manner sekä uusina jäseninä Kaisa Olkkonen ja Harri Koponen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Olkkonen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 24.000 euroa, muille jäsenille 18.000 euroa. Lisäksi maksetaan mahdollisesti perustettavien valiokuntien jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

Uudeksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,37 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Tatu Ylönen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!