Etusivu » Arkistot huhtikuu 2016

Pöyrylle Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelutoimeksiantoja

Pöyry PLC

Pöyrylle Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelutoimeksiantoja

Pöyry Oyj Lehdistötiedote 29.4.2016 klo 12.00

Pöyrylle Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon suunnittelutoimeksiantoja

Pöyry on saanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) toimeksiantoja Espoon Blominmäkeen rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelusta. Toimeksiantoihin sisältyvät puhdistamon rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu sekä aluesuunnittelu ja maanpäällisten rakenteiden geosuunnittelu.

Blominmäen puhdistamo korvaa Suomenojan puhdistamon valmistuessaan vuonna 2020 ja käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet. Blominmäen puhdistamo rakennetaan kallioluolaan, jonka louhintatyöt ovat käynnissä. Pöyry on tehnyt luolan kalliorakennus- ja geoteknisen suunnittelun jo aiemmassa vaiheessa. Nyt saatujen toimeksiantojen suunnittelutyöt käynnistyivät maaliskuussa 2016.

“Yhteistyö Pöyryn kanssa on sujunut hyvin Blominmäen kalliorakennus- ja geoteknisessä suunnittelussa, kuten aiemmissakin toimeksiannoissa. Kalliotekninen työnaikainen suunnittelu jatkuu edelleen ja suunnittelijan, tilaajan, urakoitsijan ja rakennuttajakonsultin välinen yhteistyö on sen osalta toiminut mutkattomasti. Siksi odotukset Blominmäen toteutussuunnittelunkin suhteen ovat korkealla”, toteaa puhdistamohankkeen projektijohtaja Jukka Yli-Kuivila HSY:stä.

“Olemme iloisia saadessamme hyödyntää suunnittelu- ja projektiosaamistamme entistä suuremmassa laajuudessa Blominmäen puhdistamohankkeessa. Pöyryllä on laaja rakennus- ja infrasuunnittelun sekä vesihuollon osaaminen, jotka täydentävät toisiaan myös tässä hankkeessa”, kertovat Pöyryn Pekka Narinen, rakennus- ja rakennesuunnittelun johtaja sekä Kari Aalto, teollisuuden paikallispalveluiden johtaja Etelä-Suomessa.

“Laitos suunnitellaan mahdollisimman omavaraiseksi sähkön suhteen. Jätelietteiden mädättäminen tuottaa kaasua sähkön- ja lämmöntuotantoon. Omavaraisuutta tukevat lisäksi aurinkopaneelit, älykkäät valaistusratkaisut ja energiatehokas sähkönjakelujärjestelmä. Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelumme varmistaa, että kaikki eri järjestelmät toimivat hyvin yhdessä”, jatkaa Kari Aalto.

Uusien toimeksiantojen arvoa ei ole julkistettu. Tilaukset on kirjattu Alueellisten toimintojen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.

Lisätietoja:

Kari Aalto
johtaja, Teollisuus Etelä, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa
puh. 01033 21203

Pekka Narinen
johtaja, Rakennus- ja rakennesuunnittelu, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa
puh. 01033 49074

Pasi Tolppanen
johtaja, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa
toimitusjohtaja, Pöyry Finland Oy
puh. 01033 26656

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2015 oli 575 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-29 11:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/29/P%C3%B6yrylle+Espoon+Blominm%C3%A4en+j%C3%A4tevedenpuhdistamon+suunnittelutoimeksiantoja+HUG2008352.html

Taalerin ja Eteran Finsilva-kauppa toteutettu

Taalerin ja Eteran Finsilva-kauppa toteutettu

Julkaistu: 2016-04-29 10:58:30 CEST
Taaleri Oyj
Pörssitiedote
Taalerin ja Eteran Finsilva-kauppa toteutettu

Taaleri-konserniin kuuluva Taaleri Sijoitus Oy ja eläkevakuutusyhtiö Etera ovat tänään toteuttaneet 15.3.2016 tehdyn tarjouksen mukaisesti kaupan, jonka kohteena ovat Metsärahasto II Ky:n kaikki yhtiöosuudet. Metsärahasto II Ky on erityisyhtiö, jonka ainoa omaisuus on noin 19,77 prosentin omistusosuus Finsilva Oyj:n osakkeista.

Kauppahinta Metsärahasto II Ky:n kaikista yhtiöosuuksista oli 48 miljoonaa euroa ja sillä on merkittävä positiivinen vaikutus Taaleri-konsernin vuoden 2016 tulokseen. Taaleri säilyttää tulosohjauksensa ennallaan.

Lisätietoja:

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, puh. 040 778 9020

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Konsernissa on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taalerilla oli vuoden 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 500. Taaleri Oyj:llä on yli 2 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

UPM-Kymmene Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen joukkovelkakirjojensa haltijoilta

UPM-Kymmene Corporation

UPM-Kymmene Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen joukkovelkakirjojensa haltijoilta

(UPM, Helsinki, 29.4.2016 klo 11.30 EET) – UPM-Kymmene Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn hankkiakseen suostumukset joukkovelkakirjojen haltijoilta tiettyjen yhtiön Global Medium Term Note (GMTN) -ohjelman puitteissa liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjasarjojen ehtojen muutoksiin. UPM ilmoitti 10.12.2015 suunnitelmistaan muuttaa yhtiörakenteensa nykyistä liiketoimintarakennetta paremmin vastaavaksi. Joukkovelkakirjalainojen ehtojen muutos on yksi edellytys suunnitelman toteutumiselle.

Suostumusten hakua koskevan prosessin ja ehdotettujen muutosten yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Luxemburgin pörssin Launch Announcement -tiedotteessa ja siinä mainitussa Consent Solicitation Memorandum -muistiossa.

Lisätietoja antaa:
Rahoitusjohtaja Juha Forsius, puh. +358405116241

Vastuuvapauslauseke

Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Consent Solicitation Memorandum -muistion kanssa. Mikäli olette millään tavoin epävarma toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista neuvonantoa arvopaperivälittäjältänne, pankin yhteyshenkilöltänne, kirjanpitäjältänne tai muulta itsenäiseltä taloudelliselta neuvonantajaltanne.

Tämä ilmoitus tai Consent Solicitation Memorandum -muistio eivät ole kutsu antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai Consent Solicitation Memorandum -muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. UPM-Kymmene Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai Consent Soliciation Memorandum -muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-29 10:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/29/UPM+Kymmene+Oyj+k%C3%A4ynnist%C3%A4%C3%A4+suostumusten+hakumenettelyn+tiettyjen+joukkovelkakirjojensa+haltijoilta+HUG2008309.html

Tokmanni Group Oyj: Stabilisaatioilmoitus

Tokmanni Group Oyj

Tokmanni Group Oyj: Stabilisaatioilmoitus

Ei levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai missään maassa, jossa tällainen levittäminen olisi lainvastaista.

Tokmanni Group Oyj (“Tokmanni”)

Stabilisaatioilmoitus

29.4.2016

Goldman Sachs International (yhteyshenkilö: Daniel Martin; puhelin: +44 (0)20 7774 1000) täten ilmoittaa, että alla nimetty Vakauttamisjärjestäjä ja sen lähipiiritahot voivat vakauttaa seuraavien arvopapereiden tarjoamista markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä (2003/6/EY) täytäntöönpanevan komission asetuksen (EY) No. 2273/2003 mukaisesti.

Arvopaperit:
Liikkeeseenlaskija: Tokmanni Group Oyj (“Tokmanni”)
Arvopaperit: Liikkeeseenlaskijan osakkeet (ISIN: FI4000197934)
Listautumisannin koko: 181 433 487,50 €
Merkintähinta: 6,70 €
Vakauttaminen:
Vakauttamisjärjestäjä: Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB
Vakauttamisjakson odotetaan alkavan: 29.4.2016
Vakauttamisjakson odotetaan päättyvän viimeistään: 28.5.2016
Lisäosakkeiden enimmäismäärä: 3 532 124 osaketta
Lisäosakeoptio:
Ehdot: Myyvät osakkeenomistajat ovat myöntäneet vakauttamisjärjestäjänä ja merkintätakaajien puolesta toimivalle Goldman Sachs Internationalille option hankkia enintään 3 532 124 lisäosaketta merkintähintaan.
Kesto: Optio voidaan käyttää million tahansa vakauttamisjakson aikana.

Tärkeitä tietoja

Edellä mainittujen arvopapereiden tarjoamisen yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi ostaa arvopapereita tai tehdä toimenpiteitä tukeakseen arvopapereiden markkinahintaa korkeammalle tasolle kuin mitä se muutoin olisi. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Vakauttamisjärjestäjä tekee vakauttamistoimenpiteitä ja vakauttamistoimenpiteet voivat päättyä koska tahansa, kun ne on aloitettu.

Tämä tiedote on vain tiedonantotarkoituksiin, eikä se ole kutsu tai tarjous merkintätaata, merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään Liikkeeseenlaskijan arvopapereita missään maassa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat “kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY (muutoksineen mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU siltä osin kuin se on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa) ja sisältää kaikki soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet) artiklan 2(1)(e) mukaisesti (“Kokeneet sijoittajat”); (B) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) (“Määräys”) artiklan 19(5) “sijoitusalan ammattilaisten” määritelmän mukaisia henkilöitä; tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities); ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa; ja (C) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat tahot”). Jos et ole Asiaankuuluva taho, et ole oikeutettu osallistumaan antiin, sinun ei tule toimia tai luottaa tähän tiedotteeseen.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti eikä niitä voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintivelvollisuudesta annettua poikkeusta. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-29 10:06 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/29/Tokmanni+Group+Oyj+Stabilisaatioilmoitus+HUG2008330.html

Kutsu Exel Composites Oyj:n tammi – maaliskuun 2016 liiketoimintakatsauksen tiedotustilaisuuteen 11.5.2016

Kutsu Exel Composites Oyj:n tammi – maaliskuun 2016 liiketoimintakatsauksen tiedotustilaisuuteen 11.5.2016

Julkaistu: 2016-04-29 10:00:00 CEST
Exel Composites Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
Kutsu Exel Composites Oyj:n tammi – maaliskuun 2016 liiketoimintakatsauksen tiedotustilaisuuteen 11.5.2016

Exel Composites Oyj
Pörssitiedote
29.4.2016 klo 11.00

Kutsu Exel Composites Oyj:n tammi – maaliskuun 2016 liiketoimintakatsauksen tiedotustilaisuuteen 11.5.2016

Exel Composites Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksensa tammi – maaliskuulta 2016 keskiviikkona 11.5.2016 klo 9.00. Tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä klo 12.30 Hotel Klaus K:n Wintti-kokoustilassa osoitteessa Bulevardi 2-4, Helsinki (suora kulku myös osoitteesta Erottajankatu 4C, taso 11). Tiedotustilaisuutta isännöi toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Vantaalla 29.4.2016

Exel Composites Oyj

Riku Kytömäki
Toimitusjohtaja

Lisätietoja
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. +358 50 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talous- ja hallintojohtaja
puh. +358 50 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Stora Enson uuden sukupolven tehdas vihittiin käyttöön Varkaudessa

Stora Enson uuden sukupolven tehdas vihittiin käyttöön Varkaudessa

Julkaistu: 2016-04-29 10:00:00 CEST
Stora Enso Oyj
Sijoittajauutiset
Stora Enson uuden sukupolven tehdas vihittiin käyttöön Varkaudessa
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistui tänään Stora Enson Varkauden tehtaan aaltopahvin raaka-ainetta tuottavan koneen ja puisten rakennuselementtien tuotantolinjan avajaisiin.

Helsinki, Suomi, 2016-04-29 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2016 klo 11.00

Stora Enson Varkauden tehtaan hienopaperikone on muunnettu onnistuneesti tuottamaan ensikuitupohjaista aaltopahvin raaka-ainetta (kraftlaineri). Stora Enso investoi 110 miljoonaa euroa muunnostöihin, jotka toteutettiin vuoden 2015 aikana. Kraflainerin tuotanto alkoi lokakuussa 2015 ja täyteen tuotantoon päästäneen vuoden 2017 alussa. Varkauden tehtaan kapasiteetti tulee olemaan noin 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta.

Lisäksi Stora Enso on rakentanut Varkauden tehtaalle uutta puisten rakennuselementtien, LVL-viilupuun, tuotantolinjaa. 43 miljoonan euron investointi edistää Stora Enson asemaa maailmanlaajuisena korkealaatuisten jatkojalostettujen puuelementtien tarjoajana. Tuotannon on määrä alkaa kesäkussa 2016, ja arvioitu vuosikapasiteetti tulee olemaan noin 100 000 m3.

”Molemmat investoinnit ovat osa Stora Enson muutosta asiakaskeskeiseksi uusiutuvien materiaalien yhtiöksi”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström. ”Hienopaperikoneen muuntamisella aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi koneeksi Stora Enso vastaa uusiutuvien pakkausten maailmanlaajuisen kysynnän kasvuun. Uusi LVL-tuotantolinja puolestaan vastaa kasvavaan kestävien puutuotteiden kysyntään rakentamisessa ja muissa teollisissa käyttökohteissa.”

Uudistettu tehdas työllistää suoraan noin 400 henkilöä. Arvioitu epäsuora työllistävä vaikutus Varkauden alueella on 1 600 työpaikkaa. Investoinnit Varkauden tehtaalla kasvattavat havupuun käyttöä ja hankintaa 1,3 miljoonalla kuutiolla.

Lisätietoja:
Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, puh. +46 72 221 9228
Liisa Nyyssönen, johtaja, Suomen mediasuhteet, p. 040 544 3491

Kuvia tuotteista ja Varkauden tehtaalta on ladattavissa osoitteessa http://bmt.storaenso.com/l/Z5Dbdbf6789P
Kopioi ja liitä linkki selaimeesi.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 29.4.2016 klo 10:30

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 27.4.2016 ostanut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä ylittää nyt kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. BlackRock, Inc:in osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
8,05% 0,56% 8,62% 197.241.130
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
5,08% n/a 5,08%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodiOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 15.894.722 8,05%
YHTEENSÄ A 15.894.722 8,05%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
EräpäiväToteutusaikaToimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten
äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 1.113.998 0,56%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 8.722 0,00%
YHTEENSÄ B 1.122.720 0,56%

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-29 09:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/29/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+n+mukainen+liputusilmoitus+BlackRock+Investment+Management+UK+Limited+on+lis%C3%A4nnyt+omistustaan+W%C3%A4rtsil%C3%A4ss%C3%A4+HUG2008283.html

Tokmannin hallituksen jäsenten määrä ja uudet hallituksen jäsenet

Tokmanni Group Oyj

Tokmannin hallituksen jäsenten määrä ja uudet hallituksen jäsenet

Tokmanni Group Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 10.30

Tokmannin hallituksen jäsenten määrä ja uudet hallituksen jäsenet

Tokmannin ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.4.2016 nostaa hallituksen jäsenten lukumäärän seitsemään, ja valitsi Kati Hagrosin ja Thérèse Cedercreutzin uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten lukumäärän muutos ja uusien hallituksen jäsenten valinta olivat ehdollisia listautumisannin toteuttamiselle.

Thérèse Cedercreutz on ollut ThreeFiveEight Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2015 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Kati Hagros on toiminut Kone Oyj:n palveluliiketoiminnan digitalisointistrategian johtajana vuodesta 2015. Hagros on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Molemmat uudet hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tokmanni Group Oyj:n hallitus koostuu 29.4.2016 lähtien seitsemästä varsinaisesta jäsenestä: Harri Sivula, Thérèse Cedercreutz, Robert Furuhjelm, Christian Gylling, Kati Hagros, Sven-Olof Kulldorff, Seppo Saastamoinen.

Hallituksen jäsenten lukumäärän muutos ja uusien hallituksen jäsenten valinta astuvat voimaan tänään kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla Helsingin pörssin pre-listalla alkaa.

Tokmanni Group Oyj

Lisätietoja:

Joséphine Mickwitz, Head of IR and Communications +358 20 728 6535

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015.

JAKELU:

NASDAQ QM Helsinki

Key Media

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-29 09:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/29/Tokmannin+hallituksen+j%C3%A4senten+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4+ja+uudet+hallituksen+j%C3%A4senet+HUG2008288.html

TOKMANNI LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

TOKMANNI LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

Julkaistu: 2016-04-29 09:01:00 CEST
Nasdaq Nordic

TOKMANNI LISTAUTUU NASDAQ HELSINKIIN

Helsinki, 29.4.2016 – Kaupankäynti Tokmanni Group Oyj:n (kaupankäyntitunnus: TOKMAN) osakkeilla alkoi tänään Nasdaq Helsingin prelistalla. Tokmanni kuuluu markkina-arvoltaan keskisuuriin yhtiöihin (mid cap) ja toimialaluokkaan Kulutuspalvelut. Yhtiön osake siirtyy Nasdaq Helsingin pörssilistalle arviolta 3.5.2016.

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015. Tokmannin pääkonttori sijaitsee Mäntsälässä. Lisätietoja: www.tokmanni.fi.

”Tokmanni siirtyy nyt listautuessaan seuraavaan kehitysvaiheeseensa ja meillä on mahdollisuus parantaa kilpailukykyämme ja tarjota asiakkaillemme entistä vahvempi arvolupaus. Haluamme kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajiamme, jotka ovat tämän mahdollistaneet”, toteaa toimitusjohtaja Heikki Väänänen.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman toivottaa Tokmannin lämpimästi tervetulleeksi Helsingin pörssiin. ”On hienoa nähdä kasvava kaupan alan yhtiö pörssilistallamme. Haluamme olla Tokmannin tukena sen kasvaessa ja tarjota sille listautumisen tuomaa tunnettuutta sijoittajien parissa”, hän sanoo.

Nasdaqin pohjoismaisten pörssien listautumisista vastaava johtaja Adam Kostyál kommentoi: “Olemme hyvin tyytyväisiä Nasdaqin pohjoismaisten markkinoiden* listautumiskehitykseen: Tokmannin listautuminen on Pohjoismaiden 22:nen tänä vuonna, kun First Northista pörssilistalle siirtyneet lasketaan mukaan.”

*Pörssilista ja First North -markkinapaikka: Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland ja Nasdaq Stockholm.

Nasdaq-konserni

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja kuudella mantereella. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 70 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut 3 700 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 9,3 biljoonaa dollaria. Nasdaqilla on yli 17 000 yritysasiakasta. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta nasdaq.com/ambition tai business.nasdaq.com.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallin, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing ja Nasdaq Broker Services ovat tuotemerkkejä vastaaville säänneltyjä markkinoita edustaville yhtiöille, joita ovat Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Oy, Nasdaq Iceland Hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB ja Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Baltic edustaa Nasdaqin yhteistä tarjontaa Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq’s annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.

Lisätietoja:

+ Heli-Kirsti Airisniemi
+ 358 (0) 9 6166 7941
+ heli-kirsti.airisniemi@nasdaq.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Atria myy Linnamäen sikatilan Virossa

Atria myy Linnamäen sikatilan Virossa

Julkaistu: 2016-04-29 09:00:00 CEST
Atria Oyj
Pörssitiedote
Atria myy Linnamäen sikatilan Virossa

Seinäjoki, Suomi, 2016-04-29 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Atria Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2016, klo 10.00

Atria myy Linnamäen sikatilan Virossa

Atria myy Pohjois-Virossa sijaitsevan Linnamäen sikatilan. Tilan nykyaikaistaminen Atrian alkutuotantostrategian mukaiseksi vaatisi merkittäviä investointeja tuotantorakennuksiin ja kalustoon. Sikatila sijaitsee Viron pohjoisosassa, mikä aiheuttaa isot logistiikkakustannukset sikojen kuljetuksesta Atrian Etelä-Virossa sijaitsevalle tuotantolaitokselle. Nykyisessä markkinatilanteessa kustannusten pienentäminen on välttämätöntä.

Linnamäen sikatilan myynnistä aiheutuu noin yhden miljoonan euron kertaluonteinen myyntitappio. Sikatila siirtyy uudelle omistajalle 29.4.2016 alkaen.

Lisätietoja antaa Atria Baltian toimitusjohtaja Olle Horm, puh. +372 501 8214.
.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter