Etusivu » Componenta vahvistaa rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan

Componenta vahvistaa rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan

Componenta vahvistaa rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan

Julkaistu: 2016-04-29 17:15:00 CEST
Componenta Oyj
Pörssitiedote
Componenta vahvistaa rahoitusasemaansa maksamalla pois yhtiön vakuudelliset velat ja laskemalla liikkeeseen vaihdettavan pääomalainan

Componenta Oyj Pörssitiedote 29.4.2016 klo 18.15

Componenta Oyj (”Yhtiö”) on tänään sopinut Yhtiön vakuudellisten velkojen pois maksamisesta. Sopimus kattaa Yhtiön kaikki vakuudelliset pankkilainat. Yhtiö tulee lisäksi sopimaan vakuudellisen joukkovelkakirjalainan pois maksamisesta. Järjestelyn seurauksena Yhtiön vakuudelliset velat vähenevät yli 72 milj. eurolla ja oma pääoma kasvaa noin 50 milj. eurolla. Vakuudellisten velkojen osalta tehtävä järjestely ja Yhtiön käyttöpääoman turvaaminen on tarkoitus rahoittaa laskemalla liikkeeseen enintään 40 milj. euron vaihdettava pääomalaina ja myymällä ydinliiketoimintaan kuulumattomia liiketoimintoja ja omaisuutta.

”Toteutettavan rahoitusjärjestelyn avulla Componenta kykenee toteuttamaan strategiset toimet kannattavuuden parantamiseksi. Tulemme jatkamaan ydinliiketoimintoihin kuulumattomien liiketoimien ja erien divestointeja sekä keskittämään rautavalimotuotantoa nykyistä harvempiin tuotantolinjoihin. Lisäksi Componenta-konsernin kiinteitä kuluja leikataan edelleen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Uuden tehokkaan johtamisjärjestelmän ja parantuvan kilpailukyvyn avulla Componentan orgaaninen kasvu saadaan uudelleen käyntiin”, toteaa toimitusjohtaja Harri Suutari.

Componenta Oyj:n hallitus (”Hallitus”) on tänään päättänyt sille 15.4.2016 annetun valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi vaihdettavaa pääomalainaa (”Laina”) ja siihen liittyviä osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (private placement).

Erityisten oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska lainaosuuksiin kuuluvat erityiset oikeudet annetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ja tarvittavan rahoituksen saamiseksi kustannustehokkaalla tavalla ottaen huomioon Lainan merkintöjen koko.

Lainan enimmäismäärä on 40 milj. euroa ja jokaisen lainaosuuden nimellisarvo on tuhat euroa. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 60.000 euroa. Lainan emissiokurssi on 100 prosenttia. Lainan merkintähinta voidaan maksaa rahalla tai Hallituksen suostumuksella kuittaamalla merkintähinta Yhtiöltä olevalla lainasaatavalla. Laina-aika on neljä vuotta ja laina on kertalyhenteinen. Yhtiö ei saa maksaa Lainaa takaisin ennenaikaisesti. Lainan vuotuinen korko on 2 prosenttia.

Lainaosuuksien tarjoaminen valikoiduille sijoittajille alkaa 2.5.2016 ja päättyy arviolta 9.5.2016. Hallitus päättää kenellä on oikeus merkitä lainaosuudet ja Hallitus voi myös päättää Lainan liikkeeseenlaskun peruuttamisesta. Lainaosuudet ovat vapaasti siirrettävissä.

Yhtiö on vastaanottanut Lainan merkintäsitoumuksia yhteensä 33 milj. euron edestä seuraavilta tahoilta: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Sampo Oyj, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Etra Capital Oy, Tiiviste-Group Oy, Harri Suutari ja Markku Honkasalo.

Laina on vaihdettavissa Componenta Oyj:n osakkeiksi laina-aikana. Kukin lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan 2.000 osakkeeseen ja osakkeiden merkintähinta on 50 senttiä. Merkintähinta on asetettu tasolle, jonka on katsottava olevan Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuullinen ottaen huomioon yhtäältä Yhtiön osakkeen kurssitaso Lainaa liikkeelle laskettaessa ja toisaalta tarve varmistaa Lainan liikkeellelaskun onnistuminen. Vaihto-oikeutta käytettäessä osakkeen merkintähintaa vastaava määrä kuitataan Lainan maksamatonta lainapääomaa vastaan. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa yhteensä enintään 80 milj. yhtiön uutta osaketta.

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden rekisteröimisestä alkaen. Yhtiö voi päättää Lainan hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta ja Lainan ehdot sisältävät myös muita vastaavankaltaisille lainoille tyypillisiä ehtoja. Tällaiset ehdot liittyvät esimerkiksi oikeuteen eräännyttää Laina Yhtiössä tapahtuvan määräysvallan muutoksen tai Yhtiön pörssilistalta poistumisen seurauksena, sekä lainanhaltijan oikeuksiin Yhtiön päättäessä osakeanneista tai erityisten oikeuksien antamisesta, ja lainanhaltijoiden kohteluun, jos Yhtiö tai joku sen osakkeenomistajista lunastaisi Yhtiön osakkeita laina-aikana.

Hallitus päättää erikseen Lainan liikkeeseenlaskusta perustuen tehtyihin ja hyväksyttyihin merkintöihin. Sopimus vakuudellisten velkojen pois maksamisesta sekä merkintäsitoumukset ovat osin keskenään ehdollisia sekä lisäksi ehdollisia muun muassa sille, että Turkin tytäryhtiön lisärahoituksesta on saatu riittävä varmuus.

Yhtiö tiedottaa Lainan merkintöjen hyväksymisestä arviolta 11.5.2016. Rahoitusjärjestelyn arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 31.5.2016 mennessä. Lainan järjestäjänä ja Yhtiön taloudellisena neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy ja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy.

Helsinki 29. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter