Etusivu » Arkistot 28.4.2016

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.4.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.4.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 28.4.2016

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.4.2016

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 28.4.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 104 osaketta
Kokonaishinta 3 718,00 EUR
Keskihinta/ osake 35,7500 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 35,75 EUR
Alin hankintahinta/ osake 35,75 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.4.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 8 257 KPL.

United Bankers Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-28 17:38 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/28/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+28+4+2016+HUG2008077.html

Stora Enson taloudellinen informaatio ja yhtiökokous vuonna 2017

Stora Enson taloudellinen informaatio ja yhtiökokous vuonna 2017

Julkaistu: 2016-04-28 17:20:00 CEST
Stora Enso Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
Stora Enson taloudellinen informaatio ja yhtiökokous vuonna 2017

Helsinki, Suomi, 2016-04-28 17:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2016 klo 18.20

Stora Enso Oyj julkaisee neljä osavuosikatsausta vuonna 2017. Julkaisuaikataulu on seuraava:

Perjantai 3.2.2017tilinpäätöstiedote 2016
Torstai 27.4.2017osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2017
Keskiviikko 26.7.2017puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017
Tiistai 24.10.2017osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017

Stora Enso Oyj:n vuosikertomus 2016 julkaistaan viikolla 8 vuonna 2017.

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.4.2017 Helsingissä.

Lisätietoja:
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, puh. +358 2046 21446

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 2046 21242

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2016

Julkaistu: 2016-04-28 16:45:00 CEST
Plc Uutechnic Group Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2016

Helsinki, Suomi, 2016-04-28 16:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2016 klo 17:45

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.4.2016

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 28.4.2016, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.

Yhtiön hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo ja Jouko Peräaho sekä uusiksi jäseniksi Hannu Kottonen ja Kristiina Lagerstedt. Valitut uudet jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Osmo Valovirta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista, josta enintään 1.000.000 osaketta voidaan suunnata konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle. Tämä valtuutus kumoaa aiemmat voimassa olevat valtuutukset.

Yhtiöjärjestyksen 2 ja 9 §:iin päätettiin hallituksen esittämät muutokset. Muutokset olivat tarkennus yhtiön toimialaan ja yhtiökokouksen pitopaikkaan.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 28.4.2015 valinnut puheenjohtajaksi Jouko Peräahon ja varapuheenjohtajaksi Sami Alatalon. Hallituksen puheenjohtajan toimi on päätoiminen.

Helsingissä 28.4.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Lisätietoja: Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj
+358 500 740 808

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Atria Oyj:n varsinaiset yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaiset yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2016-04-28 14:00:00 CEST
Atria Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Atria Oyj:n varsinaiset yhtiökokouksen päätökset

Seinäjoki, Suomi, 2016-04-28 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Atria Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2016 klo 15.00

ATRIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko 0,40 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2016 ja maksupäivä 10.5.2016.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

JäsenKausi päättyy
Juho Anttikoski2019
Mika Asunmaa2019
Reijo Flink2017
Lassi-Antti Haarala2018
Jussi Hantula2018
Henrik Holm2018
Hannu Hyry2019
Veli Hyttinen2017
Pasi Ingalsuo2017
Jussi Joki-Erkkilä2018
Marja-Liisa Juuse2018
Jukka Kaikkonen2019
Juha Kiviniemi2017
Ari Lajunen2018
Mika Niku2018
Pekka Ojala2017
Heikki Panula2019
Ahti Ritola2019
Risto Sairanen2017
Timo Tuhkasaari2017
Yhteensä 20 jäsentä

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2015. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 250 euroa per kokous, työajanmenetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 8. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa ollut Jyrki Rantsi ja uusina jäseninä Pasi Korhonen ja Nella Ginman-Tjeder seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Seppo Paavola, Esa Kaarto, Jukka Moisio, Kjell-Görän Paxal ja Harri Sivula. Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Seppo Paavola ja Jukka Moisio, ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajanmenetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 7.000.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2015 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Ylikurssirahaston alentamien

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 138.502.108,85 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää julkista kuulutusta ja rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Tokmanni Group Oyj: Tokmanni Group Oyj:n listautumisannin lopulliseksi merkintähinnaksi on asetettu 6,70 euroa osakkeelta

Tokmanni Group Oyj

Tokmanni Group Oyj: Tokmanni Group Oyj:n listautumisannin lopulliseksi merkintähinnaksi on asetettu 6,70 euroa osakkeelta

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

Tokmanni Group Oyj Pörssitiedote 28.4.2016 klo 14:45

Tokmanni Group Oyj:n listautumisannin lopulliseksi merkintähinnaksi on asetettu 6,70 euroa osakkeelta

Tokmanni Group Oyj (“Tokmanni” tai “Yhtiö”) julkistaa tänään tuloksen liittyen sen listautumisantiin (“Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.

Listautumisanti herätti vahvaa kiinnostusta suomalaisten ja kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien sekä suomalaisten yksityishenkilöiden keskuudessa. Listautumisanti ylimerkittiin selvästi.

Listautumisanti lyhyesti

Lopulliseksi merkintähinnaksi (“Lopullinen merkintähinta”) on asetettu 6,70 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 394 miljoonan euron markkina-arvoa Tokmannille.
Listautumisanti koostuu 9 227 621 olemassa olevasta osakkeesta, jotka Yhtiön nykyinen pääomistaja Cidron Disco S.à r.l. (“Cidron”, viime kädessä Nordic Capital Fund VII:n[1] yhdessä muiden mukana olevien yhteissijoitusyritysten kanssa omistama yhtiö) ja tietyt muut Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat ovat tarjonneet ostettavaksi sekä 14 319 880 uudesta osakkeesta (“Uudet osakkeet”) jotka Yhtiö on tarjonnut merkittäväksi.
Kattaakseen mahdollisen ylikysyntätilanteen Listautumisannin yhteydessä, Cidron on myöntänyt lisäosakeoption ostaa enintään 3 532 124 olemassa olevaa lisäosaketta, edustaen enintään 15 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista osakkeista. Mikäli lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Listautumisanti koostuu yhteensä 27 079 625 osakkeesta, mikä vastaa 46 prosenttia Tokmannin osakkeista.
Olettaen, että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Listautumisannin koko on noin 181 miljoonaa euroa
Yhtiö saa noin 96 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia osakkeita merkittäväksi (“Osakeanti”) Listautumisannin yhteydessä. Yhtiö odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa varat osakaslainojen pääoman ja kertyneiden korkojen takaisinmaksuun Listautumisannin toteuttamisen jälkeen. Osakaslainojen takaisinmaksun lisäksi Tokmanni myös uudelleenrahoittaa lainansa rahoituslaitoksilta matalammilla koroilla aikaisempiin lainoihin nähden. Tästä johtuen Tokmanni odottaa, että sen korkokulut laskevat jatkossa merkittävästi viime vuosiin verrattuna. Vuonna 2015 osakaslainojen korot olivat 6,9 miljoonaa euroa ja rahoituslaitoksilta nostettujen lainojen korkokulut olivat 10,2 miljoonaa euroa.
Listautumisannin toteuttamisen jälkeen, Cidron tulee jäämään Tokmannin suurimmaksi osakkeenomistajaksi ja sen odotetaan omistavan noin 42 prosenttia osakkeista, Rockers Tukun odotetaan omistavan noin 8 prosenttia ja Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenien odotetaan omistavan yhteensä noin 4 prosenttia, olettaen kussakin tapauksessa, että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.
Olettaen, että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, yhteensä 26 031 048 osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (“Instituutioanti”) ja 1 048 577 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”) ja Tokmannin vakituisille työntekijöille (“Henkilöstöanti”). Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Lopullinen merkintähinta, eli 6,03 euroa osakkeelta.
Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin 28.4.2016, minkä jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä tulee olemaan 45 597 449 osaketta. Institutionaalisille sijoittajille allokoidut osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin 3.5.2016, minkä jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä tulee olemaan 58 868 752 osaketta.
Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annettujen osakkeiden odotetaan kirjattavan hyväksytyn sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli 29.4.2016. Instituutioannissa osakkeiden odotetaan olevan valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 3.5.2016 Euroclear Finlandin kautta.
Kaupankäynnin Tokmannin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta 29.4.2016 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.5.2016.
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on “TOKMAN”.
Goldman Sachs International vakauttamisjärjestäjänä voi lain sallimissa rajoissa 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (minkä odotetaan olevan 29.4.2016-28.5.2016 välisenä ajanjaksona) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan.
Goldman Sachs International ja Nordea Pankki Suomi Oyj toimivat Listautumisannin pääjärjestäjinä (“Pääjärjestäjät”). BofA Merrill Lynch ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori, toimivat Listautumisannin järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa, “Järjestäjät”). Sundling Wärn Partners toimii Tokmannin ja sen pääomistajien taloudellisena neuvonantajana.

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja kommentoi:

“Olen hyvin iloinen vahvasta mielenkiinnosta Tokmannia kohtaan, jota olemme nähneet sekä kotimaisten että kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Mielestäni tämä on osoitus siitä, että usko Tokmanniin ja sen tulevaisuudennäkymiin on vahva. Listautumisen myötä meillä on mahdollisuus tarjota asiakkaillemme entistä vahvempi arvolupaus. Mittavana, julkisena yhtiönä neuvottelukykymme odotetaan paranevan entisestään ja oletamme pystyvämme tarjoamaan asiakkaillemme entistä mielenkiintoisemman valikoiman pysyvästi edulliseen hintaan sekä hyvän asiointikokemuksen myymälöissämme. Tämän odotetaan tukevan yhtiön kannattavaa kasvua tulevaisuudessa. Listautumisen myötä Tokmanni siirtyy sen seuraavaan kehitysvaiheeseen ja haluankin kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajia, jotka ovat tämän mahdollistaneet.”

Robert Furuhjelm, osakas, NC Advisory Oy, Nordic Capital rahastojen neuvonantaja ja Tokmannin hallituksen jäsen kommentoi:

“Tokmanni on hyvin asemoitunut hyötyäkseen vahvasta fiksun ostamisen trendistä Suomessa ja se toimii maanlaajuisesti. Viimeisien vuosien aikana Yhtiön johto on vienyt Tokmannia merkittävästi eteenpäin ja se on nyt valmis jatkamaan kehitystään listattuna yhtiönä. Olen ylpeä Tokmannista ja Nordic Capital aikoo tukea yhtiön kehitystä jatkossakin.”

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015. Tokmanni toteutti vuosina 2013-2015 perusteellisen brändin yhdenmukaistamisen, jossa kaikki Tokmannin myymälät koottiin Tokmanni-brändin alle. Yhdenmukaistamisohjelma saatiin päätökseen lokakuussa 2015. TNS Gallupin syksyllä 2015 Tokmannin tilauksesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 42 prosenttia suomalaisista aikuisista käy Tokmannin myymälässä vähintään kerran kuukaudessa.

Tokmannin arvolupaus yhdistää houkuttelevan, laajan ja edullisen tuotevalikoiman hyvään asiointikokemukseen myymälässä. Tokmanni tarjoaa asiakkailleen laajan tuotevalikoiman kuudessa tuoteryhmässä: kodin puhdistus ja henkilökohtainen hygienia; elintarvikkeet; pukeutuminen; työkalut ja sähkötarvikkeet; koti, sisustus ja puutarha; sekä vapaa-aika ja kodintekniikka. Tokmannin tuotevalikoima sisältää johtavien valmistajien brändituotteita, Tokmannin omien merkkien tuotteita, lisensoitujen tuotemerkkien tuotteita ja merkittömiä tuotteita.

Tokmanni käyttää kustannustehokasta toimintamallia ja keskittyy tehokkuuteen koko arvoketjussa tehtaasta kuluttajalle saakka. Tokmanni pyrkii säilyttämään edullisen kustannuspohjansa keskitetyllä hankintatoiminnalla ja tehokkaalla toimitusketjulla. Tokmanni hallinnoi varastoaan keskitetysti Mäntsälässä sijaitsevasta jakelukeskuksestaan. Myös Tokmannin pääkonttori sijaitsee Mäntsälässä.

Lisätietoja antaa

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja, Puh. 020 728 6044

Sixten Hjort, talous- ja hallintojohtaja, Puh. 020 728 6043

Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, Puh. 020 728 6535

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan taustatiedoiksi, eikä tietojen ole tarkoitettu olevan tyhjentäviä tai aukottomia. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tässä tiedotteessa esitettyihin tietoihin tai niiden tarkkuuteen, kohtuullisuuteen tai täydellisyyteen. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, missä näin toimiminen rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet, “Esitedirektiivi”) mukainen esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaistu, ja se on saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat “kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisesti (“Kokeneet sijoittajat”); (B) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) (“Määräys”) artiklan 19(5) “sijoitusalan ammattilaisten” määritelmän mukaisia henkilöitä; tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities); ja (C) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevien tietojen totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoja jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa välitettyihin ja saatavilla oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole Listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa Listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja Listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin Järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla Listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen listalleottoesitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään Järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä eivätkä hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista tai lausumista. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt, työntekijät tai lähipiiritahot tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja ne voidaan tunnistaa sanoista, kuten “uskoa”, “odottaa”, “olettaa”, “aikoa”, “arvioida”, “tulla”, “saattaa”, “jatkua”, “pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Tokmanni uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yksikään lausuma tässä tiedotteessa ei ole tarkoitettu tulosennusteeksi.

Yhtiö, Järjestäjät ja niiden lähipiiritahot nimenomaisesti toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

[1] “Nordic Capital Fund VII” viittaa Nordic Capital Alpha, L.P.:hen ja Nordic Capital VII Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Nordic Capital VII Limited

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-28 13:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/28/Tokmanni+Group+Oyj+Tokmanni+Group+Oyj+n+listautumisannin+lopulliseksi+merkint%C3%A4hinnaksi+on+asetettu+6+70+euroa+osakkeelta+HUG2007844.html

Lähes 3,000 vierailijaa kokeili mullistavaa HiVision(TM)-konseptia Baumassa

Cargotec Corporation

Lähes 3,000 vierailijaa kokeili mullistavaa HiVision(TM)-konseptia Baumassa

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 28. HUHTIKUUTA 2016 KLO 14.45

Cargoteciin kuuluva Hiab lanseerasi aiemmin tässä kuussa HiVision(TM)-konseptin, jonka avulla kuljettaja pystyy käyttämään puutavaranosturia turvallisesti ja mukavasti rekan ohjaamosta. Se esiteltiin ensimmäistä kertaa Bauma-messujen yhteydessä Münchenissä, Saksassa.

“Asiakkaamme ottivat HiVision(TM)-konseptin valtavan hyvin vastaan”, kertoo Jon Lopez, Hiabin puutavaranostureista vastaava johtaja. “Olimme jo projektivaiheessa varmoja siitä, että HiVision(TM) mullistaa lastinkäsittelyn tulevaisuuden, mutta oletimme myös, että tämä täysin uudenlainen ja mullistava teknologia vaatii hieman totuttelua. Asiakkaamme ovat kuitenkin jo nyt osoittaneet kiinnostustaan ja kysyneet, milloin järjestelmä tulee myyntiin. He huomasivat, kuinka HiVision(TM) voi parantaa heidän työnsä turvallisuutta, mukavuutta ja suorituskykyä.”

Hiab toi HiVision(TM)-konseptin Oculus-lasien ja nosturisimulaattorin kanssa Bauma-messuille, jotka pidettiin Münchenissä, Saksassa 11.-17. huhtikuuta tarkoituksenaan kerätä palautetta kuljettajilta. Noin 3000 messuvierasta testasi HiVisionia(TM), ja sen saama palaute oli positiivista: uudet kuljettajat pitivät modernista ohjausjärjestelmästä ja kokeneet huomasivat edun siinä, ettei heidän tarvitse kiivetä ohjaamoon useita kertoja päivässä.

“On tärkeää huomata kuinka innokkaita asiakkaamme ovat ottamaan vastaan uusia teknologioita ja innovaatioita. Joskus me insinööreinä keskitymme liikaa tekniikkaan ja nosturin suorituskyvyn parantamiseen. HiVision(TM) tekee asiakkaidemme työskentelystä miellyttävämpää, helpompaa ja turvallisempaa, ja uskon että juuri tämän vuoksi vastaanotto on ollut niin positiivista”, sanoo Rafal Sornek, teknologiasta ja laadusta vastaava johtaja.

HiVision(TM) on esittelyssä seuraavan kerran KWF-messuilla Rodingissa, Saksassa 9.-12. kesäkuuta. Sen jälkeen järjestelmään voi tutustua Forexpo-messuilla Ranskassa, jotka järjestetään 15.-17. heinäkuuta.

Linkkejä:

· HiVision(TM)-video

· HiVision(TM)-tiedote

· Kuvia Bauma-messuilta

· Hiabin lehdistötilaisuus Baumassa

· Hiabin Bauma virtuaali-E PO

Lisätietoja:

Jon Lopez, Johtaja, puutavaranosturit, Hiab; puh. +48 795 562 272, jon.lopez@hiab.com

Rafal Sornek, Johtaja, teknologia ja laatu, Hiab; puh. +48 668 502 453, rafal.sornek@hiab.com

Lotta Clausen, Johtaja, viestintä, Hiab; puh. +46 705 535 138, lotta.clausen@hiab.com

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on meille aina etusijalla. Noin 2 800 Hiabissa työskentelevää ammattilaista huolehtii asiakastarpeiden mukaisista tuotteista ja palveluista kaikkialla maailmassa. Tuotevalikoimaamme kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranosturit, LOGLIFT-puutavaranosturit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, MOFFETT-ajoneuvotrukit sekä DEL-, WALTCO ja ZEPRO-takalaitanostimet. www.hiab.fi

Hiab on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää lähes 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-28 13:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/28/L%C3%A4hes+3+000+vierailijaa+kokeili+mullistavaa+HiVision+TM+konseptia+Baumassa+HUG2007823.html

ETTEPLAN Q1: KASVU JATKUI

ETTEPLAN Q1: KASVU JATKUI

Julkaistu: 2016-04-28 13:00:00 CEST
Etteplan Oyj
Osavuosikatsaus
ETTEPLAN Q1: KASVU JATKUI

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 28.4.2016, KLO 14.00

ETTEPLAN Q1: KASVU JATKUI

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2016

– Konsernin liikevaihto kasvoi 11,4 % ja oli 38,6 (1-3/2015: 34,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 11,2 %.
– Operatiivinen liikevoitto oli 2,2 (2,3) miljoonaa euroa eli 5,6 (6,5) % liikevaihdosta.
– Liikevoitto (EBIT) oli 1,9 (2,1) miljoonaa euroa eli 4,9 (5,9) % liikevaihdosta.
– Katsauskauden voitto oli 1,5 (1,4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 (0,1) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,07) euroa.
– Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 080 (1 873).
– Etteplan laajensi palvelukonseptiaan teolliseen internetin sovelluksiin ostamalla Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n koko osakekannat. Yrityskaupat julkistettiin 15.3.2016 ja toteutettiin katsauskauden jälkeen 4.4.2016, jolloin yritysten liiketoiminta siirtyi Etteplanille. Ostettujen yhtiöiden liiketoiminta on yhdistetty osaksi Etteplanin konserniraportointia 1.4.2016 alkaen.
– Etteplanin hallitus suunnittelee noin 14 miljoonan euron merkintäoikeusantia yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi. Merkintäoikeusannin arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen aikana.
– Etteplanin arvio markkinanäkymistä ja taloudellinen ohjeistus säilyvät ennallaan.

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Vuonna 2016 Euroopan kasvusta on näköpiirissä paranemisen merkkejä. Suomen markkinoilla epävarmuus on lisääntynyt ja markkinatilanteen odotetaan jatkuvan muuta Eurooppaa heikompana. Aasian markkinoiden kasvun hidastumisesta ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta palvelumarkkinoiden avautumisen arvioidaan jatkuvan. Ennakoimme Pohjois-Amerikan hyvän markkinatilanteen jatkuvan. Vuoden alussa suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin palveluiden kysyntä käynnistyi hitaasti.

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.

Avainlukuja
(1 000 EUR)1-3/20161-3/20151-12/2015
Liikevaihto38 60334 650141 143
Operatiivinen liikevoitto*2 1782 2549 540
Operatiivinen liikevoitto, %5,66,56,8
Liikevoitto (EBIT)1 8962 0518 594
EBIT, %4,95,96,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,070,070,31
Omavaraisuusaste, %40,036,337,8
Liiketoiminnan rahavirta-1 6821379 932
ROCE, %15,017,517,4
Henkilöstö kauden lopussa2 0801 8732 074

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Vuosi 2016 käynnistyi huomattavalla kasvulla vuonna 2015 toteutettujen yritysostojen siivittämänä. Orgaaninen kasvu oli kuitenkin hidasta johtuen markkinatilanteesta ja lomien runsaasta ajoittumisesta katsauskauteen. Epävarmuus globaaleilla markkinoilla näkyi kysynnässä ja markkinatilanne oli vaikea erityisesti Suomessa. Näistä syistä johtuen kannattavuutemme heikkeni.

Suunnittelupalveluiden alueella uusia projekteja käynnistyi hitaasti ja vaikea markkinatilanne pitkitti hintaneuvotteluja heikentäen kannattavuuttamme. Investointihankkeita käynnistyi erittäin vähän, mistä johtuen laitossuunnittelu jäi odotuksistamme. Tarjouskantamme laitossuunnittelussa on kuitenkin erittäin vahva ja uskomme hankkeita käynnistyvän vuoden kuluessa. Kiinassa palvelumarkkinoiden kehitys jatkui positiivisena talouden kasvun hidastumisesta huolimatta. Saimme useita uusia asiakkaita ja onnistuimme katsauskauden lopulla kääntämään Kiinan markkinoille myytyjen tuntien suunnan takaisin kasvu-uralle.

Teknisen dokumentoinnin liiketoimintamme kehittyi jälleen erinomaisesti. Kannattavuutta heikensi katsauskaudella odotetusti Saksan liiketoiminnan hidas kehitys ja ohjelmistoliiketoiminnan normaalia pienempi osuus liikevaihdosta. Korjaavat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ovat käynnissä ja uskomme teknisen dokumentoinnin erinomaisen kehityksen jatkuvan kuluvan vuoden aikana.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme määrätietoisesti yhtiön kasvustrategian toteuttamista ja teimme yhtiön historian suurimman yritysjärjestelyn ostamalla Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n osakekannat. Näillä yrityskaupoilla vahvistimme asemaamme huomattavasti voimakkaasti kasvavilla sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin markkinoilla. Yhdistämme älykkäät laitteet, dokumentoinnin ja teollisen internetin sovellukset ainutlaatuiseksi palvelukonseptiksi suunnittelutoimialalla. Palvelukonseptillamme pystymme tuottamaan asiakkaillemme entistä enemmän lisäarvoa esimerkiksi huoltoliiketoiminnassa. Odotan innolla, että pääsemme toteuttamaan näitä uusia kasvumahdollisuuksia.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuu 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 28.4.2016

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2016 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 28.4.2016 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2016. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/etteplan/live/. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors.

Vantaalla 28. huhtikuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplanin palvelut kattavat suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Liitteet:
Etteplan_2016_Q1_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muutoksia Glastonin johtoryhmässä

Muutoksia Glastonin johtoryhmässä

Julkaistu: 2016-04-28 12:45:00 CEST
Glaston Oyj Abp
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Muutoksia Glastonin johtoryhmässä

Helsinki, Suomi, 2016-04-28 12:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 28.4.2016 klo 13.45

Muutoksia Glastonin johtoryhmässä

Machines-liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Liettyä on nimitetty Amerikkojen myyntijohtajaksi 1.7.2016 alkaen. Juha Liettyä jatkaa johtoryhmän jäsenenä raportoiden toimitusjohtaja Arto Metsäselle. Amerikkojen myyntijohtajan tehtävä on Glastonissa uusi. Pohjois-Amerikan myyntijohtaja Scott Steffy sekä Etelä-Amerikan myyntijohtaja Moreno Magon jatkavat nykyisissä tehtävissään raportoiden edelleen Arto Metsäselle sekä matriisissa Juha Liettyälle.

Glastonin talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Sasu Koivumäki on nimitetty Machines-liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.7.2016 alkaen. Sasu Koivumäki jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja toimitusjohtajan varahenkilönä raportoiden Arto Metsäselle. Uuden talousjohtajan rekrytointi on käynnistetty. Sasu Koivumäki hoitaa koneliiketoiminnan lisäksi talousjohtajan tehtävät kunnes uusi henkilö on aloittanut tehtävässään.

Pekka Huuhka, Senior Advisor ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt lopettaa Glastonin palveluksessa 1.5.2016.

Lisätiedot:
Glaston Oyj Abp
Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh: +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja
puh: +358 40 7453 737

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metso jatkaa paikallisen läsnäolonsa vahvistamista: uusi venttiilien huoltopalvelukeskus tukee asiakkaita Puolassa

Metso Corporation

Metso jatkaa paikallisen läsnäolonsa vahvistamista: uusi venttiilien huoltopalvelukeskus tukee asiakkaita Puolassa

Metso jatkaa paikallisen läsnäolonsa vahvistamista: uusi venttiilien huoltopalvelukeskus tukee asiakkaita Puolassa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 28.4.2016 klo 13:00 paikallista aikaa

Metso on avannut Puolassa uuden venttiilien huoltopalvelukeskuksen, joka on erikoistunut prosessiventtiileihin ja kenttälaitteisiin. Keskus tukee yhtiön asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, jalostamoilla ja petrokemianlaitoksilla päivittäisessä toiminnassa, seisokeissa ja pitkäaikaisessa kunnossapidossa. Investointi vahvistaa entisestään Metson ainutlaatuista virtauksensäädön palvelumallia, joka tukee asiakkaiden liiketoimintaa.

Paikallisen venttiiliasiantuntemuksen kysyntä kasvaa, ja Metso on vastannut siihen avaamalla huoltopalvelukeskuksen Torunin kaupungissa Pohjois-Puolassa. Keskus tarjoaa palveluita Metson ja muiden toimittajien kenttälaitteille, kuten venttiileille, toimilaitteille ja älykkäille venttiiliohjaimille. Saatavilla on myös varaosia sekä kattavasti kenttätuki- ja diagnostiikkapalveluita.

“Parannamme jatkuvasti palvelukykyämme, osaamistamme ja tarjontaamme, jotta asiakkaamme pystyvät lisäämään prosessiensa suorituskykyä, luotettavuutta ja turvallisuutta pitkäaikaisesti. Ainutlaatuinen huoltopalveluiden verkostomme takaa asiakkaillemme ensiluokkaisen palvelun ympäri maailmaa”, toteaa Metson Virtauksensäätö-liiketoiminnan huoltopalveluista vastaava johtaja Timo Hänninen.

Keskus sijaitsee hyvällä paikalla lähellä Keski- ja Itä-Euroopassa toimivia massa- ja paperitehtaita, jalostamoita ja petrokemianlaitoksia. Huolto- ja toimistotilojen lisäksi keskuksessa toimii varaosavarasto, jossa säilytetään äkillisissä tai suunnitelluissa korjaus- ja kunnossapitotöissä eniten tarvittavia venttiilikomponentteja. Modernin palvelukeskuksen koulutetut ammattilaiset vastaavat työn korkeasta laadusta. Keskuksessa voidaan korjata ja huoltaa suuria määriä venttiilejä nopealla aikataululla asiakkaiden suunniteltujen seisokkien aikana.

Metso on Grupa Lotos -yhtiön luotettu kumppani

Metso on tehnyt pitkään yhteistyötä yhden Puolan suurimman öljynjalostamon, Grupa Lotos -yhtiön kanssa. Yhteistyö alkoi vuonna 1980 ensimmäisten venttiilitoimitusten myötä. Vuosien mittaan kunnossapitoon ja huoltoon liittyvä yhteistyö on laajentunut kattamaan älykkään huoltoseisokki- ja kunnossapitopalvelun, saatavuuspalvelun ja varastojen optimoinnin. Metso on toimittanut lähes tuhat sulku- ja säätöventtiiliä asiakkaan Gdanskin jalostamolle.

Metson huoltoammattilaisilla on tärkeä rooli Gdanskin jalostamon tulevassa suurseisokissa vuonna 2017. Metson älykkään seisokkiratkaisun avulla Grupa Lotos parantaa laitoksen luotettavuutta, käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä optimoi kunnossapitokustannuksia. Älykkäiden venttiiliohjaimien etädiagnostiikkaominaisuuksien avulla Metson huoltoasiantuntijat pystyvät valitsemaan laitteet, joita on säädettävä tai korjattava. Grupa Lotos on siirtänyt Metsolle myös PSA-yksikkönsä venttiilien kunnossapidon.

Metso laajentaa maailmanlaajuista verkostoaan

“Asiakkaat haluavat toimittajilta yhä enemmän tukea ja elinkaaripalveluita. Juuri palvelutarjonta erottaa toimittajat toisistaan. Metso vastaa asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä palveluverkostoa, jossa ammattilaiset ovat lähellä asiakkaita, tukevat heitä ja auttavat heitä pääsemään tavoitteisiinsa. Asiakkaat mittaavat suorituskykyään toiminnan luotettavuudella, käytettävyydellä ja turvallisuudella. Metso haluaa olla asiakkaidensa ensisijainen valinta sekä auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa ja optimoimaan kustannuksensa”, sanoo Metson Puolan myyntipäällikkö Piotr Kulisz.

Pitkä kokemus venttiileistä

Metson laajaan virtauksensäätöpalvelutarjontaan kuuluu liiketoimintaratkaisuja ja palveluita, jotka optimoivat laitteiden käyttöä ja elinkaarikustannuksia.

Metso noudattaa kaikkien venttiilien ja varaosien valmistuksessa kansainvälisiä standardeja ja laatujärjestelmiä. Alkuperäisosat ja Metson huoltokäytännöt varmistavat tuotteille saman laadun ja takuun kuin mitä Metso antaa uusille tuotteille.

Metson venttiiliteknologiakeskukset ja -tehtaat sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Intiassa ja Brasiliassa. Yhtiö tarjoaa virtauksensäätöpalveluita eri puolilla maailmaa yli 40 venttiilien huoltopalvelukeskuksessa.

Metso on pitkään lisännyt öljy- ja kaasu-, massa- ja paperi- sekä energiateollisuuden suorituskykyä ja luotettavuutta johtavilla Neles®- ja Jamesbury®-tuotemerkeillään. Metso on yli 90 vuoden aikana toimittanut ympäri maailmaa miljoonia säätö- ja sulkuventtiilejä. Metson laajaan Neles®-säätöventtiilitarjontaan kuuluu myös istukkaventtiilejä, jotka toimivat luotettavasti niin tavanomaisissa sovelluksissa kuin kaikkein kriittisimmissä prosesseissa sekä äärimmäisissä paineissa ja lämpötiloissa. Lisäksi Metso on yksi älykkäiden venttiiliohjaimien johtavista toimittajista.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:

Piotr Kulisz, myyntipäällikkö, Metso, Puola, puh. +48 22 381 72 42, sähköposti: piotr.kulisz@metso.com (englanniksi)

Helena Marjaranta, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-28 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/28/Metso+jatkaa+paikallisen+l%C3%A4sn%C3%A4olonsa+vahvistamista+uusi+venttiilien+huoltopalvelukeskus+tukee+asiakkaita+Puolassa+HUG2007781.html

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Liikevaihto ja saadut tilaukset kasvoivat

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Liikevaihto ja saadut tilaukset kasvoivat

Julkaistu: 2016-04-28 12:00:00 CEST
Glaston Oyj Abp
Osavuosikatsaus
Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Liikevaihto ja saadut tilaukset kasvoivat

Helsinki, Suomi, 2016-04-28 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — GLASTON OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2016 klo 13.00

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016: Liikevaihto ja saadut tilaukset kasvoivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Tämän osavuosikatsauksen vertailuvuoden luvut viittaavat jatkuviin toimintoihin.

TAMMI-MAALISKUU 2016

Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 29,4 (26,3) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,4 (2,1) miljoonaa euroa eli 4,7 (8,0) % liikevaihdosta.1).Liikevoitto oli 0,7 (1,2) miljoonaa euroa eli 2,4 (4,7) % liikevaihdosta.1).Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 6,0 (25,8) %. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,01) euroa. Korolliset nettovelat olivat 10,9 (-1,2) miljoonaa euroa.

1) Esikäsittelyliiketoiminnan myynnistä johtuen vuoden 2015 luvut on oikaistu. Vertailuluvuissa 30.6.2015 asti eliminoituneet sisäiset ostot muuttuivat 1.7.2015 alkaen ulkoisiksi ostoiksi, ja tämä vaikutti jatkuvien toimintojen liikevoiton vertailukelpoisuuteen. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisessa liikevoitossa on oikaistu ne sisäiset erät, jotka 1.7.2015 alkaen muuttuivat ulkoisiksi eriksi.

GLASTONIN NÄKYMÄT ENNALLAAN
Arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon jäävän hieman alle vuoden 2015 tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan vuoden 2015 tasolla. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 milj. euroa).

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Viime vuoden lopulla lasinjalostusmarkkinoiden epävarmuus lisääntyi, eikä vuoden vaihtuminen tuonut tähän kehitykseen muutosta. Markkinat olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisen hiljaiset Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. Epävakaassa markkinatilanteessa luotettavuus ja laatu nousevat vahvoiksi kilpailutekijöiksi ja onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme.

Markkinoiden epävakaudesta huolimatta liikevaihtomme kasvoi 12 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 29,4 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 0,7 miljoonaa euroa. Tilauskertymä oli 25,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 11 % edellisvuoteen verrattuna.

Emme voi olla tyytyväisiä tuloskehitykseemme ja tämän vuoksi olemme käynnistäneet toimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi. Tehostamme entisestään kustannussäästöohjelmiamme, jotka edelleen ensisijaisesti koskevat Brasiliaa ja Kiinaa. Suomessa olemme lisäksi jo käynnistäneet toimenpideohjelman kiinteiden kustannusten vähentämiseksi.

Maaliskuussa julkaisimme päivitetyn strategiamme sekä taloudelliset tavoitteemme kaudelle 2016-2018. Olemme siirtyneet uuteen strategiseen vaiheeseen, jonka kulmakiviä ovat kasvu ja teknologiajohtajuus sekä toimialan paras asiakaskokemus. Keskitymme korkean teknologian lämpökäsittelyyn ja huoltoon. Ydinosaamisemme on tasokarkaisuteknologiassa. Tässä segmentissä globaali markkinaosuutemme on arviomme mukaan hieman alle 40 %. Haemme kasvua jatkuvan tuotekehityksen sekä ensiluokkaisen tuotevalikoiman keinoin. Ydinliiketoimintaamme tukeutuvia kasvumahdollisuuksia näemme tasokarkaisuteknologian lisäksi myös muissa turvalasituoteryhmissä, kuten taivutuksessa, taivutuskarkaisussa ja laminoinnissa.”

AVAINLUVUT31.3.201631.3.201531.12.2015
Tilauskanta, milj. euroa 34,5 52,8 38,5
Saadut tilaukset, milj. euroa 25,0 22,5 107,4
Liikevaihto, milj. euroa 29,4 26,3 123,4
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 1,4 2,1 7,9
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 4,7 8,0 6,4
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 0,7 1,2 4,5
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 2,4 4,7 3,6
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 0,2 0,1 -13,8
Osakekohtainen tulos, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, EUR 0,00 0,00 – 0,07
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -1,8 -3,3 -3,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 6,0 15,2 -13,8
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, milj. euroa 1,5 1,6 7,2
Omavaraisuusaste, % 45,3 45,3 43,9
Velkaantumisaste, % 38,7 30,6 36,7

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä lasinjalostusmarkkinoilla oli edelleen havaittavissa epävarmuutta. Hiljaisen tammikuun jälkeen markkinat piristyivät helmi- ja maaliskuun aikana. Pohjois-Amerikassa markkinoiden kasvu jatkui. EMEA-alueen markkina oli edelleen haasteellinen. Etelä-Amerikassa, erityisesti Brasiliassa, markkinat olivat hiljaiset. Aasiassa, etenkin Kiinassa, markkinoiden epävakaus jatkui.

Machines
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Machines-liiketoiminnan markkinat kehittyivät kohtuullisen myönteisesti ja Glaston säilytti vahvan markkina-asemansa tasokarkaisukonesegmentissä.

Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui hyvällä tasolla. EMEA-alueella markkinat hidastuivat loppuvuodesta 2015, mutta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinatilanne muodostui kuitenkin kohtuulliseksi. Aasiassa ja Etelä-Amerikassa markkinoiden epävarmuus jatkui. Kiinassa kysyntään vaikutti hidastunut talouskasvu sekä aiempien vuosien isot tuotantokapasiteetin laajennuksiin liittyvät investoinnit. Brasiliassa epävarma poliittinen tilanne sekä kohtuuhintaisen rahoituksen puute jarrutti asiakkaiden investointihalukkuutta.

Glaston myi katsauskauden aikana useita RC200™, RC350™ ja FC500™-koneita. Yhtiö solmi myös merkittävän noin 4 miljoonan euron konekaupan johtavan yhdysvaltalaisen lasinvalmistajan kanssa tasokarkaisu- ja laminointilinjoista. Automotive-tuotteissa Glaston sai suuren Matrix™-konetilauksen Egyptistä.

Services
Hiljaisen tammikuun jälkeen Services-liiketoiminnan markkinat vilkaistuivat helmi- ja maaliskuussa. Liiketoiminnan vahvin markkina-alue oli Pohjois-Amerikassa, jossa muun muassa tehtiin iso modernisointikauppa Glassrobots-tasokarkaisukoneeseen. Aasiassa markkina-aktiviteetti oli edellisvuoden tasolla. EMEA-alueella ja Etelä-Amerikassa markkinatilanne oli haastava ja palveluiden kysyntä jäi heikoksi.

Modernisointituotteissa ensimmäinen vuosineljännes oli hiljainen. Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta vaikea ja uusia tilauksia tuli niukasti. Varaosat-tuoteryhmä kehittyi myönteisesti ja laskutus kasvoi 26 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Uusien huoltosopimusten määrä jäi odotettua pienemmäksi.

NÄKYMÄT ENNALLAAN
Glaston arvioi edelleen kokonaismarkkinoiden kehittyvän varovaisen myönteisesti. Pohjois-Amerikan markkinan sekä EMEA-alueen odotetaan kehittyvän myönteisesti. Arvioimme Aasian markkinan pysyvän vakaana nykyisellä tasollaan. Kiinassa markkina-aktiviteetti jatkuu alhaisena. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuvat hiljaisina varsinkin Brasiliassa.

Lämpökäsittelykoneiden markkinoilla ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia ja arvioimme lämpökäsittelykoneiden kysynnän säilyvän edellisvuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset.

Glastonin näkymät säilyvät muuttumattomina. Hidastuneen markkinatilanteen ja laskeneen tilauskannan vuoksi arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon jäävän hieman alle vuoden 2015 tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioimme olevan vuoden 2015 tasolla. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 milj. euroa).

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 28.4.2016 klo 14.00 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Liitteet:
Glaston Q1 2016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter