Vaisalan saatujen tilausten vertailutiedot vuodelta 2015

Vaisala Group

Vaisalan saatujen tilausten vertailutiedot vuodelta 2015

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
21.4.2016 klo 9.00

Vaisalan saatujen tilausten vertailutiedot vuodelta 2015

Vaisalassa vuoden 2015 alussa käyttöönotettu ERP-järjestelmäversio paransi saatujen tilausten raportointia. Parannetun raportoinnin mukaiset saadut tilaukset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiemmin julkistettuihin lukuihin verrattuna, mikä johtuu pääasiassa ulkomaan valuutan määräisten tilauksien muuntamisesta euroiksi. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaisalan vuoden 2015 saadut tilaukset ja vuoden 2015 neljän neljänneksen saadut tilaukset parannetun raportointimenetelmän mukaisesti.

Saadut tilaukset
Milj. euroa 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015 2015
Weather 45,3 54,9 61,0 64,3 225,6
Controlled Environment 23,6 23,6 23,2 24,0 94,4
Yhteensä 68,9 78,5 84,3 88,4 320,0

Vaisala julkistaa tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen 26.4.2016.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
gsm 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fiwww.twitter.com/VaisalaGroup

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 08:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/Vaisalan+saatujen+tilausten+vertailutiedot+vuodelta+2015+HUG2005433.html

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

Julkaistu: 2016-04-21 08:00:00 CEST
SSH Communications Security Oyj
Osavuosikatsaus
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

Helsinki, Suomi, 2016-04-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

Tammi–maaliskuu 2016: Liikevaihto laski ja tulos tappiolla johtuen uusien ohjelmistosopimusten ajoituksesta sekä panostuksista tulevaan kasvuun. Liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen, kassa edelleen vahva.

Liikevaihto laski 2,6 miljoonaan euroon, jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 61,1 prosenttia (6,8 miljoonaa euroa 1–3/2015). Viime vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsultointimyynti oli poikkeuksellisen suuri.Liiketappio oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Kertaluonteisia eriä ei katsauskaudella ollut, tilikauden tappio oli -2,6 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (-0,02 euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 68,4 % (69,7 %), ja likvidit varat olivat 8,5 miljoonaa euroa (18,9 miljoonaa euroa).

SSH Communications Security arvioi vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa 1-3/
2016
1-3/
2015
Muutos % 1-12/
2015
Liikevaihto 2,6 6,8 -61,1 18,9
Liikevoitto/-tappio -2,2 -0,4 -500,4 -4,4
% liikevaihdosta -84,0 -5,4 -1 444,8 -23,2
Tulos ennen veroja -2,6 -0,3 -687,7 -3,9
Tilikauden tulos -2,6 -0,4 -637,4 -3,9
Oman pääoman tuotto, % -26,4 -2,7 -888,6 -40,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -26,0 -2,7 -847,7 -39,9
Likvidit varat 8,5 18,9 -54,8 11,3
Nettovelkaantumisaste, % -99,0 -99,6 0,5 -98,8
Omavaraisuusaste, % 68,4 69,7 -1,8 66,8
Tulos/osake, euroa -0,09 -0,02 -456,5 -0,15
Oma pääoma/osake, euroa 0,27 0,61 -55,3 0,36

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi alkoi erittäin hitaasti. Myimme SSH-avainten hallintaratkaisut yhdelle Espanjan suurimmista pankeista, merkittävälle yhdysvaltalaiselle pankille, ja tunnetulle yhdysvaltalaiselle teknologiayhtiölle. Nämä olivat pienehköjä ensimmäisiä kauppoja kyseisille asiakkaille eikä niitä pystytty kokonaan tulouttamaan ensimmäisellä neljänneksellä. Näkymä koko vuodelle on yhä hyvä.

Kiinnostus ja aktiviteetti SSH-avainten hallinan ympärillä kasvaa ja painotamme IT tarkastajien kouluttamista nopeuttaaksemme markkinan syntymistä. SSH-avaimet mahdollistavat pääsyn tuotantopalvelimiin siinä missä käyttäjätunnukset ja salasanatkin. Niitä käytetään laajasti automatisoitaessa tiedonsiirtoja tietojärjestelmien välillä.

Saimme äskettäin valmiiksi suuren SSH-avainten hallintaprojektin yhden mailman suurimmista pankeista kanssa. Kävimme läpi useita satoja heidän liiketoimintansa kannalta kriittisimpiä sovelluksia yli 10.000 palvelimella. Löysimme yli kaksi miljoonaa SSH-avainta, jotka toimme hallintaan. Jokainen avain tarjosi pääsyn jollekin käyttäjätunnukselle ja palvelimelle.

SSH-avaimia ei ole kunnolla huomioitu käyttäjienhallintaprojekteissa. Monet yrityset ovat joutuneet huomaamaan että jopa 90% pääsykoodeista heidän palvelimiinsa on ollut hallitsematta. Teknologia-analyyseja tekevä IDC kutsui tätä valtavaksi aukoksi käyttäjänhallintastrategiassa.

Aiomme säilyttää johtavan asemamme SSH-avaintenhallintamarkkinalla. Aiomme tarjota asiakkaillemme parasta teknologiaa, parasta palvelua ja ylipäätänsä parasta ratkaisua ongelman ratkaisemiseksi. Rakennamme partneriverkostoa joka auttaa meitä pääsemään sisään ja viemään ratkaisut käyttöön johtavilla asiakkailla.

Aloitimme markkinan valtauksen finanssialalta. Nyt olemme laajentamassa viranomaisiin sekä terveydenhuollon, vähittäiskaupan ja muiden alojen yhtiöihin. Iso osa panostuksistamme lähitulevaisuudessa menee myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Lisäksi kiinnostus valvoa kolmansien osapuolten pääsyä tietojärjestelmiin on kasvussa. Näemme enemmän isoja CryptoAuditor-kauppoja myyntiputkessa. Seuraavan sukupolven palomuurit ja salaustuotteemme herättävät huomattavaa kiinnostusta ensimmäisten asiakkaiden keskuudessa. Patenttiportfolion hyödyntäminen etenee.

Vien innolla yhtiötä syntyvälle suurelle markkinalle johtavaa teknologiaa hyödyntäen.

Tatu Ylönen, toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa (6,8 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 61,1 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana SSH Communications Securityn liikevaihdosta 66,2 prosenttia (60,4 prosenttia) tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 18,4 prosenttia (35,9 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 15,4 prosenttia (3,7 prosenttia) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO
milj. euroa 1-3/
2016
1-3/
2015
Muutos % 1-12/
2015
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,7 4,1 -57,5 11,7
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,3 58,8 2,1
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,5 2,4 -80,1 5,0
SSH Konserni 2,6 6,8 -61,2 18,9
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Lisenssimyynti 0,7 1,9 -60,3 5,1
Konsultointi 0,1 3,1 -97,4 6,1
Jatkuvat tuotot 1,8 1,9 -3,2 7,6
Yhteensä 2,6 6,8 -61,1 18,9

SSH Communications Security laskuttaa huomattavan osan myynnistään Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin

raportointikauden 2016 liikevaihdon lasku olisi ollut -61,7 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2015.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Tammi–maaliskuun liiketappio oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Tappio oli -2,6 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Heikentyneeseen kannattavuuteen vaikuttivat viiveet ohjelmistomyynnin kasvussa verrattuna kasvaneisiin operatiivisiin kustannuksiin johtuen panostuksista myyntiin ja tuotekehitykseen kasvun mahdollistamiseksi.

Kertaluonteisia eriä ei katsauskaudella ollut.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–maaliskuussa -2,6 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi vahvana. Taseen loppusumma 31.3.2016 oli 17,1 miljoonaa euroa (31.3.2015 32,0 miljoonaa euroa; 31.12.2015 21,8 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 8,5 miljoonaa euroa (31.3.2015 18,9 miljoonaa euroa, 31.12.2015 11,3 miljoonaa euroa) eli 49,9 prosenttia taseen loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -99,0 prosenttia (31.3.2015 -99,6 prosenttia, 31.12.2015 -98,8 prosenttia). Omavaraisuusaste 31.3.2016 oli 68,4 prosenttia (31.3.2015 69,7 prosenttia, 31.12.2015 66,8 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa talletusten koroista sekä valuuttakurssituotoista ja -tappioista. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,4 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

SSH Communications Securityn liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa oli -1,2 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,5 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,9 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa). Vertailu ajanjaksona laskettiin liikkeelle 12,0 ,miljoonan euron vaihdettava hybridilaina. Yhteensä rahavarat vähenivät tarkastelujaksolla -2,8 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa).

Tilinpäätöspäivänä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia..

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–maaliskuussa -1,7 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa), mikä vastasi 63,8 prosenttia liikevaihdosta (18,2 prosenttia). Tammi–maaliskuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 112. Henkilöstömäärä nousi 17 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (+17,9 prosenttia). Henkilöstömäärä nousi 3 henkilöllä vuoden loppuun verrattuna.

Henkilöstöstä 39,3 prosenttia (37,2 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 50,9 prosenttia (47,9 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 9,8 prosenttia (14,9 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiökokouksessa 20.4.2016 valittiin SSH Communications Securityn hallituksen jäseniksi uudelleen Tatu Ylönen, Timo Syrjälä ja Jukka Manner sekä uusina jäseninä Kaisa Olkkonenj ja Harri Koponen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Olkkonen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Erkka Talvinko toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 782 955 kpl (2 747 785 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 4,30 euroa ja alin 2,92 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 3,51 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (31.3.2016) noteeraus 3,49 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta oli 55,5 prosenttia yhtiöstä, Juha Mikkosen suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Assetman Oy:n kanssa 8,0 prosenttia sekä Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön kanssa 6,7 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.3.2016 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 941 108,49 euroa, ja se jakaantui 31 370 283 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Isoimmat riskit:

– makrotalousympäristön jatkuva epävarmuus;
– uusiin vielä kehitteillä oleviin tuotteisiin liittyvä tuotekehitys
– panostuksen määrä, uusien tuotteiden toimitusten ja myynnin käynnistäminen sekä kysyntä
– tuote- ja patenttiportfolion kilpailukyky
– mahdolliset oikeudenkäyntikulut, erityisesti USA:nmarkkinoilla
– teollisuuden kilpailutilanne
– kyberrikollissuus
– organisaation kyky muuttaa toimintaa liiketoiminnan kasvaessa
– suuri osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan USD valuutassa ja näin ollen USD valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2016 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön immateriaalioikeuksien hyödyntämisellä voi olla merkittäviä positiviisia ja/tai negativiisiä vaikutuksia.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

SSH Communications Security arvioi vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

SSH Communications Securityn toimitusjohtajan Tatu Ylösen kokonaan omistama yhtiö Clausal Computing Oy on vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimittanut SSH Communications Securitylle lähinnä tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteensä 0,1 miljoonan euron arvosta. Toimitusjohtaja Tatu Ylönen on merkinnyt konsernin 30.3.2015 liikkeelle laskemaa hybridilainaa 0,5 milj. euron määrästä. Katsauskauden aikana ei ole muita olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia raportointikauden jälkeisiä tapahtumia.

RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus on IAS 34:n mukainen. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä, sekä lisäksi voimaan tulleita IAS/IFRS-standardimuutoksia. Näillä muutoksilla ei ole ollut oleellista merkitystä osavuosikatsaukseen. Standardimuutokset on esitetty edellisessä vuositilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAULUKOT

LYHENNETTY LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa 1-3/
2016
1-3/
2015
1-12/
2015
Liikevaihto 2,6 6,8 18,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 0,0 -3,3 -6,5
Bruttokate 2,7 3,4 12,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -2,6 -2,1 -10,0
Tuotekehityskulut -1,7 -1,2 -5,1
Hallinnon kulut -0,6 -0,4 -1,6
Liikevoitto/-tappio -2,2 -0,4 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 0,0 0,5
Voitto/tappio ennen veroja -2,6 -0,3 -3,9
Verot -0,0 0,0 -0,1
Tilikauden voitto/tappio -2,6 -0,4 -3,9
Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0
Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,3 -0,4 -0,4
Käypään arvoon arvostus 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -2,3 -0,7 -4,3
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -2,3 -0,7 -4,3
Määräysvallattomien osuus 0,0 0,0 0,0
TULOS/OSAKE
Tulos/osake, euroa -0,09 -0,02 -0,15
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,09 -0,01 -0,15

TASE
milj. euroa
31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,2 0,3
Aineettomat hyödykkeet 4,9 3,9 4,6
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 5,2 4,2 4,9
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 3,4 8,9 5,5
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 8,5 18,9 11,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11,9 27,8 16,8
Varat yhteensä 17,1 32,0 21,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 8,6 19,0 11,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 8,6 19,0 11,4
Pitkäaikaiset velat
Varaukset 0,0 0,0 0,0
Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaiset velat 8,5 13,0 10,3
Velat yhteensä 8,5 13,0 10,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 17,1 32,0 21,8

RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liiketoiminnan rahavirta -1,2 1,7 0,3
Investointien rahavirta -0,7 -0,5 -2,6
Rahoituksen rahavirta -0,9 11,7 7,4
Rahavarojen muutos -2,8 12,8 5,1
Rahavarat katsastuskauden alussa 11,3 6,1 6,1
Valuuttakurssivaikutus -0,2 0,2 0,1
Rahavarat katsastuskauden lopussa 8,5 18,9 11,3

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa Osake-pääoma Arvonmuutos-rahastot Muu rahasto Muuntoero Omat osakkeet rahasto Ääni-vallattomien omistajien osuus Voittovarat ja vapaat rahastot Yht.
Oma pääoma 1.1.2015 0,9 0,9 4,1 -1,7 0,0 0,0 3,6 7,9
Muutos 0,1 11,7 -0,4 11,5
Nettovoitto -0,4 -0,4
Oma pääoma 31.3.2015 0,9 1,0 15,8 -2,0 0,0 0,0 3,3 19,0
Muutos 0,0 0,3 -4,1 -0,1 -0,1 -3,9
Nettovoitto -3,6 -3,6
Oma pääoma 31.12.2015 0,9 1,4 11,7 -2,1 0,0 0,0 -0,5 11,4
Muutos 0,1 0,3 -0,6 -0,2
Nettovoitto -2,6 -2,6
Oma pääoma 31.3.2016 0,9 1,5 11,7 -1,8 0,0 0,0 -3,7 8,6

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
milj. euroa 1-3/
2016
1-3/
2015
1-12/
2015
Liikevaihto 2,6 6,8 18,9
Liikevoitto/ -tappio -2,2 -0,4 -4,4
Liikevoitto, % liikevaihdosta -84,0 -5,4 -23,2
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja -2,6 -0,3 -3,9
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, % liikevaihdosta -98,9 -4,9 -20,4
Tulos ennen veroja -2,6 -0,3 -3,9
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -98,9 -4,9 -20,4
Oman pääoman tuotto, % -26,4 -2,7 -40,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -26,0 -2,7 -39,9
Korolliset nettovelat -8,5 -18,9 -11,3
Omavaraisuusaste, % 68,4 69,7 66,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -99,0 -99,6 -98,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,7 0,5 2,6
osuus liikevaihdosta, % 25,9 8,1 13,7
Tutkimus- ja kehityskulut 1,7 1,2 5,1
osuus liikevaihdosta, % 63,8 18,2 26,9
Henkilöstö keskimäärin 111 95 102
Henkilöstö kauden lopussa 112 95 109

Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2015. Laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
1-3/
2016
1-3/
2015
1-12/
2015
Tulos/osake, euroa (laimentamaton)* -0,09 -0,02 -0,15
Tulos/osake, euroa (laimennettu)* -0,09 -0,01 -0,15
Oma pääoma/osake, euroa 0,27 0,61 0,36
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 31 370 30 974 31 068
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 31 370 30 974 31 370
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi 3,51 3,71 4,50
Alin 2,92 2,52 2,52
Ylin 4,30 4,73 6,32
Osakkeen kurssi kauden lopussa 3,49 4,73 3,02
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 109,5 146,5 94,7
Osakevaihto, milj. kpl 0,8 1,4 8,4
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 2,5 4,5 27,0
Osakevaihto, Meur 2,7 5,1 37,7
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg.
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00

*) Tulos/osake -tunnuslukuun otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Hybridilainan korko 0,0 0,7 0,7
Vuokravakuudet 0,1 0,1 0,1
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut
1 vuoden kuluessa 0,5 0,4 0,5
1-5 vuoden kuluttua 0,5 0,8 0,5

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin,ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Securityn seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2016 julkaistaan 21.7.2015. Lisätietoja saatavilla yhtiön verkkosivuilta lähempänä tätä ajankohtaa.

Helsingissä 21.4.2016

SSH Communications Security

Hallitus

Tatu Ylönen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Tatu Ylönen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Wärtsilä lähtee mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan

Wärtsilä Corporation

Wärtsilä lähtee mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 21.4.2016 klo 8.45

Wärtsilä lähtee mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan

Wärtsilä käynnistää aurinkoenergialiiketoiminnan tarjoamalla suuria, yli 10 megawatin aurinkovoimaloita sekä hybridivoimaloita, joissa yhdistyy Wärtsilän polttomoottorit ja PV-aurinkopaneelit (photovoltaic). Molempia ratkaisuja tarjotaan kokonaistoimituksena. Wärtsilä toimittaa ensimmäisen aurinkoenergiaprojektinsa Jordaniaan.

”On hienoa laajentaa tuotevalikoimaa uusilla ympäristöystävällisillä ratkaisuilla, jotka auttavat asiakkaitamme vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Suuret aurinkovoimalat ovat suurta liiketoimintaa; asennetun laitekannan odotetaan kasvavan 450 gigawattiin eli nelinkertaiseksi nykyiseen verrattuna vuoteen 2025 mennessä. Wärtsilällä on tässä kolme kilpailuvalttia: valmius toimittaa projekteja kokonaisratkaisuina ympäri maailman, laaja myynti- ja huoltoverkosto sekä nykyinen asiakaskunta 176 maassa”, sanoo Javier Cavada, Wärtsilän Energy Solutions -liiketoiminnan johtaja.

Wärtsilä odottaa nopeaa kasvua aurinkoenergialiiketoiminnassa ja tähtää 300 miljoonan euron vuosittaiseen myyntiin vuonna 2020. Asiakkaina ovat julkiset ja yksityiset energiayhtiöt sekä teollisuusasiakkaat. Tärkeimmät kohdealueet ovat Afrikka, Lähi-Itä, Latinalainen Amerikka ja Kaakkois-Aasia. Wärtsilä hankkii aurinkopaneelit projekteihin johtavilta valmistajilta.

Wärtsilä on ensimmäinen yhtiö, joka tarjoaa ison mittakaavan aurinko-hybridivoimalaitoksia. Hybridivoimalassa yhdistyy Wärtsilän joustava Smart Power Generation -polttomoottorivoimala ja aurinkovoimalaitos. Hybridin kaksi yksikköä toimivat yhdessä niin, että aurinkopaneelien sähköntuotto vähentää päiväsaikaan moottorien polttoaineenkulutusta.

Wärtsilän ensimmäinen aurinkoprojekti on hybridilaitos Jordaniassa. Siinä aurinkovoimala liitetään IPP4:ään, olemassaolevaan 250 megawatin Smart Power Generation -polttomoottorivoimalaan. IPP4 koostuu kuudestatoista Wärtsilä 50DF moottorista, ja Wärtsilä toimitti sen AES Jordanille vuonna 2014. Wärtsilän kokonaistoimitukseen sisältyy 46 megawatin aurinkopaneelit, joille varataan noin 81 hehtaarin laajuinen alue. Lisäksi toimitukseen sisältyy invertterit, muuntajat, ohjausjärjestelmät sekä voimalinjat. Projekti liitetään Wärtsilän tilauskirjaan vuoden 2016 neljännessä kvartaalissa.

”Aurinkoenergia pienentää voimalan hiilijalanjälkeä säästämällä polttoainetta päiväsaikaan. Kokemuksemme osoittaa, että Wärtsilän avaimet käteen -toimituskykyyn voi luottaa. Pidämme Wärtsilää partnerina, joka tunnetaan korkeasta laadusta”, sanoo Meftaur Rahman, AES Jordanin toimitusjohtaja.

Wärtsilä on toimittanut noin 60 GW:n edestä voimalaitoksia 176 maahan ympäri maailman.

Lue lisää aiheesta verkkosivuiltamme (englanniksi):
Wärtsilä Solar Solutions

Kuvalinkki
Kuvateksti: Wärtsilän ensimmäisessä aurinkoenergiaprojektissa Jordaniassa 46 MW:n aurinkovoimala yhdistetään olemassaolevaan 250 MW:n Smart Power Generation -polttomoottorivoimalaan. Hybridivoimalan idea on, että aurinkoenergia säästää moottorivoimalan polttoainetta päiväsaikaan.

Enemmän kuvia löytyy kuvapankistamme osoitteessa http://imagebank.wartsila.com/Imagebank/ (hakusana: solar)

Lisätietoja:

Javier Cavada
Johtaja, Energy Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5297
javier.cavada@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 1877809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Javier Cavada
Johtaja, Energy Solutions
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä Energy Solutions lyhyesti

Wärtsilä Energy Solutions on johtava joustavien voimalaitosten toimittaja globaalin energiantuotannon markkinoilla. Tarjoamme ratkaisuja perusvoimantuotantoon, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormitushuippujen tasaamiseen, teollisuuden omaan energiantuotantoon sekä öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin. Wärtsilä Energy Solutions toimittaa myös LNG-terminaaleja ja jakelujärjestelmiä. Vuoteen 2016 mennessä Wärtsilä on toimittanut noin 60 GW:n edestä voimalaitoksia 176 maahan ympäri maailman. www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä lyhyesti:

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 07:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/W%C3%A4rtsil%C3%A4+l%C3%A4htee+mukaan+aurinkoenergialiiketoimintaan+HUG2005159.html

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016

Wärtsilä Corporation

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016

Wärtsilä Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 21.4.2016 klo 8.30

WÄRTSILÄN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016

TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO VAKAITA HAASTAVILLA MARKKINOILLA

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän vuoden 2016 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2016/q1/etusivu ja Wärtsilän verkkosivuilla www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2016
– Tilauskertymä laski 1% 1.271 milj. euroon (1.285)
– Liikevaihto laski 2% 967 milj. euroon (988)
– Tilaus-laskutussuhde 1,31 (1,30)
– Vertailukelpoinen liiketulos 84 milj. euroa eli 8,7% liikevaihdosta (100 milj. euroa ja 10,1%)
– Tulos/osake 0,30 euroa (0,43)
– Liiketoiminnan rahavirta -13 milj. euroa (37)
– Tilauskanta kasvoi 3% ja oli kauden lopussa 5.103 milj. euroa (4.931)

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
– Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintoja koskevat uudelleenjärjestelysuunnitelmat julkaistiin 21.4.2016

Wärtsilä on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä on korvattu vertailukelpoisella liiketuloksella ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja on korvattu vertailukelpoisella oikaistulla EBITA:lla. Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät löytyvät osavuosikatsauksen taulukoista sivulta 22. Wärtsilä esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2016 ENNALLAAN
Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5-13,0%.

JAAKKO ESKOLA, KONSERNIJOHTAJA:
” Wärtsilän toiminnan kannalta vuosi 2016 on alkanut odotustemme mukaisesti. Huoltomarkkinamme ovat jatkaneet tasaista kasvuaan, ja Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3%. Ottaen huomioon edellisvuoden vastaavan jakson vahvat luvut, olen kehitykseen tyytyväinen. Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli hyvällä tasolla, mikä johtuu suurilta osin sähkö- ja automaatiojärjestelmien hyvästä kysynnästä sekä positiivisesta kehityksestä matkustajalaivasegmentissä. Tilausaktiviteetti oli vankka myös Energy Solutions -liiketoiminnassa, mutta voimalaitostoimitusten väheneminen ja voimantuotannon markkinoiden hintapaineet vaikuttivat Wärtsilän taloudelliseen kehitykseen. Liikevaihtomme laski hienoisesti 967 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä, ja kannattavuutemme päätyi 8,7%:iin. Asiakkaille suunnatun laajan tarjontamme, nykyisen tilauskantamme sekä Services-liiketoiminnan kysyntänäkymien vuoksi olemme kuitenkin sitoutuneita liikevaihdon kohtuullisen kasvun ohjeistukseemme. Lisäksi odotamme, että panostukset kustannusten hallintaan ja tehokkuuden lisäämiseen tukevat kannattavuuden kehittymistä tänä vuonna.

Markkinaolosuhteet laiteliiketoiminnoissamme ovat heikentyneet. Voimantuotannon markkinoiden pienestä piristymisestä huolimatta kilpailuympäristö säilyy tiukkana. Lisäksi kauppalaivojen ylikapasiteetti ja kysynnän puute offshore-segmentissä johti alustilausten vähenemiseen ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteenamme on menestyä vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta. Tämän seurauksena olemme tänään ilmoittaneet suunnitelmasta sopeuttaa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojamme. Nämä toimenpiteet ovat valitettavia, mutta välttämättömiä turvataksemme kilpailu- ja suorituskykymme tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tavoittelemme suunnittelusyklien lyhentämistä ja aiomme siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen.”

AVAINLUVUT

MEUR 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 2015
Tilauskertymä 1 271 1 285 -1% 4 932
Tilauskanta kauden lopussa 5 103 4 931 3% 4 882
Liikevaihto 967 988 -2% 5 029
Liiketulos 83 100 -17% 587
% liikevaihdosta 8,6 10,1 11,7
Vertailukelpoinen liiketulos1 84 100 -16% 612
% liikevaihdosta 8,7 10,1 12,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA1 93 106 -12% 643
% liikevaihdosta 9,6 10,7 12,8
Tulos ennen veroja 80 82 553
Tulos/osake, euroa 0,30 0.43 2,25
Liiketoiminnan rahavirta -13 37 255
Korolliset nettovelat kauden lopussa 639 251 372
Bruttoinvestoinnit 11 18 346
Nettovelkaantumisaste 0,32 0,14 0,17
1 Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, jotka liittyvät Marine Solutions -liiketoimintaan.

MARKKINANÄKYMÄT
Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus edelleen voimalaitosinvestointeja. Teollisuusmaissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa kaasuun perustuvaan voimantuotannon markkinanäkymät ovat myönteisempiä. Uusiutuvien energialähteiden megatrendi on selvästi nähtävissä, ja investointien odotetaan suosivan suuria aurinkovoimaloita. Lisäksi hajautettu, joustava ja kaasuun perustuva voimantuotanto on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Sähkömarkkinoita ympäri maailman kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen rakennettavien kauppalaivojen kysyntään, ja öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetusalussegmentillä kaasun matalat hinnat sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino asettavat paineita LNG-kuljetusalusten kysyntään. Aluksia on paljon jo toimituksen alla, mikä vaikeuttaa alustilausaktiviteettiä LPG-markkinoilla siitä huolimatta, että nestekaasun kysyntä on kasvanut vahvasti Aasiassa. Aluskannan uudistamisen, uusien ympäristömääräysten voimaantulon ja uudisrakentamisen suotuisien hintojen odotetaan tukevan matkustajalauttojen tilausaktiviteettia. Risteilijöiden näkymät pysyvät positiivisena, sillä kiinnostus risteilijäliikennettä kohtaan on kasvanut Aasiassa. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys näkyvät selvästi, ja ne lisäävät kiinnostusta ympäristöratkaisuihin, kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena sekä sähköhybridiratkaisuihin.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan tasapainottavat vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Wärtsilä ilmoitti 21.4.2016 suunnitelmastaan muokata Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojaan heikon markkinatilanteen ja vaikean kilpailuympäristön vuoksi. Tämän lisäksi Wärtsilä tavoittelee suunnittelusyklien lyhentämistä ja aikoo siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen. Vähennystarve on noin 550 työpaikkaa, joista noin 270 on Suomessa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain alkaen vuoden 2016 toisesta neljänneksestä ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 50 miljoonaa euroa.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tänään 21. huhtikuuta 2016 kello 10.00 Wärtsilän pääkonttorissa Helsingissä. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata osoitteessa: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1163080&s=1&k=5FC92DDC5B26941DAC1FC8AD5E3E0B89. Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa osoitteessa: http://emea.directeventreg.com/registration/79260235. Saatte puhelinkonferenssin tiedot sähköpostitse kun olette rekisteröityneet. Ongelmatilanteissa painakaa *0 niin operaattori avustaa teitä. Painakaa *6 mykistääksenne äänet puhelimestanne telekonferenssin ajaksi ja samaa koodia laittaaksenne äänet päälle.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh: 010 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Marco Wirén Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 07:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/W%C3%84RTSIL%C3%84N+OSAVUOSIKATSAUS+TAMMI+MAALISKUU+2016+HUG2005395.html

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Hyvä alku vuodelle

Huhtamäki Oyj

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Hyvä alku vuodelle

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.4.2016 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Hyvä alku vuodelle

Q1 2016 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 672 milj. euroon (630 milj. euroa)Liikevoitto kasvoi 58 milj. euroon (50 milj. euroa)Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,40 euroa (0,33 euroa ilman kertaluonteisia eriä)Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 6 % ja kehittyvillä markkinoilla 8 %Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 11 milj. euroa ja liikevoittoa 1 milj. euroa.Vapaa rahavirta oli vahva 26 milj. euroa (-19 milj. euroa)

Avainluvut

milj. euroa Q1 2016 Q1 2015 Muutos FY 2015
Liikevaihto 672,3 630,1 7 % 2 726,4
Käyttökate (EBITDA)* 84,6 74,8 13 % 342,0
Käyttökateprosentti* 12,6 % 11,9 % 12,5 %
Liikevoitto (EBIT)* 57,8 49,7 16 % 237,5
Liikevoittoprosentti* 8,6 % 7,9 % 8,7 %
Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,40 0,33 21 % 1,65
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)** 14,8 % 12,8 % 14,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE)** 18,3 % 16,2 % 18,1 %
Investoinnit 24,3 24,7 -2 % 146,9
Vapaa rahavirta 25,6 -19,4 232 % 91,2

* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015 ja -22,6 milj. euroa vuonna 2015.
** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -23,9 milj. euroa vuonna 2015.
Ellei toisin mainita, kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Osavuosikatsauksessa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Vuosi alkoi hyvin: vertailukelpoinen kasvumme vauhdittui 6 %:iin ja toimintaympäristömme oli kauttaaltaan suhteellisen vakaa. Volyymikasvu oli monin paikoin hyvällä tasolla, mutta vertailukelpoista kasvua vaimensi alhaisina säilyneiden raaka-ainehintojen vaikutus myyntihintoihimme erityisesti Flexible Packaging -segmentissä.

Kannattavuutemme parani North America ja Flexible Packaging -segmenttien johdolla. Sijoitetun ja oman pääoman tuottomme kasvoivat kohentuneen kannattavuuden ja tehokkaan taseen hallinnan ansiosta. Vapaa rahavirtamme oli selkeästi positiivinen huolimatta tavanomaisista kasvuinvestoinneista ja sesonkiluontoisesta varastojen kasvattamisesta ennen kesää.

Kasvuinvestointien lisäksi saimme vuosineljänneksen aikana päätökseen kaksi yritysostoa. Flexible Packaging -segmentti sai päätökseen Itä-Euroopan kapasiteettia vahvistavan yritysoston ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentti nosti omistusosuutensa yhteisyrityksessä Lähi-idässä 50 %:iin. Ostetut yritykset tulevat täysimittaisesti osaksi tulostamme toisesta vuosineljänneksestä lähtien, kun ne on liitetty osaksi Huhtamäkeä.

Katsoessamme eteenpäin kuluvaan vuoteen suhtaudumme edelleen optimistisesti ruuan pakkaamisen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin ja jatkamme kasvuinvestointeja. Pidämme edelleen katseen pallossa ja jatkamme tarkkaa taloudenpitoa.”

Tuloskehitys Q1 2016

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 6 %. Kasvu oli vahvinta North America ja Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenteissä. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 8 %. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Aasiassa. Liikevaihto säilyi ennallaan Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 672 milj. euroon (630 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus liikevaihtoon kääntyi negatiiviseksi ja oli -11 milj. euroa vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta aiheutui kehittyvien markkinoiden valuuttojen heikkenemisestä suhteessa euroon, kun taas Yhdysvaltain dollarin vaikutus säilyi positiivisena.

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2016 Q1 2015 Muutos Osuus konsernista Q1 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 158,9 153,9 3 % 23 %
North America 235,2 210,7 12 % 35 %
Flexible Packaging 217,7 206,0 6 % 32 %
Molded Fiber 65,5 65,2 1 % 10 %
Sisäisen myynnin eliminointi -5,0 -5,7
Konserni 672,3 630,1 7 %

Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Foodservice Europe-Asia-Oceania 7 % 8 % 6 % 2 %
North America 10 % 5 % 7 % -2 %
Flexible Packaging 1 % -1 % 5 % 4 %
Molded Fiber 4 % 6 % 5 % 5 %
Konserni 6 % 4 % 6 % 1 %

Konsernin liikevoitto kasvoi North America -liiketoimintasegmentin vahvan tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin hyvä kehitys, kun taas Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin liikevoitto säilyi ennallaan ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentin liikevoitto laski. Konsernin liikevoitto oli 58 milj. euroa (50 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -1 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa Q1 2016 Q1 2015 Muutos Osuus konsernista Q1 2016
Foodservice Europe-Asia-Oceania 12,0 11,9 1 % 20 %
North America 20,8 13,8 51 % 35 %
Flexible Packaging 18,9 17,0 11 % 31 %
Molded Fiber 8,2 8,6 -5 % 14 %
Muut toiminnot -2,1 -1,6
Konserni 57,8 49,7 16 %

Muiden toimintojen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015.

Nettorahoituskulut laskivat 6 milj. euroon (9 milj. euroa). Verokulut olivat 9 milj. euroa (6 milj. euroa) ja vastaava veroaste 18 % (16 %).

Vuosineljänneksen voitto oli 43 milj. euroa (31 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,33 euroa ja 0,29 euroa sisältäen kertaluonteiset erät).

Näkymät vuodelle 2016

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2016. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2015 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2016

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2016 kello 13.00 alkaen Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2016

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2016 seuraavasti:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 22.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 26.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2016. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 07:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/Huhtam%C3%A4ki+Oyj+n+osavuosikatsaus+1+1+31+3+2016+Hyv%C3%A4+alku+vuodelle+HUG2005209.html

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

Julkaistu: 2016-04-21 07:30:00 CEST
Trainers' House Oyj
Osavuosikatsaus
TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

Espoo, 2016-04-21 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 21.4.2016 KLO 8:30

Trainers’ Housen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen.

Tammi-maaliskuu 2016 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja)

liikevaihto 2,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa), kasvua 24,0 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattunaoperatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 0,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa), 26,4 % liikevaihdosta (3,7 %)liiketulos 0,6 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), 26,4 % liikevaihdosta (-10,7 %)liiketoiminnan rahavirta 0,4 milj. euroa (-0,0 milj. euroa)osakekohtainen tulos 0,00 euroa (-0,00 euroa)

Tunnuslukuja vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen päättyessä

rahavarat 1,8 milj. euroa (1,6 milj. euroa)korollinen velka 1,4 milj. euroa (7,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -0,3 milj. euroa (5,5 milj. euroa)nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) -5,1 % (296,8 %)omavaraisuusaste 60,0 % (14,9 %)

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Yhtiö ennakoi yleisen taloudellisen tilanteen pysyvän vaikeana vuonna 2016. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön tilauskanta on vain muutamien kuukausien mittainen. Näistä syistä johtuen tulevaisuuden näkymiin sisältyy paljon epävarmuutta.

Yhtiö panostaa loppuvuoden aikana aikaisempaa voimakkaammin kasvun tekemiseen, mikä nostaa kustannuksia. Tämän johdosta yhtiö arvioi loppuvuoden tuloskehityksen heikentyvän ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Erityisen paljon kuluja kohdistuu toiselle vuosineljännekselle. Koko vuoden 2016 osalta yhtiö odottaa operatiivisen kannattavuuden pysyvän ennallaan tai parantuvan hieman vuoteen 2015 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Tulokset olivat ilahduttavia.

Vuonna 2015 Trainers’ House käänsi liiketoimintansa suunnan. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä myönteinen kehitys vahvistui.

Yhtiön operatiivinen tulos ennen kertaluonteisia eriä parantui tarkastelukaudella 0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös asiakasprojektien myynti ylitti selvästi vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen myynnin. Lisäksi konsernin kassa vahvistui.

Konsernin rahavarat olivat korollisia velkoja suuremmat tarkastelukauden lopussa. Omavaraisuusaste nousi 60 prosenttiin. Kokonaisuudessaan saneerausohjelman toteuttaminen jatkui hyvässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen operatiivinen liiketulos 0,6 miljoonaa euroa oli poikkeavan korkea. Liikevaihdon toteumaa nosti merkittävästi vuoden 2015 viimeisen neljänneksen onnistunut myynti. Lisäksi aikaisemmin tehtyjen kuluvarausten purkaminen paransi Q1/2016 operatiivista kannattavuutta 0,2 miljoonaa euroa.

Loppuvuoteen vaikuttaa kansainvälinen epävarmuus, Suomen kansantalouden heikko kasvunäkymä, asiakasyritysten investointien varovaisuus sekä yhtiön liiketoiminnan projekti- ja kausiluonteisuus. Lisäksi yhtiö investoi muutoksen läpiviemisen työkaluihin. Yhtiö myös avaa uuden markkinointipalveluiden yksikön Ouluun sekä jatkaa rekrytointeja. Edellä mainituilla tekijöillä on lyhyellä aikavälillä merkittävä negatiivinen yhteisvaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Keskeisiä syitä toteutuneelle liiketoiminnan käänteelle ovat todennetut asiakastulokset, vuoden 2015 toimitilaratkaisun myötä alentuneet kustannukset, yhtiön maineposition parantuminen sekä pirteästi sujunut myyntityö.

Vuonna 2016 yhtiö jatkaa määrätietoista työtä yrityssaneerausohjelman velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi yhtiö on suunnannut painopisteen kasvun tekemiseen.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä korostui edellisen vuoden lopussa myytyjen asiakasprojektien lunastaminen. Henkilöstö venyi ensiluokkaisten asiakastulosten varmistamiseksi.

Raportointikaudella yhtiö suoritti saneerausohjelman mukaisen puolivuosittaisen velkojen lyhennyksen. Tästä huolimatta konsernin kassa vahvistui.

Yhtiö aloitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä muutoksen läpiviennin työkalujen kehitysprojektin. Lisäksi yhtiö tuotti raportointikaudella digitaalisen myynnin valmennusohjelman sisältöä ja valmistautui tuotteen lanseeraamiseen toisen vuosineljänneksen aikana.

TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto nousi edellisvuodesta. Myös operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liiketulos paranivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Raportointikauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen operatiivinen liikevoitto (liiketulos ennen kertaluonteisia eriä) oli 0,6 milj. euroa, 26,4 % liikevaihdosta (0,1 milj. euroa, 3,7 %). Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli 0,5 milj. euroa, 20,6 % liikevaihdosta (-0,3 milj. euroa, -14,1 %).

Tulos

Liikevoittovertailussa yhtiö käyttää vertailutietona virallisen liikevoiton lisäksi liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä (= operatiivinen liikevoitto). Tämä vertailutieto antaa yhtiön käsityksen mukaan oikeamman kuvan yhtiön liiketoiminnan tuottokyvystä.

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

1-3/2016 1-3/2015
Liikevaihto 2 250 1 814
Kulut:
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 217 -1 004
Muut kulut -437 -707
EBITDA 595 104
Poistot pysyvistä vastaavista -2 -37
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 593 67
Kertaluonteiset erät *) -261
EBIT 593 -194
% liikevaihdosta 26,4 -10,7
Rahoitustuotot ja –kulut -8 -61
Tulos ennen veroja 585 -256
Tuloverot **) -121 1
Tilikauden tulos 464 -255
% liikevaihdosta 20,6 -14,1

*) Vuoden 2015 kertaluonteiset erät sisältävät yhteistoimintaneuvotteluun ja yrityssaneerausmenettelyyn liittyviä kuluja.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Yhtiöllä on 31.3.2016 taseessa vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia jäljellä yhteensä 0,3 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosien 2019–2024 aikana.

Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos neljänneksittäin vuoden 2015 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

Q115 Q215 Q315 Q415 Q116
Liikevaihto 1814 1792 1289 2002 2250
Liikevoitto
ennen
kertaluontei-
sia eriä
67 -64 6 332 593
Liikevoitto -194 -1782 6 332 593

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Espoon käräjäoikeus vahvisti 2.9.2015 Trainers’ House Oyj:n saneerausohjelman. Maksuohjelman kesto on noin neljä vuotta ja ohjelma päättyy vuonna 2019. Yrityssaneerausohjelman seurauksena konsernin ulkopuolisen velan määrä aleni noin 9,1 milj. eurosta noin 2,5 milj. euroon.

Vakuudelliset velat

Trainers’ House Oy:n ja Satama Interactive Oyj:n sulautumisen yhteydessä solmitusta 40 milj. euron lainasopimuksesta tilikauden 2014 päättyessä jäljellä ollut pääoma 1,7 milj. euroa on kokonaisuudessaan saneerausvelkaa. Yhtiö suorittaa täysimääräisesti jäljellä olevan velan vahvistetun maksuohjelman mukaisesti. Lyhennykset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Kauden päättyessä lainaa on jäljellä 1,3 milj. euroa.

Viimesijaiset velat

Yhtiöllä on pääomalainaa 0,1 milj. euroa. Pääomalainan korko on 31.12.2016 saakka 3,0 %. Korko pääomitetaan aina vuoden lopussa. 1.1.2017 lähtien maksetaan 5,0 % kassakorkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 31.12.2018.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,4 milj. euroa (-0,0 milj. euroa) ja niiden jälkeen 0,4 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli -0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli 0,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 31.3.2016 1,8 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 60,0 % (14,9 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) tunnusluku oli -5,1 % (296,8 %). Korollista vierasta pääomaa oli kauden päättyessä 1,4 milj. euroa (7,1 milj. euroa).

Rahoitusriskit

Yhtiön rahoitussopimusten mukaisten vastuiden täyttäminen edellyttää yhtiön liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta sekä kykyä tehdä oikea-aikaisesti yrityssaneerausohjelman mukaiset suoritukset.

Korkoriskiä hallitaan tarvittaessa kattamalla osa korkoriskistä suojaussopimuksilla. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin.

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön toimintaympäristön riskit ovat säilyneet ennallaan. Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista. Yleisen taloustilanteen johdosta näkyvyys pidemmälle on edelleen heikko. Yhtiön rahoitustilanne on tiukka ja yrityssaneerausohjelman mukaisten vastuiden hoitaminen edellyttää yhtiön operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös henkilösidonnaista.

Lähiajan riskit

Taseeseen kirjatut liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet ja verosaamiset on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Konsernitase sisälsi raportointikauden lopussa aikaisempien vuosien vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia 0,3 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosina 2019-2024.

Riskeistä on laajemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – Sijoittajille.

HENKILÖSTÖ

Maaliskuun 2016 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 87 (66) henkilöä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers’ House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016 Espoossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,että osinkoa tilikaudelta 2015 ei jaeta ja että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön kertyneiden tappioiden kattamiseksi ylikurssirahastoa alennetaan 494.539,16 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alennetaan 36.461.365,15 eurolla emoyhtiön taserakenteen selkeyttämiseksi. Alentamisen jälkeen molemmat rahastot on käytetty kokonaan. Kaikkien ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen yhtiölle kertyneet voittovarat ovat -1.512.503,58 euroa lisättynä tilikauden 2015 voitolla 604.019,85 euroa, eli yhteensä -908.483,73 euroa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista yhtiölle itselleen kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen voi olla enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 106.737.062 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 16,2 milj. osaketta, 15,2 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (5,0 milj. osaketta, 7,4 %) ja 1,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,14 euroa (0,04 euroa), alin 0,07 euroa (0,02 euroa) ja päätöskurssi 0,14 euroa (0,04 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,10 euroa (0,04 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.3.2016 oli 14,9 milj. euroa (2,7 milj. euroa).

HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Trainers’ House Oyj:lla on voimassa kaksi optio-ohjelmaa yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.

Yhtiön hallitus päätti 5.8.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio‐oikeuksien määrä on yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013A ja optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2015 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013B ja optioiden merkintäaika on 1.1.2016 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013C ja optioiden merkintäaika on 1.1.2017 – 1.1.2018. Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Optioita on jaettu henkilöstölle yhteensä 5,0 milj. kappaletta. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2016 0,0 milj. euroa.

Yhtiön hallitus päätti 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2018 – 31.12.2018 ja kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,06 euroa. Kaikki optiot on jaettu henkilöstölle. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2016 0,0 milj. euroa.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2015 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä osavuosikatsauksessa noudattanut samoja tunnuslukujen laskentaperiaatteita kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2015 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)

Konserni
01.01.-
31.03.16
Konserni
01.01.-
31.03.15
Konserni
01.01.-
31.12.15
JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO 2 250 1 814 6 898
Liiketoiminnan muut tuotot 0 160 332
Kulut:
Materiaalit ja palvelut -207 -124 -546
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
-1 217 -1 206 -4 436
Poistot -2 -37 -69
Arvonalentumiset -1 428
Liiketoiminnan muut kulut -230 -802 -2 389
Liiketulos 593 -194 -1 638
Rahoitustuotot ja kulut -8 -61 3 108
Tulos ennen veroja 585 -256 1 470
Tuloverot*) -121 1 289
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 464 -255 1 759
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 464 -255 1 759
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 464 -255 1 759
Osakekohtainen tulos:
Jatkuvien toimintojen tilikauden
tuloksen osakekohtainen tulos
0,00 -0,00 0,02
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
0,00 -0,00 0,02
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
0,00 -0,00 0,02

Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.

TASE IFRS (Teur)

Konserni
31.03.16
Konserni
31.03.15
Konserni
31.12.15
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 51 104 42
Liikearvo 1 653 1 653 1 653
Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 7 557 6 125
Muut rahoitusvarat 6 4 6
Laskennalliset verosaamiset 265 383 386
Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 099 9 701 8 212
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10 10 10
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 218 1 165 1 464
Rahavarat 1 757 1 568 1 546
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 985 2 743 3 020
VARAT YHTEENSÄ 11 084 12 445 11 232
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 881 881 881
Ylikurssirahasto 216 216
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
31 872 34 970
Muu oman pääoman rahasto 900
Kertyneet voittovarat 5 709 -32 021 -29 963
Oma pääoma yhteensä 6 589 1 847 6 103
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1 225 1 511 1 225
Pitkäaikaiset muut velat 1 116 6 050 1 364
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
2 154 3 037 2 540
Velat yhteensä 4 495 10 597 5 129
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 11 084 12 445 11 232

RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)

Konserni
01.01.-
31.03.16
Konserni
01.01.-
31.03.15
Konserni
01.01.-
31.12.15
Tilikauden tulos 464 -255 1 759
Oikaisut tilikauden tulokseen 158 187 -1 669
Käyttöpääoman muutos -177 67 30
Rahoituserät -23 1 -39
Liiketoiminnan rahavirta 422 -0 81
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-11 -9
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
43
Lainasaamisten takaisinmaksut 15 15
Investointien rahavirta -11 15 49
Pitkäaikaisten lainojen
nostot
23 2 88
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
-222 -222
Rahoitusleasingvelkojen maksut -26 -28
Rahoituksen rahavirta -200 -24 -162
Rahavarojen muutos 211 -10 -32
Rahavarat kauden alussa 1 546 1 578 1 578
Rahavarat kauden lopussa 1 757 1 568 1 546

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

A. Osakepääoma
B. Ylikurssirahasto
C. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D. Muu oman pääoman rahasto
E. Kertyneet voittovarat
F. Yhteensä

A. B. C. D. E. F.
Oma pääoma
01.01.2015
881 216 31 872 900 -31 780 2 088
Laaja tulos -255 -255
Osakeperus-
teisten
maksujen
kustannus
14 14
Oma pääoma
31.03.2015
881 216 31 872 900 -32 021 1 847
Oma pääoma
01.01.2016
881 216 34 970 -29 963 6 103
Laaja tulos 464 464
Osakeperus-
teisten
maksujen
kustannus
23 23
Tappioiden kattaminen rahastoista -216 -34 970 35 186 0
Oma pääoma
31.03.2016
881 0 0 5 709 6 589

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur)

Konserni
01.01.-
31.03.16
Konserni
01.01.-
31.03.15
Konserni
01.01.-
31.12.15
Varaukset 1.1. 221 200 200
Varausten lisäys 78 175
Varausten käyttö -16 -154
Varaukset 31.3./31.12. 205 278 221

HENKILÖSTÖ

Konserni
01.01.-
31.03.16
Konserni
01.01.-
31.03.15
Konserni
01.01.-
31.12.15
Henkilöstö keskimäärin 80 70 79
Henkilöstö kauden lopussa 87 66 84

VASTUUSITOUMUKSET (Teur)

Konserni
31.03.16
Konserni
31.03.15
Konserni
31.12.15
Omista sitoumuksista
annetut vakuudet ja vastuut
821 7 407 866

MUITA TUNNUSLUKUJA

Konserni
31.03.16
Konserni
31.03.15
Konserni
31.12.15
Omavaraisuusaste (%) 60,0 14,9 55,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing,%) -5,1 296,8 1,6
Oma pääoma/osake (eur) 0,06 0,03 0,06
Oman pääoman tuotto (%) 58,7 -113,1 43,0
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 28,8 -40,6 19,5

Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto on laskettu edellisten 12 kuukauden ajalta.

Espoossa 21.4.2016

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liitteet:
Osavuosikatsaus Q1 2016_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Wärtsilä aikoo mukauttaa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojaan vastaamaan heikkoa markkinatilannetta

Wärtsilä Corporation

Wärtsilä aikoo mukauttaa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojaan vastaamaan heikkoa markkinatilannetta

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 21.4.2016 klo 8.25

Wärtsilä aikoo mukauttaa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojaan vastaamaan heikkoa markkinatilannetta

Wärtsilä aikoo muokata organisaatiotaan, toimintaansa ja resurssejaan uusien alusten heikon markkinatilanteen ja vaikean kilpailuympäristön vuoksi. Suunnitelmat vaikuttavat erityisesti Wärtsilä Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojen henkilöstöön maailmanlaajuisesti. Myös tukitoiminnot kohdemaissa käydään läpi osana suunniteltuja uudelleenjärjestelyjä. Tämän lisäksi Wärtsilä tavoittelee suunnittelusyklien lyhentämistä ja aikoo siksi keskittää moottoreiden tuotekehitystä Suomeen. Vähennystarve on noin 550 työpaikkaa, joista noin 270 on Suomessa.

Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain alkaen vuoden 2016 toisesta neljänneksestä ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 50 miljoonaa euroa.

Wärtsilän laitetoimitusten markkinaympäristö on heikentynyt. Huolimatta jonkin verran parantuneesta vireestä sähköntuotannon markkinoilla kilpailuympäristö on edelleen vaikea. Lisäksi merenkulun markkinoilla näkymät ovat edelleen haastavat, johtuen kauppalaivojen ylikapasiteetista sekä yhä jatkuvasta kysynnän puutteesta offshore-segmentillä. On myös riski siitä, että alusten omistajat neuvottelevat lykkäyksistä nykyisiin toimitussopimuksiin.

”Nämä valitettavat kapasiteetin muutokset on tehtävä, jotta säilyttäisimme kilpailuasemamme kansainvälisillä markkinoilla. Teemme kaikkemme, jotta voimme tukea niitä yksilöitä joiden työpaikkoja uudelleenjärjestelyt koskevat. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneet asiakkaidemme hyväksi”, sanoo Jaakko Eskola, Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja.

Muutosten vaikutukset täsmentyvät, kun neuvottelut aloitetaan paikallisten käytäntöjen ja lakien mukaisesti maissa, joihin muutokset vaikuttavat.

Tällä hetkellä Wärtsilä Marine Solutions työllistää 6.681 henkeä ja Energy Solutions 958 henkeä maailmanlaajuisesti.

Mediayhteyshenkilöt:

Roger Holm
Johtaja, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5447
roger.holm@wartsila.com

Javier Cavada
Johtaja, Energy Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5297
javier.cavada@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Javier Cavada
Johtaja, Energy Solutions
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti:

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 07:25 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/W%C3%A4rtsil%C3%A4+aikoo+mukauttaa+Marine+Solutions+ja+Energy+Solutions+liiketoimintojaan+vastaamaan+heikkoa+markkinatilannetta+HUG2005162.html

Okmetic Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Vahva kassavirta vaisussa markkinatilanteessa

Okmetic Oyj

Okmetic Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2016: Vahva kassavirta vaisussa markkinatilanteessa

OKMETIC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.4.2016 KLO 8.00

OKMETIC OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016: VAHVA KASSAVIRTA VAISUSSA MARKKINATILANTEESSA

TAMMI-MAALISKUU LYHYESTI:

Liikevaihto 19,6 (21,6) miljoonaa euroa, laskua 9,2 (kasvua 24,2) %.
Anturikiekkojen liikevaihto 10,2 (10,8) miljoonaa euroa, laskua 5,3 %.
D&A-kiekkojen liikevaihto 9,4 (10,8) miljoonaa euroa, laskua 13,1 %.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,4 (2,9) miljoonaa euroa eli 7,0 (13,5) % liikevaihdosta.
Liiketulos 6,7 (2,9) miljoonaa euroa eli 34,2 (13,5) % liikevaihdosta. Liiketulokseen sisältyy 6,0 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto liittyen Yhdysvaltain epi-tuotantolaitoksen toiminnan myyntiin, josta ilmoitettiin 1.4.2016.
Tilikauden tulos 6,5 (2,2) miljoonaa euroa.
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,39 (0,13) euroa.
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,4 (0,9) miljoonaa euroa.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Okmeticin valmistamien vaativien anturikiekkojen kysynnän arvioidaan jatkavan kasvu-uralla vuonna 2016. Anturikiekkojen menekki ja hintataso ovat vakaampia kuin suhdannealttiimpien erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistuksessa (Discrete & Analog, jatkossa D&A) käytettävien piikiekkojen. D&A-kiekot on määritetty vuoden 2016 alusta yhtiön toiseksi asiakassegmentiksi puolijohdekiekkojen sijaan. D&A-kiekoille ennakoidaan alkuvuoden vaisun kysynnän myötä nollakasvua kuluvalle vuodelle.

Markkina oli alkuvuonna ennakoidusti tavanomaista hiljaisempi etenkin älypuhelinten vaatimattomista myyntinäkymistä ja niihin liittyvästä, läpi arvoketjun tapahtuvasta varastotasojen sopeuttamisesta johtuen. Kysynnän odotetaan vilkastuvan toisesta vuosineljänneksestä alkaen.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2016

Yhtiö päivitti ohjeistustaan liikevaihdon osalta 1.4.2016 julkistetun Allenin epi-tehtaan myynnin yhteydessä. Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan laskevan edellisvuoden tasosta ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2015 tason. Aiemman ohjeistuksen mukaan vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioitiin ylittävän vuoden 2015 tason.

TOIMITUSJOHTAJA KAI SEIKKU:

”Vuoden 2015 lopulla hidastunut kysyntä jatkui heikkona alkuvuonna ja virkistyi vasta maaliskuusta alkaen. Markkinakasvun ajurina viime vuosina toimineiden älypuhelimien kysyntä on laskenut tuotteiden saavutettua saturaatiopisteensä. Tämä on johtanut varastotasojen nousuun läpi arvoketjun. Varastotasojen sopeuttaminen vaikuttaa kuluvana vuonna koko piikiekkomarkkinaan ja myös Okmeticin molempiin asiakassegmentteihin, vaikka kysyntätilanne niissä on muuta markkinaa vakaampi.

Liikevaihto (19,6 miljoonaa euroa) laski 9,2 prosenttia suhteessa vertailukauteen. Pudotus oli selvästi suurin Pohjois-Amerikan markkina-alueella (-1,8 miljoonaa euroa), mutta myös Eurooppa (-0,5 miljoonaa euroa) sai osansa hidastuneen kysynnän vaikutuksista. Aasian liikevaihdon kasvu nosti Aasian osuuden jo 24 prosenttiin yhtiön koko liikevaihdosta. Aasia on tunnistettu Okmeticin nopeimmin kasvavaksi markkina-alueeksi lähivuosina.

Alkuvuoden vaimea markkinatilanne heijastui myös liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä, joka jäi selvästi vertailukauden tasosta. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon heikensi liiketulosta 0,2 miljoonaa euroa. Allenin epi-tehtaan myynti aiheutti katsauskaudelle merkittävän 6,0 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton. Lisäksi liiketulokseen sisältyy 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen kuluerä liittyen katsauskauden jälkeen, 1.4.2016, julkistettuun National Silicon Industry Group:n (NSIG) tekemään ostotarjoukseen, mistä löytyy tarkempi kuvaus jäljempänä. Allenin tuotantolaitoksen toiminta oli 0,4 miljoonaa euroa miinuksella sen viimeiseksi jääneellä vuosineljänneksellä Okmeticin omistuksessa.

Allenin tuotantolaitoksen myynti oli joulukuussa 2015 ilmoitettua alasajosuunnitelmaa parempi vaihtoehto. Tehtaan asiakkaat saavat jatkuvuutta toimituksille, toiminta Allenissa jatkuu, ja yhtiö jatkaa kiekkotoimituksia tehtaan toimintaa jatkavalle Epitek Siliconille. Epi-liiketoiminnasta luopuminen on looginen askel Okmeticin strategian toteuttamisessa ja keskittymisessä korkean lisäarvon piikiekkojen toimituksiin.

Alkuvuoden nettorahavirta oli 4,4 miljoonan euron vahvuisena merkittävästi vertailukautta paremmalla tasolla. Käyttöpääoman purkamiseen liittyvät toimenpiteet tehoavat, ja muutaman vuoden ajan korkealla pysyneet polypiivarastotasot ovat kääntyneet alkuvuonna ennakoidusti laskuun, mikä jatkuu vuoden 2017 jälkipuoliskolle saakka.

Investointeja jatkettiin vuoden ensimmäisinä kuukausina määrätietoisesti ja strategian mukaisesti. Okmetic lanseerasi maaliskuussa pitkän kehitystyön jälkeen uuden parannetun SOI-kiekon, E-SOI:n (Enhanced SOI), jonka tuoteominaisuudet avaavat yhtiölle uusia markkinoita esimerkiksi HV-komponenttien, piifotoniikan sovellusten ja erittäin tarkkojen anturien valmistuksessa.”

AVAINLUVUT

1 000 euroa 1.1.-
31.3.16
1.1.-
31.3.15
1.1.-
31.12.15
1.1.-
31.12.14
Liikevaihto 19 628 21 612 84 540 74 104
Käyttökate 8 421 4 545 15 115 12 985
Liiketulos ilman
kertaluonteisia
eriä

1 382

2 923

10 972

6 401

% liikevaihdosta 7,0 13,5 13,0 8,6
Liiketulos 6 720 2 923 7 718 6 401
% liikevaihdosta 34,2 13,5 9,1 8,6
Tilikauden tulos 6 512 2 165 4 832 4 832
Laimentamaton
tulos/osake, euroa
0,39 0,13 0,29 0,29
Liiketoiminnan
nettorahavirta
4 421 896 14 716 12 478
Nettovelka 4 077 4 033 2 283 -1 110
Omavaraisuusaste, % 69,5 68,6 64,0 70,5
Henkilöstö keskimäärin
kauden aikana
387 372 394 370

MARKKINAT

Puolijohdeteollisuus

Vuonna 2015 puolijohdeteollisuuden myynti laski kaksi prosenttia edellisvuodesta (IHS) ja sen arvioidaan olleen noin 350 miljardia Yhdysvaltain dollaria (IC Insights, IHS). Kasvu oli heikkoa kaikilla neljänneksillä ja erityisesti ensimmäisellä neljänneksellä (IHS). Markkinan hidastumisen syynä vuonna 2015 olivat älypuhelin- ja tablettimarkkinan kasvun pysähtyminen sekä maailmantalouden ja etenkin Kiinan vaikutukset kulutukseen.

Vuonna 2016 puolijohdemarkkinan ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan siitä hieman (Gartner, WSTS). Vuodelle 2017 ennustetaan noin kolmen prosentin kasvua (WSTS).

Anturiteollisuus

Vuonna 2015 anturiteollisuuden arvioidaan kasvaneen prosentin verran edellisvuodesta ja markkinan arvon olleen 6,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria (IC Insights). Vuodelle 2016 ennakoidaan noin kahden prosentin kasvua (Semi, SIA, WSTS).

Anturisegmentin sisällä on eräitä piipohjaisia mikroelektromekaanisia (MEMS) tuotteita, joiden myynnin kasvu on muita nopeampaa. Mobiililaitteissa käytettyjen antureiden määrän lisääntymisen myötä esimerkiksi paineantureiden ja mikrofonien kysyntä on kasvanut markkinoiden kasvun hidastumisesta huolimatta. Muun muassa näiden tuotteiden valmistuksessa käytetään yhä enemmän Silicon-On-Insulator (SOI) -teknologiaa. Okmetic kuuluu alan edelläkävijöihin anturiteollisuuden käyttämissä SOI-kiekoissa.

Erillispuolijohde- ja analogiapiiriteollisuus (Discrete & Analog)

Erillispuolijohdemarkkinan ennustetaan laskevan noin prosentin (WSTS) ja analogiapiirimarkkinan noin kaksi prosenttia vuonna 2016 (Semi, SIA, WSTS).

Piikiekkomarkkina

Puolijohdemateriaali- ja laitealan kansainvälisessä kattojärjestössä SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) mukaan pinta-alassa mitattuna piikiekkotoimitukset kasvoivat kolme prosenttia vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna ja saavuttivat ennätyskorkean tason. Kuitenkin samanaikaisesti piikiekkotoimitusten arvo laski kuusi prosenttia edellisvuodesta. Yhtiön oman arvion mukaan pinta-alamääräiset kiekkotoimitukset jäivät tammi-maaliskuussa 2016 noin viisi prosenttia tammi-maaliskuun 2015 toimituksista ja noin neljä prosenttia vuoden 2015 keskiarvosta.

Okmeticin keskeiset asiakasalueet piikiekkomarkkinassa

Strategiansa mukaisesti Okmetic hakee piikiekkomarkkinasta erikoisalueita, joissa kasvu on markkinan keskimääräistä kasvua suurempaa, ja joissa yhtiöllä on erikoisosaamista. Yhtiö toimittaa etupäässä 150 ja 200 mm kiekkoja.

Anturi/MEMS-teollisuus on jo pitkään ollut keskeinen kasvualue. Antureiden käytön ja niiden vaatimustason ennustetaan yhä kasvavan anturisovellusten lisääntyessä autoteollisuudessa, teollisuuden prosessikontrolloinnissa sekä kannettavissa laitteissa, kuten älypuhelimissa, kameroissa, pelikonsoleissa ja puettavassa elektroniikassa (wearable electronics). Keskeinen anturiteollisuuden kasvuajuri on jatkossa Internet of Things (IoT, esineiden internet), joka hyödyntää antureiden tuottamaa dataa laitteiden välisessä kommunikaatiossa.

Toinen merkittävä kasvualue on erillis- ja tehopuolijohteiden sekä analogiapiirien valmistukseen käytettävät piikiekot. Näillä kiekkomarkkinoilla kasvualueita ovat mm. uusiutuvan energian tuotannossa käytettävät komponentit, autoissa lisääntyvä elektroniikka, sähköautot, kannettavat kuluttajatuotteet sekä erilaiset tehonsyötön ja hyötysuhteiden parantamiseen liittyvät ratkaisut. Näillä alueilla Okmetic on tuonut markkinoille uusia tuotteita.

MYYNTI

Liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,6 (21,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 9,2 (kasvoi 24,2) prosenttia vertailukauteen nähden. D&A-kiekkojen liikevaihto laski 13,1 prosenttia ja anturikiekkojen 5,3 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui pääosin yleisestä kysynnän heikkoudesta. Myynti kuitenkin parani ensimmäisen neljänneksen loppua kohden, ja yhtiön markkinaosuus pysyi vakaana yhtiölle tärkeissä tuoteryhmissä.

1.1.2016 alkaneesta tilikaudesta lähtien yhtiö raportoi uusien asiakassegmenttiensä, anturikiekkojen ja D&A-kiekkojen (Discrete&Analog wafers), sekä markkina-alueidensa liikevaihdot toimitusten arvojen sijaan.

Liikevaihto asiakassegmenteittäin

1 000 euroa 1.1.-
31.3.16
1.1.-
31.3.15
1.1.-
31.12.15
Anturikiekot 10 220 10 791 41 202
D&A-kiekot 9 407 10 821 43 338
Yhteensä 19 628 21 612 84 540

Liikevaihto markkina-alueittain

1 000 euroa 1.1.-
31.3.16
1.1.-
31.3.15
1.1.-
31.12.15
Pohjois-
Amerikka
8 223 10 046 38 344
Eurooppa 6 779 7 302 28 641
Aasia 4 626 4 263 17 555
Yhteensä 19 628 21 612 84 540

Pohjois-Amerikassa liikevaihto laski 18,2 prosenttia vahvaan vertailukauteen nähden. Euroopan liikevaihto laski 7,2 prosenttia. Strategisesti tärkeässä Aasiassa kysyntä jatkui vahvana ja liikevaihto nousi 8,5 prosenttia vertailukauteen nähden.

TULOS

Tammi-maaliskuu

Tammi-maaliskuun liiketulos oli 6,7 (2,9) miljoonaa euroa eli 34,2 (13,5) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulokseen sisältyy 6,0 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto liittyen Yhdysvaltain epi-tuotantolaitoksen toiminnan myyntiin, josta ilmoitettiin 1.4.2016 sekä 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen kuluerä liittyen NSIG:n ostotarjoukseen.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 (2,9) miljoonaa euroa eli 7,0 (13,5) % liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkeneminen ilman kertaluonteisia eriä johtuu pääosin laskeneesta myynnistä, heikommasta myynnin mixistä sekä Allenin epi-tehtaan tappiollisesta tuloksesta.

Tilikauden tulos oli 6,5 (2,2) miljoonaa euroa. Tilikauden alhaiset verot 0,3 miljoonaa euroa johtuvat siitä, että Allenin tehtaan kertyneet vähennyskelpoiset tappiot (noin 5,7 miljoonaa euroa) voidaan vähentää täysimääräisesti tehtaan myyntivoitosta. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,13) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,13) euroa.

RAHOITUS

Yhtiön rahoitustilanne oli katsauskauden päättyessä hyvä. Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa oli 4,4 (0,9) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli 31.3.2016 korollista velkaa 10,6 (13,2) miljoonaa euroa. Rahavaroja oli raportointikauden lopussa 6,5 (9,2) miljoonaa euroa. Yhtiön korollinen nettovelka oli 4,1 (4,0) miljoonaa euroa 31.3.2016. Kassavarojen riittävyyden varmistamiseksi yhtiöllä on sovitut 6,0 miljoonan euron luottolimiitit. 31.3.2016 sovitut limiitit olivat käyttämättä. Kassavarojen riittävyyden varmistamiseksi yhtiö on järjestellyt luottolimiittejään uudelleen katsauskauden päättymisen jälkeen. Komittoimattomista 6,0 miljoonan euron luottolimiiteistä on luovuttu ja niiden tilalle on neuvoteltu uudet komittoidut 6,0 miljoonan euron luottolimiitit. Näistä uusista komittoiduista luottolimiiteistä on katsauskauden jälkeen otettu käyttöön 3,0 miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuotto oli 16,5 (13,8) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 15,7 (15,0) prosenttia. Yhtiön omavaraisuusaste oli 69,5 (68,6) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,78 (3,66) euroa.

INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuun bruttoinvestoinnit olivat 2,6 (1,6) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin SOI- ja 200 mm kiekkojen kapasiteetin ja suorituskyvyn kasvattamiseen.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysprojektien kustannukset olivat tammi-maaliskuussa 0,7 (0,7) miljoonaa euroa. Kustannusten osuus oli 3,4 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu.

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön tuotekehitysprojektien painopisteet olivat uuden kideteknologian ja uusien SOI-sovellusten kehityksessä, tuottavuutta parantavien prosessien käyttöönotossa sekä jatkojalostettujen C-SOI -kiekkojen prosessinkehityksessä. Pitkän kehitystyön tuloksena yhtiö lanseerasi maaliskuussa uuden parannetun SOI-kiekon, E-SOI:n (Enhanced SOI).

HENKILÖSTÖ

Tammi-maaliskuussa henkilömäärä oli keskimäärin 387 (372). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 389 (375) henkilöä, joista 340 työskenteli Suomessa, 43 Yhdysvalloissa, viisi Japanissa ja yksi Hongkongissa. Suurin osa Okmeticin Yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Okmetic Inc:n työntekijöistä siirtyi Allenissa sijaitsevan epi-tehtaan myynnin myötä tehtaan uuden omistajan palvelukseen 1.4.2016.

LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuitenkin makrotalouden muutokset saattavat vaikuttaa välillisesti myös Okmeticin liiketoimintaan.

Liiketoimintaan kohdistuu riskejä, jotka voivat aiheutua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla on kuvattu riskejä, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön toimintaan ja arvoon.

Piikiekkojen myynti on suunnattu elektroniikkateollisuudessa antureiden, erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistajille. Erillispuolijohde- ja analogiapiiriteollisuuden kysyntä on suhdanneherkkää ja alan markkinatilanteen vaihtelut saattavat olla nopeita ja voimakkaita. Anturikiekkojen kysyntä on vakaampaa. Antureiden yleistyminen kulutuselektroniikan sovelluksissa on kuitenkin kasvattanut tämänkin markkinan alttiutta suhdannevaihteluille. Lisäksi asiakasyritysten konsolidoituminen voi olla riski yhtiön kiekkojen myynnille.

Okmeticin osuus maailman piikiekkomarkkinoista on noin prosentti, ja markkinahinnat vaikuttavat voimakkaasti yhtiön tuotteiden hintakehitykseen. Yhtiöllä on merkittävää hinnoitteluvoimaa vain omissa erikoistuotteissaan. Muiden kiekkojen hinnoittelu perustuu pitkälti maailmanmarkkinahintaan.

Okmetic toimii kansainvälisesti, ja yhtiön liiketoimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat ostojen ja myyntien rahavirroista. Merkittävä osa myynnistä tapahtuu Yhdysvaltain dollareissa. Ennustetun avoimen valuuttaposition suojaamisesta huolimatta yhtiö on alttiina valuuttakurssien vaihtelulle.

Tuotannossa käytetään runsaasti sähköenergiaa. Suojauksista huolimatta yhtiö altistuu sähkön hintavaihteluille.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Okmetic Oyj:n täysin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 11 821 250,00 euroa 31.3.2016. Osakkeiden määrä oli 17 287 500. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2016
Osakkeita,
kpl
Osuus,
%
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
1 004 985 5,81
Oy Ingman Finance Ab 900 000 5,21
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 800 000 4,63
Valtion Eläkerahasto 600 000 3,47
Sr Nordea Nordic Small Cap 566 207 3,28
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Varma
477 175 2,76
Okmetic Oyj 406 129 2,35
Oy Etra Invest Ab 400 000 2,31
Sr Taaleritehdas Mikro Markka 229 456 1,33
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 212 700 1,23
10 suurinta omistajaa yhteensä 5 596 652 32,37
Hallintarekisteröidyt osakkeet 3 216 648 18,61
Muut 8 474 200 49,02
Yhteensä 17 287 500 100,00

PÖRSSIKURSSIN KEHITYS JA OSAKKEIDEN VAIHTO

Osakkeiden vaihto 1.1.-31.3.2016 oli 0,7 (2,4) miljoonaa kappaletta, mikä vastaa 4,2 (13,6) prosenttia osakkeiden kokonaismäärän kauden painotetusta keskiarvosta 17,3 (17,3) miljoonaa. Katsauskauden alin noteeraus oli 6,66 (4,80) euroa, ylin 7,60 (7,25) euroa ja keskiarvo 7,07 (5,74) euroa. Kauden päätöskurssi 31.3.2016 oli 7,60 (6,59) euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 131,4 (113,9) miljoonaa euroa.

OMAT OSAKKEET

Katsauskauden lopussa Okmeticin hallussa oli 406 129 (416 763) omaa osaketta, mikä vastaa noin 2,3 (2,4) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

MUUT TAPAHTUMAT RAPORTOINTIKAUDELLA

Allenissa sijaitsevan epi-tehtaan myynti

Okmetic ilmoitti 1.4.2016 julkaistulla pörssitiedotteellaan myyneensä Allenissa, Yhdysvalloissa sijaitsevan piikiekkojen epitaksiaalipinnoitukseen keskittyvän tuotantolaitoksen yhdysvaltalaiselle Epitek Siliconille aiemmin ilmoitetun alasajon sijaan. Sopimuksen mukaisesti Okmetic Inc. on luovuttanut tehtaan ostajalle 31.3.2016.

Kauppahinta oli 9,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 8,5 miljoonaa euroa). Kaupan rahoitusehdot ovat seuraavat: 0,25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maksettiin kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä 31.3.2016 ja loppuosa kauppahinnasta rahoitetaan myyjän myöntämällä lainalla. Lainasta 1,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria on sovittu maksettavaksi takaisin osissa kuukausittain vaihto-omaisuuden käytön mukaan pääosin tai kokonaan vuoden 2016 aikana, 5,75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria heinäkuussa 2016, 1,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 12 kuukauden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta ja 1,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 24 kuukauden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. Okmetic kirjasi kaupasta kuuden miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen myyntivoiton.

Kaupan myötä Yhdysvalloissa toimivan tytäryhtiön Okmetic Inc:n liiketoiminta, tehdaskiinteistö, koneet ja laitteet, vaihto-omaisuus sekä suurin osa työntekijöistä siirtyi ostajalle. Okmetic Inc. jatkaa Pohjois-Amerikan markkina-alueesta vastaavana myyntitoimistona aiemmin ilmoitetusti. Okmetic on sopinut Epitek Siliconin kanssa toimittavansa kiekkoja epitaksiaalipinnoitukseen vähintään viiden vuoden ajan yrityskaupasta.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ostotarjous

Okmetic Oyj (”Okmetic”) ja National Silicon Industry Group (”NSIG”) ovat 1.4.2016 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan NSIG tekee joko suoraan tai tytäryhtiönsä kautta (yhdessä ”Tarjouksentekijä”) vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (”Ostotarjous”).

Ostotarjouksessa tarjottu vastike kustakin osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 9,20 euroa käteisenä. Lisäksi, yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti, 0,65 euron osakekohtainen osinko, josta Okmeticin 7.4.2016 pidetty yhtiökokous on päättänyt ja joka maksettiin Okmeticin osakkeenomistajille 18.4.2016, ei vähennä osakkeista tarjottua vastiketta. Tarjottava vastike optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,87 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2013 A ja 4,62 euroa käteisenä jokaisesta Optio-oikeudesta 2013 B.

Tarjoushinta 9,20 euroa osakkeelta on noin 21,1 prosenttia korkeampi kuin osakkeiden päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) 31.3.2016 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista. Osakkeen tarjoushinta 9,20 euroa on yhdessä Okmeticin osakkeenomistajille maksetun 0,65 euron osakekohtaisen osingon kanssa, eli yhteensä 9,85 euroa, noin 29,6 prosenttia korkeampi kuin osakkeiden päätöskurssi Nasdaq Helsingissä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista.

Tietyt Okmeticin suurimmat osakkeenomistajat Accendo Capital SICAV SIF, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Oy Ingman Finance Ab, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, sekä Okmeticin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, joiden edustamat osakkeet edustavat yhteensä noin 29,9 prosenttia Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä, sekä 92,9 prosenttia liikkeeseen lasketuista optio-oikeuksista, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet ostotarjouksen hyväksymiseksi sisältyvät Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä tulee yhdistymissopimuksen mukaisesti julkistamaan viimeistään 22.4.2016.

Varsinainen yhtiökokous 7.4.2016

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2016 vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,65 euroa osakkeelta (yhteensä 11,0 miljoonaa euroa). Osinko maksettiin 18.4.2016.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin uudelleen Jan Lång, Hannu Martola, Riitta Mynttinen, Mikko Puolakka ja Henri Österlund. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jan Långin ja varapuheenjohtajaksi Henri Österlundin.

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 7.4.2016.

Rahoitus

Kassavarojen riittävyyden varmistamiseksi yhtiö on järjestellyt luottolimiittejään uudelleen katsauskauden päättymisen jälkeen. Komittoimattomista 6,0 miljoonan euron luottolimiiteistä on luovuttu ja niiden tilalle on neuvoteltu uudet komittoidut 6,0 miljoonan euron luottolimiitit. Näistä uusista komittoiduista luottolimiiteistä on katsauskauden jälkeen otettu käyttöön 3,0 miljoonaa euroa.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA TAULUKKOTIEDOT 1.1. – 31.3.2016 (tilintarkastamaton)

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.

Okmetic on noudattanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2015 kuitenkin siten, että yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2015 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Uusien ja uudistettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 1.1.-
31.3.16
1.1.-
31.3.15
1.1.-
31.12.15
Liikevaihto 19 628 21 612 84 540
Myytyjä suoritteita
vastaavat kulut
-15 671 -15 878 -65 759
Bruttokate 3 957 5 734 18 781
Muut liiketoiminnan
tuotot ja kulut
2 763 -2 810 -11 063
Liiketulos 6 720 2 923 7 718
Rahoitustuotot ja -kulut 62 -142 -370
Tulos ennen veroja 6 782 2 781 7 348
Tuloverot -270 -616 -2 516
Tilikauden tulos 6 512 2 165 4 832
Muut laajan tuloksen
erät:
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset 25 -2 20
Muuntoerot -372 916 759
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen
jälkeen

-347

914

779

Tilikauden laaja tulos
yhteensä
6 165 3 079 5 612
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 6 512 2 165 4 832
Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 6 165 3 079 5 612
Laimentamaton
osakekohtainen
tilikauden tulos, euroa

0,39

0,13

0,29

Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen
tilikauden tulos, euroa

0,38

0,13

0,28

LYHENNETTY KONSERNITASE

1 000 euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
45 643 42 941 46 532
Aineettomat hyödykkeet 247 575 329
Muut saamiset 1 921 708 164
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47 811 44 224 47 025
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 15 816 18 103 17 477
Saamiset 21 772 18 623 16 156
Rahavarat 6 500 9 194 9 468
Lyhytaikaiset varat yhteensä 44 088 45 919 43 101
Varat yhteensä 91 899 90 143 90 127
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 11 821 11 821 11 821
Muu oma pääoma 51 977 49 850 45 787
Oma pääoma yhteensä 63 799 61 671 57 608
Velat
Pitkäaikaiset velat 11 025 13 358 12 004
Lyhytaikaiset velat 17 075 15 114 20 514
Velat yhteensä 28 100 28 472 32 519
Oma pääoma ja
velat yhteensä
91 899 90 143 90 127

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1.1.-
31.3.16
1.1.-
31.3.15
1.1.-
31.12.15
Liiketoiminnan rahavirrat:
Tulos ennen veroja 6 782 2 781 7 348
Oikaisut -3 894 1 565 8 082
Käyttöpääoman muutos 1 780 -3 142 1 102
Rahoituserät -78 -306 -655
Verot -170 -2 -1 161
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 421 896 14 716
Investointien rahavirrat:
Investoinnit aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin
-5 530 -1 740 -7 579
Investointien nettorahavirta -5 530 -1 740 -7 579
Rahoituksen rahavirrat:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 000 1 000
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
-1 000 -1 000 -2 000
Rahoitusleasingvelkojen maksut -161 -159 -641
Maksetut osingot -619 -5 061 -11 193
Rahoituksen nettorahavirta -1 780 -5 221 -12 834
Rahavarojen lisäys (+) /
vähennys (-)
-2 889 -6 064 -5 698
Valuuttakurssien muutokset -79 822 730
Rahavarat tilikauden alussa 9 468 14 436 14 436
Rahavarat tilikauden lopussa 6 500 9 194 9 468

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

1 000 euroa

Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
1)
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
31.12.2015
11 821 20 045 753 3 415 21 574 57 608
Tilikauden
voitto
6 512 6 512
Muut laajan
tuloksen erät
verovaiku-
tuksella
oikaistuna:
Rahavirran
suojaukset
25 25
Muuntoerot -372 -372
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä

-347

6 512

6 165

Osakeperus-
teiset maksut
26 26
Oma pääoma
31.3.2016
11 821 20 045 753 3 068 28 112 63 799
Oma pääoma
31.12.2014
11 821 20 045 753 2 636 28 372 63 627
Tilikauden
voitto
2 165 2 165
Muut laajan
tuloksen erät
verovaikutuk-
sella
oikaistuna:
Rahavirran
suojaukset
-2 -2
Muuntoerot 916 916
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä

914

2 165

3 079

Osakeperus-
teiset maksut
26 26
Osingonjako -5 061 -5 061
Oma pääoma
31.3.2015
11 821 20 045 753 3 550 25 501 61 671

1) Muut rahastot -erä sisältää suojausrahaston sekä muuntoerot.

EPI-TEHTAAN MYYNTI

Okmetic myi 31.3.2016 Allenissa, Yhdysvalloissa sijaitsevan piikiekkojen epitaksiaalipinnoitukseen keskittyvän tuotantolaitoksen yhdysvaltalaiselle Epitek Siliconille aiemmin ilmoitetun alasajon sijaan. Kauppahinta oli 9,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 8,5 miljoonaa euroa). Okmetic kirjasi kaupasta 6,0 miljoonan euron myyntivoiton.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

1 000 euroa 1.1.-
31.3.16
1.1.-
31.3.15
1.1.-
31.12.15
Kirjanpitoarvo kauden alussa 46 532 42 538 42 538
Lisäykset 2 595 1 587 10 834
Vähennykset -1 781 -65
Poistot ja arvonalentumiset -1 619 -1 540 -7 070
Muuntoerot -84 356 296
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 45 643 42 941 46 532

VASTUUT

1 000 euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Velat, joiden vakuudeksi on
annettu kiinnityksiä tai pantteja
5 000 7 000 6 000
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 15 110 15 110 15 110
Taseeseen sisältymättömät
vuokravastuut
188 323 244
Investointisitoumukset 3 811 2 653 5 336
Johdannaissopimusten kohde-
etuuden nimellisarvot
Valuuttaoptiot, ostetut 595 528
Valuuttatermiinit 4 086 4 518 5 268
Sähköjohdannaiset 264 897 351
Johdannaissopimusten
käyvät arvot
Valuuttaoptiot, ostetut 1 1
Valuuttatermiinit 143 -215 -93
Sähköjohdannaiset -133 -249 -185

Johdannaissopimusten kohde-etuuden nimellisarvona on käytetty johdannaisten sopimushintaa.

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTUJEN JOHDANNAISTEN HIERARKIATASOT

1 000 euroa 31.3.2016 31.3.2015
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 144 3
Rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 133 1 249 217

Käyvän arvon arvioiminen

Konsernin käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit koostuvat suojaukseen käytettävistä johdannaisista sekä kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi luokitelluista johdannaisista.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna).

Sähköjohdannaiset on luokiteltu hierarkian tasolle 1 ja valuuttajohdannaiset tasolle 2.

Käyvän arvon määrittämisperiaatteet

Sähköjohdannaisten käyvät arvot perustuvat niiden noteerattuun markkinahintaan. Valuuttatermiinien ja
-optioiden käyvät arvot on laskettu instrumentin raportointikauden päättymispäivän markkinahinnan ja sopimushinnan perusteella käyttäen yleisesti tunnettuja arvostusmalleja.

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 1.1.-
31.3.16
1.1.-
31.3.15
1.1.-
31.12.15
Liikevaihto 19 628 21 612 84 540
Liikevaihdon muutos edellisen
vuoden vastaavaan kauteen, %
-9,2 24,2 14,1
Viennin ja ulkomaan toimintojen
osuus liikevaihdosta, %
90,2 91,0 91,5
Käyttökate 8 421 4 545 15 115
% liikevaihdosta 42,9 21,0 17,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä
1 382 2 923 10 972
% liikevaihdosta 7,0 13,5 13,0
Liiketulos 6 720 2 923 7 718
% liikevaihdosta 34,2 13,5 9,1
Tulos ennen veroja 6 782 2 781 7 348
% liikevaihdosta 34,6 12,9 8,7
Oman pääoman tuotto, % 1) 16,5 13,8 8,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 15,7 15,0 10,4
Korottomat velat 17 523 15 246 20 768
Nettovelka 4 077 4 033 2 283
Nettovelkaantumisaste, % 6,4 6,5 4,0
Omavaraisuusaste, % 69,5 68,6 64,0
Bruttoinvestoinnit 2 595 1 587 10 834
% liikevaihdosta 13,2 7,3 12,8
Poistot ja arvonalentumiset 1 701 1 622 7 397
Tutkimus- ja
kehittämismenot
665 712 2 580
% liikevaihdosta 3,4 3,3 3,1
Henkilöstö keskimäärin
kauden aikana
387 372 394
Henkilöstö kauden lopussa 389 375 387

1) 2016 oikaistu kertaluonteisten erien vaikutus

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
0,39 0,13 0,29
Laimennettu
osakekohtainen tulos
0,38 0,13 0,28
Osakekohtainen oma pääoma 3,78 3,66 3,41
Osakekohtainen osinko 0,65
Osinko/tulos, % 224,1
Efektiivinen osinkotuotto, % 9,0
Hinta/voitto-suhde(P/E) 25,3
Osakkeen kurssikehitys
(1.1.-)
Keskikurssi 7,07 5,74 6,48
Alin kurssi 6,66 4,80 4,80
Ylin kurssi 7,60 7,25 7,70
Kurssi kauden lopussa 7,60 6,59 7,24
Osakekannan markkina-arvo
kauden lopussa, 1 000 euroa
131 385 113 925 125 162
Osakkeiden vaihdon
kehitys (1.1.-)
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 730 2 353 5 153
Osuus osakkeiden
painotetusta keskiarvosta, %
4,2 13,6 29,8
Osakkeiden vaihto,
1 000 euroa

5 162

13 516 33 386
Osakkeiden
osakeantioikaistun
lukumäärän painotettu
keskiarvo kauden aikana,
1 000 kpl

17 288

17 288

17 288

Osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä
kauden lopussa, 1 000 kpl

17 288

17 288

17 288

Osakekohtaista tulosta ja osakekohtaista omaa pääomaa laskettaessa osakkeiden määrästä on vähennetty Okmetic Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet.

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1 000 euroa 10-12/
2016
7-9/
2016
4-6/
2016
1-3/
2016
Liikevaihto 19 628
Muutos % edelliseen kauteen -2,1
Muutos % edellisen vuoden
vastaavaan kauteen
-9,2
Liiketulos ilman
kertaluonteisia
eriä

1 382

% liikevaihdosta 7,0
Liiketulos 6 720
% liikevaihdosta 34,2
Tulos ennen veroja 6 782
% liikevaihdosta 34,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 421
Investointien nettorahavirta -5 530
Rahoituksen nettorahavirta -1 780
Rahavarojen lisäys/vähennys -2 889
Henkilöstö kauden lopussa 389
1 000 euroa 10-12/
2015
7-9/
2015
4-6/
2015
1-3/
2015
Liikevaihto 20 040 20 820 22 068 21 612
Muutos % edelliseen kauteen -3,7 -5,7 2,1 15,7
Muutos % edellisen vuoden
vastaavaan kauteen
7,3 7,8 18,0 24,2
Liiketulos ilman
kertaluonteisia
eriä

1 595

3 540

2 914

2 923

% liikevaihdosta 8,0 17,0 13,2 13,5
Liiketulos -1 660 3 540 2 914 2 923
% liikevaihdosta -8,3 17,0 13,2 13,5
Tulos ennen veroja -1 816 3 477 2 906 2 781
% liikevaihdosta -9,1 16,7 13,2 12,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 5 399 4 761 3 660 896
Investointien nettorahavirta -3 301 -1 913 -625 -1 740
Rahoituksen nettorahavirta -3 767 -1 159 -2 687 -5 221
Rahavarojen lisäys/vähennys -1 669 1 688 348 -6 064
Henkilöstö kauden lopussa 387 384 426 375

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Kertaluonteiset erät = Yhdysvaltain epi-tuotantolaitoksen myyntivoitto ja ostotarjoukseen liittyvät kauden kulut
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos x 100/
Oma pääoma (kauden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100/
Taseen loppusumma – korottomat velat (kauden keskiarvo)
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100/
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelka = Korolliset velat – rahavarat
Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat – rahavarat) x 100/
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, laimentamaton = Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva oma pääoma/
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko/
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100/
Tilikauden päätöskurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa/
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/
Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekannan markkina-arvo
kauden lopussa
= Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x päätöskurssi kauden lopussa
Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä/
Osakkeiden kokonaismäärän painotettu keskiarvo

Tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja tulevaisuuden arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkiseen näkemykseen. Toteutuvat tapahtumat ja todelliset tulokset voivat poiketa tässä arvioidusta.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään tänään, torstaina 21.4.2016 klo 8.30 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, Helsinki (A-rappu, 2. kerros, sisäänkäynti Nasdaqin vastaanotosta). Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Kai Seikku.

OKMETIC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku
puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com

Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti asiakkaiden nykyisiä ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman avulla. Yhtiön toimintatavassa keskeistä on olla aidosti lähellä asiakasta ja ymmärtää heidän tarpeitaan ja prosessejaan.

Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, laaja korkean lisäarvon tuotteiden portfolio, kiteenkasvatusosaaminen, pitkäaikaiset tuotekehityshankkeet sekä tehokas ja joustava tuotanto luovat edellytykset strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, missä myös valmistetaan valtaosa yhtiön piikiekoista. Oman valmistuksen lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-21 07:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/21/Okmetic+Oyj+n+osavuosikatsaus+1+1+31+3+2016+Vahva+kassavirta+vaisussa+markkinatilanteessa+HUG2005281.html

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Julkaistu: 2016-04-21 07:00:00 CEST
Comptel
Osavuosikatsaus
COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Pörssitiedote 21.4.2016 klo 8.00

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani.

Liikevaihto 22,4 miljoonaa euroa (tammi–maaliskuu 2015: 21,0), kasvua 6,8 %Liiketulos 1,8 miljoonaa euroa (1,5), kasvua 17,6 %Nettotulos 0,8 miljoonaa euroa (0,3), kasvua 183,5 %Tulos/osake 0,01 euroa (0,00)Tilauskanta 60,0 miljoonaa euroa (55,8), kasvua 7,5 %

Tulevaisuuden näkymät (muuttumattomat)

Vuonna 2016 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan 8–14 prosenttia liikevaihdosta.

Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle.

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka:

”Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, ja saadut uudet tilaukset kasvoivat lähes 40 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta. Kannattavuutemme parani sekä liiketuloksen että nettotuloksen osalta.

Intelligent Data –liiketoiminta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 14,6 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Viime vuoden jälkipuoliskolla alkanut Intelligent Data –liiketoiminnan kasvu jatkuu edelleen. Liiketoiminnan kasvu tulee Data Refinery –ratkaisun myynnin kasvusta. Service Orchestration –liiketoiminnan kasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä maltillisempaa, mikä johtui pääasiassa eräiden kauppojen ajoittumisesta.

Aasian ja Tyynenmeren alueella liiketoiminta kehittyi erityisen hyvin ja kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 22,6 prosenttia vertailukaudesta. Näkemyksemme mukaan kysynnän kasvu jatkuu Aasian ja Tyynenmeren alueella edelleen.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kirjasimme ensimmäisen kerran liikevaihtoa uudesta FWD-ratkaisustamme. Liikevaihto oli vielä pientä, mutta sen kehitys kohdennettujen asiakkaiden parissa on erittäin positiivista, ja etenemme suunnitelmien mukaisesti kohti tuotteen laajempaa lanseerausta. Pilotoimme parhaillaan ratkaisua asiakkaidemme kanssa Afrikassa ja muilla markkina-alueilla. FWD-ratkaisun kehitys on ollut rohkaisevaa ja näemme sillä olevan merkittävää potentiaalia tulevaisuudessa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myös liiketoiminnan kassavirta oli vahva, yhteensä 10,7 miljoonaa euroa.

Raportointikauden aikana saimme seitsemän merkittävää tilausta, kukin arvoltaan yli puoli miljoonaa euroa (Q1/2015: kolme merkittävää tilausta).”

Tammi–maaliskuun 2016 liiketoimintakatsaus

Comptelin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 6,8 prosentilla edellisvuoteen verrattuna, ollen 22,4 miljoonaa euroa (21,0). Liikevaihdon kasvun taustalla oli vuodenvaihteen vahva tilauskanta sekä kasvuAasian ja Tyynenmeren alueella. Euroopassa myynti kasvoi viime vuoden jälkipuoliskon tapaan.

Raportointikauden liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,5), ollen 7,8 prosenttia liikevaihdosta (7,1). Kasvu oli seurausta Intelligent Data -liiketoimintayksikön parantuneesta myynnistä ja kannattavuudesta.

Konsernin tulos ennen veroja oli 1,4 miljoonaa euroa (0,8) ja nettotulos 0,83 miljoonaa euroa (0,29). Katsauskauden nettotulos parani 183,5 %. Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,00).

Katsauskauden verokulu oli 0,6 miljoonaa euroa (0,5), josta 0,3 miljoonaa euroa oli kaksinkertaiseen verotukseen johtavaa lähdeveroa (0,3).

Tammi-maaliskuussa Comptel sai seitsemän merkittävää tilausta (Q1/2015: 3), joista neljä oli Service Orchestration –liiketoimintayksikössä (kaksi FlowOne Fulfillment ja kaksi FlowOne Provisioning and Activation –tilausta) ja yksi Intelligent Data –liiketoimintayksikössä (Data Refinery). Kaksi tilausta oli useampia liiketoimintayksikköjä koskevia ratkaisuja. Merkittävinä tilauksina Comptel raportoi myydyt projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään 500 000 euroa.

Konsernin tilauskanta kasvoi edellisvuodesta ja oli katsauskauden päättyessä 60,0 miljoonaa euroa (55,8).

Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto, miljoonaa euroa 1-3
2016
1-3
2015
Muutos % 1-12
2015
Intelligent Data 10,4 9,1 14,6 42,5
Service Orchestration 11,9 11,8 0,9 55,2
Muut 0,0 0,0 0 0,0
Yhteensä 22,4 21,0 6,8 97,7
Liiketulos, miljoonaa euroa
Intelligent Data 1,7 0,9 91,9 5,8
Service Orchestration 0,7 1,1 -33,2 5,1
Muut -0,7 -0,5 -38,2 -2,5
Yhteensä 1,8 1,5 17,6 8,5
Liiketulos, % liikevaihdosta
Intelligent Data 16,5 9,8 13,7
Service Orchestration 6,2 9,3 9,3
Muut 0 0 0
Yhteensä 7,8 7,1 8,7

Intelligent Data –liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vaikutti positiivisesti liiketoimintayksikön kannattavuuteen. Service Orchestration –liiketoiminnan kasvu oli maltillisempaa, mikä johtui pääasiassa eräiden kauppojen viivästymisestä toiselle vuosineljännekselle. Tämä vaikutti myös liiketoimintayksikön kannattavuuteen.

Liikevaihdon jakauma,
miljoonaa euroa
1-3
2016
1-3
2015
Muutos % 1-12
2015
Projekti- & lisenssiliiketoiminta 14,2 12,1 17,2 63,3
Ylläpitoliiketoiminta 8,2 8,9 -7,3 34,4
Yhteensä 22,4 21,0 6,8 97,7

Vuosineljänneksen kasvu syntyi projekti- ja lisenssiliiketoiminnasta.

Maantieteellinen liikevaihdon jakauma,
miljoonaa euroa
1-3
2016
1-3
2015
Muutos % 1-12
2015
APAC 7,4 6,0 22,6 29,6
EMEA 13,3 12,5 6,0 56,9
AMERICAS 1,7 2,4 -28,4 11,2
Yhteensä 22,4 21,0 6,8 97,7

Aasian ja Tyynenmeren alueella liiketoiminta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä vahvasti, 22,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. EMEA-alueella liiketoiminta kasvoi kuusi prosenttia. Americas-alueella liikevaihto supistui edellisvuoteen verrattuna johtuen pääasiassa kauppojen ajoittumisen kausiluonteisuudesta alueella.

Rahoitusasema

Miljoonaa euroa 31.3.2016 31.3.2015 Muutos % 31.12.2015 Muutos %
Taseen loppusumma 79,6 70,4 13,1 86,4 -7,8
Likvidit varat 12,7 7,8 62,4 3,0 319,8
Myyntisaamiset, brutto 29,3 28,9 1,4 42,1 -30,4
Luottotappiovaraus -1,8 -1,4 28,7 -1,6 10,6
Myyntisaamiset, netto 27,5 27,5 0,0 40,5 -32,1
Siirtosaamiset 11,4 9,6 19,2 10,0 14,5
Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 3,9 3,6 9,1 3,3 18,5
Korolliset velat 8,1 7,5 8,5 7,2 13,5
Omavaraisuusaste, prosenttia 61,0 60,5 0,8 52,4 16,4

Taseen loppusumma oli 79,6 miljoonaa euroa raportointikauden lopussa (70,4), josta likvidien varojen osuus oli 12,7 miljoonaa euroa (7,8). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 10,7 miljoonaa euroa (-0,6). Vahva rahavirta johtui saatavien tehokkaasta hallinnasta.

Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 27,5 miljoonaa euroa (27,5). Siirtosaamiset olivat 11,4 miljoonaa euroa (9,6). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,6).

Yhtiöllä on käytettävissään 25 miljoonan euron suuruinen rahoitusjärjestely, josta 20 miljoonaa euroa on valmiusluottolimiittiä ja viisi miljoonaa tililuottolimiittiä. Yhtiöllä oli kauden lopussa käytössään kahdeksan miljoonaa euroa valmiusluottolimiitistä. Rahoitusjärjestelysopimus on voimassa heinäkuuhun 2018 asti.

Omavaraisuusaste oli 61,0 prosenttia (60,5) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli -12,1 prosenttia (-1,0).

Tutkimus ja tuotekehitys (T&K)

Miljoonaa euroa 1-3
2016
1-3
2015
Muutos % 1-12
2015
Välittömät t&k-kustannukset 4,6 4,3 7,7 20,3
IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut t&k–menot -1,3 -1,1 27,2 5,2
Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset 1,4 1,3 7,1 5,5
T&k-kustannukset, netto 4,7 4,5 3,0 20,6
Välittömät t&k-kustannukset ja investoinnit, % liikevaihdosta 20,7 20,6 20,8

Tuotekehityskustannukset olivat 20,7 prosenttia (20,6) liikevaihdosta.

Pääosa Comptelin tuotekehityskustannuksista oli suunnattu nykyisten ratkaisujemme jatkokehitykseen (Service Orchestration ja Intelligent Data), sekä FWD:n, uuden aikaperusteisen mobiilidatan markkinointiratkaisumme, kehittämiseen.

Kehitystyön tarkoituksena on turvata jatkuva liikevaihto kilpailukykyisillä tuotteilla, tuottaa liikevaihtoa uusilla markkina-alueilla tarjoamalla asiakkaille ainutlaatuista arvoa, sekä parantaa katteita entistä tehokkaammilla tuotteiden toimituksilla ja skaalautuvuudella.

FlowOne Fulfillment -ratkaisusta on kehitetty laaja-alaista palvelujen ja liiketoiminnan hallinnointiratkaisua, joka kattaa digitaalisten palvelujen ja liiketoiminnan koko elinkaaren aina verkoista pilvipalveluihin. Data Refinery jalostaa Softblade-teknologiaa hyödyntäen reaaliaikaista dataa älykkäästi automatisoiduiksi päätöksenteoksi. Monetizer-ratkaisun avulla voidaan luoda ja laskuttaa monimuotoisia sisältö- ja datapalveluja liiketoiminnan edellyttämällä nopeudella. Data Fastermind sulauttaa tekoälyn, ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen kaikkiin ratkaisuihin. Kaikilla näillä toiminta-alueilla Comptel pyrkii maailmanlaajuiseen ajatusjohtajuuteen operaattoreiden ja digitaalisten viestintäpalvelujen tarjoajien liiketoimintaongelmien ratkaisussa.

Vuonna 2016 yhtiö jatkaa nykyisen tuoteportfolion kehittämistä. Katsauskauden aikana yhtiö teki kolme merkittävää ohjelmistojulkistusta näillä tuotealueilla.

Investoinnit

Miljoonaa euroa 1-3
2016
1-3
2015
Muutos % 1-12
2015
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,1 0,1 4,3 0,6

Investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Henkilöstö

31.3.2016 31.3.2015 Muutos % 31.12.2015 Muutos %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 749 689 8,7 742 0,94
1-3
2016
1-3
2015
Muutos % 1-12
2015
Muutos %
Henkilöstöä keskimäärin 741 676 9,6 723 2,5

Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna vuonna 2015 tehtyjen kasvuinvestointien seurauksena.Raportointikauden henkilöstökulut olivat 45,5 prosenttia liikevaihdosta (45,7).

Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 28,8 prosenttia (29,8), Malesiassa 24,4 prosenttia (28,2), Bulgariassa 11,5 prosenttia (11,2), Intiassa 12,1 (8,0) prosenttia, ja muissa toimintamaissa 23,2 prosenttia (23,8).

Comptelin osake

Katsauskauden päätöskurssi oli 1,54 euroa (0,98). Comptelin markkina-arvo oli 31.3.2016 166,7 miljoonaa euroa (104,8).

Comptelin osakkeen vaihto 1-3
2016
1-3
2015
Muutos % 1-12
2015
Vaihto, miljoonaa kappaletta 14,7 6,2 137,1 41,2
Vaihto, miljoonaa euroa 21,7 5,8 274,1 52,9
Ylin hinta, euroa 1,80 1,00 80,0 1,93
Alin hinta, euroa 1,19 0,84 41,7 0,84

Comptelin osakkeista 6,0 prosenttia (6,2) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä.

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 418 507 omaa osaketta, mikä vastaa 0,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 8 244 euroa.

Comptel toteutti 300 000 uuden osakkeen osakeannin yhtiölle itselleen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Yhtiön hallinnointi

Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2016 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka Söderströmin ja Antti Vasara valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Thomas Berlemann.

Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan.

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan käsittelemään yhtiön taloudellista raportointia, riskien hallintaa ja valvontaa koskevia asioita. Hallitus valitsi Eriikka Söderströmin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Pertti Ervin ja Antti Vasaran tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 6.4.2016.

Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

Comptel on saanut Delhin paikalliselta tuomioistuimelta myönteisen päätöksen lähdeverojen oikaisuhakemukseen Intian verovuosilta 2007-2008 ja 2008-2009. Erillinen pörssitiedote on julkaistu 15 huhtikuuta tästä aiheesta.

Yhtiökokous pidettiin kuudes huhtikuuta josta on annettu erillinen pörssitiedote.

Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja tuotteiden oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle.

Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen.

Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien toimittamisesta, ja yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava luottotappioriski. Lisäksi osa Comptelin asiakkaista toimii maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen tilanne voi lisätä luottotappioriskiä.

Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Ison-Britannian punnan ja Malesian ringgitin välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen.

Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kaksinkertainen verotus jää voimaan. Comptelilla on hakemuksia myös muissa maissa lähdeverojen takaisin saamiseksi ja nämäkin ovat osaltaan hitaita paikallisia oikeusprosesseja.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2015 yhteydessä selostetaan laajemmin yhtiön toimintaan liittyviä riskejä.

Tulevaisuuden näkymät (muuttumaton)

Vuonna 2016 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan 8–14 prosenttia liikevaihdosta.

Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle.

Comptel Oyj:n seuraavat osavuosikatsausten julkistamisajankohdat vuonna 2016 ovat:

Tammi–kesäkuu: 9.8.2016

Tammi–syyskuu: 20.10.2016

COMPTEL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131
Talousjohtaja Tom Jansson, puh. 040 700 1849

TAULUKKO-OSA

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedote on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuonna 2015.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Konsernin laaja tuloslaskelma
(1 000 euroa)
1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015
Liikevaihto 22 392 20 957
Liiketoiminnan muut tuotot 3 3
Materiaalit ja palvelut -1 118 -1 104
Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut -10 194 -9 576
Poistot ja arvonalentumiset -1 621 -1 610
Liiketoiminnan muut kulut -7 707 -7 177
-20 640 -19 467
Liikevoitto/-tappio 1 755 1 493
Rahoitustuotot 905 852
Rahoituskulut -1 238 -1 550
Voitto/tappio ennen veroja 1 421 795
Tuloverot -593 -503
Katsauskauden voitto/tappio 827 292
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Rahavirran suojaukset 637 47
Muuntoerot -464 721
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -134 -9
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 39 758
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 866 1 050
Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen osakkeenomistajille 827 292
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen osakkeenomistajille 866 1 050
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,00
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,00
Konsernin tase (1 000 euroa) 31.3.2016 31.12.2015
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 2 646 2 646
Muut aineettomat hyödykkeet 12 750 12 837
Aineelliset hyödykkeet 1 101 1 152
Osuudet osakkuusyrityksissä 960 960
Myytävissä olevat sijoitukset 87 87
Laskennalliset verosaamiset 8 005 7 685
Muut pitkäaikaiset saamiset 716 646
26 265 26 013
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 39 949 56 930
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 710 403
Rahavarat 12 721 3 030
53 381 60 363
Varat yhteensä 79 645 86 376
Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 2 141 2 141
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 698 1 698
Muuntoerot -973 -510
Käyvän arvon rahasto 365 -171
Kertyneet voittovarat 34 789 34 165
Oma pääoma yhteensä 38 019 37 324
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 682 2 572
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 58 92
2 741 2 664
Lyhytaikaiset velat
Varaukset 1 021 1 090
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 8 079 7 075
Ostovelat ja muut velat 29 786 38 223
38 886 46 388
Velat yhteensä 41 626 49 052
Oma pääoma ja velat yhteensä 79 645 86 376
Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto/tappio 827 292
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksua, tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät 1 982 2 347
Korkokulut ja muut rahoituskulut 49 78
Korkotuotot 3 -28
Tuloverot 593 505
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 16 536 6 094
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -8 952 -8 702
Varausten muutos 671 -110
Maksetut korot ja rahoituskulut -49 -78
Saadut korot -3 26
Maksetut tuloverot ja saadut palautukset -957 -984
Liiketoiminnan nettorahavirta 10 700 -561
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -123 -118
Investoinnit tuotekehityshankkeisiin -1 348 -1 060
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 5
Pitkäaikaisten saamisten muutos -99 16
Investointien nettorahavirta -1 570 -1 157
Rahoituksen rahavirrat
Uudet osakkeet 6
Lainojen nostot 10 000 3 989
Lainojen takaisinmaksut -8 990 -4 000
Leasingvelan lyhennys -45 -68
Rahoituksen nettorahavirta 965 -75
Rahavarojen muutos 10 095 -1 793
Rahavarat katsauskauden alussa 3 030 9 352
Rahavarat katsauskauden lopussa 12 721 7 833
Muutos 9 691 -1 519
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -404 274

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma
1 000 euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-erot Arvonmuu-tosrahasto Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
31.12.2014
2 141 401 -698 -182 31 684 33 346
Uudet osakkeet 6 6
Osakepohjaiset
palkitsemis-
järjestelmät
-91 -91
Muut muutokset 25 25
Katsauskauden
laaja tulos yhteensä
721 37 292 1 050
Oma pääoma
31.3.2015
2 141 407 24 -144 31 909 34 337

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma
1 000 euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-erot Arvonmuu-tosrahasto Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
31.12.2015
2 141 1 698 -510 -170 34 165 37 324
Osakepohjaiset
palkitsemis-
järjestelmät
79 79
Edellisen tilikauden virheen korjaus * -283 -283
Katsauskauden
laaja tulos
yhteensä
-463 535 827 899
Oma pääoma
31.3.2016
2 141 1 698 -973 365 34 788 38 019

* Raportointikauden aikana korjattiin edellisen tilikauden virhe suoraan omaan pääomaan.

Liitetiedot

1. Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen

Konserni otti 1.1.2016 käyttöön EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. 1.1.2016 voimaan tulleilla uusilla standardeilla tai standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta laadintaperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.

2. Segmenttitiedot

Liikevaihto segmenteittäin

1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015
Intelligent Data 10 439 9 113
Service Orchestration 11 946 11 844
Other 6
Konsernin liikevaihto yhteensä 22 392 20 957

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015
Intelligent Data 1 717 895
Service Orchestration 739 1 105
Other -701 -507
Konsernin liikevoitto/-tappio 1 755 1 493

3. Tuloverot

Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 593 tuhatta euroa (503 tuhatta euroa).

Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005.

Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen kesken valtiovarainministeriössä. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kaksinkertainen verotus jää voimaan.

Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi-maaliskuun aikana 300 tuhatta euroa (253 tuhatta euroa).

4. Aineelliset hyödykkeet

1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset 123 118

5. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015
Osakkuusyhtiö
Korkotuotot 2 2
1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015
Osakkuusyhtiö
Pitkäaikaiset saamiset 123 121

Johdon palkat ja palkkiot:

Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet.

1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 344 351
Osakeperusteiset maksut -72 36
Yhteensä 272 387

Takaukset ja muut vakuudet

1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015
Takaukset 10 29

6. Sitoumukset

Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015
Yhden vuoden kuluessa 2 004 2 161
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 779 1 218
Yhteensä 8 784 3 379

Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia 31.3.2016 tai 31.3.2015.

7. Ehdolliset velat

1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015
Pankkitakausvastuut 2 421 2 727
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 200 200
1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015
Muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset 28 29

8. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

1 000 euroa Kirjanpito-arvo
31.3.2016
Käypä arvo
31.3.2016
Kirjanpito-arvo
31.3.2015
Käypä arvo
31.3.2015
Kirjanpito-arvo
31.12.2015
Käypä arvo
31.12.2015
Rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
Johdannaissaamiset (taso 2) 442 442 36 36
Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 87 87 87 87 87 87
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 2 237 2 237 1 693 1 693 1 872 1 872
Lyhytaikaiset myyntisaamiset 27 050 27 050 27 177 27 177 40 232 40 232
Lyhytaikaiset muut saamiset 965 965 680 680 7 133 7 133
Rahavarat 12 721 12 721 7 833 7 833 3 030 3 030
Rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat
Johdannaisvelat (taso 2) 48 48 1 226 1 226 138 138
Ostovelat ja muut velat 29 786 29 786 24 727 24 727 38 020 38 020
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 22 22 67 67 33 33
Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat 36 36 137 137 58 58
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 7 984 7 995 6 984 7 028 5 044 5 056
Lyhytaikainen tililuottolimiitti 1 918 1 918
Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat 112 112
Muut lyhytaikaiset velat 63 63

9. Tunnusluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–
31.3.2016
1.1.–
31.3.2015
Liikevaihto, 1 000 euroa 22 392 20 957
Liikevaihto, muutos % 6,8 16,3
Liikevoitto/-tappio, 1 000 euroa 1 755 1 493
Liikevoitto/-tappio, muutos % 17,5 55,7
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 7,8 7,1
Tulos ennen veroja, 1 000 euroa 1 421 795
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 6,3 3,8
Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, % 61,0 60,5
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 1) 123 118
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta 0,6 0,6
IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin, 1 000 euroa 1 348 1 060
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 euroa 4 640 4 307
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
% liikevaihdosta
20,7 20,6
Tilauskanta, 1 000 euroa 60 011 55 798
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana 741 676
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa -4 584 -332
Nettovelkaantumisaste, % -12,1 -1,0

1) Luvut eivät sisällä investointeja tuotekehitykseen.

Osakekohtaiset tunnusluvut 1.1.–
31.3.2016
1.1.–
31.3.2015
Tulos/osake, euroa 0,01 0,00
Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,01 0,00
Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,32
Osinko/osake, euroa
Osinko/tulos, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Hinta/voittosuhde
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 108 395 409 107 432 270
josta omassa hallussa 418 507 464 739
Ulkona olevat osakkeet 107 976 902 106 967 531
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana 107 370 551 106 966 567
Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin 110 119 850 107 758 737

10. Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100
Liikevaihto
Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) = Voitto/tappio ennen veroja x100
Liikevaihto
Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin x100
Liikevaihto
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x100
Liikevaihto
Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat – rahavarat x100
Oma pääoma
Tulos/osake (EPS) = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Oma pääoma/osake = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko/osake = Osinko
Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko/tulos % = Osinko/osake x100
Tulos/osake (EPS)
Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100
Tilikauden päätöskurssi
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi
Tulos/osake (EPS)

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!