Etusivu » Arkistot 15.4.2016

United Bankers Oyj luovuttaa omia osakkeitaan johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj luovuttaa omia osakkeitaan johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 15.4.2016 kello 18:50

United Bankers Oyj luovuttaa omia osakkeitaan johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj (“United Bankers”, “Yhtiö”) on Yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti luovuttanut yhteensä 1475 osaketta Yhtiön johdon kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille 15.4.2016. Osakkeet luovutetaan ohjelmaan kuuluville avainhenkilöille ansaintajakson 2015 perusteella. Osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on tiedotettu alun perin 24.6.2015 annetulla yhtiötiedotteella. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 23.3.2016 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 37,23 euroa, joka on United Bankers Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 15.4.2016. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 54914,25 euroa.

Osakepalkkiot on maksettu United Bankersin hallussa olevilla Yhtiön omilla osakkeilla, joten Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 5997 kappaletta 15.4.2016 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Lisätietoja United Bankers Oyj:n palkitsemisjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön internetsivuilla http://unitedbankers.fi/oyj/hallinto/palkitsemisjarjestelma/

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-15 17:50 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/15/United+Bankers+Oyj+luovuttaa+omia+osakkeitaan+johdon+kannustinj%C3%A4rjestelm%C3%A4n+perusteella+HUG2004116.html

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.4.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.4.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 15.4.2016

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.4.2016

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 15.4.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 300 osaketta
Kokonaishinta 11 100,00 EUR
Keskihinta/ osake 37,0000 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 37,00 EUR
Alin hankintahinta/ osake 37,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.4.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 7 472 KPL.

United Bankers Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-15 17:47 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/15/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+15+4+2016+HUG2004118.html

Outokumpu julkistaa uusien liiketoiminta-alueiden taloudelliset vertailutiedot ja päivittää tiettyjen taloudellisten tunnuslukujen määritelmät

Outokumpu julkistaa uusien liiketoiminta-alueiden taloudelliset vertailutiedot ja päivittää tiettyjen taloudellisten tunnuslukujen määritelmät

Julkaistu: 2016-04-15 15:00:00 CEST

Outokumpu julkistaa uusien liiketoiminta-alueiden taloudelliset vertailutiedot ja päivittää tiettyjen taloudellisten tunnuslukujen määritelmät

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
15.4.2016 klo 16.00

Outokumpu on tänään julkaissut taloudelliset vertailutiedot uuden yksinkertaistetun organisaatiorakenteen mukaisille liiketoiminta-alueille, joista tiedotettiin Outokummun uuden vision sekä kilpailukyvyn ja taloudellisen kehityksen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden esittelyn myötä. Outokumpu raportoi vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tuloksen uusien liiketoiminta-alueiden mukaisesti: Europe, Americas ja Long Products. Outokummun koko litteiden tuotteiden valikoima sisältyy Europe- ja Americas -liiketoiminta-alueisiin. Nykyinen Euroopan Quarto Plate -toiminta sekä APAC-alueen myyntiverkosto raportoidaan osana Europea, kun Quarto Platen Yhdysvaltain toiminta puolestaan siirtyy osaksi Americas -liiketoiminta-aluetta. Long Productsin toiminta ja taloudelliset vertailutiedot pysyvät ennallaan.

Outokumpu muuttaa operatiivisen tuloksen nimen oikaistuksi liiketulokseksi. Outokumpu jatkaa oikaistun liiketuloksen seuraamista pääasiallisena kannattavuuden mittarina, sillä se kuvastaa parhaiten yhtiön tuloskehitystä ja operatiivista toimintaa. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportointiin (Guidelines on Alternative Performance Measures) liittyvän kertaluonteisia eriä koskevan ohjeistuksen muutoksen myötä Outokumpu päivittää oikaistun käyttökatteen (EBITDA) ja oikaistun liiketuloksen määritelmät: olennaisia tuotto- ja kulueriä, joita aiemmin kutsuttiin kertaluonteisiksi eriksi (kuten uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia sekä voittoja ja tappioita omaisuuden tai liiketoimintojen myynnistä) sekä raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja/tappioita ja metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita kutsutaan vastaisuudessa oikaisuiksi. Nämä kausien väliseen vertailtavuuteen vaikuttavat erät eivät sisälly oikaistuihin tuloksiin. Koska periaate oikaistujen tunnuslukujen laskemiselle säilyy ennallaan, muutoksella ei ole vaikutusta historiallisiin vertailutietoihin.

Outokumpu on lisäksi päivittänyt seuraavien taloudellisten tunnuslukujen määritelmät: sijoitettu pääoma, sidottu pääoma, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ja oman pääoman tuotto (ROE). Sijoitetun pääoman ja sidotun pääoman uudet määritelmät eivät sisällä velvoitteita etuuspohjaisista järjestelyistä sekä muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista, mutta niihin sisällytetään johdannaisvarat ja -velat (pl. korkojohdannaiset). Tuotot lasketaan rullaavasti neljältä edeltävältä vuosineljännekseltä. Lisäksi Outokumpu korvaa korollinen nettovelka/EBITDA -tunnusluvun korollinen nettovelka/oikaistu EBITDA -luvulla. Outokummun pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat päivitettyjen määritelmien mukaisia.

Seuraavat taulukot esittävät uusien liiketoiminta-alueiden taloudelliset vertailutiedot vuosille 2014 ja 2015 sekä päivitetyt konsernin taloudelliset tunnusluvut ja laskentakaavat vuodelle 2015. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Outokumpu Oyj

Outokumpuon ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fioutokumpu.com/stainless-newschoosestainless.outokumpu.com

Liiketoiminta-alueiden tunnusluvut neljänneksittäin
Ruostumattoman teräksen toimitukset
1 000 tonniaI/14II/14III/14IV/142014I/15II/15III/15IV/152015
Europe yhteensä4564374023671 6614104133753811 578
joista konsernin sisäiset6511326574623
Americas yhteensä143151144133572133117139144533
joista konsernin sisäiset331190012114
Long Products yhteensä6580604324852625842213
joista konsernin sisäiset2034228841622301280
Muu toiminta yhteensä4050534819248564527176
joista konsernin sisäiset2113
Toimitukset yhteensä6766756345682 5546206165705742 381
Liikevaihto
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe yhteensä1 1981 2031 1901 0954 6851 1631 1401 0199954 316
josta konsernin sisäinen9677806131436404940165
Americas yhteensä2843233473371 2903372843012921 214
josta konsernin sisäinen41316257521437
Long Products yhteensä149203171129651149159142100551
josta konsernin sisäinen4177511918836465623162
Muu toiminta yhteensä2012692942731 037274273231201979
josta konsernin sisäinen7377697229275717986311
Liikevaihto yhteensä1 6171 7531 7991 6746 8441 7681 6941 4871 4356 384
Liiketulos
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe-138-2224-1144657-19084
Americas-36-16-28-19-99-48-65-49-54-216
Long Products01481133451-82
Muu toiminta ja sisäiset erät-14-6-11-32-63-12-23-9403359
Liiketulos yhteensä-188-10-9-36-243-10-26-77341228
Oikaistu liiketulos
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe38715332741-153385
Americas-40-24-358-91-28-50-44-41-163
Long Products21161232343-37
Muu toiminta ja sisäiset erät-111-6-45-610-20-111-30
Oikaistu liiketulos yhteensä-45-6-28-9-882-25-67-11-101
Liiketuloksen oikaisut
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe-142-1015-11-1472016-4-33-1
Americas397-27-8-21-15-5-12-54
Long Products-132-2211-3-4-5
Muu toiminta ja sisäiset erät-3-7-513-2-12-32402389
Liiketuloksen oikaisut yhteensä-143-519-27-155-12-1-10352330
EBITDA
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe-54537458131981083247286
Americas-182-111-25-26-43-27-40-136
Long Products216101240583-610
Muu toiminta ja sisäiset erät-8-1-6-26-41-12-18-5407372
EBITDA yhteensä-7870674510465553408531
Oikaistu EBITDA
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe6063596925178923674280
Americas-21-6-1728-17-5-27-22-28-83
Long Products41381438575-115
Muu toiminta ja sisäiset erät-56-1-39-40-1-15-65-17
Oikaistu EBITDA yhteensä3775487223277571350196
Poistot
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe-57-55-51-54-218-51-51-51-41-196
Americas-18-18-18-20-74-22-22-22-14-80
Long Products-2-2-1-2-6-2-2-2-2-8
Muu toiminta-5-5-5-6-22-5-5-4-4-18
Poistot yhteensä-82-80-76-81-320-80-81-80-61-302
Investoinnit
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe11232029832016194196
Americas2238151421219
Long Products1222610157
Muu toiminta16016224146732
Investoinnit yhteensä1533255412726352965154
Sidottu pääoma
Milj. EURI/14II/14III/14IV/142 014I/15II/15III/15IV/152 015
Europe3 0033 1073 0652 9452 9452 8942 8942 8002 6802 680
Americas1 0401 1571 2291 2621 2621 4051 3461 2491 2791 279
Long Products155185185162162176167166151151
Muu toiminta ja sisäiset erät4866-9-46-461248342222
Sidottu pääoma yhteensä4 2464 5154 4714 3244 3244 4864 4554 2484 1334 133
Muu toiminta sisältää myydyn SKS:n vaikutuksen.
Konsernin taloudelliset tunnusluvut neljänneksittäin
Milj. EURI/15II/15III/15IV/152015
Sijoitettu pääoma kauden lopussa4 5034 4794 2714 1334 133
Sijoitetun pääoman tuotto, %-1,5-1,8-3,45,35,3
Oman pääoman tuotto, %-10,7-11,0-12,93,93,9
Korollinen nettovelka/oikaistu EBITDA7,58,39,28,28,2

Taloudellisten tunnuslukujen laskentaperusteet
Oikaistu liiketulos=Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta
Sijoitettu pääoma=Oma pääoma + korollinen nettovelka + velvoitteet etuuspohjaisista
järjestelyistä sekä muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista (netto)
+ korkojohdannaisvelat (netto) + korkovelat (netto) – myytävinä
olevat varat (netto) – lainasaamiset – myytävissä olevat sijoitukset
– käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat sijoitukset
– osuudet osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä
Sidottu pääoma=Sijoitettu pääoma + laskennallinen verovelka (netto)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)=Liiketulos (neljän vuosineljänneksen rullaava)× 100
Sijoitettu pääoma (neljän vuosineljänneksen rullaava keskiarvo)
Oman pääoman tuotto (ROE)=Tilikauden tulos (neljän vuosineljänneksen rullaava)× 100
Oma pääoma (neljän vuosineljänneksen rullaava keskiarvo)
Korollinen nettovelka/oikaistu EBITDA=Korollinen nettovelka
Oikaistu EBITDA (neljän vuosineljänneksen rullaava)

Liitteet:
Outokumpu_ julkistaa_uusien_liiketoiminta_-_alueiden_taloudelliset_vertailutiedot_FIN_15042 016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Tokmanni Group Oyj julkistaa alustavan hintavälin ja lisätietoa liittyen sen listautumisantiin Nasdaq Helsinkiin

Tokmanni Group Oyj

Tokmanni Group Oyj julkistaa alustavan hintavälin ja lisätietoa liittyen sen listautumisantiin Nasdaq Helsinkiin

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

15/04/2016

Tokmanni Group Oyj julkistaa alustavan hintavälin ja lisätietoa liittyen sen listautumisantiin Nasdaq Helsinkiin

Tokmanni Group Oyj (“Tokmanni tai “Yhtiö”) tiedotti 5.4.2016 suunnittelevansa listautumisantia ja listautumista ja julkistaa tänään suunniteltuun listautumisantiin (“Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle liittyvän alustavan hintavälin. Listalleottoesitteen odotetaan julkaistavan arviolta 18.4.2016 ennen merkintäajan alkamista.

Listautumisanti lyhyesti

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”), henkilöstöannista Tokmannin kaikille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille (“Henkilöstöanti”) ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.
Listautumisannilla Yhtiö pyrkii keräämään noin 96 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (“Uudet osakkeet”) merkittäväksi (“Osakeanti”).
Lisäksi Cidron Disco S.à r.l. (“Cidron”, viime kädessä Nordic Capital Fund VII:n[1] yhdessä muiden mukana olevien yhteissijoitusyritysten kanssa omistama yhtiö), ja tietyt muut Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat (yhdessä Cidronin kanssa “Myyvät osakkeenomistajat”) tarjoavat alustavasti vähintään 8 609 050 ja enintään 10 259 050 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (“Myyntiosakkeet”) ostettavaksi (“Osakemyynti”).
Cidronin tavoitteena on myydä Listautumisannissa sellainen määrä Myyntiosakkeita, jonka johdosta yleisön hallussa olisi noin 40 prosenttia osakkeista (free-float) (noin 46 prosenttia, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan)
Olettaen, että Tarjottavien osakkeiden lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan (“Lopullinen merkintähinta”) asetetaan Alustavan hintavälin (määritelty jäljempänä) keskikohtaan, että Myyntiosakkeita myydään kyseisellä Lopullisella merkintähinnalla enimmäismäärä ja Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Listautumisannin koko nousee enintään 26 893 785 Tarjottavan osakkeeseen edustaen enintään 46 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen.
Tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on vähintään 6,25 euroa ja enintään 7,60 euroa Tarjottavalta osakkeelta (“Alustava hintaväli”), mikä vastaa 375 miljoonan euron ja 435 miljoonan euron välillä olevaa Yhtiön markkina-arvoa.
Listalleottoesite sisältäen Listautumisannin ehdot kokonaisuudessaan odotetaan julkaistavan arviolta 18.4.2016 Yhtiön verkkosivuilla (www.tokmanni.fi/listautumisanti).
Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingissä arviolta 29.4.2016 ja osakkeiden kaupankäyntitunnus on “TOKMAN”.

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja:

“Viime vuosina olemme kehittäneet liiketoimintaamme määrätietoisesti ja yhtiömme on nyt kannattavasti kasvava ja listaamiskelpoinen. Listautumisen myötä Tokmanni siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseensa, ja meillä on mahdollisuus parantaa kilpailukykyämme edelleen.”

Robert Furuhjelm, osakas, NC Advisory Oy, Nordic Capital rahastojen neuvonantaja ja Tokmannin hallituksen jäsen:

“Nordic Capital on hyvin ylpeä siitä erinomaisesta työstä, jota Heikki Väänänen ja hänen tiiminsä ovat tehneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Tokmannista on kehittynyt moderni halpakauppa, jolla on vahva konsepti ja erinomainen arvolupaus asiakkailleen. Mielestäni koko Suomesta ei löydy parempaa paikkaa hyvän hinta-laadun ostoksille. Nordic Capital on vakuuttunut siitä, että konseptiin ja brändiin tehdyt merkittävät investoinnit saattelevat Tokmannia eteenpäin useiden vuosien ajan.”

Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannin tavoitteena on asemoida Tokmanni sen seuraavaan kehitysvaiheeseen nostamalla edelleen sen profiilia ja parantamalla Tokmannin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja sen osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Tokmannin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Tokmannin kilpailukykyä.

Listautumisanti

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, henkilöstöannista Tokmannin kaikille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla, mukaan lukien Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (“Instituutioanti”).
Osakeannilla Yhtiö pyrkii keräämään noin 96 miljoonan euron bruttovarat laskemalla liikkeeseen 13 876 850 Uutta osaketta (Uusien osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien osakkeiden Lopullinen merkintähinta olisi Alustavan hintavälin keskikohdassa ja että Tokmanniin vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät merkitsisivät allokaatioetuoikeutensa mukaisesti 246 000 Uutta osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla).
Lisäksi Myyvät osakkeenomistajat tarjoavat alustavasti vähintään 8 609 050 ja enintään 10 259 050 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ostettavaksi.
Cidronin tavoitteena on myydä Listautumisannissa sellainen määrä Myyntiosakkeita, jonka johdosta yleisön hallussa olisi noin 40 prosenttia osakkeista (flee-float) (noin 46 prosenttia, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan)
Kattaakseen mahdollisen ylikysyntätilanteen Listautumisannin yhteydessä, Cidronin odotetaan sopivan siitä, että ne antavat Järjestäjille lisäosakeoption ostaa enintään 3 597 291 lisäosaketta (“Lisäosakkeet”) tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”), edustaen noin 8 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 6 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään. Jollei asiayhteydestä johdu muuta, Uusiin osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan yleisesti termillä “Tarjottavat osakkeet”.
Ennen listautumisantia, Cidron omistaa noin 83 prosenttia Yhtiön osakkeista, Rockers Tukku omistaa noin 11 prosenttia ja Yhtiön hallitus ja johtoryhmän jäsenet omistavat noin 6 prosenttia.
Välittömästi Listautumisannin toteuttamisen jälkeen Cidronin odotetaan omistavan 23 400 487 osaketta, jotka vastaavat 41 prosenttia osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan ja että Myyvät osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Yhtiö laskee liikkeeseen 13 876 850 Uutta osaketta (Uusien osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien osakkeiden Lopullinen merkintähinta olisi Alustavan hintavälin keskikohdassa ja että Tokmanniin vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät merkitsisivät allokaatioetuoikeutensa mukaisesti 246 000 Uutta osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla), Rockers Tukku Oy:n odotetaan omistavan noin 8 prosenttia ja Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenien odotetaan omistavan noin 4 prosenttia.
Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 96 miljoonan euron bruttovarat ja se voi tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisätä tai vähentää Osakeannissa annettavien Uusien osakkeiden määrää Listautumisannin ehtojen mukaisesti
Yhtiö odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa nettovarat osakaslainojen pääoman ja kertyneiden korkojen takaisinmaksuun Listautumisannin toteuttamisen jälkeen.
Tarjottavien osakkeiden Alustava hintaväli on vähintään 6,25 euroa ja enintään 7,60 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Yleisöannissa merkintähinta Tarjottavalta osakkeelta voi olla enintään 7,60 euroa.
Henkilöstöannissa merkintähinta Tarjottavalta osakkeelta on 10 prosenttia alhaisempi kuin lopullinen merkintähinta. Henkilöstöannissa merkintähinta Tarjottavalta osakkeelta voi olla enintään 6,84 euroa.
Yhtiö ja Myyvien osakkeenomistajien puolesta toimiva Cidron Pääjärjestäjien kanssa neuvoteltuaan määrittävät Tarjottavien osakkeiden lukumäärän ja Lopullisen merkintähinnan bookbuilding -menettelyn perusteella Instituutioannissa ja vastaanotettujen sitoumusten määrän perusteella Yleisö- ja Henkilöstöannissa.
Lopullinen merkintähinta julkistetaan arviolta 29.4.2016.
Olettaen, että lopullinen merkintähinta asetetaan Alustavan hintavälin keskikohtaan, että Myyntiosakkeita myydään kyseisellä Lopullisella merkintähinnalla enimmäismäärä ja että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Listautumisannin bruttomäärä on noin 186 miljoonaa euroa.
Yhtiön hallituksella ja Myyvien osakkeenomistajien puolesta toimivalla Cidronilla on yhteisellä päätöksellä ylikysyntätilanteessa oikeus keskeyttää Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti aikaisintaan 25.4.2016 kello 16:00.
Goldman Sachs International vakauttamisjärjestäjänä voi lain sallimissa rajoissa 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin pörssissä (minkä odotetaan olevan 29.4.2016-28.5.2016 välisenä ajanjaksona) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan.
Goldman Sachs International ja Nordea Pankki Suomi Oyj toimivat Listautumisannin pääjärjestäjinä (“Pääjärjestäjät”). BofA Merrill Lynch ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori, toimivat Listautumisannin järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa, “Järjestäjät”). Sundling Wärn Partners toimii Tokmannin ja sen pääomistajien taloudellisena neuvonantajana.

Alustava aikataulu

Listalleottohakemuksen jättäminen: arviolta 15.4.2016

Listalleottoesitteen julkaiseminen: arviolta 18.4.2016

Yleisöannin merkintäaika: 18.-26.4.2016

Instituutioannin merkintäaika: 18. – 28..4.2016

Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta: arviolta 29.4.2016

Kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pre-listalla: arviolta 29.4.2016

Täsmäytyspäivä: arviolta 3.5.2016

Kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla: arviolta 3.5.2016

Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen julkaiseminen: 4.5.2016

Listalleottoesite

Yhtiö on jättänyt Finanssivalvonnalle listalleottoesitteen hyväksyntää varten. Listalleottoesitteen odotetaan hyväksyttävän arviolta 15.4.2016. Listalleottoesite tulee olemaan saatavilla elektronisesti Tokmannin verkkosivuilla (www.tokmanni.fi/listautuminen) 18.4.2016 ennen merkintäajan alkamista.

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015. Tokmanni toteutti vuosina 2013-2015 perusteellisen brändin yhdenmukaistamisen, jossa kaikki Tokmannin myymälät koottiin Tokmanni-brändin alle. Yhdenmukaistamisohjelma saatiin päätökseen lokakuussa 2015. TNS Gallupin syksyllä 2015 Tokmannin tilauksesta tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 42 prosenttia suomalaisista aikuisista käy Tokmannin myymälässä vähintään kerran kuukaudessa.

Tokmannin arvolupaus yhdistää houkuttelevan, laajan ja edullisen tuotevalikoiman hyvään asiointikokemukseen myymälässä. Tokmanni tarjoaa asiakkailleen laajan tuotevalikoiman kuudessa tuoteryhmässä: kodin puhdistus ja henkilökohtainen hygienia; elintarvikkeet; pukeutuminen; työkalut ja sähkötarvikkeet; koti, sisustus ja puutarha; sekä vapaa-aika ja kodintekniikka. Tokmannin tuotevalikoima sisältää johtavien valmistajien brändituotteita, Tokmannin omien merkkien tuotteita, lisensoitujen tuotemerkkien tuotteita ja merkittömiä tuotteita.

Tokmanni käyttää kustannustehokasta toimintamallia ja keskittyy tehokkuuteen koko arvoketjussa tehtaasta kuluttajalle saakka. Tokmanni pyrkii säilyttämään edullisen kustannuspohjansa keskitetyllä hankintatoiminnalla ja tehokkaalla toimitusketjulla. Tokmanni hallinnoi varastoaan keskitetysti Mäntsälässä sijaitsevasta jakelukeskuksestaan. Myös Tokmannin pääkonttori sijaitsee Mäntsälässä.

Lisätietoja antaa

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja, Puh. 020 728 6044

Sixten Hjort, talous- ja hallintojohtaja, Puh. 020 728 6043

Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, Puh. 020 728 6535

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan taustatiedoiksi, eikä tietojen ole tarkoitettu olevan tyhjentäviä tai aukottomia. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tässä tiedotteessa esitettyihin tietoihin tai niiden tarkkuuteen, kohtuullisuuteen tai täydellisyyteen. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot saattavat muuttua.

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, missä näin toimiminen rikkoisi kyseisen maan lainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet, “Esitedirektiivi”) mukainen esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat “kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisesti (“Kokeneet sijoittajat”); (B) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) (“Määräys”) artiklan 19(5) “sijoitusalan ammattilaisten” määritelmän mukaisia henkilöitä; tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities); ja (C) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevien tietojen totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoja jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuihin ja miten tahansa välitettyihin ja saatavilla oleviin tietoihin liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole Listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa Listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja Listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin Järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla Listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen listalleottoesitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään Järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä eivätkä hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista tai lausumista. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt, työntekijät tai lähipiiritahot tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja ne voidaan tunnistaa sanoista, kuten “uskoa”, “odottaa”, “olettaa”, “aikoa”, “arvioida”, “tulla”, “saattaa”, “jatkua”, “pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa olevat tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Tokmanni uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yksikään lausuma tässä tiedotteessa ei ole tarkoitettu tulosennusteeksi.

Yhtiö, Järjestäjät ja niiden lähipiiritahot nimenomaisesti toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

[1] “Nordic Capital Fund VII” viittaa Nordic Capital VII Alpha, L.P.:hen ja Nordic Capital VII Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Nordic Capital VII Limited.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-15 14:46 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/15/Tokmanni+Group+Oyj+julkistaa+alustavan+hintav%C3%A4lin+ja+lis%C3%A4tietoa+liittyen+sen+listautumisantiin+Nasdaq+Helsinkiin+HUG2003974.html

St1 Nordic Oy ostaa 50% Aviation Fuelling Services Norway AS:stä St1 Group Oy:ltä

St1 Nordic Oy

St1 Nordic Oy ostaa 50% Aviation Fuelling Services Norway AS:stä St1 Group Oy:ltä

St1 NORDIC YHTIÖTIEDOTE 15.4.2016

St1 Nordic Oy ostaa 50% Aviation Fuelling Services Norway AS:stä St1 Group Oy:ltä

St1 Nordic Oy on ostanut Aviation Fuelling Services Norway AS:n osakkeet sisaryritykseltään St1 Group Oy:ltä. St1 Group Oy osti 50% Aviation Fuelling Services Norwayn osakkeista Shelliltä lokakuussa 2015. Osakkuusyrityksen toinen omistaja on Shell Exploration and Production Holdings B.V.

Aviation Fuelling Services Norway AS harjoittaa lentopolttonesteiden tankkaustoimintaa norjalaisilla lentokentillä ja sen markkinaosuus Norjassa on 43%. Yhtiön liikevaihto oli 130 miljoonaa USD kuuden kuukauden tilikaudella vuonna 2015. Yhtiö sopii hyvin St1 Nordicin polttonesteiden markkinointiliiketoimintaan ja sillä on synergioita tuotteiden hankinnassa ja logistiikassa Norjassa.

St1 Nordic Oy

St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaiset etanolipolttonesteet ja teollinen tuulivoima. Sisarkonserni St1 Group keskittyy nyt jalostustoimintaan. www.st1.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kim Wiio, St1 Nordic Oy, 010 55 711

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-15 14:40 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/15/St1+Nordic+Oy+ostaa+50+Aviation+Fuelling+Services+Norway+AS+st%C3%A4+St1+Group+Oy+lt%C3%A4+HUG2004004.html

OP Ryhmän tieteelliset säätiöt jakoivat tutkimukseen yli 1,2 miljoonaa euroa

OP Corporate Bank plc

OP Ryhmän tieteelliset säätiöt jakoivat tutkimukseen yli 1,2 miljoonaa euroa

OP Ryhmän perustamat tieteellistä tutkimusta tukevat säätiöt ovat jakaneet apurahoina tutkimustyöhön vuoden 2016 apurahahaussa yhteensä 1 224 300 euroa. Sekä hakemusten määrä että hakemusten laatu kasvoi merkittävästi edellisvuodesta.

– Korkealaatuisella koulutuksella ja tutkimuksella rakennetaan kestävää perustaa kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille. OP Ryhmän säätiöt ovat mukana tässä tärkeässä tehtävässä rahoittamalla erityisesti jatko-opiskelijoiden ja vastaväitelleiden tohtoreiden tutkimustyötä. Tänä vuonna voimme rahoittaa 30 lahjakkaan nuoren tutkijanuraa. Tämä on merkittävä panos suomalaiselle tieteelle ja tulevaisuudelle, OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen sanoo.

Vuonna 1972 perustettu OP Ryhmän tutkimussäätiö on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä. OP Ryhmän tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta.

Vuonna 1951 perustettu Kyösti Haatajan säätiö tukee maaseutuväestön, erityisesti viljelijäväestön taloudellisten, yhteiskunnallisten ja oikeudellisten olojen tutkimusta.

Lisätietoja:

OP Ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö, asiamies Heli Kangasluoma: 040 500 6608

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat vuonna 2016

OP Ryhmän tutkimussäätiön hallitus myönsi kaikkiaan 1 124 300 euroa seuraaville tutkijoille ja hankkeille:

Post doc -apurahat

Jari Hännikäinen Korkokäyrän ennustaminen 65 000 €
Pekka Tolonen New Evidence from Hedge fund Option Holdings: Preferences and Selection Skills 65 000 €
Saara Hämäläinen Studies on effects and origins of market frictions 32 500 €
Paula Mäkelä Screening by Decision Making Mechanisms 65 000 €
Miikka Voutilainen Yhtenäiskasvuteoriat ja Suomen taloudellinen kehitys 1600-2000. Aikasarjojen estimointi ja analyysi 65 000 €
Mats Godenhielm Information, costs, and liquidity in OTC- and other decentralized markets 65 000 €
Mao Yaping Catch me if you can: the role of client-auditor IQ compatibility in earnings manipulation and audit report 65 000 €

Apurahat päätoimiseen jatko-opiskeluun

Ville Seppälä Kotitalouskohtainen työvoiman tarjonta – tutkimuksia puolisoiden yhteisestä päätöksenteosta 25 000 €
Annika Kuusela Epätavanomaisen rahapolitiikan globaalit vaikutukset 25 000 €
Susanne Syrén Väitöskirjahanke: Koulutus, työmarkkinat ja persoonallisuus 25 000 €
Annika Lindblad Time-variation in stock market volatility forecasts 25 000 €
Julia Salmi Väitöskirjatyö informaation ja sen jakamisen roolista taloudellisessa päätöksenteossa 25 000 €
Laura Ansala The economic and social integration of immigrants in Finland and Sweden 12 500 €
Eero Sillasto Exploiting Heterogeneous Deposits of a Resource 12 500 €
Ramin Izadi Ulkomaanvaihto UC Berkeleyssä 15 000 €
Kim Ristolainen Robustness of banking crises prediction: A study within the Eurozone. (Väitöskirjan viimeinen artikkeli) 25 000 €
Krista Riukula Tutkimuksia työn – ja terveystaloustieteen saralta 25 000 €
Kim Lien Nguyen Hedging Risk in Risk Arbitrage: New Evidence from Arbitrageurs’ Option Holdings 25 000 €
Mats Ekman Essays on Social Economics 12 500 €
Petteri Juvonen Työmarkkinainstituutiot ja talouden sopeutuminen 12 500 €
Jenni Mikkonen Insider Trading and Corporate Insiders’ Personal Characteristics 25 000 €
Andrey Zhukov Doctoral Studies and Research Visit to Northwestern University, Evanston, Illinois 15 000 €
Mikko Salonen Essays on the allocation of indivisible goods 25 000 €
Kristine Koponen Macroeconomic implications of financial crises, sudden stops, and firm entry dynamics 25 000 €
Yijie Li The impact of macroeconomic variables on stock returns in different regimes 25 000 €
Saara Tuuli Essays in macroprudential policy and supply potential in the economy 25 000 €
Michele Crescenzi Essays on Information Economics and Mechanism Design 25 000 €
Niclas Meyer Research project: Corporate Social Responsibility Controversies and Director Reputation 20 000 €
Joona Karlsson Tohtoriopintojen kurssivaihe sekä väitöskirjan aloittaminen 12 500 €
Saara Vaahtoniemi The development of finance sector wages and human capital in Finland 25 000 €
Ville Savolainen Esseitä osaketuottojen ennustettavuudesta 12 500 €

Apurahat työryhmien kuluihin

Juha Joenväärä Institutional Investors: Data infrastructure 20 000 €
Timo Korkeamäki CEO mobility and corporate policy risk 23 000 €
Marko Järvenpää Ohjaus ja strategisen muutoksen johtaminen osuustoiminnallisissa organisaatioissa – Tapaus OP Ryhmä 30 000 €
Marlene Isore Banks’ Decisions under Uncertainty and their Macroeconomic Impact 75 000 €

Henkilökohtaiset apurahat

Hannu Vartiainen Vierailu Cambridgen yliopistoon ja tutkimushanke aiheesta “Mechanism design without commitment” 10 000 €
Michaela Schmöller Secular Stagnation in a Monetary Union 2 900 €
Salla Simola Jatko-opintovierailu University College London -yliopistoon 10 000 €
Kristiina Huttunen Tutkimusvierailu University College London-yliopistoon 5 000 €
Tuomas Pekkarinen Tutkimusvierailu London School of Economics -yliopistoon 5 000 €
Milla Siikanen Liquidity in F market: Research Visit to Fraunhofer ITWM and Big-xyt GmbH 3 900 €
Jaana Kari (os. Jaako) Lifelong Physical Activity and Long-term Labor Market Performance 10 000 €
Nebojsa Dimic Project: Reverse cross-listing in the Emerging markets
Research visit at: Alliance Manchester Business School, University of Manchester, UK
2 000 €
Juha Junttila Tutkimusvierailu State University of New York Albanyyn, projekti “Talouspolitiikan epävarmuuden vaikutus tulevan reaalitalouden ennustamisessa” 5 000 €

Kyösti Haatajan säätiön apurahat vuonna 2016

Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

Lauri Turpeinen A multi-sited ethnography of rural-urban migration of young adults in Finland 10 000 €
Kimmo Huttunen Oikeudellinen tutkimus metsienkäytön tietoperustasta ja tietojen hyödyntämisestä 20 000 €
Suvi Borgström Law for green economy: the future of natural resources and nature conservation law 11 000 €
Tanja Kähkönen Kohti biotalouden kestävää muutosta: arvot, asenteet ja käsitykset metsäenergiavetoisessa paikallisessa muutosdynamiikassa 20 000 €
Benjamin Anang Microcredit, production system and efficiency of smallholder rice production in Northern Ghana 19 000 €
Hanna-Mari Ikonen Olipa kerran yrittäjiä – seurantatutkimus maaseudun naisista yrittävässä yhteiskunnassa 10 000 €
Henri Wallen Kaivosteollisuuden kumulatiivisten sosiaalisten vaikutusten tutkimus: Soklin tapaus 10 000 €

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-15 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/15/OP+Ryhm%C3%A4n+tieteelliset+s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t+jakoivat+tutkimukseen+yli+1+2+miljoonaa+euroa+HUG2003479.html

Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2016-04-15 13:00:00 CEST
Componenta Oyj
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj Pörssitiedote 15.4.2016 klo 14.00

Componentan ylimääräinen yhtiökokous päätti tänään hallituksen ehdotusten mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, joten optio-oikeuksien antamisella on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 10 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja voi lisäksi päättää niiden saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. Optio-oikeuksia jaetaan vain, jos yhtiö päättää toteuttaa suunnittelemansa rahoitusjärjestelyn.

Osakeantivaltuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 100 000 000 osaketta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää esimerkiksi sellaisten eritysten oikeuksien myöntämisestä, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeantiin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään esimerkiksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Componenta Oyj on 24.3.2016 ja 1.4.2016 tiedottanut valmisteilla olevasta yhtiön tasetta merkittävästi vahvistavasta rahoitusjärjestelystä. Järjestelyn toteutuminen edellyttää muun muassa, että 15.4.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päättää hallitukselle myönnettävästä osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevasta valtuutuksesta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 29.4.2016 alkaen.

Helsinki 15. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum rakentaa 75 megawatin Solbergin tuulipuiston Pohjois-Ruotsiin

Fortum rakentaa 75 megawatin Solbergin tuulipuiston Pohjois-Ruotsiin

Julkaistu: 2016-04-15 13:00:00 CEST
Fortum
Lehdistötiedote
Fortum rakentaa 75 megawatin Solbergin tuulipuiston Pohjois-Ruotsiin

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.4.2016

Fortum on päättänyt investoida Solbergin 75 megawatin tuulipuiston rakentamiseen Ruotsissa. Yhtiö ilmoitti aiemmin tänä vuonna kyseisen projektin hankkimisesta. Tuulipuiston perustustyöt aloitetaan kesällä 2016 ja sähköntuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2018 alkupuolella. Ruotsalaisella Skellefteå Kraft AB:llä (SKAB) on optio, jonka mukaan yhtiö voi osallistua hankkeeseen 50 %:n osuudella. Osallistuminen edellyttää vielä SKAB:n kunnallisen omistajan myönteistä päätöstä sekä mahdollisesti tarvittavia viranomaishyväksyntöjä. SKAB:n osallistumispäätöstä odotetaan vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana. Koko hankkeen kokonaisinvestoinnin arvo on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Solbergin tuulivoimahanke on tärkeä askel Fortumin uuden strategian toteuttamisessa ja sen tuuli- ja aurinkovoimaa koskevien kasvutavoitteiden saavuttamissa. Tuuli- ja aurinkovoimassa tavoitellaan kasvua uusien hankkeiden kehittämisen ja yritysostojen kautta.

“Ruotsi on hyvin luonnollinen kohde Fortumin tuulivoimalle. Ruotsi on yksi suurimmista kotimarkkinoistamme ja siellä sijaitsee myös pääosa yhtiön vesivoimakapasiteetista, joka on ratkaisevassa roolissa tuotannoltaan vaihtelevan tuulivoiman tasapainottamisessa energiajärjestelmässä. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Skellefteå Kraftin kanssa jo Blaikenin tuulipuistossa ja jatkamme mielellämme yhteistyötä myös Solbergissa”, sanoo M&A and Solar & Wind -kehitysyksikön johtaja Kari Kautinen Fortumista.

“Ruotsissa on vain joitakin tuuliolosuhteiltaan otollisia paikkoja suuren kokoluokan maatuulipuistoille, joten Solberg on varsin harvinainen investointimahdollisuus. On hienoa, että voimme samalla jatkaa yhteistyötämme Fortumin kanssa”, sanoo Skellefteå Kraftin toimitusjohtaja Hans Kreisel.

Solbergin tuulipuistoon rakennetaan 22 tuuliturbiinia, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 75 megawattia. Turbiinit toimittaa Vestas. Ruotsalainen Arise AB toimittaa projektinjohtopalvelut hankkeeseen. Solbergin vuotuisen sähkötuotannon arvioidaan olevan noin 250 gigawattituntia (GWh), joka vastaa likimain 50 000 kotitalouden keskimääräistä vuosikulutusta.

Ruotsissa uusiutuvaa energiaa tuetaan markkinaperusteisen sertifikaattijärjestelmän kautta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Mikko Iso-Tryykäri, Manager, Business Development, puh. 050 453 2650

Lisää aiheesta:
Lehdistötiedote 29.2.2016: Fortum ostaa 75 MW:n rakentamisvalmiin tuulivoimaprojektin Ruotsissa

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

AFARAK GROUP – KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak Group

AFARAK GROUP – KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

12:00 London, 14:00 Helsinki, 15 April 2016 – Afarak Group Plc (“Afarak” or “the Company”) (LSE: AFRK, OM : AFAGR)

AFARAK GROUP – KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak Group Oyj kutsuu osakkeenomistajansa varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.5.2016 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa, osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki.

Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Kokouksen avausKokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminenKokouksen työjärjestyksen vahvistaminenPöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valintaKokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenLäsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminenYhtiö johdon katsausTilikauden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselleTilinpäätöksen vahvistaminenTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäjako-osuuksista tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle uutta varojenjakokäytäntöä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jatkossa yhtiö arvio varojenjakoa osakkeenomistajille kahdesti vuodessa vuosikatsauksen ja puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Varojenjako voi tapahtua joko pääomanpalautuksena tai osinkona.

Tämä uusi käytäntö antaa hallitukselle mahdollisuuden tehdä huolellisia päätöksiä perustuen markkinatilanteeseen jatkaen positiivisen tulosten jakamista osakkeenomistajille.

Tämän uuden käytännön mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 13.5.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 12.5.2016 sekä Lontoon että Helsingin pörssissä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 20.5.2016.

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäjako-osuuksista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista seuraavasti:

Lisäjako-osuuksien/pääoman palautuksen kokonaissumma on enintään 0,01 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallitus voi myös päättää olla toimimatta valtuutuksen mukaan. Hallitukselle ehdotetaan oikeutta päättää muista ehdoista liittyen lisäjako-osuuksiin ja/tai varojen jakoon.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalleHallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön voimassaolevaa palkitsemiskäytäntöä jatketaan. Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi päätetään 4.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan toimintakertomuksessa esitetyn mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän.

Hallituksen jäsenten valinta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 2017, valitaan uudelleen Dr Jelena Manojlovic, Markku Kankaala, Ivan Jakovcic, Barry Rourke ja Dr Alistair Ruiters ja uusina jäseninä hallitukseen valitaan Milan Djakov ja Keith Scott.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvinkoa.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaista enimmäismäärää. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä että julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 23. toukokuuta 2016 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.4.2016 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 6.5.2016 kello 16.00 mennessä joko:

kirjallisesti osoitteeseen Afarak Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;
sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com; tai
faksilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia osakkeenomistajien käytettäväksi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Afarak Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 6.5.2016 kello 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6.5.2016 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.4.2016 yhteensä 263.040.695 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.

Afarak Group Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2015 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen sekä suomeksi että englanniksi. Kaikki dokumentit voi tilata puhelimitse numerosta 050 372 1130 arkisin kello 10.00-16.00 välisenä aikana. Dokumentit saa myös yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.afarak.com.

HELSINGISSÄ, 15. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2016

AFARAK GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Media

Jean Paul Fabri
PR- ja viestintäpäällikkö
jp.fabri@afarak.com

Tietoa Afarakista

Afarak on vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten valmistaja, jolla on maailmanlaajuinen organisaatio ja tuotantoa Etelä-Afrikassa, Turkissa ja Saksassa. Afarak louhii, jalostaa, markkinoi ja myy erikoismetalleja. Yhtiöön luottaa hyvin laaja-alainen asiakaskunta, johon kuuluu johtavia toimijoita ilmailu-, ydinvoima-, öljy- ja kaasu- ja autoteollisuudesta. Afarak pystyy valmistamaan yksilöllisen seosyhdistelmän kullekin asiakkaalle. Koska Yhtiö pyrkii luomaan lisäarvoa läpi tuoteketjun, Afarak on sitoutunut kestävään kehitykseen, investointeihin ja tuottamaan terveen taloudellisen tuloksen osakkeenomistajilleen. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-15 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/15/AFARAK+GROUP+KUTSU+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+HUG2003931.html

Sopranolle rahoitussopimus Kulttuurirahastolta

Sopranolle rahoitussopimus Kulttuurirahastolta

Julkaistu: 2016-04-15 11:52:55 CEST
Soprano Oyj
Pörssitiedote
Sopranolle rahoitussopimus Kulttuurirahastolta

Suomen Kulttuurirahasto on tänään sitoutunut merkitsemään 1 miljoonalla eurolla Soprano Oyj:n ei-vaihdettavaa hybridilainaa 15.6.2016 mennessä. Merkinnän maksuvälineenä käytetään 5.6.2017 erääntyvän joukkovelkakirjalainan pääomaa.

oukkovelkakirjalainan konvertoimisella oman pääoman ehtoiseksi hybridilainaksi Soprano kehittää pääomarakennettaan täyttääkseen omavaraisuuteen liittyvät pankin lainaehdot.

Hybridilainan keskeiset ehdot ovat seuraavat: Ei-vaihdettava hybridilaina ilman eräpäivää 1.000.000 euroa 8,75 prosentin kuponkikorolla. Yhtiöllä on oikeus lunastaa hybridilaina nimellisarvoon vuosittain eräpäivänä 4 vuoden ajan, jonka jälkeen korko nousee 12,5 prosenttiin, ellei yhtiö lunasta lainaa sitä ennen. Yhtiö ei saa jakaa osinkoa, ellei hybridilainan korkoa makseta. Hybridilainajärjestely nostaa yhtiön korkokuluja 27,5 tuhannella eurolla vuodessa.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
CFO Jukka Virtamo, jukka.virtamo@soprano.fi, 050 308 9681

Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö. Strategiansa mukaisesti konserni keskittyy nyt koulutus- ja konsultointitoimialojen rakennemuutoksen toteutukseen. Soprano on Pohjoismaiden suurin yritysten ja organisaatioiden kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Konsernin tavoitteena on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä ja kansainvälisessä kasvussa. Tarjoamme asiakkaalle parhaan kurssitarjonnan, halutuimmat opettajat ja valmentajat sekä asiakastarpeita vastaavat nykyaikaiset koulutusmetodit ja oppimisympäristöt. Digimurros ja palveluistaminen ovat megatrendejä jotka aiheuttavat muutostarpeen ja kysynnän, johon Sopranolla on ratkaisut.

Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group | Tieturi | Johtamistaidon Opisto | Infor | Aspectum | Fintra | Informator

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter