Etusivu » Arkistot 13.4.2016

ACORDAN TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS JA JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN ALKAMINEN

Biotie Therapies Corp.

ACORDAN TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS JA JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN ALKAMINEN

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2016 klo 17.10

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN ON KIELLETTYÄ SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA.

ACORDA THERAPEUTICSIN KAIKISTA BIOTIE THERAPIES OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA, AMERICAN DEPOSITARY SHARE – OSAKETALLETUSTODISTUKSISTA, OSAKEOPTIO-OIKEUKSISTA, OSAKEYKSIKÖISTÄ JA WARRANTEISTA TEKEMÄN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS JA JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN ALKAMINEN

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Acorda Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ACOR) (“Acorda” tai “Tarjouksentekijä”) aloitti 11.3.2016 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Biotie Therapies Oyj:n (Nasdaq Helsinki: BTH1V;Nasdaq: BITI) (“Biotie” tai “Yhtiö”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista (“Osakkeet”), American Depositary Share -osaketalletustodistuksista (“ADS-todistukset”), osakeoptio-oikeuksista (“Optio-oikeudet”), osakeyksiköistä (“Osakeyksiköt”) ja warranteista (“Warrantit”) (tällaiset arvopaperit yhdessä “Oman Pääoman Ehtoiset Arvopaperit”), jotka eivät ole Biotien tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (“Ostotarjous”). Ostotarjous on päättynyt 8.4.2016.

Biotie on tänään saanut tiedon Acordalta, että Acorda ilmoitti Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. 656.484.443 Osaketta, 3.120.541 ADS-todistusta, 435.000 2011 Optio-oikeutta, 4.280.125 2014 Optio-oikeutta, 12.401.120 2016 Optio-oikeutta, 1.949.116 sveitsiläistä Optio-oikeutta, 25.000 2011 Osakeyksikköä, 3.972.188 2014 Osakeyksikköä ja 220.400.001 Warranttia tarjottiin Ostotarjouksessa sen päättymispäivään mennessä, mikä vastaa noin 93,77 prosenttia kaikista Biotien osakkeista ja äänistä Ostotarjouksen ehdoissa määritelty täysi laimentumisvaikutus huomioon ottaen.

Ostotarjouksessa tarjotut Osakkeet ja ADS-todistukset vastaavat noin 92,38 prosenttiyksikköä kaikista Biotien osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita) ja käyttämällä muut tarjotut Oman Pääoman Ehtoiset Arvopaperit Biotien osakkeiden merkitsemiseen, Tarjouksentekijä voi nostaa omistuksensa noin 93,91 prosenttiyksikköön kaikista Biotien osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita).

Kuten 11.4.2016 tiedotettiin, kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ja Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Tarjousvastike maksetaan Ostotarjouksen 8.4.2016 mennessä pätevästi hyväksyneille Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden haltijoille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 18.4.2016.

Tarjotakseen niille Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden haltijoille, jotka eivät tarjonneet Oman Pääoman Ehtoisia Arvopapereitaan Ostotarjouksessa 8.4.2016 mennessä, mahdollisuuden hyväksyä Ostotarjous, Tarjouksentekijä on tänään päättänyt aloittaa jälkikäteisen tarjousajan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (“Jälkikäteinen Tarjousaika”). Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 14.4.2016 kello 9:30 (EET) / 2:30 (New Yorkin aikaa) ja päättyy 28.4.2016 kello 16:00 (EET) / 9:00 (New Yorkin aikaa).

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjous voidaan hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattuja hyväksymismenettelyitä. Ostotarjouksen hyväksyntä Jälkikäteisen Tarjousajan aikana on sitova eikä sitä voi perua. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien tai Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreista.

Niiden Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Jälkikäteisen Tarjousajan aikana, maksut ja hyväksynnät suoritetaan jaksoittain noin yhden (1) viikon välein. Ensimmäinen hyväksymispäivä on 21.4.2016 ja tarjousvastike Jälkikäteisen Tarjousajan aikana ennen ensimmäistä hyväksymispäivää tai sen aikana pätevästi tarjotuista Oman Pääoman Ehtoisista Arvopapereista maksetaan arviolta 27.4.2016. Toinen hyväksymispäivä on 28.4.2016 ja tarjousvastike Jälkikäteisen Tarjousajan aikana ennen toista hyväksymispäivää tai sen aikana tarjotuista Oman Pääoman Ehtoisista Arvopapereista maksetaan arviolta 4.5.2016.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden lopullisen prosenttimäärän arviolta 2.5.2016.

Acordan tiedote on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Turku, 13.4.2016

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa, CEO
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
www.biotie.com
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TIETOA BIOTIESTÄ

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3, ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

TIETOA ACORDASTA

Acorda on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayritys, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista sairauksista kärsivien ihmisten elämää. Acordan osakkeet on listattu Nasdaq US:n pörssilistalla.

Acordalla on toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia lääkkeitä, joiden kohteena on muun muassa MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, epilepsia ja migreeni. Acorda markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien AMPYRA (dalfampridine) Extended Release Tablets, 10 mg.

LISÄTIETOJA

Sijoittajia ja Biotien arvopapereiden haltijoita kehotetaan lukemaan tarjousasiakirja, mukaan lukien ostotarjous, letter of transmittal -asiakirjan, hyväksymislomakkeet ja muut liitännäiset tarjousasiakirjat ja Ostotarjousta koskevan kehotus/suosituslausunnon Schedule 14D-9 -asiakirjassa, jonka Biotie on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (“SEC”), sillä kyseiset asiakirjat sisältävät tärkeää tietoa. Nämä asiakirjat ovat maksuttomasti saatavilla SEC:n internetsivuilla www.sec.gov. Lisäksi kopio Tarjousasiakirjasta ja siihen liittyvistä dokumentit ovat saatavissa maksutta osoitteessa www.acorda.com tai Office of the Corporate Secretary, 420 Saw Mill River Roas, Ardsley, New York 10502.

Schedule TO:n lisäksi Acorda jättää vuosi-, vuosineljännes- ja erityisraportteja, lausumia ja muuta informaatiota SEC:lle. Voit lukea ja kopioida raportteja, lausuntoja ja muuta informaatiota SEC:in yleisölle avoimessa referenssihuoneesta osoitteessa 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Lisätietoja referenssihuoneesta saat soittamalla SEC:lle numeroon 1-800-SEC-0330. Acordan SEC:lle jättämät asiakirjat ovat yleisön saatavilla myös kaupallisilla asiakirjanhakupalveluilla ja SEC:n ylläpitämällä internetsivulla www.sec.gov.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORASTI TAI EPÄSUORASTI MAISSA, JOISSA TARJOAMINEN TAI OSALLISTUMINEN ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA, TAI JOISSA TARJOUSASIAKIRJA, REKISTERÖINTI TAI MUUT VAATIMUKSET TULISIVAT SOVELLETTAVAKSI NIIDEN LISÄKSI, JOITA SOVELLETAAN SUOMESSA TAI YHDYSVALLOISSA.

LISÄKSI, OSTOTARJOUSASIAKIRJOJA TAI TÄHÄN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA JA TÄTÄ TIEDOTETTA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, VÄLITTÄÄ TAI TOIMITTAA MAAHAN TAI MAASTA, JOSSA TÄMÄ ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA. ERITYISESTI JULKISTA OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONG KONGISSA. JULKISTA OSTOTARJOUSTA EI VOI HYVÄKSYÄ SELLAISIN KEINOIN, TAVOIN TAI TOIMIN TAI KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONG KONGISTA.

Tämä tiedote on tarkoitettu vain tiedon välittämiseksi eikä muodosta tarjousasiakirjaa, tarjousta tai pyyntöä tarjota tai kutsua myyntitarjoukseen. Potentiaaliset sijoittajat Suomessa hyväksyvät Ostotarjouksen vain sen informaation perusteella, joka toimitetaan Finanssivalvonnan hyväksymässä ostotarjousasiakirjassa ja siihen liittyvissä materiaaleissa.

VAROITUSLAUSUMA KOSKIEN TULEVAISUUTTA KOSKEVIA LAUSUMIA

Jotkut tähän tiedotteeseen sisältyvät lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat yritysoston oletettua toteutumista, johon liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se mahdollisuus, ettei transaktio toteudu sekä muut riskit ja epävarmuudet, joita käsitellään Ostotarjoukseen liittyvissä asiakirjoissa, jotka Acorda toimitti ja kehotus-/suosituslausunto, jonka Yhtiö toimitti. Nämä lausunnot perustuvat nykyisille odotuksille, oletuksille, arvioille ja ennusteille ja ne voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Yhtiön tulos, toimintataso, suorituskyky tai saavutukset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaiset lausumat voidaan yleisesti tunnistaa sanoista tai ilmaisuista, kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “voida”, “saada”, “pitäisi”, “arvioida”, “ennustaa”, “mahdollinen”, “jatkaa” tai kyseisten termien kielteisistä muodoista tai muista vastaavista ilmaisuista. Mikäli ilmenee, että taustaoletukset eivät pidä paikkansa tai tuntemattomat riskit tai epävarmuustekijät materialisoituvat, todelliset tulokset ja erilaisia tapahtumia koskevat ajoitukset voivat poiketa huomattavasti odotetuista tuloksista ja/tai ajoituksesta, jotka ilmoitetaan tulevaisuutta koskevissa lausumissa, ja sinun ei tulisi luottaa kohtuuttomissa määrin kyseisiin lausuntoihin. Acorda ja Yhtiö eivät aio tai sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia sellaisten kehitysten johdosta, jotka tapahtuvat tätä tiedotetta koskevan ajanjakson jälkeen tai muutoin.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-13 16:10 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/13/ACORDAN+TEKEM%C3%84N+OSTOTARJOUKSEN+LOPULLINEN+TULOS+JA+J%C3%84LKIK%C3%84TEISEN+TARJOUSAJAN+ALKAMINEN+HUG2003261.html

MARIMEKON SYKSYN JA TALVEN 2016 KODINMALLISTO ESITELTIIN MILANON DESIGNVIIKOLLA

MARIMEKON SYKSYN JA TALVEN 2016 KODINMALLISTO ESITELTIIN MILANON DESIGNVIIKOLLA

Julkaistu: 2016-04-13 14:00:00 CEST
Marimekko Oyj
Lehdistötiedote
MARIMEKON SYKSYN JA TALVEN 2016 KODINMALLISTO ESITELTIIN MILANON DESIGNVIIKOLLA

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 13.4. klo 15.00

Marimekko julkaisi syksyn ja talven 2016 kodinmallistonsa Milanon designviikolla tiistaina 12. huhtikuuta 2016. Uusi kokoelma esiteltiin rakentamalla oikea Marimekko-koti Milanon ytimessä sijaitsevaan asuntoon. Milanon designviikon aikana 12 – 17.4. Marimekko-koti on avoinna vierailijoille, jotka pääsevät tutustumaan suomalaisen designbrändin arjen estetiikkaan sekä sen käytännölliseen ja inklusiiviseen designfilosofiaan. Marimekko-kodin rakentamisessa oli mukana myös suomalainen designikoni Artek.

“Kun Marimekko perustettiin vuonna 1951, se oli yksi maailman ensimmäisistä lifestyle-brändeistä. Marimekon tarkoituksena on aina ollut tuoda rohkeilla kuvioilla ja väreillä iloa ihmisten arkeen. Haluamme voimaannuttaa ihmisiä arjessa sekä kannustaa heitä luomaan kodistaan inspiroivan tilan ja tavan ilmaista itseään. Siksi halusimmekin tuoda oman visiomme pohjoismaalaisesta kodista Milanon designviikolle”, sanoo Marimekon luova johtaja Anna Teurnell.

Marimekon syksyn ja talven kodinmallisto tutkii vahvojen, itsevarmojen naisten elämää syksyn ensimerkkien saapuessa ja talven kodikkaan tunnelman ottaessa vallan. Mallisto on saanut inspiraationsa surrealistisesta mielikuvituksen ja todellisuuden tutkiskelusta ja siitä, kuinka tämä dialogi voidaan yhdistää Marimekon inklusiivisen ja käytännöllisen designlähestymistavan kanssa.

Milanon designviikko on yksi maailman huomattavimmista huonekalu- ja sisustustapahtumista. Tapahtuma kokoaa yhteen noin 300 000 alan ammattilaista ja median edustajaa ympäri maailmaa.

Kuvia median käyttöön: http://mediabank.marimekko.fi/?cart=12219-ebhdlgdacb&l=EN

Lisätietoa:
Asta Halme, viestintä, Marimekko
09 7587 233
asta.halme@marimekko.com

MARIMEKKO OYJ

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2015 tuotteiden brändimyynti oli 186 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto noin 96 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on yli 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 500 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Handelsbankenin markkinatakaus Taaleri Oyj:n osakkeelle päättyy

Handelsbankenin markkinatakaus Taaleri Oyj:n osakkeelle päättyy

Julkaistu: 2016-04-13 12:46:29 CEST
Taaleri Oyj
Pörssitiedote
Handelsbankenin markkinatakaus Taaleri Oyj:n osakkeelle päättyy

Helsinki, 2016-04-13 12:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleri Oyj ja Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta, ovat yhteisesti sopineet Taaleri Oyj:n ja Handelsbankenin välisen 13.3.2013 päivätyn markkinatakaussopimuksen päättämisestä. Markkinatakaus päättyy 13.5.2016.

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Taaleri Oyj
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Konsernissa on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taalerilla oli vuoden 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 500. Taaleri Oyj:llä on yli 2 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum sai hevosen kuivikelannan hyödyntämiselle vakituisen ympäristöluvan Järvenpään voimalaitokselle

Fortum sai hevosen kuivikelannan hyödyntämiselle vakituisen ympäristöluvan Järvenpään voimalaitokselle

Julkaistu: 2016-04-13 12:00:00 CEST
Fortum
Lehdistötiedote
Fortum sai hevosen kuivikelannan hyödyntämiselle vakituisen ympäristöluvan Järvenpään voimalaitokselle

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2016

Fortum on saanut hevosen kuivikelannan hyödyntämiselle vakituisen ympäristöluvan Järvenpään voimalaitokselle. Kyseessä on merkittävä askel hevosenlannan hyötykäytössä ja tallien lantaongelman ratkaisussa Suomessa. Uuden kotimaisen cleantech-sovelluksen jatkokehitykselle sekä Suomessa että muualla Euroopassa on nyt hyvät edellytykset.

Järvenpään voimalaitoksella hevosen kuivikelantaa on poltettu viime kesästä lähtien koetoimintaluvalla. Kuivikelannasta on tuotettu yhteensä jo noin seitsemän gigawattituntia energiaa, mikä vastaa noin 350 omakotitalon vuotuista lämmön tarvetta. Kahden hevosen vuoden aikana tuottaman kuivikelannan energiamäärä vastaa omakotitalon lämpöenergian vuosikulutusta.

Fortum HorsePower on uusi palvelukonsepti hevostalleille, josta syntyy samalla energiantuotantoon sopivaa polttoainetta. Palvelussa on mukana yli 80 tallia pääkaupunkiseudun ympäristöstä.

“Hevosen kuivikelannan käyttäminen voimalaitosten polttoaineena on hyvä esimerkki kiertotaloudesta, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla”, kertoo konseptista vastaava Anssi Paalanen. ” Luonnonvarakeskuksen tekemän selvityksen mukaan HorsePower-konseptin ympäristövaikutukset ovatkin selkeästi referenssivaihtoehtoa eli kompostointia pienemmät”, jatkaa Paalanen.

Suomessa hevosia on noin 77 000, Ruotsissa noin 360 000 ja Puolassa 300 000. Suomessa palvelua on tarkoitus tarjota myös muille energiayhtiöille. Samalla selvitetään mahdollisuuksia laajentaa palvelua myös muualle Eurooppaan.

Ympäristöluvan myötä Järvenpään voimalaitoksella on mahdollisuus käyttää jatkossa myös kaupoissa ja teollisuudessa syntyvää kierrätyspolttoainetta eli paperia, pahvia, puuta ja muovia. Hevosenlannan ja kierrätyspolttoaineen yhteenlaskettu osuus tulee olemaan korkeintaan 20 % voimalaitoksella käytettävistä polttoaineista. Järvenpäässä tuotetaan jatkossakin sähköä ja lämpöä suurimmaksi osaksi uusiutuvasta, kotimaisesta puu- ja metsähakkeesta.

HorsePower-palvelu on osa Fortumin biopolttoaineiden kehitystyötä kuten Otso-bioöljy, jota tuotetaan Fortumin Joensuun voimalaitoksen yhteydessä.

Valokuvia: http://mediabank.fortum.com:80/public/43aeb8f3e17B.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anssi Paalanen, Fortum HorsePower, 0400 597 866, anssi.paalanen@fortum.com

Tero Era, viestintäpäällikkö, 050 541 6337, tero.era@fortum.com

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Keskisuomalainen Oyj:n omien K-osakkeiden mitätöinti

Keskisuomalainen Oyj:n omien K-osakkeiden mitätöinti

Julkaistu: 2016-04-13 12:00:00 CEST
Keskisuomalainen Oyj
Pörssitiedote
Keskisuomalainen Oyj:n omien K-osakkeiden mitätöinti

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 13.4.2016 klo 13.00

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä 256 kappaletta yhtiön omia K-osakkeita. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 12.4.2016.

Osakkeet jakaantuvat mitätöinnin jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 5 100 710 kappaletta ja 102 014 200 ääntä

A-osakkeita 5 635 994 kappaletta ja 5 635 994 ääntä

Mitätöinnin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 10 736 704 kappaleeseen ja osakkeiden kokonaisäänimäärä 107 650 194 ääneen.

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Orionin osavuosikatsauksen 1-3/2016 julkistaminen 27.4.2016

Orion Corporation

Orionin osavuosikatsauksen 1-3/2016 julkistaminen 27.4.2016

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2016 klo 10.30

Orionin osavuosikatsauksen 1-3/2016 julkistaminen 27.4.2016

Orion julkaisee osavuosikatsauksen 1-3/2016 keskiviikkona 27.4.2016 noin klo 12.00. Sekä suomen- että englanninkielinen tiedote ja esitysaineisto ovat saatavilla julkistamisen jälkeen Orionin kotisivuilla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus tiedotusvälineille ja analyytikoille keskiviikkona 27.4.2016 klo 13.30 Hotel Kämpin Akseli Gallen-Kallela -salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa tuloksesta englanniksi. Alustuksen jälkeen yhtiön johdolle voi esittää kysymyksiä sekä suomeksi että englanniksi.

Tilaisuuteen osallistuvien tulee varautua pyydettäessä esittämään kuvallinen henkilötodistus.

Suora webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin kotisivuilta osoitteesta http://www.orion.fi/sijoittajat.

Puhelinkonferenssin tunnus on 3465844 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi: +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6538
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1909
Yhdysvallat: +1 646 254 3366

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin samana päivänä.

Hiljainen kausi

Tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävä hiljainen kausi on meneillään ja jatkuu katsauksen julkistukseen saakka.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö, talousviestintä ja sijoittajasuhteet
p. 010 426 2721

Julkaisija:
Orion Oyj
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-13 09:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/13/Orionin+osavuosikatsauksen+1+3+2016+julkistaminen+27+4+2016+HUG2003052.html

Siili Solutions toteuttaa osakeannin ja on hakenut osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle: Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti

Siili Solutions toteuttaa osakeannin ja on hakenut osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle: Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti

Julkaistu: 2016-04-13 09:30:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Pörssitiedote
Siili Solutions toteuttaa osakeannin ja on hakenut osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle: Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 13.4.2016, klo 10.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Siili Solutions toteuttaa osakeannin ja on hakenut osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle: Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti

Siili Solutions Oyj:n (“Siili” tai “Yhtiö”) osakeanti (”Osakeanti”) on päättynyt onnistuneesti. Yhtiön hallitus keskeytti Osakeannin merkintäajan Osakeannin ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi 11.4.2016.

Yhtiön Osakeannissa tarjottujen uusien osakkeiden (”Tarjotut Osakkeet”) merkintäaika instituutio- ja yleisöannissa alkoi 4.4.2016. Tarjottujen Osakkeiden kysyntä oli vahvaa sekä institutionaalisten sijoittajien että yleisöannin sijoittajien keskuudessa ja Osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakeannissa tarjottiin enintään 500 000 Tarjottua Osaketta merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”).

Osakeannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 821 176 Tarjotusta Osakkeesta eli Osakeanti merkittiin 3,6-kertaisesti. Instituutioannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 034 082 osakkeen edestä ja Yleisöannissa 787 094 osakkeen edestä.

Tasatakseen ylimerkinnän jakaumaa Instituutioannin ja Yleisöannin välillä Yhtiön hallitus päätti allokoida 50 000 Tarjottua Osaketta Yleisöannista Instituutioantiin siten, että Yleisöannin lopullinen koko on 300 000 Tarjottua Osaketta ja Instituutioannin lopullinen koko on 200 000 Tarjottua Osaketta. Ylimerkintä Yleisöannissa on näillä päivitetyillä osakemäärillä 2,6-kertainen ja Instituutioannissa 5,2-kertainen.

Yhtiön hallitus päätti Tarjottujen Osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien osakemerkintöjen ja maksujen hyväksymisestä Osakeannin ehtojen ja allokaatioehdotuksen mukaisesti 13.4.2016.

Yleisöannissa hallitus hyväksyi maksetut merkintäsitoumukset 200 Tarjottuun Osakkeeseen saakka per sijoittaja ja leikkasi tätä suurempia merkintöjä ylimerkinnän takia. Tämän määrän ylittävältä osalta hallitus jakoi Tarjottuja Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista Osakeannissa lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille sähköpostitse arviolta 13.4.2016.

Yhtiö on lisäksi tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (“Helsingin Pörssi”) Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi ensin Helsingin Pörssin pörssilistalle. Tänään jätetty listalleottohakemus koskee kaikkien Yhtiön nykyisten osakkeiden, mukaan lukien Osakeannissa merkittyjen osakkeiden, ottamista kaupankäynnin kohteeksi.

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa oli 7,25 euroa osakkeelta. Edellyttäen, että kaikki Instituutioannissa merkityt osakkeet maksetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.4.2016, Yhtiö kerää Osakeannilla yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa ennen kuluja ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 6 543 044 osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen lasketut 500 000 osaketta vastaavat noin 7,6 prosenttia Yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä Osakeannin toteutumisen jälkeen.

Leikattujen merkintöjen osalta merkintämaksut palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta 20.4.2016. Palautettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa.

Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 19.4.2016.

Kaupankäynnin Siili Solutions Oyj:n kaikilla osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 20.4.2016 kaupankäyntitunnuksella ”SIILI” ja osakkeiden ISIN-koodi on FI4000043435.

Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisen ja Osakeannin pääjärjestäjänä. Merkintäpaikkoina toimivat Alexander Corporate Finance Oy ja Invesdor Oy. Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Siili Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.com

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848, sähköposti:samuli.siljamaki(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Helsingissä, Oulussa, Berliinissä ja Wroclawissa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Raisio lisensoi Honey Monster -brändin Brecksille

Raisio lisensoi Honey Monster -brändin Brecksille

Julkaistu: 2016-04-13 08:30:00 CEST
Raisio
Pörssitiedote
Raisio lisensoi Honey Monster -brändin Brecksille

Raisio Oyj, pörssitiedote 13.4.2016 klo 9.30

RAISIO LISENSOI HONEY MONSTER -BRÄNDIN BRECKSILLE

Raisio-konserni lisensoi Honey Monster -brändin The Brecks Company Limitedille tänään allekirjoitetulla ja 1.7.2016 voimaan tulevalla lisenssisopimuksella. Siitä alkaen Brecks vastaa Honey Monster -tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista Isossa-Britanniassa. Lisenssisopimuksella ei ole merkittävää tulosvaikutusta Raisio-konsernille.

Toimitusjohtaja Matti Rihko kertoo, että Raisio jatkaa strategiansa mukaista keskittymistä terveellisiin välipaloihin. ”Aamiaismurot eivät ole Raision strategian ytimessä, joten Honey Monster -brändin lisensointi on hyvä ratkaisu. Näin toimien mahdollistetaan se, että Honey Monster -murot ovat jatkossakin brittikuluttajien saatavilla.”

Brecks on vuonna 1992 perustettu yhtiö. Sillä on monipuolinen valikoima muroja, joita yhtiö valmistaa kahdessa tehtaassaan Isossa-Britanniassa.

Lisätietoja: www.brecksfood.com

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Rihko, puh. 0400 830 727

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Biohitin ensimmäisen tupakoinnin lopettamiseen tähtäävän tutkimuksen tieteellinen artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi

Biohitin ensimmäisen tupakoinnin lopettamiseen tähtäävän tutkimuksen tieteellinen artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi

Julkaistu: 2016-04-13 08:30:00 CEST
Biohit Oyj
Lehdistötiedote
Biohitin ensimmäisen tupakoinnin lopettamiseen tähtäävän tutkimuksen tieteellinen artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi

Biohit Oyj lehdistötiedote 13.4.2016 klo 9:30 paikallista aikaa (EEST)

Biohitin ensimmäisen tupakoinnin lopettamiseen tähtäävän tutkimuksen tieteellinen artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä ja laajalevikkisessä Anticancer Research -julkaisussa. Tutkimus Acetium-imeskelytabletin avulla saatiin päätökseen marraskuussa 2015. Tutkimuksen mukaan Acetium-imeskelytabletti on lupaava uusi menetelmä avuksi tupakoinnin lopettamisessa.

Lääketieteellinen johtaja, professori Kari Syrjänen, Biohit Oyj: ”Acetium-imeskelytabletti on turvallinen lupaava tuote tupakoinnin lopettamiseen, sillä se on kokonaan luonnonmukainen eikä sisällä nikotiinia. Tuotteella ei ole käyttörajoituksia tai suurinta sallittua annosta. Tarvittaessa tupakoitsija voi käyttää sitä tupakan rinnalla siihen asti kunnes tekee päätöksensä lopettaa tupakointi.”

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: ”Toisin kuin käytetyimmät nykyiset vieroitusmenetelmät, joista lääkehoidot voivat aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia ja nikotiinivalmisteet ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta, Acetium-imeskelytabletti on valmiste, jolla ei ole mitään tunnettuja sivuvaikutuksia. Siitä huolimatta, että tämä valmiste sitoo tehokkaasti tupakan savusta sylkeen liukenevaa karsinogeenista asetaldehydiä vaarattomaksi yhdisteeksi ja lisää suun terveyttä, mitä nykyiset lääkkeet ja nikotiinivalmisteet eivät tee, Biohit Oyj suosittelee tupakoinnin lopettamista tupakoinnin aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi. Biohit käynnistää heti eettisen luvan saatuaan laajemman tutkimuksen, jolla pyritään varmentamaan aiemmin saadut lupaavat tulokset Acetium-imeskelytabletin tehosta tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä.”

Pörssitiedote 4.11.2015 Acetium imeskelytabletti – lupaava uusi menetelmä avuksi tupakoinnin lopettamisessa

Lehdistötiedote 15.2.2016 Biohit Oyj käynnistää tupakoinnin lopettamiseen tähtäävän varmennustutkimuksen

Lisätietoja:

Biohit Oyj:n lääketieteellinen johtaja, professori LKT Kari Syrjänen kari.syrjanen@biohit.fi

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
Puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Lisätietoja.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Valmetin osavuosikatsauksen 1-3/2016 julkistaminen 27.4.2016

Valmet

Valmetin osavuosikatsauksen 1-3/2016 julkistaminen 27.4.2016

Valmet Oyj:n pörssitiedote 13.4.2016 klo 09:00

Valmetin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 julkistetaan keskiviikkona 27.4.2016 noin klo 12.00 Suomen aikaa. Pörssitiedote ja esitysmateriaali sekä suomeksi että englanniksi ovat tällöin saatavilla Valmetin kotisivuilla osoitteessa www.valmet.com/sijoittajat.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle keskiviikkona 27.4.2016 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Kari Saarinen.

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit. Suora lähetys alkaa klo 14.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 82571086.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007
Medialle: Anu Salonsaari-Posti, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0033

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-13 08:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/13/Valmetin+osavuosikatsauksen+1+3+2016+julkistaminen+27+4+2016+HUG2002883.html

facebook twitter