Etusivu » Arkistot 11.4.2016

ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 18.3.2016

Robit Plc

ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 18.3.2016

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 11.4.2016 KLO 22.00

ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 18.3.2016

Perjantaina 18.3.2016 pidetty Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat keskeiset asiat. Päätökset ovat täydellisinä luettavissa Robit Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.robit.fi/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Varsinaisen-yhti%C3%B6kokouksen-2016-p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Osakekohtainen osinko 0,04 euroa

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 maksettavaksi osingoksi 0,04 euroa osaketta kohden. Kokonaisosinkosumma oli 631 373,32 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 22.3.2016 ja maksupäivä 31.3.2016.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tähän varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyneeltä toimikaudelta sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) henkilöä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 35 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 20 000 euroa. Sekä hallituksen puheenjohtajan että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan siten, että 40 % summasta maksetaan osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: uutena jäsenenä Anni Ronkainen sekä vanhoina jäseninä jatkavat Tapio Hintikka, Matti Kotola, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm.

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sjöholmin.

Tilintarkastajan valitseminen

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Järventausta.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta enintään 1 588 390 osaketta, kuitenkin niin ettei osakkeiden määrä ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 588 390 osaketta vastaten noin 10 % yhtiön nykyisistä osakkeista. Yhtiön omia osakkeita ja oikeuksia voidaan antaa ja luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Kokouksen päättäminen

Merkittiin asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi.

Merkittiin, että kaikki päätökset ja vaalit tehtiin yksimielisesti.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robit.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
Puh. +358 9 616 28 101

Robit on suomalainen kasvuyritys, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: tunnelinporaus, maalämmitys ja -jäähdytys, rakentaminen ja kaivosteollisuus. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Top Hammer, Down the Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla kahdeksan omaa toimipistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa ja Etelä-Koreassa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki Oy First North Finland -markkinapaikalle ja käyttää kaupankäyntitunnusta ROBIT. Lisätietoa www.robit.fi.

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robit.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-11 21:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/11/ROBIT+OYJ+N+VARSINAISEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEN+P%C3%84%C3%84T%C3%96KSET+18+3+2016+HUG2002617.html

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.4.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.4.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 11.4.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.4.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä11.4.2016
PörssikauppaOsto
OsakelajiUNIAV
Osakemäärä200osaketta
Kokonaishinta7 298,00EUR
Keskihinta/ osake36,4900EUR
Ylin hankintahinta/ osake37,00EUR
Alin hankintahinta/ osake35,98EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.4.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 7 122 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-11 17:39 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/11/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+11+4+2016+HUG2002539.html

ACORDA JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVAN TULOKSEN SEKÄ HYVÄKSYVÄNSÄ OSTOTARJOUKSESSA TARJOTUT BIOTIE ARVOPAPERIT

Biotie Therapies Corp.

ACORDA JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVAN TULOKSEN SEKÄ HYVÄKSYVÄNSÄ OSTOTARJOUKSESSA TARJOTUT BIOTIE ARVOPAPERIT

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2016 klo 17.00

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN ON KIELLETTYÄ SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA.

ACORDA THERAPEUTICS JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVAN TULOKSEN SEKÄ HYVÄKSYVÄNSÄ OSTOTARJOUKSESSA TARJOTUT BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAKKEET, AMERICAN DEPOSITARY SHARE – OSAKETALLETUSTODISTUKSET, OSAKEOPTIO-OIKEUDET, OSAKEYKSIKÖT JA WARRANTIT

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Acorda Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ACOR) (“Acorda” tai “Tarjouksentekijä”) aloitti 11.3.2016 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Biotie Therapies Oyj:n (Nasdaq Helsinki: BTH1V;Nasdaq: BITI) (“Biotie” tai “Yhtiö”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista (“Osakkeet”), American Depositary Share -osaketalletustodistuksista (“ADS-todistukset”), osakeoptio-oikeuksista (“Optio-oikeudet”), osakeyksiköistä (“Osakeyksiköt”) ja warranteista (“Warrantit”) (tällaiset arvopaperit yhdessä “Oman Pääoman Ehtoiset Arvopaperit”), jotka eivät ole Biotien tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (“Ostotarjous”). Ostotarjous on päättynyt 8.4.2016.

Biotie on tänään saanut tiedon Acordalta, että Ostotarjouksen alustavan tuloksen perusteella 656.398.583 Osaketta, 3.120.541 ADS-todistusta, 435.000 2011 Optio-oikeutta, 5.120.125 2014 Optio-oikeutta, 12.401.120 2016 Optio-oikeutta, 1.949.116 sveitsiläistä Optio-oikeutta, 25.000 2011 Osakeyksikköä, 3.132.188 2014 Osakeyksikköä ja 220.400.001 Warranttia on tarjottu Ostotarjouksessa sen päättyessä 8.4.2016 kello 16:00 (EET) / 9:00 (New Yorkin aikaa), mikä vastaa noin 93,77 prosenttiyksikköä kaikista Biotien osakkeista ja äänistä Ostotarjouksen ehdoissa määritelty täysi laimentumisvaikutus huomioon ottaen.

Ostotarjouksessa tarjotut Osakkeet ja ADS-todistukset vastaavat noin 92,37 prosenttiyksikköä kaikista Biotien osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita) ja käyttämällä muut tarjotut Oman Pääoman Ehtoiset Arvopaperit Biotien osakkeiden merkitsemiseen, Tarjouksentekijä voi nostaa omistuksensa noin 93,91 prosenttiyksikköön kaikista Biotien osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita).

Koska Ostotarjouksessa on tarjottu yli 90 % kaikista Biotien osakkeista ja äänistä Ostotarjouksen ehdoissa määritelty täysi laimentumisvaikutus huomioon ottaen, kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ja Tarjouksentekijä on hyväksynyt kaikki tarjotut Oman Pääoman Ehtoiset Arvopaperit. Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan 13.4.2016 ja tarjousvastike maksetaan Ostotarjouksen päättymiseen 8.4.2016 mennessä Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden haltijoille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 18.4.2016.

Tarjotakseen niille Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden haltijoille, jotka eivät ole tarjonneet Oman Pääoman Ehtoisia Arvopapereitaan Ostotarjouksessa 8.4.2016 mennessä, mahdollisuuden vielä hyväksyä Ostotarjous, Tarjouksentekijä voi päättää aloittaa jälkikäteisen tarjousajan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (“Jälkikäteinen Tarjousaika”). Päätös mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aloittamisesta ilmoitetaan samanaikaisesti Ostotarjouksen lopullisen tuloksen vahvistamisen ja julkistamisen kanssa 13.4.2016.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Biotien Oman Pääoman Ehtoiset Arvopaperit. Koska Tarjouksentekijän omistusosuus Biotiessä tulee ylittämään 90 prosenttia osakkeista ja äänistä Biotiessä Ostotarjouksessa jo tarjottujen Osakkeiden ja ADS – todistusten selvittämisen jälkeen, Tarjouksentekijän tarkoituksena on aloittaa osakeyhtiölain mukainen pakollinen lunastusmenettely lopuista Biotien Osakkeista (mukaan lukien ADS-todistuksien edustamat Osakkeet).

Acordan tiedote on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Turku, 11.4.2016

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa, CEO
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
www.biotie.com
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TIETOA BIOTIESTÄ

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3, ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

TIETOA ACORDASTA

Acorda on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayritys, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista sairauksista kärsivien ihmisten elämää. Acordan osakkeet on listattu Nasdaq US:n pörssilistalla.

Acordalla on toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia lääkkeitä, joiden kohteena on muun muassa MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, epilepsia ja migreeni. Acorda markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien AMPYRA (dalfampridine) Extended Release Tablets, 10 mg.

LISÄTIETOJA

Sijoittajia ja Biotien arvopapereiden haltijoita kehotetaan lukemaan tarjousasiakirja, mukaan lukien ostotarjous, letter of transmittal -asiakirjan, hyväksymislomakkeet ja muut liitännäiset tarjousasiakirjat ja Ostotarjousta koskevan kehotus/suosituslausunnon Schedule 14D-9 -asiakirjassa, jonka Biotie on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (“SEC”), sillä kyseiset asiakirjat sisältävät tärkeää tietoa. Nämä asiakirjat ovat maksuttomasti saatavilla SEC:n internetsivuilla www.sec.gov. Lisäksi kopio Tarjousasiakirjasta ja siihen liittyvistä dokumentit ovat saatavissa maksutta osoitteessa www.acorda.com tai Office of the Corporate Secretary, 420 Saw Mill River Roas, Ardsley, New York 10502.

Schedule TO:n lisäksi Acorda jättää vuosi-, vuosineljännes- ja erityisraportteja, lausumia ja muuta informaatiota SEC:lle. Voit lukea ja kopioida raportteja, lausuntoja ja muuta informaatiota SEC:in yleisölle avoimessa referenssihuoneesta osoitteessa 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Lisätietoja referenssihuoneesta saat soittamalla SEC:lle numeroon 1-800-SEC-0330. Acordan SEC:lle jättämät asiakirjat ovat yleisön saatavilla myös kaupallisilla asiakirjanhakupalveluilla ja SEC:n ylläpitämällä internetsivulla www.sec.gov.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORASTI TAI EPÄSUORASTI MAISSA, JOISSA TARJOAMINEN TAI OSALLISTUMINEN ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA, TAI JOISSA TARJOUSASIAKIRJA, REKISTERÖINTI TAI MUUT VAATIMUKSET TULISIVAT SOVELLETTAVAKSI NIIDEN LISÄKSI, JOITA SOVELLETAAN SUOMESSA TAI YHDYSVALLOISSA.

LISÄKSI, OSTOTARJOUSASIAKIRJOJA TAI TÄHÄN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA JA TÄTÄ TIEDOTETTA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, VÄLITTÄÄ TAI TOIMITTAA MAAHAN TAI MAASTA, JOSSA TÄMÄ ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA. ERITYISESTI JULKISTA OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONG KONGISSA. JULKISTA OSTOTARJOUSTA EI VOI HYVÄKSYÄ SELLAISIN KEINOIN, TAVOIN TAI TOIMIN TAI KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONG KONGISTA.

Tämä tiedote on tarkoitettu vain tiedon välittämiseksi eikä muodosta tarjousasiakirjaa, tarjousta tai pyyntöä tarjota tai kutsua myyntitarjoukseen. Potentiaaliset sijoittajat Suomessa hyväksyvät Ostotarjouksen vain sen informaation perusteella, joka toimitetaan Finanssivalvonnan hyväksymässä ostotarjousasiakirjassa ja siihen liittyvissä materiaaleissa.

VAROITUSLAUSUMA KOSKIEN TULEVAISUUTTA KOSKEVIA LAUSUMIA

Jotkut tähän tiedotteeseen sisältyvät lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat yritysoston oletettua toteutumista, johon liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se mahdollisuus, ettei transaktio toteudu sekä muut riskit ja epävarmuudet, joita käsitellään Ostotarjoukseen liittyvissä asiakirjoissa, jotka Acorda toimitti ja kehotus-/suosituslausunto, jonka Yhtiö toimitti. Nämä lausunnot perustuvat nykyisille odotuksille, oletuksille, arvioille ja ennusteille ja ne voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Yhtiön tulos, toimintataso, suorituskyky tai saavutukset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaiset lausumat voidaan yleisesti tunnistaa sanoista tai ilmaisuista, kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “voida”, “saada”, “pitäisi”, “arvioida”, “ennustaa”, “mahdollinen”, “jatkaa” tai kyseisten termien kielteisistä muodoista tai muista vastaavista ilmaisuista. Mikäli ilmenee, että taustaoletukset eivät pidä paikkansa tai tuntemattomat riskit tai epävarmuustekijät materialisoituvat, todelliset tulokset ja erilaisia tapahtumia koskevat ajoitukset voivat poiketa huomattavasti odotetuista tuloksista ja/tai ajoituksesta, jotka ilmoitetaan tulevaisuutta koskevissa lausumissa, ja sinun ei tulisi luottaa kohtuuttomissa määrin kyseisiin lausuntoihin. Acorda ja Yhtiö eivät aio tai sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia sellaisten kehitysten johdosta, jotka tapahtuvat tätä tiedotetta koskevan ajanjakson jälkeen tai muutoin.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-11 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/11/ACORDA+JULKISTAA+OSTOTARJOUKSEN+ALUSTAVAN+TULOKSEN+SEK%C3%84+HYV%C3%84KSYV%C3%84NS%C3%84+OSTOTARJOUKSESSA+TARJOTUT+BIOTIE+ARVOPAPERIT+HUG2002444.html

Siili Solutionsin osakeanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja merkintäaika on keskeytetty 11.4.2016 klo 16.30

Siili Solutionsin osakeanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja merkintäaika on keskeytetty 11.4.2016 klo 16.30

Julkaistu: 2016-04-11 15:30:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Yhtiötiedote
Siili Solutionsin osakeanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja merkintäaika on keskeytetty 11.4.2016 klo 16.30

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 11.4.2016, klo 16.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Siili Solutions Oyj:n (“Siili” tai “Yhtiö”) osakeanti (”Osakeanti”) on ylimerkitty, minkä vuoksi Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen niin instituutio- kuin yleisöannin keskeyttämisestä Osakeannin ehtojen mukaisesti tänään 11.4.2016 klo 16.30.

Yhtiön Osakeannissa tarjottujen uusien osakkeiden (”Tarjotut Osakkeet”) merkintäaika instituutio- ja yleisöannissa alkoi 4.4.2016. Tarjottujen Osakkeiden kysyntä oli vahvaa sekä institutionaalisten sijoittajien että yleisö­annin sijoittajien keskuudessa ja Osakeanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakeannissa tarjottiin enintään 500 000 Tarjottua Osaketta merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”).

Yhtiön hallitus päättää arviolta 13.4.2016 Osakeannin toteuttamisesta, Tarjottujen Osakkeiden lopullisesta määrästä ja jakautumisesta Yleisöannin ja Instituutioannin välillä sekä Tarjottujen Osakkeiden allokaatiosta ja Osakeannissa annettujen Sitoumusten ja merkintätarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Osakeannin lopputulos julkistetaan yhtiötiedotteella ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/osakeanti2016 arviolta 13.4.2016. Tarjotut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 19.4.2016. Kaupankäynnin Yhtiön kaikilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 20.4.2016.

Toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi:

”Olen ylpeä ja iloinen laajasta kiinnostuksesta osakeantiimme, jonka moninkertainen ylimerkintä on viesti siitä, että sijoittajat näkevät digitalisaation mukanaan tuoman murroksen ja Siilin roolin tässä kehityksessä. Haluan kiittää kaikkia osakeantiimme osallistuneita luottamuksesta. Tervetuloa kanssamme matkalle kohti digitalisoituvaa maailmaa.”

Siili Solutions Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.com

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848, sähköposti:samuli.siljamaki(at)siili.com

Hyväksytty neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Helsingissä, Oulussa, Berliinissä ja Wroclawissa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Martelan yhteistoimintaneuvottelut Bodaforsissa päättyneet

Martelan yhteistoimintaneuvottelut Bodaforsissa päättyneet

Julkaistu: 2016-04-11 15:00:00 CEST
Martela Oyj
Pörssitiedote
Martelan yhteistoimintaneuvottelut Bodaforsissa päättyneet

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2016 klo 16.00

MARTELAN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT BODAFORSISSA PÄÄTTYNEET

Martela käynnisti yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 1.3.2016, jotka koskivat Ruotsissa Martela Ab:n Bodaforsin logistiikkakeskuksen toiminnan tehostamista ja tästä mahdollisesti aiheutuvia henkilöstövaikutuksia. Suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään luomaan joustavampi toimitusketju, jolla pystytään vastaamaan muuttuneeseen, aikaisempaa monimuotoisempaan asiakaskysyntään ja toteuttamaan entistä paremmin Martelan Lifecycle strategian implementointia.

Neuvottelut on saatu päätökseen ja niiden tuloksena on Martelan Bodaforsin logistiikkakeskuksesta päätetty vähentää 16 henkilöä.

Helsingissä, 11.4.2016

Martela Oyj

Matti Rantaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Martela Oyj

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606

Jakelu

NASDAQ OMX Nordic

Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.fi

Liitteet:
2016_0411_pörssitiedote.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2016-04-11 14:15:00 CEST
Investors House Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

INVESTORS HOUSE OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 11.4.2016 KLO 15.15

INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilipäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 562.632,51 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2016. Osinko maksetaan 20.4.2016 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 9.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 6.000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Mikael Grönroosin, Esa Haaviston, Tapani Rautiaisen ja Timo Valjakan.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 20.4.2016 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi.

Helsingissä 11.4.2016

INVESTORS HOUSE OYJ

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puhelin 040 761 9669

Jakelu: OMXNasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Keskolle luvan Suomen Lähikaupan ostoon

Kesko Corporation

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Keskolle luvan Suomen Lähikaupan ostoon

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.04.2016 KLO 14.00 1(2)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Keskolle luvan Suomen Lähikaupan ostoon

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt yrityskaupan, jolla Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy hankkii Suomen Lähikauppa Oy:n. Lupaan sisältyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston asettamia ehtoja. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää myös kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kaupan toteutuessa K-ryhmä kasvattaa strategiansa mukaisesti lähimarkkinaverkostoaan ja suomalaisten kuluttajien arvostamat lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi.

KKV:n antaman päätöksen mukaisesti Kesko on saanut luvan Suomen Lähikauppa Oy:n ostolle. KKV asetti yrityskaupan ehdoksi velvoitteen myydä 60 Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaa kilpailijoille. Mikäli jonkin kaupan tai joidenkin kauppojen myynti ei ole mahdollista, raukeaa Ruokakesko Oy:lle asetettu myyntivelvoite. KKV velvoitti myös, että yrityskaupan vahvistuttua Ruokakesko Oy:n omistukseen siirtyvä Suomen Lähikauppa Oy jatkaa hankintoja Tuko Logistics Osuuskunnasta määräajan KKV:n ehtojen mukaisesti.

Strategiansa mukaisesti Kesko hakee kasvua päivittäistavarakaupassa, ja yksi kasvun painopistealueista on lähikauppaverkoston kasvattaminen ja uudistaminen. Yrityskauppa mahdollistaa suomalaisen lähikaupan kehittämisen ja avaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia palvella suomalaisia kuluttajia. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 miljoonaa euroa, sillä on noin 600 Siwaa ja Valintataloa ja noin 3 800 työntekijää.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Keskon tavoitteena on saada yrityskauppa päätöksen mahdollisimman pian. Kesko kertoi yrityskaupasta pörssitiedotteella 18.11.2015.

Lisätietoja:
Jorma Rauhala, varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja, p. 010 53 22211
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 010 53 22113
Lauri Peltola, johtaja, viestintä, yhteiskuntavastuu ja sidosryhmäsuhteet, p. 010 53 22400

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavara-, rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto oli 8,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja henkilökuntaa oli lähes 20 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

Suomen Lähikauppa on keskittynyt lähipalveluihin. Pidämme huolta lähiympäristön asukkaiden tarpeista, kokoamme palveluita yhteen ja tarjoamme hyvän palvelukokemuksen – mutkattomasti, helposti ja nopeasti. Suomen Lähikaupalla on kaksi valtakunnallista kauppaketjua: Siwa ja Valintatalo. Siwan kauppaverkko on Suomen kattavin.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-11 13:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/11/Kilpailu+ja+kuluttajavirasto+on+antanut+Keskolle+luvan+Suomen+L%C3%A4hikaupan+ostoon+HUG2002357.html

Kutsu: Kemira julkistaa tammi-maaliskuun 2016 tuloksen 26.4.2016

Kemira Oyj

Kutsu: Kemira julkistaa tammi-maaliskuun 2016 tuloksen 26.4.2016

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
11.4.2016 klo 13.30 (CET+1)

Kemira Oyj julkistaa tammi-maaliskuun 2016 tulostietonsa tiistaina 26.4.2016 noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään klo 10.30 GLO Hotel Kluuvissa, Kluuvikatu 4, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internet-sivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa: www.kemira.com/fi/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: 09 6937 9543. Konferenssitunnus: 4596227.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1255

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2015 Kemiran liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-11 12:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/11/Kutsu+Kemira+julkistaa+tammi+maaliskuun+2016+tuloksen+26+4+2016+HUG2002323.html

Kutsu Okmeticin osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuteen 21.4.2016

Okmetic Oyj

Kutsu Okmeticin osavuosikatsauksen tiedotustilaisuuteen 21.4.2016

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2016 KLO 13.00

KUTSU OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUKSEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN 21.4.2016

Okmetic Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-maaliskuulta 2016 torstaina 21.4.2016 kello 8.00.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään samana päivänä, 21.4.2016 klo 8.30 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, Helsinki (A-rappu, 2. kerros, sisäänkäynti Nasdaqin vastaanotosta).

Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Kai Seikku.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse viestinta@okmetic.com tai puhelimitse (09) 5028 0406/Marika Mäntymaa.

OKMETIC OYJ

Juha Jaatinen
Johtaja, talous, IT ja viestintä

Lisätietoja:

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com

Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti asiakkaiden nykyisiä ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman avulla. Yhtiön toimintatavassa keskeistä on olla aidosti lähellä asiakasta ja ymmärtää heidän tarpeitaan ja prosessejaan.

Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, laaja korkean lisäarvon tuotteiden portfolio, kiteenkasvatusosaaminen, pitkäaikaiset tuotekehityshankkeet sekä tehokas ja joustava tuotanto luovat edellytykset strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, missä myös valmistetaan valtaosa yhtiön piikiekoista. Oman valmistuksen lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-11 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/11/Kutsu+Okmeticin+osavuosikatsauksen+tiedotustilaisuuteen+21+4+2016+HUG2002278.html

CO2-talteenottolaitoksen kaupallinen tuotanto käynnistyi Nesteen Singaporen jalostamolla

Neste Corporation

CO2-talteenottolaitoksen kaupallinen tuotanto käynnistyi Nesteen Singaporen jalostamolla

Neste Oyj
Lehdistötiedote
11.4.2016 klo 13.00

CO2-talteenottolaitoksen kaupallinen tuotanto käynnistyi Nesteen Singaporen jalostamolla

Nesteen Singaporessa sijaitsevan uusiutuvien tuotteiden jalostamon yhteyteen rakennetun hiilidioksidin (CO2) talteenotto- ja nesteytyslaitoksen kaupallinen tuotanto on käynnistynyt. Loppuvuodesta 2015 valmistunut ja maaliskuun lopussa 2016 käynnistetty laitos ottaa talteen Nesteen uusiutuvan polttoaineen jalostusprosessissa syntyvää CO2-pitoista raakakaasua, minkä on laskettu vähentävän Singaporen jalostamon CO2-päästöjä vuositasolla merkittävästi. Samalla CO2:n talteenotto lisää jalostamon resurssitehokkuutta ja pienentää jalostamolla tuotettujen Nesteen uusiutuvien tuotteiden koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Hiilidioksidin talteenottolaitos käynnistettiin 28. maaliskuuta, minkä jälkeen se on päivittäin ottanut talteen keskimäärin 35-40 tonnia hiilidioksidia. Laitoksen odotetaan saavuttavan täyden tuotantokapasiteetin syksyn 2016 aikana. Neste arvioi toimittavansa laitokselle hiilidioksidipitoista raakakaasua keskimäärin 30 000 tonnia vuodessa

Hiilidioksidin talteenottolaitos sijaitsee Singaporessa Tuasin teollisuusalueella Nesteen Singaporen jalostamon yhteydessä. Sen on rakennuttanut ja sen toiminnasta kokonaisuudessaan vastaa Nesteen singaporelainen kumppani Leeden National Oxygen Ltd (LNO ), japanilaisen Taiyo Nippon Sanso -konsernin tytäryhtiö.

“Olemme ylpeitä erinomaisesta yhteistyöstä LNO :in kanssa, mikä tarjoaa väylän Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostuksen yhteydessä syntyneiden sivutuotteiden tehokkaalle hyödyntämiselle ja auttaa meitä pienentämään jalostamomme sekä tuottamiemme uusiutuvien tuotteiden hiilijalanjälkeä”, kertoo Bart Leenders, Nesteen uusiutuvien tuotteiden tuotannosta vastaava johtaja.

“LNO on innoissaan lupaavasta pitkän tähtäimen yhteistyöstä Nesteen kanssa Singaporessa. Kumppanuuden tavoitteena on lisätä kummankin osapuolen toiminnan energiatehokkuutta sekä operatiivisen toiminnan tuottoa. Tällä hetkellä talteen otettua hiilidioksidia käytetään esimerkiksi hitsauskaasun raaka-aineena, mutta suunnittelemme myös kaasun sertifiointia elintarviketeollisuuden käyttötarpeita varten”, selventää Simon Sim LNO :sta.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja (englanniksi):
Bart Leenders, johtaja, Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen tuotanto, Neste, puh. +31 181 35 4100
Simon Sim, Vice President, Gas Operations, LNO , puh. +65 6663 0551

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

LNO lyhyesti

Established in 1964, Leeden National Oxygen Ltd is Asia’s leading integration specialist in welding, gas and safety. From the assessment of unique welding requirements, selection of products, to the provision of comprehensive gas solutions, installation of industrial gas systems, and recommendation of effective safety strategies, LNO utilises the latest technologies in the market to offer tailor-made solutions for our customers to suit their specific requests. From upstream to packaged gas, LNO provides a highly comprehensive range of gases, gas-related products and engineering services. LNO is a member of Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC), a leading global industrial gas manufacturer in Japan with an extensive international network that spans across the globe, including countries in Europe, North America, Asia and Oceania and net sales amount for 2015 was approximately USD 5.1 billion. More information: Leedennox.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-11 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/11/CO2+talteenottolaitoksen+kaupallinen+tuotanto+k%C3%A4ynnistyi+Nesteen+Singaporen+jalostamolla+HUG2002281.html

facebook twitter