Etusivu » Arkistot 6.4.2016

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 6.4.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä6.4.2016
PörssikauppaOsto
OsakelajiUNIAV
Osakemäärä50osaketta
Kokonaishinta1 845,00EUR
Keskihinta/ osake36,9000EUR
Ylin hankintahinta/ osake36,90EUR
Alin hankintahinta/ osake36,90EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.4.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 472 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-06 17:38 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/06/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+6+4+2016+HUG2001335.html

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Julkaistu: 2016-04-06 16:15:00 CEST

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
6.4.2016 klo 17.15

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä on yhteensä yhdeksän (9). Toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Markus Akermannin, Roberto Gualdonin, Stig Gustavsonin, Heikki Malisen, Saila Miettinen-Lähteen, Elisabeth Nilssonin, Jorma Ollilan ja Olli Vaartimon. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kati ter Horst. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimon.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa. Kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista, on 600 euroa/kokous Suomessa ja 1 200 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille.

Vuosipalkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että hallituksen jäsenet hankkivat 40 %:lla vuosipalkkiostaan Outokummun osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2016 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Nimitystoimikunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan osakkeenomistajien etua.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2017 asti. Tällä hetkellä Outokumpu omistaa 709 805 omaa osaketta.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 80 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10:1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2017 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.outokumpu.fi viimeistään 20.4.2016.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpuon ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fioutokumpu.com/stainless-newschoosestainless.outokumpu.com

Liitteet:
Outokumpu_AGM_resolutions_06042016_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Consti Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

Consti Group Plc

Consti Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2016, KLO 16.30

Consti Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

Consti Yhtiöt Oyj:n tänään pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Tapio Hakakarin.

Hallitus nimitti Tapio Hakakarin, Janne Näräsen ja Petri Rignellin jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan. Hallitus ei ole perustanut muita valiokuntia.

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:
Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2015 Consti-konsernin liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-06 15:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/06/Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+n+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokous+HUG2001235.html

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2016

Consti Group Plc

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2016

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2016, KLO 15.30

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2016

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 ja tilikauden tuloksen kirjaaminen

Consti Yhtiöt Oyj:n 6.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 8.4.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 15.4.2016.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Janne Näränen, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Hallituksen jäsenten hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 471 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) ja osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa aikaisemmat hallitukselle annetut valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Consti Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.consti.fi viimeistään 20.4.2016 alkaen.

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:
Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2015 Consti-konsernin liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-06 14:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/06/Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+6+4+2016+HUG2001174.html

M-Brain ostaa norjalaisen media intelligence -yhtiön Opointin

M-Brain Oy

M-Brain ostaa norjalaisen media intelligence -yhtiön Opointin

Mediatiedote 6.4.2016

M-Brain ostaa norjalaisen media intelligence -yhtiön Opointin

M-Brainista tulee Pohjoismaiden johtava alansa yhtiö

Suomalainen, globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys M-Brain Oy laajentaa toimintaansa ja ostaa norjalaisen mediaseurantaa ja -analyysejä tuottavan Opoint Holdingin. Kauppaan kuuluvat ostettavan yhtiön kolme tytäryhtiötä Norjassa, Ruotsissa ja Virossa. Opointin kaikki osakkeet siirtyvät M-Brainin omistukseen. Kaupan myötä M-Brainista tulee alansa suurin yritys Pohjoismaissa.

– Kauppa tukee strategista tavoitettamme olla toimialan markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Itämeren alueella, toteaa M-Brainin toimitusjohtaja Kim Nyberg.

– M-Brainin ja Opointin yhdistetty palvelutarjooma tulee olemaan ylivoimainen, sanoo Opointin toimitusjohtaja Terje Andersen.

Kaupan myötä mediaseurantaa tuottavan Opointin noin 150 työntekijää siirtyy M-Brainin palvelukseen. Opointin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 11 miljoonaa euroa.

Nybergin mukaan alalla on paljon erikokoisia lähinnä pieniä toimijoita, ja näin ollen on oletettavaa, että alan jo nyt nopea konsolidoituminen jatkuu. Digitalisaatio myös etenee muun muassa seurauksena perinteisen median murroksesta. Samalla syntyy koko ajan uusia sosiaaliseen mediaan erikoistuneita intelligence-yrityksiä sekä hybridipohjaisia ratkaisuja, joissa sähköinen kaupankäynti (eCommerce) ja Big Data yhdistyvät. Tämä kehitys johtaa yhä uusien tietotarpeiden syntymiseen.

Informaation määrä kasvaa, relevantin ja analysoidun tiedon määrä ei

Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja tietotulvan keskellä relevantin, analysoidun informaation merkitys johtamiselle ja liiketoimintapäätösten tekemiselle on tärkeämpää kuin koskaan.

– Vielä noin 10 vuotta sitten haaste oli ylipäätänsä löytää tietoa. Tänä päivänä haaste on liiallinen tiedon määrä, joka jatkaa kasvuaan eksponentiaalisesti. Tärkeää on löytää relevanttia tietoa ja samalla säästää tiedon käyttäjän aikaa. Tehokkain tapa hallita tätä on M-Brainin kaltaisella semanttisella Big Data -teknologialla yhdistettynä ihmisälyyn, toteaa Nyberg.

– Yritysten ongelma on, että liiketoimintatiedosta noin 60 prosenttia on historiallista informaatiota. Sisäiset raportit kertovat, mikä on toiminut ja mikä ei, mutta ne eivät kuitenkaan kerro, mitä tulisi tehdä juuri nyt tai tulevaisuudessa, Nyberg sanoo.

Joka vuosi varastoidun datan määrä kasvaa noin 28 prosenttia, mutta datan analysointi vain noin kuusi prosenttia. Yli puolella organisaatioista on vaikeuksia hallita kaikkea saamaansa informaatiota.

“M-Brainin Big Data -teknologia tekee verkkosisällöstä keskimäärin päivittäin 21 miljardia automaattista valintaa, joiden pohjalta seuloutuu noin 150 000 asiakkaillemme relevanttia artikkelikokonaisuutta. Tämä määrä on optimaalinen tämänhetkisen asiakaskuntamme kokoon nähden ja kasvaa asiakasmäärän myötä”, toteaa teknologiajohtaja Kimmo Valtonen. “Näistä kokonaisuuksista yrityksen asiantuntijat jalostavat asiakkaille päivittäin noin 10 tuhatta relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi.”

M-Brainin tiedonhakukoneiston toiminta perustuu siihen, että asiakkaille haetaan relevanttia dataa. Relevanssin laskemisessa käytetään automaattista data-analytiikkaa. M-Brainin analyytikot jalostavat tätä dataa edelleen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Samalla järjestelmä kehittyy ihmisten osallistuessa prosessiin ja opettaessa konetta tekemään yhä parempia lähde- ja sisältövalintoja. Opointin kehittämä mediamateriaalin käsittelyteknologia täydentää M-Brainin teknologiaa tehden M-Brainista myös yhden alansa johtavista teknologiatarjoajista.

Lisätietoja:

Kim Nyberg, toimitusjohtaja, M-Brain
S-posti: kim.nyberg@m-brain.com
Puh. +358 (0)400 430 538

Joakim Nyberg, strategiajohtaja, M-Brain
S-posti: joakim.nyberg@m-brain.com
Puh. +358 44 538 9227

M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot 14 maassa. Yhtiön palvelussa yhdistyvät oman Big Data -teknologian teho ja ihmistyön mahdollistama lisäarvo. M-Brain tarjoaa media- ja business intelligence -ratkaisuja, jotka koostuvat analyysi- ja konsultointipalveluista, seurantapalveluista sekä työkaluista ja teknologiasta. Yhtiö tuottaa asiakkailleen päätöksenteossa tarvittavaa tietoa, ja palveluista hyötyvät monenlaiset käyttäjät organisaatiosta, toimialasta, työnkuvasta tai kielestä riippumatta. Lisätietoa osoitteessa www.m-brain.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-06 14:05 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/06/M+Brain+ostaa+norjalaisen+media+intelligence+yhti%C3%B6n+Opointin+HUG2001104.html

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Corporation

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 6.4.2016 klo 14.45 EET

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 6. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) omistus UPM:n osake- ja äänimäärästä rahoitusvälineiden kautta on 5. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut 35 811 393 osakkeeseen, mikä vastaa 6,71 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 5.4.2016 oli 7,60 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

Norges Bankin osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,89 % 6,71 % 7,60 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 3,57 % 4,03 % 7,60 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuusOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)
FI0009005987 4 758 496 0,89 %
A YHTEENSÄ 4 758 496 0,89 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonneEräpäiväToteutus-aikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Osakelainaus (takaisinotto-oikeudella) N/A Milloin tahansa 35 811 393 6,71 %
B YHTEENSÄ 35 811 393 6,71 %

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-06 13:45 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/06/Norges+Bankin+omistus+UPM+n+osakkeista+ja+%C3%A4%C3%A4nist%C3%A4+rahoitusv%C3%A4lineiden+kautta+on+noussut+yli+5+prosentin+rajan+HUG2001150.html

Baswarelle laskuautomaatio- ja verkkolaskupalvelusopimus luksustuotteiden vähittäismyyjän kanssa Ranskassa

Basware

Baswarelle laskuautomaatio- ja verkkolaskupalvelusopimus luksustuotteiden vähittäismyyjän kanssa Ranskassa

Basware Oyj, pörssitiedote, 6.4.2016 klo 14:30

Baswarelle laskuautomaatio- ja verkkolaskupalvelusopimus luksustuotteiden vähittäismyyjän kanssa Ranskassa

Basware on solminut sopimuksen laskuautomaatio- ja verkkolaskupalvelujen toimittamisesta luksustuotteiden vähittäismyyjän kanssa, joka on uusi asiakas Ranskassa. Ratkaisut toimitetaan pilvipohjaista ja joustavaa Alusta-teknologiaa hyödyntäen. Sopimus sisältää laskuautomaation ja kaikkien saapuvien laskujen vastaanottamisen verkkolaskuina sekä skannauspalvelut. Sopimuksen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa viiden vuoden aikana.

“Olemme tyytyväisiä strategisesta kumppanuudesta uuden merkittävän asiakkaan kanssa ja siitä, että toimitamme palveluja, jotka parantavat asiakkaan taloustoimintoja ja parantavat suhteita toimittajiin, jotka voivat helposti käydä kauppaa kaikkialla maailmassa Baswaren verkoston kautta. Verkkolaskutus on keskeinen täysin automatisoidun ostoreskontran mahdollistaja. Baswaren palvelujen avulla asiakas voi vastaanottaa kaikki 300 000 vuotuista laskuaan verkkolaskuina helposti ja turvallisesti, mikä tuottaa merkittäviä kustannus- ja prosessihyötyjä”, Basware Oyj:n toimitusjohtaja Esa Tihilä kertoo.

Lisätietoja:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, viestintäjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 557 3822

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat

Basware
Basware (Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi/sijoittajat.

Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa ja pysy ajan tasalla tilaamalla tuoreimmat uutiset.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-06 13:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/06/Baswarelle+laskuautomaatio+ja+verkkolaskupalvelusopimus+luksustuotteiden+v%C3%A4hitt%C3%A4ismyyj%C3%A4n+kanssa+Ranskassa+HUG2001130.html

IXONOSIN KOTIMAINEN CLOUD JA HOSTING -LIIKETOIMINNAN SOPIMUSKANTA SIIRTYY DATACENTER FINLAND OY:LLE

IXONOSIN KOTIMAINEN CLOUD JA HOSTING -LIIKETOIMINNAN SOPIMUSKANTA SIIRTYY DATACENTER FINLAND OY:LLE

Julkaistu: 2016-04-06 12:00:00 CEST
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOSIN KOTIMAINEN CLOUD JA HOSTING -LIIKETOIMINNAN SOPIMUSKANTA SIIRTYY DATACENTER FINLAND OY:LLE

Helsinki, Suomi, 2016-04-06 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 6.4.2016 klo 13:00

IXONOSIN KOTIMAINEN CLOUD JA HOSTING -LIIKETOIMINNAN SOPIMUSKANTA SIIRTYY DATACENTER FINLAND OY:LLE

Ixonos Oyj:n tytäryhtiö Ixonos Finland Oy ja DataCenter Finland Oy ovat tänään solmineet sopimuksen, jolla DataCenter Finland Oy on ostanut Ixonosin kotimaisen Cloud ja Hosting -liiketoiminnan sopimuskannan.

Ixonos keskittyy jatkossa Discover, Design, Deliver strategiansa toteuttamiseen ja käyttää kaupan myötä vapautuvan osaamisensa DevOps palveluiden rakentamiseen ja toimittamiseen.

DataCenter Finland Oy on vastuullinen suomalainen konesalitoimija, jonka päätehtävänä on varmistaa asiakkaidensa tulevaisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus. Kaupan myötä DataCenter Finland Oy:lle siirtyvä sopimuskanta tukee heidän strategiaansa erinomaisesti.

Kauppa ei vaikuta Ixonos Finland Oy:n tulokseen, eikä sillä ole olennaista positiivista vaikutusta yhtiön kassaan.

Lisätietoja:

Ixonos Oyj, Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Ixonos Oyj, Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
Ixonos_DCF_Cloud_pörssitiedote_6.4.2016_final.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza-ketjun vertailukelpoisen myynnin kasvu 20,0 prosenttia maaliskuussa

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza-ketjun vertailukelpoisen myynnin kasvu 20,0 prosenttia maaliskuussa

Kotipizza Group Oyj

Pörssitiedote 6.4.2016, klo 13.00 (EET)

Kotipizza-ketjun vertailukelpoisen myynnin kasvu 20,0 prosenttia maaliskuussa

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Kotipizza-ravintoloiden myynti kasvoi maaliskuussa 19,3 prosenttia edellisvuodesta. Vertailukelpoinen myynti (same-store sales) nousi 20,0 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu 236 ravintolan myyntilukuihin.

Tänä vuonna maaliskuun myynti oli 7,04 miljoonaa euroa, kun viime vuonna samaan aikaan myynti oli 5,90 miljoonaa euroa. Ketjun historian paras kuukausimyynti saavutettiin heinäkuussa 2015, jolloin myynti oli 7,07 miljoonaa euroa.

Kumulatiivinen ketjumyynti tilikauden alusta (1.2.-31.3.) on kasvanut 15,6 prosenttia edellisvuodesta 13,3 miljoonaan euroon.

Kotipizza-ketjun kuukausimyynnit Suomessa

Maaliskuu20162015
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 7 038 5 897
Muutos (%) 19,3
Kotipizza-ravintoloiden määrä 252 264

Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kotipizza Group lyhyesti

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2015 lopussa 257 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2015 oli 77,3 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2015 oli 56,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 5,03 miljoonaa euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-06 12:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/06/Kotipizza+Group+Oyj+Kotipizza+ketjun+vertailukelpoisen+myynnin+kasvu+20+0+prosenttia+maaliskuussa+HUG2001100.html

Nokia ilmoitti henkilöstövähennyksistä osana maailmanlaajuista synergia- ja muutosohjelmaansa

NOKIA

Nokia ilmoitti henkilöstövähennyksistä osana maailmanlaajuista synergia- ja muutosohjelmaansa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
6.4.2016 klo 12.15

Nokia ilmoitti henkilöstövähennyksistä osana maailmanlaajuista synergia- ja muutosohjelmaansa

Nokia julkisti tänään aloittavansa toimenpiteet vähentääkseen yhtiön henkilöstömäärää maailmanlaajuisesti osana synergia- ja muutosohjelmaansa. Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia tavoittelee 900 miljoonan euron Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvien synergiaetujen saavuttamista operatiivisissa kuluissa vuositasolla vuoden 2018 aikana. Nokia ryhtyy samanaikaisesti toimiin sopeuttaakseen toimintansa haastavaan markkinatilanteeseen ja siirtääkseen resurssejaan tulevaisuuden teknologioihin kuten 5G, pilvipalvelut ja esineiden internet. Yhtiö jatkaa osana synergia- ja muutosohjelmaa säästöjen tavoittelemista maailmanlaajuisesti myös kiinteistöjen, palveluiden, hankintojen, jakeluketjun ja valmistuksen osalta.

Henkilöstövähennysten arvioidaan tapahtuvan vuoteen 2018 mennessä yhtiön synergiatavoitteiden saavuttamiselle annetun aikataulun mukaisesti. Vähennykset keskittyvät pääasiassa niille alueille, joilla on päällekkäisyyksiä kuten tutkimus ja tuotekehitys, alueelliset ja myyntiorganisaatiot sekä konsernin tukitoiminnot. Nokia eritteli nämä alueet 29.10.2015 päivittäessään synergiatavoitteensa.

Nokian edustajat tapaavat tänään yhtiön kahden eurooppalaisen yritysneuvoston kanssa käynnistääkseen prosessin. Henkilöstön edustajien kanssa järjestetään vastaavia kokouksia ja konsultaatiomenettelyitä lähiviikkojen aikana lähes 30 maassa. Menettelytavat ja aikataulut vaihtelevat maasta riippuen.

“Nämä toimenpiteet on suunniteltu varmistamaan Nokian vahva toimialajohtajuus jatkossakin”, sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. “Julkistaessamme Alcatel-Lucent-kaupan sitouduimme saavuttamaan 900 miljoonan euron synergiahyödyt, eikä tämä sitoumuksemme ole muuttunut. Tiedostamme myös toimenpiteillämme olevan suoria inhimillisiä seurauksia ja etenemme yhtiömme arvojen mukaisesti sekä tarjoten siirtymävaiheen tukipalveluita niille työntekijöille, joihin toimenpiteillämme on vaikutusta.”

Nokia suunnittelee julkistavansa tietoa synergia- ja muutosohjelmansa toteutumisesta neljännesvuosittaisten tuloskatsaustensa yhteydessä.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna 15.4.2015 julkistetusta ja vuoden 2016 alussa toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat;B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, työpaikkojen vähentämiseen ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien odotetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset;H) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja I) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät “uskoa”, “odottaa”, “ennakoida”, “ennustaa”, “näkee”, “tavoitella”, “arvioida”, “on tarkoitettu”, “tähdätä”, “suunnitella”, “aikoa”, “keskittyä”, “jatkaa”, “arviomme mukaan”, “pitäisi”, “tulee” tai muut vastaavat ilmaisut.Tällaiset lausumat perustuvat johtomme parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka heillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, mukaan lukien kykymme integroida Alcatel Lucent liiketoimintaamme tavoiteaikataulussa sekä toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 4) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 5) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä samalla kun vähennämme työpaikkoja; 6) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 7) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 8) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 9) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 10) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 11) odottamattomat vastuut, jotka liittyvät eläkesuunnitelmiin, vakuutusasioihin ja työntekijöihin; ja 12) Alcatel Lucentin hankintaan liittyvät odottamattomat vastuut tai muut asiat, kuten eläkkeisiin, työsuhteen päättymisen jälkeen tarjottaviin etuuksiin, sairaus- ja henkivakuutuksiin ja muihin henkilöstöasioihin liittyvät vastuut, odotettua korkeammat transaktiokustannukset, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon “Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors” alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-06 11:15 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/06/Nokia+ilmoitti+henkil%C3%B6st%C3%B6v%C3%A4hennyksist%C3%A4+osana+maailmanlaajuista+synergia+ja+muutosohjelmaansa+HUG2001037.html

facebook twitter