Etusivu » Arkistot 5.4.2016

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.4.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.4.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 5.4.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.4.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 5.4.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 115 osaketta
Kokonaishinta 4 249,25 EUR
Keskihinta/ osake 36,9500 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 36,95 EUR
Alin hankintahinta/ osake 36,95 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.4.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 422 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-05 17:33 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/05/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+5+4+2016+HUG2000845.html

Nixu Oyj : Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.4.2016

Nixu Corporation

Nixu Oyj : Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.4.2016

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 5.4.2016 kello 18.00
Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.4.2016
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2015.
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet: Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros ja Tuija Soanjärvi. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Kimmo Rasilan ja varapuheenjohtajaksi Marko Kaupin.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 100 euroa kuukaudessa; ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 400 euroa kuukaudessa. Päätettiin lisäksi, että hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.
2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 550 083,15 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 ovat merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2016.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 120 000 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden antamisiin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Tällä valtuutuksella ei kumota yhtiökokouksen 30.10.2014 antamaa osakeantivaltuutusta, joka on voimassa 30.10.2019 saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle 2014 toteutetun ja kohdan 15 perusteella toteutettavien kannustinohjelmien ehtojen mukaisissa hankintatilanteissa
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
(i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 200 000 kappaletta.
(ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä.
(iii) Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.
(iv) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
(v) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Nixu Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen
puhelin: 040 832 1832
Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Markets Oy, puhelin: 020 743 0280
Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi
Nixu lyhyesti:
Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Vuoden 2015 liikevaihtomme oli 18 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-05 17:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/05/Nixu+Oyj+Nixu+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+5+4+2016+HUG2000631.html

Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat 2016

Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat 2016

Julkaistu: 2016-04-05 17:00:00 CEST
Fortum
Pörssitiedote
Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat 2016

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2016 KLO 18.00

Fortum Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Sari Baldaufin (puheenjohtaja), Eva Hamiltonin, Tapio Kuulan ja Veli-Matti Reinikkalan.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi valittiin Kim Ignatius (puheenjohtaja), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel ja Jyrki Talvitie.

Fortum Oyj
Sophie Jolly
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Julkaistu: 2016-04-05 16:50:00 CEST
Fortum
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2016 KLO 17.50

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä 977 203 749,50 euroa, ja että loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2016.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2015 kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi tulevalla toimikaudella seuraavasti:

puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa
varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa,
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa, sekä

tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkiota maksetaan 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kahdeksan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Sari Baldauf, varapuheenjohtajaksi Kim Ignatius ja jäseniksi Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Tapio Kuula, Veli-Matti Reinikkala ja Jyrki Talvitie.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin tämän tiedotteen liitteessä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

• Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
• Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
• Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
• Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi hankintojen, investointien tai muiden liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä, taikka säilytettäväksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita ei voida hankkia käytettäväksi yhtiön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

• Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
• Omia osakkeita voidaan luovuttaa hankintojen, investointien tai muiden liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä. Omia osakkeita ei voida luovuttaa yhtiön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi.
• Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Painavasta taloudellisesta syystä omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19.4.2016 lukien.

Fortum Oyj
Sophie Jolly
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Liitteet:
Fortumin hallitus 2016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Metsosta

Metso Corporation

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Metsosta

Metso Oyj:n pörssitiedote 5.4.2016 klo 17:00 paikallista aikaa

Metso Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Metson osakkeita ja Metson osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen BlackRock, Inc.:in hallinnoimien rahastojen omistusosuuden muutoksesta.

BlackRock, Inc.:in hallinnoimien rahastojen omistusmäärä ylitti 5 prosentin kynnyksen 4.4.2016. BlackRock, Inc.:lla oli 4.4.2016 hallussaan 7 816 776 Metson osaketta, mikä vastaa 5,19 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

BlackRock, Inc.:in hallinnoimien rahastojen omistusmäärä ja rahoitusvälineisiin perustuva omistusmäärä oli 10 161 873 Metson osaketta 4.4.2016 mikä vastaa 6,75 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OM Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-05 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/05/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+ja+6+n+mukainen+ilmoitus+BlackRock+Inc+n+omistus+Metsosta+HUG2000768.html

VALOE ON VASTAANOTTANUT SAVCOR COMMUNICATIONSILTA ILMOITUKSEN SAATAVIEN SIIRROSTA

VALOE ON VASTAANOTTANUT SAVCOR COMMUNICATIONSILTA ILMOITUKSEN SAATAVIEN SIIRROSTA

Julkaistu: 2016-04-05 15:50:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE ON VASTAANOTTANUT SAVCOR COMMUNICATIONSILTA ILMOITUKSEN SAATAVIEN SIIRROSTA

Valoe Oyj Pörssitiedote 5.4.2016 klo 16.50

VALOE ON VASTAANOTTANUT SAVCOR COMMUNICATIONSILTA ILMOITUKSEN SAATAVIEN SIIRROSTA

Savcor Communications Pty. Ltd on ilmoittanut Valoelle sopineensa australialaisen EMEFCY Group Ltd:n (ent. Savcor Group Ltd.) kanssa saatavien siirrosta. Valoen noin 0,8 miljoonan euron laina korkoineen EMEFCY Groupilta on siirtynyt Savcor Communicationsille 5.4.2016.

Valoen ja Savcor Communications välinen laina erääntyy 31.12.2016 elleivät osapuolet sitä ennen muuta sovi. Lainan korko on 10,75%. Lainalle ei ole asetettu vakuuksia.

Mikkelissä 5. päivänä huhtikuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082, email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Valoe: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Julkaistu: 2016-04-05 15:45:00 CEST
Valoe Oyj
Pörssitiedote
Valoe: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe Oyj Pörssitiedote 5.4.2016 klo 16.45

Valoe: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe Oyj on vastaanottanut Savcor Communications PTY.LTD:ltä 5.4.2016 ilmoituksen, jonka mukaisesti sen osakeomistus Valoesta on noussut yli 15 %:n rajan 5.4.2016 tehtyjen osakekauppojen seurauksena, jossa Savcor Communications PTY.LTD on hankkinut kaikki australialaisen EMEFCY Group Ltd:n (ent. Savcor Group Ltd.) omistamat Valoen osakkeet.

Savcor Communications PTY.LTD hankki kaupantekohetkellä yhteensä 133 333 333 kpl Valoen osaketta, mikä edustaa yhteensä noin 15,5 %:n osuutta Valoen yhteensä 862 472 136 osakkeesta ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Savcor Communications PTY.LTD:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,5 % 0 % 15,5 %

Savcor Communications PTY.LTD ei ole aiemmin omistanut Valoen osakkeita. Savcor Communications PTY. LTD on Savisalojen perheen lähipiiriyhtiö.

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009006951 133 333 333 0 15,5 % 0 %
A YHTEENSÄ 133 333 333 0 15,5 % 0 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
B YHTEENSÄ

Mikkelissä 5. päivänä huhtikuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Konecranes julkistaa tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa 27.4.2016

Konecranes julkistaa tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa 27.4.2016

Julkaistu: 2016-04-05 14:30:00 CEST
Konecranes Oyj
Pörssitiedote
Konecranes julkistaa tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa 27.4.2016
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2016 klo 15:30

Konecranes julkistaa tammi-maaliskuun osavuosikatsauksena keskiviikkona 27.4.2016 klo 9.00. Tulostiedote löytyy yhtiön internetsivuilta www.konecranes.com julkistuksen jälkeen.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään ravintola Savoyn Salikabinetissa (os. Eteläesplanadi 14) klo 11.00 alkaen. Tilaisuudessa osavuosituloksen esittelevät toimitusjohtaja Panu Routila ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Osallistuminen webcastin kautta

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön internetsivujen (www.konecranes.com) kautta. Lähetys alkaa klo 11.00. Nauhoite tiedotustilaisuudesta löytyy yhtiön internetsivuilta myöhemmin samana päivänä.

Osallistuminen puhelimitse

Englanninkieliseen tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:

Belgia: +32(0)2 400 1973
Hollanti: +31 (0)20 716 8253
Irlanti: +358 (0)1 246 5604
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1933
Norja: +47 2350 0485
Ranska: +33 (0)1 7677 2235
Ruotsi: +46 (0)8 5065 3931
Saksa: +49 (0)69 2222 10642
Suomi: +358 (0)9 2310 1618
Sveitsi (Zurich): +41 (0)44 580 7218
Tanska: +45 3271 1664
Yhdysvallat: +1 646 254 3374

Tilaisuuden nimi (Event title): Konecranes interim report, January-March 2016
Konferenssitunnus (Conference id): 278 4212

Tiedotustilaisuuden lopuksi on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Konecranes Oyj
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 900 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nesteen turvallisuusjohtajaksi Ari Palmroos

Neste Corporation

Nesteen turvallisuusjohtajaksi Ari Palmroos

Neste Oyj
Lehdistötiedote
5.4.2016 klo 15.30

Nesteen turvallisuusjohtajaksi Ari Palmroos

Ari Palmroos (synt. 1962, DI, MBA) on nimitetty Nesteen turvallisuusjohtajaksi. Turvallisuusorganisaation keskeinen tehtävä on kehittää Nesteen turvallisuuskulttuuria sekä parantaa turvallista käyttäytymistä ja tietoisuutta. Palmroos johtaa tehtävässään 35 hengen turvallisuusorganisaatiota. Hän aloittaa työt Nesteellä viimeistään syyskuun alussa 2016.

“Olen erittäin iloinen saadessamme Arin turvallisuustiimiimme. Turvallinen toiminta on Nesteelle kaikki kaikessa paitsi henkilöstön hyvinvoinnin myös toiminnan luonteemme vuoksi. Turvallisuusvisiomme mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Haluamme viedä turvallisuusasiat koko yhtiössä uudelle tasolle”, kertoo Hannele Jakosuo-Jansson, Nesteen henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja.

Palmroos siirtyy Nesteelle UPM-Kymmenen OHS Director tehtävästä. Lisäksi hänellä on useamman vuoden kokemus turvallisuus- ja linjajohdon tehtävistä Fortumilta, Borealikselta ja Nesteeltä.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-04-05 14:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/04/05/Nesteen+turvallisuusjohtajaksi+Ari+Palmroos+HUG2000692.html

Operatiivinen katsaus Glastonin yhtiökokouksessa: nanoteknologiaprojekti etenee suunnitellusti

Operatiivinen katsaus Glastonin yhtiökokouksessa: nanoteknologiaprojekti etenee suunnitellusti

Julkaistu: 2016-04-05 13:00:00 CEST
Glaston Oyj Abp
Pörssitiedote
Operatiivinen katsaus Glastonin yhtiökokouksessa: nanoteknologiaprojekti etenee suunnitellusti

Helsinki, Suomi, 2016-04-05 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 5.4.2016 kello 14.00

Operatiivinen katsaus Glastonin yhtiökokouksessa: nanoteknologiaprojekti etenee suunnitellusti

Glaston Oyj Abp pitää varsinaisen yhtiökokouksensa tänään tiistaina 5.4.2016 klo 15 alkaen Helsingissä. Toimitusjohtaja Arto Metsänen kertoo esityksessään yhtiön vuoden 2015 taloudellisesta kehityksestä, yhtiön strategiasta vuosille 2016-2018 sekä tulevaisuuden näkymistä. Osana strategian esitystä Machines-liiketoiminnan johtaja Juha Liettyä kertoo Kaliforniassa sijaitsevasta nanoteknologiaprojektista.

Katsauksessaan toimitusjohtaja toistaa 11.2.2016 julkistetut vuoden 2016 näkymät: Glastonin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman alle vuoden 2015 tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan vuoden 2015 tasolla. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 milj. euroa).

Glaston julkisti uuden strategiansa maaliskuussa 2016. Strategian kulmakiviä ovat kasvu, teknologiajohtajuus sekä toimialan paras asiakaskokemus. Glastonin vahvin osaaminen on tasokarkaisuteknologiassa. Glastonin kasvutavoitetta tässä segmentissä tukee arkkitehtuurilasin kasvava kysyntä.

Glaston hakee myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvistä lasiteknologioista. Älylasimarkkina on voimakkaassa kehitysvaiheessa ja sen kasvua ajavat energiansäästötarpeet ja ympäristötietoisuus.

Vuoden 2015 lopussa Glaston tiedotti strategisesta investoinnistaan kalifornialaiseen älylasien kehittämiseen erikoistuneeseen yritykseen. Glaston toimii projektissa tuotantolinjojen tuotekehittäjänä, suunnittelijana, valmistajana ja myyjänä. Projekti etenee suunnitellusti ja prototyyppilinja valmistuu arviolta syksyllä 2016.

Älylasimarkkina on vielä kehitysvaiheessa ja hakee teknologista läpimurtoaan. Mikäli nyt kehitettävänä oleva teknologia on kaupallistettavissa käynnistyy tuotantolinjojen myynti arviolta vuonna 2018. Tuotantolinjojen arvioitu vuosittainen tarve on 1-4 kappaletta. Glaston toimittaa yksinoikeudella pilottivaiheen integroidun älylasilinjan sekä jatkossa älylasilinjoihin liittyvät ohuen lasin lämpökäsittelykoneet. Näistä mahdollisista konekaupoista tiedotetaan tiedonantopolitiikan mukaisesti.

Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.glaston.net kello 15 mennessä.

Lisätietoja:

Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 500
Juha Liettyä, Machines-liiketoiminnan johtaja, puh. 010 500 6310

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle.Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n Small Cap -listalla.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter