Etusivu » TRAINERS’ HOUSE OYJ – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TRAINERS’ HOUSE OYJ – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TRAINERS’ HOUSE OYJ – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2016-03-23 14:15:00 CET
Trainers' House Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
TRAINERS’ HOUSE OYJ – VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Espoo, 2016-03-23 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23.3.2016 klo 15:15

Trainers’ House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2016 Espoossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,että osinkoa tilikaudelta 2015 ei jaeta ja että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön kertyneiden tappioiden kattamiseksi ylikurssirahastoa alennetaan 494.539,16 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alennetaan 36.461.365,15 eurolla emoyhtiön taserakenteen selkeyttämiseksi. Alentamisen jälkeen molemmat rahastot on käytetty kokonaan. Kaikkien ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen yhtiölle kertyneet voittovarat ovat -1.512.503,58 euroa lisättynä tilikauden 2015 voitolla 604.019,85 euroa, eli yhteensä -908.483,73 euroa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista yhtiölle itselleen kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen voi olla enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

TRAINERS’ HOUSE OYJ
Arto Heimonen
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, puh. 040 412 3456

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liitteet:
Pörssitiedote 23.3.2016 FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter