Etusivu » TAKOMA OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.11.2015-3.3.2016

TAKOMA OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.11.2015-3.3.2016

TAKOMA OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.11.2015-3.3.2016

Julkaistu: 2016-03-03 09:00:00 CET
Takoma Oyj
Pörssitiedote
TAKOMA OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.11.2015-3.3.2016

Takoma Oyj Pörssitiedote 3.3.2016 klo 10:00

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Takoma-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ajalla 1.11.2015-31.1.2016 oli 3,16 (4,03) milj. euroa. Liikevaihto oli vertailukauteen nähden 22 % pienempi. Konsernin liikevaihdosta tuli voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen 95 % (90 %), energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajille 2 % (5 %) sekä muun teollisuuden tarpeisiin 3 % (5 %). Takoman liikevaihto on laskenut huomattavasti vertailukauteen nähden johtuen heikosta markkinatilanteesta.

Takoma-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ajalla 1.11.2015-31.1.2016 oli -0,20 (0,03) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liiketulos-% oli -6,4 % (0,8 %).

Konsernin tilauskanta 31.1.2016 oli 4,12 (5,31) milj. euroa, pienennystä 23 %. Tilauskanta on pienentynyt selvästi. Markkinat eivät edelleenkään ole ennustettavissa eivätkä asiakkaat ole käynnistäneet suuria investointihankkeita. Tämä johtuu edelleen jatkuvasta öljyn matalasta hinnasta ja yleisestä epävarmuudesta markkinoilla.

Konsernin henkilömäärä oli 31.1.2016 yhteensä 85 (92) henkilöä.

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2. helmikuuta 2016 Tampereella. Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Miikka Laine, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Tommilan ja varapuheenjohtajaksi Miikka Laineen.

SANEERAUSOHJELMA

Katsauskauden aikana Takoma-konsernin ulkopuolisia saneerausvelkoja on lyhennetty 0,15 miljoonaa euroa saneerausohjelman mukaisesti. Seuraava saneerausohjelman mukainen lyhennyspäivä on 31.3.2016. Takoma Oyj:n saneerausohjelma päättyy 31.3.2022 ja Takoma Gears Oy:n 31.3.2021.

Pitkäaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 31.1.2016 yhteensä 4,11 milj. euroa, joista korollisia 1,88 milj. euroa. Lyhytaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 31.1.2016 yhteensä 0,76 milj. euroa, joista korollisia yhteensä 0,38 milj. euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan talouden hidas kasvu ja epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Vaikka yhtiön tavoitteena on kasvattaa asiakaspohjaansa, nykyinen volyymin kasvu on tullut muutamalta pääasiakkaalta. Siten asiakasriippuvuus on edelleen yhtiön liiketoimintaan huomattavasti vaikuttava riski.

Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset riskit ja rahoitusriskit liittyvät hyväksytyn yrityssaneerausohjelman lyhennysohjelman toteuttamiseen ja Takoman kykyyn hankkia riittävä rahoitus rahoittaakseen käyttöpääomatarpeensa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit. Emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää Takoma Gears Oy:n kykyä maksaa saneerausohjelman puitteissa määritellyt hallintopalveluveloitukset.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Offshore-markkina on edelleen erittäin alhaisella tasolla. Öljyn hinta on jäänyt alhaiseksi, jopa alle tuotantokustannusten. Tämä on estänyt uusinvestoinnit. Tähän tilanteeseen ei ole näkyvissä nopeaa muutosta. Kysyntä on kuitenkin pysynyt kohtuulisella tasolla risteilijöiden ja muiden potkurilaitteiden osalta. Erityisesti Euroopan telakoiden risteilyalusten tilauskanta on ollut hyvä. Kilpailu laivojen kansilaitteissa on kuitenkin vastaavasti selkeästi kiristynyt, mikä osaltaan heikentää myös Takoman näkymiä. Markkinoiden suunta on edelleen epävarma. Kilpailu jatkuu kovana, sillä muutkin alan toimijat kärsivät kysynnän supistumisesta ja lyhyestä tilauskannasta.

Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Takoma-konserni on siirtynyt julkaisemaan kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon osavuotiset selvitykset osavuosikatsausten sijaan.

Tampereella 3.3.2016

Takoma Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Jari Lilja, toimitusjohtaja, puhelin 0400 244 040

Tapio Tommila, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 527 6311

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter