Etusivu » St1 Nordic Oy:n tilinpäätostiedote 2015

St1 Nordic Oy:n tilinpäätostiedote 2015

St1 Nordic Oy

St1 Nordic Oy:n tilinpäätostiedote 2015

St1 Nordic Oy, YHTIÖTIEDOTE 31.3.2016 KLO 15.00

ST1 NORDIC OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2015 2014 2014
pro forma(*
Liikevaihto, MEUR 3602,4 3847,6 2720,8
Liikevoitto, MEUR 86,7 72,6 45,3
Liikevoitto % liikevaihdosta 2,4 1,9 1,7
Tilikauden tulos, MEUR 72,4 57,0 38,2
Oman pääoman tuotto % 28,0 24,0
Omavaraisuusaste 26,7 28,3

St1 Nordic -konsernin merkittävin tapahtuma vuonna 2015 oli norjalaisen Smart Fuel AS:n osto Shell Explorations and Production Holdings B.V.ltä 1.10.2015. Smart Fuel AS harjoittaa liikenne- ja lämmityspolttonesteiden kauppaa Norjassa ja jatkaa Shell-liikemerkin käyttöä huoltoasemilla lisenssisopimuksella. Yrityskauppa nosti konsernin huoltoasemien määrää 400 asemalla lähes 1.500 asemaan. Smart Fuel AS:n toiminnot on integroitu St1:n toimintamalliin ja yhtiön toimitusjohtajana toimii myös St1 Oy:n toimitusjohtajana jatkava Mika Wiljanen. Kilpailuviranomaisen määräyksestä St1 Nordic joutuu luopumaan ennestään Norjassa omistamastaan 39 St1-automaattiaseman ketjusta. Tätä koskeva osakekauppasopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2016. Kauppa vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja sen arvioidaan toteutuvan toisen kvartaalin aikana.

St1 Nordic -konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 3.602,4 miljoonaa euroa, mikä oli 245,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden pro forma -liikevaihto. Vuoden 2015 luvut sisältävät Smart Fuel AS:n viimeisen kvartaalin tuloksen. Liikevaihdon pieneneminen johtui tuotehintojen laskusta raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan putoamisen myötä. Liikevaihdosta 38 % tuli Suomesta, 48 % Ruotsista ja 14 % Norjasta.

Liikevoitto kasvoi 86,7 miljoonaan euroon edellisvuoden pro forma -luvusta
72,6 miljoonaa euroa. Sekä asematoimintojen että suoramyynnin tulos
kehittyi suotuisasti.

Kustannustehokkaan operoinnin saavuttamiseksi Smart Fuel AS:n henkilöstörakennetta kevennettiin loppuvuonna 2015 ja yhtiö kirjasi tästä 7 miljoonan euron kulun, mikä rasitti liikevoittoa. Tulos verojen jälkeen oli 72,4 miljoonaa euroa (edellisen vuoden pro forma -tulos 57,0 miljoonaa euroa).
Vuoden 2014 pro forma -tuloslaskelmatiedot sisältävät Ruotsissa lokakuussa 2014 konserniin siirtyneet
vähittäismyynti- ja markkinointitoiminnot koko vuodelta. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin oma pääoma kasvoi 320,8 miljoonaan euroon sisältäen 56 miljoonan euron lisäyksen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Anti oli osoitettu St1 Nordicin nykyisille omistajille ja sen tavoitteena oli konsernin pääomarakenteen vahvistaminen Norjan yrityskauppaa varten.

Liiketoiminnan vahva kassavirta, 175,5 miljoonaa euroa oli hyvän tuloskehityksen ja käyttöpääoman tehostuksen ansiota.

Kim Wiio, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

St1:n asema pohjoismaisena energiayhtiönä ja polttoaineiden jälleenmyyjänä vahvistui Shellin Norjan markkinointiyhtiön, Smart Fuel AS:n, oston myötä. Vahva jalansija Norjassa tasapainottaa St1 Nordicin perusliiketoiminnan alueellista jakautumista Suomen, Ruotsin ja Norjan toimintojen ollessa nyt varsin samankokoisia. Kauppa toteutui suunnitellun aikataulun mukaisesti ja liiketoiminnan haltuunotto on tapahtunut ripeästi. Henkilöstöä koskenut uudelleenorganisointi oli valitettava mutta välttämätön toimenpide kilpailukykyisen organisaation aikaansaamiseksi.

Toimialamme markkinat pysyivät tasaisina ja toimintaympäristömme vakaana. Yleinen talouskehitys ja raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan muutokset eivät ole vaikuttaneet merkittävästi St1 Nordicin tulokseen. Osakkuusyhtiömme Tuuliwatti jatkoi kasvuaan rakennuttaen valmiiksi noin 65 % investointiohjelmastaan.

Lähdemme vuoteen 2016 tavoitteenamme kasvattaa tulosta vuoden 2015 tasolta Norjan toimintojen myötä. Jatkamme kustannustehokkuuden optimointia kaikessa toiminnassamme. Teimme helmikuussa 2016 päätöksen geotermisen energian pilottilaitoksen rakentamisesta Espoon Otaniemeen. Rakentaminen alkaa keväällä ja laitoksen arvioidaan olevan tuotannossa vuonna 2017. St1 Biofuels Oy toimittaa North European Bio Tech:lle ensimmäisen puupohjaista raaka-ainetta hyödyntävän Cellunolix®-etanolilaitoksen. Rakennustyöt Kajaanissa ovat käynnissä ja laitos tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2016 aikana.

St1 jatkaa visionsa mukaisesti fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä korvaavien kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden ja energianlähteiden kehittämistä. Biopolttoaineiden merkitys korostuu vahvasti toiminnassamme ja panostukset tuulivoimaan jatkuvat Tuuliwatin investointiohjelman mukaan.

Tilintarkastettu taloudellinen informaatio:

Konsernituloslaskelma 1.1.2015-31.12.2015, 1.1.2014-31.12.2014, pro forma tilintarkastamaton 1.1.2014-31.12.2014

Konsernitase 31.12.2015, 31.12.2014

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2015-31.12.2015, 1.1.2014-31.12.2014

St1 Nordic Oy julkaisee vuosikertomuksen 2.5.2016 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2016.

Lisätietoja:

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263

Toimitusjohtaja Kim Wiio 010 557 11

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-31 14:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/31/St1+Nordic+Oy+n+tilinp%C3%A4%C3%A4tostiedote+2015+HUG1999152.html

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!