Etusivu » PANOSTAJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015-31.1.2016

PANOSTAJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015-31.1.2016

PANOSTAJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015-31.1.2016

Julkaistu: 2016-03-03 09:00:00 CET
Panostaja Oyj
Osavuosikatsaus
PANOSTAJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015-31.1.2016

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.3.2016 klo 10.00

1.11.2015–31.1.2016 (3 kk)

Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi yli 50 % edellisvuoden tasosta. Merkittävin syy liikevaihdon kasvuun on Multiprint-konsernin hankinta kesäkuussa 2015. Granon liikevoitto parani vastaavasti 0,8 milj. eurosta 1,3 milj. euroon. Multiprint – järjestelyn integraatio eteneeKotiSunin kasvu jatkui katsauskaudella liikevaihdon kasvaessa 26 %. Viemärisaneerauksien tarjoaminen aloitettiin pääkaupunkiseudullaMarkkinatilanne oli edelleen haastava lähes joka sijoituskohteessa. Liikevaihto kasvoi neljässä kahdeksasta sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 40,7 milj. euroa (31,6 milj euroa)Liikevoitto parani kolmessa kahdeksasta sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto parani 1,0 milj. eurosta 1,3 milj. euroonTulos/osake (laimentamaton) oli 0,4 senttiä (-2,2 senttiä)Panostaja päivitti arvionsa Flexim Securityn myynnin lisäkauppahintasaatavan käyvästä arvosta ja kirjasi 2,0 milj. euron lisäkauppahinnan, josta Panostajan osuus ennen veroja on 1,4 milj. euroa. Lisäkauppahinnan suuruus määräytyy 30.4.2016 päättyvältä kaudeltaPanostaja Oyj solmi 8.12.2015 sopimukset yhteensä 30 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta. Kokonaisuus koostuu 20 miljoonan euron lainoista ja 10 miljoonan euron yritysostolimiitistä. Panostaja Oyj:n rahoitusresurssit uusien sijoitusten tekemiseen ovat hyvät

Näkymät tilikaudelle 2016

Panostaja säilyttää 11.12.2015 annetun tulosohjauksensa ennallaan. Konsernin liikevoiton arvioidaan paranevan merkittävästi tilikaudella 2016.

Liiketoimintasegmenttien nimien muutos

Panostajan liiketoimintasegmenttien nimet ovat muuttuneet. Segmenttien sisältö ei ole muuttunut. Panostajan enemmistöomistuksessa olevat sijoituskohteet muodostavat yhtiön liiketoimintasegmentit, joiden lisäksi on muut segmentti, jossa raportoidaan konsernin emoyhtiö mukaan lukien osakkuusyhtiöt ja kohdistamattomat erät. Segmenttien nimet ovat sijoituskohteiden liiketoimintayhtiöiden nimet.

Toimitusjohtaja Juha Sarsama:

”Katsauskaudella sijoituskohteiden kannattavuuskehityksessä oli merkittäviä eroja. Markkinatilanne on edelleen heikko monissa sijoituskohteissamme ja osin sijoituskohteiden tuloskehitys oli odotuksia heikompi. Kokonaisuudessa konsernin liikevoitto kasvoi 1,3 milj. euroon edellisvuoden 1,0 milj. eurosta.

Kehitystoimenpiteet sijoituskohteissa jatkuivat. Granon integraatioprosessissa edettiin uuden strategian toimeenpanoon ja toiminnoissa siirryttiin samoihin järjestelmiin. Kotisun aloitti viemärisaneerausten tarjoamisen pääkaupunkiseudulla ja otti näin merkittävän askeleen omassa kasvustrategiassaan viemärisaneerauksien valtakunnallisen tarjonnan rakentamisessa. Megaklinikka allekirjoitti kaksi sopimusta suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmänsä lisensioimisesta Jyväskylän ja Joensuun kaupunkien kanssa, mikä vahvistaa käsitystämme toimintamallin hyvistä kasvumahdollisuuksista.

Suomen taloustilanne jatkuu edelleen epävarmana. Erilaiset uhkakuvat liittyen maailmantalouden kehitykseen, poliittisiin riskeihin, raaka-aineiden hintaromahdukseen ja rahoitusmarkkinoihin aiheuttavat laaja-alaista ja pitkittyvää epävarmuutta Euroopan ja Suomen talouskehitykselle. Yleinen taloudellinen tilanne ja ilmapiiri ovat haastavia, mikä heijastuu lähes kaikkiin sijoituskohteisiimme.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on ollut katsauskaudella kokonaisuutena hyvällä tasolla vaikka vuoden vaihteen jälkeen uusien kohteiden tarjonta onkin toistaiseksi ollut melko vähäistä. Markkinat tarjoavat edelleen mahdollisuuksia sekä uusille hankinnoille että valikoiduille luopumisille ja tulemme jatkamaan aktiivista yrityskauppamahdollisuuksien kartoittamista.”

Keskeiset luvut Panostaja-konserni

M€

Q1 Q1 12 kk
11/15-
1/16
11/14-
1/15
11/14-
10/15
Liikevaihto, milj. euroa 40,7 31,6 148,2
Liikevoitto, milj. euroa 1,3 1,0 7,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa 0,6 0,3 3,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,00 -0,02 0,14
Tilikauden tulos, milj. euroa 1,6 -0,7 13,5
Oma pääoma / osake, € 0,75 0,60 0,74
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 4,2 2,6 8,0

Vertailukaudella myytyjen liiketoimintojen tuloslaskelma on erotettu jatkuvien liiketoimintojen tuloslaskelmasta ja niiden tulos on esitetty erikseen kohdassa Tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista IFRS:n mukaisesti. Ennen myytyjen ja lopetettujen liiketoimintojen erottamista tuloslaskelmassa jatkuvista liiketoiminnoista konsernin vertailukauden liikevaihto oli 39,6 milj. euroa ja liikevoitto 1,4 milj. euroa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin

M€

Q1 Q1 12 kk
Liikevaihto 11/15-
1/16
11/14-
1/15
11/14-
10/15
Grano 21,2 13,7 69,9
Kotisun 6,5 5,2 23,7
Takoma 3,2 4,0 13,2
Selog 2,3 2,3 9,9
Helakeskus 2,4 2,4 10,4
KL-Varaosat 3,2 2,6 11,8
Heatmasters 0,9 1,4 6,3
Megaklinikka 1,1 0,0 3,4
Muut 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit 0,0 -0,1 -0,3
Konserni yhteensä 40,7 31,6 148,2

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin

M€

Q1 Q1 12 kk
Liikevoitto 11/15-
1/16
11/14-
1/15
11/14-
10/15
Grano 1,3 0,8 5,9
Kotisun 1,2 0,7 4,2
Takoma -0,2 0,0 -0,7
Selog 0,1 0,1 0,5
Helakeskus 0,1 0,1 0,7
KL-Varaosat 0,2 0,0 0,5
Heatmasters -0,3 -0,1 0,1
Megaklinikka -0,3 0,0 -0,5
Muut -0,8 -0,7 -3,3
Konserni yhteensä 1,3 1,0 7,3

TIEDOTUSTILAISUUS

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 3.3.2016 klo 11.30-12.30 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Bulsa-Freda 1-2, Simonkatu 9, Helsinki.

Osavuosikatsaus ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa: www.panostaja.fi.

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj 040 7742099

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.panostaja.fi.

Liitteet:
Panostaja Oyj Porssitiedote 3.3.2016 Osavuosikatsaus Q1_ LIITE (ID 19385).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter