Etusivu » Korjaus Exel Composites Oyj:n suomenkieliseen yhtiökokouskutsuun

Korjaus Exel Composites Oyj:n suomenkieliseen yhtiökokouskutsuun

Korjaus Exel Composites Oyj:n suomenkieliseen yhtiökokouskutsuun

Julkaistu: 2016-03-08 15:05:00 CET
Exel Composites Oyj
Pörssitiedote
Korjaus Exel Composites Oyj:n suomenkieliseen yhtiökokouskutsuun

Exel Composites Oyj Pörssitiedote 8.3.2016 klo 16.05 1 (1)

Korjaus Exel Composites Oyj:n suomenkieliseen yhtiökokouskutsuun

Exel Composites Oyj:n 19.2.2016 klo 9.15 julkaistussa suomenkielisessä yhtiökokouskutsussa oli virhe kohdassa 10. ”Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen” koskien osakkeina maksettavaa osuutta puheenjohtajan vuosipalkkiosta. Tiedotteessa todetaan virheellisesti, että puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 14.000 euroa. Oikea luku on 14.400 euroa. Englanninkielisessä tiedotteessa luku oli oikein.

Oikea teksti on:

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 17.3.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheen­johtajalle 36.000 euroa/vuosi (edellisvuonna 36.000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 27.000 euroa ja lisäksi maksettaisiin 1.250 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä ja muille hallituksen jäsenille 18.000 euroa/vuosi (18.000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumi­sesta hallituksen ja toimi­kuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtä­vistä.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 21.3. – 8.4.2016 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 14.400 euroa, varapuheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 10.800 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7.200 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutu­vat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vantaalla 8.3.2016

EXEL COMPOSITES OYJ

Riku Kytömäki
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Sari Sivola, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6775 tai email sari.sivola@exelcomposites.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter