PKC Group tekee merkittävän läpimurron Kiinassa perustamalla yhteisyrityksen JAC:n kanssa

PKC Group tekee merkittävän läpimurron Kiinassa perustamalla yhteisyrityksen JAC:n kanssa

Julkaistu: 2016-03-29 10:10:00 CEST
PKC Group
Yritysosto ja ostotarjous
PKC Group tekee merkittävän läpimurron Kiinassa perustamalla yhteisyrityksen JAC:n kanssa

PKC Group Oyj Pörssitiedote 29.3.2016 klo 11.10

PKC Group tekee merkittävän läpimurron Kiinassa perustamalla yhteisyrityksen JAC:n kanssa

PKC Group on tänään allekirjoittanut sopimuksen yhteisyrityksen perustamisestaAnhui Jianghuai Automobile Co., Ltd’n (JAC) tytäryhtiön Hefei Jianghuai Automobile Co., Ltd’n (Hefei JAC) kanssa. Yhteisyritys kasvattaa PKC:n markkinaosuutta Kiinassa sekä keskiraskaiden että raskaiden kuorma-autojen segmenteissä 5 prosenttiyksiköllä ja laajentaa liiketoimintaa linja-autoihin, kevyisiin kuorma-autoihin, pakettiautoihin, lava-autoihin ja muunlaisiin kevyisiin ajoneuvoihin.

Yhteisyritys kattaa JAC konsernin nykyisen johdinsarjaliiketoiminnan ja tarkoituksena on vähitellen ottaa haltuun myös muu tällä hetkellä ulkoistettu johdinsarjaliiketoiminta. JAC:n nykyiset johdinsarjaostot ovat noin 1000 milj. renminbiä vuodessa (noin 140 milj. euroa vuodessa nykyisellä vaihtokurssilla). Osapuolien tarkoituksena on kehittää yhteisyrityksestä JAC konsernin pääasiallinen johdinsarjatoimittaja. Yhteisyritys tulee toimittamaan täydet suunnittelu & kehitys, valmistus- ja sekvenssitoimituspalvelut JAC konsernin yhtiöille.

JAC:n kokonaismyynti vuonna 2015 oli 588 tuhatta ajoneuvoa ja liikevaihto 47 miljardia renminbiä (noin 6,5 miljardia euroanykyisellä vaihtokurssilla).

Hefei JAC:n ja PKC:n 50/50 yhteisyritys toteutetaan Hefein kaupunkiin, Anhuin provinssiin Kiinassa perustettavan uuden yrityksen kautta, jonka oman pääoman arvo on 100 milj. renminbiä (14 milj. euroanykyisellä vaihtokurssilla). PKC sijoittaa yrityksen omaa pääomaan 50 milj. renminbiä (7 milj. euroanykyisellä vaihtokurssilla), mikä rahoitetaan PKC:n rahavaroista. Yhteisyrityssopimus sisältää erityisehtoja PKC:n konsolidointioikeudesta.

Toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group:

Olemme erittäin ylpeitä aloittaessamme yhteistyön JAC:n kanssa, joka on yksi johtavista kiinalaisista ajoneuvovalmistajista. Tämä laajentuminen Kiinassa on merkittävä läpimurto PKC:lle ja looginen jatko keväällä 2013 julkaistulle strategiallemme. PKC:n markkina-asema Kiinassa tulee kasvamaan merkittävästi.

JAC investoi voimakkaasti ajoneuvokehitykseen ja heillä on selkeä strategia kuinka yhdistää johtava globaali asiantuntemus eri osa-alueilta heidän ajoneuvosuunnitteluunsa. Hyödyntämällä PKC:n osaamista, JAC voi keskittyä ydintoimintaansa ja saavuttaa lisäkasvumahdollisuuksia Kiinassa ja maailmanmarkkinoilla.

Hallituksen puheenjohtaja An Jin, Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd

JAC on asettanut tavoitteekseen kasvattaa markkinaosuutta vastaamalla loppumarkkinoiden erilaisiin vaatimuksiin. Tavoitteet saavuttaakseen JAC investoi ajoneuvojen parempaan laatuun ja suorituskykyyn. Ajoneuvoihin lisätään enemmän ominaisuuksia ja siten sähköjärjestelmistä tule monimutkaisempia ja kriittisempiä. Olemme erittäin iloisia aloittaessamme yhteistyön PKC:n kanssa, joka tuo meille maailmanluokan osaamista sähkönjärjestelmistä.

Yhteisyrityksen lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista ehdoista, mukaan lukien liitännäisten sopimusten neuvotteleminen ja viranomaisten hyväksynnät. Osapuolten tavoitteena on saada yhteisyritys toteutettua vuoden 2016 toisella puoliskolla ja yhteisyritys tullaan konsolidoimaan PKC Groupiin toiminnan aloituksesta lähtien. Yhteisyrityksen arvioidaan tuottavan noin 350 miljoonan renminbin (noin 50 milj. euron) liikevaihdon ja työllistävän noin 1000 henkilöä ensimmäisen kahdentoista liiketoimintakuukauden aikana. Yhteisyrityksellä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vielä PKC Groupin vuoden 2016 tulokseen.

PKC Group Oyj

Hallitus

Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa tänään klo 11-15:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, +852 550 788 26

Erillinen esitys saatavilla PKC Groupin kotisivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 908,0 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Lars Ohlin Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi

Lars Ohlin Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi

Julkaistu: 2016-03-29 09:00:00 CEST
Atria Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Lars Ohlin Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi

Seinäjoki, Suomi, 2016-03-29 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Atria Oyj, Pörssitiedote 29.3.2016, klo 10.00

Lars Ohlin Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi

Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi on 1.4.2016 alkaen nimitetty Lars Ohlin (BA in International Business Administration). Hän on aikaisemmin työskennellyt Atria Skandinavian henkilöstöjohtajana ja toimii myös edelleen tässä tehtävässä. Atria-konsernin henkilöstöjohtajana Lars Ohlin vastaa konsernin henkilöstöasioiden koordinoinnista, henkilöstön kehittämisestä ja yhteisistä henkilöstöjohtamisen käytännöistä kaikilla Atria-konsernin liiketoiminta-alueilla.

Lars Ohlin on Atria-konsernin johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Juha Gröhnille.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684 224.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Siili Solutions Oyj:n osakkeiden jakamiseen liittyvä maksuton osakeanti merkitty kaupparekisteriin

Siili Solutions Oyj:n osakkeiden jakamiseen liittyvä maksuton osakeanti merkitty kaupparekisteriin

Julkaistu: 2016-03-29 08:45:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Yhtiötiedote
Siili Solutions Oyj:n osakkeiden jakamiseen liittyvä maksuton osakeanti merkitty kaupparekisteriin

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 29.3.2016 kello 9.45

Siili Solutions Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2016 hyväksymä osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla on merkitty tänään 29.3.2016 kaupparekisteriin. Yhtiön osakkeiden lukumäärää lisättiin antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annettiin kaksi (2) uutta osaketta. Annettujen uusien 4.028.696 osakkeiden rekisteröinnin myötä osakkeiden määrä on yhteensä 6.043.044 kappaletta. Yhtiön osakepääoma säilyy ennallaan (100.000 euroa).

Uudet osakkeet (ISIN FI4000043435, kaupankäyntitunnus SIILI) on tarkoitus liittää arvo-osuusjärjestelmään ja ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 30.3.2016 alkaen. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien uusien osakkeiden lukumäärä on 4.028.696. Maksuttoman osakeannin vaikutus näkyi Siili Solutions Oyj:n osakkeen noteerauksessa jo 24.3.2016, jolloin myös varsinaisen yhtiökokouksen päättämä osinko irtosi osakkeesta.

Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 29.3.2016 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen, kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2016 jaettavaksi päätettyyn osinkoon.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Helsingissä, Oulussa, Berliinissä ja Wroclawissa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Savo-Solarin tilinpäätöstiedote 2015: Liikevaihto ja tilauskanta kaksinkertaistuivat, panostukset tulevaan kasvuun heikensivät kannattavuutta

Savo-Solar Oy

Savo-Solarin tilinpäätöstiedote 2015: Liikevaihto ja tilauskanta kaksinkertaistuivat, panostukset tulevaan kasvuun heikensivät kannattavuutta

Savo-Solar Oy
Tilinpäätöstiedote 29.3.2016 klo 8.30 (CET)

Savo-Solarin tilinpäätöstiedote 2015: Liikevaihto ja tilauskanta kaksinkertaistuivat, panostukset tulevaan kasvuun heikensivät kannattavuutta

Avainluvut tammi-joulukuussa 2015

Liikevaihto kasvoi 98 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 2 046 tuhatta euroa (2014: 1 033 tuhatta euroa). Suurin osa liikevaihdosta kertyi suurten keräinkenttien toimituksista tanskalaisille kaukolämpölaitoksille.
Liiketulos (EBIT) heikkeni ja oli -3 675 tuhatta euroa (-2 080 tuhatta euroa). Ensimmäinen suuren mittakaavan toimitus aiheutti lisäkustannuksia toimitusketjussa, mikä rasitti kannattavuutta mutta toimi oppimiskokemuksena tulevia projekteja varten. Myös toisen vuosipuoliskon alhainen työkuorma aiheutti säästötoimenpiteistä huolimatta ylimääräisiä kustannuksia heikentäen kannattavuutta. Lisäksi kuluja aiheuttivat tuotteen ja toiminnan kehittämiseen tehdyt merkittävät panostukset, joilla pyritään turvaamaan tuleva kasvu ja kannattavuus.
Savo-Solar arvioi, että koko vuoden 2016 liikevaihto tulee olemaan vähintään kaksinkertainen vuoteen 2015 verrattuna. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan tappiollinen. Yhtiön liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen aikaisintaan vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2015

Liikevaihto aleni hieman edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 428 tuhatta euroa (7-12/2014: 596 tuhatta euroa).
Liiketulos (EBIT) oli -1 883 tuhatta euroa (-1 018 tuhatta euroa).
Marras-joulukuussa järjestetty merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja yhtiö kirjasi annista noin 4,2 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksen laadinnassa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtajan kommentti:

“Liikevaihtomme vuonna 2015 kehittyi suotuisasti kaksinkertaistuen edellisestä vuodesta. Myös tilauskantamme on ennätyksellisen korkealla noin 2,6 miljoonassa eurossa.

Asiakasprojektien aikataulujen siirtyminen alkuperäisistä odotuksista asetti haasteita toiminnalle. Siitä johtunut matala työkuorma ja tiettyjen toimittajien toimitusongelmat aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia vuoden jälkipuoliskolla, ja kustannusten minimoimiseksi toteutimme lomautuksia ja muita tuotannon järjestelyjä. Tällä hetkellä tuotantokapasiteettimme on täydessä käytössä vuoden puoliväliin saakka ja arvioidun liikevaihdon toteutuessa myös vuoden jälkipuoliskon työtilanne on hyvä.

Yhtiön tulos vuonna 2015 oli ennakkoarvioiden mukaisesti tappiollinen johtuen ensimmäisten isojen projektien toimituskyvyn rakentamisen ja oppimisen kustannuksista sekä tuotekehitykseen, tuotannon kehittämiseen ja markkinointiin tehdyistä panostuksista. Tuotekehityspanostusten avulla pystyimme kuitenkin entisestään parantamaan tuotteidemme tehokkuutta ja tekemään tuoterakenteesta edullisemman valmistaa ja asentaa. Toimme markkinoille yksilasisen suurkeräimen rinnalle uuden, kaksilasisen suurkeräimen, joka on tarkoitettu erityisesti korkeampiin lämpötiloihin ja joka on nyt testitulosten perusteella maailman tehokkain suurkeräin. Merkittävä panostuksemme tuotteen korkeaan laatuun ja kestävyyteen alkaa heijastua yhtiön tulokseen, kun asiakkaat näkevät niiden pitkän aikavälin hyödyt.

Savo-Solarin onnistunut listautuminen First North -markkinapaikalle Tukholmassa ja Helsingissä sekä loppuvuonna toteutettu merkintäoikeusanti ovat tuoneet meille uusia omistajia ja vahvistaneet yhtiön rahoitusasemaa. Innovatiiviset tuotteet, toimialan suuri potentiaali ja näytöt onnistuneista suuren mittakaavan toimituksista ovat kiinnostaneet sijoittajia. Erityisen iloisia olemme siitä, että omistajakuntamme jakautuu määrällisesti nyt melkein tasan Ruotsiin ja Suomeen.

Projektit Tanskassa etenivät hyvin. Løgumklosterin aurinkokeräinkentän 5 600 neliömetrin laajennusosa luovutettiin asiakkaalle aikataulun mukaisesti helmikuussa 2016. Voimalaitoksella on tällä hetkellä noin 15 000 neliömetriä Savo-Solarin toimittamaa aurinkokenttää. Asiakas on ollut erittäin tyytyväinen sekä toimintaamme että tuotteemme korkeaan laatuun. Løgumklosterin voimalaitos on saanut myönteistä julkisuutta ja lukuisat energiayhtiöt ja potentiaaliset uudet asiakkaat ovat vierailleet siellä tutustumassa Tanskan moderneimpaan aurinkolämpökenttään. Løgumkloster arvioi edelleen mahdollisuuksia laajentaa keräinkenttää vuonna 2017 niin, että lopullinen koko olisi peräti 50 000 neliömetriä.

Toinen merkittävä toimitusprojekti on Jelling Varmevaerk, jonka arvo on noin 2 miljoonaa euroa ja aurinkokeräinkentän toimituksen on määrä tapahtua toukokuun loppuun mennessä. Tilaus vahvistettiin viime vuoden lopussa ja keräinkentän asennus alkaa näinä päivinä. Lisäksi olemme saaneet tilauksen itävaltalaiselta S.O.L.I.D.-yhtiöltä, jolle toimitamme Grazin aurinkokaukolämpöjärjestelmään kytkettävän testikentän huhtikuussa 2016. Suurten kenttien markkinat Keski-Euroopassa kasvavat nopeasti ja siitä esimerkkinä on se, että Graziin suunnitellaan rakennettavaksi 500 000 neliömetrin keräinkenttä.

Onnistuneet asennukset Tanskassa ja Grazin testikentän tilaus ovat lisänneet kiinnostusta yhtiöömme myös Saksassa, jossa olemme jo mukana useissa tarjouskilpailuissa. Mahdollisuutemme Saksan markkinoilla ovat hyvät, sillä kaksilasinen keräimemme on tehokkuudeltaan ylivoimainen verrattuna kilpaileviin tuotteisiin. Saksassa asiakkaan kannalta tehokkuuden merkitystä korostaa entisestään se, että maa- tai kattopinta-ala on kallista ja sitä on käytettävissä rajallisesti, eli meidän keräimiemme korkea energiatiheys tuo asiakkaille selkeästi lisäarvoa.

Olemme osallistuneet viimeisten kuukausien aikana useisiin tarjouskilpailuihin, joista osa on edelleen avoinna. Erityisen hienoa oli saada ensimmäinen yhteistyöprojekti Dansk Energi Servicen kanssa. Søllestedin kaukolämpöyhtiölle toimitettava keräinkenttä rakennetaan touko-elokuun aikana ja toimituksen arvo Savo-Solarille on noin 0,7 miljoonaa euroa. Uskomme, että projektin myötä saamme lisää vastaavia tulevaisuudessa.

Tarjouskantamme on tällä hetkellä noin 7 miljoonaa euroa ja odotamme parhaillaan päätöksiä useista projekteista sekä Tanskassa että Euroopan saksankielisellä alueella.

Arvioimme liikevaihtomme vähintään kaksinkertaistuvan vuonna 2016. Myyntimahdollisuudet ovat jopa niin hyvät, että valmisteilla oleva kapasiteetin lisäys investoimalla pinnoituslinjaan ja absorberin valmistukseen tulee todella tarpeeseen. Tuotantovolyymin kasvun myötä myös kustannukset ovat alentuneet sekä materiaaliostoissa että työkustannuksissa, ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan ja heijastuvan tuloskehitykseen.

Vuonna 2015 Tanskan aurinkokaukolämpömarkkina kasvoi nopeasti ja maassa tullaan vuonna 2016 asentamaan yhteensä noin 500 000 neliömetriä aurinkokeräinkenttiä kaukolämpöyhtiöille. Viime vuonna myös Keski-Euroopan markkina aktivoitui, minkä tuloksia aletaan nähdä kuluvan vuoden aikana. Tietojemme mukaan Saksassa on suunnitteilla useita kymmenientuhansien, jopa satojentuhansien neliömetrien aurinkokeräinkenttiä, joten markkina tullee kasvamaan muutaman seuraavan vuoden aikana merkittävästi.

Jari Varjotie, Savo-Solar Oy:n toimitusjohtaja

Liiketoiminnan kehitys heinä-joulukuussa 2015

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 428 tuhatta euroa (7-12/2014: 596 tuhatta euroa) ja liiketulos -1 883 tuhatta euroa (-1 018 tuhatta euroa). Liikevaihto oli pienempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen projektien aikataulutuksesta ja elo-syyskuun matalasta työkuormasta. Toisen vuosipuoliskon tulosta heikensivät matalan työkuorman lisäksi varsinkin tuotannon ja tuotteiden kehitykseen liittyvät materiaali- ja työkustannukset.

Yhtiö järjesti marras-joulukuussa merkintäoikeusannin yhtiön käyttöpääomatarpeen kattamiseksi ja kapasiteettia kasvattavien investointien rahoittamiseksi. Osakeanti onnistui tavoitteiden mukaisesti ja yhtiö keräsi annilla noin 4,2 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Liiketoiminnan kehitys tammi-joulukuussa 2015

Liikevaihto

Koko vuoden 2015 liikevaihto oli 2 046 tuhatta euroa eli noin kaksinkertainen verrattuna edelliseen vuoteen (1-12/2014: 1 033 tuhatta euroa). Kasvu johtui lähinnä Tanskan markkinoille toimitetuista projekteista.

Yhtiö sai vuoden aikana useita uusia projekteja Tanskan kaukolämpömarkkinoille ja tilauskanta kehittyi myönteisesti.

Savo-Solar allekirjoitti heinäkuussa noin 1 miljoonan euron arvoisen sopimuksen aurinkolämpökeräinkentän toimituksesta Løgumkloster Fjernvarmen kaukolämpölaitokselle Tanskassa. Iso osa kaupan arvosta sisältyi Savo-Solarin liikevaihtoon vuonna 2015. Kentän asennus ja luovutus tapahtuivat tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2016.

Elokuussa yhtiö allekirjoitti tanskalaisen Jelling Varmevaerkin kanssa sopimuksen aurinkolämpökentän toimittamisesta. Sopimus vahvistettiin asiakkaan lupaprosessin päättyessä joulukuun 2015 alussa. Sopimuksen arvo on noin 2 miljoonaa euroa ja aurinkokeräinkentän toimituksen on määrä tapahtua toukokuussa 2016.

Savo-Solar toimitti Løgumklosterin aurinkolämpökeräinkentän ensimmäisen vaiheen vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Noin 9 600 neliömetrin keräinkenttä oli Savo-Solarin ensimmäinen suuren mittakaavan toimitus. Keräinkentän tuotanto alkoi kesäkuun puolivälissä ja on toiminut spesifikaatioiden mukaisesti. Lisäksi samalle asiakkaalle toimitettiin jatkotilaus, noin 5 600 neliömetriä joulukuun 2015 ja helmikuun 2016 aikana. Asiakkaan myönteinen palaute on hyvä referenssi tuleviin tarjouskilpailuihin. Løgumklosterilla on alustavia suunnitelmia keräinkentän merkittävää laajentamista varten lähivuosina.

Savo-Solar ja Dansk Energi Service (DES) allekirjoittivat sopimuksen yhteistyöstä liittyen kokonaistoimituksina tehtäviin aurinkolämpöjärjestelmiin Tanskassa. Sopimuksen perusteella Dansk Energi Service myy Savo-Solarin keräimiä osana omaa tarjontaansa ja vastaavasti Savo-Solar täydentää omaa tarjoamaansa Dansk Energi Servicen osaamisella. Kumppanuus Dansk Energi Servicen kaltaisen tunnetun yhtiön kanssa tarjoaa Savo-Solarille paremmat mahdollisuudet osallistua aurinkokaukolämpöprojekteihin Tanskassa ja muilla markkinoilla.

Yhteistyön tuloksena Savo-Solar allekirjoitti tilikauden päättymisen jälkeen toimitussopimuksen aurinkokeräinkentän toimittamisesta Søllestedin kaukolämpölaitokseen Tanskassa. Keräinkenttä rakennetaan touko-elokuun aikana 2016. Toimituksen arvo Savo-Solarille on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Savo-Solar allekirjoitti ranskalaisen Li-Mithra Engineeringin kanssa sopimuksen Savo-Solarin absorbereiden käytöstä Li-Mithran PVT-lämmitysjärjestelmissä. Li-Mithran patentoitu lämpöpumppujärjestelmä hyödyntää aurinkopaneeleita, jotka tuottavat sekä sähköä että lämpöä, ja tulevaisuudessa Savo-Solar toimittaa niihin kaikki absorberit. Jos sopimuksessa arvioidut toimitusmäärät toteutuvat, sopimus tuo Savo-Solarille noin 2,5 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa vuosien 2015-2017 aikana. Lisäksi Savo-Solarilla on oikeus myydä Li-Mithran suuria järjestelmiä Suomessa, Tanskassa ja Japanissa. Yhteistyösopimus ei tuonut Savo-Solarille liikevaihtoa vuoden 2015 aikana. Tilikauden päättymisen jälkeen Li-Mithra on saanut järjestelmän sertifiointiprosessin etenemään Ranskassa ja molemmat yhtiöt luottavat PVT-lämmitysjärjestelmän mahdollisuuksiin.

Lämmönvaihdintuotteissa Savo-Solar teki testitoimituksen Japaniin Nihon Parkerizing -yhtiölle. Vaikka kyse on tässä vaiheessa pienestä toimituksesta, myyntipotentiaali testien onnistuessa voi olla erittäin merkittävä.

Kustannukset

Materiaali- ja palvelukustannukset olivat 2 272 tuhatta euroa (949 tuhatta euroa) johtuen kasvaneista valmistusmääristä ja erilaisista kehittämistoimenpiteistä. Osa kustannuksista oli kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät yhtiön ensimmäiseen laajan mittakaavan projektiin tai kehityspanostuksiin, joiden tarve tunnistettiin ensimmäisen projektin kokemusten perusteella.

Yhtiö toteutti laajoja toimenpiteitä tuotteen kehittämisessä, tuotetestauksessa ja tuotantoprosessin parantamisessa, ja niissä käytettiin merkittäviä määriä materiaaleja ja ulkoisia palveluja. Yhtiö muun muassa teetti useita keräintestejä sertifioiduilla testauslaitoksilla. Testitulosten avulla pystytään parantamaan tuotteen eri ominaisuuksia ja niistä saadulla tehokkuusdatalla on merkittävä rooli myynnin tukena. Myös keräimen kuljettamiseen ja asennukseen liittyviin komponentteihin ja apuvälineisiin tehtiin huomattavia parannuksia, ja esimerkiksi tehtaalla pakkaamiseen ja asennustyömaalla purkamiseen käytetty aika supistui yli puoleen aiemmasta.

Liikevaihdon vahvasta kasvusta huolimatta henkilöstökulut kasvoivat vain maltillisesti ja olivat 1 601 tuhatta euroa (1 256 tuhatta euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 342 tuhatta euroa (696 tuhatta euroa). Eniten kasvoivat markkinoinnin, hallinnon sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut.

Tulos

Vuoden 2015 liiketulos (EBIT) oli -3 675 tuhatta euroa (-2 080 tuhatta euroa). Heikkoon kannattavuuteen vaikutti ennen kaikkea Løgumklosterin suuren mittakaavan projektin kustannusten kasvu ja tuotantoprosessissa ja valmistusketjussa tehty kehitystyö.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 398 tuhatta euroa (124 tuhatta euroa). Rahoituskuluja kasvattivat toimitustakauslimiitin korottaminen, annetut toimitustakaukset sekä merkintäoikeusannin kustannukset.

Tilikauden tulos oli -4 072 tuhatta euroa (-1 193 tuhatta euroa). Vertailukauden tulos sisältää 1 011 tuhannen euron satunnaisen tuoton johtuen yrityssaneerauksessa saadusta akordista.

Osakekohtainen tulos oli -0,94 euroa (-0,48 euroa).

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 7-12/2015 1-6/2015 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto 428 1 618 2 046 1 033
Liikevoitto/tappio (EBIT) -1 883 -1 792 -3 675 -2 080
Katsauskauden voitto/tappio -2 201 -1 871 -4 072 -1 193
Osakekohtainen tulos, euroa *) -0,37 -0,57 -0,94 -0,48

*) Tammikuussa 2015 tehty osakkeiden splittaus on huomioitu takautuvasti vuoden 2014 osakemäärissä.

Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2015 oli 7 012 tuhatta euroa (3 833 tuhatta euroa). Vaihto-omaisuus aleni 556 tuhannesta eurosta 392 tuhanteen euroon. Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 2 968 tuhannella eurolla johtuen osakeanneista.

Oma pääoma kasvoi -1 424 tuhannesta eurosta 2 799 tuhanteen euroon helmi-maaliskuussa 2015 järjestetyn listautumisannin ja marras-joulukuussa järjestetyn merkintäoikeusannin seurauksena. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 39,9 % (-37,2 %).

Vieraan pääoman määrä aleni 4 213 tuhanteen euroon (5 257 tuhatta euroa), josta 2 109 tuhatta euroa (2 742 tuhatta euroa) oli pitkäaikaista ja 2 105 tuhatta euroa (2 515 tuhatta euroa) lyhytaikaista. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta 1 431 tuhatta euroa oli pääomalainoja, 363 tuhatta euroa pankkilainoja ja yhteensä 314 tuhatta euroa yhtiön saneerausohjelman mukaisia muita velkoja Tekesille, materiaalitoimittajille ja verottajalle.

Liiketoiminnan rahavirta oli -3 400 tuhatta euroa (-1 817 tuhatta euroa) ja investointien rahavirta -1 056 tuhatta (EUR -536 tuhatta euroa). Rahoituksen rahavirta oli 7 424 tuhatta euroa (2 085 tuhatta euroa), josta osakeantien osuus oli 6 573 tuhatta euroa. Savo-Solarin rahavarat 31.12.2015 olivat 3 108 tuhatta euroa (140 tuhatta euroa).

Savo-Solarin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvä seikkoja on kuvattu myös osiossa “Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät”.

Investoinnit

Investoinnit olivat 1 056 tuhatta euroa, josta 670 tuhatta euroa aiheutui listautumisannin toteuttamiskustannusten aktivoimisesta. Koneisiin ja laitteisiin investoitiin 200 tuhatta euroa, joista suurin osa liittyi keräimien valmistuksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseen. Yhtiö nosti tilikaudella 116,7 tuhatta euroa Tekesin tuotekehitystukea SOLHC-projektissa (Solar Thermal Heating and Cooling), joka on saksalaisten ja suomalaisten tutkimuslaitosten yhteinen EU-hanke. Tilikauden päättymisen jälkeen projektissa on edetty järjestelmätestivaiheeseen eli uuden sukupolven aurinkolämpöjäähdytyslaitteisto on asennettu Savo-Solarin tiloihin ja sen koekäyttö alkaa huhtikuun alussa. Yhtiön tavoitteena on saada aurinkolämpöjäähdytysjärjestelmä osaksi tarjontaansa vuoden 2017 aikana.

Tuotekehityksen tuloksena yhtiö toi markkinoille kaksilasisen suurkeräimen, uuden parannetun alumiiniprofiilin absorberiin sekä useita pieniä tuoteparannuksia, joilla on tehostettu sekä keräinten valmistusta että etenkin asennustoimintaa.

Listautumisanti

Savo-Solar järjesti helmi-maaliskuussa 2015 listautumisannin, jossa merkittiin yhteensä 2 036 850 uutta A-sarjan osaketta ja yhtiö sai 737 uutta osakkeenomistajaa.

Annin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 5 295 810. Osakkeen merkintähinta annissa oli 2,00 euroa (18,28 Ruotsin kruunua). Savo-Solar kirjasi annista noin 4,0 miljoonaa euroa (ennen kuluja) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Annin tuotoista noin 1,2 miljoonaa euroa maksettiin konvertoimalla yhtiölle annettuja lainoja osakkeiksi.

Annissa merkityt uudet A-sarjan osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 25.3.2015 ja kaupankäynti osakkeilla alkoi First North Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 tunnuksella SAVOS. Savo-Solar haki lisäksi A-sarjan osakkeidensa rinnakkaislistausta First North Finland -markkinapaikalle, ja kaupankäynti Helsingissä alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

Merkintäoikeusanti

Yhtiö järjesti merkintäoikeusannin ja siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen marras-joulukuussa 2015 Ruotsissa ja Suomessa.

Merkintäoikeusannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 10 591 620 uutta A-sarjan osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta merkintäoikeusannissa oli 0,40 euroa tai 3,73 Ruotsin kruunua osakkeelta. Merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja yhtiö kirjasi annista noin 4,2 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Noin 0,525 miljoonaa euroa annista saatavista varoista maksettiin lainoja kuittaamalla.

Merkintäoikeusannissa osakkeita merkinneiden henkilöiden merkittäväksi tarjottiin lisäksi vastikkeetta yhteensä 2 647 905 uusien A-sarjan osakkeiden merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta siten, että kutakin neljää merkittyä ja maksettua osaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden. Optio-oikeuden haltijalla on oikeus merkitä jokaisella optio-oikeudella yksi uusi A-sarjan osake 5.-21.10.2016 välisenä merkintähintaan 1,00 euroa osakkeelta.

Merkintäoikeusannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi edellä kuvatulla tavalla 10 591 620 osakkeella yhteensä 15 887 430 osakkeeseen. Osakeannissa allokoitujen optio-oikeuksien lukumäärä on 2 647 703.

Merkintäoikeusannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.12.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla 30.12.2015 ja First North Sweden -markkinapaikalla 8.1.2016.

Henkilöstö, hallitus ja tilintarkastaja

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuonna 2015 oli 36 työntekijää (24). Johtuen joidenkin projektien viivästymisestä tuotantoa sopeutettiin yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen lomauttamalla 26 henkilöä keskimäärin kolmeksi viikoksi elo-lokakuussa. Lomautuksilla saavutettiin niille asetettu noin 0,1 miljoonan euron säästötavoite henkilöstökuluissa.

Yhtiön 5.2.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Sami Tuhkasen ja Teuvo Rintamäen. Hallitus valitsi keskuudestaan Feodor Aminoffin hallituksen puheenjohtajaksi.

Varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi. PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Loikkanen. Yhtiön varatilintarkastajana toimii KHT Jukka Lievonen.

Johdon optio-ohjelma

Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2014 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti 18.2.2015 optio-ohjelmasta, johon kuuluvat enintään 250 000 optio-oikeutta oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 250 000 yhtiön A-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 77 500 kappaletta kuuluu sarjaan 2015A, 57 500 sarjaan 2015B, 57 500 sarjaan 2015C ja 57 500 sarjaan 2015D. Yhteensä 130 000 optio-oikeutta on jaettu yhdeksälle yhtiön avainhenkilölle. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2015A on 1.4.2016-31.3.2018, optio-oikeuksilla 2015B 1.10.2016-31.3.2018, optio-oikeuksilla 2015C 1.4.2017-31.3.2018 ja optio-oikeuksilla 2015D 1.10.2017-31.3.2018. Optio-ohjelman ehtojen mukainen alkuperäinen merkintähinta oli 1,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Marras- joulukuussa 2015 toteutetun merkintäoikeusannin yhteydessä optio-ohjelman ehtoja muutettiin optio-oikeuden omistajien ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Osakekohtaista merkintähintaa alennettiin hallituksen päätöksellä 1,50 eurosta 0,93 euroon osakkeelta. Lisäksi optio-ohjelman ehtojen mukaista osakkeiden merkintäsuhdetta muutettiin siten, että kullakin optio-oikeudella on mahdollista merkitä yhden uuden A-sarjan osakkeen sijaan kaksi uutta A-sarjan osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 2015

Savo-Solarin varsinainen yhtiökokous pidettiin Mikkelissä 5.2.2015. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 31.12.2014 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tappio (1 192 640 euroa) jätetään omaan pääomaan. Varsinainen yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen valtuutus päättää uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.12.2014 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai maksua vastaan yhdessä tai useassa erässä.

Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 20 000 000 A-sarjan osaketta ja 20 000 000 B-sarjan osaketta. Valtuutusta voi käyttää myös esimerkiksi yhtiön osakkeiden splittaukseen, listautumisannin yhteydessä järjestettävään osakeantiin, vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemiseen, yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseen tai muuhun hallituksen päättämään tarkoitukseen.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden, optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien myöntämisen kaikista ehdoista. Valtuutus voi koskea sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamista. Osakkeet ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitetut optio- ja muut erityiset oikeudet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti).

Hallitus on käyttänyt valtuutusta maksuttomassa osakeannissa (split) tammikuussa 2015 (1 307 553 A-sarjan osaketta ja 1 869 933 B-sarjan osaketta), optio-ohjelmassa helmikuussa 2015 (250 000 A-sarjan osakkeiden merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta), listautumisannissa maaliskuussa 2015 (2 036 850 A-sarjan osaketta) ja merkintäoikeusannissa marras-joulukuussa 2015 (10 591 620 A-sarjan osaketta ja 2 647 905 A-sarjan osakkeiden merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta). Jäljellä oleva valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Osake ja osakkeenomistajat

Kaikki yhtiön B-sarjan osakkeet muunnettiin 25.3.2015 A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1, minkä jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja. Marras-joulukuussa toteutetun merkintäoikeusannin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 15 887 430 kappaletta. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeista 3 258 960 kappaletta on luovutusrajoituksen piirissä 2.4.2016 saakka.

Savo-Solarin osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS. Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

Merkintäoikeusannissa merkittyjen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyiksi joulukuussa 2015 Savo-Solarilla oli 1 924 omistajaa. Yhtiö ei omista omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT tammikuussa 2016

Osakkeenomistaja Osakeomistus, kpl Osuus kaikista osakkeista ja äänistä, %
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto (Sitra) 2 502 032 15,75
Cleantech Invest Oyj 1 097 045 6,91
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 016 468 6,40
Suur-Savon Osuuspankki 1 004 230 6,32
Nordnet Pensionsförsäkring AB 594 773 3,74
Oy Ingman Finance Ab 474 960 2,99
Bernhard von der Osten-Sacken 427 711 2,69
Turret Oy Ab 275 000 1,73
Clean Future Fund Ky 242 000 1,52
Niklas Geust 200 040 1,26
Muut 8 053 171 50,69
Yhteensä 15 887 430 100

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Savo-Solarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisen yhteydessä tehdyn kassavirtalaskelman perusteella yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää yhtiön nykyisiin tarpeisiin 31.12.2015 lähtien seuraavan 12 kuukauden ajaksi.

Kuten useimmat varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt myös Savo-Solar on ensimmäisten toimintavuosiensa aikana investoinut tuotteidensa, tarjontansa ja tuotantonsa kehittämiseen eivätkä sen myyntivolyymi tai myyntikate ole vielä riittäneet liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Tästä johtuen yhtiön toiminta on ollut huomattavan tappiollista sen perustamisesta eli vuodesta 2010 lähtien. Tappiot ovat johtuneet pääasiassa tuotekehitykseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyneistä kustannuksista sekä yhtiön liiketoimintaan liittyvistä yleisistä ja hallinnollisista kustannuksista. Toiminnan tappiollisuus ja haasteet tarvittavan lisärahoituksen hankinnassa johtivat siihen, että yhtiö haki yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen yrityssaneeraukseen vuonna 2013, ja saneerausohjelma kestää suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 loppuun asti. Yhtiö on toteuttanut saneerausohjelmaa ja lyhentänyt siihen sisältyviä velkoja sovitun mukaisesti.

Savo-Solar toimii aktiivisesti suojatakseen immateriaaliomaisuutensa hankkimalla patentteja ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiö käyttää tunnettua IPR-palvelujen tarjoajaa Berggren Oy:tä.

Strategia ja pitkän tähtäimen tavoitteet

Savo-Solarin missiona on nopeuttaa maailman siirtymistä aurinkotalouteen kilpailukykyistä energiaa tuottavan ja johtavan teknologian avulla. Yhtiön visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöasennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategiana on säilyttää asemansa maailman tehokkaimpien MPE-absorberilla varustettujen aurinkolämpökeräinten toimittajana asiakkaille erityisesti sellaisiin sovelluksiin, joissa hyötysuhde on tärkeintä. Yhtiö tavoittelee ensisijaisesti suuren mittakaavan teollisuus- tai kiinteistöasennuksia, kuten aurinkokaukolämpöä, teollisuusprosessi-lämmitystä ja suurten kiinteistöjen energiatehokkuusremontteja. Toiminnan maantieteellinen painopiste on tällä hetkellä Pohjoismaissa, mutta yhtiö on aloittanut aktiivisen markkinoinnin Euroopassa ja pyrkii lähivuosina laajentumaan myös Euroopan ulkopuolelle.

Savo-Solarin tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuosittain siten, että viimeistään vuonna 2019 yhtiön liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on kasvattaa voimakkaasti vuotuista tuotantokapasiteettiaan nykyisestä. Yhtiö haluaa siirtyä nykyistä voimakkaammin järjestelmätoimittajan rooliin.

Savo-Solarin tavoitteena on pysyä innovatiivisena teknologiajohtajana alalla ja siksi yhtiö pyrkii investoimaan vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Vuosina 2015-2016 tuotekehitysinvestoinnit ovat kuitenkin maltillisemmat, noin 0,2 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2015 varsinaiset tuotekehitysinvestoinnit olivat 153 tuhatta euroa. Vuoden 2015 aikana yhtiö on kehittänyt kaksilasisen suurkeräimen, joka on sertifioitujen testilaitosten mittaustulosten mukaan selvästi maailman tehokkain ja jossa on tavoiteltu asiakkaan kannalta tavanomaista parempaa laatua. Tuote on suunniteltu erityisesti prosessilämpöön ja kaukolämpöyhtiölle, jotka käyttävät korkeampia lämpötiloja, kuten esimerkiksi Saksan lämmitysjärjestelmissä yleisesti tehdään.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 1.3.2016, että se toimittaa aurinkokeräinkentän Søllestedin kaukolämpölaitokseen Tanskassa. Keräinkenttä rakennetaan touko-elokuun aikana 2016. Toimituksen arvo Savo-Solarille on noin 0,7 miljoonaa euroa. Søllestedin kaukolämpölaitoksen omistaa tanskalainen energiayhtiö Lolland Varme A/S, joka on osa Lolland Forsyning A/S-yhtiötä. Toimitus liittyy Savo-Solarin ja Dansk Energi Servicen (DES) yhteistyöhön, joka koskee avaimet käteen -periaatteella toimitettavien aurinkolämpölaitosten myyntiä ja kehittämistä Tanskassa. Dansk Energi Service toimittaa energiaratkaisuja ja huoltopalveluja etupäässä kaukolämpöasiakkaille ja on yksi alansa johtavista toimijoista Tanskassa.

Yhtiö on toteuttanut laserhitsauksen testit onnistuneesti helmikuussa 2016 ja projekti etenee mahdollisimman ripeästi seuraavaan vaiheeseen, jossa käydään tarkemmat keskustelut laitetoimittajien kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Savo-Solar arvioi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2016 tulee olemaan vähintään kaksinkertainen vuoteen 2015 verrattuna, jolloin se oli 2,0 miljoonaa euroa. Yhtiön arvion mukaan koko vuoden liiketulos (EBIT) tulee olemaan tappiollinen mutta parempi kuin vuonna 2015, jolloin liiketulos oli -3,7 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen aikaisintaan vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Aiemmin yhtiö arvioi tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden 2016 jälkipuoliskolla.

Tanskan markkinan arvioidaan kasvavan voimakkaasti kuluvana vuonna ja yhtiön saamien alustavien tietojen mukaan asennusten määrä pysyy korkeana myös vuonna 2017. Lisäksi Saksassa ja Itävallassa on suunnittelussa sekä useita erittäin isoja aurinkolämpökenttiä että lukuisia pienempiä kenttiä, joita rakennetaan kiinteistöjen välittömään läheisyyteen. Näin ollen voidaan odottaa saksankielisen alueen markkinoiden kasvavan lyhyessä ajassa jopa suuremmiksi kuin Tanskan markkinan. Myös muualla maailmassa, esimerkiksi Chilessä ja Kiinassa, suurten keräinkenttien suosio on kasvussa. Savo-Solar etsii yhteistyökumppaneita eri puolilta maailmaa pystyäkseen tarjoamaan teknologiaansa kaikkialla.

Hallituksen tappion käsittelyä ja osingonjakoa koskeva ehdotus yhtiökokoukselle

Savo-Solar Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.4.2016 Sitran tiloissa Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 29.3.2016.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio (-4.071.769,85 euroa) siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille eikä osinko jaeta.

Yhtiön taloudellinen raportointi vuonna 2016

Savo-Solarin tilinpäätös julkaistaan yhtiön verkkosivuilla keskiviikkona 6.4.2016. Yhtiön puolivuotisraportti tammi-kesäkuulta 2016 julkaistaan maanantaina 29.8.2016. Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

SAVO-SOLAR OY
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Ingrid Östhols, viestintä
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Hyväksytty neuvonantaja
Mangold Fondkommission AB
Puh: +46 (8) 5030 1550
Sähköposti: info@mangold.se

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet
aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut
suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö-järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. Lisätietoja: www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB.

LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-12/
2015
7-12/
2014
1-12/
2015
1-12/
2014
Liikevaihto 428 596 2 046 1 033
Liiketoiminnan muut tuotot -36 126 19 130
Materiaalit ja palvelut -567 -602 -2 272 -949
Henkilöstökulut -715 -603 -1 601 -1 256
Poistot ja arvonalentumiset -291 -296 -524 -343
Liiketoiminnan muut kulut -701 -355 -1 342 -696
Liikevoitto/-tappio -1 883 -1 018 -3 675 -2 080
Rahoitustuotot 0 0 0 1
Rahoituskulut -319 -49 -398 -125
Satunnaiset erät 0 0 0 1 011
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 201 -49 -4 072 -1 193
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 201 -1 067 -4 072 -1 193
1-12/
2015
1-12/
2014
Tulos/osake, laimentamaton, euroa *) -0,94 -0,48
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,53 -0,48
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä 15 887 430 81 474
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä *) 4 343 792 2 465 079
Optioilla dilutoitu osakkeiden lukumäärä 7 741 697

*) Tammikuussa 2015 tehty osakkeiden splittaus on huomioitu takautuvasti vuoden 2014 osakemäärässä.
LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 31.12.2015 31.12.2014
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 2 127 1 671
Aineelliset hyödykkeet 682 628
Sijoitukset tytäryhtiöihin 132 8
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 941 2 308
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 392 556
Myyntisaamiset 32 350
Lainasaamiset tytäryhtiöiltä 0 102
Muut saamiset 113 83
Siirtosaamiset 427 296
Rahat ja pankkisaamiset 3 108 140
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 071 1 525
Vastaavaa yhteensä 7 012 3 833
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 470 473
SVOP-rahasto 12 714 4 417
Edellisten tilikausien tappio -6 313 -5 121
Katsauskauden/tilikauden tulos -4 072 -1 193
Oma pääoma yhteensä 2 799 -1 424
(1 000 euroa) 31.12.2015 31.12.2014
Vieras pääoma pitkäaikainen
Pääomalainat 1 431 1 431
Lainat rahoituslaitoksilta 363 845
Muut velat 314 467
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 109 2 742
Vieras pääoma, lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 463 728
Saadut ennakot 630 914
Ostovelat 612 500
Muut velat 47 36
Siirtovelat 353 338
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 105 2 515
Vieras pääoma yhteensä 4 213 5 257
Vastattavaa yhteensä 7 012 3 833

LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-12/
2015
1-12/
2014
Liiketoiminta
Katsauskauden/tilikauden tulos -4 072 -2 204
Oikaisut 921 467
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 156 -601
Vaihto-omaisuuden muutos 164 -400
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -149 1 011
Korot liiketoiminnasta -421 -91
Liiketoiminnan rahavirta -3 400 -1 817
Investoinnit
Investoinnit -1 034 -427
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -22 -7
Myönnetyt lainat tytäryhtiöille 0 -102
Investointien rahavirta -1 056 -536
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 6 573 1 446
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 750
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -111
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 128 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -277 0
Rahoituksen rahavirta 7 424 2 085
Rahavarojen muutos 2 968 -268
Rahavarat kauden alussa 140 408

LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
Oma pääoma
1.1.2015
472 4 416 -6 313 0 -1 425
Osakeanti -2 8 298 0 0 8 296
Katsauskauden tulos 0 0 0 -4 072 -4 072
Oma pääoma
31.12.2015
470 12 714 -6 313 -4 072 2 799
Oma pääoma
1.1.2014
189 3 221 -5 121 0 -1 711
Osakeanti 283 1 195 0 0 1 478
Katsauskauden tulos 0 0 0 -1 193 -1 193
Oma pääoma
31.12.2014
473 4 416 -5 121 -1 193 -1 424

LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto 2 046 1 033
Katsauskauden/tilikauden tulos -4 072 -1 193
Rahavarat 3 108 140
Oma pääoma 2 799 -1 424
Omavaraisuusaste, % 39,9 -37,2
Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 08:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/Savo+Solarin+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+2015+Liikevaihto+ja+tilauskanta+kaksinkertaistuivat+panostukset+tulevaan+kasvuun+heikensiv%C3%A4t+kannattavuutta+HUG1997756.html

Taalerin Finsilva-omituksen kauppahinta 48 miljoonaa euroa, tulosohjaus ennallaan

Taalerin Finsilva-omituksen kauppahinta 48 miljoonaa euroa, tulosohjaus ennallaan

Julkaistu: 2016-03-29 08:06:00 CEST
Taaleri Oyj
Pörssitiedote
Taalerin Finsilva-omituksen kauppahinta 48 miljoonaa euroa, tulosohjaus ennallaan

Taaleri Oyj:n ja eläkevakuutusyhtiö Eteran 15.3.2016 julkistaman Finsilva-kaupan kauppahinta on 48 miljoonaa euroa. Taaleri-konserniin kuuluva Taaleri Sijoitus Oy hyväksyi Eteran tekemän sitovan tarjouksen Metsärahasto II Ky:n kaikista yhtiöosuuksista, joka kohdistuu noin 19,77 prosentin omistusosuuteen Finsilva Oyj:n osakkeista.

Tarjouksen arvioidaan johtavan lopullisen kaupan toteutumiseen huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli lopullinen kauppa toteutuu, sillä on merkittävä positiivinen vaikutus Taaleri-konsernin vuoden 2016 tulokseen. Taaleri säilyttää tulosohjauksensa ennallaan.

Taaleri Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on ryhmä, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taalerilla oli vuoden 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 500. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleri Oyj:llä on yli 2 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Taaleri on jättänyt hakemuksen pörssilistalle siirtymiseksi

Taaleri on jättänyt hakemuksen pörssilistalle siirtymiseksi

Julkaistu: 2016-03-29 08:02:20 CEST
Taaleri Oyj
Pörssitiedote
Taaleri on jättänyt hakemuksen pörssilistalle siirtymiseksi

Taaleri Oyj on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalle. Taalerin osakkeen listalleotto on ehdollinen sille, että pörssi hyväksyy hakemuksen, ja että Finanssivalvonta hyväksyy Listalleottoesitteen. Tavoitteena on, että kaupankäynti yhtiön osakkeella alkaa pörssilistalla 1.4.2016.

Samalla Taaleri Oyj on jättänyt Helsingin pörssille hakemuksen, että sen osake poistetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämältä First North Finland -markkinapaikalta.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus TAALA ja ISIN-koodi FI4000062195 säilyvät ennallaan. Taaleri Oyj noudattaa tästä päivästä alkaen pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuutta koskevaa sääntelyä.

Lisätietoa listautumisesta tulee olemaan saatavilla Finanssivalvonnan hyväksymästä Listalleottoesitteestä. Kun esite on hyväksytty, se on saatavilla sähköisesti Taalerin verkkosivuilla www.taaleri.com/sijoittaja sekä kirjallisena Taalerin Helsingin-konttorista, Kluuvikatu 3, ja Helsingin pörssistä, Fabianinkatu 14, Helsinki. Esitteen julkaisemisesta tiedotetaan erikseen.

Taaleri Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on ryhmä, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taalerilla oli vuoden 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 500. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleri Oyj:llä on yli 2 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Herantis Pharman CDNFlle harvinaislääkestatus ALSn hoitoon

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharman CDNFlle harvinaislääkestatus ALSn hoitoon

Herantis Pharman CDNF:lle harvinaislääkestatus ALS:n hoitoon

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 29.3.2016 kello 9:00

Euroopan lääkevirasto EMA:n harvinaislääkkeiden komitea COMP on antanut positiivisen lausunnon Herantis Pharma Oyj:n (“Herantis”) hakemuksesta CDNF-lääkeaihion harvinaislääkestatukselle amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS) hoitoon.

“Tämä positiivinen lausunto on meille erittäin tärkeä ja se tarkoittaa ennen kaikkea kahta seikkaa”, kertoo Herantiksen tieteellinen johtaja, tohtori Henri Huttunen. “Ensinnäkin ALS on hirvittävä sairaus, johon tarvitaan merkittävästi nykyistä parempia hoitoja. Toiseksi, tutkimustulosten perusteella voidaan olettaa, että CDNF:stä on merkittävää hyötyä ALS-potilaille. Vaikka meillä on edessä vuosien työ ennen lääkeaihion etenemistä myyntilupaprosessiin, tämä on tärkeä virstanpylväs kehittäessämme uutta hoitoa ALS:iin.”

ALS on sairaus, joka tuhoaa tahdonalaisia lihaksia kontrolloivia hermosoluja. Tämä aiheuttaa lihasjäykkyyttä ja -heikkoutta, vaikeuttaa puhumista sekä nielemistä ja lopulta hengittämistä. Hengityslihasten heikkous johtaa tyypillisesti lopulta kuolemaan. ALS:sta esiintyy perinnöllisiä muotoja mutta useimmissa tapauksissa sen aiheuttajaa ei tunneta. Sairauteen ei tällä hetkellä ole tehokkaita hoitoja.

“Harvinaislääkestatus on merkittävä askel kehittäessämme ALS:in hoitoon nykyistä parempaa hoitomuotoa. Siitä huolimatta että ALS on harvinaissairaus, se on merkittävä taakka yhteiskunnalle”, muistuttaa Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. “Vuosittain diagnosoidaan 140.000 uutta ALS-tapausta ja lihashermosairauksien aiheuttama vuosittainen kustannustaakka Euroopassa on noin kahdeksan miljardia euroa. Joka vuosi 140.000 ihmistä saa hitaan kuolemantuomion. Teemme parhaamme, että CDNF voisi tulevaisuudessa tarjota uuden mahdollisuuden hoitaa ALS-potilaita.”

Harvinaislääkestatuksen voi saada Euroopan Unionissa sellaiseen sairauteen kehitettävälle lääkeaihiolle, jota sairastaa enintään viisi ihmistä 10.000 asukasta kohti. Lisäksi edellytetään vähintään alustavia prekliinisiä tuloksia, joiden perusteella lääkeaihion katsotaan voivan auttaa potilaita enemmän kuin nykyiset hoidot. Harvinaislääkestatus ei vapauta yhtiötä kliinisistä lääketutkimuksista, joissa lääkeaihion tehokkuus ja turvallisuus tulee osoittaa. Se takaa kuitenkin erilaisia etuja kuten viranomaiskäsittelyyn liittyviä maksuhelpotuksia ja tieteellistä neuvontaa sekä pidennetyn markkinayksinoikeuden.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 246

ALS (Amyotrofinen lateraaliskleroosi)

ALS on kuolemaan johtava lihashermosairaus, jonka ensimmäisiä oireita on tyypillisesti lihasheikkous raajoissa. Taudin edetessä potilas menettää kykynsä kontrolloida lihaksiaan, mikä vaikeuttaa liikkumista, puhumista, nielemistä ja hengittämistä. Keskimääräinen eliniän ennuste diagnoosin jälkeen on kahden ja viiden vuoden välissä. ALS:iin ei ole parantavaa hoitoa, ja tunnetut hoidot auttavat lähinnä taudin oireisiin. Arviolta 140.000 uutta tapausta diagnosoidaan vuosittain.

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on hermosoluja suojaava kasvutekijä, jonka Herantis on patentoinut kansainvälisesti. Prekliinisessä tutkimusohjelmassa CDNF on osoittautunut tehokkaaksi useissa Parkinsonin taudin malleissa. Herantis valmistelee ensimmäistä kliinistä tutkimusta CDNF:llä Parkinsonin taudin hoitoon ja tekee prekliinistä työtä ALS-lääkkeen kehittämiseksi.

Prekliinisissä tutkimuksissa, mukaan lukien pitkäkestoinen toksikologiatutkimus, CDNF on ollut turvallinen ja kyennyt sekä suojaamaan dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttamaan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin. ALS-tautimallissa CDNF on pidentänyt merkittävästi elinaikaa ja helpottanut oireita. Tämän perusteella CDNF saattaa auttaa useisiin sairauksiin tai niiden oireisiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. CDNF pohjautuu professori Mart Saarman johtamaan tutkimustyöhön Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa.

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy innovatiivisten lääkeaihioiden varhaiseen kliiniseen kehitykseen sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Kehitystyön painopisteenä on regeneratiivinen eli uudistava lääketiede, jossa yhtiöllä on kaksi vaikutusmekanismiltaan uutta lääkeaihiota: CDNF hermorappeumasairauksiin kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon, sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen hoitoon ja mahdollisesti myös primäärin lymfaturvotuksen hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 08:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/Herantis+Pharman+CDNFlle+harvinaisl%C3%A4%C3%A4kestatus+ALSn+hoitoon+HUG1997450.html

Kemira kasvattaa natriumkloraatin tuotantoa Joutsenossa

Kemira Oyj

Kemira kasvattaa natriumkloraatin tuotantoa Joutsenossa

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
29.3.2016 klo 9.00 (CET+1)

Kemira investoi arviolta 50-60 miljoonaa euroa Joutsenon tehtaaseen Suomessa toteuttaakseen kasvustrategiaansa. Kemira aikoo rakentaa Joutsenon tehtaalle uuden natriumkloraatin tuotantolinjan sekä kennosalin, jotka perustuvat Kemiran omaan valmistusteknologiaan. Investointi kasvattaa merkittävästi Joutsenon tehtaan natriumkloraatin tuotantokapasiteettia. Rakennustöiden on määrä alkaa kesäkuussa 2016 tiettyjen lainsäädännöllisten vaatimusten täyttymisen jälkeen, ja arvioitu epäsuora työllistämisvaikutus on noin 200 henkilöä.

Uuden natriumkloraatin tuotantoyksikön arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Natriumkloraatista valmistetaan sellutehtaissa klooridioksidia (ClO2), joka on yleisin sellun valkaisussa käytettävä kemikaali.

“Viimeaikaiset sellutehtaiden laajennukset ja Pohjoismaissa toteutettavat uudet tehdashankkeet lisäävät valkaisukemikaalien kulutusta. Investoimme natriumkloraatin tuotantokapasiteettiin, jotta voimme jatkossakin palvella asiakkaitamme tehokkaasti. Investointi tukee strategiaamme, joka tähtää markkinoita nopeampaan kasvuun sekä Kemiran aseman vahvistamiseen johtavana massa- ja paperikemikaalien toimittajana”, toteaa Kim Poulsen, Pulp & Paper -segmentin johtaja.

Joutsenon tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 67 henkilöä ja tehtaalla tuotetaan useita massa- ja paperiteollisuudessa käytettäviä kemikaaleja.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Antti Matula, johtaja, Marketing & Product Management
Pulp & Paper -segmentti
Puh. +49 171 196 1641

Tero Huovinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. +358 10 862 1980

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 862 1255

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2015 Kemiran liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 08:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/Kemira+kasvattaa+natriumkloraatin+tuotantoa+Joutsenossa+HUG1997808.html

Lehto Group suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle

Lehto Group Oyj

Lehto Group suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle

29.3.2016

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lehto Group Oyj (“Lehto Group” tai “Yhtiö”) suunnittelee listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) pörssilistalle. Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen.

Suunniteltu listautuminen Helsingin Pörssiin on Yhtiön näkemyksen mukaan luonteva etenemisaskel sen päämäärätietoisessa kasvussa ja kehityksessä. Listautumisen tavoitteena olisi erityisesti mahdollistaa Yhtiön strategian menestyksekäs toteuttaminen ja kasvun rahoittaminen, jonka tukemiseksi Yhtiö tavoittelisi myös uuden pääoman keräämistä osakeannilla. Lisäksi listautumisen odotettaisiin parantavan Lehto Groupin tunnettuutta ja uskottavuutta sen nykyisten ja uusien asiakkaiden, yhteistyötahojen ja sijoittajien keskuudessa. Listautumisen odotettaisiin myös edistävän Yhtiön mahdollisuutta käyttää omia osakkeita sen strategiaa tukevien yrityskauppojen rahoittamisessa.

Hannu Lehto, Lehto Groupin toimitusjohtaja ja perustajaosakas kommentoi:
“Lehto Group on kasvanut voimakkaasti yhdeksi Suomen suurimmista rakennus- ja kiinteistöalan konserneista. Toimintaamme ohjaa merkittävästi kehittämämme talousohjatun rakentamisen toimintamalli, jossa vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla pyrimme tehostamaan rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottamaan asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistamaan rakentamisen korkean laadun. Toiminnassamme yhdistyvät edelleen pienen rakennusliikkeen ketteryys ja asiakasymmärrys sekä suuren rakennusliikkeen volyymiedut. Uskomme, että listautuminen auttaisi meitä jatkamaan kasvustrategiamme toteuttamista. Lisäksi se parantaisi läpinäkyvyyttämme, tunnettuuttamme ja työnantajakuvaamme.”

Pertti Huuskonen, Lehto Groupin hallituksen puheenjohtaja kommentoi:
“Pörssilistautuminen tukisi Lehto Groupin kasvustrategiaa. Sen myötä omistuspohjamme laajenisi, ja voisimme tarjota uusille Yhtiön osakkeenomistajille tilaisuuden olla osana Yhtiön tulevaa kehitystä. Listautuminen antaisi lisäksi Yhtiölle mahdollisuuden jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa ja tukisi tärkeimpien tulevien strategisten hankkeiden rahoitusta, uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämistä ja varmistaisi edellytykset omaperusteisen tuotannon kasvattamiseen.”

Lehto Group lyhyesti
Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Yhtiön päätoimiala on rakennusurakointi, minkä lisäksi Yhtiö valmistaa myös rakennuselementtejä ja -moduuleja pääosin omaan käyttöönsä sekä harjoittaa kiinteistökehitystä. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Yhtiö on jakanut toimintansa neljään palvelualueeseen:

Toimitilat: liiketilat, logistiikkatilat, kevyen teollisuuden tilat sekä toimisto- ja muut tilat
Asunnot: kerrostalot, luhtitalot, rivitalot ja aluerakentaminen
Hyvinvointitilat: palvelutalot vanhuksille ja muille erityisryhmille, palveluasunnot sekä päiväkodit ja koulut
Korjausrakentaminen: käyttötarkoituksen muutokset, linjasaneeraukset ja laajat kattoremontit

Lehto Group toimii Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt kasvukeskuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Toimitiloja ja hyvinvointitiloja Yhtiö rakentaa valtakunnallisesti. Asuntorakentamisen pääpainopiste on pääkaupunkiseudulla, minkä lisäksi Yhtiöllä on toimintaa valituissa kasvukeskuksissa. Korjausrakentamisessa toiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaalle, mutta käyttötarkoituksen muutoskohteita voidaan toteuttaa valikoidusti myös muualla Suomessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kempeleessä ja sillä on kymmenen toimipistettä Suomessa ja tytäryhtiö Ruotsissa. Yhtiöllä on neljä omaa tuotantolaitosta, joista olemassa oleva Merijärven, Oulaisten ja Oulun tuotanto on tarkoitus yhdistää Oulaisiin rakenteilla olevaan suurempaan tuotantolaitokseen vuoden 2016 aikana. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015 päättyessä 423 henkilöä.

Yhtiön näkemyksen mukaan talousohjatun rakentamisen toimintamalli luo sille kilpailuetua. Talousohjatun rakentamisen kulmakivet ovat:

Vahva osaaminen hankekehityksessä ja myynnissä
Aktiivinen suunnittelun ohjaus
Suoraviivainen prosessi asiakkaille
Itse kehitetyt rakentamisen innovaatiot
Yrittäjämäinen johto ja nopea päätöksenteko

Talousohjatussa rakentamisessa Yhtiö hankkii rakennuskohteet pääosin oman hankekehityksensä ja myyntiorganisaationsa kautta. Talousohjatun rakentamisen toimintamallin hyödyt voidaan maksimoida suunnittelusta toteutukseen silloin, kun Yhtiö johtaa rakennushankkeen suunnittelua. Aktiivisella suunnittelun ohjauksella tuetaan kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttöä ja pyritään varmistamaan, että rakennushankkeet vastaavat asiakkaiden taloudellisia tavoitteita. Asiakkailleen Yhtiö pyrkii tarjoamaan suoraviivaisen prosessin. Yhtiö lähestyy asiakkaita helposti ostettavilla ja pitkälle suunnitelluilla asiakasryhmittäisillä konseptimallistoilla. Näiden tukemana Yhtiö voi tarjota asiakkailleen nopeasti toimitettavan, kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ohjaavan päätöksentekopaketin, nopeamman suunnittelun ja suoraviivaisemman prosessin. Lisäksi Yhtiö hyödyntää itse kehittämiään rakentamisen innovaatioita ja niihin perustuvia, omissa tuotantolaitoksissa tuotettuja moduuleita ja elementtejä. Tämä mahdollistaa perinteisten työmaavaiheiden osittaisen siirron automatisoituun tuotantolaitokseen. Innovaatioiden, vakiintuneiden ratkaisujen ja toimintatapojen hyödyntämisellä sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen ja konseptoinnin tuella Yhtiö pyrkii vähentämään rakennustyömaan monimutkaisuutta, saavuttamaan paremman rakentamisen tehokkuuden ja laadun. Yrittäjämäinen johto ja nopea päätöksenteko ovat toimintamallin yksi kulmakivi.

Lehto Groupin tunnuslukuja
Yhtiön liikevaihdon keskimääräinen kasvu 2013-2015 oli noin 56 prosenttia vuodessa samalla kun liikevoittomarginaali nousi tilikauden 2013 8,1 prosentista 9,9 prosenttiin tilikaudella 2015. Tilikaudella 2015 (suluissa vertailutieto tilikaudelta 2014) Yhtiön liikevaihto kasvoi 275,6 (171,1) miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 27,2 (5,8) miljoonaa euroa eli 9,9 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin tunnusluvut 2015 2014 2013
Miljoonaa euroa (ellei toisin mainittu) Tilintarkastettu, ellei toisin mainittu
Liikevaihto 275,6 171,1 113,4
Liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta (%) 61,1 50,8 -0,4
Liikevoitto 27,2 5,8 9,2
Liikevoittomarginaali (%) 9,9 3,4 8,1
Tilikauden tulos 21,2 4,1 6,7
Liiketoiminnan rahavirta 21,3 -8,1 5,0
Korollinen nettovelka -7,7 8,4 -2,5
Omavaraisuusaste (%) 1,2 37,2 27,3 40,7
Nettovelkaantumisaste (%) 1,3 -22,9 50,9 -16,2
1) Tilinpäätöksessä 2014 on oikaistu vertailuvuodelle 2013 kuuluva määräysvallattomien omistusosuuksien myynti. Esitetyt 2013 luvut ovat näiltä osin tilintarkastamattomia oikaistuja vertailutietoja.
2) Omavaraisuusaste: 100 x Oma pääoma / (Taseen loppusumma – Saadut ennakot).
3) Nettovelkaantumisaste: 100 x (Korolliset velat – Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / Oma pääoma.
Palvelualueiden liikevaihto 2015 2014 2013
Miljoonaa euroa Tilintarkastamaton
Toimitilat 109,8 95,3 64,3
Asunnot 69,5 28,5 20,1
Hyvinvointitilat 38,4 17,7 3,3
Korjausrakentaminen 58,0 29,6 25,8
Palvelualueiden liikevaihto yhteensä 275,6 171,1 113,4
Tilauskanta 1 palvelualueittain 31.12. 2015 2014 2013
Miljoonaa euroa Tilintarkastamaton
Toimitilat 57,5 71,3 33,3
Asunnot 103,9 50,8 52,0
Hyvinvointitilat 15,2 6,9 3,9
Korjausrakentaminen 18,4 44,4 9,2
Tilauskanta yhteensä 195,0 173,4 98,4
1) Tilauskanta kuvaa tilinpäätöspäivään mennessä sitovasti saaduista toimittamattomista tilauksista ja käynnistetyistä omaperusteisista hankkeista sen osan, jota ei ole vielä kirjattu liikevaihtoon. Rakennushanke sisällytetään tilauskantaan siinä vaiheessa kun hanketta koskeva sopimus rakentamisesta on allekirjoitettu tai rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu omaperusteisissa hankkeissa.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka strategiakaudelle 2016-2020
Yhtiön strategiset painopisteet strategiakaudelle 2016-2020 ovat talousohjatun rakentamisen toimintamallin edelleen kehittäminen kilpailuedun ylläpitämiseksi, tuotantoa tukeva tuotekehitys ja toiminnan jatkuva kehittäminen, innovatiivisten rakentamisen yhteistyömallien selvittäminen sekä Yhtiön kansainvälistymisen käynnistäminen. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua kaikilla palvelualueillaan ja pyrkii jatkossakin säilyttämään vahvan taloudellisen aseman.

Kasvu: Yhtiö tavoittelee keskimäärin noin 10-15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua strategiakaudella 2016-2020. Yhtiön tavoite on kasvaa nopeammin kuin toimiala keskimäärin.
Kannattavuus: Yhtiö tavoittelee keskimäärin noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia.
Pääomarakenne: Yhtiön tavoitteena on yli 35 prosentin omavaraisuusaste.
Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on vakaa osingonjako ja se pyrkii jakamaan vuosittain 30-50 % nettotuloksestaan huomioiden liiketoiminnan kasvun vaatimat panostukset.

Yhtiön kyky saavuttaa taloudelliset tavoitteensa riippuu monista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee saavuttamaan tai pitämään yllä tällaiset taloudelliset tavoitteet, mikäli ne on saavutettu, tai noudattamaan osinkopolitiikkaansa suunnitellusti.

Tietoa suunnitellusta listautumisesta
Suunnitellun listautumisen yhteydessä järjestettävän listautumisannin odotetaan koostuvan ensisijaisesti Yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta sekä antia täydentävästä Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osakkeiden myynnistä. Osakkeita tultaisiin tarjoamaan yleisölle Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ja henkilöstöantiin osallistuvat tahot tulisivat sitoutumaan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin (lock-up) listautumisen yhteydessä.

Pohjola Pankki Oyj toimisi suunnitellun listautumisen pääjärjestäjänä ja Pareto Securities Oy listautumisen järjestäjänä. Yhtiön oikeudellisen neuvonantajana toimisi Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Lisätietoja
Hannu Lehto, toimitusjohtaja, Lehto Group Oyj, puh. +358 50 028 0448
Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, Lehto Group Oyj, puh. +358 400 944 074

Vastuunrajoitus
Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lain vastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Pohjola Pankki Oyj ja Pareto Securities Oy (yhdessä “Järjestäjät”) toimivat ainoastaan Yhtiön neuvonantajina suunnitellun listautumisen yhteydessä. Järjestäjät eivät pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisen yhteydessä eivätkä ole vastuussa millekään muulle taholle kuin Yhtiölle neuvonannosta listautumisen tai siihen liittyvien transaktioiden yhteydessä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 07:36 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/Lehto+Group+suunnittelee+listautumista+Nasdaq+Helsingin+p%C3%B6rssilistalle+HUG1997809.html

Elisa jatkaa ostotarjousta Anvia Oyj:n osakkeista 8.4.2016 saakka

Elisa jatkaa ostotarjousta Anvia Oyj:n osakkeista 8.4.2016 saakka

Julkaistu: 2016-03-29 07:30:00 CEST
Elisa
Pörssitiedote
Elisa jatkaa ostotarjousta Anvia Oyj:n osakkeista 8.4.2016 saakka

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2016 klo 8.30

Elisa on tehnyt ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille hintaan 2 000 euroa osakkeelta. Elisa jatkaa 8.2.2016 alkanutta tarjousta samoilla ehdoilla 8.4.2016 klo 18.00 saakka.

Elisa on Anvian suurin osakkeenomistaja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi vuonna 2015 yrityskaupan, jolla Elisa hankkii kilpailuoikeudellisen määräysvallan Anvia Oyj:ssä. Anvia on alueellinen teleoperaattori, jonka liikevaihto oli 131 miljoonaa euroa vuonna 2015.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter