Etusivu » Arkistot 29.3.2016

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 29.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 29.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 400 osaketta
Kokonaishinta 1 800,00 EUR
Keskihinta/ osake 4,5000 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,50 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,50 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 676 408 KPL.
Rapala VMC Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 17:40 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+29+3+2016+HUG1998015.html

Outokummulle luottoluokitus Moody’silta

Outokummulle luottoluokitus Moody’silta

Julkaistu: 2016-03-29 15:05:00 CEST

Outokummulle luottoluokitus Moody’silta

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
29.3.2016 klo 16.05

Outokumpu Oyj ilmoittaa saaneensa tänään luottoluokituksen kansainväliseltä luottoluokittaja Moody’s Investors Service Inc.ltä.

Luottoluokitus on Outokummulle ensimmäinen. Moody’s asetti Outokumpu Oyj:n luottoluokituksen tasolle B3 (CFR, corporate family rating) ja maksuhäiriön tai velan uudelleenjärjestelyn todennäköisyydelle luokitus on B3-PD (PDR, probability default rating). Lisäksi Moody’s antoi Outokummun vuonna 2019 erääntyvälle 250 miljoonan euron vakuudelliselle joukkovelkakirjalainalle luokituksen B2. Luokitusten näkymät ovat positiiviset.

Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan kommentoi: “Keskeisenä tavoitteenamme on yhtiön taloudellisen aseman vahvistaminen ja velan vähentäminen kannattavuutta ja vapaata kassavirtaa parantamalla. Näiden toimenpiteiden myötä tavoittelemme myös luottoluokitusten jatkuvaa vahvistumista.”

Lisätietoja:

Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Outokumpu Oyj

Outokumpuon ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fioutokumpu.com/stainless-newschoosestainless.outokumpu.com

Liitteet:
Outokumpu_Credit_rating_29032016_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Comptel Oyj:n liiketoimintayksiköiden vertailuluvut 2015

Comptel Oyj:n liiketoimintayksiköiden vertailuluvut 2015

Julkaistu: 2016-03-29 15:00:00 CEST
Comptel
Pörssitiedote
Comptel Oyj:n liiketoimintayksiköiden vertailuluvut 2015

Comptel Oyj, pörssitiedote 29.3.2016 klo 16.00

Comptel muuttaa raportoitavia segmenttejä 1. tammikuuta 2016 alkaen. Comptel on muuttanut viime vuoden aikana organisaatiotaan liiketoimintayksikköpohjaiseksi. Liiketoimintayksiköihin perustuva mittaaminen on kehittynyt yhtiön kannattavuuteen liittyvän raportoinnin ja päätöksenteon pääasialliseksi mittariksi lähitulevaisuudessa.

2015 vertailutiedot uuteen segmenttirakenteeseen nähden ovat seuraavat:

Liikevaihto, miljoonaa euroa Q115 Q215 Q315 Q415 2015
Intelligent Data 9,1 9,6 9,2 14,6 42,5
Service Orchestration 11,8 12,1 13,2 18,0 55,2
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 21,0 21,7 22,4 32,6 97,7
Liiketulos, miljoonaa euroa
Intelligent Data 0,9 0,6 0,9 3,5 5,8
Service Orchestration 1,1 0,5 0,6 2,9 5,1
Muut -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -2,5
Yhteensä 1,5 0,6 0,8 5,6 8,5
Liiketulos, % liikevaihdosta
Intelligent Data 9,8 6,1 9,3 23,8 13,7
Service Orchestration 9,3 4,1 4,8 16,0 9,3
Muut
Yhteensä 7,1 2,6 3,6 17,2 8,7

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka puh. +358 9 7001131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja: www.comptel.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Savo-Solar Oy: Kutsu Savo-Solar Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savo-Solar Oy

Savo-Solar Oy: Kutsu Savo-Solar Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savo-Solar Oy
Yhtiötiedote 29.3.2016 klo 14 (CET)

Kutsu Savo-Solar Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Savo-Solar Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.4.2016 kello 15.30 alkaen Sitran Leonardo da Vinci -auditoriossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittama tappio ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 4.071.769,85 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista 12.4.2016 mennessä.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä 12.4.2016 mennessä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenistä 12.4.2016 mennessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pekka Loikkasen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Yhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen 1 § ja 3 § muutetaan lukemaan seuraavasti:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Savo-Solar Oyj, ruotsiksi Savo-Solar Abp ja englanniksi Savo-Solar Plc. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 62,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.12.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Savo-Solar Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.savosolar.fi. Savo-Solar Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla 6.4.2016. Edellä mainitut päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 3.5.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 7.4.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 14.4.2016 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

Savo-Solar Oy:n verkkosivuilla www.savosolar.fi;
sähköpostitse osoitteeseen hannele.polla@savosolar.fi;
puhelimitse 7.4. saakka numeroon +358 40 504 8296 ja 8.-14.4. numeroon +358 44 512 6386 (ma-pe klo 10-16); tai
postitse osoitteeseen Savo-Solar Oy, Yhtiökokous, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Savo-Solar Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.4.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.4.2016 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osakasluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 7.4.2016.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Savo-Solar Oy:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 7.4.2016, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Savo-Solar Oy:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 8.4.2016 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Savo-Solar Oy, yhtiökokous, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista voi olla englanninkielistä.

Savo-Solar Oy:llä on kokouskutsun päivänä 29.3.2016 yhteensä 15.887.430 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 29.3.2016

SAVO-SOLAR OY
Hallitus

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 14:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/Savo+Solar+Oy+Kutsu+Savo+Solar+Oy+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1997876.html

Innofactor Oyj:n omien osakkeiden hankinta päättynyt ja hankitut osakkeet mitätöidään

Innofactor Oyj:n omien osakkeiden hankinta päättynyt ja hankitut osakkeet mitätöidään

Julkaistu: 2016-03-29 13:15:00 CEST
Innofactor
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Innofactor Oyj:n omien osakkeiden hankinta päättynyt ja hankitut osakkeet mitätöidään

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 29.3.2016 klo 14.15

Innofactor tiedotti 25.8.2015, että hallitus oli päättänyt aloittaa maksimissaan 800 000 yhtiön oman osakkeen hankinnan yhtiökokouksen sille 24.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla.

Tänään 29.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti uudesta valtuutuksesta, joka korvaa 24.3.2015 annetun valtuutuksen ja näin ollen hallituksen aikaisemmalle 24.8.2015 tehdylle päätökselle ei ole enää perustetta. Hallitus päätti todeta osakkeiden osto-ohjelman päättyneeksi.

Yhtiö hankki 1.9.2015–9.3.2016 julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti yhteensä 702 197 omaa osakettaan 0,85 euron keskihintaan. Osakkeiden kokonaishankintahinta oli 600 003,64 euroa.

Yhtiön hankkimista 702 197 osakkeesta yhteensä 149 837 kappaletta luovutettiin vastikkeellisena kahdelle Innofactorin uudelle avainhenkilölle osana heidän palkkiotaan kahdessa erässä 18.12.2015 ja 5.1.2016 keskihintaan 0,77 euroa osakkeelta.

29.3.2016 yhtiön hallussa on 552 360 kappaletta omia osakkeita.

Hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat 552 360 yhtiön osaketta. Mitätöinnillä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan. Osakkeiden mitätöinti rekisteröidään Kaupparekisteriin huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 32 901 377.

Espoossa 29.3.2016

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 200 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Pohjoismaissa. Yrityksessä työskentelee yli 500 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vuosina 2011–2015 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 35 %. Microsoft nimesi Innofactorin vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Innofactor Oyj:n uusi hallitus

Innofactor Oyj:n uusi hallitus

Julkaistu: 2016-03-29 13:00:00 CEST
Innofactor
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Innofactor Oyj:n uusi hallitus

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 29.3.2016 klo 14.00

Innofactor Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tänään 29.3.2015 valittiin yhtiölle uusi hallitus. Hallituksessa jatkavat Innofactor Oyj:n toimitusjohtaja DI Sami Ensio, ekonomi Jukka Mäkinen, DI Ilari Nurmi, BBA Ari Rahkonen ja OTK Pekka Puolakka. Hallituksesta jää pois TkT J.T. Bergqvist.

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Ari Rahkonen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Espoossa 29.3.2016

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 200 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Pohjoismaissa. Yrityksessä työskentelee yli 500 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vuosina 2011–2015 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 35 %. Microsoft nimesi Innofactorin vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TREMOKO OY AB:N EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI JA VALITTAVIKSI HENKILÖIKSI

TREMOKO OY AB:N EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI JA VALITTAVIKSI HENKILÖIKSI

Julkaistu: 2016-03-29 11:45:00 CEST
Ixonos
Pörssitiedote
TREMOKO OY AB:N EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI JA VALITTAVIKSI HENKILÖIKSI

Helsinki, Suomi, 2016-03-29 11:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 29.3.2016 klo 12:45

TREMOKO OY AB:N EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI JA VALITTAVIKSI HENKILÖIKSI

Tremoko Oy Ab, jonka yhteenlaskettu osuus yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 82,2 prosenttia, ehdottaa, että toimikaudelle, joka jatkuu Ixonos Oyj:n vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, yhtiön hallitukseen valittaisiin:

– 6 jäsentä ja

– hallitukseen valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth, Samu Konttinen, Pekka Pylkäs sekä uusina jäseninä Päivi Marttila, Bo-Erik Ekström ja Pekka Eloholma.

Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Pertti Ervi, Ilari Koskelo sekä May Wiiala ovat ilmoittaneet, etteivät he ole jatkossa käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Valittaviksi ehdotettavien henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tullaan esittämään yhtiön verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
Tiedote_Tremokon ehdotus Ixonos Oyjn hallitukseksi 29 3 2016 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nesteen asemaverkoston nimi muuttuu Neste Oilista Nesteeksi

Neste Corporation

Nesteen asemaverkoston nimi muuttuu Neste Oilista Nesteeksi

Neste Oyj
Lehdistötiedote
29.3.2016 klo 12.00

Nesteen asemaverkoston nimi muuttuu Neste Oilista Nesteeksi

Neste Oilin virallinen nimi muuttui viime vuoden kesäkuussa Neste Oyj:ksi. Sana “oil” ei enää kuvannut yhtiötä, jonka liiketoiminnasta merkittävän osan muodostavat uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvat tuotteet. Nyt vuorossa on koko Neste Oil -asemaketjun nimenmuutos Nesteeksi Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä.

“Nimenmuutoksen ulottaminen asemaketjuun kuvastaa asemien merkitystä siinä, minkälainen asiakaskokemus Nesteestä syntyy. Kun toimimme saman nimen alla, olemme samaa yhtiötä ja rakennamme yhtä brändiä”, sanoo Antti Tiitola, Nesteen Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminta-alueen johtaja.

“Nesteen asemaverkosto ja sen palvelut kehittyvät juuri nyt voimakkaasti. Meillä on tarjolla Suomessa jalostetut, korkealaatuiset polttonesteet, mutta olemme tutkineet huolellisesti, mitä muuta asiakkaat asemiltamme haluavat. Kun otamme liikkeellä olevan asiakkaan tarpeet huomioon entistä paremmalla ja suunnatummalla palvelu- ja tuotetarjoomalla, uskomme yltävämme ylivertaiseen palvelukokemukseen. Tähtäämme yhteistyökumppaneidemme kanssa asemien ykköseksi”, jatkaa Tiitola.

Asemien nimenmuutos alkaa huhtikuussa ja on valmis lokakuussa. Nesteellä oli vuoden 2015 lopussa 790 asemaa Suomessa ja 258 asemaa Luoteis-Venäjällä Pietarin alueella sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja antaa:
Antti Tiitola, Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminta-alueen johtaja, puh. 010 458 4273

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 11:01 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/Nesteen+asemaverkoston+nimi+muuttuu+Neste+Oilista+Nesteeksi+HUG1997475.html

“Paremman pysähdyksen taktiikka” – Neste ja Kesko uudistavat yhteisen liikenneasemaverkostonsa

Neste Corporation

"Paremman pysähdyksen taktiikka" – Neste ja Kesko uudistavat yhteisen liikenneasemaverkostonsa

Neste Oyj
Lehdistötiedote
29.3.2016 klo 12.00

“Paremman pysähdyksen taktiikka” – Neste ja Kesko uudistavat yhteisen liikenneasemaverkostonsa

Neste ja Kesko vievät Suomen liikenneasemat uudelle aikakaudelle. Uusi Neste K -liikenneasemakonsepti on rakennettu asiakkailta saadun palautteen pohjalta – tuloksena syntyi viihtyisä miljöö, huippukokin rakentama ruokalista, sisustusarkkitehdin uudistamat saniteettitilat sekä laadukkaat palvelut autoilijoille. Uudet Neste K -liikenneasemat tarjoavat kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen “Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti.
“Uuden Neste K -asemakonseptin myötä yhteistyömme Keskon kanssa syvenee entisestään. Olemme iloisia siitä, että jaamme yhteisen tahtotilan liikkeellä olevan asiakkaan ilahduttamiseksi. Oma asemaverkosto on meille erittäin tärkeä, sillä sen kautta voimme tarjota asiakkaillemme korkealaatuiset, Suomessa jalostetut polttonesteet sekä muut autoilijan tarvitsemat tuotteet ja palvelut. Haluamme ehdottomasti profiloitua asemien kärkeen asiakaskohtaamisessa sekä palvelu- ja tuotetarjonnassamme”, kertoo Antti Tiitola, Nesteen Öljyn vähittäismyynnin liiketoiminta-alueen johtaja.

“Usein liikenneasemalle pysähdytään pakosta. Neste K:n Paremman pysähdyksen taktiikan mukaisesti haluamme tarjota asiakkaillemme niin hyvää palvelua, että Neste K on ohittamaton vaihtoehto kaikille tien päällä liikkuville. Muutoksessa on kyse uudenlaisesta palvelukulttuurista, jossa asiakas ja laatu ovat kaiken toiminnan ydin”, sanoo Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

Jokainen Neste K on erilainen ja ainutlaatuinen, sillä kauppiasyrittäjille annetaan tilaa toteuttaa omaa näkemystään. Kauppias tuntee asiakkaansa ja räätälöi liikenneasemansa palveluja sekä ruoka- ja päivittäistavaravalikoimia oman asiakaskuntansa tarpeita vastaavaksi.

Maukasta ruokaa ja monipuolisia palveluja viihtyisässä ympäristössä

Neste K -asemien lähtökohtana on tarjota ylivoimaisesti paras ruokakokemus teillä liikkuville. Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa, joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan otettavaksi. Liikenneasemien menukokonaisuudet on suunnitellut palkittu huippukokki Pekka Terävä. Kahvin ystäviä hemmotellaan erikoiskahvivalikoimalla.
Neste K -liikenneasemia on 100 neliön kompakteista kaupunkiasemista lähes 2000 neliön matka-asemiin. Tilojen suunnittelussa ja tilankäytössä pyritään ekologisuuteen, viihtyisyyteen ja käytännöllisyyteen. Neste K -liikenneasemien saniteettitiloissa korostuvat siisteys ja miellyttävyys. Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co:n ideoimissa tiloissa hyödynnetään muun muassa liikkuvaa kuvaa ja ääntä.
Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkailleen siistit ja modernit tankkauspihat sekä laadukkaita lisäpalveluja, kuten ravintolassa ilmaisen WiFi:n, Osta ja nosta -käteisnostopalvelun, sähköautojen latauspisteen sekä viimeisintä teknologiaa edustavat QuickWash -autonpesupalvelut.

Ensimmäinen uusi Neste K -asema on avannut ovensa Tampereen Teiskontiellä 22.3.2016, ja kaikki nykyiset Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa on määrä muuttaa ja uudistaa Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on rakentaa vajaan 100 Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Antti Tiitola, Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminta-alueen johtaja, Neste Oyj, puh. 010 458 4273
Jorma Rauhala, toimialajohtaja, Päivittäistavarakauppa, Kesko Oyj, puh. p. 010 5322 211
Mikko Paukkonen, projektijohtaja, Neste K -liikenneasemakonsepti, Kesko Oyj, puh. 050 567 9761

Neste

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

K-ryhmä

K-ryhmän noin 40 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Autamme yli 1 500 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavara-, rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme jo maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 11:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/+Paremman+pys%C3%A4hdyksen+taktiikka+Neste+ja+Kesko+uudistavat+yhteisen+liikenneasemaverkostonsa+HUG1997829.html

“Paremman pysähdyksen taktiikka” – Kesko ja Neste uudistavat yhteisen liikenneasemaverkostonsa

Kesko Corporation

"Paremman pysähdyksen taktiikka" – Kesko ja Neste uudistavat yhteisen liikenneasemaverkostonsa

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 29.03.2016 KLO 12.00 1(2)

Kesko ja Neste vievät Suomen liikenneasemat uudelle aikakaudelle. Uusi Neste K -liikenneasemakonsepti on rakennettu asiakkailta saadun palautteen pohjalta – tuloksena syntyi viihtyisä miljöö, huippukokin rakentama ruokalista, sisustusarkkitehdin uudistamat saniteettitilat sekä laadukkaat palvelut autoilijoille. Uudet Neste K -liikenneasemat tarjoavat kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen “Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti.

“Neste K -liikenneasemien uudistus on osa Keskon lähimarkkinastrategiaa – haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita, nopeasti ja vaivattomasti. Usein liikenneasemalle pysähdytään pakosta. Neste K:n Paremman pysähdyksen taktiikan mukaisesti haluamme tarjota asiakkaillemme niin hyvää palvelua, että Neste K on ohittamaton vaihtoehto kaikille tien päällä liikkuville. Muutoksessa on kyse uudenlaisesta palvelukulttuurista, jossa asiakas ja laatu ovat kaiken toiminnan ydin”, sanoo Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

“Uuden Neste K -asemakonseptin myötä yhteistyömme Keskon kanssa syvenee entisestään. Olemme iloisia siitä, että jaamme yhteisen tahtotilan liikkeellä olevan asiakkaan ilahduttamiseksi. Oma asemaverkosto on meille erittäin tärkeä, sillä sen kautta voimme tarjota asiakkaillemme korkealaatuiset, Suomessa jalostetut polttonesteet sekä muut autoilijan tarvitsemat tuotteet ja palvelut. Haluamme ehdottomasti profiloitua asemien kärkeen asiakaskohtaamisessa sekä palvelu- ja tuotetarjonnassamme”, kertoo Antti Tiitola, Nesteen Öljyn vähittäismyynnin liiketoiminta-alueen johtaja.

Neste K -liikenneasemista ei tule toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja mahdollisuutensa sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.

“Neste K -liikenneasemalla haluamme antaa kauppiasyrittäjille tilaa toteuttaa omaa näkemystään – jokainen Neste K on näin ollen erilainen ja ainutlaatuinen. Kauppias tuntee asiakkaansa ja voi räätälöidä liikenneasemansa palveluja sekä ruoka- ja päivittäistavaravalikoimia oman asiakaskuntansa tarpeita vastaavaksi”, jatkaa Rauhala.

Maukasta ruokaa ja monipuolisia palveluja viihtyisässä ympäristössä

Neste K -asemien lähtökohtana on tarjota ylivoimaisesti paras ruokakokemus teillä liikkuville. Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa, joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan otettavaksi. Liikenneasemien menukokonaisuudet on suunnitellut palkittu huippukokki Pekka Terävä. Kahvin ystäviä hemmotellaan erikoiskahvivalikoimalla.

Neste K -liikenneasemia on 100 neliön kompakteista kaupunkiasemista lähes 2000 neliön matka-asemiin. Tilojen suunnittelussa ja tilankäytössä pyritään ekologisuuteen, viihtyisyyteen ja käytännöllisyyteen. Neste K -liikenneasemien saniteettitiloissa korostuvat siisteys ja miellyttävyys. Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co:n ideoimissa tiloissa hyödynnetään muun muassa liikkuvaa kuvaa ja ääntä.

Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkailleen siistit ja modernit tankkauspihat sekä laadukkaita lisäpalveluja, kuten ravintolassa ilmaisen WiFi:n, Osta ja nosta -käteisnostopalvelun, sähköautojen latauspisteen sekä viimeisintä teknologiaa edustavat QuickWash -autonpesupalvelut.

Ensimmäinen uusi Neste K -asema on avannut ovensa Tampereen Teiskontiellä 22.3.2016, ja kaikki nykyiset Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa on määrä muuttaa ja uudistaa Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on rakentaa vajaan 100 Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=xA_kB_QHMCo

Lisätietoja:
Jorma Rauhala, toimialajohtaja, päivittäistavarakauppa, Kesko Oyj, puh. 010 53 22211
Mikko Paukkonen, projektijohtaja, Neste K -liikenneasemakonsepti, Kesko Oyj, puh. 050 567 9761
Antti Tiitola, Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminta-alueen johtaja, Neste Oyj, puh. 010 458 4273

K-ryhmä
K-ryhmän noin 40 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Autamme yli 1 500 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavara-, rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme jo maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin www.kesko.fi

Neste
Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-29 11:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/29/+Paremman+pys%C3%A4hdyksen+taktiikka+Kesko+ja+Neste+uudistavat+yhteisen+liikenneasemaverkostonsa+HUG1997849.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.