Etusivu » Arkistot 24.3.2016

Investors Housen suunnattu anti osana liiketoimintakauppaa

Investors Housen suunnattu anti osana liiketoimintakauppaa

Julkaistu: 2016-03-24 19:01:00 CET
Investors House Oyj
Pörssitiedote
Investors Housen suunnattu anti osana liiketoimintakauppaa

Investors House Oyj

Pörssitiedote, 24.3.2016 klo 20

Investors Housen suunnattu anti osana liiketoimintakauppaa

Investors House Oyj on 24.3.2016 solminut liiketoimintakauppaa koskevan sopimuksen, jolla se ostaa OVV Asuntopalvelut Oy:n harjoittaman liiketoiminnan mistä pörssitiedotteella 24.3.2016 on kerrottu. Kauppahinnasta 0,25 M€ maksetaan 12 % suunnattuna osakeantina käyttäen maksuvälineenä Investors House Oyj:n osaketta mihin Investors Housen hallituksella on yhtiökokouksen antama valtuutus ja tarvittavat osakkeet ovat yhtiön hallussa. Yhtiö luovuttaa osana kauppahintaa yhteensä 5.254 kpl hallussaan ollutta osaketta myyjälle. Osakkeet luovutetaan arvostuksella 5,71 € / osake.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Investors Housen ulkona olevien osakkeiden määrä on yhteensä 3.309.603 kpl ja äänimäärä samoin 3.309.603 ääntä.

Helsinki 18.3.2016

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: OMXNasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
TiedoteOsake24032016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Investors House vahvistaa Management –toimintaansa liiketoimintakaupalla

Investors House vahvistaa Management –toimintaansa liiketoimintakaupalla

Julkaistu: 2016-03-24 19:00:00 CET
Investors House Oyj
Pörssitiedote
Investors House vahvistaa Management –toimintaansa liiketoimintakaupalla

Investors House Oyj

Pörssitiedote, 24.3.2016 klo 20

Investors House vahvistaa Management –toimintaansa liiketoimintakaupalla

Investors House Oyj on 24.3.2016 allekirjoittanut sopimuksen liiketoimintakaupasta, jolla se vahvistaa Management-toimintaansa asuntosektorilla. Yhtiö on ostanut OVV Asuntopalvelut Oy:n liiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyy Investors Housen tytäryhtiön haltuun 1.4.2016 alkaen. Investors Housen kannalta Management -toiminta täydentää sijoitustoimintaa ja tuottaa palvelutuottoja suhteellisen vähäisellä pääoman sitoutumisella. OVV -ketjun nykyinen omistaja KTM Mika Tilli jatkaa toimitusjohtajana ja vastaa ketjun operatiivisesta johtamisesta.

Ostettava OVV:n liiketoiminta muodostuu franchise -perusteisen asunto- ja kiinteistövälitysketjun johtamisesta ja kehittämisestä. Ostettava franchise -liiketoiminta ei siis ole kiinteistövälitystä vaan itsenäisistä yrittäjäomisteisista alueellisista yhtiöistä muodostuvan verkoston johtamista, palvelemista ja kehittämistä. OVV-yrittäjät toimivat 11 paikkakunnalla 38 hengen voimin asuntojen vuokrauksessa ja välityksessä palvellen 10.000 asuntosijoittajasta muodostuvaa asiakaskuntaa.

’’Yhdistämällä Investors Housen Management-toiminnan ja OVV:n valtakunnallisen yrittäjäverkoston voimme luoda lisäarvoa asiakkaille, OVV-yrittäjille ja ketjulle. Tavoitteena on laajentaa ketjun toimintaa sekä synnyttää uusia palveluja, joiden avulla OVV-ketju voi aikaisempaa kattavammin palvella 10.000 asuntosijoittajan asiakaskuntaansa kaikkialla Suomessa. Emme siis ole menossa kiinteistövälitykseen, jota tekevät OVV -yrittäjät kaikissa keskeisissä kasvukeskuksissa. Sen sijaan näemme mahdollisuuden laajentaa ketjua ja sen tuotevalikoimaa.’’, sanoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Liiketoimintakaupan kauppahinta on 0,25 M€ ja se maksetaan osin 88 %:sti käteisellä ja 12 %:sti Investors Housen osakkeilla. 1.4.2016 maksettavan kauppahinnan lisäksi on sovittu 2016-2018 liikevoittoon perustuvasta mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka voi olla maksimissaan 0,12 M€.

Kaupalla on lievästi positiivinen vaikutus vuoden 2016 operatiiviseen tulokseen.

Helsinki 24.3.2016

Petri Roininen

Toimitusjohtaja, Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: OMXNasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
TiedoteKauppa24032016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 24.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 24.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 1 020 osaketta
Kokonaishinta 4 513,00 EUR
Keskihinta/ osake 4,4245 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,45 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,40 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 676 008 KPL.
Rapala VMC Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-24 17:40 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/24/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+24+3+2016+HUG1997576.html

HONKARAKENTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 JULKAISTU

HONKARAKENTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 JULKAISTU

Julkaistu: 2016-03-24 16:45:00 CET
Honkarakenne Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
HONKARAKENTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 JULKAISTU

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 24.3.2016 kello 17:45

HONKARAKENTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 JULKAISTU

Honkarakenteen tilinpäätös vuodelta 2015 on julkaistu ja se on saatavana PDF-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilta www.honka.com.

Tuusulassa 24. maaliskuuta 2016

HONKARAKENNE OYJ

Mikko Jaskari

CFO

Lisätietoja:

CFO Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337 mikko.jaskari@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

Liitteet:
honkarakenne-tilinpaatos-2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS

Julkaistu: 2016-03-24 16:30:00 CET
Honkarakenne Oyj
Pörssitiedote
HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2016 KLO 17:30
HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 TILINTARKASTUSKERTOMUS
Tilintarkastuskertomus on kokonaisuudessaan tässä tiedotteessa. Vakiomuotoisen kertomuksen lisäksi tilintarkastuskertomus sisältää tiettyjen seikkojen painottamista koskevia lisätietoja.

Tilintarkastuskertomus

Honkarakenne Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Honkarakenne Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtajat syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tiettyjen seikkojen painottamista koskevat lisätiedot

Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen toimintakertomukseen ja liitetietoon 28, jonka mukaan on mahdollista, että yhtiön kovenanttiehto rikkoontuu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana mikäli yhtiön myynti ei kehity odotetun kaltaisesti. Yhtiö valmistelee toimenpideohjelmaa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja yhtiö on käynnistänyt pankkien ja mahdollisten muiden rahoittajien kanssa keskustelut uuden lainarahoituksen saamiseksi.

Haluamme lisäksi kiinnittää huomiota tilinpäätöksen toimintakertomukseen ja liitetietoon 28, jonka mukaan laskennallisiin verosaamisiin sisältyy 1,6 miljoonan euron suuruinen erä, joka liittyy käyttämättömiin verotuksellisiin tappioihin. Honkarakenteen johdon näkemyksen mukaan laskennalliset verosaamiset pystytään hyödyntämään käyttäen arvioitua verotettavaa tuloa, joka perustuu Honkarakenteen liiketoimintasuunnitelmiin ja budjetteihin. Mikäli tulos ei kehity odotetun mukaisesti on mahdollista, että verosaamisia ei ehditä hyödyntämään ajallaan ja niistä on tehtävä arvonalennus. Lausuntoamme ei ole mukautettu näiden seikkojen osalta.

Helsinki 24. maaliskuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Maria Grönroos
KHT

Honkarakenne Oyj

Marko Saarelainen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com
tai
talousjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com

JAKELU
OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta

www.honka.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

OLVI OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 JULKAISTU

OLVI OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 JULKAISTU

Julkaistu: 2016-03-24 13:07:52 CET
Olvi Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
OLVI OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 JULKAISTU

OLVI OYJ Pörssitiedote 24.3.2016

OLVI OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 JULKAISTU

Olvi Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomus on julkaistu. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa:
www.olvi.fi > Sijoittajat > Taloudelliset tiedotteet > Vuosikatsaus.

Katsaus ei ilmesty painettuna.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkoista ja palkkioista vuodelta 2015 on annettu erillisinä raportteina. Ne ovat luettavissa osoitteessa www.olvi.fi > Sijoittajat > Olvin hallinto.

Lisätietoja:

Olvi Oyj

Lasse Aho

toimitusjohtaja

puh. (017) 838 5200

Liitteet:
Selvitys hallinto ja ohjausjarjestelmasta 2015.pdf
Olvf102016.docx.pdf
Tilinpäätös_vuosikertomus 2015 Olvi Oyj.pdf
Palkka- ja palkkioselvitys 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Oyj Ahola Transport Abp: Vuosikertomus 2015

Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Vuosikertomus 2015

VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISU 24.3.2016 kello 13:00

Ahola Transport Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomus on julkaistu suomeksi tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aholatransport.fi.

Vuosikertomuksessa esitetään vuoden 2015 keskeiset tapahtumat kuljetuskonsernissä ja tilinpäätös kokonaisuudessaan.

Lisätietoja löytyy yhtiön antaa:

Hans Ahola, toimitusjohtaja, Oyj Ahola Transport Abp

Sähköposti: hans.ahola@aholatransport.fi
Puhelin: 044 4494 000

Katso myös yhtiön kotisivut www.aholatransport.fi

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Privanet Securities Oy

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-24 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/24/Oyj+Ahola+Transport+Abp+Vuosikertomus+2015+HUG1997399.html

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza Groupiin kuuluva Helsinki Foodstock yhteistyöhön Siipiravintola-ketjun kanssa

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza Groupiin kuuluva Helsinki Foodstock yhteistyöhön Siipiravintola-ketjun kanssa

Kotipizza Group Oyj

Pörssitiedote 24.3.2016, klo 13.00 (EET)

Kotipizza Groupiin kuuluva Helsinki Foodstock yhteistyöhön Siipiravintola-ketjun kanssa

Kotipizza Group Oyj:hin (“Kotipizza Group”) kokonaisuudessaan kuuluva osto- ja logistiikkaoperaattori Helsinki Foodstock Oy (“Helsinki Foodstock”) on solminut Muurahaiskarhu Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan se vastaa Siipiravintola-markkinointinimellä toimivan ravintolaketjun tavaravirran hallinnasta. Koko Suomen kattava tavaravirran hallinta mahdollistaa Siipiravintola-ketjun laajentumisen valtakunnalliseksi.

Helsinki Foodstock vastaa ketjun logistiikkakumppanina toimitusketjusta tavarantoimittajalta ravintoloihin. Sopimuksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Kotipizza Groupin taloudelliseen tulokseen vuonna 2016.

“Olemme innoissamme tukemassa Siipiravintolan laajentumista Suomessa. Yhteistyö on luontevaa, sillä olemme erikoistuneet logistiikkapalvelujen tarjoamiseen ketjuohjatuille yrityksille”, Helsinki Foodstock Oy:n toimitusjohtaja ja Kotipizza Group Oyj:n hankintajohtaja Anssi Koivula sanoo.

Helsinki Foodstock Oy tarjoaa hankinta-, logistiikka- ja valikoimapalveluita HoReCa-alan asiakkaille ja ruokaa valmistavalle teollisuudelle sekä innovaatiotuotteita ruoan vähittäiskaupalle. Helsinki Foodstockin asiakkaita ovat muun muassa Kotipizza-ketjuun kuuluvat ravintolat sekä Suomessa toimivat Subway-ravintolat ja Espresso House -kahvilat.

“Tehokkaasti hoidettu logistiikka mahdollistaa meidän valtakunnallisen laajentumisen. Olemme tyytyväisiä löydettyämme luotettavan kumppanin”, Muurahaiskarhu Oy:n toimitusjohtaja Tommi Leino sanoo.

Siipiravintola-ketju tarjoaa chicken wingsejä ja muuta fingerfoodia. Siipiravintoloita on tällä hetkellä Turussa, Valkeakoskella ja Lahdessa. Seuraava ravintola avataan Helsinkiin. Ketju suunnittelee laajentumista franchising-periaatteella myös muualle Suomeen. Yritys tarjoaa myös catering-palveluita.

Lisätietoja antavat:

Anssi Koivula, toimitusjohtaja, Helsinki Foodstock Oy, +358 207 716 542

Tommi Leino, toimitusjohtaja, Muurahaiskarhu Oy, +358 40 1388 489

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2015 lopussa 257 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2015 oli 77,3 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2015 oli 56,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 5,03 miljoonaa euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-24 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/24/Kotipizza+Group+Oyj+Kotipizza+Groupiin+kuuluva+Helsinki+Foodstock+yhteisty%C3%B6h%C3%B6n+Siipiravintola+ketjun+kanssa+HUG1997411.html

SRV:n 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

SRV:n 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Julkaistu: 2016-03-24 11:50:00 CET
SRV Yhtiöt Oyj
Pörssitiedote
SRV:n 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Espoo, Suomi, 2016-03-24 11:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2016, KLO 12.50

SRV:n 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) tiedotti 16.3.2016 päätöksestään laskea liikkeeseen 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 23.3.2021, ja sille maksetaan kiinteää 6,875 prosentin vuotuista korkoa.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.srv.fi/sijoittajat.

Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 29.3.2016 alkaen.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Danske Bank A/S ja järjestäjänä Dero Bank AG.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Korjaus Talvivaaran tiedotteeseen koskien hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkistamista tilikaudelta 2015

Talvivaara Mining Company Plc

Korjaus Talvivaaran tiedotteeseen koskien hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkistamista tilikaudelta 2015

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
24.3.2016

Korjaus Talvivaaran tiedotteeseen koskien hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkistamista tilikaudelta 2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara”) korjaa 22.3.2016 julkaisemaansa tiedotetta “Talvivaara on julkistanut hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2015”. Korjaus koskee ainoastaan suomenkielisessä tiedotteessa olevaa linkkiä Talvivaaran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 annettuun selvitykseen. Aiemmassa tiedotteessa linkki johti virheellisesti Talvivaaran vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Korjattu linkki selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 -dokumenttiin löytyy Talvivaaran verkkosivuilta osoitteessa www.Talvivaara.com/talousraportit ja se on liitetty tähän pörssitiedotteeseen.

Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puh. 020 71 29 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-24 10:28 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/24/Korjaus+Talvivaaran+tiedotteeseen+koskien+hallituksen+toimintakertomuksen+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen+ja+selvityksen+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+julkistamista+tilikaudelta+2015+HUG1997401.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.