ETÄVALVONTA TEKEE TRUKEISTA ÄLYKKÄITÄ

ETÄVALVONTA TEKEE TRUKEISTA ÄLYKKÄITÄ

Julkaistu: 2016-03-22 14:00:00 CET
Konecranes Oyj
Lehdistötiedote
ETÄVALVONTA TEKEE TRUKEISTA ÄLYKKÄITÄ

Konecranes TRUCONNECT® -etävalvonta on ollut saatavilla trukkeihin muutaman viime vuoden ajan. Konecranes Trukit -liiketoimintayksikkö on tänään esitellyt päivitetyn järjestelmäpaketin. ”Tämä tarjoaa asiakkaille aivan uudenlaista etävalvontaa”, sanoo Bertrand Marion, Business Development Manager.

Päivitetyn järjestelmän esittelyn yhteydessä Marion sanoi: ”Tiukasti kilpailluissa liiketoimintaympäristöissä vastuullisuuden, työturvallisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen onnistuu vain laitteiden reaaliaikaisen ja jatkuvan hallinnan mahdollistavilla työkaluilla, jotka tuottavat yksityiskohtaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa.”

Trukeille suunniteltu TRUCONNECT® tarjoaa Konecranes-trukkien omistajille reaaliaikaista tietoa rengaspaineista, koneisiin kohdistuvista epätavallisista iskuista, hydrauliöljyhiukkasten määrästä ja vesipitoisuudesta sekä polttoaineenkulutuksesta ja laitteen nopeuksista.

Kattavan järjestelmäpäivityksen myötä Konecranes on tehnyt mahdolliseksi myös AdBlue-tasojen valvonnan, koneiden ekotehokkuuden ja kuljettajan suorituskyvyn optimoinnin sekä epätavallisten iskujen suunnan osoituksen. Päivitys mahdollistaa myös kuljettajille suoraan lähetettävät räätälöidyt varoitukset sekä optimoidun grafiikan, jonka myötä asiakkaat voivat nähdä laitteen reitin sekä kaikki käytössään olevat laitteet omasta tuotantoalueestaan räätälöidyllä kartalla. Kaikki tiedot saa myös PDF- tai Excel-yhteenvetoina faktoihin perustuvan päätöksenteon tueksi.

”Konecranes-asiakkaille tämä tarkoittaa trukkien kunnossapitoa, käyttöä ja toimintoja koskevan päätöksenteon nopeutumista ja tarkentumista. Etävalvonta on merkittävä työkalu tuottavampaan, tehokkaampaan ja turvallisempaan työskentelyyn”, toteaa Lars Fredin, Vice President and Head of Business Unit Lift Trucks.

Lisätietoja:
Rebecca Nielsen, Marketing & Communication Manager, Lift Trucks
Sähköposti: Rebecca.nielsen@konecranes.com tai puhelin: +46 725 173 501

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 900 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Kuvat:

Etävalvonta tekee trukeista älykkäitä
Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Cargotec Corporation

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22.3.2016 KLO 14.45
Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.3.2016 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,79 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,80 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2016.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Teuvo Salminen. Uusiksi jäseniksi valittiin Kimmo Alkio, Kaisa Olkkonen ja Heikki Soljama. Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Tomi Hyryläisen Cargotecin tilintarkastajiksi. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.
Yhtiökokous päätti 600 000 euron lahjoituksesta Tampereen Teknilliselle Yliopistolle.
Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää lähes 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-22 13:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/22/Cargotecin+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+2016+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1996752.html

ACORDA TÄYDENTÄÄ VAPAAEHTOISEEN JULKISEEN OSTOTARJUOKSEEN LIITTYVÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA 22.3.2016

Biotie Therapies Corp.

ACORDA TÄYDENTÄÄ VAPAAEHTOISEEN JULKISEEN OSTOTARJUOKSEEN LIITTYVÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA 22.3.2016

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2016 klo 14.20

ACORDA TÄYDENTÄÄ 22.3.2016 TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA KOSKEE VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA BIOTIEN LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA, AMERICAN DEPOSITARY SHARE -OSAKETALLETUSTODISTUKSISTA, OSAKEOPTIO-OIKEUKSISTA, OSAKEYKSIKÖISTÄ JA WARRANTEISTA

Biotie Therapies Oyj (“Biotie” tai “Yhtiö”) tiedotti 10.3.2016, että Finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjan (“Tarjousasiakirja”) liittyen Acorda Therapeutics, Inc:in (“Acorda”) vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen kaikista Biotien liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, American Depositary Share -osaketalletustodistuksista, osakeoptio-oikeuksista, osakeyksiköistä ja warranteista, jotka eivät ole Biotien tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (“Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 11.3.2016 klo 9:30 ja päättyy alustavasti 8.4.2016 klo 16:00.

Biotie on tänään saanut tiedon Acordalta, että yhtiö täydentää tarjousasiakirjaa Biotien tilintarkastetulla tilinpäätöksellä ja toimintakertomuksella 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, jonka Biotie julkaisi tänään klo 10:00 pörssitiedotteella ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.biotie.com, ja joka on sisällytetty Tarjousasiakirjan liitteenä H.

Tarjousasiakirja ja täydennysasiakirjat nro. 1 ja nro. 2 ovat saatavilla OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oy:n konttoreissa ja Nasdaq Helsingissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki, Acordan hallinnollisessa päätoimipisteessä, osoitteessa 420 Saw Mill River Road, Ardsley, NY, 10502 ja internetissä osoitteissa www.op.fi/merkinta, http://ir.acorda.com/investors/Biotie-Therapies-Tender-Offer/default.aspx ja www.biotie.com/sijoittajat.

Acordan tiedote on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Turku, 22.3.2016

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa, CEO
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
www.biotie.com
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TIETOA BIOTIESTÄ

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3, ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

TIETOA ACORDASTA

Acorda on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayritys, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista sairauksista kärsivien ihmisten elämää. Acordan osakkeet on listattu Nasdaq US:n pörssilistalla.

Acordalla on toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia lääkkeitä, joiden kohteena on muun muassa MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, epilepsia ja migreeni. Acorda markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien AMPYRA (dalfampridine) Extended Release Tablets, 10 mg.

LISÄTIETOJA

Tässä tiedotteessa kuvattu Ostotarjous on alkanut. Ostotarjouksen alkamisajankohtana Acorda jätti SEC:lle tarjousasiakirjan Schedule TO-asiakirjassa. Sijoittajia ja Biotien arvopapereiden haltijoita kehotetaan lukemaan tarjousasiakirja, mukaan lukien ostotarjous, letter of transmittal -asiakirjan, hyväksymislomakkeet ja muut liitännäiset tarjousasiakirjat ja Ostotarjousta koskevan kehotus/suosituslausunnon Schedule 14D-9 -asiakirjassa, jonka Biotie on jättänyt SEC:lle, sillä kyseiset asiakirjat sisältävät tärkeää tietoa. Nämä asiakirjat ovat maksuttomasti saatavilla SEC:n internetsivuilla www.sec.gov. Lisäksi kopio Tarjousasiakirjasta ja siihen liittyvistä dokumentit ovat saatavissa maksutta osoitteessa www.acorda.com tai Office of the Corporate Secretary, 420 Saw Mill River Roas, Ardsley, New York 10502.

Schedule TO:n lisäksi Acorda jättää vuosi-, vuosineljännes- ja erityisraportteja, lausumia ja muuta informaatiota SEC:lle. Voit lukea ja kopioida raportteja, lausuntoja ja muuta informaatiota SEC:in yleisölle avoimessa referenssihuoneesta osoitteessa 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Lisätietoja referenssihuoneesta saat soittamalla SEC:lle numeroon 1-800-SEC-0330. Acordan SEC:lle jättämät asiakirjat ovat yleisön saatavilla myös kaupallisilla asiakirjanhakupalveluilla ja SEC:n ylläpitämällä internetsivulla www.sec.gov.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORASTI TAI EPÄSUORASTI MAISSA, JOISSA TARJOAMINEN TAI OSALLISTUMINEN ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA, TAI JOISSA TARJOUSASIAKIRJA, REKISTERÖINTI TAI MUUT VAATIMUKSET TULISIVAT SOVELLETTAVAKSI NIIDEN LISÄKSI, JOITA SOVELLETAAN SUOMESSA TAI YHDYSVALLOISSA.

LISÄKSI, OSTOTARJOUSASIAKIRJOJA TAI TÄHÄN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA JA TÄTÄ TIEDOTETTA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, VÄLITTÄÄ TAI TOIMITTAA MAAHAN TAI MAASTA, JOSSA TÄMÄ ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA. ERITYISESTI JULKISTA OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONG KONGISSA. JULKISTA OSTOTARJOUSTA EI VOI HYVÄKSYÄ SELLAISIN KEINOIN, TAVOIN TAI TOIMIN TAI KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONG KONGISTA.

Tämä tiedote on tarkoitettu vain tiedon välittämiseksi eikä muodosta tarjousasiakirjaa, tarjousta tai pyyntöä tarjota tai kutsua myyntitarjoukseen. Potentiaaliset sijoittajat Suomessa hyväksyvät Ostotarjouksen vain sen informaation perusteella, joka toimitetaan Finanssivalvonnan hyväksymässä ostotarjousasiakirjassa ja siihen liittyvissä materiaaleissa.

VAROITUSLAUSUMA KOSKIEN TULEVAISUUTTA KOSKEVIA LAUSUMIA

Jotkut tähän tiedotteeseen sisältyvät lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat yritysoston oletettua toteutumista, johon liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien yritysoston toteutumisen ehtojen täyttyminen, kuten se, että transaktion hyväksyy vähintään 90% Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia osakkeita ja ääniä edustavat osakkeenomistajat, sekä se mahdollisuus, ettei transaktio toteudu sekä muut riskit ja epävarmuudet, joita käsitellään Ostotarjoukseen liittyvissä asiakirjoissa, jotka Acorda toimitti ja kehotus-/suosituslausunto, jonka Yhtiö toimitti. Nämä lausunnot perustuvat nykyisille odotuksille, oletuksille, arvioille ja ennusteille ja ne voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Yhtiön tulos, toimintataso, suorituskyky tai saavutukset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaiset lausumat voidaan yleisesti tunnistaa sanoista tai ilmaisuista, kuten “uskoa”, “olettaa”, “odottaa”, “aikoa”, “tavoitella”, “voida”, “saada”, “pitäisi”, “arvioida”, “ennustaa”, “mahdollinen”, “jatkaa” tai kyseisten termien kielteisistä muodoista tai muista vastaavista ilmaisuista. Mikäli ilmenee, että taustaoletukset eivät pidä paikkansa tai tuntemattomat riskit tai epävarmuustekijät materialisoituvat, todelliset tulokset ja erilaisia tapahtumia koskevat ajoitukset voivat poiketa huomattavasti odotetuista tuloksista ja/tai ajoituksesta, jotka ilmoitetaan tulevaisuutta koskevissa lausumissa, ja sinun ei tulisi luottaa kohtuuttomissa määrin kyseisiin lausuntoihin. Acorda ja Yhtiö eivät aio tai sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia sellaisten kehitysten johdosta, jotka tapahtuvat tätä tiedotetta koskevan ajanjakson jälkeen tai muutoin.

Liite: Acordan tiedote

ACORDA THERAPEUTICS, INC.:N TIEDOTE

22.3.2016 14:00 (EET) / 8:00 (New Yorkin aikaa)

ACORDA THERAPEUTICS, INC. TÄYDENTÄÄ 22.3.2016 TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA KOSKEE VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA BIOTIE THERAPIES OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA, AMERICAN DEPOSITARY SHARE – OSAKETALLETUSTODISTUKSISTA, OSAKEOPTIO-OIKEUKSISTA, OSAKEYKSIKÖISTÄ JA WARRANTEISTA

Aiemmin 10.3.2016 tiedotetun mukaisesti, Acorda Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ACOR) (“Acorda” tai “Tarjoaja”) on 11.3.2016 aloittanut vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (“Ostotarjous”) kaikista Biotie Therapies Oyj:n (Nasdaq Helsinki: BTH1V;Nasdaq: BITI) (“Biotie” tai “Yhtiö”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista (“Osakkeet”), American Depositary Share -osaketalletustodistuksista (“ADS-todistukset”), osakeoptio-oikeuksista (“Optio-oikeudet”), osakeyksiköistä (“Osakeyksiköt”) ja warranteista (“Warrantit”), jotka eivät ole Biotien tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa.

Biotie julkaisi tilintarkastetun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta (“Tilinpäätös 2015”) 22.3.2016. Kuten on esitetty tarjousasiakirjan täydennysasiakirja nro. 2:ssa, joka on tämän tiedotteen Liitteenä 1, Acorda täydentää tarjousasiakirjaa Tilinpäätöksellä 2015, joka on liitetty tämän tiedotteen Liitteeksi 2 ja sisällytetty tarjousasiakirjaan Liitteenä I.

Tarjousasiakirja ja täydennysasiakirjat nro. 1 ja nro. 2 ovat saatavilla OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oy:n konttoreissa ja Nasdaq Helsingissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki, Tarjoajan hallinnollisessa päätoimipisteessä, osoitteessa 420 Saw Mill River Road, Ardsley, NY, 10502 ja internetissä osoitteissa www.op.fi/merkinta, http://ir.acorda.com/investors/Biotie-Therapies-Tender-Offer/default.aspx ja www.biotie.com/sijoittajat.

22.3.2016

ACORDA THERAPEUTICS, INC.

Liite 1: Tarjousasiakirjan täydennysasiakirja nro. 2

Liite 2: Biotie Therapies Oyj:n Tilinpäätös 2015

LISÄTIETOJA

Lisätietoja antaa:

Felicia Vonella, Sijoittajasuhteet

Puh. + 1 914 326 5146, sähköposti: fvonella@acorda.com

Tietoa Acorda Therapeuticsista

Acorda Therapeutics on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayritys, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista sairauksista kärsivien ihmisten elämää ja toimintaedellytyksiä.

Acordalla on toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia lääkkeitä, joiden kohteena on muun muassa Parkinsonin tauti, epilepsia, aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, migreeni ja MS-tauti. Acorda markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien AMPYRA® (dalfampridine) Extended Release Tablets, 10 mg.

Katso lisätietoja osoitteesta www.acorda.com.

Tietoa Biotie Therapiesista

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani H. Lundbeck A/S tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3, ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Katso lisätietoja osoitteesta www.biotie.com.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, pois lukien toteamukset historiallisista faktoista, jotka koskevat johdon odotuksia, oletuksia, tavoitteita, suunnitelmia tai mahdollisuuksia, tulisi mieltää tulevaisuutta koskeviksi. Näihin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtaa olennaisiin poikkeamiin lopullisissa tuloksissa. Myös Ostotarjouksen toteutumatta jääminen sanotussa aikataulussa taikka lainkaan voi olla edellä mainittu olennainen poikkeama. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: onnistuminen Biotien ja Civitaksen transaktioiden toteuttamisessa ajallaan tai ollenkaan; onnistuminen niiden hyötyjen realisoimisessa, joita Biotien ja Civitan transaktioista on ennakoitu, muun muassa koska hankitut kehitysohjelmat ovat yleisesti alttiita kaikille lääkekehityksen prosessin riskeille ja tietoihimme kunkin ohjelman erityisistä riskeistä kehittyy ajan myötä; onnistuminen sekä Biotien että Civitan toimintojen menestyksekkäässä integroinnissa omiin toimintoihimme; mahdollisesti välttämätön uusien varojen keräys laajentuneen toiminnan rahoittamiseksi, jota ei välttämättä ole mahdollista saada hyväksyttävin ehdoin; valmiutemme menestyksekkäästi markkinoida ja myydä Ampyraa USA:ssa; kolmannen tahon maksajat (mukaan luettuna valtion virastot) eivät välttämättä riittävässä määrin tai lainkaan korvaa Ampyran tai muiden tuotteidemme käyttöä ja voivat asettaa rajoittavia edeltäviä toimilupaedellytyksiä, jotka rajoittavat tai estävät lääkemääräyksiä; riski Ampyraa- tai muuta tutkimus ja kehitysohjelmaa, kuten CVT-301, Plumiaz, tai mitä tahansa muuta hankittua tai lisensoitua ohjelmaa koskevista epäedullisista tulevaisuuden tutkimustuloksista; emme välttämättä kykene saattamaan loppuun CVT-301:stä, Plumiziaa, tuotteita, jotka hankittaisiin, jos toteutamme Biotien transkation tai mitään muutakaan kehitteillä olevaa tuotetta koskevaa kehitystyötä, laissa edellytetyn luvan saamista tai menestyksekästä markkinointia; epäedullisten turvallisuuskysymysten ilmeneminen tuotteissamme; laissa edellytetyn luvan saamisen myöhästyminen taikka epäonnistuminen luvan voimassa pitämisessä Fampyralle, epäonnistuminen Fampyran menestyksekkäässä markkinoinnissa USA:n ulkopuolella, sekä tähän liittyvä riippuvuutemme yhteistyökumppanistamme Biogenista; kilpailu; epäonnistuminen immateriaalioikeuksiemme suojelemisessa, muiden esittämiä immateriaalioikeusvaateita vastaan puolustautumisessa taikka tuotteidemme kaupallistamiseen tarvittavien immateriaalioikeuslisenssien hankkimisessa kolmansilta; ja lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämisessä epäonnistuminen voivat johtaa valvovien viranomaisten meille vahingollisiin toimiin.

Lisätietoja

Sijoittajia ja Biotien arvopapereiden haltijoita kehotetaan lukemaan tarjousasiakirja, mukaan lukien ostotarjous, letter of transmittal -asiakirja, hyväksymislomakkeet ja muut liitännäiset tarjousasiakirjat ja Ostotarjousta koskevan kehotus/suosituslausunto Schedule 14D-9 -asiakirjassa, jonka Biotie on jättänyt SEC:lle, sillä kyseiset asiakirjat sisältävät tärkeää tietoa. Nämä asiakirjat ovat maksuttomasti saatavilla SEC:n internetsivuilla www.sec.gov. Lisäksi kopio Tarjousasiakirjasta ja siihen liittyvistä dokumentit ovat saatavissa maksutta esittämällä pyyntö meille osoitteessa www.acorda.com tai Office of the Corporate Secretary, 420 Saw Mill River Roas, Ardsley, New York 10502.

Schedule TO:n lisäksi jätämme vuosi-, vuosineljännes- ja erityisraportteja, lausumia ja muuta informaatiota SEC:lle. Voit lukea ja kopioida raportteja, lausuntoja ja muuta informaatiota SEC:in yleisölle avoimessa referenssihuoneesta osoitteessa 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Lisätietoja referenssihuoneesta saat soittamalla SEC:lle numeroon 1-800-SEC-0330. SEC:lle jättämämme asiakirjat ovat yleisön saatavilla myös kaupallisilla asiakirjanhakupalveluilla ja SEC:n ylläpitämällä internetsivulla www.sec.gov.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORASTI TAI EPÄSUORASTI MAISSA, JOISSA TARJOAMINEN TAI OSALLISTUMINEN ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA, TAI JOISSA TARJOUSASIAKIRJA, REKISTERÖINTI TAI MUUT VAATIMUKSET TULISIVAT SOVELLETTAVAKSI NIIDEN LISÄKSI, JOITA SOVELLETAAN SUOMESSA TAI YHDYSVALLOISSA.

LISÄKSI, OSTOTARJOUSASIAKIRJOJA TAI TÄHÄN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA JA TÄTÄ TIEDOTETTA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, VÄLITTÄÄ TAI TOIMITTAA MAAHAN TAI MAASTA, JOSSA TÄMÄ ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA. ERITYISESTI JULKISTA OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONG KONGISSA. JULKISTA OSTOTARJOUSTA EI VOI HYVÄKSYÄ SELLAISIN KEINOIN, TAVOIN TAI TOIMIN TAI KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONG KONGISTA.

Tämä tiedote on tarkoitettu vain tiedon välittämiseksi eikä muodosta tarjousasiakirjaa, tarjousta tai pyyntöä tarjota tai kutsua myyntitarjoukseen. Potentiaaliset sijoittajat Suomessa hyväksyvät Ostotarjouksen vain sen informaation perusteella, joka toimitetaan Finanssivalvonnan hyväksymässä ostotarjousasiakirjassa täydennyksineen ja siihen liittyvissä materiaaleissa.

LIITE 1: TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYSASIAKIRJA NRO. 2

TÄYDENNYSASIAKIRJA NRO. 2 ACORDA THERAPEUTICS INC.:N 11.3.2016 JULKAISEMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA LIIKKEESEEN LASKETUISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA, AMERICAN DEPOSITARY SHARE -OSAKETALLETUSTODISTUKSISTA, OSAKEOPTIO-OIKEUKSISTA, OSAKEYKSIKÖISTÄ JA WARRANTEISTA BIOTIE THERAPIES OYJ:SSÄ

22.3.2016

Acorda Therapeutics Inc. (“Acorda”) täydentää 11.3.2016 julkaistua tarjousasiakirjaa (“Tarjousasiakirja”) Arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti seuraavalla tavalla.

Biotie Therapies Oyj (“Biotie”) julkaisi tilintarkastetun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta (“Tilinpäätös 2015”) 22.3.2016. Acorda täydentää Tarjousasiakirjan kohtaa 5.10 Tilinpäätöksellä 2015, joka lisätään Tarjousasiakirjan liitteeksi I.

Tarjousasiakirja on saatavilla edellä mainituin täydennyksin ja muutoksin 22.3.2016 alkaen.

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen version tästä täydennysasiakirjasta, mutta ei ole vastuussa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 4/02.05.05/2016.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-22 13:20 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/22/ACORDA+T%C3%84YDENT%C3%84%C3%84+VAPAAEHTOISEEN+JULKISEEN+OSTOTARJUOKSEEN+LIITTYV%C3%84%C3%84+TARJOUSASIAKIRJAA+22+3+2016+HUG1996742.html

ORAVA ASUNTORAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ORAVA ASUNTORAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2016-03-22 11:30:00 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
ORAVA ASUNTORAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 22.3.2016 kello 12.30

ORAVA ASUNTORAHASTON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Orava Asuntorahasto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2016. Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015. Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jouni Torasvirta, hallituksen puheenjohtaja;

Peter Ahlström, hallituksen jäsen;

Patrik Hertsberg, hallituksen jäsen;

Mikko Larvala, hallituksen jäsen;

Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen;

Veli Matti Salmenkylä, hallituksen jäsen;

Timo Valjakka, hallituksen jäsen; ja

Pekka Peiponen, toimitusjohtaja

Osinko vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1,08 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta seuraavan taulukon mukaisesti.

Osakkeiden Osinko-

ISIN-koodi oikeus Osakkeita kpl Osinko €/v Yhteensä €/v

FI4000068614 100 % 8.327.567 enintään 1,08 8.993.772,36

Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 8.993.772,36 euroa. Vuosineljänneksittäin maksettava osinko on jokaisessa erässä enintään 0,27 euroa osakkeelle.

Osinkojen maksupäivät ovat 4.4.2016, 30.6.2016, 30.9.2016 ja 30.12.2016. Hallitus valtuutettiin päättämään osingon määrästä ja maksusta vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa edellyttäen, että yhtiön maksukykyisyys ei osingonmaksun seurauksena vaarannu. Hallitus valtuutettiin päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivät.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuoden 2015 voitonjaosta 31.12.2016 mennessä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kuudeksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mikko Larvala, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta, Timo Valjakka ja Patrik Hertsberg.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti osakeanti- ja optioiden ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen myöntämisestä hallitukselle siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa enintään 6.000.000 yhtiön hallussa olevaa tai uutta osaketta, jotka eivät tuota lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2016 aikana. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 19.3.2015 annetun valtuutuksen.

Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen

Yhtiökokous päätti tehdä sijoitustoiminnan sääntöjen hallinnointipalvelua ja siitä maksettavia palkkioita koskevan 11 §:n kolmanteen kappaleeseen tulossidonnaisen hallinnointipalkkion määräytymistä koskevan muutoksen siten, että tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle kaksikymmentä prosenttia (20 %) Rahaston vuotuisesta seitsemän prosentin (7 %) aitakoron ylittävästä tuotosta (aikaisemmin 6 %).

Yhtiökokous päätti tehdä kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttamista koskevaan 14 §:n toiseen kappaleeseen kiinteistörahastolain muutoksen johdosta korjauksen, jonka mukaan sääntöjen muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osakkeenomistajien tietoon julkistamalla tieto rahaston tiedonantovelvollisuutta ja rahastoa koskevien tietojen julkistamista koskevan 10 §:n mukaisesti.

Muutettu 11 §:n kolmannen kappaleen ensimmäinen virke kuuluu seuraavasti (muutos lihavoitu):

Tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle kaksikymmentä prosenttia (20%) Rahaston vuotuisesta seitsemän prosentin (7 %) aitakoron ylittävästä tuotosta. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan tilikauden osakekohtaisen tuoton ja tilikauden päättävän osakkeiden lukumäärän perusteella.

Muutettu 14 §:n toinen kappale kuuluu seuraavasti:

Sääntöjen muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osakkeenomistajien tietoon julkistamalla tieto Rahaston tiedonantovelvollisuutta ja Rahastoa koskevien tietojen julkistamista koskevan 10 §:n mukaisesti.

Orava Asuntorahasto Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa: Cargotecin vuoden 2016 näkymät ennallaan

Cargotec Corporation

Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa: Cargotecin vuoden 2016 näkymät ennallaan

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22.3.2016 KLO 12.00
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa: Cargotecin vuoden 2016 näkymät ennallaan
Cargotec Oyj pitää varsinaisen yhtiökokouksensa tänään tiistaina 22.3. klo 13 alkaen Helsingissä. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kertoo esityksessään yhtiön vuoden 2015 taloudellisesta kehityksestä, strategiasta sekä tulevaisuuden näkymistä.
Cargotec julkisti uuden strategiansa vuoden 2015 lopussa. Strategian toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaan kaikkien kolmen painopistealueen – huoltoliiketoiminnan, digitalisaation ja johtamisen kehittämisen osalta. Toimitusjohtaja Vehviläinen toistaa 10.2.2016 julkistetut yhtiön vuoden 2016 näkymät: Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 milj. euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle, ja vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 milj. euroa).
Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta hän toteaa, että markkinan ja yhtiön kehitys on ollut odotusten mukaista. MacGregorin markkinatilanne on ennakoidun haastava, kun taas Kalmarissa ja Hiabissa alkuvuoden tilaukset ovat kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna, minkä johdosta yhtiö on luottavainen koko vuoden näkymiensä osalta. Vuoden 2015 tulosjulkistuksen yhteydessä kerrotun mukaisesti, Kalmarin tilauskannan ajoituksista johtuen sen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja siten myös liikevoitto tulevat jäämään vuodentakaisesta tasosta.
Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 13 mennessä.
Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan, luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää lähes 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-22 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/22/Toimitusjohtajan+katsaus+varsinaisessa+yhti%C3%B6kokouksessa+Cargotecin+vuoden+2016+n%C3%A4kym%C3%A4t+ennallaan+HUG1996684.html

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n englanninkielinen vuosikertomus 2015 julkaistu

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n englanninkielinen vuosikertomus 2015 julkaistu

FIT BIOTECH OY

Yhtiötiedote
22.3.2016 klo 11.00

FIT Biotech Oy:n englanninkielinen vuosikertomus 2015 julkaistu

FIT Biotech Oy:n englanninkielinen vuosikertomus vuodelta 2015 on julkaistu tänään. Suomenkielinen versio julkaistiin 18.3. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuosikertomus on saatavilla yhtiön verkkosivustolta www.fitbiotech.fi osiosta Investors/Financial reports/Annual reports.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:

Rabbe Slätis
toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: rabbe.slatis@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 840 6749

Hyväksytty Neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. +358 20 743 2790

FIT Biotech Oy lyhyesti

FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit)-vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä kehitysprojekteissaan, jotka ovat geeniterapia, geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Esimerkkeinä sovellusalueista voidaan mainita syöpä (geeniterapia), tartuntataudit, kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:

NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-22 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/22/FIT+Biotech+Oy+FIT+Biotech+Oy+n+englanninkielinen+vuosikertomus+2015+julkaistu+HUG1996660.html

REDIn kauppakeskuksen kahvila- ja ravintolatilat täyteen varattu

REDIn kauppakeskuksen kahvila- ja ravintolatilat täyteen varattu

Julkaistu: 2016-03-22 09:40:00 CET
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
REDIn kauppakeskuksen kahvila- ja ravintolatilat täyteen varattu

Espoo, Suomi, 2016-03-22 09:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.3.2016, KLO 10.40

REDIn kauppakeskuksen kahvila- ja ravintolatilat täyteen varattu

Helsingin Kalasatamaan vuonna 2018 avattavan kauppa- ja elämyskeskus REDIn kahvila- ja ravintolatilat ovat saaneet vuokralaiset hyvin liikkeelle. Yhteensä jopa 3 500 asiakaspaikkaa sisältävät kauppakeskuksen 38 ravintolaa, kahvilaa, baaria ja take away -pistettä on jo varattu.

REDIn vuokrauspäällikkö Jonna Majasen mukaan yrittäjät arvostavat ennen kaikkea kauppakeskuksen keskeistä sijaintia, hyviä liikenneyhteyksiä ja isoja asiakasvirtoja.

“REDIssä elämykset ovat tärkeitä. Siksi halusimme mukaan laadukkaita, trendikkäitä ja yllättäviäkin ravintoloita. Kahta samanlaista paikkaa ei ole. Meille on tulossa innostuneita ja rohkeita ravintolayrittäjiä, joilla on mahtavia ideoita. Yrittäjien joukossa on ravintoloitsijoita, joilla on kokemusta eri maiden keittiöistä”, REDI kauppakeskuksen vuokrauspäällikkö Jonna Majanen kertoo.
Suomen tiheimmin asutun alueen viereen vuonna 2018 valmistuvan REDIn välittömässä läheisyydessä asuu noin 60 000 ihmistä, ja sen koko vaikutusalueella yli 500 000 ihmistä, kolmannes koko suur-Helsingin asukkaista. REDI sijaitsee kolmen ison valtaväylän risteyskohdassa, ja metro pysähtyy päivittäin 500 kertaa kauppakeskuksen kolmannessa kerroksessa. Kymmenen minuutin kävelymatkan sisällä on 45 000 työpaikkaa.

Uutta REDIn ravintolatarjonnassa on mm. uudenlainen nopean syömisen alue, “fast casual dining area”. Vierekkäin on kymmenen ravintolaa, jotka tarjoavat annoksia moneen makuun. Jokaisella alueen ravintolalla on käytössään noin sadan neliön sali- ja keittiötilat. Ravintolatarjonnassa vahvana trendinä on katuruoka. REDIn varsinainen, iltamyöhään auki oleva ravintola- ja viihdemaailma toimii kolmessa kerroksessa, jotka on kytketty toisiinsa sekä hissi- että rullaporrasyhteyksin.

REDIn kauppakeskuksen vuokrattavasta liikepinta-alasta lähes 40 prosentista on lopullinen tai alustava vuokrasopimus. Lopulliset ja aiesopimukset mukaan lukien vuokrattavasta liikepinta-alasta 85 prosentista käydään aktiivisia neuvotteluja. Kauppakeskukseen tulee noin 200 liikettä mukaan lukien elämys- ja ravintolapalvelut. Ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan kauppakeskukseen odotetaan 12 miljoonaa kävijää.

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttama REDI muodostuu kantakaupungin suurimmasta kauppa- ja elämyskeskuksesta, kuudesta asuintornista sekä hotelli- ja toimistotorneista. Kalasataman metroasema sijaitsee kauppakeskuksen kolmannessa kerroksessa, minkä lisäksi REDIn viereen tulee bussipysäkkejä. Keskuksen alla on 2 000 auton pysäköintilaitos, joka on niin tornien asukkaiden kuin kauppakeskuksen asiakkaidenkin käytössä. REDIn suosio ei rajoitu vain ravintolatiloihin. Ensimmäisen asuintornin Majakan 283 asunnosta on muutaman ensimmäisen ennakkomarkkinointikuukauden aikana varattu jo yli 200 asuntoa. Suomen suurimman kaupunkirakentamisen hankkeen REDIn rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015 ja jatkuvat arvioiden mukaan aina vuoteen 2023 saakka.

Lisätietoja:
Jonna Majanen, vuokrauspäällikkö, REDI by SRV, p. 045 110 8802, jonna.majanen@srv.fi
Pia Svensk, asiakkuusjohtaja, REDI by SRV, p. 050 389 0569, pia.svensk@srv.fi
Heli Pulkkinen, tiedottaja, p. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi

www.srv.fi
www.redi.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook LinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

K-ruokakauppojen markkinaosuuden lasku taittunut

Kesko Corporation

K-ruokakauppojen markkinaosuuden lasku taittunut

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 22.3.2016 KLO 10:15 1(1)

Tutkimusyritys A.C. Nielsen julkisti tänään tiedot Suomen päivittäistavarakaupan markkinaosuuksista vuodelta 2015. K-ruokakauppojen strategia on purrut ja markkinaosuuden lasku taittunut edelleen. Suurin ketjumme K-citymarket voitti markkinaosuutta.

Nielsenin raportin mukaan K-ruokakauppojen markkinaosuus laski vuonna 2015 0,4 prosenttiyksikköä ja oli 32,7 %. Nielsenin tiedot perustuvat koko vuotta 2015 koskeviin lukuihin.

– K-ruokakauppojen markkinaosuutta pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, että lasku on taittunut. Vuoden 2015 aikana voitimme markkinaosuutta useina kuukausina. Olemme iloisia siitä, että suurin ketjumme K-citymarket voitti markkinaosuutta, mikä on tulosta ketjun kehityshankkeiden loistavista läpivienneistä ja onnistumisista. Huomioitavaa on myös Anttilan myynnin vaikutus markkinaosuuslukuihin. Strategiamme mukaisesti panostamme lähimarkkinaan ja K-marketien uudistamiseen merkittävästi, minkä uskomme näkyvän myös markkinaosuuskehityksessä jo vuosien 2016 ja 2017 aikana, kertoo Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

– Kun huomioidaan ostovoiman edelleen heikko kehitys Suomessa ja päivittäistavaratoimialan tiukka hintakilpailu, voimme olla viimeisimpien lukujen valossa tyytyväisiä kehitykseemme. Suomalaiset selvästi arvostavat yhä enemmän K-ruokakauppojen erinomaiseen laatuun, valikoimaan ja palveluun perustuvaa toimintamallia. Meidän noin 900 K-ruokakauppaa eri puolilla Suomea ovat erilaisia, valikoimiltaan ja palveluiltaan paikalliseen asiakaskysyntään räätälöityjä, kertoo Rauhala.

Strategiansa mukaisesti Kesko hakee kasvua lähimarkkinassa. Kesko ilmoitti lokakuussa ostavansa Suomen Lähikaupan. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä, ja kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Siwojen ja Valintatalojen ostaminen mahdollistaa suomalaisen lähikaupan kehittämisen ja avaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia asiakkaiden palvelemiseen.

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Jorma Rauhala, Kesko, päivittäistavarakauppa, p. 010 532 2211
Viestintäjohtaja Karoliina Partanen, Kesko, päivittäistavarakauppa, p. 010 532 0744

Yli 900 K-ruokakaupan asiakastyytyväisyydestä vastaavat K-ruokakauppiaat, joiden kanssa Keskon päivittäistavarakauppa toimii ketjuliiketoimintamallilla. K-ruokakauppojen ketjuja ovat K-citymarket, K-supermarket ja K-market. K-ruokakaupat ovat alansa vastuullisimpia maailmassa. Lisäksi vahvuuksia ovat ylivoimaiset tuoreosastot, ammattitaitoinen palvelu, laajimmat valikoimat, suomalaiset tuotteet ja Pirkka. K-ruokakaupat ovat sekä laadukkaita että edullisia.
K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-22 09:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/22/K+ruokakauppojen+markkinaosuuden+lasku+taittunut+HUG1996646.html

Biotien tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 julkaistu

Biotie Therapies Corp.

Biotien tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 julkaistu

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2016 klo 10.00

Biotien tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 julkaistu

Biotie Therapies Oyj:n (Nasdaq Helsinki BTH1V; NASDAQ: BITI) (“Biotie” tai “Yhtiö”) tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 on julkaistu.

Asiakirjat ovat pdf -tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä ja ne ovat myös saatavilla suomeksi ja englanniksi Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.biotie.com.

Lisäksi Biotie odottaa toimittavansa myöhemmin tänään 20-F lomakkeella Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (United States Securities and Exchange Commission, “SEC”) vuoden 2015 vuosikatsauksen. Lomake 20-F on saatavilla Biotien kotisivuilla sen jälkeen kun se on toimitettu SEC:lle.

Turussa 22.3.2016

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa, toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Virve Nurmi, Sijoittajasuhdepäällikkö, Biotie Therapies Oyj
puh. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biotie.com

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on Faasi 3 kehityksessä, ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Biotien osakkeet ovat listattuna markkinapaikoilla Nasdaq Helsinki (BTH1V) ja NASDAQ Stock Market LLC (BITI).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-22 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/22/Biotien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ja+toimintakertomus+sek%C3%A4+selvitys+hallinnointi+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+2015+julkaistu+HUG1996640.html

Neste Jacobs toteuttaa energiatehokkuusselvityksen INAn öljynjalostamolla Kroatiassa

Neste Corporation

Neste Jacobs toteuttaa energiatehokkuusselvityksen INAn öljynjalostamolla Kroatiassa

Neste Jacobs
Lehdistötiedote
22.3.2016 klo 9.30

Neste Jacobs toteuttaa energiatehokkuusselvityksen INAn öljynjalostamolla Kroatiassa

Teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs ja INA – Industrija nafte, d.d. (INA) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka puitteissa Neste Jacobs toteuttaa kokonaisvaltaisen öljynjalostamon energiatehokkuusselvityksen INAlle Kroatiassa. Energiatehokkuusselvitys tehdään käyttäen Neste Jacobsin kehittämää NJe2-konseptia, jonka avulla saadaan näkemys nykyisestä energian kulutuksesta, lähteistä, tuotannosta ja käyttökohteista öljynjalostamossa sekä säiliö- ja terminaalialueilla. Tavoitteena on tunnistaa kannattavia mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta Rijekan öljynjalostamolla ja logistiikkaterminaalissa INAn ISO 50001:2011 -sertifioidun energiatehokkuusjärjestelmän mukaisesti.

Neste Jacobsilla on pitkä kokemus energiatehokkuuden parantamisesta öljynjalostamoilla sekä vahva käytännön kokemus energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelusta ja energiatehokkuuden parantamisesta. Neste Jacobs on kehittänyt NJe2-konseptinsa juuri näihin tarkoituksiin.

“Olemme erittäin innostuneita, että saamme toteuttaa energiantehokkuusselvityksen INAn Rijekan jalostamolla”, kertoo Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen. “Tämä sopimus on merkittävä Neste Jacobsille. Saamme mahdollisuuden toimittaa kehittämämme NJe2-konseptin energiatehokkuusratkaisuja kansainvälisesti hiilivetyteollisuudelle ja tässä tapauksessa öljynjalostamolle.”

“Neste Jacobsilla on oikeanlaista osaamista tämän energiatehokkuusselvityksen toteuttamiseksi INAn öljynjalostamolle. Meillä on aikaisempaa kokemusta Neste Jacobsin kanssa työskentelemisestä muilla osa-alueilla ja olen vakuuttunut, että Neste Jacobsin kokonaisvaltainen, laaja ja syvällinen osaaminen mahdollistaa erinomaiset tulokset. Jatkuva pyrkimyksemme energiantehokkuuden parantamiseksi Rijekan öljynjalostamolla näkyy INAn sitoutumisena investointeihin, joilla pystymme varmistamaan yrityksemme pitkäaikaisen ja kestävän kehityksen”, sanoo INAn jalostuksesta ja markkinoinnista vastaava johtaja Bengt Oldsberg.

Lisätietoja:
Jarmo Suominen, toimitusjohtaja, Neste Jacobs Oy, tel. +358 50 458 3399

Neste Jacobs on ensisijainen valinta vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ratkaisujen toimittajaksi. Asiakaskuntaamme ovat öljy-, kaasu-, petrokemian-, kemian-, biojalostus-, biokemian-, biofarma- ja elintarviketeollisuuden sekä teollisen infrastruktuurin (terminaalit, satamat, sähkönjakelu, vedenkäsittely ja tehdasautomaatio) yritykset. Meillä on 60 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaisten kotimarkkinoidemme lisäksi panostamme globaaleihin kasvumarkkinoihin. Työllistämme n. 1300 ammattilaista maailmanlaajuisesti. www.nestejacobs.com

INA konsernilla on johtava rooli Kroatian öljyliiketoiminnassa ja merkittävä rooli alueen öljy- ja kaasuvarojen etsinnässä, öljyn jalostuksessa sekä öljyn ja öljytuotteiden jakelussa. INA konserni muodostuu useista tytäryhtiöistä, jotka INA d.d. omistaa kokonaan tai osittain. Konsernin pääkonttori sijaitsee Zagrebissa, Kroatiassa. Kroatian lisäksi INAlla on tällä hetkellä öljyn ja kaasun tuotantohankkeet Angolassa ja Egyptissä. Öljyä jalostetaan INAn jalostamoilla Rijekassa ja Sisakissa. Yrityksellä on lisäksi Kroatian ja sen lähialueella 438 huoltoasemaa kattava jälleenmyyntiverkosto.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-22 08:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/22/Neste+Jacobs+toteuttaa+energiatehokkuusselvityksen+INAn+%C3%B6ljynjalostamolla+Kroatiassa+HUG1996643.html

facebook twitter