Etusivu » Arkistot 21.3.2016

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 21.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 21.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 100 osaketta
Kokonaishinta 4 000,00 EUR
Keskihinta/ osake 40,0000 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 40,00 EUR
Alin hankintahinta/ osake 40,00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 5 857 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-21 18:03 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/21/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+21+3+2016+HUG1996529.html

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 21.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 21.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 600 osaketta
Kokonaishinta 2 616,00 EUR
Keskihinta/ osake 4,3600 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,36 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,36 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 673 788 KPL.
Rapala VMC Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-21 17:38 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/21/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+21+3+2016+HUG1996521.html

KONE Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (2)

KONE Corporation

KONE Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (2)

KONE Oyj, pörssitiedote, 21. maaliskuuta 2016 klo 16.30

KONE Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

KONE Oyj on vastaanottanut 21. maaliskuuta 2016 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc:iltä.

BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiteen (5) prosenttiin 18. maaliskuuta 2016.

BlackRock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
% -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
525 406 314 osaketta
121 128 472 ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
3,59 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
1,41 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
5,00 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI009013403 Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
YHTEENSÄ A Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Depositary receipt N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
YHTEENSÄ B Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Lisätiedot:

Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-21 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/21/KONE+Oyj+Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+10+pyk%C3%A4l%C3%A4n+mukainen+ilmoitus+2+HUG1996412.html

Metson vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Corporation

Metson vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 21.3.2016 klo 16:10 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 1.4.2016 osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous vahvisti Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Wilson Nélio Brumer, Ozey K. Horton Jr., Lars Josefsson ja Nina Kopola. Arja Talma ja Peter Carlsson valittiin uusina jäseninä hallitukseen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 110 000 euroa, varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euron lisäpalkkio. Tämän ohella niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti myös, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 4.4.2016 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OM Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-21 15:10 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/21/Metson+vuoden+2016+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1996409.html

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 ON JULKAISTU

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 ON JULKAISTU

Julkaistu: 2016-03-21 15:00:00 CET
SSH Communications Security Oyj
Pörssitiedote
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 ON JULKAISTU

Helsinki, Suomi, 2016-03-21 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 ON JULKAISTU

SSH Communications Security Oyj:n vuosikertomus (annual report) vuodelta 2015 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssh.com/investors/financial-information/financial-reports.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

SSH on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja se on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.ssh.com/investors/corporate-governance/governance-statements.

PDF-tiedostot vuosikertomuksesta ja yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetusta selvityksestä ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Helsingissä 21.3.2016

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Jyrki Lalla
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Jyrki Lalla, talousjohtaja, +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security (perustettu 1995) on SSH-tietoliikenneprotokollan alkuperäinen kehittäjä. SSH-protokolla on siirrettävän datan suojaamiseen liittyvien ratkaisujen de facto -standardi. Nykyään yli 3000 asiakasta ympäri maailman, mukaan lukien seitsemän Fortune 10 -yrityksestä, luottaa yrityksemme tietoturvaratkaisuihin suojatakseen pääsyn tietovarantoihinsa. Tarjoamamme SSH-teknologia-, avaintenhallinta- sekä auditointiratkaisut mahdollistavat ja vahvistavat tuhansien asiakkaidemme liiketoimintaa eri toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Toimimme Amerikassa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.

Liitteet:
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2016.pdf
SSH_annual_report_2015_web.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Oyj Ahola Transport Abp: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2016

Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2016

Oyj Ahola Transport Abp
Y-tunnus 2255397-6

K U T S U

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2016

Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4.2016 klo 10.00 Sokos Hotel Kaarlessa (Kauppatori 4, 67100 Kokkola). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallituksen puheenjohtajan katsausToimitusjohtajan katsaus

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Vuoden 2015 tuloksen, taseen ja toimintakertomuksen esittäminen

4. Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,0144 euroa A-sarjan osakkeelta. B-sarjan osakkeelta maksetaan 0,10 euroa osakassopimuksen mukaisesti, yhteensä 25 463 euroa. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 12.4.2016 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.4.2016.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Esitetään yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot:
Puheenjohtaja sekä ulkopuolinen hallituksen jäsen 15 000€
Konsernissa työskentelevä hallituksen jäsen 7 500€

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Esitetään, että hallituksen jäsenten määrä pysyy viidessä (5) jäsenessä myös seuraavalla toimintakaudella.

10. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Martti Vähäkangas (puheenjohtaja), Anette Björkman, Nils Ahola, Lars Ahola ja Ida Saavalainen.

11. Tilintarkastajien valitseminen

Esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja KHT Kjell Berts.

12. Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen

Esitetään, että nimitysvaliokuntaan valitaan Lars Ahola, Nils Ahola, Rickard Snellman sekä uutena jäsenenä Matti Sundberg.

13. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oyj Ahola Transport Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:n vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.4.2016, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta info@aholatransport.com
b) puhelimitse numeroon +358 20 7475 111 tai
c) kirjeitse osoitteeseen Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Oyj Ahola Transport Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 29.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.aholatransport.com

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Oyj Ahola Transport Abp:llä on kokouskutsun päivänä 21.3.2016 yhteensä 14 571 339 A-osaketta ja 254 630 B-osaketta. A-osake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja B-osake yhteen ääneen osaketta kohden.

Osakkeenomistajille tarjotaan kahvit kokouspaikalla klo 9.30 alkaen.

Kokkolassa, 21 maaliskuuta 2016

Oyj Ahola Transport Abp

HALLITUS

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-21 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/21/Oyj+Ahola+Transport+Abp+KUTSU+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+8+4+2016+HUG1996378.html

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset sekä suunnitelma osingonmaksusta vuodelle 2016

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset sekä suunnitelma osingonmaksusta vuodelle 2016

Julkaistu: 2016-03-21 14:50:00 CET
Sponda Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset sekä suunnitelma osingonmaksusta vuodelle 2016

Sponda Oyj Pörssitiedote 21.3.2016 klo 15:50

Sponda Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset sekä suunnitelma osingonmaksusta vuodelle 2016

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä maanantaina 21.3.2016. Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2015 maksetaan 0,19 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2016 ja osingon maksupäivä 1.4.2016.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon maksamisesta enintään kahdessa erässä perustuen tilikaudelta 2015 vahvistettuun tilinpäätökseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,12 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivästä sekä osingon maksupäivästä ja muista asian vaatimista toimenpiteistä. Päättäessään mahdollisesta osingon maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo ja uusina jäseninä Outi Henriksson ja Juha Metsälä. Outi Henrikssonin ja Juha Metsälän toimikausi alkaa siitä, kun yhtiön yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevan määräyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi alkoi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 66.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 40.000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 33.000 euroa. Kiinteästä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2016 on julkistettu. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa osallistutulta kokoukselta ja että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa osallistutulta valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa osallistutulta tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Lisäksi päätettiin, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle KHT Esa Kailiala ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, ja varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa tilintarkastajien hyväksyttyjen laskujen mukaan.

2. Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva määräys päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa kuulumaan seuraavasti:

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 14.150.000 kappaletta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan kaupankäynnissä Helsingin Pörssin pörssilistalla. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin kaupankäyntihinta Helsingin Pörssin pörssilistalla valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäisvastike vastaavasti osakkeen ylin kaupankäyntihinta Helsingin Pörssin pörssilistalla valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus kumosi varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2015 päätetyn omien osakkeiden hankintavaltuutuksen.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa uusien osakkeiden antamisella tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisella. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 28.300.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus kumosi varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2015 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, mutta se ei kumonnut ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.2.2016 päätettyä merkintäetuoikeusantia koskevaa osakeantivaltuutusta.

5. Sponda Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajakseen Arja Talman.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Arja Talma puheenjohtajaksi, Raimo Valo varapuheenjohtajaksi ja Paul Hartwall ja Outi Henriksson jäseniksi.

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Kaj-Gustaf Bergh puheenjohtajaksi, Christian Elfving varapuheenjohtajaksi ja Leena Laitinen ja Juha Metsälä jäseniksi.

Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Arja Talma, Outi Henriksson, Leena Laitinen, Juha Metsälä ja Raimo Valo ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving ja Paul Hartwall ovat riippumattomia yhtiöstä.

Yhtiökokouksen 21.3.2016 hallitukselle antamaan osingonmaksuvaltuutukseen perustuen hallitus on järjestäytymiskokouksessaan päättänyt seuraavasta suunnitelmasta: Valtuutuksen perusteella mahdollisesti maksettavien osinkojen suunnitellut osingonmaksupäivät ovat 15.8.2016 ja 8.12.2016. Hallitus tekee varsinaiset päätökset osingon maksamisesta, mukaan lukien osingon maksupäivistä ja täsmäytyspäivistä sekä muista osingonmaksuun liittyvistä toimenpiteistä myöhemmin erikseen, missä yhteydessä hallitus osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioi yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Yhtiö julkistaa nämä hallituksen päätökset erikseen.

Helsingissä 21.3.2016

SPONDA OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Tuula Kunnas, päälakimies, puh. 020 431 3384

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

DOVRE GROUP SOLMINUT KONSULTOINTIPALVELUSOPIMUKSEN LUNDIN NORWAYN KANSSA

DOVRE GROUP SOLMINUT KONSULTOINTIPALVELUSOPIMUKSEN LUNDIN NORWAYN KANSSA

Julkaistu: 2016-03-21 14:00:00 CET
Dovre Group Oyj
Lehdistötiedote
DOVRE GROUP SOLMINUT KONSULTOINTIPALVELUSOPIMUKSEN LUNDIN NORWAYN KANSSA

Espoo, 2016-03-21 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 21.3.2016 klo 15.00

DOVRE GROUP SOLMINUT KONSULTOINTIPALVELUSOPIMUKSEN LUNDIN NORWAYN KANSSA

Dovre Group on solminut uuden sopimuksen konsultointipalveluiden toimittamisesta norjalaiselle Lundin Norway AS:lle. Lundin Norway on erikoistunut öljyn- ja kaasunetsintään ja kehittämiseen Norjan mannerjalustalla ja on Tukholman pörssissä listatun ruotsalaisen Lundin Petroleum AB:n täysin omistama tytäryhtiö.

”Tiukan tarjouskilpailun päätteeksi olemme solmineet nelivuotisen sopimuksen. Sopimus sisältää mahdollisuuden jatkaa sopimusta yhteensä kahdeksaan vuoteen. Olemme erittäin ylpeitä, että olemme voittaneet tämän kaltaisen sopimuksen nykyisessä markkinatilanteessa”, kommentoi Dovre Groupin Norjan liiketoiminta-alueen johtaja Arve Jensen. ”Strategiamme on auttaa projektien omistajia hallitsemaan ja johtamaan hankkeitaan ja toimintojaan toimittamalla korkealaatuisia konsultointipalveluita. Olemme työskennelleet Lundinin kanssa viime vuodet ja olemme olleet etuoikeutettuja päästessämme seuraamaan sekä Edvard Grieg -öljykentän että Lundin Norwayn nopeaa ja ammattimaista kehitystä. Tämä uusi sopimus mahdollistaa sen, että pääsemme jatkamaan palvelujemme kehittämistä yhdessä.”

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj
Arve Jensen, johtaja, liiketoiminta-alue Norja
puh. +47-90-60 78 11
arve.jensen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Norjassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, Venäjällä ja Suomessa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 700 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com.

Lundin Norway AS on perustettu 2004 ja harjoittaa öljy- ja kaasutoimintaa Norjan mannerjalustalla. Lundin Norway on Tukholman pörssissä listatun ruotsalaisen Lundin Petroleum AB:n (tunnus: LUPE) täysin omistama tytäryhtiö. Lundin Norwayn pääkonttori sijaitsee Lysakerissa, Norjassa. Lundin Norway työllistää päätoimisesti noin 300 henkilöä, jotka työskentelevät joustavissa ja monialaisissa projektitiimeissä. Lundin Norway on kerryttänyt merkittävän hankeportfolion Norjan mannerjalustalla vuodesta 2004 alkaen ja omistaa tällä hetkellä noin 60 lisenssiä, joista noin puolet on operaattorilisenssejä. Lundin Norwaylla on kunnianhimoinen ja eteenpäinpyrkivä etsintästrategia. Yhtiön kotisivu: www.lundin-petroleum.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2015 julkaistu

Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2015 julkaistu

Julkaistu: 2016-03-21 13:00:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2015 julkaistu

Helsinki, 2016-03-21 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aktia Pankki Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
21.3.2016 klo 14.00

Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2015 julkaistu

Aktia Pankki Oyj julkaisi tänään hallituksen toimintakertomuksen, virallisen tilinpäätöksen, hallinnointiraportin ja yritysvastuuraportin sisältävän vuosikertomuksensa vuodelta 2015.

Samaan aikaan julkaistiin erikseen Aktian riskiraportti englanninkielinen ”Capital and Risk Management Report” (CAR).

Vuosikertomus julkaistiin suomen, ruotsin ja englannin kielellä.Vuosikertomus ja CAR raportti on tämän tiedotteen liitteenä, ja ne ovat saatavilla samassa muodossa myös osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Sijoittajasuhteet Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, ir(at)aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 47 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com.

Liitteet:
Aktia-Pankki-Oyj_vuosikertomus-2015.pdf
Aktia-Bank-Plc_capital-and-risk-management-report-2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Fiskars suunnittelee keskittävänsä leikkaavien puutarhatyökalujen tuotannon tehtaalleen Puolaan

Fiskars suunnittelee keskittävänsä leikkaavien puutarhatyökalujen tuotannon tehtaalleen Puolaan

Julkaistu: 2016-03-21 13:00:00 CET
Fiskars Oyj Abp
Lehdistötiedote
Fiskars suunnittelee keskittävänsä leikkaavien puutarhatyökalujen tuotannon tehtaalleen Puolaan
Billnäsin tehtaan suunnitellaan jatkossa keskittyvän saksien, kirveiden ja lumityökalujen valmistukseen

Fiskars Oyj Abp
Lehdistötiedote
21.3.2016 klo 14.00 EET

Fiskars suunnittelee keskittävänsä leikkaavien puutarhatyökalujen tuotannon tehtaalleen Puolaan

Billnäsin tehtaan suunnitellaan jatkossa keskittyvän saksien, kirveiden ja lumityökalujen valmistukseen

Fiskars-konsernin tavoitteena on kasvaa globaalisti, jatkaa toimintansa tehostamista ja joustavuuden lisäämistä. Tällä hetkellä Fiskarsilla on kaksi omaa puutarhatyökaluja valmistavaa tehdasta – yksi Suomessa ja toinen Puolassa. Voidakseen palvella kansainvälisiä asiakkaitaan entistä joustavammin ja kilpailukykyisemmin, Fiskars suunnittelee keskittävänsä kaikkien leikkaavien puutarhatyökalujen valmistuksen Puolan tehtaalleen ja organisoivansa Billnäsin tehtaan toiminnan uudelleen kirveiden, saksien ja lumityökalujen valmistukseen.

”Kehitämme jatkuvasti tuotantotoimintaamme ja pyrimme parantamaan kilpailukykyämme globaaleilla markkinoilla kehittämällä osaamistamme ja yksinkertaistamalla toimitusketjuamme. Nyt suunniteltavien muutosten tavoitteena on keskittää Fiskarsin puutarhatyökaluosaaminen yhteen tehtaaseen ja pyrkiä näin varmistamaan molempien tehtaiden kilpailukykyinen tuotantotoiminta myös tulevaisuudessa. Suunniteltavien muutosten arvioidaan vähentävän työn määrää Billnäsin tehtaalla. Olemme sitoutuneita tukemaan henkilöstöä mahdollisten muutosten aikana,” sanoo Risto Gaggl, Fiskarsin globaalista toimitusketjusta vastaava johtaja.

Suunnitelmien johdosta Billnäsin toimipaikalla aloitetaan 29.3.2016 yhteistoimintaneuvottelut toiminnan uudelleenorganisoinnista. Neuvotteluiden piiriin kuuluu 286 Billnäsin toimipaikan henkilöä. Mahdolliset pysyvät henkilöstövähennykset koskisivat arviolta enintään 107 henkilöä.

Nämä suunnitelmat ovat osa Fiskarsin Supply Chain 2017 -rakennemuutosohjelmaa, joka tähtää Fiskarsin valmistustoiminnan ja jakeluverkoston kilpailukyvyn parantamiseen.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 9 000 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä. www.fiskarsgroup.com

Liitteet:
20160321 Fiskars plans to centralize its garden cutting tools manufacturing to its factory in Poland_fin.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.