Etusivu » Arkistot 17.3.2016

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 17.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä17.3.2016
PörssikauppaOsto
OsakelajiRAP1V
Osakemäärä200osaketta
Kokonaishinta872,00EUR
Keskihinta/ osake4,3600EUR
Ylin hankintahinta/ osake4,36EUR
Alin hankintahinta/ osake4,36EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 673 146 KPL.
Rapala VMC Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-17 17:32 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/17/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+17+3+2016+HUG1995751.html

Outotec laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainan

Outotec Oyj

Outotec laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainan

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2016 klo 17.45

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA.

Outotec laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainan

Outotec Oyj laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,375 prosenttia. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin ensimmäistä kertaa 24. maaliskuuta 2021. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 24. maaliskuuta 2016. Hybridilaina vahvistaa Outotecin pääomarakennetta ja sitä käytetään nykyisten lainojen uudelleenrahoittamiseen sekä Outotecin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

“Outotecin nykyisessä liiketoimintaympäristössä vahva tase on tärkeä. Lisäpääoman tarpeen katsotaan olevan väliaikainen, joten hybridilainan liikkeellelasku tukee hyvin yhtiötä laskusuhdanteessa. Olemme hyvin tyytyväisiä laajaan kiinnostukseen niin institutionaalisilta sijoittajilta kuin yksityispankeiltakin. Vahvan kysynnän myötä hybridilaina ylimerkittiin merkittävästi, mikä on selkeä osoitus sijoittajien luottamuksesta Outoteciin”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina transaktiossa toimii Pohjola Pankki Oyj ja järjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Outotecin oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Puhelin 020 529 211

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198
sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa arvopapereiden, joihin tämä tiedote viittaa, tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita minkään oikeusjärjestyksen alueella. Arvopapereita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta kuin soveltuvaa sijoitusmuistiota tai rekisteröintiä. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille, tai näiden lukuun tai eduksi. Edellisen lauseen termeillä on sama merkitys kuin miten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa säännöksessä S (Regulation S). Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Outotecin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin tietoihin perustuen.

Outotec ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Arvopapereita tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2003/71/EC (muutettu direktiivillä 2010/73/EU, “Esitedirektiivi”) mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille “kokeneille sijoittajille” Euroopan talousalueen jäsenmaissa ja sijoituksen vähimmäisarvo [sekä yksikkökoko ovat] 100.000 euroa. Ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Outotecin puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Outotecille asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu “Relevantti Henkilö”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-17 16:42 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/17/Outotec+laskee+liikkeeseen+150+miljoonan+euron+hybridilainan+HUG1995724.html

SATO Oyj tiedottaa 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta

SATO Corporation

SATO Oyj tiedottaa 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta

SATO Oyj, Yhtiötiedote, 17.3.2016 klo 17.05

SATO Oyj (“SATO”) julkistaa tänään 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun. Laina on onnistuneesti tarjottu eurooppalaisille sijoittajille ja se odotetaan laskettavan liikkeeseen arviolta 24.3.2016.

Laina ylimerkittiin selvästi ja laaja joukko sijoittajia myös Pohjoismaiden ulkopuolelta oli kiinnostunut transaktiosta. Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Laina on vakuudeton ja SATOn kaksi tytäryhtiötä ovat antaneet sille takauksen.

SATO hakee lainan listalle ottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista sen säännellylle markkinalle. Lainan odotetaan saavan Moody’silta saman luottoluokituksen kuin SATOn pitkäaikainen luottoluokitus, Baa3.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tukee SATOn strategiaa siirtyä kohti pääosin vakuudetonta pääomarakennetta ja samalla varmistaa myös mahdollisimman laaja sekä joustava rahoituspohja konsernin kasvutavoitteiden tueksi.

SATOn talousjohtaja Esa Neuvonen:

– SATOn vakuudettoman rahoituksen lisääminen etenee hyvin aikataulussa. Osalla tämän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavista varoista tullaan maksamaan takaisin vakuudellisia lainoja, mikä lisää vakuussitoumuksista vapaan omaisuuden määrää.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ja koordinaattoreina toimivat BNP Paribas, Danske Bank, Nordea Markets ja Swedbank ja pääjärjestäjinä Handelsbanken Capital Markets sekä Pohjola Markets.

Lisätietoja:

SATO Oyj

Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. +358 40 5001 003
Rahoitusjohtaja Janne Runsamo, puh. +358 45 6713 567

Vastuunrajoitus:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 23 600 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,8 miljardia euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-17 16:05 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/17/SATO+Oyj+tiedottaa+300+miljoonan+euron+vakuudettoman+joukkovelkakirjalainan+liikkeeseenlaskusta+HUG1995681.html

Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Talenom Oyj

Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Talenom Oyj, Yhtiötiedote 17.3.2016 kello 16:45
Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Talenom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2016 vahvisti emoyhtiön sekä konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Pääoman palautus
Yhtiökokous hyväksyi, että tilikaudelta 1.1-31.12.2015 maksetaan pääoman palautusta 0,07 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 21.3.2016 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että pääoman palautus maksetaan 15.4.2016.
Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenet ja palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1500 euroa kuukaudessa, ja muille jäsenille 1000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taisto Riski, Harri Tahkola, Seppo Laine ja Olli Hyyppä sekä uutena jäsenenä Mikko Siuruainen. Samalla Mikko Siuruainen jää pois yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä varatoimitusjohtajan tehtävästä H1:n aikana. Siuruaisen kanssa on sovittu myös mahdollisuudesta toimia yhtiön operatiivisten asioiden neuvonantajana H1:n jälkeen.
Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkio
Yhtiökokous päätti, että Tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapio Raappana. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Optio-oikeudet
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Talenom -konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 350 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 61 600 merkitään tunnuksella 2016A, 92 400 merkitään tunnuksella 2016B ja 196 000 merkitään tunnuksella 2016C. Hallituksella on oikeus muuntaa optio-oikeuksia optiolajista toiseen. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 350 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 4,89 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2016A on 1.3.2018-28.2.2019, optio-oikeudella 2016B 1.3.2019-28.2.2020 ja optio-oikeudella 2016C 1.3.2020-28.2.2021.
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2016 on 6,62 euroa. Merkintähinta on sama kuin vuonna 2015 toteutetussa henkilöstöannissa. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Talenom Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Laineen. Yhtiön talousjohtajaksi (CFO) nimitettiin yhtiön viestinnästä, markkinoinnista ja myynnistä vastaava johtaja Jussi Paaso.
TALENOM OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Harri Tahkola
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
0400 585 400
harri.tahkola@talenom.fi
Hyväksytty Neuvonantaja: Summa Capital Markets Oy, puh. 020 743 0280
JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-17 15:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/17/Talenom+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1995659.html

SRV ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta

SRV ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta

Julkaistu: 2016-03-17 15:30:00 CET
SRV Yhtiöt Oyj
Pörssitiedote
SRV ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta

Espoo, Suomi, 2016-03-17 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2016, KLO 16.30

SRV ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) tai Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) ilmoittaa joulukuussa 2012 liikkeeseen lasketun 45 miljoonan euron hybridilainansa (ISIN-tunnus: FI4000052311) (”vuoden 2012 hybridilaina”) takaisinostotarjouksen tuloksesta. Takaisinostotarjouksessa tarjottiin SRV:n ostettavaksi ja SRV hyväksyi ostettavaksi nimellisarvoltaan kaikkiaan 28,3 miljoonan euron osuuden vuoden 2012 hybridilainasta (final acceptance amount), ja SRV odottaa toteuttavansa takaisinostotarjouksen alla esitetyllä tavalla.

Takaisinostotarjouksen ostohinta on 104 000 euroa kultakin vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron osuudelta lisättynä edellisestä koronmaksupäivästä (kyseinen päivä mukaan luettuna) takaisinostotarjouksen selvityspäivään (kyseinen päivä pois lukien) kertyneellä korolla. Selvityspäivä on arviolta 22. maaliskuuta 2016, jolloin kertyneen koron määrä olisi 2 206,28 euroa kutakin vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron lainaosuutta kohden. SRV maksaa tarjousvastikkeen käteisellä.

SRV:n takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksymät vuoden 2012 hybridilainan lainaosuudet ovat kokonaisnimellisarvoltaan 28,3 miljoonaa euroa. Nämä lainaosuudet mitätöidään, eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen eikä myydä eteenpäin.

SRV:n uusi 45 miljoonan euron hybridilaina, jonka tarjoaminen päättyi 9.3.2016, lasketaan liikkeeseen ja sitä edustavat velkakirjat rekisteröidään uuden hybridilainan haltijoiden arvo-osuustileille arviolta 22.3.2016.

SRV on nimittänyt takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n dealer manager ‑asiamiehiksi. SRV nimitti uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n pääjärjestäjiksi.

SRV:n uusi 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, jonka tarjoaminen päättyi 16.3.2016, lasketaan liikkeeseen ja sitä edustavat velkakirjat rekisteröidään uuden joukkovelkakirjalainan haltijoiden arvo-osuustileille arviolta 23.3.2016. Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Danske Bank A/S ja järjestäjänä Dero Bank AG.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

SRV – Elämäsi rakentaja

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä SRV:n arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Tämän tiedotteen ja tällaisen dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Mitään vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia koskevaa takaisinostotarjousta ei tehdä tämän tiedotteen mukaisesti, ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään SRV:n arvopapereita sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. SRV:llä, dealer manager -asiamiehillä, tarjousasiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset SRV:n arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Mainittuja rajoituksia on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjousmuistiossa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Teleste Oyj:n 2015 vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Teleste Oyj:n 2015 vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Julkaistu: 2016-03-17 15:15:17 CET
Teleste
Pörssitiedote
Teleste Oyj:n 2015 vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Turku, Finland, 2016-03-17 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2016 KLO 16:15

TELESTE OYJ:N VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS JULKAISTU

Teleste Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. PDF-tiedosto vuosikertomuksesta on tämän tiedotteen liitteenä.

Teleste on julkaissut vuosikertomuksen yhteydessä myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2015. Selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

LIITE
Vuosikertomus 2015

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liitteet:
Teleste Vuosikertomus 2015_FI sec.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Neste Jacobs toteuttaa Kilpilahden Voimalaitoksen integrointihankkeen Porvoossa

Neste Corporation

Neste Jacobs toteuttaa Kilpilahden Voimalaitoksen integrointihankkeen Porvoossa

Neste Jacobs
Lehdistötiedote
17.3.2016 klo 16.15

Neste Jacobs toteuttaa Kilpilahden Voimalaitoksen integrointihankkeen Porvoossa

Neste Jacobs on valittu uuden Kilpilahden Voimalaitoksen (“KPP”) teollisen integrointihankkeen toteuttajaksi. Nesteen, Veolian ja Borealiksen yhteisen voimalaitoshankkeen kokonaisinvestointi on 400 miljoonaa euroa ja laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2018.

Neste Jacobsin työn laajuuteen kuuluu vedenkäsittelyyn liittyvän uuden suolanpoistolaitoksen sekä uuden valvomo- ja toimistorakennuksen rakentaminen. Työhön sisältyy myös liitäntäputkistojen sekä sähkötilojen rakentaminen sekä automaatiolaajennuksien toteuttaminen. Neste Jacobs on aikaisemmin tehnyt voimalaitoksen perussuunnittelun ja toteutusvaiheessa se yhdistää uuden voimalaitoksen Nesteen jalostamon ja Borealiksen olemassa oleviin järjestelmiin.

“Tämä projekti on erinomainen esimerkki teollisesta infrastruktuuriprojektista, jollaisten toteuttamisesta meillä on todistettavasti näyttöä”, sanoo Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen.

“Neste Jacobs oli meille itsestään selvä valinta tämän projektin toteuttajaksi. Neste Jacobs on toteuttanut voimalaitoshankkeen perussuunnittelun ja sillä on kokemusta Kilpilahden alueella työskentelystä. Neste Jacobsilla on myös syvällistä ymmärtämystä tämän projektin eri osavaiheista”, sanoo Kilpilahden Voimalaitoksen toimitusjohtaja Kari Kolsi.

KPP on yhteisyritys, josta Neste omistaa 40 prosenttia, Veolia 40 prosenttia ja Borealis 20 prosenttia. Uuden voimalaitoksen höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotanto 30 megawattia. Valmistuttuaan voimalaitos täyttää kaikilta osiltaan uusimmat ympäristövaatimukset, kuten Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin (IED) säännökset ja se tulee vähentämään huomattavasti hiilidioksidipäästöjä verrattuna nykytilanteeseen. Voimalaitos on myös hyvä esimerkki luonnonvarojen tehokkaasta käytöstä ja kiertotaloudesta, sillä 80 prosenttia voimalassa käytettävistä polttoaineista (esim. asfalteeni) ovat jalostamon tai petrokemian laitoksen tuotannon sivuvirtoja.

Lisätietoja:
Jarmo Suominen, toimitusjohtaja, Neste Jacobs Oy, puh. +358 50 458 3399
Kari Kolsi, toimitusjohtaja, Kilpilahden Voimalaitos Oy, puh. + 358 50 458 2317

Neste Jacobs on ensisijainen valinta vaativien teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluiden ratkaisujen toimittajaksi. Asiakaskuntaamme ovat öljy-, kaasu-, petrokemian-, kemian-, biojalostus-, biokemian-, biofarma- ja elintarviketeollisuuden sekä teollisen infrastruktuurin (terminaalit, satamat, sähkönjakelu, vedenkäsittely ja tehdasautomaatio) yritykset. Meillä on 60 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaisten kotimarkkinoidemme lisäksi panostamme globaaleihin kasvumarkkinoihin. Työllistämme n. 1300 ammattilaista maailmanlaajuisesti. www.nestejacobs.com

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi.

Veolia group is the global leader in optimized resource management. With over 174 000 employees worldwide, the Group designs and provides water, waste and energy management solutions that contribute to the sustainable development of communities and industries. Through its three complementary business activities, Veolia helps to develop access to resources, preserve available resources, and to replenish them. In 2015, the Veolia group supplied 100 million people with drinking water and 63 million people with wastewater service, produced 63 million megawatt hours of energy and converted 42.9 million metric tons of waste into new materials and energy. Veolia Environnement (listed on Paris Euronext: VIE) recorded consolidated revenue of €25 billion ($30.3 billion) in 2015. www.veolia.com

Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja polyolefiineissa, peruskemikaaleissa ja lannoitteissa. Borealiksen pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa, ja sillä on toimintaa yli 120 maassa. Henkilöstöä on nykyään noin 6.500 eri puolilla maailmaa, ja vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 7,7 miljardia euroa. Borealiksen omistavat International Petroleum Investment Company (IPIC) Abu Dhabista (64 %) ja Euroopan kasvuvyöhykkeen johtava energiakonserni OMV (36 %). Yhteistyössä Borougen kanssa Borealis tarjoaa asiakkaille palveluja ja tuotteita kaikkialla maailmassa. Borouge on Borealiksen ja Abu Dhabi National Oil Companyn (ADNOC) yhteisyritys. www.borealisgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-17 15:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/17/Neste+Jacobs+toteuttaa+Kilpilahden+Voimalaitoksen+integrointihankkeen+Porvoossa+HUG1995629.html

AHOLA TRANSPORT ON JÄTTÄNYT LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN A-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISEKSI NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE.

Oyj Ahola Transport Abp

AHOLA TRANSPORT ON JÄTTÄNYT LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN A-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISEKSI NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE.

PÖRSSITIEDOTE

Oyj Ahola Transport Abp

17.pnä maaliskuuta 2016

AHOLA TRANSPORT ON JÄTTÄNYT LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN A-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISEKSI NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE.

Oyj Ahola Transport Abp (“Ahola Transport” tai “Yhtiö”) on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön A-sarjan osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle (“First North”).

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Finlandissa arvioidaan olevan 30.3.2016.

Yhtiön A-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on AHOLA ja ISIN-koodi FI4000127535.

Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Privanet Securities Oy.

Lisätietoja:

Hans Ahola, toimitusjohtaja Ahola Transport

Puhelin: +358 44 4494 000

Sähköposti: hans.ahola@aholatransport.com

Rickard Snellman, Business Controller Ahola Transport

Puhelin: +358 44 4494 228

Sähköposti: rickard.snellman@aholatransport.com

Oyj Ahola Transport Abp on logistiikkakonserni, joka on tarjonnut kuljetuspalveluja jo kuudenkymmenen vuoden ajan. Pääasiassa Pohjoismaissa, Baltiassa ja CEE-maissa (Puola, Tshekki ja Slovakia) toimivan yhtiön vuosiliikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-17 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/17/AHOLA+TRANSPORT+ON+J%C3%84TT%C3%84NYT+LISTALLEOTTOHAKEMUKSEN+A+SARJAN+OSAKKEIDENSA+LISTAAMISEKSI+NASDAQ+FIRST+NORTH+FINLAND+MARKKINAPAIKALLE+HUG1995445.html

Aspon vuosikertomus on julkaistu

Aspo Plc

Aspon vuosikertomus on julkaistu

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.3.2016 klo 15.30

ASPON VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

Aspo-konsernin vuoden 2015 vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla www.aspo.fi. Vuosikertomus koostuu vuosiesitteestä ja taloudellisesta katsauksesta, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Aspo on julkaissut myös erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2015 ja ne ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla www.aspo.fi > Aspo yrityksenä > Hallinnointiperiaatteet.

Vuosiesite postitetaan yhtiön rekisteröidyille osakkeenomistajille ennen 7.4.2016 pidettävää yhtiökokousta ja tilinpäätöksen voi tilata yhtiön kotisivuilta, puhelimitse (09) 521 4100 tai sähköpostitse viestinta@aspo.com. Pdf-versiot molemmista ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

LIITTEET
Vuosiesite 2015
Taloudellinen katsaus 2015

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. www.aspo.fi

Lisätietoja:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 521 4010, +358 400 106 592, aki.ojanen(a)aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-17 14:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/17/Aspon+vuosikertomus+on+julkaistu+HUG1995617.html

Kesla Oyj jatkaa viime vuonna sovittua lomautusmenettelyä

Kesla Oyj jatkaa viime vuonna sovittua lomautusmenettelyä

Julkaistu: 2016-03-17 14:00:00 CET
Kesla Oyj
Pörssitiedote
Kesla Oyj jatkaa viime vuonna sovittua lomautusmenettelyä

KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2016 klo 15.00

KESLA OYJ JATKAA VIIME VUONNA SOVITTUA LOMAUTUSMENETTELYÄ

Kesla Oyj sopi vuodelle 2015 henkilöstön kanssa määräaikaisista lomautusjärjestelyistä enintään 30.9.2015 saakka. Yhtiö sopi syyskuussa 2015 järjestelyn jatkamisesta vuoden 2016 ensimmäisen kvartaalin loppuun saakka.

Henkilöstön kanssa on sovittu menettelyn jatkamisesta edelleen kuluvan vuoden syyskuun loppuun saakka. Sovittujen lomautusten aikajänne on 1.4.2016 – 30.9.2016 ja lomautukset ovat kestoltaan enintään 90 päivää. Määräaikaisten lomautusten muoto ja määrä määräytyvät ajankohdan ja tilanteen mukaan.

Joensuu 17.3.2016

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 – 560 9310

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 40,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 69,0 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 275 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter