Etusivu » Arkistot 15.3.2016

Minkinnahat myytiin lähes sataprosenttisesti Saga Furs Oyj:n huutokaupassa

Minkinnahat myytiin lähes sataprosenttisesti Saga Furs Oyj:n huutokaupassa

Julkaistu: 2016-03-15 18:00:07 CET
Saga Furs Oyj
Pörssitiedote
Minkinnahat myytiin lähes sataprosenttisesti Saga Furs Oyj:n huutokaupassa

Saga Furs Oyj Pörssitiedote 15.3.2016 klo 19.00

Saga Furs Oyj:n maaliskuun huutokaupan minkkimyynti, jonka tarjonta koostui yli 3,7 miljoonasta Saga® -minkinnahasta, päättyi tänään. Tarjonta myytiin lähes sataprosenttisesti ja hinnat olivat pääosin Kööpenhaminan helmikuun huutokaupan tasolla, paikoitellen hieman sen yläpuolella.

Turkisalan pitkään jatkunut korkeasuhdanne on johtanut maailman minkinnahkojen tuotannon voimakkaaseen kasvuun. Muoti suosii edelleen vahvasti turkiksia, mutta Kiinan kansantalouden kasvun hidastuminen ja Venäjän talouden haasteet ovat vähentäneet kysyntää näillä tärkeillä markkina-alueilla. Syntynyt ylituotantotilanne on johtanut minkinnahkojen hintatason puolittumiseen edellisestä myyntikaudesta.

”Nahkojen lähes sataprosenttinen myynti haastavassa markkinatilanteessa ja hintatason vakiintuminen on tervetullut viesti kansainvälisille markkinoille. Se parantaa osaltaan myös tulevien huutokauppojen onnistumisen edellytyksiä. Minkinnahkojen tämänhetkinen hinta on kuitenkin tuottajien kannalta epätyydyttävällä tasolla, ja varsinkin kaupallisten minkinnahkojen hintataso on selvästi tuotantokustannusten alapuolella”, sanoo Saga Furs Oyj:n toimitusjohtaja Pertti Fallenius.

Saga Furs Oyj:n kettumyynti alkaa huomenna ja jatkuu 18.3.2016 saakka. Huutokauppaan osallistuu yli 600 ostajaa kaikilta markkina-alueilta.

Yhtiö antaa koko huutokauppaa koskevan pörssitiedotteen perjantaina 18.3.2016.

Lisätietoja: Muotiliiketoimintajohtaja Tia Matthews, puh. 040 8020 878

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 15.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä15.3.2016
PörssikauppaOsto
OsakelajiUNIAV
Osakemäärä140osaketta
Kokonaishinta5 652,43EUR
Keskihinta/ osake40,3745EUR
Ylin hankintahinta/ osake40,38EUR
Alin hankintahinta/ osake40,37EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 5 462 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-15 17:43 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/15/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+15+3+2016+HUG1994597.html

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 15.3.2016

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.3.2016

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 15.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 310 osaketta
Kokonaishinta 1 339,20 EUR
Keskihinta/ osake 4,3200 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,32 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,32 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 671 546 KPL.

Rapala VMC Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI Oyj

Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-15 17:41 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/15/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+15+3+2016+HUG1994600.html

Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016

Revenio Group Corporation

Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 15.3.2016 klo 18.30

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ari Kohosen, Pekka Röngän, Kyösti Kakkosen ja Pekka Tammelan sekä uutena jäsenenä Ann-Christine Sundellin. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen Pekka Tammelan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40 %:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 5.759.744,54 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 17.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.3.2016.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 795.392 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa 30.4.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 19.3.2015 päätetyn hankintavaltuutuksen.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi enintään 795.392 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 19.3.2015 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53 %:sti omistettu Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 20,3 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 28,4 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-15 17:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/15/Revenio+Group+Oyj+Varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+15+3+2016+HUG1994283.html

Neo Industrial Oyj: Kaapelitoimialan lainat järjestelty pitkäaikaiseksi rahoitukseksi

Neo Industrial Oyj: Kaapelitoimialan lainat järjestelty pitkäaikaiseksi rahoitukseksi

Julkaistu: 2016-03-15 16:31:03 CET
Neo Industrial Oyj
Pörssitiedote
Neo Industrial Oyj: Kaapelitoimialan lainat järjestelty pitkäaikaiseksi rahoitukseksi

NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.3.2016 klo 17.30

Neo Industrial Oyj: Kaapelitoimialan lainat järjestelty pitkäaikaiseksi rahoitukseksi

Tilinpäätöksessä kerrottu kaapelitoimialaa koskeva rahoitusjärjestely on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Rahoitusratkaisussa kaapelitoimialan lainat on järjestelty pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Toimitusjohtaja Ralf Sohlström: ”Toteutettu rahoitusjärjestely mahdollistaa kaapelitoimialan pitkäjänteisen kehittämisen. Kehitämme edelleen myös lyhytaikaisia käyttöpääoman rahoitusratkaisuja tukemaan entistä paremmin liiketoiminnan tarpeita.”

Hyvinkäällä 15.3.2016

Neo Industrial Oyj

Ralf Sohlström
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja, puh. 040 770 2720

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla. Neo Industrialin toimiala on kaapeliteollisuus.

.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

MUUTOS OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

MUUTOS OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Julkaistu: 2016-03-15 15:45:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Yhtiökokouskutsu
MUUTOS OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

ASPOCOMP GROUP OYJ, Pörssitiedote, 15.3.2016 klo 16.45

Aspocomp Group Oyj julkisti 15.3.2016 klo 9.00 yhtiökokouskutsun yhtiön 7.4.2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu sisälsi yhtiön hallituksen ja yhtiön osakkeenomistajan Hartiavoima Ky:n ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Yhtiö on tänään saanut ilmoituksen Hartiavoima Ky:ltä siitä, että Hartiavoima Ky muuttaa aiemmin varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemäänsä päätösehdotusta hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Hartiavoima Ky:n aiempi hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus oli seuraava:

Yhtiön osakkeenomistaja Hartiavoima Ky, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita toimikaudelta seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 20 000 euroa ja 600 euroa per kokous ja hallituksen jäsenelle 10 000 euroa ja 300 euroa per kokous.

Hartiavoima KY:n tänään ilmoittama uusi ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi on seuraava:

Yhtiön osakkeenomistaja Hartiavoima Ky, joka edustaa yli 10% yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita toimikaudelta seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 20 000€ ja hallituksen jäsenelle 10 000€. Tämän lisäksi ei makseta kokouspalkkioita.

Muutettu yhtiökokouskutsu, joka on muilta osiltaan saman sisältöinen kuin 15.3.2016 julkaistu kutsu, on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Espoossa 15.3.2016

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

Liitteet:
Aspocomp Group Oyj Yhtiokokouskutsu sisaltaen Hartiavoiman muutetun ehdotuksen.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

VALOE SIIRTÄÄ 2015 VUOSIKERTOMUKSENSA JULKISTAMISTA

VALOE SIIRTÄÄ 2015 VUOSIKERTOMUKSENSA JULKISTAMISTA

Julkaistu: 2016-03-15 15:30:00 CET
Valoe Oyj
Pörssitiedote
VALOE SIIRTÄÄ 2015 VUOSIKERTOMUKSENSA JULKISTAMISTA

Valoe Oyj Pörssitiedote 15.3.2016 klo 16.30

VALOE SIIRTÄÄ 2015 VUOSIKERTOMUKSENSA JULKISTAMISTA

Valoe Oyj julkaisee vuoden 2015 vuosikertomuksensa, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä viimeistään 30.4.2016. Aiemman ilmoituksen mukaan vuosikertomus oli tarkoitus julkaista 16.3.2016. Syynä aikataulumuutokselle on se, että yhtiön tilinpäätös ei ole vielä valmistunut.

Mikkelissä 15. päivänä maaliskuuta 2016

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082, email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2016

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2016

Julkaistu: 2016-03-15 14:30:00 CET
Norvestia
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2016

Helsinki, Suomi, 2016-03-15 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 15.3.2016 klo 15.30

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2016

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 15.3.2016 klo 11.00 alkaen Pörssisalissa, Helsingissä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,79 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osinko maksetaan 24.3.2016.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Heikki Westerlund (puheenjohtaja), Hannu Syrjänen (varapuheenjohtaja), Georg Ehrnrooth, Niko Haavisto sekä Arja Talma.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 58 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Lauri Kallaskari. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2017 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1 531 656 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2017 asti.

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016

Verkkokauppa.com Oyj

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 15.3.2016 klo 15.15

Tänään pidetty Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous:

Vahvisti tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 maksettavaksi osingoksi 0,15 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.3.2016 ja maksupäivä 24.3.2016.
Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku, Samuli Seppälä, Antti Tiitola ja Henrik Weckström.

Verkkokauppa.com Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen per 31.12.2015.

Osakekohtainen osinko 0,15 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,15 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.3.2016 ja maksupäivä 24.3.2016.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 40 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 20 000 euroa. Vuosipalkkiota ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Lisäksi hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset korvataan tositteita vastaan.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku, Samuli Seppälä, Antti Tiitola ja Henrik Weckström.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Lisätietoja:

Samuli Seppälä
Toimitusjohtaja
samuli.seppala@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Pankki Suomi Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-15 14:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/15/Verkkokauppa+com+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+15+3+2016+HUG1994480.html

Glastonin vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistu

Glastonin vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistu

Julkaistu: 2016-03-15 12:30:00 CET
Glaston Oyj Abp
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Glastonin vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistu

Helsinki, Suomi, 2016-03-15 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 15.3.2016 klo 13.30

Glastonin vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistu

Glaston Oyj Abp:n vuoden 2015 vuosikertomus on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-muodossa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Vuosikertomus 2015 löytyy PDF-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
ViestintäjohtajaP
Puh. 010 500 6105

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset mediat, www.glaston.net

Liitteet:
Glaston_Vuosikertomus2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter