Outotec harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Outotec Oyj

Outotec harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2016 klo 9.00

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA.

Outotec harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Outotec Oyj harkitsee oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan.

Hybridilainasta saatavia varoja käytettäisiin pääasiassa Outotecin nykyisten lainojen uudelleenrahoittamiseen sekä yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina transaktiossa toimii Pohjola Pankki Oyj ja järjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Outotecin oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:

OUTOTEC
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja,
puhelin 020 529 2007

Eila Paatela, viestintäjohtaja,
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa arvopapereiden, joihin tämä tiedote viittaa, tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita minkään oikeusjärjestyksen alueella. Arvopapereita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta kuin soveltuvaa sijoitusmuistiota tai rekisteröintiä. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille, tai näiden lukuun tai eduksi. Edellisen lauseen termeillä on sama merkitys kuin miten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa säännöksessä S (Regulation S). Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Outotecin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin tietoihin perustuen.

Outotec ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Arvopapereita tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2003/71/EC (muutettu direktiivillä 2010/73/EU, “Esitedirektiivi”) mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille “kokeneille sijoittajille” Euroopan talousalueen jäsenmaissa ja sijoituksen vähimmäisarvo [sekä yksikkökoko ovat] 100.000 euroa. Ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Outotecin puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Outotecille asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu “Relevantti Henkilö”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Outotec+harkitsee+hybridilainan+liikkeeseenlaskua+HUG1993899.html

Mitä tapahtuu kulissien takana?

Verkkokauppa.com Oyj

Mitä tapahtuu kulissien takana?

Verkkokauppa.com Oyj lehdistötiedote 14.3.2016 klo 9.00

Suomen suosituin verkkokauppa Verkkokauppa.com tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden päästä tutustumaan Jätkäsaaren myymälän kulissien tapahtumiin. Jätkäsaaren megamyymälän yhteydessä sijaitseva päävarasto toimii väliaikaisena kotina kymmenille tuhansille tuotteille! Tule seuraamaan kuinka tuote saapuu rakennukseen logistiikan hellään huomaan, varastoidaan ja jälleen kerätään myymälän noutoon tai postitukseen.

Käynnillä myös selviää kuinka monta pikkuautoa päävarastoon voisi mahtua!

“Aiemmin olemme tarjonneet mm. opiskelulaitoksille mahdollisuuden päästä tutustumaan logistiikkamme toimintaan, mutta nyt kenellä tahansa on tilaisuus päästä tutustumaan kulissien taakse”, toteaa Verkkokauppa.comin palvelujohtaja Timo Halonen.

Opastetut kiertokäynnit järjestetään tiistaina 15.3. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu mahdollisimman pian! Kesto n. 30 min, tervetuloa!

Ilmoittautuminen lähtöihin sekä lisätiedot osoitteessa www.verkkokauppa.com/kiertokaynti.

Lisätietoja

Timo Halonen, palvelujohtaja
timo.halonen@verkkokauppa.com
Verkkokauppa.com Oyj

Press@verkkokauppa.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Mit%C3%A4+tapahtuu+kulissien+takana+HUG1993663.html

Revenio Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta 11.3.2016

Revenio Group Corporation

Revenio Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta 11.3.2016

Revenio Group Oyj, Pörssi-ilmoitus, 14.3.2016

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.3.2016

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 11.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji REG1V
Osakemäärä 650 osaketta
Kokonaishinta 18 797,22 EUR
Keskihinta/osake 28,9188 EUR
Ylin hankintahinta/osake 29,04 EUR
Alin hankintahinta/osake 28,77 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.3.2016 tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 764 kpl.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 07:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Revenio+Group+Oyj+Omien+osakkeiden+hankinta+11+3+2016+HUG1993893.html

Toimitusjohtaja Sami Ensio takaisin töihin 29.3.2016

Toimitusjohtaja Sami Ensio takaisin töihin 29.3.2016

Julkaistu: 2016-03-14 07:30:00 CET
Innofactor
Pörssitiedote
Toimitusjohtaja Sami Ensio takaisin töihin 29.3.2016

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 14.3.2016 klo 08.30

Innofactor ilmoitti 26.1.2016, että toimitusjohtaja Sami Ensio jäi 26.1.2016 eteenpäin arviolta noin kahdeksi kuukaudeksi sairauslomalle liittyen hänelle suoritettavaan leikkaukseen ja siitä toipumiseen. Ension sairausloman aikana hänen sijaisenaan on toiminut Innofactorin talousjohtaja Janne Martola.

Sami Ension leikkaus sekä siitä toipuminen ovat onnistuneet suunnitellusti. Ensio palaa töihin 29.3.2016 alkaen. Hän osallistuu myös kyseisenä päivänä pidettävään yhtiökokoukseen.

”Odotan innostuneesti ja energisenä paluutani takaisin normaaliin työrytmiin”, toteaa toimitusjohtaja Sami Ensio, ”On ollut ilo huomata, että sairauslomani aikana toimiva johto on vienyt onnistuneesti Innofactorin strategiaa eteenpäin”.

ESPOOSSA 14.3.2016

Janne Martola, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja:

Janne Martola, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Innofactor Oyj
Puh. 050 359 0844

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 200 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Pohjoismaissa. Yrityksessä työskentelee yli 500 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vuosina 2011–2015 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 35 %. Microsoft nimesi Innofactorin vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Incap on julkaissut vuosikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Incap Corporation

Incap on julkaissut vuosikertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Incap Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus 14.3.2016 klo 8.00 (EET)

INCAP ON JULKAISSUT VUOSIKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Incap-konsernin vuoden 2015 vuosikertomus on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com osiossa Sijoittajat/Vuosikertomus. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Incap Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina ja se on saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incapcorp.com, osiossa Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.

Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on nähtävillä yhtiön kotisivujen Sijoittajat/Hallintoperiaatteet/ Palkitseminen-osiossa.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

LIITTEITÄ

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 07:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Incap+on+julkaissut+vuosikertomuksen+tilintarkastuskertomuksen+sek%C3%A4+selvityksen+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+HUG1993861.html

facebook twitter