Etusivu » Arkistot 14.3.2016

SCANFIL AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 715 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

SCANFIL AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 715 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

Julkaistu: 2016-03-14 18:40:00 CET
Scanfil Oyj
Pörssitiedote
SCANFIL AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 715 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2016 KLO 19.40

SCANFIL AIKOO TARJOTA ENINTÄÄN 5 715 000 UUTTA OSAKETTA INSTITUTIONAALISILLE JA MUILLE VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE NOPEUTETUSSA TARJOUSMENETTELYSSÄ

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

Scanfil Oyj (“Scanfil” tai “Yhtiö”) aikoo tarjota enintään 5 715 000 uutta Yhtiön osaketta (“Osakkeet”) institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building) poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (“Osakeanti”). Osakkeet vastaavat enintään noin 9,99 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön hallitus päättää tarjousmenettelyn päätyttyä Osakkeiden lopullisen määrän ja hinnan, jolla Osakkeita tarjotaan. Yhtiön hallitukselle myönnettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2015 valtuutus tarjota Osakkeet osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannin tarkoituksena on lisätä Scanfilin taloudellista joustavuutta ja laajentaa sen omistajapohjaa.

Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n (“Nordea”) järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä institutionaalisille ja muille valikoidulle sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 15.3.2016 klo 10:00. Merkintätarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Lopullinen liikkeeseen laskettavien Osakkeiden määrä ja hinta, jolla Osakkeet tarjotaan, julkaistaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen. Osakkeiden toimituksen odotetaan tapahtuvan toisena pankkipäivänä Osakeannin hinnoittelun julkaisemisen jälkeen.

Osakkeet tuottavat haltijoillensa kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 15.3.2016. Yhtiö hakee Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Julkisen kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan arviolta 16.3.2016.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja/tai myymättä Scanfilin osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Nordea toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (Lead Manager and Sole Bookrunner).

Helsinki, 14.3.2016

SCANFIL OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (“high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) toimii osakeannissa ainoastaan Scanfil Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Nordea pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Nordea ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Scanfil Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 14.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 14.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 600 osaketta
Kokonaishinta 2 606,52 EUR
Keskihinta/ osake 4,3442 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,35 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,34 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 671 236 KPL.
Rapala VMC Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 18:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+14+3+2016+HUG1994183.html

UPM sulkee Madisonin tehtaan USA:ssa ja myy tehtaan yhteydessä olevat vesivoimalaitokset

UPM-Kymmene Corporation

UPM sulkee Madisonin tehtaan USA:ssa ja myy tehtaan yhteydessä olevat vesivoimalaitokset

(UPM, Helsinki, 14.03.2016 klo 16.00 EET) – UPM-Kymmene Inc. ja Northern SC Paper Corp., New York Timesin tytäryhtiö, ovat tänään ilmoittaneet yhteisyrityksensä, Madison Paper Industriesin, purkamisesta Yhdysvalloissa. Yhteisyrityksen paperiliiketoiminta päättyy ja paperin tuotanto tehtaalla loppuu viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tehdasalueella sijaitsevat vesivoimalaitokset myydään.

Tehtaan sulkeminen vähentää UPM:n päällystämättömien aikakauslehtipapereiden (SC) vuosittaista tuotantokapasiteettia 195 000 tonnilla.

Sulkeminen vaikuttaa noin 214 tehdasalueella työskentelevään henkilöön. Tehtaalle jää sulkemisen jälkeen muutamia työntekijöitä huolehtimaan rakennuksista, pitämään vesivoimalaitoksia käynnissä ja tukemaan tehtaan alasajossa. Työsuhteisiin liittyvät asiat käsitellään liittovaltion ja osavaltion lakien mukaisesti.

“Kaikista ponnisteluista huolimatta olemme joutuneet tekemään vaikean päätöksen paperinvalmistuksen lopettamisesta Madisonissa. SC-papereiden kysyntä heikkeni selvästi vuonna 2015 ja laskun odotetaan jatkuvan. Madisonin tehdas ei ole kustannuskilpailukykyinen, ja se on siksi menettänyt myyntiä viime aikoina merkittävästi”, sanoo Ruud van den Berg, UPM Paper ENA:n aikakauslehtipapereista vastaava johtaja.

Lisätietoja antaa:
Ruud van den Berg, johtaja, Magazine Publishing & Advertising, UPM Paper ENA, puh. +49 151 1215 8310
Russ Drechsel, toimitusjohtaja, Madison Paper Industries, puh. +1-207-696-1228

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_Papers
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

Madison Paper Industries
Madison Paper Industries on UPM:n ja Northern SC Paper Corp.:n, New York Timesin tytäryhtiön, omistama yhteisyritys. Tehtaan yhden paperikoneen vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 195 000 tonnia päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC) ja se työllistää yli 200 henkilöä. Madison Paper sijaitsee Mainen osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Yhteisyrityksen omistuksessa on kaksi vesivoimalaa.

UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka palvelee Magazine Publishing & Advertising, Merchants, Home & Office ja Newspaper Publishing -asiakkaita. UPM on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka valmistaa erilaisiin loppukäyttöihin sopivia papereita Suomessa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa ja USA:ssa. UPM Paperi ENA:n pääkonttori on Saksassa ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9 500 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/UPM+sulkee+Madisonin+tehtaan+USA+ssa+ja+myy+tehtaan+yhteydess%C3%A4+olevat+vesivoimalaitokset+HUG1994049.html

Consti Yhtiöt Oyj: Kutsu Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Consti Group Plc

Consti Yhtiöt Oyj: Kutsu Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CONSTI YHTIÖT OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 14.3.2016, KLO 14.30

kutsu consti Yhtiöt oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Consti Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 13.00 alkaen Scandic Park -hotellin Explore-kokoustilassa osoitteessa Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 jaetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 15.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään muuttumattomina ja että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan näin ollen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Janne Näränen, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla www.investor.consti.fi.

Ehdotetuista henkilöistä yhtiöstä riippumattomia ovat Tapio Hakakari, Erkki Norvio, Janne Näränen, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas. Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Mikko Rytilahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 471 000 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 6 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osake-annista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osake-annista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ehdotus voitonjakoa koskevaksi yhtiökokouksen päätökseksi sekä edellä mainitut muut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.investor.consti.fi. Consti Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 16.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan viimeistään 29.3.2016 klo 16.00 jollakin seuraavista tavoista:

a) Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla: www.consti.fi;
b) sähköpostin kautta sijoittajapalvelut(at)consti.fi;
c) puhelimitse numeroon 010 288 6440 maanantai-perjantai klo 9.00-16.00; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Consti Yhtiöt Oyj, “Yhtiökokous”, Hopeatie 2, 00440 Helsinki.

Osakkeenomistajien Consti Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 23.3.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2016 16.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Consti Yhtiöt Oyj, Hopeatie 2, 00440 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Consti Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2016 yhteensä 7 858 267 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Consti Yhtiöt OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA

Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2015 Consti-konsernin liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 13:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+Kutsu+Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG1994018.html

Julius Manni jättää yhtiön, Henri Engström on nimitetty johtoryhmään ja Affecto Finlandin vt. johtajaksi

Julius Manni jättää yhtiön, Henri Engström on nimitetty johtoryhmään ja Affecto Finlandin vt. johtajaksi

Julkaistu: 2016-03-14 13:30:00 CET
Affecto Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Julius Manni jättää yhtiön, Henri Engström on nimitetty johtoryhmään ja Affecto Finlandin vt. johtajaksi

Affecto Oyj – Pörssitiedote, 14.3.2016 klo 14.30, Helsinki

Julius Manni jättää yhtiön, Henri Engström on nimitetty johtoryhmään ja Affecto Finlandin vt. johtajaksi

Affecton Finland & Culture -alueista vastaava johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen Julius Manni on irtisanoutunut.

Uutena johtoryhmän jäsenenä ja vt. Affecto Finlandin johtajana aloittaa 14.3.2016 nykyinen Affecto Industrial -kasvuohjelman johtaja Henri Engström.

”Haluan kiittää Julius Mannia hänen panostuksestaan Affectoon ja toivottaa menestystä uusien haasteiden parissa” kommentoi Affecton toimitusjohtaja Juko Hakala.

Affecton johtoryhmä on nyt seuraava:

Juko Hakala, toimitusjohtaja
Martti Nurminen, talousjohtaja
Mikko Eerola, johtaja, B2C Industries, Brand & Market
Henri Engström, johtaja, Affecto Industrial sekä vt. johtaja, Finland
Håvard Ellefsen, johtaja, Scandinavia & Partners
Stig-Göran Sandberg, johtaja, Eastern Europe, South Africa & Delivery

AFFECTO OYJ
Juko Hakala
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Martti Nurminen
Talousjohtaja
040 751 7194
martti.nurminen@affecto.com

Juko Hakala
Toimitusjohtaja
020 577 7450
juko.hakala@affecto.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Valmet toimittaa uuden valkolipeälaitoksen CMPC Celulosa S.A.:n Lajan sellutehtaalle Chileen

Valmet

Valmet toimittaa uuden valkolipeälaitoksen CMPC Celulosa S.A.:n Lajan sellutehtaalle Chileen

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 14.3.2016 kello 11.00

Valmet toimittaa uuden valkolipeälaitoksen CMPC Celulosa S.A.:n Lajan sellutehtaalle Chileen. Uusi valkolipeälaitos korvaa olemassa olevan laitoksen ja on uusien, vuonna 2018 voimaan astuvien ympäristölupien mukainen. Lisäksi se nostaa valkolipeälaitoksen tuotantonopeutta ja lisää yhtiön kalkin kierron hallinnan joustavuutta. Uuden laitoksen on määrä käynnistyä helmikuussa 2018.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen saapuneisiin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän laajuinen uusi valkolipeälaitos on tavallisesti 70-80 miljoonan euron arvoinen.

“Valitsimme Valmetin tämän projektin toimittajaksi, koska yhtiö on aiemmin suoriutunut erinomaisesti erilaisista meille toimittamistaan projekteista ja noudattanut korkeita ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia rakennusvaiheessa. Luotamme siihen, että uusi valkolipeälaitos sekä parantaa Lajan ympäristösuorituskykyä että auttaa meitä alentamaan toimintakustannuksiamme”, sanoo CMPC Celulosa S.A.:n projekti- ja teknologiajohtaja Neil Chablani.

“Olemme osoittaneet, että valkolipeälaitosteknologiamme on kilpailukykyinen sekä investoinnin että operatiivisen toiminnan näkökulmasta. Tämä varmistaa asemamme johtavana teknologiatoimittajana Etelä-Amerikan alueella”, sanoo Valmetin Andien alueen teknologia- ja projektipäällikkö Carl Mikael Stål.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin toimitukseen sisältyy valkolipeälaitos sekä kaustisointijärjestelmä ja meesauuni tehokasta kemikaalien talteenottoa varten. Uuden valkolipeälaitoksen kapasiteetti on 5 500 m3 valkolipeää päivässä ja meesauunin kapasiteetti 450 tonnia päivässä. Valmetin Recovery Analyzer on luotettava ja tärkeä analysointijärjestelmä valkolipeälaitoksen prosessiohjaukseen. Tämä toteutus on Valmetin analysaattorin ensimmäinen referenssi Andien alueella.

Tietoja asiakkaasta CMPC Celulosa S.A.

CMPC on vuonna 1920 perustettu sellu- ja paperiyhtiö, joka tuottaa puutuotteita, sellua, paperia, pakkaustuotteita ja pehmopaperia Latinalaisessa Amerikassa. Yhtiö toimii kahdeksassa maassa, ja sillä on yli 30 000 asiakasta yli 45 maassa. CMPC:llä on noin 16 800 työntekijää eri puolilla maailmaa.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Carl Mikael Stål, teknologia- ja projektipäällikkö, Andien alue, Valmet, puh. +56 9982 66 255.
Paulo Aguiar, myyntipäällikkö, Etelä-Amerikan kuituprosessit, WPH, bioteknologia (Brasilia), Valmet, +55 41 3341 4663.

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Valmet+toimittaa+uuden+valkolipe%C3%A4laitoksen+CMPC+Celulosa+S+A+n+Lajan+sellutehtaalle+Chileen+HUG1993933.html

Joka viides Metsä Groupin puukaupoista tehdään jo verkossa

Joka viides Metsä Groupin puukaupoista tehdään jo verkossa

Julkaistu: 2016-03-14 09:00:00 CET
Lehdistötiedote
Joka viides Metsä Groupin puukaupoista tehdään jo verkossa

Metsä Group lehdistötiedote 14.3.2016

Metsä Group aloitti sähköisen kaupankäynnin viime kesäkuussa. Helmikuussa Metsä Groupin yksityismetsistä hankkimasta puusta jo 20 prosenttia ostettiin sähköisesti. Metsänhoitopalvelujen myynnissä osuus oli vielä suurempi, 30 prosenttia.

Jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen on erittäin tyytyväinen sähköisen kaupanteon kehitykseen. Hyvän kehityksen taustalla on useita syitä. ”Olemme esitelleet sitä aktiivisesti metsänomistajille. Sähköinen kaupankäynti on koettu helpoksi, luotettavaksi ja nykyaikaiseksi tavaksi tehdä kauppaa. Lokakuussa kaupankäynti tuli mahdolliseksi myös ilman metsäsuunnitelmatietoja, ja se vauhditti sähköistä kaupantekoa.”

Jumppanen muistuttaa, että sähköinen kauppa on lisäpalvelu. ”Perinteinen puukauppa onnistuu edelleen. Sähköinen kaupankäynti on luontevaa, kun metsänomistajan ja metsäasiantuntijan välillä vallitsee luottamus. Se nopeuttaa ja helpottaa asiointia. Sähköiset kaupatkin lähtevät yleensä liikkeelle tapaamisesta tai puhelinsoitosta. Toisaalta osa asiakkaista haluaa asioida vain verkossa.”

Metsä Group teki Suomen ja tiettävästi maailman ensimmäisen sähköisen puukaupan padasjokelaisen metsänomistajan Jussi Salomäen kanssa 2.6.2015. Metsä Groupin omistajajäsenet eli Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet ovat voineet siitä asti myydä Metsä Groupille puuta ja ostaa siltä metsänhoitopalveluita sähköisesti. Kauppa vahvistetaan pankkitunnuksilla kaikkien omistajajäsenten käytössä olevassa Metsäverkko-palvelussa.

Palvelu helpottaa etenkin yhteisomistuksessa olevien metsätilojen hoitoa ja etämetsänomistajien asiointia. ”Metsänomistaja voi hoitaa metsäasioitaan silloin, kun se hänelle parhaiten sopii ja missä maailmankolkassa tahansa”, Jumppanen sanoo. Ensimmäinen mannertenvälinen puukauppakin tehtiin jo viime syksynä.

Sähköinen puukauppa etenee koko toimialalla

Puun ostajat ja myyjät ovat perustaneet yhdessä Suomen Puukauppa Oy:n, joka rakentaa sähköisen puukauppapaikan. Kauppapaikassa metsänomistajat voivat tarjota puutaan myyntiin ja ostajat tehdä ostotarjouksia. Varsinaiset puukaupan sopimusasiakirjat tehdään ostajan järjestelmässä. Metsä Groupin Metsäverkko-palvelu ja sähköinen puukauppapaikka tukevat siten hyvin toisiaan.

Metsäverkon mobiiliversio maksuttomaksi

Metsäverkosta julkaistiin mobiiliversio joulukuussa 2014. Siitä tuli tämän vuoden alussa maksuton jäsenetu kaikille omistajajäsenille. ”Haluamme, että sähköiset palvelumme ovat mahdollisimman kattavasti ja helposti jäsentemme käytössä. Metsäverkon mobiilisovellus on olennainen osa sähköistä metsänomaisuuden hoitoa”, Jumppanen sanoo.

Mobiilisovelluksessa metsäsuunnitelma on metsänomistajalla aina mukana. Sovelluksen avulla voi suunnistaa tietylle metsäkuviolle ja selata siihen liittyviä tietoja ja toimenpide-ehdotuksia, lisätä metsäsuunnitelmaan muistiinpanoja ja valokuvia sekä merkitä toimenpiteitä tehdyksi. Mobiilisovelluksella voi myös valmistella tarjouspyynnön puukaupasta tai metsänhoitotöistä.

METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Juha Jumppanen, jäsenpalvelujohtaja, Metsä Group, puh. 050 384 4808
Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, puh, 050 526 4911

www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa. 14.3.2016

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Comptelin vuosikertomus 2015 julkaistu

Comptelin vuosikertomus 2015 julkaistu

Julkaistu: 2016-03-14 09:00:00 CET
Comptel
Osavuosikatsaus
Comptelin vuosikertomus 2015 julkaistu

Comptel Oyj, vuosikertomus 14.3.2016 klo 10.00

Comptel Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla

osoitteessa www.comptel.com. Vuosikertomus ja tilinpäätös tiedot ovat

saatavilla PDF-tiedostoina suomeksi ja englanniksi.

Comptelin vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja

tilinpäätöksen, sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta

2015.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 1. huhtikuuta 2016 mennessä ja sen voi tilata

sähköpostitse osoitteesta communications@comptel.com.

COMPTEL OYJ

Juhani Hintikka

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Tom Jansson

Talousjohtaja, (09) 700 1131

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja: www.comptel.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Ramirent allekirjoitti yhteistyösopimuksen NCC Roadsin kanssa Suomessa

Ramirent allekirjoitti yhteistyösopimuksen NCC Roadsin kanssa Suomessa

Julkaistu: 2016-03-14 08:05:00 CET
Ramirent Oyj
Lehdistötiedote
Ramirent allekirjoitti yhteistyösopimuksen NCC Roadsin kanssa Suomessa
Ramirent Oyj Lehdistötiedote 14.3.2016 klo 9.05

Vantaa, Suomi, 2016-03-14 08:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Ramirent Finland Oy ja NCC Roads Oy ovat allekirjoittaneet asfalttialalle uuden tyyppisen yhteistyösopimuksen, jossa Ramirent toimittaa kaikki NCC Roadsin tarvitsemat vuokrakalustopalvelut nykyaikaisista jyristä aina asfalttiaseman korjaamokonttiin. Sopimuksen myötä Ramirent vahvistaa asemaansa Suomen infrarakentamisen sektorilla ja investoi uuteen kalustoon, jota tarvitaan erityisesti asfalttiliiketoiminnassa.

”Ramirentin kanssa tehdyllä sopimuksella varmistamme kustannustehokkaan toiminnan sekä ajanmukaisen ja turvallisen kaluston saatavuuden”, kertoo NCC Roads Oy:n toimitusjohtaja Petri Järvensivu. ”Kaluston vuokraamisesta on myös ekologista hyötyä: saamme yhdelle tuotteelle useita käyttäjiä, mikä sopii hyvin NCC-konsernin kestävän kehityksen periaatteisiin.”

”Yhteistyö vahvistaa jo hyvää olemassa olevaa asiakassuhdettamme NCC-konsernin kanssa ja tuo meille mahdollisuuden kehittää myös parempia palveluita asfalttiliiketoimintaan yhdessä asiakkaamme kanssa”, toteaa Anna Hyvönen, EVP Ramirent Finland.

Lisätietoja:
Anna Hyvönen, EVP, Ramirent Finland, puhelin 020 750 200, anna.hyvonen@ramirent.fi

NCC:Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ -pörssissä.

Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2015 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 636 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 654 työntekijää 288 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent – More than machines®.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outotec harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Outotec Oyj

Outotec harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2016 klo 9.00

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA.

Outotec harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Outotec Oyj harkitsee oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan.

Hybridilainasta saatavia varoja käytettäisiin pääasiassa Outotecin nykyisten lainojen uudelleenrahoittamiseen sekä yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina transaktiossa toimii Pohjola Pankki Oyj ja järjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Outotecin oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:

OUTOTEC
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja,
puhelin 020 529 2007

Eila Paatela, viestintäjohtaja,
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa arvopapereiden, joihin tämä tiedote viittaa, tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita minkään oikeusjärjestyksen alueella. Arvopapereita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta kuin soveltuvaa sijoitusmuistiota tai rekisteröintiä. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille, tai näiden lukuun tai eduksi. Edellisen lauseen termeillä on sama merkitys kuin miten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa säännöksessä S (Regulation S). Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Outotecin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin tietoihin perustuen.

Outotec ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Arvopapereita tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2003/71/EC (muutettu direktiivillä 2010/73/EU, “Esitedirektiivi”) mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille “kokeneille sijoittajille” Euroopan talousalueen jäsenmaissa ja sijoituksen vähimmäisarvo [sekä yksikkökoko ovat] 100.000 euroa. Ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Outotecin puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Outotecille asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu “Relevantti Henkilö”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-14 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/14/Outotec+harkitsee+hybridilainan+liikkeeseenlaskua+HUG1993899.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.