NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,2 % HELMIKUUSSA

NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,2 % HELMIKUUSSA

Julkaistu: 2016-03-11 12:30:00 CET
Norvestia
Substanssiarvo
NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,2 % HELMIKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2016-03-11 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 13.30

NORVESTIAN OIKAISTU SUBSTANSSI LASKI 1,2 % HELMIKUUSSA

Oikaistu substanssituotto, 1 kk* -1,2 %
Oikaistu substanssituotto, vuoden alusta* -2,2 %
Oikaistu substanssituotto, 12 kk* 7,1 % (osinko-oikaistu)
Substanssituotto, 1 kk -1,3 %
Substanssituotto, vuoden alusta -2,4 %
Substanssituotto, 12 kk -0,4 % (osinko-oikaistu)
29.2.2016 31.1.2016 31.12.2015
Substanssi/osake, euroa 9,95 10,08 10,19
Oikaistu substanssi/osake, euroa* 10,85 10,98 11,09
Pörssikurssi, euroa 8,45 7,83 7,99
VARAT milj.
euroa
milj. euroa milj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Osuudet osakkuusyrityksissä 11,2 11,2 11,2
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,7 1,7 1,7
Muut sijoitukset 7,4 7,4 7,4
Laskennalliset verosaamiset 3,2 3,4 3,7
LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku 70,0 72,1 74,8
Muut rahoitusvarat
käypään arvoon 44,9 48,3 50,0
Rahavarat ja saamiset 20,5 18,1 15,9
VARAT YHTEENSÄ 158,9 162,2 164,7
Lyhytaikaiset velat -1,0 -1,8 -1,9
Laskennallisetverovelat -5,4 -6,1 -6,8
SUBSTANSSI 152,5 154,3 156,0
OIKAISTU SUBSTANSSI* 166,3 168,2 169,9

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

* Kasvusijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset johtivat arvonnousuun osakkuusyrityksissä. IFRS:n mukaan arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyritykset käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin listattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Muut rahoitusvarat käypään arvoon ovat pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä.

Muihin sijoituksiin kuuluvat listaamattomat osakkeet ja pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitusten käyvät arvot pohjautuvat pääomarahastojen hallinnointiyhtiöiden viimeisimpiin ilmoittamiin rahaston arvoihin.

Norvestia Oyj

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

ETTEPLANIN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JULKAISTU

ETTEPLANIN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JULKAISTU

Julkaistu: 2016-03-11 12:00:00 CET
Etteplan Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
ETTEPLANIN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JULKAISTU

ETTEPLAN OYJ, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS, 11.3.2016, KLO 13.00

ETTEPLANIN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS JULKAISTU

Etteplan Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomus on julkaistu PDF-muodossa tämän pörssitiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com/investors. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, vuoden 2015 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Lisäksi Etteplanin vuoden 2015 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu PDF-muodossa tämän pörssitiedotteen liitteinä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com/investors.

Painettu vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Vuosikertomuksen voi tilata sähköpostitse osoitteesta corpcomm@etteplan.com.

Vantaalla 11. maaliskuuta 2016

Etteplan Oyj

Konserniviestintä

Lisätiedot:
Outi-Maria Liedes, SVP, HR & Communications, puh. 040 756 9620

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin
2 100 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Liitteet:
Etteplan_Palkka- ja palkkioselvitys_2015.pdf
Etteplan_Vuosikertomus_2015.pdf
Etteplan_Selvitys_hallinto- ja ohjausjärjestelmästä_2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Componenta tiedottaa rahoitusneuvotteluiden etenemisestä

Componenta tiedottaa rahoitusneuvotteluiden etenemisestä

Julkaistu: 2016-03-11 10:00:00 CET
Componenta Oyj
Pörssitiedote
Componenta tiedottaa rahoitusneuvotteluiden etenemisestä

Componenta Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 11.00

Componenta on 4.12.2015 tiedottanut aloittavansa rahoitusneuvottelut tavoitteenaan turvata maksuvalmius sekä valmisteilla olevan uuden strategian toteuttamisedellytykset. Nämä neuvottelut ovat edenneet suunnitellusti.

Neuvotteluiden kohteena oleva järjestely koostuu olemassa olevien pankkilainojen osittaisista leikkauksista sekä konvertoinnista pitkäaikaisiksi. Niin ikään yhtiö käy neuvotteluita uuden pitkäaikaisen rahoituksen saamiseksi.

Vaikka neuvottelut ovat edenneet, liittyy järjestelyiden toteutumiseen edelleen epävarmuutta. Yhtiö tulee tiedottamaan neuvotteluiden etenemisestä lisää 1.4.2016 mennessä.

Helsinki 11. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Markku Honkasalo

talousjohtaja

Lisätietoja:

Markku Honkasalo
Talousjohtaja
puh. 010 403 2710

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2015

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2015

Julkaistu: 2016-03-11 08:30:00 CET
Plc Uutechnic Group Oyj
Tilinpäätöstiedote
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2015

Helsinki, Suomi, 2016-03-11 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — PLC UUTECHNIC GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.3.2016 klo 09:30

UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTETILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2015

Uutechnic Group –konsernissa (entinen Vaahto Group –konserni) tehtiin tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla yritys- ja rahoitusjärjestelyjä, joilla oli merkittävä vaikutus konsernin liiketoimintaan, omistusrakenteeseen sekä tase- ja rahoitusasemaan. Järjestely hyväksyttiin emoyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.10.2015. Järjestelyn yhteydessä konsernin emoyhtiön nimi muutettiin Plc Uutechnic Group Oyj:ksi (entinen Vaahto Group Plc Oyj). Järjestely toteutettiin vaiheittain siten, että se oli kokonaisuudessaan loppuunsaatettu tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2016.

Yritysjärjestely muodostaa konsernin IFRS-raportoinnissa ns. käänteisen hankinnan. Uutechnicin omistajien saatua enemmistön yhdistetyn konsernin osakkeista ja äänistä sekä hallituksesta, konsernitilinpäätöstä laadittaessa juridisena hankinnan kohteena oleva Uutechnic Oy katsotaan kirjanpidollisesti hankkivaksi osapuoleksi.

Tilinpäätöksessä 31.12.2015 konsernin IFRS raportoinnissa yhdistellään Uutechnic Oy 1.1.- 31.12.2015 sekä vanha Vaahto Group -konserni 1.11. – 31.12.2015. Uutechnicin jakautumisessa yhdistymisen ulkopuolelle jäävät toiminnot ja niihin liittyvät tase-erät esitetään lopetettuina toimintoina tuloslaskelmassa ja jakautumisessa 31.12.2015 poistuvina erinä taseessa. Vertailulukuina esitetään Uutechnic Oy:n luvut 1.1.- 31.12.2014 samalla tavalla luokiteltuna. Tilinpäätöksessä esitettävät konsernin 2015 luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernin aikaisemman raportoinnin kanssa. Soveltuvin osin vertailukelpoisina vuoden 2014 lukuina esitetään konsernin jatkuvien toimintojen liiketoimintaa harjoittavien yksiköiden Uutechnic Oy:n, Japrotekin, Stelzerin sekä AP-Telan yhteenlaskettuja lukuja. 2014 luvut ilman mainintaa vertailukelpoisuudesta ovat Uutechnic Oy:n lukuja ennen jakautumista.

Uutechnic Group –konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 2015 oli 8,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa) ja liiketulos 1,2 milj. euroa (-0,02 milj. euroa). Uutechnic Group –konsernin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 11,7 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden tilauskanta oli 12,2 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa/osake (0,0 euroa).

LIIKETOIMINTA- JA YRITYSJÄRJESTELY

3.9.2015 tiedotettiin ehdollisesta yritysjärjestelystä, jossa Vaahto Group ja Uutechnic Oy:n liiketoiminta yhdistetään osakevaihdolla ja yhtiön rahoitus- sekä taseasemaa vahvistetaan merkittävästi annein sekä sopimuksin rahoittajien kanssa. Järjestely hyväksyttiin emoyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.10.2015 ja järjestely toteutettiin vaiheittain siten, että se oli kokonaisuudessaan loppuunsaatettu tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2016.

Järjestelyn seurauksena konserniin tuli tytäryhtiöksi Uutechnic Oy (2708799-4), joka syntyi vuoden vaihteessa 2015/2016 kaupparekisteriin merkityn aiemman Uutechnic Oy:n (0933067-1) jakautumisen seurauksena. Jakautumisessa aiemman Uutechnic Oy:n liiketoiminta sekä siihen liittyneet koneet, laitteet ja varasto siirtyivät uuteen Uutechnic Oy:öön (2708799-4). Liiketoimintaan kuulumaton varallisuus ja Uudessakaupungissa sijaitsevat Uutechnic Oy:n käytössä olevat kiinteistöt siirtyivät UuCap Oy:lle (2553243-3). UuCap Oy jäi yritysjärjestelyn ulkopuolelle ja uusi Uutechnic Oy tuli osaksi konsernia osakevaihdolla. Osakevaihdossa Plc Uutechnic Group Oyj suuntasi Uutechnic Oy:n osakkeenomistajille osakeannin, jossa vastikkeeksi Uutechnic Oy:n osakkeista tarjottiin merkittäväksi 24 000 000 Plc Uutechnic Group Oyj:n osaketta merkintähintaan 0,25 euroa osakkeelta. Yritysjärjestelyn yhteydessä toteutettiin myös merkintäetuoikeusanti sekä Uutechnic Oy:n osakkeenomistajille suunnattu raha-anti, joissa Plc Uutechnic Group Oyj:öön sijoitettiin yhteensä n. 4,0 milj. euroa rahana merkintähinnalla 0,25 euroa osakkeelta. Yritys- ja rahoitusjärjestelyssä Plc Uutechnic Group Oyj:n osakemäärä nousi osakeantien johdosta aiemmasta 15 977 360 osakkeesta 55 963 210 osakkeeseen

Järjestelyyn liittyi lisäksi rahoittajien kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden seurauksena konsernin velkamäärä aleni noin 3,4 milj. eurolla. Lisäksi Mikko Laakkoselta ja Hannu Laakkoselta olevat 2,0 milj. euron velat muutettiin pääomalainoiksi. Tämä rahoitusjärjestely saatettiin päätökseen tilikaudella 2015. Pääomalainoihin liitettiin erityisehto, jossa 1,0 miljoonan euron määrän pääomalla on vaihto-oikeus Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeisiin merkintähinnalla 0,25 euroa osakkeelta, mikäli pääomaa ei makseta velan ehtojen mukaisessa ajassa.

Koko järjestelyn vaikutus Uutechnic Groupin liiketoimintaan sekä taloudelliseen asemaan on merkittävä. Vakavaraisuus parantui olennaisesti ja velkaantuneisuus pienentyi huomattavasti. Uusia tilauksia on tilikauden päättymisen jälkeen saatu merkittävästi ja konsernin tilauskanta on hyvällä tasolla.

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä. Lopetettuna liiketoimintana käsitellään Uutechnic Oy:n se osa, joka jäi kaupparekisteriin 31.12.2015 merkityssä jakautumisessa Uutechnic Group -konsernin ulkopuolelle. Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään.

Uutechnic Group -konsernin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 %:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. Konserniin kuuluu lisäksi sisäinen myyntiyhtiö Steva Oy sekä Vaahto Group Asia Ltd ja sen tytäryhtiö Vaahto Pulp & Paper Machinery Distribution (Shanghai) Co. Ltd Kiinassa. Kiinan yhtiöissä ei ole ollut liiketoimintaa tilikaudella 2015. Tilikauden päättymisen jälkeen Steva Oy on päätetty fuusioida Uutechnic Oy:öön, fuusion arvioidaan toteutuvan kesäkuussa 2016.

Uutechnic Oy on vaativaan sekoitusteknologiaan erikoistunut yritys, joka toimittaa edistyksellisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja nestepohjaisille prosesseille ympäri maailmaa. Yrityksen päätuotteita ovat prosessiteollisuuden pysty- ja kylkisekoitinratkaisut, joiden tuotekehitys, suunnittelu ja valmistus tehdään yksilöllisesti asiakkaan ja prosessivaatimusten mukaan. Uutechnic toimii asiakkaidensa voimavarana ja hyvin läheisessä kumppanuussuhteessa kaikissa sekoitusteknisissä asioissa. Tilikauden 2015 merkittävin toimitus ja uuden markkinan avaus oli Kazakstaniin toimitetut reaktorisekoittimet kaivannaisteollisuuteen. Muuten Uutechnicin liikevaihto kertyi pääasiassa kumppanuusasiakkuuksien kautta. Tilikauden päättymisen jälkeen Uutechnicin tilauskanta on kehittynyt positiivisesti.

Japrotek Oy Ab:n tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelua, johon sisältyvät tuotekehitys, suunnittelu, valmistus, asennus sekä käynnistys-, huolto- ja varaosapalvelut. Japrotekin päätuotteita ovat mm. vaativat prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit, paineastiat, erityyppiset kolonnit, lämmönvaihtimet ja sekoittimet. Yhtiön erikoisalaa ovat vaativien konstruktioiden sekä erikoismateriaalien kuten titaanin, erityyppisten compoundien, nikkeliseosten, duplexien sekä ruostumattomien ja haponkestävien terästen suunnittelu- ja valmistusosaaminen. Tilikauden 2015 lopun tilauskanta pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Merkittävimpiä toimituksia vuonna 2015 olivat liuotusautoklaavin toimitus suomalaiselle asiakkaalle ja kiteytyslaitoksen toimitus Kemiralle Brasiliaan. Vuoden 2015 aikana saaduista tilauksista merkittävimmät olivat valkaisureaktori Metsä Fibre Äänekoskelle, säiliön ja tornin toimitukset Vallvik Bruk Ab:lle Ruotsiin sekä neljän kiteyttimen toimitus Yara Norge As Porsgrunn tehtaille Norjaan. Kyseiset tilaukset toimitetaan asiakkaille vuoden 2016 aikana. Tilikauden päättymisen jälkeen Japrotekin tilauskanta on kehittynyt suotuisasti.

Stelzer Rührtechnik International GmbH on erikoistunut prosessiteollisuuden sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyviin huoltoliiketoimintoihin. Stelzerin liiketoiminta perustuu teknologiseen erikoistumiseen, asiakkaiden ydinprosessien perusteelliseen tuntemukseen sekä laajaan omaan tutkimus -ja kehitystyöhön. Yhtiön pääasialliset asiakassegmentit ovat elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuus sekä ympäristöteknologia. Vuonna 2015 Stelzer toimitti historiansa suurimman sekoittimen kemianteollisuuden asiakkaalle Aasiaan. Tilanne elintarviketeollisuudessa ja Kiinan markkinoilla parantui edellisestä vuodesta. Tilikauden päättymisen jälkeen Stelzerin tilauskanta on kasvanut tilikauden 2015 lopun tasosta sisältäen mm. merkittävän tilauksen uudelle biokaasutehtaalle Aasiaan. Tilauskannan kehitys ja positiiviset markkinanäkymät antavat edellisvuotta paremman lähtökohdan tulevalle tilikaudelle.

AP-Tela Oy on komponentti- ja tilauskonepaja, joka osallistuu asiakkaidensa tuotantoprosessien kehittämiseen valmistamalla laitteistoja ja osia paperi-, kartonki- ja selluteollisuudelle palvellen myös puunjalostus-, teräs-, meri-, energia- ja konepajateollisuuden asiakkaita. Selluteollisuuden investointitason säilyminen hyvällä tasolla ja kumppanuuksien vahvistuminen tietyissä asiakassegmenteissä on vaikuttanut myönteisesti AP-Telan kasvuun. Vuoden 2015 loppupuolella tapahtunut konsernin yritysjärjestely selkeytti AP-Telan asemaa ja vahvisti selkeästi luottamusta asiakkaiden keskuudessa. Myös tuotestrategiset ratkaisut edesauttoivat kasvattamaan tilauskertymää. AP-Telan ydinliiketoimintaa ovat edelleen mittojen mukaisten putkien ja kartioiden valmistus sekä telojen ja muiden pitkien pyörähdyskappaleiden valmistus. Tilikauden päättymisen jälkeen AP-Telan tilauskanta on kehittynyt erittäin suotuisasti.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Konsernin liikevaihdon ja tuloksen osalta on huomattava edellä mainitun käänteisen hankinnan vaikutus raportointiin. Konsernin tuloslaskelmaan yhdistellään Uutechnic Oy:n koko tilikausi 1.1.- 31.12.2015 ja muun konsernin (aiempi Vaahto Group -konserni) osalta kaksi kuukautta 1.11.- 31.12.2015. Raportointiin vaikuttaa myös se, että järjestely on nk. käänteinen hankinta, eli Uutechnic Oy katsotaan hankkivaksi osapuoleksi. Konsernin raportointi ei ole vertailukelpoinen aiempiin konsernitilinpäätöksiin. Tässä toimintakertomuksessa suluissa esitetyt vertailuluvut viittaavat Uutechnic Oy:n tilinpäätökseen 1.1.- 31.12.2014. Uutechnic Oy:n jakautumisessa konsernin ulkopuolelle jäävät varat ja velat ja niiden tulosvaikutus on luokiteltu raportoinnissa lopettaviin liiketoimintoihin.

Uutechnic Group –konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 2015 oli 8,9 mil. euroa (2,3 milj. euroa) ja liiketulos 1,2 milj. euroa (-0,02; milj. euroa). Uutechnic Oy:n jatkuvien toimintojen koko vuoden liiketulos oli positiivinen, samoin konserniin liitettyjen yksiköiden kahden viimeisen kuukauden liiketulos oli positiivinen johtuen loppuvuoteen painottuneista kannattavista toimituksista. Liikevaihdon kasvusta n. 5 milj. euroa tulee konserniin 1.11.2015 lähtien hankituista yksiköistä (Japrotek Oy Ab, AP-Tela Oy, Stelzer Rührtechnik Int. GmbH).

Jatkuvien toimintojen liikevoittoa rasittaa n.0,25 milj. euroa tehtyyn yritysjärjestelyyn liittyviä kuluja. Konserniin 1.11.2015 yhdisteltyjen yksiköiden vastaavat järjestelykulut on kirjattu yhdistelyä edeltävälle ajalle.

Kulunut tilikausi oli Uutechnic Oy:lle hyvä, yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 53 % edellisen vuoden 2,3 milj. eurosta 3,5 milj. euroon ja kannattavuus palasi hyvälle tasolle.

Japrotek Oy Ab:n vuosi 2015 oli haasteellinen johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Koko vuoden liikevaihto oli 12,9 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Sekä vuoden 2015 että edellisen vuoden toiminta oli selvästi tappiollista.

Stelzer Rührtechnik Int. GmbH:n haasteena oli toimitusten epätasainen jakautuminen vuoden 2015 aikana. Yhtiö pystyi kuitenkin reagoimaan hiljaiseen alkuvuoteen kustannussäästöillä ja vastaavasti lisäämän työpanoksia loppuvuonna. Yhtiön koko vuoden liikevaihto oli 9,1 milj. euroa (9,1 milj. euroa) ja koko vuoden tulos lievästi positiivinen.

Vuonna 2015 AP-Tela Oy:n liikevaihto kasvoi 13 % edellisestä vuodesta ollen 5,2 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvusta huolimatta tulos jäi odotuksia heikommaksi ja koko vuoden tulos oli negatiivinen. Vuoden 2015 lopulla alkanut tilauskannan kasvu on jatkunut vuoden 2016 puolella erittäin hyvänä, joten yhtiöllä on hyvä lähtökohta seuraavaan vuoteen.

TILAUSKANTA

Uutechnic Group –konsernin yhtiöiden yhteenlaskettu tilauskanta tilikauden päättyessä oli 11,7 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden tilauskanta oli 12,2 milj. euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen tilauskanta on kasvanut merkittävästi ollen helmikuun 2016 lopussa 18,8 milj. euroa.

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Järjestelyt ennen Uutechnic Oy:n kanssa toteutettua yhdistymistä

Helmikuussa 2015 toteutettiin järjestely, jossa yhtiön rahoittajat sitoutuvat antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä n. 3,9 milj. euroa sekä muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi n. 1,2 milj. euroa. Samassa yhteydessä toteutettiin suunnattu osakeanti ja laskettiin liikkeeseen 10 miljoonaa uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Järjestelyt Uutechnic Oy:n kanssa toteutetun yhdistymisen yhteydessä

Yhtiö tiedotti 3.9.2015 aiesopimuksesta, jossa Vaahto Group –konserni ja Uutechnic Oy:n liiketoiminta yhdistyvät järjestelyssä, jossa Vaahto Group Plc Oyj hankkii osakevaihdolla Uutechnic Oy:n liiketoiminnan, Vaahto Group Plc Oyj järjestää merkintäoikeusannin ja Uutechnic Oy:n osakkeenomistajille suunnataan maksullinen osakeanti. Järjestelyn edellytyksenä oli lisäksi Vaahto Group –konsernin velkojen uudelleen järjestely.

28.10.2015 tiedotetussa rahoitusjärjestelyssä rahoittajat antoivat lainoja anteeksi 3,4 milj. euroa ja Mikko Laakkoselta sekä Hannu Laakkoselta saadut lainat pääomaltaan yhteensä 2,0 miljoonaa euroa muutettiin pääomalainoiksi. Lisäksi yritysjärjestelyyn liittyi yhtiön pääomittaminen osakeannein siten, että vanhat osakkeenomistajat merkitsivät merkintäetuoikeusannissa 9 985 850 uutta osaketta arvolla 0,25 euroa. Sekä Uutechnicin omistajat tai heidän nimeämänsä tahot merkitsivät suunnatussa annissa 6 000 000 uutta osaketta arvolla 0,25 euroa. Näillä maksullisilla anneilla saatiin uutta pääomaa n. 4,0 milj. euroa.

Uutechnic Oy:n liiketoiminta hankittiin osakevaihdolla antamalla vastikkeeksi 24 000 000 uutta osaketta.

Ylimääräinen yhtiökokous 30.10.2015 hyväksyi yllä mainitun yritys- ja rahoitusjärjestelyn, jonka jälkeen järjestely oli osapuolia sitova. Järjestelyn seurauksena konsernin taloudellinen asema parani merkittävästi.

Uutechnic Group –konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 22,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa *). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 5,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa), josta määrästä 2.0 milj. euroa oli oman pääoman ehtoisia lainoja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -0,09 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 68,0 prosenttia (88,6 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste ”Gearing” oli 50,5 prosenttia (-86,0 prosenttia). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 prosenttia (6,5 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 12,4 prosenttia (8,1 prosenttia).

Uutechnic Group –konsernin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 11,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

*) Koska järjestely on käsitelty käänteisenä hankintana, suluissa esitetyt vertailuluvut viittaavat Uutechnic Oy:n tilinpäätökseen 1.1.- 31.12.2014.

OMA PÄÄOMA

Tilinpäätöksessä 2014 emoyhtiön Plc Uutechnic Group Oyj:n oma pääoma oli -7,8 milj. euroa negatiivinen. Rahoitusjärjestelyyn liittyvät lainojen anteeksiannot ja osakeannit ovat vaikuttaneet positiivisesti omaan pääomaan. Tilikauden 2015 päättyessä emoyhtiön oma pääoma oli 11,5 milj. euroa. Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 9,5 milj. euroa.

Hannu Laakkosen ja Mikko Laakkosen antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa muunnettiin rahoitusjärjestelyn yhteydessä vakuudettomiksi pääomalainoiksi. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista on 31.12.2017 maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa 1 milj. euron pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa. Vaihto-oikeus perustuu yhtiön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen.

Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Tutkimus ja tuotekehityskustannukset on käsitelty vuosikuluna. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli asiakkaiden prosessien kehittämisessä.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,04 milj. euroa (0 milj. euroa). Investoinnit ovat pääosin pieniä laitehankintoja.

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Group -konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 179. Uutechnic Oy:n henkilömäärä tilikauden päättyessä oli 13 ja muiden konserniin yhdisteltyjen yksiköiden henkilömäärä yhteensä 166. Toimihenkilöitä oli 75 ja tuotannon työntekijöitä 104.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous päätti 14.4.2015 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus on voimassa 31.5.2016 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutusta on käytetty marraskuussa 2015 4 000 000 osakkeen osalta Hannu Laakkosen ja Mikko Laakkosen antamien lainojen konvertoinnin yhteydessä (erityinen vaihto-oikeus).

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 14.4.2015 emoyhtiön hallituksessa olivat Reijo Järvinen (pj), Sami Alatalo (vpj), Topi Karppanen ja Mikko Vaahto. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2015 emoyhtiön hallitukseen valittiin Sami Alatalo (pj), Topi Karppanen (vpj) ja Mikko Kilpinen.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.10.2015 hallitukseen poisjääneiden Toivo (Topi) Karppasen ja Mikko Kilpisen sijaan valittiin Jouko Peräaho ja Timo Lindström. Näin ollen hallituksen muodostivat Jouko Peräaho (pj), Sami Alatalo (vpj) ja Timo Lindström.

Toimitusjohtajana 31.3.2015 saakka toimi DI Toivo (Topi) Karppanen. Ajalla 1.4. – 30.11.2015 toimitusjohtajana toimi DI Kalle Rasinmäki ja 1.12.2015 alkaen DI Martti Heikkilä.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erkka Talvinko, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosikertomuksessa sekä konsernin Internet-sivuilla www.uutechnicgroup.fi.

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä ja se muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

Konsernin aiemmin tappiollisesti toimineiden yksiköiden kääntäminen voitolliseksi edellyttää kilpailukyvyn parantamista sekä riittävien liiketoimintavolyymien saavuttamista.

Yhtiökokouksessa 30.10.2015 päätettyyn yritysjärjestelyyn liittyvä haltuunotto ja siihen liittyvä toimintojen yhdistäminen.

Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi.

Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin.

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat esim. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden tekeminen, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu ja toiminnan jatkuva systemaattinen seuranta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konsernin selkeänä tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja myös mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta.

Vuoden 2016 tärkeimpänä tavoitteena on viedä Uutechnic Oy:n yrityskulttuuria ja tuloksentekokykyä konsernin kaikkiin yksiköihin sekä yhtenäistää tytäryhtiöiden toimintatapoja. Konsernissa on aloitettu myös toiminnan tehostamisohjelmia, joiden yhteenlaskettuna tavoitteena ovat 1,5 milj. euron säästöt vuoteen 2015 verrattuna.

Tehdyllä yritys- ja rahoitusjärjestelyllä on ollut selkeä positiivinen vaikutus konsernin liiketoimintaan. Haasteellisessa markkinatilanteessa konserni on saanut vuoden 2016 alussa merkittävästi uusia tilauksia ja tilauskanta on hyvällä tasolla.

Konsernin liiketoiminnallisten yksiköiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2015 oli 30,6 milj. euroa. Tilauskannan positiivisen kehityksen vuoksi konsernin kaikkien yksiköiden yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2016 ja konsernin kaikkien yksiköiden liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Konsernin liiketoiminnallisten yksiköiden yhteenlaskettu liiketulos koko vuodelta 2015 oli negatiivinen.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Ismo Haaparanta 18.1.2016 alkaen vastuualueenaan konsernin liiketoiminnan kehittäminen ja henkilöstöhallinto.

Plc Uutechnic Group Oyj:n suunnatussa annissa Uutechnic Oy:n omistajille ja näiden määräämille tahoille suunnatut, rahalla maksettavat 6 000 000 osaketta, merkintähinnaltaan yhteensä 1 500 000 euroa, merkittiin ja maksettiin 14.1.2016.

Suunnatun annin osakkeet, yhteensä 30 000 000 kappaletta (osakevaihdon 24 000 000 kappaletta ja rahalla maksetut 6 000 000 kappaletta), merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016. Uusien osakkeiden omistajat ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta näitä osakkeita 31.12.2016 asti. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja äänimäärä on 20.1.2016 alkaen yhteensä 55 963 210 osaketta ja ääntä.

Yhtiö tiedotti 29.1.2016, että AP-Tela Oy sai historiansa suurimman tilauksen Valmetilta. Tilaus sisälsi 27:n kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan suunnittelun ja valmistuksen. Toimitus tapahtuu vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä.

17.2.2016 tiedotettiin Japrotek Oy Ab:n YT-lain mukaisten neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelut aloitettiin 26.1. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä on 5 henkilöä ja lomautus enimmillään 90 päivää.

11.2.2016 yhtiö tiedotti, että Uutechnic Group –konsernin liiketuloksen vuodelta 2015 odotetaan olevan positiivinen.

26.2.2016 tiedotettiin, että Uutechnic Groupin alkuvuoden tilauskanta on kehittynyt suotuisasti ollen n. 50 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön tilikauden voitto on 6,8 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 6,4 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että pääoman palautusta ei tehdä ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

YHTIÖKOKOUS

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Hotelli Marskissa, Helsingissä 28.4.2016 klo 13.00.

UUTECHNIC GROUP –KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilikauden 2015 luvuissa esitetään Uutechnic Oy 1.1.- 31.12.2015 sekä vanha Vaahto Group -konserni 1.11. – 31.12.2015. Vertailulukuina esitetään Uutechnic Oy 1.1.- 31.12.2014.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
12 kk 12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO 8 859 2 294
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -477 -235
Liiketoiminnan muut tuotot 34 47
Materiaalit ja palvelut 3 522 799
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 2 481 828
Poistot 137 65
Liiketoiminnan muut kulut 1 089 430
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO 1 186 -15
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 76
Rahoituskulut 300
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 810 -15
Tuloverot -102 4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA 709 -11
LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 245 501
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 954 489
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 33
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO 33 0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 987 489
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot 0,02 0,00
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,02 0,00
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot 0,01 0,02
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot 0,01 0,02
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos 0,03 0,02
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos 0,03 0,02
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
-laimentamaton 29 516 938 24 000 000
-laimennettu 29 516 938 24 000 000
KONSERNIN TULOSLASKELMA PUOLIVUOSITTAIN, IFRS
1 000 EUR 1.1.-31.12.2015 1.7.-31.12.2015 1.1.-30.06.2015 1.1.-31.12.2014
12 kk 6 kk 6 kk 12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO 8 859 7 178 1 681 2 294
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -477 -529 52 -235
Liiketoiminnan muut tuotot 34 22 12 47
Materiaalit ja palvelut 3 522 2 817 705 799
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 2 481 2 031 450 828
Poistot 137 111 26 65
Liiketoiminnan muut kulut 1 089 903 186 430
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO 1 186 808 378 -15
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 76 76 0
Rahoitustuotot 0 0 0
Rahoituskulut 300 300 0 0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 810 432 378 -15
Tuloverot -102 -20 -82 4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA 709 413 297 -11
LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 245 60 185 501
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 954 473 482 489
KONSERNIN TASE, IFRS
1 000 EUR 31.12.2015 31.12.2014
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 277 11
Liikearvo 5 156 0
Aineelliset hyödykkeet 5 658 162
Myytävissä olevat sijoitukset 25 0
PITKÄAIKAISET VARAT 11 115 173
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 2 684 219
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 223 279
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta 6 478 0
Tuloverosaaminen 0 31
Rahat ja pankkisaamiset 679 87
LYHYTAIKAISET VARAT 11 063 616
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 0 5 871
VARAT 22 179 6 660
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 872 17
Ylikurssirahasto 6
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 6 120
Muuntoerot 33
Kertyneet voittovarat 6 126 5 872
Jakautumisessa siirtyvät voittovarat -5 654
OMA PÄÄOMA 9 504 5 889
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 525
Pääomalainat 2 000
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2 000
Pitkäaikaiset varaukset 263
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4 788 0
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 482
Ostovelat ja muut velat 6 360 575
Tuloverovelka 10
Lyhytaikaiset varaukset 35 23
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7 887 598
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT
Myytävänä olevat korottomat velat 174
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT 0 174
OMA PÄÄOMA JA VELAT 22 179 6 660
RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 810 -15
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja 306 602
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 151 95
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 76
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -499 -538
Rahoitustuotot ja -kulut 91 -106
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 936 38
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -745 -90
Vaihto-omaisuuden muutos 297 -451
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -602 -199
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -115 -702
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -49 -76
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 246 181
Maksetut välittömät verot -176 -17
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -94 -613
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -42
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 25
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -16 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 1 500
Maksetut osingot -700 -650
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 750
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 50 -650
Laskelman mukainen rahavarojen muutos -61 -1 263
Rahavarat tilikauden alussa 587 1 850
Hankinnan yhteydessä siirtyneet rahavarat 438
Jakautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat -286
Rahavarat tilikauden lopussa 679 587
Taseen mukainen rahavarojen muutos -61 -1 263
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
1 000 EUR
Oman pääoman muutos 1.1.-31.12.2015 Osake-pääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Vararahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 17 0 0 0 0 5 872 5 889
Laaja tulos
Tilikauden tulos 954 954
Muuntoerot 33 33
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 33 954 987
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -700 -700
Osakeanti 1 500 1 500
Osakevaihto 7 680 7 680
Transaktiomenot omasta pääomasta -159 -159
Käänteisen hankinnan kirjaukset 2 855 6 -2 901 -40
Jakautumisessa siirtyvät erät -5 654 -5 654
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 2 855 6 6 120 0 0 -6 354 2 627
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 6 6 120 0 33 472 9 504
Oman pääoman muutos 1.1.-31.12.2014 Osake-pääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Vararahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 17 0 0 0 0 6 033 6 050
Laaja tulos
Tilikauden tulos 489 489
Muuntoerot 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 0 489 489
Liiketoimet omistajien kanssa 0
Osingonjako 0 -650 -650
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 -650 -650
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 17 0 0 0 0 5 872 5 889

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2015 2014
1 000 EUR 12 kk 12 kk
IFRS IFRS
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 8 859 2 294
Liikevaihdon muutos, % 286 53
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot 1 186 -15
% liikevaihdosta 13,4 -0,7
Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot 810 -15
% liikevaihdosta 91,5 -6,7
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 245 501
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta 987 489
% liikevaihdosta 11,1 21,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,4 8,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,5 6,5
Omavaraisuusaste, % 68,0 88,6
Current ratio 1,4 1,5
Nettovelkaantumisaste (gearing) 50,5 -86,0
Bruttoinvestoinnit 41 0
% liikevaihdosta 0,5 0,0
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 11 680 1 612
Taseen loppusumma 22 179 6 660
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa lukumäärä 179 14
Osakekohtaiset tunnusluvut 2015 2014
12 kk 12 kk
IFRS IFRS
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2) 0,03 0,02
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,17 0,25
Osakekohtainen osinko, euroa 3) 0 0,0
Osinko tuloksesta, % 0 0,0
Efektiivinen osinkotuotto, % 0 0,0
Hinta/voitto-suhde (P/E) 12,3 15,7
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, tkpl 55 963 210 24 000 000
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, tkpl 29 516 938 24 000 000
2) Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy myös lopetettujen toimintojen tulos.
3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
VAKUUDET JA VASTUUT
Vakuudet ja vastuut
EUR
31.12.2015 31.12.2014
Annetut vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
Rahalaitoslainat 2 267
Tililuotot 1 375
Yhteensä 3 641
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
Velkojen ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 4 743 400
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 17 238 679
Yhteensä 21 981 1 079
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Talletukset 9
Yhteensä 9 0
Muut annetut vakuudet
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä 7 443
Pankkitakauslimiiteistä käytössä 5 075
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät 23
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 27
Yhteensä 50 0
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja.
IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä.
Muut vuokrasopimukset
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.
Vuokravastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät 552
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 2 209
Myöhemmin erääntyvät 3 134
Yhteensä 6 447 0
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 50
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 7 443
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset 3 641
Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset 410
Yhteensä 11 495 0

Uudessakaupungissa 11.3.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj,
+358 500 740808

Liitteet:
UutechnicGroup_Tilinpaatostiedote 2015_11032016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outotec ja Newcrest Mining sopivat teknologian kehittämiskumppanuudesta

Outotec Oyj

Outotec ja Newcrest Mining sopivat teknologian kehittämiskumppanuudesta

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.3.2016 KLO 9.30

Outotec ja Newcrest Mining sopivat teknologian kehittämiskumppanuudesta

Outotec ja Newcrest Mining ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta liittyen teknologian kehitykseen ja uusien metallinjalostusteknologioiden käyttöön Newcrestin liiketoiminnassa.

Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotecilla on laaja-alaista asiantuntemusta erilaisten malmien ja uusioraaka-aineiden käsittelystä ja prosessiteknologioista. Maailmanlaajuisesti toimiva, Australian Melbournesta lähtöisin oleva Newcrest on yksi maailman suurimpia kultaa ja hopeaa tuottavista kaivosyhtiöistä. Osaaminen ja resurssit yhdistäen Outotec ja Newcrest aikovat kehittää ja kaupallistaa uudenlaisia ja ympäristön kannalta mahdollisimman kestäviä teknologioita jalo- ja muiden metallien tuotantoon.

”Olemme Outotecissa erittäin innoissamme saadessamme kumppaniksi asiakkaamme Newcrestin, joka on yksi maailman johtavia kullantuottajia. Heidän strategiansa teknologian kehityksestä on hyvin samanlainen kuin omamme; molempien yhtiöiden tavoite on kehittää teknologioita, jotta saatavilla olevia luonnonvaroja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Robin Lindahl, Metals, Energy & Water -liiketoimintayksikön johtaja
Puhelin +49 6171 9693 100

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 08:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Outotec+ja+Newcrest+Mining+sopivat+teknologian+kehitt%C3%A4miskumppanuudesta+HUG1993616.html

Keskon tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä vuosiraportti 2015

Kesko Corporation

Keskon tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä vuosiraportti 2015

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.03.2016 KLO 09.00 1(1)

Keskon tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä vuosiraportti 2015

Keskon tilinpäätös, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa tarkoitetut erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 sekä vuosiraportti 2015 on julkaistu tänään suomeksi ja englanniksi.

Tilinpäätös on tutustuttavissa ja ladattavissa osoitteessa http://www.kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/tilinpaatos-ja-kertomukset. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tutustuttavissa ja ladattavissa osoitteessa http://www.kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/selvitykset.

Keskon vuosiraportti 2015 on tutustuttavissa suomeksi ja englanniksi osoitteessa http://vuosiraportti2015.kesko.fi. Raportti sisältää strategiaraportin ja GRI-raportin sekä tilinpäätöksen ja hallinnointikoodissa tarkoitetut selvitykset. Tilinpäätös on tilattavissa painotuotteena osoitteesta IR@kesko.fi.

Lisätietoja antaa sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen, puhelin 010 53 23495.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Keskon+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+palkka+ja+palkkioselvitys+sek%C3%A4+vuosiraportti+2015+HUG1993609.html

Nixu Oyj : KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nixu Corporation

Nixu Oyj : KUTSU NI U OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00
Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä 2016 kello 16.00 alkaen Technopolis Innopoli 1:ssä, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.
Varsinaisen yhtiökokouksen jatkoksi järjestetään osakkeenomistajille vapaamuotoinen tilaisuus, jossa kerrotaan kyberturvamarkkinasta ja Nixun palveluista käytännön esimerkein.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,09 euroa osakkeelta, eli yhteensä 550 083,15 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2016.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2800 euroa kuukaudessa (tähän asti 2700 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 2100 euroa kuukaudessa (2025 euroa) ja muille jäsenille 1400 euroa kuukaudessa (1350 euroa). Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet Kati Hagros, Juhani Kaskeala, Marko Kauppi, Kimmo Rasila ja Tuija Soanjärvi.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 120 000 kappaletta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden antamisiin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Tällä valtuutuksella ei kumota yhtiökokouksen 30.10.2014 antamaa osakeantivaltuutusta, joka on voimassa 30.10.2019 saakka.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön henkilöstölle 2014 toteutetun ja kohdan 15 perusteella toteutettavien kannustinohjelmien ehtojen mukaisissa hankintatilanteissa
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 200 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nixu Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2016 11.3.2016 alkaen. Nixu Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 11.3.2016. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.4.2016.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 31.3.2016 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
internetissä: https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2016 sähköpostitse: agm@nixu.comkirjeitse: Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nixu Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2016 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nixu Oyj, Yhtiökokous, PL 39, FI-02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 31.3.2016 kello 16.00 mennessä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioista.
Nixu Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 112 035 osaketta ja ääntä.
Espoossa maaliskuun 11. päivänä 2016
NI U OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen
puhelin: 040 832 1832
Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Markets Oy
puhelin: 020 743 0280
Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi
Nixu lyhyesti:
Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Vuoden 2015 liikevaihtomme oli 18 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. Yli 160 kyberturvan asiantuntijaamme syventävät osaamistaan eri palveluihin erikoistuneissa tiimeissä, nixulaisittain zoneissa. www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Nixu+Oyj+KUTSU+NI U+OYJ+N+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+HUG1993431.html

FIT Biotech Oy : FIT Biotech Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy : FIT Biotech Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

FIT Biotech Oy
Yhtiötiedote 11.3.2016
kello 9:00 EET

FIT BIOTECH OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015

Vuonna 2015 FIT Biotech listautui First North -markkinapaikalle ja keskittyi ensisijaisesti geeniterapiaan

Tammi-joulukuu 2015 pääkohdat:

Maaliskuussa yhtiö solmi kiinalaisen QYH Biotech Company Ltd:n kanssa aiesopimuksen siipikarjarokotteista.Huhtikuussa Tekes päätti yhtiön anomuksesta jättää perimättä lainoja noin 6,5 miljoonan euroa ja näistä kertyneitä korkoja noin 1,4 miljoona euroa, mikä vahvisti yhtiön rahoitusasemaa.Heinäkuussa yhtiö listautui First North Finland -markkinapaikalle ja kaupankäynti yhtiön K-osakkeella alkoi.Yhtiö keräsi osakeannilla ja sen yhteydessä toteutetuilla rahoitustoimenpiteillä yhteensä noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat ja vahvisti pääomarakennettaan vähentämällä velkoja ja korkovastuita noin 13,2 miljoonalla eurolla.Syyskuussa yhtiö tiedotti jatkavansa GTU®-teknologian soveltuvuuden tutkimista geeniterapiassa. Tutkimuksista saadut positiiviset tulokset vahvistivat yhtiön käsitystä teknologian toimivuudesta. Yhtiö jätti geeniterapiateknologiasta patenttihakemuksen joulukuussa.Liikevaihto oli 20 (1-12/2014: 30) tuhatta euroa.Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä (Tekes-lainojen anteeksianto) oli -2 642,30 (-2 290,7) tuhatta euroa.Osakekohtainen tulos oli 0,12 (-0,15) euroa.Liiketoiminnan rahavirta oli -2 432 tuhatta euroa.Yhtiön rahavarat ja rahoitusarvopaperit 31.12.2015 olivat 1 844,8 (217,3) tuhatta euroa.

Heinä-joulukuun 2015 tunnusluvut:

Liikevaihto oli 0,00 (7-12/2014: 20) tuhatta euroa.Liikevoitto oli -1 544,9 ( -1 197,3) tuhatta euroa.Osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,08) euroa.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia:

Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja LL Kalevi Reijonen jäi 1.1.2016 eläkkeelle yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä. Reijonen jatkaa yhtiön palveluksessa sen lääketieteellisenä johtajana (CMO). Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis.Yhtiö tiedotti 7.1.2016 strategisesta päätöksestä rokotekehityksen rinnalla kehittää geeniterapiahankkeita. Päätös perustuu yhtiön jo saamiin hyviin tuloksiin GTU®-teknologian toimivuudesta geeniterapiassa sekä geeniterapian tarjoamista hoitomahdollisuuksista. Geeniterapioihin liittyy huomattavan suuret kaupalliset odotukset.Yhtiö tiedotti 28.1.2016 GTU®-teknologiaa hyödyntävän koevalmisteen valinnasta European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortion (”EHVA”) kliinisiin tutkimuksiin sekä Euroopan komission päätöksestä myöntää EHVA:lle yli 22 miljoonan euron rahoitus HIV-hoitomuotojen kehittämiseen. Yhtiön osuus rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.Yhtiö tiedotti 16.2.2016 saavuttaneensa merkittäviä prekliinisiä tuloksia GTU®-teknologian soveltuvuudesta geeniterapiassa. Saavutettu tulos antaa yhtiölle mahdollisuuden jatkaa prekliinisiä tutkimuksia kohti kliinistä koelupaa.Yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan tilikaudelle 2016 ja ilmoitti aloittaneensa lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden. Syynä tulosennusteen heikentymiseen on geeniterapiaa koskeviin mahdollisiin lisenssisopimuksiin tähtäävien prekliinisten tutkimusten ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästyminen.

Keskeiset tunnusluvut:

Rahayksikkö 1000 EURO 1.1.-31.12.
2015
1.1.- 31.12.
2014
1.7.-31.12.
2015
1.7.- 31.12.
2014
Liikevaihto 20,00 30,00 0,00 20,00
Liikevoitto/liiketappio 3 842,90 -2 290,70 -1 544,90 -1 197,30
Oikaistu liikevoitto/liiketappio (* -2 642,30 -2 290,70 -1 544,90 -1 197,30
Tilikauden tulos 2 615,60 -2 304,10 -1 544,77 -1 210,38
Oikaistu tilikauden tulos (** -2 628,60 -2 304,10 -1 544,70 -1 210,38
Liiketoiminnan rahavirta -2 432,30 -1 203,70
Rahavarat 1 844,80 217,30 1 844,80 217,30
Oma pääoma -9 274,70 -21 348,60 -9 274,70 -21 348,60
Avustukset 6 539,20 205,00 0,00 180,00
Taseen loppusumma 2 693,70 1 020,90 2 693,70 1 020,90
(* oikaistu Tekesin perimättäjättämällä pääomalainalla 6 485 213,20 eur
(** ilman taloudellisen neuvonantajan palkkiota

Näkymät vuodelle 2016

Yhtiö jatkaa strategiansa toteuttamista eli patentoidun GTU®-teknologian lisensiointia eri yhteistyökumppaneille lääkeaihioihin. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa hyödyntävien lääkeaihioiden prekliinisen tehon (proof-of-concept eli periaatteellinen toimivuus), jonka jälkeen yhtiö pyrkii lisensioimaan lääkeaihion lääkeyhtiöille jatkokehitykseen ja lopulta myyntiin. Yhtiön ansaintamalli perustuu tavoiteltujen lisenssisopimusten allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä rojalteihin.

Geeniterapiaa koskeviin mahdollisiin lisenssisopimuksiin tähtäävien prekliinisten tutkimusten ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästymisen johdosta yhtiö arvioi vuoden 2016 liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. Yhtiö on aloittanut lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden.

Yhtiön muut kehitysprojektit ovat edenneet ennakoidusti. Tästä esimerkkinä voidaan mainita HIV-immuuniterapiaprojekti. Yhtiö on valittu laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsor-tioon (EHVA), joka kehittää uusia rokotteita HIV:n hoitoon. Yhtiön osuus tutkimuskonsortion rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.

Toimitusjohtaja Rabbe Slätis

”Vuosi 2015 oli merkittävä askel yhtiön strategian toteuttamisessa. Kesällä tapahtunut listautuminen First North -markkinapaikalle vahvisti yhtiön rahoitusasemaa ja mahdollisti meneillään olleiden tutkimushankkeiden eteenpäin viemisen.

Yhtiön strategian mukainen keskittyminen patentoidun GTU®-teknologian hyödyntämiseen uuden sukupolven lääkehoitoihin alkaa tuottaa tulosta. Yhtiö raportoi syksyllä 2015 myönteisistä tuloksista GTU®-teknologian soveltamisesta geeniterapiaan, joka on sekä meneillään olevien tutkimustemme että lääkemarkkinoiden voimakkaan murroksen myötä noussut katsauskauden aikana yhtiölle merkittäväksi kaupalliseksi mahdollisuudeksi. Yhtiö jätti joulukuussa 2015 patenttihakemuksen gtGTU®-teknologiasta (gene therapy, Gene Transportation Unit). Meneillään olevissa gtGTU®-teknologian kliinisiä tutkimuksia edeltävissä, laajennetuissa kokeissa käytetään varsinaista lääkehoitoa jäljitteleviä vasta-aineita. Prekliiniset tutkimukset ovat kestäneet arvioitua kauemmin. Yhtiö aloittaa gtGTU®-teknologian kaupallistamisen laajennettujen kokeiden alustavien tulosten valmistuttua. Markkinoilla on julkistettu katsauskauden aikana merkittäviä bioteknologiayhtiöiden ja suurten lääkeyhtiöiden välisiä sopimuksia, jotka vahvistavat yhtiön käsitystä liiketoimintamahdollisuuksista ja sen strategian oikeellisuudesta.

Katsauskauden aikana yhtiö sai vahvistuksen Horisontti 2020 -konsortion etenemisestä apurahaprosessin viimeiseen vaiheeseen ja sopimusneuvotteluihin Euroopan komission kanssa konsortion tutkimussuunnitelman pohjalta. Konsortio (EHVA, European HIV Vaccine Alliance) on merkittävä askel eurooppalaisessa yhteistyössä uusien ennaltaehkäisevien ja hoitavien rokotteiden kehittämiseksi ja testaamiseksi. Alan korkeimmat riippumattomat tahot ovat arvioineet yhtiön teknologian erittäin korkeatasoiseksi. Katsauskauden jälkeen hankkeessa on edetty rahoitussopimuksen allekirjoitukseen. Mikäli kliinisissä tutkimuksissa saadaan positiivisia tuloksia, ne edistävät GTU®-teknologian kaupallistamisesta entisestään. Hankkeen koevalmisteet tuotetaan yhtiön GMP-tasoisissa (Good Manufacturing Practice) tuotantotiloissa. Hanke jatkuu kokonaisuudessaan vuoteen 2021 asti.

Yhtiö valmistelee taloudellisista syistä keskeytetyn GMP-tuotannon uudelleenaloitusta. Yhtiön strategisena vahvuutena on valmius ylläpitää omaa GMP-tasoista tuotantotilaa, jossa voidaan tuottaa kliinisissä tutkimuksissa käytettäviä rokotteita. Käytettävä tuotantolaitteisto ja välineistö täyttävät viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat puhtaan ja turvallisen rokotetuotannon.

Kiinan lääkemarkkinat kasvavat nopeasti ja modernien biolääkkeiden kysyntä lisääntyy, minkä yhtiö uskoo tarjoavan keskipitkällä aikavälillä kiinnostavia kasvumahdollisuuksia. Myös tuotantoeläinten lääkintään tarvitaan uusia ja parempia rokotteita. Katsauskaudella yhtiön toiminta Kiinassa lisenssisopimusten saavuttamiseksi eteni, ja maaliskuussa yhtiö allekirjoitti QYH Biotech Company Ltd:n kanssa aiesopimuksen siipikarjarokotteista. Lisenssisopimuksen tekemiseen tähtäävät alustavat tutkimukset ovat kestäneet arvioitua kauemmin, ja ne ovat yhä meneillään.

Onnistuneen listautumisannin myötä yhtiö sai uutta pääomaa suunnitelmiensa toteuttamiseen ja vahvisti taserakennettaan. Listautumisannissa yhtiö sai yhteensä noin 200 uutta osakkeenomistajaa. Listayhtiönä FIT Biotech on entistä varteenotettavampi kumppani potentiaalisten kansainvälisten lisenssipartnereiden silmissä.

Sijoittajille FIT Biotech tarjoaa mahdollisuuden olla mukana pitkäjänteisesti kehittämässä aivan uudentyyppisiä lääkkeitä geeniterapian, kuten syövän, tartuntatautien, esimerkiksi HIV:in ja tuberkuloosin, sekä eläinrokotteiden alueella. Olen iloinen sijoittajien yhtiötä kohtaan osoittamasta kiinnostuksesta. Tavoitteenamme on jatkossakin olla aktiivisesti mukana erityisesti yksityissijoittajille suunnatuissa tilaisuuksissa. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiön vanhoja ja uusia sijoittajia, sitoutunutta henkilöstöä ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, jotka ovat yhdessä mahdollistaneet yhtiön menestyksellisen toiminnan.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.12.2015

Yhtiön liiketoiminta ja strategia

Yhtiön strategiana on patentoidun GTU®-teknologian lisensiointi eri yhteistyökumppaneille lääkeaihioihin. Yhtiö pyrkii lisensioimaan GTU®-teknologiaa erityisesti lääkeaihioihin, joilla on suuri kaupallinen potentiaali ja jotka kohdentuvat 1) olemassa oleville suurille markkinoille ja/tai 2) markkinoille, joilla on tarve tehokkaammille, turvallisemmille sekä halvemmille hoidoille.

Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa hyödyntävien lääkeaihioiden prekliinisen tehon (proof-of-concept eli periaatteellinen toimivuus), jonka jälkeen lääkeaihio pyritään lisensioimaan lääkeyhtiöille jatkokehitykseen ja lopulta myyntiin. Yhtiön ansaintamalli perustuu tavoiteltavien lisenssisopimusten allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä rojalteihin.

Yhtiön GTU®-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden sovelluksia ovat geeniterapiat ja -rokotteet.

Kehitysprojektit

Yhtiöllä on meneillään useita kehitysprojekteja, joissa hyödynnetään yhtiön laajalti patentoimaa GTU®-teknologiaa. Kehitysprojekteista, joista yhtiö kertoi listautumisannin yhteydessä 29.5.2015 julkaistussa listautumisesitteessä, hoitava rokote naudan papilloomaviruksia vastaan ja hoitava ebolarokote eivät vastanneet yhtiön asettamia tavoitteita. Kyseiset geenirokoteprojektit on lopetettu, ja kyseisten lääkeaihioiden soveltuvuutta geeniterapiaan selvitetään. Yhtiö tiedotti kehitysprojektisalkkunsa koostumuksesta 7.1.2016, ja salkun muodostavat tällä hetkellä seuraavat projektit:

1. GTU®-Geeniterapia

Geeniterapiassa siirretään haluttuja geenejä ihmisen somaattisiin soluihin ja pyritään saamaan kyseiset solut tuottamaan sairautta hoitavia tai ennaltaehkäiseviä valkuaisaineita. Yhtiöllä on meneillään prekliinisiä tutkimuksia, joissa pyritään todentamaan patentoidun GTU®-teknologian toimivuutta geeniterapiassa.

2. GTU®-geenirokotteet

GTU®-geenirokotteissa yhtiö keskittyy sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sairauksissa, joihin ei ole nykyisin saatavilla hoitoa tai joissa lääkehoidon tehoa tai turvallisuutta tulisi parantaa. Tällaisia ovat mm. tuberkuloosi, HIV ja tietyt eläinten tartuntataudit.

3. Tutkimusyhteistyö

Yhtiö pyrkii suorien lisenssisopimusten ohella solmimaan tutkimussopimuksia, joiden kautta edetään varsinaisiin lisenssisopimuksiin. Yhtiö on mukana EU:n Horisontti 2020 -tutkimusryhmässä, joka kehittää uudenlaista hoitoa HIV-sairauden hoitoon. Yhtiö on valmistanut tutkimuksiin kehittämänsä koerokotteet omissa tuotantotiloissaan.

Tuotanto

Yhtiön strategisena vahvuutena on valmius ylläpitää omaa GMP-tasoista (Good Manufacturing Practice) tuotantotilaa, jossa yhtiö voi tuottaa kliinisissä tutkimuksissa käytettäviä rokotteita. Tilat täyttävät valmistettavien rokotetuotteiden tuotannolle asetetut viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat puhtaan ja turvallisen rokotteen valmistamisen joustavasti tutkimusten tarpeisiin. Käytettävä tuotantolaitteisto ja välineistö on valittu niin, että ne täyttävät viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat riittävän rokotetuotannon vaarantamatta rokotteen puhtautta ja turvallisuutta.

Yhtiön tuotanto on ollut taloudellisista syistä keskeytettynä, minkä vuoksi määräaikainen GMP-toimilupa tuotannon osalta raukesi kesällä 2015. Yhtiö hakee tuotantotilan GMP-toimiluvan palauttamista koevalmistetuotannon aloittamiseksi.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2015

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys

Yhtiön liikevaihto oli katsauskaudella 20 000 (30 000) euroa. Yhtiön liiketoiminta keskittyy tuotekehitykseen, minkä johdosta liikevaihto jäi vähäiseksi. Yhtiön liikevaihto koostui HIV-rokotteeseen liittyvien palveluiden myynnistä. Yhtiön keskeisenä tavoitteena on todentaa lääkeaihioiden prekliininen teho ja tämän jälkeen pyrkiä rahoittamaan kliininen tuotekehitys tekemällä yhteistyö- tai lisenssisopimuksia lääkeyhtiöiden kanssa.

Yhtiön liiketulos ilman kertaluonteisia eriä (Tekes-lainojen anteeksianto) oli katsauskaudella -2 642 236,97 (-2 290 719,66) euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,12 (-0,15) euroa. Yhtiön First North -listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut, jotka ajoittuivat katsauskaudelle, olivat 1 997,0 tuhatta euroa, joista 756,0 tuhatta maksettiin rahana ja 1 241,0 tuhatta euroa osakepalkkioina. Osakepalkkio kirjattiin tuloslaskelmaan rahoituskuluksi ja taseeseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valuuttakurssien vaikutuksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen.

Tekes jätti yhtiön perimättäjättämishakemuksen (20.4.2015) perusteella perimättä yhteensä noin 6,5 miljoonan euron osuuden yhtiön pääomalainaehtoisten lainojen pääomasta sekä kyseiselle lainamäärälle kertyneet 1,4 miljoonan euron korot. Lisäksi Tekes on myöntänyt yhtiölle laina-aikojen pidennyksiä. Avustuksilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Katsauskaudelle ei kohdistunut merkittäviä tutkimus- ja kehityskuluja, mikä johtui henkilöstön lomautuksista.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Taseen loppusumma 31.12.2015 oli 2 693 711,07 (1 020 931,54) euroa. Katsauskauden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutetut osakeannit ja listautuminen First North -markkinapaikalle vahvistivat yhtiön taseasemaa. Yhtiö käyttää listautumisessa saadut varat yhtiön käyttöpääoman riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen ja GTU®-teknologian kaupallistamiseen. Toteutettu konversioanti ja maksuton anti vahvistivat yhtiön pääomarakennetta edelleen, koska ne vähensivät yhtiön velkoja ja taseen ulkopuolisia vastuita yhteensä noin 13,2 milj. eurolla, kun lisäksi otetaan huomioon yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainana automaattinen muunto yhtiön K-sarjan osakkeiksi listautumisen yhteydessä.

Yhtiön rahavarat 31.12.2015 olivat 1 844 832,76 (217 316,57) euroa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2015 lyhytaikaisia velkoja yhteensä 194 386,87 (123 466,06) euroa ja pääomalainoja 11 774 069,63 (18 259 282,83) euroa. Rahoituskulut olivat 1 227 620,75 (13 902,45) euroa.

Yhtiöllä ei ollut jakokelpoisia varoja eikä yhtiö maksanut osinkoa.

Yhtiön patentit (31.12.2015 715 985,08 euroa) on arvostettu taseessa niiden poistoilla vähennettyyn hankintamenoon.

Katsauskauden aikana ei ole tehty tuotekehitysaktivointeja.

Oma pääoma

Yhtiön oma pääoma 31.12.2015 oli -9 274 745,43 euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 31.12.2014 yhtiön oma pääoma oli -21 348 599,35 euroa.

Yhtiön osakepääoma 31.12.2015 oli 7 761 023,98 euroa ja yhtiön osakemäärä on yhteensä 27 670 281 kpl. Oma pääoma ja pääomalainat yhteenlaskettuna olivat 2 499 324,20 euroa.

Yhtiö sai tammikuussa 2015 Sitralta 80 tuhannen euron lainan käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiön hallitus laski liikkeelle 11.3.2015 yhtiökokouksen 24.2.2015 valtuuttamana enintään 1,5 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainan vahvistamaan yhtiön taloudellista tilannetta. Vaihtovelkakirjalainaa merkittiin yhteensä 613,5 tuhatta euroa ja se vaihdettiin yhtiön K-sarjan osakkeiksi.

Yhtiön pääomarakennetta vahvisti merkittävästi listautumisen yhteydessä toteutettu konversioanti, jossa yhtiön pääomanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja, muita lainoja sekä korkosaatavia muunnettiin yhtiön K-osakkeiksi osakeannin ehtojen mukaisesti siten, että yhteensä 6 237 115 uutta maksutonta K-osaketta annettiin tahoille, joilla oli pääomalainanehtoisiin vaihtovelkakirjalainoihin perustuvia korkosaatavia yhtiöltä ja palkkiona osakeannissa ja listautumisessa toimivalle yhtiön taloudelliselle neuvonantajalle.

Pääomalainat

Vaihto-oikeudettomat pääomalainat

Tekes on myöntänyt pääomalainoja yhteismäärältään 20,4 miljoonaa euroa, joista avustukseksi on myönnetty 2,1 miljoonaa euroa. Jäljelle jääneestä pääomalainan osuudesta Tekes päätti 20.4.2015 jättää perimättä 6,5 miljoonaa euroa sekä niille kertyneen koron 1,4 miljoonaan euroa. Pääomalainat olivat 31.12.2015 yhteensä 11,7 miljoonaa euroa ja niille kertynyt maksamaton korko 3,3 miljoonaa euroa. Laina-aika on kahdeksasta kuuteentoista vuoteen nostamisesta. Korko on yhden (1) prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään 3 prosenttia. Pääomalaina on myönnetty yhtiön tuotekehitysprojekteihin ja lainalla on katettu sopimuksen mukainen osuus projektin tuotekehityskuluista. Pääomalainat on nostettu vuosina 1998-2010.

Toiminnan jatkuvuus ja rahoituksen riittävyys

Yhtiön First North -listautumisen yhteydessä järjestetyn osakeannin tuotto ylsi 3,5 miljoonan euron vähimmäistavoitteeseen. Yhtiö arvioi listalleottoesitteessä 29.5.2015 liiketuloksensa kääntyvän positiiviseksi vuoden 2016 loppuun mennessä, mikäli kaikki tuolloin esitetyt oletukset, joista tärkein oli oletettujen yhteensä 3,6 miljoonan euron allekirjoitus- ja etappimaksujen kertyminen ja kirjaaminen vuoden 2016 liikevaihdoksi, toteutuisivat. Yhtiö odottaa, että merkittävä osa näistä maksuista tulee geeniterapian alalla mahdollisesti tehtävistä lisenssisopimuksista.

Geeniterapiaa koskevien lisenssisopimusten allekirjoittamisen ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästyttyä yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan ja arvioi Yhtiön vuoden 2016 liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. Yhtiö on aloittanut lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden.

Lisärahoituksen hankinnassa yhtiöllä on harkinnassaan useat eri lyhyt- ja pitkäaikaiset rahoituksen lähteet. Yhtiö pyrkii toteuttamaan lisärahoituksen hankinnan syksyyn 2016 mennessä. Yhtiö on kuitenkin tietoinen, että nykyisessä yleisessä taloudellisessa tilanteessa kaikki suunnitellut lisärahoituksen hankintaan tähtäävät toimenpiteet eivät aina toteudu suunnitellulla tavalla ja siksi rahoituksen hankintaan ja yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennaista epävarmuutta.

Yhtiö on valittu laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortioon (EHVA), joka kehittää uusia rokotteita HIV:n hoitoon. Yhtiön osuus tutkimuskonsortion rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 11 (31.12.2014: 12 henkilöä). Henkilöstömäärä väheni katsauskaudella 1 henkilöllä. Yhtiön henkilöstöstä osa oli katsauskauden aikana lomautettuna, ja lomautukset ovat jatkuneet katsauskauden jälkeen.

Johtoryhmä ja muutokset katsauskaudella

Yhtiö ilmoitti heinäkuussa nimittävänsä dosentti, FT Milla Koistinahon uuteen perustettavaan tehtävään eli toimitusjohtajan varamieheksi elokuun alussa. Milla Koistinaho jätti tehtävänsä 14.9.2015.

Yhtiö ilmoitti 31.12.2015, että sen pitkäaikainen toimitusjohtaja Kalevi Reijonen jää eläkkeelle alkaen 1.1.2016 ja jatkaa yhtiön palveluksessa lääketieteellisenä johtajana (CMO). Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on meneillään. Toimitusjohtajan tehtäviä uuden toimitusjohtajan nimittämiseen asti hoitaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis.

Yhtiön johtoryhmän jäsenet 31.12.2015 olivat Kalevi Reijonen (toimitusjohtaja), Mart Ustav (tieteellinen johtaja), Liisa Laitinen (talous- ja henkilöstöjohtaja), Matti Lähde (tuotantojohtaja) ja Jussi Seitsonen (vastuullinen johtaja, laadunvalvonta).

Yhtiön johtoryhmän jäsenet 1.1.2016 alkaen ovat Rabbe Slätis (toimitusjohtaja), Mart Ustav (tieteellinen johtaja), Kalevi Reijonen (lääketieteellinen johtaja), Liisa Laitinen (talous- ja henkilöstöjohtaja), Matti Lähde (tuotantojohtaja) ja Jussi Seitsonen (vastuullinen johtaja, laadunvalvonta).

Yhtiö tiedotti 21.1.2016 filosofian tohtori Andres Männikin aloittavan yhtiön tieteellisenä johtajana ja professori Mart Ustavin siirtyvän yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi.

Hallitus ja muutokset katsauskaudella

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015 päätti lisätä hallituksen jäsenten lukumäärää siten, että hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Tomi Nummisen ja Rabbe Klemetsin, jotka jättivät tehtävänsä 1.1.2016 alkaen. Tina Nyfors erosi yhtiön hallituksesta elokuusta 2015 alkaen.

Yhtiön hallituksen jäsenet 31.12.2015 olivat Rabbe Slätis (puheenjohtaja), Juha Vapaavuori (varapuheenjohtaja), Rabbe Klemets, Tomi Numminen, Erkki Pekkarinen ja Dirk Teuwen.

Yhtiön hallituksen jäsenet 1.1.2016 alkaen ovat Juha Vapaavuori (puheenjohtaja 20.1.2016 alkaen), Erkki Pekkarinen, Rabbe Slätis ja Dirk Teuwen.

Yhtiökokoukset

Ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään ja valtuutti hallituksen päättämään liittämisen ajankohdasta. Osakkeet liitettiin Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 1.6.2015.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään K-osakkeiden osakeannista sekä optio- ja muiden K-osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa K-osaketta. Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka. Valtuutuksen nojalla hallitus päätti 12.3.2015 ja 13.3.2015 pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Lainaan liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukainen velvollisuus vaihtaa laina yhtiön uusiksi K-sarjan osakkeiksi. Lainanantajalla on velvollisuus vaihtaa laina yhtiön K-sarjan osakkeiksi, jolloin laina vaihdetaan automaattisesti yhtiön K-sarjan osakkeiksi listautumisannin viimeisenä merkintäpäivänä ilman lainanantajan toimenpiteitä. Vaihdossa kullekin lainanantajalle annettavien K-sarjan osakkeiden määrä on kyseisen lainanantajan osuuden nimellisarvo lainan pääomasta jaettuna merkintähinnalla, joka on kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin listautumisannin merkintähinta. Laina on vakuudeton. Lainaa merkittiin 613.500 euroa.

Varsinainen yhtiökokous 17.4.2015

Yhtiön varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio, -2 304 135,14 euroa, siirretään voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenien ja tilintarkastajan palkkioista. Hallituksen jäsenien määräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin Rabbe Slätis, Tina Nyfors, Erkki Pekkarinen, Dirk Teuwen ja Juha Vapaavuori.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti.

Ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön K-lajin osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12 558 000 yhtiön uuden K-lajin osakkeen maksullisesta osakeannista sekä enintään 8 371 000 yhtiön uuden K-osakkeen maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset eivät muuta tai kumoa hallitukselle aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia. Yhtiön hallitus päätti 29.5.2015 laskea valtuutuksen perusteella liikkeeseen enintään 5 418 578 yhtiön K-sarjan osaketta osakeannissa.

Ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä hallituksen jäsenten lukumäärää siten, että hallituksessa on kuusi (6) varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Tomi Nummisen ja Rabbe Klemetsin. Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan, eli nykyiset hallituksen jäsenet Rabbe Slätis, Erkki Pekkarinen, Dirk Teuwen ja Juha Vapaavuori jatkavat hallituksen varsinaisina jäseninä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Rabbe Slätis.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First North -markkinapaikalla alkoi 1.7.2015 kaupankäyntitunnuksella FITBIO. Listautumisannissa toteutettiin instituutioanti, yleisöanti ja konversioanti, jossa antiosakkeita tarjottiin yhtiön pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhdelle lainan haltijalle. Kokonaisuudessaan osakeannissa ja sen yhteydessä toteutetussa maksuttomassa annissa merkittiin yhteensä 11 109 116 osaketta.

Osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi muodostui 1,56 euroa osakkeelta instituutio-, yleisö- ja konversioannissa. Yhtiö keräsi osakeannilla yhteensä noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat ja vahvisti pääomarakennettaan vähentämällä velkoja sekä taseen ulkopuolisia korkovastuita noin 13,2 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon osakeanti ja muut toteutetut toimenpiteet.

Yhtiöllä on 3 osakesarjaa, A-, D-, ja K-osakkeet, joista K-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Yhtiöllä on yhteensä 27.670.281 kpl osakkeita, jotka jakautuvat osakelajeihin seuraavasti: A: 5 229 kpl, D: 68 235 kpl ja K: 27 596 817 kpl. Osakelajeja B ei ole toistaiseksi annettu. Keskeiset erot eri osakesarjoissa liittyvät jako-osuuksiin asetettaessa yhtiö selvitystilaan tai purettaessa yhtiö sekä osakkeiden muuntamiseen eri osakesarjan osakkeiksi. Eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden erilaisia oikeuksia ja osakkeiden muuntamista on kuvattu tarkemmin yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Yhtiön K-osakkeita vaihdettiin 1.7.-31.12.2015 yhteensä 327 tuhannella eurolla, mikä vastaa 325,4 tuhatta osaketta ja 1,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 1,59 euroa ja alin 0,80 euroa. Katsauskauden lopun päätöskurssi oli 0,80 euroa ja katsauskauden keskikurssi 1 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2015 oli 22 079 854 miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajien määrä 31.12.2015 oli 405.

Yhtiön lähipiiriä sekä osakkeenomistajia, jotka olivat tulleet omistajiksi jo ennen listautumisantia, koskee luovutusrajoitus (lock-up), joka on voimassa listautumisesta 12 kk eteenpäin. Kokonaisuudessaan luovutusrajoituksen piirissä on 21 426 539 osaketta edustaen 77,63 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 31.12.2015 41.240 kpl K-osakelajin osaketta eli 0,15 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet 2015. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1.910.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.910.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa K-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 1.004.330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015B, 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015C ja 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015D. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta avainhenkilöille. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2015A 1.7.2016-31.12.2021, optio-oikeudella 2015B 1.1.2018-31.12.2021, optio-oikeudella 2015C 1.1.2019-31.12.2021 ja optio-oikeudella 2015D 1.1.2020-31.12.2021. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2015A 1,25 euroa eli kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin listautumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015B 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015C 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta ja optio-oikeudella 2015D 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön hallituksen ja johdon vuoden 2015 optio-ohjelman perusteella annetut optio-oikeudet.

Optio-oikeuden haltija 2015A
(lkm)
2015B
(lkm)
2015C
(lkm)
2015D
(lkm)
Yhteensä
(lkm)
Hallitus
Erkki Pekkarinen…… 86.254 86.254 86.254 258.763
Tina Nyfors (*……… 86.254 86.254 86.254 258.763
Rabbe Slätis…………. 160.693 160.693
Dirk Teuwen………….. 86.254 86.254 86.254 258.763
Juha Vapaavuori……
Johto
Kalevi Reijonen…….. 439.187 439.187
Liisa Laitinen………… 292.792 292.792
Jussi Seitsonen……..
Mart Ustav…………….. 241.039 241.039
Matti Lähde……………

(* optiot ovat palautuneet yhtiölle 12.8.2015.

Keskeisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Yhtiön liiketoiminta on kehitysvaiheessa ja perustuu tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehittymisestä kannattavaksi ole takeita. Yhtiön liiketoiminnan muuttuminen kannattavaksi ja liiketoiminnan tulevaisuudennäkymät riippuvat olennaisesti siitä, kykeneekö yhtiö tekemään kehittämäänsä GTU-teknologiaa koskevia yhteistyösopimuksia.

Yhtiön liiketulos riippuu uusien, erityisesti geeniterapian alalla tavoiteltavien sopimusten mukaisista maksuista sekä yhtiön jo allekirjoittamiin aiesopimuksiin perustuvien maksujen toteutumisesta suunnitellusti. Lääkekehitysalalle tyypilliseen tapaan tällaisista sopimuksista mahdollisesti saatavien maksujen määrää on vaikeaa ennakoida tarkasti monien epävarmuustekijöiden vuoksi. Yhteistyösopimusten etumaksuista erityisesti etappimaksut ja myöhemmin myyntiin sidotut lisenssisopimusten rojaltit riippuvat siitä, miten riskialtis tuotekehitys etenee ja saadaanko lääkkeelle myyntilupaa.

Yhtiön kehitysprojektit saattavat edetä suunniteltua hitaammin. On myös epävarmaa, onnistuuko yhtiö turvaamaan lähiajan rahoituksen ja toiminnan jatkuvuuden suunniteltuun tulorahoitukseen perustuen.

Yhteistyöhankkeet ja suunnitelmat eivät aina toteudu odotetusti ja ne sisältävät olennaista epävarmuutta. Kehityshankkeisiin liittyy alalle tyypillisesti aina teknologiariski, joka kuitenkin vähenee tutkimusten edetessä kliiniseen vaiheeseen.

Mikäli yhtiön GTU®-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden tuotekehitys edistyy arvioitua nopeammin tai mikäli tuotekehityskulut eivät pysy yhtiön laatimien budjettien puitteissa, tämä saattaa edellyttää oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimista arvioitua aiemmin tai arvioitua enemmän. Jos tuotekehitys edistyy arvioitua hitaammin, tuotekehityskulut ja niistä johtuva rahoitustarve voivat vastaavasti siirtyä myöhemmäksi. Tutkimustulosten kaupallistamisen aikaistuminen vähentää vastaavasti lisärahoituksen tarvetta.

Yhtiön nykyiset tai tulevat yhteistyökumppanit eivät välttämättä onnistu yhtiön GTU-teknologiaan perustuvien lääkeaihioiden kaupallistamisessa. Yhtiön liiketoiminnan kehitys tulevaisuudessa riippuu merkittävissä määrin siitä, kykeneekö yhtiö itse tai yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa menestyksellisesti viemään nykyisten ja tulevien lääkeaihioidensa kehitystyön sellaiseen vaiheeseen, jossa on mahdollista tehdä yhtiölle edullisilla ehdoilla yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa.

Yhtiön menestys, kasvu ja sen liiketoiminnan kannattavuus riippuvat olennaisesti yhtiön johdon ja muiden avainhenkilöiden ammattitaidosta sekä yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja muut avainhenkilöt ja rekrytoida uutta, toimialan tuntevaa ja osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis on toiminut myös yhtiön toimitusjohtajana Kalevi Reijosen jäätyä eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävästä 1.1.2016 alkaen ja siirryttyä yhtiön lääketieteelliseksi johtajaksi. Slätis jätti tehtävänsä hallituksen puheenjohtajana, mutta jatkaa hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 20.1.2016 alkaen hallituksen varapuheenjohtaja, filosofian maisteri Juha Vapaavuori.

Yhtiö tiedotti 7.1.2016 hallituksen päätöksestä kehittää rokotekehityksen rinnalla geeniterapiahankkeita. Päätös perustuu yhtiön jo saamiin hyviin tuloksiin GTU®-teknologian toimivuudesta geeniterapiassa sekä geeniterapian tarjoamista hoitomahdollisuuksista. Geeniterapioihin liittyy huomattavan suuret kaupalliset odotukset. Yhtiö jätti geeniterapiateknologiaansa liittyvän patenttihakemuksen joulukuussa 2015.

Yhtiö tiedotti 21.1.2016 nimittäneensä uudeksi tieteelliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi filosofian tohtori Andres Männikin (43) 20.1.2016 alkaen. Männik on työskennellyt yhtiön palveluksessa aiemmin vuosina 2000-2011 vanhempana tutkijana erityisesti GTU®-teknologian kehitystyössä. Yhtiön nykyinen tieteellinen johtaja, professori Mart Ustav siirtyy yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi.

Yhtiö tiedotti 28.1.2016 tulleensa valituksi laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortioon (”EHVA”), joka kehittää uusia rokotteita HIV:n hoitoon. Tutkimusyhteistyö Euroopan johtavien HIV-tutkimusinstituutioiden ja kahden suuren monikansallisen lääkeyhtiön kanssa alkaa tammikuussa 2016 ja jatkuu vuoteen 2021. Hanke on osa Euroopan unionin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Euroopan komissio on myöntänyt EHVA:lle yli 22 miljoonan euron rahoituksen, joka käytetään yksinomaan HIV-hoitomuotojen kehittämiseen. Yhtiön osuus rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Yhtiö saa tutkimuksen kautta lisää tieteellistä näyttöä GTU®-teknologian periaatteellisesta toimivuudesta ja tähtää hankkeella kaupalliseen yhteistyöhön ja lisenssisopimukseen jonkin merkittävän kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.

Yhtiö tiedotti 16.2.2016 saavuttaneensa merkittäviä prekliinisiä tuloksia GTU®-teknologian soveltuvuudesta geeniterapiaan. Saavutettu tulos on merkittävä, ja se antaa yhtiölle mahdollisuuden jatkaa prekliinisiä tutkimuksia kohti kliinistä koelupaa. Suoritetussa geeniterapiatutkimuksessa saatiin merkkivasta-aineella tavoiteltu seerumipitoisuus, joka säilyi korkeana koko seurantajakson ajan, mikä on edellytys kehitettäessä geeniterapiaa kliiniseen käyttöön. Seuraavissa kliinisiä tutkimuksia edeltävissä laajennetuissa kokeissa käytetään varsinaista lääkehoitoa jäljitteleviä vasta-aineita.

Yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan tilikaudelle 2016, arvioi liiketuloksensa jäävän tappiolliseksi ja ilmoitti aloittaneensa lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden. Syynä tulosennusteen heikentymiseen on geeniterapiaa koskeviin mahdollisiin lisenssisopimuksiin tähtäävien prekliinisten tutkimusten ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästyminen.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Yhtiön tilikauden 2015 tulos oli 2 615,6 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ollut voitonjakokelpoisia varoja 31.12.2015.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Puolivuotiskatsaus vuodelta 2016 julkaistaan torstaina 15.9.2016. Tilinpäätös julkaistaan yhtiön internetsivuilla 18.3.2016. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2016.

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma

Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin

Tuloslaskelma (FAS)

1.1.2015 1.1.2014
Rahayksikkö EURO – 31.12.2015 – 31.12.2014
LIIKEVAIHTO 20 000,00 30 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot 6 543 853,31 221 740,25
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -10 029,64 -7 008,69
Ulkopuoliset palvelut -315 832,56 -37 389,56
Materiaalit ja palvelut yhteensä -325 862,20 -44 398,25
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -762 069,56 -419 868,11
Henkilösivukulut
Eläkekulut -85 128,07 -71 962,74
Muut henkilösivukulut -28 876,04 -37 421,14
-876 073,67 -529 251,99
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -157 230,09 -1 317 909,63
-157 230,09 -1 317 909,63
Liiketoiminnan muut kulut -1 361 711,12 -650 900,04
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 842 976,23 -2 290 719,66
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 307,60 486,97
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -1 227 620,75 -13 902,45
-1 227 313,15 -13 415,48
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 615 663,08 -2 304 135,14
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 2 615 663,08 -2 304 135,14
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 615 663,08 -2 304 135,14

Tase (FAS)

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 715 985,08 698 802,59
715 985,08 698 802,59
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 11 646,71 15 528,97
11 646,71 15 528,97
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 727 631,79 714 331,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Muut saamiset 80 415,02 59 808,54
Siirtosaamiset 40 831,50 29 474,87
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 121 246,52 89 283,41
Rahat ja pankkisaamiset 1 844 832,76 217 316,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 966 079,28 306 599,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 693 711,07 1 020 931,54

Tase (FAS)

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma 7 761 023,98 158 286,97
Osakepääoman korotus 0,00 2 378,85
7 761 023,98 160 665,82
Ylikurssirahasto 6 906 058,33 6 906 058,33
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 013 186,38 7 155 353,70
9 013 186,38 7 155 353,70
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -35 570 677,20 -33 266 542,06
Tilikauden voitto (tappio) 2 615 663,08 -2 304 135,14
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -9 274 745,43 -21 348 599,35
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalainat 11 774 069,63 18 259 282,83
Vaihtovelkakirjalainat 0,00 3 636 782,00
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 350 000,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 11 774 069,63 22 246 064,83
Lyhytaikainen
Ostovelat 82 486,51 30 560,21
Muut velat 22 916,46 14 139,71
Siirtovelat 88 983,90 78 766,14
Lyhytaikaiset velat yhteensä 194 386,87 123 466,06
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 968 456,50 22 369 530,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 693 711,07 1 020 931,54

Rahavirtalaskelma

Rahayksikkö EURO 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Rahavirtalaskelma
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 2 615 663,08 -2 304 135,14
Oikaisut: tuotot ja kulut, joista ei aiheudu rahavirtaa -5 244 150,52 0,00
Suunnitelman mukaiset poistot 157 230,09 1 317 909,63
Rahoitustuotot ja -kulut -13 749,53 13 415,48
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -2 485 006,88 -972 810,03
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -31 963,11 -4 829,49
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+)/väh.(-) 70 920,81 -226 187,49
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2 446 049,18 -1 203 827,01
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitus- kuluista 13 441,93 -388,95
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 307,60 486,97
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -2 432 299,65 -1 203 728,99
Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 432 299,65 -1 203 728,99
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -170 530,32 -325 414,86
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 840,00
Investointien rahavirta (B) -170 530,32 -324 574,86
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 3 536 846,16 1 272 885,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 693 500,00 350 000,00
Rahoituksen rahavirta (C) 4 230 346,16 1 622 885,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 1 627 516,19 94 581,15
Rahavarat tilikauden alussa 217 316,57 122 735,42
Rahavarat tilikauden lopussa 1 844 832,76 217 316,57

Oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
Osakepääoma tilikauden alussa 158 286,97 147 936,97
Osakepääoman korotus 7 602 737,01 10 350,00
Kaupparekisterin mukainen osakepääoma
tilikauden lopussa
7 761 023,98 158 286,97
Osakeantitili 0,00 2 378,85
Osakepääoma yhteensä 7 761 023,98 160 665,82
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 6 906 058,33 6 906 058,33
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 6 906 058,33 6 906 058,33
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 14 667 082,31 7 066 724,15
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilik. alussa 7 155 353,70 5 895 197,55
Tilikauden muutos 1 857 832,68 1 260 156,15
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 9 013 186,38 7 155 353,70
Edellisten tilikauden voitto/tappio tilikauden alussa -33 266 542,06 -30 681 013,84
Edellisen tilikauden tappio -2 304 135,14 -2 585 528,22
Edellisten tilikauden voitto/tappio tilikauden lopussa -35 570 677,20 -33 266 542,06
Tilikauden voitto (tappio) 2 615 663,08 -2 304 135,14
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa -23 941 827,74 -28 415 323,50
Oma pääoma yhteensä -9 274 745,43 -21 348 599,35

Laskelma oman pääoman riittävyydestä

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
Negatiivinen oma pääoma -9 274 745,43 – 21 348 599,35
+Pääomalainat 11 774 069,63 21 896 064,83
Oma pääoma OYL:n mukaisine lisäyksineen 2 499 324,20 547 465,48

Taloudelliset tunnusluvut

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
Liikevaihto 20 000,00 30 000,00
Henkilöstökulut -876 073,67 -529 251,99
Poistot ja arvonalentumiset -157 230,09 -1 317 909,63
Muut liiketoiminnan kulut -1 361 711,12 -650 900,04
Tilikauden tulos 2 615 663,08 -2 304 135,14
Liiketoiminnan rahavirta -2 432 299,65 -1 203 728,99
Rahavarat 1 844 832,76 217 316,57
Oma pääoma -9 274 745,43 -21 348 599,35
Henkilömäärä, keskimäärin 11 12

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet 31.12.2015

Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014
Vakuustalletukset**
Vuokravakuudet 40 610,85 32 623,73
Muut vastuut
Pääomalainojen kertynyt kirjaamaton korkovastuu 3 355 340,19 4 343 061,39

**Vakuustalletukset on esitetty taseessa muissa saamisissa.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tai toimialan tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:

Rabbe Slätis
toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: rabbe.slatis@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 840 6749

Hyväksytty Neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. +358 20 743 2790

FIT Biotech Oy lyhyesti

FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit)-vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä kehitysprojekteissaan, jotka ovat geeniterapia, geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Esimerkkeinä sovellusalueista voidaan mainita syöpä (geeniterapia), tartuntataudit, kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:

NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/FIT+Biotech+Oy+FIT+Biotech+Oy+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+1+1+31+12+2015+HUG1993402.html

Atria laajentaa toimintaansa Ruotsin siipikarjamarkkinaan – siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB Atrian omistukseen

Atria laajentaa toimintaansa Ruotsin siipikarjamarkkinaan – siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB Atrian omistukseen

Julkaistu: 2016-03-11 07:55:00 CET
Atria Oyj
Yritysosto ja ostotarjous
Atria laajentaa toimintaansa Ruotsin siipikarjamarkkinaan – siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB Atrian omistukseen

Seinäjoki, Suomi, 2016-03-11 07:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Atria Oyj, Pörssitiedote 11.3.2016, klo 8.55

Atria laajentaa toimintaansa Ruotsin siipikarjamarkkinaan – siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby ABAtrian omistukseen

Atria laajentaa liiketoimintaansa Ruotsin siipikarjamarkkinaan ostamalla ruotsalaisen siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB:n (Lagerbergs)koko osakekannan. Yhtiöllä on tuotantolaitos ja omia broilerikasvattamoja Blekingessä, Etelä-Ruotsissa. Lagerbergs on kolmanneksi suurin toimija Ruotsin broilerimarkkinoilla. Omissa kasvattamoissa tuotettujen broilereiden lisäksi Lagerbergs hankkii broilereita tuotantolaitoksen läheisyydessä sijaitsevilta sopimustuottajilta.

Kaupan myötä Atria laajentaa liiketoimintaansa Ruotsissa broilerinlihan jalostukseen. Kotimaisen broilerin lihan kysyntä on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana Ruotsissa. Vuonna 2015 siipikarjalihan markkina vähittäiskaupassa kasvoi 7 prosenttia.

Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kauppa pyritään saamaan päätökseen kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana.

Lisätietoja antaa Atria Skandinavian toimitusjohtaja Tomas Back, p. +46 70 348 00 05.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Revenio Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta 10.3.2016

Revenio Group Corporation

Revenio Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta 10.3.2016

Revenio Group Oyj, Pörssi-ilmoitus, 11.3.2016

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2016

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 10.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji REG1V
Osakemäärä 650 osaketta
Kokonaishinta 18 705,90 EUR
Keskihinta/osake 28,7783 EUR
Ylin hankintahinta/osake 28,89 EUR
Alin hankintahinta/osake 28,54 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.3.2016 tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 114 kpl.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-11 07:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/11/Revenio+Group+Oyj+Omien+osakkeiden+hankinta+10+3+2016+HUG1993606.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!