Etusivu » Arkistot 7.3.2016

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 7.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä7.3.2016
PörssikauppaOsto
OsakelajiUNIAV
Osakemäärä73osaketta
Kokonaishinta2 898,10EUR
Keskihinta/ osake39,7000EUR
Ylin hankintahinta/ osake39,70EUR
Alin hankintahinta/ osake39,70EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 4 174 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-07 17:36 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/07/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+7+3+2016+HUG1992465.html

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 7.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 7.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 2 000 osaketta
Kokonaishinta 8 500,00 EUR
Keskihinta/ osake 4,2500 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,25 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,25 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 661 437 KPL.
Rapala VMC Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-07 17:36 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/07/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+7+3+2016+HUG1992467.html

Fortum saattoi päätökseen puolalaisen sähkö- ja kaasuyhtiö Grupa DUON S.A.:n hankinnan

Fortum saattoi päätökseen puolalaisen sähkö- ja kaasuyhtiö Grupa DUON S.A.:n hankinnan

Julkaistu: 2016-03-07 17:15:00 CET
Fortum
Sijoittajauutiset
Fortum saattoi päätökseen puolalaisen sähkö- ja kaasuyhtiö Grupa DUON S.A.:n hankinnan

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 7.3.2016 KLO 18.15 EET

Fortum on tänään hankkinut omistukseensa 93,35 prosenttia puolalaisesta sähkö- ja kaasuyhtiöstä Grupa DUON S.A.:sta (Duon) julkisen ostotarjouksen päätteeksi. Tarjottu osakekohtainen hinta oli 3,85 Puolan zlotya, eli Fortum maksoi osakkeista yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Duon on tällä hetkellä listattuna Varsovan pörssissä ja julkistaa vuoden 2015 tilinpäätöksensä 15.3.2016. Fortum raportoi Duonin Heat and Electricity Sales and Solutions -segmentissään.

Strategiansa mukaisesti Fortum kehittää kestäviä energiaratkaisuja kaupungeille ja hakee kasvua sähkönmyynnissä ja siihen liittyvissä palveluissa entistä laajemmalla markkina-alueella. Näitä tavoitteita Duonin hankinta tukee hyvin. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta Duonin asiakkaisiin, vaan yhtiö palvelee heitä kuten ennenkin.

“Duon on hyvin johdettu yhtiö, jolla on erittäin pätevä johto ja henkilöstö. Yhtiön markkina-asema on vahva etenkin pienten ja keskisuurten asiakkaiden segmenteissä. Duon tarjoaa Fortumille hyvän kasvualustan sähkön ja kaasun loppukäyttäjämarkkinoille Puolassa”, sanoo Fortumin sähkönmyyntiliiketoiminnan johtaja Matti Saario.

“Olen tyytyväinen julkisen ostotarjouksen lopputulokseen. Sen myötä voimme jatkaa kunnianhimoista suunnitelmaamme kasvattaa liiketoimintaamme ja palvella asiakkaita Puolassa entistä paremmin tarjoamalla heidän käyttöönsä laajan valikoimamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita”, hän lisää.

Duon on perustettu vuonna 2000 ja on yksi johtavista yksityisistä sähkön ja maakaasun tarjoajista Puolassa. Yhtiö on lisäksi yksi suurimmista nesteytetyn maakaasun jakelijoista ja kuljettajista. Duonin palvelutarjooma, kokemus ja osaaminen sopivat hyvin yhteen Fortumin kanssa Puolassa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Medialle: Izabela Van den Bossche, viestintäjohtaja, Puola, puh. +48 692 209 428

Sijoittajille ja analyytikoille: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Duon Capital Group
Duon myy sähköä ja maakaasua. Yhtiö on perustettu vuonna 2000, ja se on tällä hetkellä yksi johtavista yksityisistä sähkön ja maakaasun tarjoajista Puolassa. Se on lisäksi nesteytetyn maakaasun johtava jakelija ja kuljettaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 636 miljoonaa Puolan zlotya (152 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) 36 miljoonaa Puolan zlotya (9 miljoonaa euroa). Tällä hetkellä yhtiön palveluksessa noin 500 työntekijää. Yhtiö on ollut listattuna Varsovan pörssissä vuodesta 2007 lähtien (DUO:WSE).

Fortum Puolassa
Fortum on toiminut Puolassa vuodesta 2003. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme CHP-laitosta ja 800 km kaukolämpöverkkoa, joka palvelee noin 360 000 kotitaloutta Płockin, Wrocławin, Częstochowan, Zabrzen ja Bytomin kaupungeissa. Sähköntuotantokapasiteetti on 200 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti yli 1 100 MW. Fortum rakentaa parhaillaan uutta yhdistetyn sähkön ja lämmön (CHP) monipolttoainelaitosta Zabrzeen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa. Fortumilla on Puolassa noin 600 työntekijää.

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Talvivaaran tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
7.3.2016

Talvivaaran tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tilintarkastaja on antanut seuraavan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 yhtiökokoukselle:

Tilintarkastuskertomus

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokoukselle

Meidät on valittu tilintarkastamaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavan tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle -kappaleessa kuvatusta seikasta johtuen emme kuitenkaan ole pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle

Kuten hallituksen toimintakertomuksen kohdassa “Saneerausohjelmaehdotukseen perustuvat varaukset ja muut erät” esitetään, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj kirjasi vuonna 2014 203,4 miljoonan euron varauksen, mikä oli takausvastuun täysi määrä.

Kuten samassa kohdassa esitetään, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj päätti jättää varauksen vuoden 2015 taseeseen, vaikka sen tiedossa on seikkoja ja olosuhteita, jotka voivat johtaa varauksen purkamiseen tulevaisuudessa. Syyt varauksen mahdolliseen purkamiseen on esitetty samassa kohdassa.

Emme pystyneet todentamaan, onko takaukseen perustuvia vastuita olemassa vai eikö niitä ole tai mikä olisi takauksesta aiheutuvan vastuun määrä.

Lausunnon antamatta jättäminen

Perustelut lausunnon antamatta jättämiselle -kappaleessa kuvatun seikan merkittävyydestä johtuen emme ole pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Näin ollen emme anna lausuntoa tilinpäätöksestä emmekä toimintakertomuksesta.

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Juha Wahlroos
KHT

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh 020 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-07 14:31 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/07/Talvivaaran+tilintarkastuskertomus+tilikaudelta+1+1+31+12+2015+HUG1992371.html

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
7.3.2016

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta

Keskeiset tapahtumat 2015

Talvivaaran tilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen (non-going concern). Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin
Saneerausohjelmaehdotusta kannatti noin 97,5 prosenttia äänestykseen osallistuneista velkojista vakuudettomien velkojien ryhmässä ja velkojat, joiden saatavat edustavat yli 53 prosenttia kaikista äänestyksessä huomioon otettavista tunnetuista veloista, äänesti ohjelmaehdotuksen hyväksymisen puolesta. Näin ollen yrityssaneerauslaissa määritellyt, ohjelmaehdotuksen vahvistamisen edellytykseksi asetetut velkojien puoltavien äänien vähimmäismäärät saavutettiin
Yhtiön 25.6.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 4.500.000.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen etuoikeudettomien saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Tämä päätös oli yksi erityisehdoista, jotka ovat edellytyksenä yrityssaneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ja voimaan astumiselle
Hallinto- ja laboratoriopalveluita koskeva 19.11.2014 allekirjoitettu sopimus ja kalkin käsittelylaitoksen ja materiaalin vastaanottoaseman vuokrausta koskevat 19.11.2014 allekirjoitetut sopimukset siirtyivät valtionyhtiö Terrafame Group Oy:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Terrafame Oy:lle 13.8.2015. Kaivostoiminnot siirrettiin Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä Terrafame Oy:lle 14.8.2015.
Nyrstar Sales & Marketing AG luovutti kaikki sen sinkin tuotevirtasopimuksen ja laina- ja tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen mukaiset oikeudet 30.11.2015 päivätyllä siirtosopimuksella Winttal Oy:lle, joka on Terrafame Group Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö
Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osakkeen kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä 7.3.2016
Raportoitu liiketappio 0,2 miljoonaa euroa

Keskeiset tapahtumat 2016 tilinpäätöstiedotteen päivämäärään asti

Terrafame Oy:n korvattua Talvivaara Sotkamon 31,9 miljoonan suuruisen takausvakuutuksen, joka kattoi suurimman osan nykyisessä ympäristöluvassa vaaditusta ympäristövakuudesta, uudella ympäristövakuudella 21.1.2016 Atradius ilmoitti Yhtiölle, että alkuperäinen takausvakuutus ja Yhtiön antama, takausvakuutukseen liittyvä vastasitoumus ovat päättyneet 21.1.2016
Talvivaara, Terrafame Group Oy, ja sen tytäryhtiöt Terrafame Oy ja Winttal Oy tekivät 27.1.2016 Esisopimuksen, jossa sovitaan alustavasti Talvivaaran omistamien, Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupan keskeisistä ehdoista. Myytäviin omaisuuseriin kuuluvat muun muassa Sotkamon kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorioliiketoiminta sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus
Esisopimuksen tarkoittaman kokonaisjärjestelyn toteutuessa Terrafame Oy:lle siirtyisivät kaikki merkittävät Talvivaaran kassavirtaa nykytilanteessa tuottavat omaisuuserät. Samalla kuitenkin järjestelyn toteutuminen mahdollistaisi Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyn loppuun saattamisen ja saneerausohjelmaehdotuksen mukaisten maksusuoritusten suorittamisen velkojille sekä edesauttaisi olemassa olevien ja mahdollisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä

Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

TalvivaaraN TOIMINTAKATSAUS 2015

Johdanto

Talvivaara Sotkamo Oy:n (“Talvivaara Sotkamo”) konkurssin julkistamisen jälkeen kaupankäynti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä 7.3.2016.

Talvivaara on ollut yrityssaneerauksessa koko katsauskauden ajan 1.1. – 31.12.2015. Yrityssaneerausmenettelyn aikana kaikki suuret päätökset, jotka eivät ole kuuluneet Yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, ovat vaatineet yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän (“Selvittäjä”) hyväksynnän.

Talvivaaran tilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Talvivaaran kyky muuttaa raportointiperustansa toiminnan jatkuvuuden (going concern) mukaiseksi riippuu Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn menestyksellisestä loppuunsaattamisesta, mikä puolestaan edellyttää, että Yhtiö onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen. Yhtiön näkemyksen mukaan Talvivaaran, Terrafame Group Oy:n, sekä sen tytäryhtiöiden Terrafame Oy:n ja Winttal Oy:n, välisessä 27.1.2016 allekirjoittamassa Esisopimuksessa esitetyt järjestelyt muodostaisivat toteutuessaan tällaisen järjestelyn. Lisätietoa löytyy kohdista “Raportointiperusta” ja “Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.

Operatiivinen katsaus

Ennen konkurssia Talvivaara-konsernin toiminnot kattoivat Talvivaaran kaivoksen, jonka toiminnasta vastasi pääasiassa Talvivaara Sotkamo, sekä laajan kirjon tukifunktioita ja asiantuntijapalveluita, joita Yhtiö tuotti. Läpi Yhtiön historian sen henkilöstöön on kuulunut suurin osa konsernin johdosta ja päällikkötason resursseista, minkä vuoksi se on tarjonnut operatiiviselle tytäryhtiölleen mm. hallinnollisia, talous-, viestintä-, teknisiä, laboratorio-, kaupallisia, juridisia ja kestävään kehitykseen liittyviä palveluita sovittuja palkkioita vastaan. Lisäksi Yhtiö omistaa kalkin käsittelylaitoksen ja sen yhteyteen kuuluvan materiaalin vastaanottoaseman, jotka ovat tuotannon ja vesienhallinnan kannalta kriittisiä laitteistoja, ja joita Yhtiö on vuokrannut Talvivaara Sotkamolle vuodesta 2009.

Talvivaara ja Talvivaara Sotkamon konkurssipesä allekirjoittivat 19.11.2014 hallinto- ja laboratoriopalveluita sekä kalkin käsittelylaitoksen ja materiaalin vastaanottoaseman vuokrausta koskevat sopimukset. Sopimukset kattoivat ne henkilöresurssit ja laitteistot, jotka ovat saatavilla ja jotka ovat kriittisiä Sotkamon kaivoksen ympäristö- ja työturvallisen toiminnan kannalta. Sopimukset myös määrittävät sovitut hinnat tarjotuille palveluille. Henkilöresurssien käytöstä laskutetaan sovittujen tuntihintojen mukaisesti, palveluiden tuottamisessa syntyneet kulut laskutetaan kustannusten mukaisesti lisättynä hallinnollisella palkkiolla, ja kalkin käsittelylaitokselle on sovittu kuukausittainen vuokra. Talvivaara Sotkamon Oy:n konkurssipesän sopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät 13.8.2015 suomalaisen valtionyhtiö Terrafame Group Oy:n kokonaan omistamalla tytäryhtiölle Terrafame Oy:lle. Kaivostoiminnot siirrettiin Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä Terrafame Oy:lle 14.8.2015.

Yhtiön 25.6.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 4.500.000.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Valtuutuksen perusteella annettujen osakkeiden merkintähinta on 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen mahdollisine korkoineen ja kuluineen. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka. Tämä päätös oli yksi erityisehdoista, jotka ovat edellytyksenä yrityssaneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ja voimaan astumiselle.

Yhtiön tytäryhtiöiden selvitysmenettelyt saatiin päätökseen ja toimimattomat tytäryhtiöt purettiin 26.6.2015. Talvivaara jatkaa liiketoimintaansa ainoana raportoivana yksikkönä.

Talvivaara sai 7.12.2015 tiedon Nyrstar Sales & Marketing AG:lta (“Nyrstar”), että Nyrstar on siirtänyt kaikki sen sinkin tuotevirtasopimuksen (“Tuotevirtasopimus”) ja laina- ja tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen (“Keskeytyssopimus”) mukaiset oikeudet 30.11.2015 päivätyllä siirtosopimuksella Winttal Oy:lle, joka on Terrafame Group Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön vastuu perustuu Tuotevirtasopimuksen osalta Yhtiön antamaan takaukseen sen entisen tytäryhtiön, Talvivaara Sotkamon, puolesta 203,4 miljoonan euron suuruisesta päättymiskorvauksesta, joka erääntyy maksettavaksi Tuotevirtasopimuksen päätyttyä ennenaikaisesti. Lisäksi Talvivaara Sotkamon konkurssin johdosta Nyrstarilla on ollut oikeus vaatia Talvivaara Sotkamon Keskeytyssopimuksen perusteella Nyrstarilta nostaman lainan (yhteensä noin 12,8 miljoonaa euroa) tai sen osan välitöntä takaisinmaksamista lainan takaajana olevalta Talvivaaralta.

Talvivaara pyrkii tällä hetkellä edelleen päämääräänsä varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osallistua Sotkamon kaivoksen liiketoiminnan hankkimiseen tai varmistaa toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen. Yhtiö, Terrafame Group Oy ja sen tytäryhtiöt Terrafame Oy ja Winttal Oy tekivät 27.1.2016 esisopimuksen, jossa sovitaan alustavasti Talvivaaran omistamien, Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupan keskeisistä ehdoista, kuten kauppahinnoista ja lopullisesta ja kertakaikkisesta korvauksesta Yhtiön kaikista vakuusveloista sekä Nyrstarilta Winttal Oy:lle siirtyneistä vastuista (“Esisopimus”).

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen tulos
Vuoden 2015 liiketappio oli -0,2 miljoonaa euroa (2014: -702,6 miljoonaa euroa). Yhtiön tulot koostuivat pääasiallisesti laitteistojen vuokrista ja tarjotuista konsultointipalveluista saaduista suorituksista kun taas menot ovat henkilöstö- ja toiminnan muita kuluja. Vuoden 2014 liiketappio oli -702,6 miljoonaa euroa ja johtui pääasiassa Talvivaara Sotkamon 6.11.2014 tapahtuneen konkurssin sekä muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan tilinpäätöksen laadintaperiaatteen johdosta tehdyistä merkittävistä alaskirjauksista ja varauksista. Lisäksi Yhtiö teki varauksen mahdollisesta takausvastuustaan Nyrstaria kohtaan 203,4 miljoonan euron suuruiseen päättymiskorvaukseen liittyen sekä alaskirjasi Talvivaara Sotkamolta olevan 24,9 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman saatavan, jotka kirjattiin vuoden 2014 liiketoiminnan muihin kuluihin.

Rahoitustuotot vuodelta 2015 olivat 0,01 miljoonaa euroa (2014: 37,5 miljoonaa euroa) ja ne koostuivat pääasiassa talletusten ja saatavien korosta. Rahoituskulut -25,8 miljoonaa euroa (2014: -109,7 miljoonaa euroa) koostuivat pääasiassa jaksotetuista koroista ja lainanhoitokuluista.

Vuoden 2015 tappio oli -26,0 miljoonaa euroa (2014: -774,9 miljoonaa euroa) johtuen lähinnä jaksotetuista rahoituskuluista. Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (2014: -0,41 euroa).

Maksuvalmius
Yhtiön rahat ja pankkisaamiset 31.12.2015 olivat 4,7 miljoonaa euroa. (31.12.2014: 5,3 miljoonaa euroa).

Yhtiö rahoittaa tällä hetkellä päivittäistä toimintaansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluita sekä vuokraamalla tiettyjä koneita ja laitteistoja Terrafame Oy:lle (aiemmin Talvivaara Sotkamon konkurssipesän harjoittamaa liiketoimintaa).

Rahoitus
Vuonna 2015 Yhtiö on rahoittanut toimintansa täysin operatiivisella kassavirralla.

Oma pääoma
Talvivaara Sotkamon konkurssin seurauksena vuonna 2014 Yhtiö alaskirjasi kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamolta sekä omistamiensa Talvivaara Sotkamon osakkeiden arvon. Tämän seurauksena Yhtiön oma pääoma menetettiin, minkä Talvivaaran hallitus totesi ja ilmoitti kaupparekisteriin. Talvivaara tunnisti jo marraskuussa 2013 taloudellisen asemansa heikentymisen ja ryhtyi toimenpiteisiin asian korjaamiseksi hakeutuen yrityssaneeraukseen.

Saneerausohjelmaehdotukseen perustuvat varaukset ja muut erät
Vuoden 2014 tilinpäätöksessään Talvivaara kirjasi varauksena 203,4 miljoonan euron suuruisen potentiaalisen päättymiskorvauksen takausvastuun Nyrstarille. Takaus koskee tilannetta, jossa Nyrstarin ja Talvivaara Sotkamon välinen sinkin tuotevirtasopimus, jonka takaajana Yhtiö on ollut 1.4.2014 lähtien, päättyy ennenaikaisesti. Yhtiö kirjasi vuonna 2014 takausvastuun taseeseensa täysmääräisesti varauksena.

Yhtiö päätti jättää varauksen vuoden 2015 taseeseensa, vaikka sen tiedossa on seikkoja ja olosuhteita, jotka voivat johtaa varauksen purkamiseen tulevaisuudessa. Syyt varauksen mahdolliseen purkamiseen ovat kaksitahoiset:

Mikäli Talvivaara ja Terrafame Oy pääsisivät lopulliseen sopimukseen Yhtiön Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupasta, 203,4 miljoonan euron varaus poistuisi.

Talvivaara, Terrafame Group Oy, Terrafame Oy ja Winttal Oy allekirjoittivat Esisopimuksen, jossa sovitaan alustavasti Talvivaaran omistamien, Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupan keskeisistä ehdoista. Esisopimuksessa esitettyjen järjestelyjen avulla Talvivaara maksaisi Winttal Oy:lle 3,8 miljoonaa euroa lopullisena ja kertakaikkisena korvauksena Talvivaaraan kohdistuvista saatavista ja vastuista, jotka siirtyivät Winttal Oy:lle Nyrstarilta marraskuussa 2015. Sopimus on kuitenkin ehdollinen muun muassa sille, että Vaasan hallinto-oikeudesta saadaan myönteinen Nuasjärven purkuputkea koskeva päätös, mikä mahdollistaa Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei ole saatu Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivään 7.3.2016 mennessä. Lisätietoa Esisopimuksessa esitetyistä järjestelyistä löytyy kohdasta “Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.

Jos Esisopimus ei johda lopulliseen sopimukseen Talvivaara ja Terrafame-yhtiöiden välillä, Yhtiön takausvastuun kohtelu jää edelleen epäselväksi. Esimerkiksi vastuiden keskinäinen etuoikeusasema voi aiheuttaa sen, että takausvastuuta ei voida maksaa.

Lisätietoa potentiaalisesta päättymiskorvauksen takausvastuusta löytyy Yhtiön 2014 tilinpäätöksestä.

Lisäksi Yhtiö on antanut yrityskiinnityksen Talvivaara Sotkamon Finnveralta ottamien lainojen vakuudeksi. Lainojen kokonaissumma on 58,7 miljoonaa euroa (kertyneet korot mukaan lukien). Vastuun kokonaismäärä koostuu kahdesta osasta: 50,7 miljoonan euron suuruisesta omavelkaisesta takauksesta sekä 8,0 miljoonan euron suuruisesta, vierasvelkavakuutena annetusta yrityskiinnityksestä. Selvittäjän lopullisessa saneerausohjelmaehdotuksessa Yhtiön Finnveran hyväksi antamaan yrityskiinnitykseen perustuva vastuu on arvioitu 3,4 miljoonan euron suuruiseksi. Tämä vastuu perustuu Yrityssaneerauslain 3§:n 3 momenttiin, ja sitä käsitellään samalla tavoin kuin Yhtiön vakuusvelkoja. Koska Finnveran 8,0 miljoonan euron suuruinen vaade ei ole Yhtiön omaa velkaa, sitä ei ole huomioitu saneerausvelkana. Tämä vastuu on kuitenkin otettu huomioon laskettaessa vakuuksilla tai yrityskiinnityksellä turvatun velan määrää, ja sille tehdään suorituksia samoin perustein kuin Yhtiön muille vakuudella tai yrityskiinnityksellä turvatuille veloille. Sovelletusta raportointiperustasta johtuen (non-going concern) Yhtiö on kuitenkin kirjannut 8,0 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan velaksi Yhtiön taseeseen. Yrityssaneerausmenettelyn päättyessä se osa Finnveran lainaa, jota käsitellään vakuusvelkana (3,4 miljoonaa euroa) tulisi lopullisesti ja täysin suoritetuksi erotuksen ollessa vakuudetonta velkaa Yhtiön saneerausohjelman mukaisesti, ja sille tehtäisiin suoritus vahvistetun maksuohjelman mukaan.

Taseen ulkopuoliset ja ehdolliset vastuut
Talvivaara Sotkamo on kattanut suurimman osan nykyisessä ympäristöluvassa vaaditusta ympäristövakuudesta Atradius Credit Insurance NV:ltä (“Atradius”) otetulla takausvakuutuksella. Vakuutuksen määrä 31.12.2015 oli 31,9 miljoonaa euroa. Terrafame Oy:n korvattua Talvivaara Sotkamon takausvakuutuksen uudella ympäristövakuudella Atradius ilmoitti Yhtiölle, että alkuperäinen takausvakuutus ja siihen liittyvä vastasitoumus ovat päättyneet 21.1.2016. Lisätietoa löytyy kohdasta “Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.

Espoon käräjäoikeuden vahvistettua Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn Selvittäjän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti Yhtiö maksaa yhden prosentin Yhtiön vakuudettomien saneerausvelkojen kokonaismäärästä siltä osin kuin velkoja ei vaihdeta yhtiön osakkeiksi ja kokonaisuudessaan 7,5 miljoonaa euroa Yhtiön yrityskiinnityksillä turvatulle velalle. Vakuudettomille saneerausveloille tehtävän suorituksen tarkka määrä riippuu siitä, missä määrin kyseisiä velkoja on vaihdettu yhtiön osakkeiksi.

Varat
Yhtiön taseessa 31.12.2015 aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 4,7 miljoonaa euroa (31.12.2014: 5,0 miljoonaa euroa). Aineettomat omaisuuserät olivat 0,1 miljoonaa euroa (31.12.2014: 0,6 miljoonaa euroa).

Yrityssaneerausmenettely

Yhtiö ja Talvivaara Sotkamo hakeutuivat 15.11.2013 yrityssaneeraukseen jättämällä saneeraushakemukset Espoon käräjäoikeudelle. Espoon käräjäoikeus antoi päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta yhtiön osalta 29.11.2013 ja Talvivaara Sotkamon osalta 17.12.2013. Espoon käräjäoikeus nimitti sekä Yhtiön että Talvivaara Sotkamon yrityssaneerausmenettelyjen Selvittäjäksi asianajaja Pekka Jaatisen asianajotoimisto Castrèn & Snellman Oy:stä. Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993, myöhempine muutoksineen) mukaisessa yrityssaneerausmenettelyssä voidaan organisoida ja järjestellä sekä yhtiön liiketoimintaa että sen velkoja. Tällaisen saneerausmenettelyn tuloksena Yhtiö voi joko jatkaa toimintaansa tai saneerauksen epäonnistuessa hakeutua konkurssiin.

Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyyn määrätty Selvittäjä jätti lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen 13.3.2015. Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 513 miljoonaa euroa, joista etuoikeudettomien saneerausvelkojen osuus on noin 508 miljoonaa euroa. Tämä määrä ei sisällä viimesijaista velkaa. Yhtiöllä on lisäksi noin 8 miljoonaa euroa vierasvelkavakuuden antamiseen liittyvää vastuuta. Selvittäjä esitti, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 99 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 1 prosentti tällaisesta velasta. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa ei leikattaisi, eikä viimesijaisille veloille tehtäisi suorituksia. Ohjelmaehdotus ei sisällä velvoitetta lisäsuoritusten tekemiseen.

Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen edellytti muun muassa riittävän suurta velkojien tukea. Velkojien äänestysmenettely päättyi 6.5.2015 ja Selvittäjä toimitti äänestysselvityksen äänestyksen lopputuloksesta Espoon käräjäoikeudelle 25.5.2015. Selvittäjän saneerausohjelmaehdotusta kannatti noin 97,5 prosenttia äänestykseen osallistuneista velkojista vakuudettomien velkojien ryhmässä. Kaiken kaikkiaan velkojat, joiden saatavat edustavat yli 53 prosenttia kaikista äänestyksessä huomioon otettavista tunnetuista veloista, äänesti ohjelmaehdotuksen hyväksymisen puolesta. Näin ollen yrityssaneerauslaissa määritellyt, ohjelmaehdotuksen vahvistamisen edellytykseksi asetetut velkojien puoltavien äänien vähimmäismäärät saavutettiin.

Yhtiön 25.6.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 4.500.000.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen etuoikeudettomien saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Tämä päätös on yksi erityisehdoista, jotka ovat edellytyksenä saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ja voimaantulolle.

Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo edellyttää lisäksi useiden muiden muun muassa Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitusjärjestelyihin liittyvien edellytysten täyttymistä.

Raportointiperusta

Talvivaaran tilinpäätös tilikaudelta 2015 ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valmistelun perustana on, että Yhtiön toiminta saattaa loppua lähitulevaisuudessa. Tämä on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa. Niin ikään näkyvyys Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin on rajoittunut.

Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuun saattamisesta, joka edellyttää, että:

Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja
Espoon käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön velkojen uudelleenjärjestelyn Selvittäjän lopullisen, 13.3.2015 päivätyn saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti.

Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä 7.3.2016 ei ole varmuutta siitä, että kaikki asetetut vaatimukset voidaan täyttää annetussa määräajassa.

Liiketoiminnan kehitysprojektit

Vuosina 2011 – 2012 Talvivaara hankki noin 60 megawatin teho-osuutta vastaavan osuuden Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeessa. Yhtiön käynnissä olevan yrityssaneerausmenettelyn vuoksi Talvivaara ei nykytilanteessa voi investoida lisää hankkeeseen, eikä siten ole voinut sitoutua hankkeen jatkorahoitukseen.

Riidat ja oikeudenkäynnit

Talvivaaran tiedottamiskäytäntöjä koskeva esitutkinta
Huhtikuussa 2015 Talvivaara vahvisti, että joitain sen entisiä ja nykyisiä johdon jäseniä on kuultu Yhtiön tiedottamiskäytäntöjä koskevan esitutkinnan yhteydessä. Helmikuussa 2016 poliisi päätti esitutkinnan ja siirsi tapauksen syyteharkintaan. Yhtiö on jo aiemmin käynyt tiedottamiskäytäntöjään laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa eikä näe mitään perustetta syytteiden nostamiselle asiassa.

Väitetty sisäpiiritiedon väärinkäyttäminen
Yhtiö sai 20.10.2015 tiedon, että sen johtoryhmän jäsentä vastaan on nostettu syyte Helsingin käräjäoikeudessa sisäpiiritiedon väärinkäyttämistä koskevassa asiassa. Yhtiö ei ole asiassa osapuolena. Yhtiön näkemyksen mukaan syytteen nostamisella ei ole vaikutusta Yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan tai mainitun johtoryhmän jäsenen työskentelyyn Yhtiön palveluksessa.

Kipsisakka-altaan vuodot ja vesipäästöt
Sotkamon kaivoksella tapahtuneisiin kipsisakka-altaan vuotoihin ja vesistöpäästöihin liittyvän rikosoikeudenkäynnin pääkäsittely, jossa syyttäjä on nostanut syytteet neljää Talvivaaran johtoon kuuluvaa henkilöä vastaan, joiden joukossa ovat toimitusjohtaja Pekka Perä sekä entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, päättyi 1.10.2015. Käräjäoikeuden päätöstä odotetaan keväällä 2016.

Takaisinsaantivaatimus Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä
Yhtiö vastaanotti 21.10.2015 noin 700.000 euron suuruisen takaisinsaantivaatimuksen Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä. Vaatimus koskee Yhtiölle marraskuun alussa 2014 suoritettuja maksuja. Konkurssipesä on pyytänyt Yhtiötä joko maksamaan vaaditun summan tai esittämään perusteet sille, miksi suoritusten ei katsottaisi kuuluvan takaisinsaannin piiriin. Vaikka Yhtiö riitautti vaatimuksen, asia sovittiin konkurssipesän ja Yhtiön kesken joulukuussa 2015.

Riskien hallinta ja tärkeimmät riskit

Talvivaaran riskeihin lyhyellä aikavälillä sisältyvät erityisesti sellaiset riskit, jotka liittyvät sen meneillään oleviin neuvotteluihin Terrafame-konsernin yhtiöiden kanssa, yrityssaneerausprosessiin, rahoitukseen sekä sen varojen riittävyyteen Yhtiön tosiasiallisten ja potentiaalisten velvoitteiden hoitamiseksi:

Jos riittävää rahoituksen kokonaisratkaisua Talvivaaran liiketoiminnan jatkumiseksi ei saavuteta, Talvivaaran saneerausohjelmaa ei ehkä vahvisteta, jolloin osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä
Talvivaaralle ehdotetun saneerausohjelman toteutuksen ehtona on muun muassa, että Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden ja saneerausvelkojen suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen. Vaikka Yhtiön ja Terrafame-konsernin allekirjoittaman ei-sitovan Esisopimuksen tarkoittaman kokonaisjärjestelyn toteutuminen varmistaisi tai merkittävästi edesauttaisi tämän tavoitteen saavuttamisessa, Yhtiön vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä 7.3.2016 ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö ja Terrafame-konserni saavat järjestelyt päätökseen tai että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki saneerausohjelman voimaansaattamisen ehdoksi asetetut vaatimukset määräajassa. Jos saneerausohjelmaa ei hyväksytä, Yhtiö voi joutua hakeutumaan konkurssiin ja sen johdosta osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Lisäksi, Esisopimuksen tarkoittaman kokonaisjärjestelyjen toteutumisen seurauksena Talvivaaran takausvastuut liittyen Talvivaara Sotkamon Sinkin tuotevirtasopimuksen ja tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimuksen mukaisiin velvoitteisiin lakkaisivat täysin ja lopullisesti. Esisopimuksen tarkoittamien kokonaisjärjestelyjen toteutumisen epäonnistuessa takausvastuut jäisivät voimaan, millä olisi merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia tarvittavaa uutta rahoitusta Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen voimaansaattamisen ehtojen täyttämiseksi.

Yhtiön takaaman 12,8 miljoonan euron lainasaatavan haltijan maksuvaatimus voisi johtaa Yhtiön konkurssiin
Talvivaara Sotkamo on nostanut Nyrstarilta 12,8 miljoonaa euroa lainaa (korot lokakuun 2014 loppuun asti mukaan lukien) 1.4.2014 allekirjoitetun laina- ja tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimuksen mukaisesti. Sopimuksen osapuolia ovat Talvivaara, Talvivaara Sotkamo ja Nyrstar. Talvivaara Sotkamon konkurssin johdosta Nyrstarilla on oikeus vaatia myönnetyn lainan tai sen osan sekä lainalle kertyneen koron välitöntä takaisin maksamista lainan takaajana olevalta Talvivaaralta. Jos saatavan nykyinen omistaja Winttal Oy vaatisi Yhtiön takaaman 12,8 miljoonan euron lainan takaisinmaksua Yhtiöltä, Yhtiöllä ei ehkä olisi riittäviä rahavaroja tai muuta saatavissa olevaa rahoitusta lainan maksamiseksi, mikä voisi johtaa siihen, että Yhtiö joutuisi hakeutumaan konkurssiin ja sen johdosta osakkeenomistajat ja velkojat saattaisivat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Jos Talvivaaran yrityssaneerausmenettely ei toteudu suunnitellusti, osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä
Vaikka Yhtiön hallitus uskoo, että yrityssaneeraus on Talvivaaralle soveltuva vaihtoehto, ei ole mitään takeita siitä, että Yhtiölle ehdotettu saneerausohjelma vahvistetaan tai saadaan onnistuneesti toteutetuksi. Yrityssaneeraus voi päättyä ennenaikaisesti useasta syystä, muun muassa saneerausohjelman loppuun saattamiseen ja täytäntöönpanoon riittämättömien varojen vuoksi, Talvivaaran taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavien olosuhteiden muutoksen seurauksena, tai sen vuoksi, että Yhtiö saa sen kuluihin nähden riittämättömät tulot Terrafame Oy:lle myytävistä palveluista. Jos yrityssaneeraus epäonnistuu edellä mainituista tai muista syistä, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Sen seurauksena osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Talvivaaran saneerausohjelmaan sisältyvä velkojen konvertointimahdollisuus ja/tai uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattavat johtaa Yhtiön nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen
Talvivaaran saneerausohjelmaan sisältyvä velkojen konvertointimahdollisuus ja/tai uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattavat johtaa nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen. Laimentumisen määrä riippuu siitä, kuinka paljon etuoikeudettomia saneerausvelkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi osakekohtaisella vaihtosuhteella EUR 0,1144 sekä siitä, mikä on mahdollisen uuden oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa sovellettava merkintähinta sekä kerättävien varojen määrä.

Siinä tapauksessa, että Talvivaara hankkii vähemmistöosuuden Terrafame Oy:stä, Sotkamon kaivos ei välttämättä pysty voittamaan kaikkia kaivoksen toimintaan, ympäristöasioihin ja muihin seikkoihin liittyviä haasteita ja osakkeenomistajat saattavat lopulta menettää koko sijoituksensa Yhtiössä

Talvivaara on kohdannut monenlaisia haasteita vuosina 2008 ja 2009 tapahtuneen kaivostoiminnan käynnistämisen jälkeen. Näihin haasteisiin lukeutuvat muun muassa kaivoksen tuotantoon liittyvät operatiiviset haasteet, ympäristöasiat sekä oikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt koskien Talvivaara Sotkamoa ja tiettyjä Talvivaaran ja Terrafame Oy:n johdon jäseniä. Ei myöskään ole olemassa mitään varmuutta siitä, että Sotkamon kaivokselle saatavilla mahdollisesti oleva rahoitus olisi riittävä kaivoksen tuotannon ylösajamiseksi tai että tuotanto kääntyisi ikinä kannattavaksi. Näin ollen vaikka Talvivaara onnistuisi hankkimaan riittävän rahoituksen osallistuakseen Talvivaara Sotkamon kaivostoimintojen hankintaan ja vaikka Talvivaaran saneerausohjelma toteutettaisiin, osakkeenomistajat ja velkojat voivat lopulta menettää koko sijoituksensa Yhtiössä, siinä tapauksessa että Sotkamon kaivostoiminta on ainoa tai merkittävä osa Yhtiön tulevaisuuden liiketoimintaa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä ja palkitseminen
Talvivaaran henkilöstömäärä laski hieman edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2015 lopussa 39 (2014: 53). Vuoden 2015 lopussa 59 prosenttia (2014: 49 prosenttia) Talvivaaran työntekijöistä oli miehiä ja 41 prosenttia naisia (2014: 51 prosenttia). Talvivaaran työntekijöiden keski-ikä on 40,2 vuotta (2014: 40,5 vuotta).

Talvivaaran henkilöstö muodostaa asiantuntijaorganisaation, jonka avainosaamiseen kuuluvat esimerkiksi analyysilaboratoriopalvelut, biokasaliuotus ja muut tuotantoprosessit, hankintatoimi, ympäristöturvallisuus, riskien hallinta ja viestintä. Organisaatio on aiemmin tuottanut toiminnan kannalta kriittisiä palveluja Talvivaara Sotkamolle ja jatkaa samojen palvelujen tuottamista Terrafame Oy:lle, joka tällä hetkellä operoi Sotkamon kaivosta.

Talvivaaran työntekijöiden palkat perustuvat toimialan työehtosopimuksiin. Avainhenkilöiden kokonaispalkka on perinteisesti koostunut peruspalkasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, jotka ovat perustuneet vuosibonuksiin, osakeoptio-ohjelmiin ja muihin osakepohjaisiin kannustinohjelmiin. Yhtiötä ympäröivistä poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Yhtiöllä ei tällä hetkellä kuitenkaan ole käytössä lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinohjelmia.

Muutoksia Yhtiön johdossa
Talous- ja rahoitusjohtaja Saila Miettinen-Lähteen jätettyä Yhtiön 1.2.2015 talousosasto on raportoinut varatoimitusjohtaja Pekka Erkinheimolle.

Henkilöstöjohtaja Maija Kaski erosi tehtävästään 17.6.2015 jatkaakseen uraansa Yhtiön ulkopuolella. Kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen erosi tehtävästään 17.8.2015.

Hallinnointiperiaatteet

Talvivaara julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.talvivaara.com 21.3.2016 alkavalla viikolla. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ei ole osa hallituksen toimintakertomusta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.6.2015 Espoossa. Kaikki yhtiökokouskutsun asialistalla olleet päätösehdotukset hyväksyttiin sellaisinaan lukuun ottamatta nimitystoimikunnan ehdotuksia hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä, joita täydennettiin siten, että Kari Järvinen valittiin hallitukseen uudeksi jäseneksi. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:

Osinkoa ei makseta tilivuodelta 2014;Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja: EUR 84.000/vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi. Hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Työsuhteessa olevien hallituksen jäsenten palkkio sisältyy heidän peruspalkkaansa, eikä sitä makseta erikseen.Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Järvinen, Pekka Perä, Stuart Murray ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Järvinen;Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan ja tilintarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy;Päätettiin kahden kolmasosan enemmistöllä valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 4.500.000.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Osakkeiden merkintähinta on 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen mahdollisine korkoineen ja kuluineen. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka.

Hallitus valitsi 25.6.2015 pitämässään perustamiskokouksessa uudelleen Tapani Järvisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Talvivaaran osakkeiden kokonaismäärä kasvoi 30.12.2015 2 035 396 osakkeella 2 098 817 876:een vuoden 2010 vaihtovelkakirjan osakkeiksi vaihtamisen seurauksena. Velkakirjoja vaihdettiin osakkeiksi kaiken kaikkiaan 4 600 000 euron arvosta. Lisäksi vuoden 2015 loppuun mennessä Talvivaara vastaanotti vaihtoilmoituksia, joiden perustella velkakirjoja vaihdettiin kaikkiaan 21 100 000 euron arvosta yhteensä 9 336 276 uudeksi Talvivaaran osakkeeksi. Nämä uudet Talvivaaran osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 14.1.2016.

Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon rekisteröityjen osakkeiden määrä oli 31.12.2015 yhteensä 2 098 817 876. Kun otetaan huomioon 16.12.2010 merkittäväksi tarjotun 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan vaikutus, Yhtiön koko valtuutettu osakemäärä oli 2 195 543 540.

Seuraavat osakkaat omistivat 31.12.2015 yli viisi prosenttia Talvivaaran osakkeista ja äänioikeudesta Solidium Oy (15,2 %) ja Pekka Perä (5,9 %). Talvivaara omisti 9,2 % Yhtiön osakkeista. Yhtiön hallussa olevat osakkeet eivät tuota äänioikeutta.

Yhtiön hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2015 192 883 000. Määrä koostuu 190 615 000 Yhtiön uudesta vastikkeettomasta omasta osakkeesta vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, sekä 2 268 000 osakkeesta, jotka olivat aiemmin Talvivaara Management Oy:llä. Yhtiö purki Talvivaara Management Oy:n kautta toteutetun osakeomistusjärjestelmän joulukuussa 2014 siten että Yhtiö osti kaikki Talvivaara Management Oy:n osakkeet nimelliseen hintaan omistusjärjestelyyn osallistuneilta. Talvivaara Management Oy asetettiin selvitystilaan joulukuussa 2014 yhdessä muiden toimimattomien tytäryhtiöiden kanssa ja purettiin kesäkuussa 2015.

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Talvivaara konsernin avainhenkilöille annettujen optioiden 2007A, 2007B ja 2007C merkintäajat päättyivät 31.3.2012, 31.3.2013 ja 31.3.2014. Liikkeeseen laskettuja 2007 optioita ei ollut 31.12.2015.

Merkintäajan alkamiselle määritellyt kriteerit Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja henkilöstölle myönnetyille optio-oikeuksille 2011A, 2011B ja 2011C eivät täyttyneet ja optio-ohjelmat raukesivat vuosien 2012, 2013 ja 2014 lopussa. Liikkeeseen laskettuja 2011 optioita ei ollut 31.12.2015.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Atradiuksen antaman takausvakuutuksen vastasitoumuksen päättyminen
Talvivaara Sotkamo kattoi suurimman osan nykyisessä ympäristöluvassa vaaditusta ympäristövakuudesta Atradiukselta otetulla takausvakuutuksella. Vakuutuksen määrä oli 31.12.2015 31,9 miljoonaa euroa. Mikäli Talvivaara Sotkamo ei vastaisi kaivoksen jätealueiden (kipsisakka-altaat, kasa-alueet) ennallistamisen kustannuksista, niistä vastaisi ensi kädessä Atradius mutta Talvivaaran antaman vastasitoumuksen nojalla Atradius tulisi kuitenkin lopulta perimään kustannukset takaisin Yhtiöltä. Terrafame Oy:n korvattua Talvivaara Sotkamon takausvakuutuksen uudella ympäristövakuudella 21.1.2016 Atradius kuitenkin ilmoitti Yhtiölle, että alkuperäinen takausvakuutus ja siihen liittyvä vastasitoumus ovat päättyneet 21.1.2016 ja että edunsaajalla Kainuun ELY-keskuksella tai Atradiuksella ei ole mitään takausvakuutukseen tai Yhtiön antamaan vastasitoumukseen kohdistuvia vaatimuksia Talvivaara Sotkamolle tai Yhtiölle.

Tästä johtuen Yhtiön antama vastasitoumus poistetaan täysmääräisesti yhtiön saneerausveloista, eikä sille tulla tekemään mitään maksusuorituksia vahvistetun maksuohjelman puitteissa.

Esisopimus Yhtiön kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien myymisestä Terrafame-konsernille
Talvivaaran, Terrafame Group Oy, ja sen tytäryhtiöt Terrafame Oy ja Winttal Oy allekirjoittivat 27.1.2016 Esisopimuksen, jossa sovitaan alustavasti Talvivaaran omistamien, Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupan keskeisistä ehdoista. Myytäviin omaisuuseriin kuuluvat muun muassa Sotkamon kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorioliiketoiminta sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus.

Esisopimuksessa on sovittu, että omaisuuseriä koskeva järjestely koostuisi kahdesta eri vaiheesta. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Terrafame Oy ostaa Talvivaaralta kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittavan laboratorioliiketoiminnan sekä Sotkamon kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeuden. Laboratorion henkilöstö siirtyy Terrafame Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Lisäksi ensimmäisen vaiheen yhteydessä sovitaan kaivoksella toimivien Talvivaaran avainhenkilöiden mahdollisuudesta siirtyä Terrafame Oy:n palvelukseen. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Terrafame Oy maksaa Talvivaaralle kauppahintana 3,8 miljoonaa euroa.

Järjestelyn toisen vaiheen toteutuessa Terrafame Oy ostaa Talvivaaralta kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittavan kalkkilaitoksen. Terrafame Oy maksaa kalkkilaitoksesta Talvivaaralle kauppahintana 12,5 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä Talvivaara maksaa Winttal Oy:lle 3,8 miljoonaa euroa lopullisena ja kertakaikkisena korvauksena Talvivaaraan kohdistuvista saatavista ja vastuista, jotka siirtyivät Winttal Oy:lle Nyrstarilta marraskuussa 2015. Nämä saatavat ja vastuut käsittävät noin 12,8 miljoonan euron suuruisen Talvivaaran takausvastuun liittyen laina- ja tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen ja noin 203,4 miljoonan euron suuruisen Tuotevirtasopimuksen päättymiskorvauksen takausvastuun, jotka näin ollen lakkaavat kokonaisuudessaan järjestelyn toteutuessa.

Lisäksi osana kokonaisjärjestelyä Terrafame Group Oy hankkii omistukseensa Talvivaaraan kohdistuvat, tiettyjen liikepankkien ja Finnvera Oyj:n saatavat, nimellisarvoltaan yhteensä noin 129,6 miljoonaa euroa. Talvivaaran yrityssaneerausohjelmaehdotuksen mukaan nämä saatavat ovat saneerausvelkaa, joille maksetaan yrityskiinnityksen perusteella 7,5 miljoonaa euroa sekä vakuudettomalle osuudelle noin 1,2 miljoonaa euroa. Järjestelyn toisen vaiheen toteutuessa Talvivaara suorittaa edellä mainituista liikepankkien ja Finnveran Oyj:n siirtämistä saatavista Terrafame Group Oy:lle lopullisen yrityssaneerausohjelman mukaisesti yhteensä 8,7 miljoonaa euroa.

Kokonaiskauppahinnan sekä Talvivaaran Terrafame-yhtiöille kaikkien edellä mainittujen saatavien lopullisena ja kertakaikkisena korvauksena maksettavien suoritusten erotus on siten 3,8 miljoonaa euroa, jonka Terrafame-yhtiöt maksaa Talvivaaralle nettomääräisenä kauppahintana kaikista siirtyvistä omaisuuseristä.

Tämä solmittu Esisopimus on tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta oikeudellisesti sitomaton ja ehdollinen sille, että järjestelyä koskevat yksityiskohtaiset sopimukset neuvotellaan loppuun ja hyväksytään kaikkien osapuolten toimesta viimeistään 3.2.2016 tai muuna osapuolten yhteisesti sopimana päivänä, jolloin myös järjestelyn ensimmäinen vaihe toteutuisi lopullisesti. Järjestelyn toinen vaihe on lisäksi ehdollinen muun muassa Talvivaaran yhtiökokouksen hyväksynnälle ja Talvivaaran yrityssaneerausohjelman vahvistamiselle, tavoitteellisesti 30.4.2016 mennessä. Sopimusjärjestelyn toteutuminen on kokonaisuudessaan ehdollinen sille, että Vaasan hallinto-oikeudesta lähiaikoina annettavaksi odotettu Nuasjärven purkuputkea koskeva päätös mahdollistaa Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisen.

Esisopimuksen tarkoittaman kokonaisjärjestelyn toteutuessa Terrafame Oy:lle siirtyisivät kaikki merkittävät Talvivaaran kassavirtaa nykytilanteessa tuottavat omaisuuserät. Samalla kuitenkin järjestelyn toteutuminen mahdollistaisi Talvivaaran saneerausmenettelyn loppuun saattamisen ja saneerausohjelma-ehdotuksen mukaisten maksusuoritusten suorittamisen velkojille sekä edesauttaisi olemassa olevien ja mahdollisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Järjestelyiden yhteydessä Terrafame-yhtiöt sitoutuvat hyväksymään Talvivaaran saneerausohjelmaehdotuksessa ehdotetut velkojen leikkaukset sekä olemaan valittamatta saneerausohjelman vahvistavasta käräjäoikeuden päätöksestä.

Esisopimuksessa asetetun määräajan jatkaminen
Koska Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei 3.2.2016 mennessä saatu, osapuolet sopivat 3.2.2016, että yksityiskohtaisten sopimusten neuvottelemisen ja hyväksymisen määräaikaa jatketaan kunnes hallinto-oikeus antaa päätöksensä.

Lyhyen aikavälin näkymät

Talvivaaran toiminnallisiin näkymiin vaikuttaa merkittävästi Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn onnistunut loppuunsaattaminen sekä tarvittavista järjestelyistä meneillään olevien neuvotteluiden onnistunut loppuunsaattaminen, ajoitus ja laajuus. Vaikka selvittäjän lopullinen saneerausohjelmaehdotus antaa Yhtiölle kohtuullisen paljon aikaa saneerausohjelmassa asetettujen ohjelman voimaantulon edellytysten täyttämiseen, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki edellytykset annetussa määräajassa.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilivuodelta 2015 ja että katsauskauden tappio kirjataan Yhtiön taseen voitto/tappio -tilille.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Hallitus

TASE
(kaikki luvut EUR)Tilintar-
kastettu
31.12.2015
Tilintar-
kastettu
31.12.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 692 782 5 010 758
Aineettomat hyödykkeet 94 547 554 887
Muut osakkeet 0 0
Muut saamiset 27 640 31 094
Pitkäaikaiset varat yhteensä4 814 9705 596 738
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 37 850 284 466
Muut saamiset 188 138 35 336
Rahavarat 4 662 572 5 346 381
4 888 5595 666 183
VARAT YHTEENSÄ9 703 52911 262 921
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 80 000 80 000
Ylikurssirahasto 8 085 842 8 085 842
Muut rahastot 797 348 200 771 648 200
Kertyneet tappiot -1 535 766 741 -1 509 757 176
Oma pääoma yhteensä-730 252 700-729 943 134
Lyhytaikainen vieras pääoma
Varaukset 203 444 456 203 444 456
Lainat 477 845 205 500 720 066
Ostovelat 2 723 003 2 759 678
Muut velat 55 943 564 34 281 855
Vieras pääoma yhteensä739 956 228741 206 055
OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHTEENSÄ
9 703 52911 262 921
TULOSLASKELMA
(kaikki luvut EUR)Tilintar-
kastettu
2015
Tilintar-
kastettu
2014
Liiketoiminnan muut tuotot6 702 48012 339 864
Materiaalit ja palvelut -257 536 -305 207
Henkilöstökulut -3 807 345 -5 316 937
Poistot -971 024 -996 610
Arvonalentumistappiot sijoituksista 421 333 -470 596 157
Liiketoiminnan muut kulut -2 267 625 -232 984 659
Liikevoitto/-tappio-179 717-702 649 108
Rahoitustuotot 12 841 37 492 941
Rahoituskulut -25 842 689 -109 742 838
Rahoituskulut (netto)-25 829 848-72 249 897
Voitto/tappio ennen veroja-26 009 565-774 899 005
Tuloverot 0 -181
KAUDEN VOITTO/TAPPIO-26 009 565-774 899 185
Yhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos,
(€/osake)20152014
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu -0,01 -0,41
RAHOITUSLASKELMA
EURTilintar-
kastettu
2015
Tilintar-
kastettu
2014
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto/tappio -26 009 565 -774 899 185
Oikaisut
Verot 0 181
Suunnitelman mukaiset poistot 971 024 996 610
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 215 257 229 395 770
Arvonalentumistappiot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 0 3 113 402
Arvonalentumistappiot muista käyttöomaisuushyödykkeistä -421 333 472 272 157
Rahoitustuotot -12 841 -37 492 941
Rahoituskulut 25 842 689 109 742 838
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta585 2303 128 831
Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennys (+)/lisäys (-) 98 898 344 830
Ostovelkojen ja muiden velkojen vähennys (-)/lisäys (+) -1 287 347 179 970
Käyttöpääoman muutos -1 188 449 524 801
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -603 219 3 653 632
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -91 801 -1 078 564
Saadut korot liiketoiminnasta 11 211 328 170
Liiketoiminnan nettorahavirta-683 8092 903 237
Investointien rahavirrat
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta 0 -9 439
Muiden osakkeiden hankinta 0 -279 702
Sijoitukset 0 -1 965 381
Investointien nettorahavirta0-2 254 522
Rahoituksen rahavirrat
Rahoituksen nettorahavirta00
Käteisvarojen nettovähennys (-)/ lisäys (+)-683 809648 715
Käteisvarat tilikauden alussa 5 346 381 4 697 666
Käteisvarat tilikauden lopussa4 662 5725 346 381
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
EUROsake-
pää-
oma
Osake-
anti
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
tappiot
Yht.
31.12.2014 80 000 8 085 842 771 648
200
-1 509 757
176
-729
943 134
Vaihtovelkakirjalainojen
konvertointi
25 700
000
25 700
000
Tilikauden voitto
tai-tappio (-)
-26
009 565
-26 009
565
31.12.2015 80 000 8 085 842 797 348
200
-1 535 766
741
-730 252
700

LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet ja toiminnan jatkuvuus

Yhtiön vuoden 2015 tilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi yhtiön osalta 29.11.2013 sekä IAS 1.25:n ja IAS 1.26:n vaatimukset esittämistavasta muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen perusteella. Yhtiön tilinpäätös 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu perustuen muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen. Laadintaperiaatteena on, että Yhtiön toiminta saattaa loppua lähitulevaisuudessa.

Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin.

Talvivaara rahoittaa tällä hetkellä päivittäistä toimintaansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluita sekä vuokraamalla tiettyjä keskeisiä koneita ja laitteita Terrafame Oy:lle. Nämä sopimusjärjestelyt ovat auttaneet Yhtiötä suoriutumaan kaikista uusista velvoitteistaan niiden erääntyessä.

Yhtiön varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja on muutettu vuoden 2015 tilinpäätöksessä valitun raportointiperustan johdosta, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan lopettamiskustannuksista.

Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuun saattamisesta, joka edellyttää, että:
(i) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja
(ii) Espoon käräjäoikeus vahvistaa Yhtiön velkojen uudelleenjärjestelyn Selvittäjän lopullisen, 13.3.2015 päivätyn saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti.

Yhtiön tilinpäätöksen hyväksymispäivänä 7.3.2016 ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö voi täyttää kaikki asetetut vaatimukset annetussa määräajassa. Lisätietoja löytyy liitetietojen kohdasta 2 alla ja Yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksestä.

Kuvainnollinen laskelma yrityssaneerausohjelman hyväksynnän ja Esisopimuksen toteutumisen jälkeisestä tilanteesta

Jos saneerausohjelmaehdotus hyväksytään Selvittäjän esittämässä muodossa, oman pääoman tilanteesta voidaan esittää seuraava kuvainnollinen laskelma. Laskelmassa ei oteta huomioon toiminnan jatkuvuuteen perustuvaan raportointiin palaamisesta seuraavaa Yhtiön jäljelle jäävien omaisuuserien mahdollista uudelleenarvostusta.

On huomattava, että tämä laskelma on kuvainnollinen ja sen tarkoituksena on antaa ainoastaan indikaatio taseesta tilanteessa, jossa saneerausohjelmaehdotus hyväksyttäisiin Selvittäjän esittämässä muodossa ja Esisopimuksen mukaiset järjestelyt toteutuisivat. Kaikki laskelmassa esitetyt luvut voivat muuttua.

Muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuva IFRS-tase 31.12.2015
Saneerausohjelman mukaiset taseeseen kirjatut velat (sisältäen kaikki kertyneet korot)
Kuvaannollinen tase saneeraus-ohjelman hyväksymisen jälkeen
Esiopimuksen toteutuminen, Nyrstarin velan ja saneerausvelkojen suorittaminen
Kuvainnollinen tase 31.12.2015 esisopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen sekä saneerausohjelman toteuttamisen jälkeen
Palautus jos kaikki saneerausvelat vaihdetaan osakkeiksi
Kuvainnollinen tase 31.12.2015, mikäli kaikki velat vaihdetaan osakkeiksi
Kaikki summat
EUR ‘000 VARAT
A.B.C.D.EFG.
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
4 693 0 4 693 -4 672 21 0 21
Aineettomat
hyödykkeet
95 0 95 0 95 0 95
Muut saamiset 28 0 28 0 28 0 28
Lyhytaikaiset varat 0 0 0
Myyntisaamiset 38 0 38 0 38 0 38
Muut saamiset 188 0 188 0 188 0 188
Rahavarat 4 663 0 4 663 -87 4 576 3 866 8 442
VARAT YHT.9 704 09 704 -4 7594 945 3 8668 811
OMA PÄÄOMA
JA VELAT
Osakepääoma 80 0 80 0 80 0 80
Ylikurssirahasto 8 086 0 8 086 0 8 086 0 8 086
Kertyneet tappiot -738 419 500 510 -237
908
232 394 -5 514 3 866 -1 648
OMA PÄÄOMA
Yht.
-730 253 500 510-229
743
232 3942 652 3 8666 518
Lyhytaikainen
vieras pääoma
Varaukset 203 444 0 203 444 -203 444 0 0 0
Lainat 477 845 -444 246 33 599 -33 599 0 0 0
Ostovelat 2 723 -2 052 671 0 671 0 671
Muut velat 55 944 -54 212 1 731 -109 1 622 0 1 622
VELAT YHT.739 956 -500 510239 446 -237 1522 293 02 293
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHT.
9 704 09 704 -4 7594 945 3 8668 811
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
(kaikki luvut EUR)RakennuksetKoneet
ja
laitteet
Keskeneräiset
omat
työt
Yhteensä
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2014 11 899 045 19 837 595 31 736 640
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2014 11 899 045 19 837 595 0 31 736 640
Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 1.1.2014
8 521 159 14 265 990 22 787 149
Tilikauden poistot 292 173 560 847 853 020
Arvonalentumistappiot 3 085 712 3 085 712
Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 31.12.2014
11 899 045 14 826 837 26 725 882
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 3 377 885 5 571 605 0 8 949 490
Kirjanpitoarvo 31.12.201405 010 75805 010 758
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2015 11 899 045 19 837 595 31 736 640
Lisäykset 266 843 266 843
Vähennykset -3 463 -3 463
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2015 11 899 045 20 100 975 0 32 000 020
Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 1.1.2015
11 899 045 14 826 837 26 725 882
Tilikauden poistot 581 356 581 356
Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot
31.12.2015 11 899 045 15 408 193 27 307 238
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 0 5 010 758 0 5 010 758
Kirjanpitoarvo 31.12.201504 692 78204 692 782
Lainat ja pääomalainat
EUR31.12.1531.12.14
Saneerausvelkapääomat 427 500 000 453 754 499
Saneerausvelkoihin liittyvät korkovelat 16 510 880 18 567 844
Saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen
kertynyt saneerausvelkojen korko
12 822 068 7 465 075
Muut menettelyn aikaiset velat 21 012 257 20 932 648
477 845 205500 720 066

31.12.2015 Yhtiöllä oli lainoja yhteensä 477,8 miljoonaa euroa (2014: 500,7 miljoonaa euroa). Näiden lainojen sopimuksen mukainen maturiteetti jakautui vuosien 2014 ja 2018 väliselle ajalle. Yhtiön saneerausmenettelyyn hakeutumisen seurauksena tapahtuneiden lainaehtojen rikkomisen ja lainojen eräännyttämisperusteiden (event of default) syntymisen johdosta, Yhtiö on luokitellut kaikki sen pitkäaikaiset velkansa lyhytaikaisiksi.

Saneerausohjelmaehdotuksen vuoksi kirjatut korkokulut muuttuvat olennaisesti, jos saneerausohjelmaehdotus hyväksytään. Yhtiö on jaksottanut korkoja taseeseen kaikille veloille huolimatta siitä, että kaikkien korkojen kertyminen päättyi, kun saneerausmenettely käynnistyi.

Muut velat sisältävän Winttal Oy:n 12,8 miljoonan euron lainasaatavan ja Finnveran 8,2 miljoonan euron lainasaatavan.

Yhtiön arvion mukaan lainojen ja pääomalainojen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa. Yhtiön lainat ovat euromääräisiä.

Kaikki yllä olevassa taulukossa esitetyt lainat ja pääomalainat muita menettelyn aikaisia velkoja lukuun ottamatta ovat saneerausvelkoja, joita mahdollisesti järjestellään osana saneerausohjelmaa. Vakuudellisia lainoja, jotka koostuvat luottolimiitistä ja investointi- ja käyttöpääomalainasta, voidaan järjestellä vain jos ja siltä osin kuin niistä annetut vakuudet eivät kata niiden nimellisarvoa.

Kaikki saneerausvelkoja koskevat määrät voivat muuttua Yhtiön tilinpäätöksen laatimishetken jälkeen ja ne vahvistuvat, kun lopullinen saneerausohjelma vahvistetaan. Lainojen yhteismäärä muodostuu seuraavasti:

Vuonna 2015 erääntyvä vakuudeton senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina

Yhtiö laski joulukuussa 2010 liikkeeseen 225,0 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman senioristatuksisen vaihtovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2015. Velkakirjat ovat vaihdettavissa 98 617 935 täysin maksettuun yhtiön osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainan korko on 4,00 % ja kokonaistuotto- % 6,50, ja velkakirjat lunastetaan eräpäivänä 114,5 prosentilla niiden nimellisarvosta. Velkakirjat ovat vaihdettavissa Talvivaaran osakkeisiin tammikuussa 2011 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella. Yhtiökokouksessa päätettiin vaihtovelkakirjoihin liittyvistä erityisistä oikeuksista. Siltä osin kuin velkakirjoja ei ole vaihdettu osakkeisiin 10.12.2015 mennessä, Talvivaara maksaa velan takaisin yhtenä eränä sen erääntyessä 16.12.2015. Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen määritettiin vuonna 2015 erääntyvän vakuudettoman senioristatuksisen vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentin arvo, joka on kirjattu omaan pääomaan.

Yhtiön 15.11.2013 jättämä hakemus yrityssaneerauksesta oli vaihtovelkakirjalainan eräännyttävä tapahtuma. Tämän vuoksi vaihtovelkakirjalaina on siirretty lyhytaikaisiin velkoihin 31.12.2014 ja 31.12.2015 ja aktivoidut transaktiomenot on kirjattu kuluiksi tuloslaskelmaan siten, että lainan kirjanpitoarvo vastaa sen lunastusarvoa 31.12.2014 ja 31.12.2015. Vaihtovelkakirjalainan maksuaikataulu päätetään ja hyväksytään osana Yhtiön saneerausohjelmaa.

Vuonna 2017 erääntyvä vakuudeton senioristatuksinen joukkovelkakirjalaina

Talvivaara laski maaliskuussa 2012 liikkeeseen 110 miljoonan euron vakuudettoman senioristatuksisen joukkovelkakirjalainan. Viiden vuoden lainan emissiokurssi oli 100 %, lainasta maksetaan 9,75 % kuponkikorkoa ja Talvivaaralla on takaisinmaksuoikeus kolmen vuoden kuluttua. Lainaa myytiin sekä suomalaisille että kansainvälisille institutionaalisille ja valikoiduille yksityisille sijoittajille. Laina laskettiin liikkeelle ja velkakirjat listattiin NASDAQ OM Helsingissä huhtikuussa 2012. Yhtiön 15.11.2013 jättämä hakemus yrityssaneerauksesta oli vakuudettoman senioristatuksisen joukkovelkakirjalainan eräännyttävä tapahtuma. Tämän vuoksi joukkovelkakirjalaina on siirretty lyhytaikaisiin velkoihin ja aktivoidut transaktiomenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan siten, että lainan kirjanpitoarvo vastaa sen nimellisarvoa 31.12.2014 ja 31.12.2015.

Joukkovelkakirjalainan maksuaikataulu päätetään ja hyväksytään osana Yhtiön saneerausohjelmaa.

Luottolimiitti

Talvivaaralla oli 30.9.2013 yhteensä 100 miljoonan euron suuruinen luottolimiitti, johon perustuvan lainan kirjanpitoarvo oli 70 miljoonaa euroa. Limiitin ehtoja muutettiin 30.10.2013 päivätyllä muutossopimuksella siten, että korkomarginaalin yläraja nostettiin 4,50 %:in marginaalin oltua aiemmin välillä 1,75 – 3,00 %, nostamaton määrä 30 miljoonaa euroa peruutettiin ja maksuvalmiuteen perustuvan kovenantin tasot tarkistettiin vastaamaan tasoja, jotka olivat kyseisenä ajankohtana relevantteja. Näistä muutoksista huolimatta marraskuussa 2013 toteutui luoton eräännyttävä tapahtuma, koska Yhtiö ja Talvivaara Sotkamo hakivat velkasaneerausta. Tästä johtuen ja koska lainan alkuperäinen erääntymisaika oli lokakuussa 2014, laina on luokiteltu lyhytaikaiseksi velaksi ja aktivoidut transaktiomenot on kirjattu kuluiksi tuloslaskelmaan siten, että lainan kirjanpitoarvo vastaa sen nimellisarvoa. Luottolimiitin maksuaikataulu päätetään ja hyväksytään osana yhtiön suunniteltua saneerausohjelmaa. Luoton määrä 31.12.2014 ja 31.12.2015 oli 70 miljoonaa euroa.

5. Ehdolliset velat ja sitoumukset

Atradius Credit Insurance N.V.:n takausvakuutussopimukselle annettu vastakorvaussopimus koskien Kainuun elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskukselle annettua vakuutta31.12.1531.12.14
EUR31.12.201531.12.2014
Vakuudeksi annettu vastakorvaussopimus 31 940 000 31 940 000
31 940 00031 940 000

Talvivaara Sotkamo on kattanut suurimman osan nykyisessä ympäristöluvassa vaaditusta ympäristövakuudesta Atradius Credit Insurance NV:ltä (“Atradius”) otetulla takausvakuutuksella. Vakuutuksen määrä on 31,9 miljoonaa euroa. Ympäristöluvan mukaan vakuus on asetettava jätealueiden (kipsisakka-altaat, kasa-alueet) ennallistamisen vaatimia kustannuksia varten. Jätealueita arvioidaan ennallistettavan osin kaivoksen toiminnan aikana sitä mukaa kuin alueet ovat täynnä tai poistuvat käytöstä ja osin kaivoksen toiminnan päättymisen jälkeen osana alueen lopullista ennallistamista. Mikäli Talvivaara Sotkamo ei vastaisi ennallistamisen kustannuksista, niistä vastaisi Atradius. Talvivaaran antaman vastasitoumuksen nojalla Atradius tulisi kuitenkin perimään kustannukset takaisin Yhtiöltä. Yhtiön takaama vastuu on osa saneerausvelkaa, jonka takaisinmaksun määrä ja maksuaikataulu määritetään saneerausohjelmassa. Näin ollen Yhtiön antama vastasitoumus on käsitelty taseen ulkopuolisena vastuuna.

Vakuutuksen määrä oli 31.12.2015 31,9 miljoonaa euroa. Terrafame Oy:n korvattua Talvivaara Sotkamon takausvakuutuksen uudella ympäristövakuudella 21.1.2016 Atradius kuitenkin ilmoitti Yhtiölle, että alkuperäinen takausvakuutus ja siihen liittyvä vastasitoumus ovat päättyneet 21.1.2016.

Ei peruutettavissa oleviin muihin vuokrasopimuksiin perustuvat vähimmäisvuokrat
EUR31.12.1531.12.14
Yhden vuoden kuluessa 93 497 97 637
Yhtä vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa 41 000 4 672
134 497102 309

Yhtiö ei ole irtisanonut vuokrasopimuksiaan yrityssaneerauslain 27 pykälän nojalla.

Monivaluuttaisen luottolimiitin ja Finnveralta otettujen lainojen vakuudet

Monivaluuttaiseen luottolimiittiin (70 miljoonaa euroa) ja Finnveralta otettuihin lainoihin (50 miljoonaa euroa ja 10 miljoonaa euroa) liittyy seuraavia vakuuksia:

· Kaikkia yhtiön omistamia Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeita koskeva panttaus
· Yhtiön omaisuutta koskeva yrityskiinnitys 300 miljoonaa euroa
· Yhtiöllä Talvivaara Sotkamolta olevien konsernin sisäisten saamisten panttaus
· Vakuutussaamisten panttaus

Lisäksi Yhtiö on antanut erillisen takaussitoumuksen, joka koskee Talvivaara Sotkamon Finnveralta ottamaa 60 miljoonan euron suuruista lainaa.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Tunnusluvut1.1.-31.12
2015
1.1.-31.12
2014
Liiketoiminnan muut tuotot EUR ‘000 6 702 12 340
Liikevoitto/-tappio EUR ‘000 -180 -702 649
Liikevoitto/-tappioprosentti -2,7 % -5 694,1 %
Voitto/tappio ennen veroja EUR ‘000 -26 010 -774 899
Kauden voitto/tappio EUR ‘000 -26 010 -774 899
Oman pääoman tuotto N/A N/A
Omavaraisuusaste -7 525,6 % -6480,9 %
Korolliset nettovelat EUR ‘000 473 183 495 374
Velkaantumisaste -64,8% -67,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto n/a -558,1 %
Investoinnit EUR ‘000 284 2 717
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet EUR ‘000 4 693 5 011
Lainat EUR ‘000 477 845 500 720
Rahavarat EUR ‘000 4 663 5 346
Osakekohtaiset tunnusluvut
1.1.-31.12
2015
1.1.-31.12
2014
Osakekohtainen tulos EUR -0,01 (0,41)
Oma pääoma/osake EUR -0,35 (0,38)
Henkilöstöä koskevat tunnusluvut
1.1.-31.12
2015
1.1.-31.12
2014
Palkat EUR ‘000 3 206 4 436
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 50 56
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 39 53
Konsernin tunnusluvut
Oman pääoman tuotto Tilikauden tappio
(Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2
Omavaraisuusaste Oma pääoma
Taseen loppusumma
Korollinen nettovelka Korolliset velat – Rahavarat
Velkaantumisaste Korollinen nettovelka
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tappio + Rahoituskulut
(Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 + (lainat kauden alussa + Lainat kauden lopussa)/2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus kauden tappiosta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-07 14:22 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/07/Talvivaaran+Kaivososakeyhti%C3%B6n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+31+12+2015+p%C3%A4%C3%A4ttyneelt%C3%A4+tilikaudelta+HUG1992348.html

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus Valmetissa on alittanut 5 prosenttia

Valmet

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus Valmetissa on alittanut 5 prosenttia

Valmet Oyj:n pörssitiedote 7.3.2016 klo 15:20

Valmet Oyj (y-tunnus 2553019-8) on 7.3.2016 vastaanottanut Cevian Capital Partners Ltd.:ltä arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön omistus- ja ääniosuus Valmet Oyj:ssä on alittanut 1/20 eli 5 prosentin rajan.

Cevian Capital Partners Ltd:n omistus laski 4.3.2016 tehtyjen kauppojen myötä 0 osakkeeseen (10 323 191 osaketta edellisessä liputusilmoituksessa), mikä vastaa 0,00 prosenttia (6,89 prosenttia edellisessä liputusilmoituksessa) Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-07 14:20 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/07/Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+5+pyk%C3%A4l%C3%A4n+mukainen+ilmoitus+Cevian+Capital+Partners+Ltd+n+omistus+Valmetissa+on+alittanut+5+prosenttia+HUG1992361.html

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza-ketjun vertailukelpoisen myynnin kasvu 9,2 prosenttia helmikuussa

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza-ketjun vertailukelpoisen myynnin kasvu 9,2 prosenttia helmikuussa

Kotipizza Group Oyj

Pörssitiedote 7.3.2016, klo 14.00 (EET)

Kotipizza-ketjun vertailukelpoisen myynnin kasvu 9,2 prosenttia helmikuussa

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Kotipizza-ravintoloiden myynti kasvoi helmikuussa 11,6 prosenttia edellisvuodesta. Vertailukelpoinen myynti (same-store sales) nousi 9,2 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu 235 ravintolan myyntilukuihin.

Tänä vuonna helmikuun myynti oli 6,26 miljoonaa euroa, kun viime vuonna samaan aikaan myynti oli 5,58 miljoonaa euroa.

Kotipizza-ketjun kuukausimyynnit Suomessa

Helmikuu20162015
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 6 225 5 576
Muutos (%) 11,6
Kotipizza-ravintoloiden määrä 252 260

Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kotipizza Group lyhyesti

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-07 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/07/Kotipizza+Group+Oyj+Kotipizza+ketjun+vertailukelpoisen+myynnin+kasvu+9+2+prosenttia+helmikuussa+HUG1992325.html

Pia Kåll CapMan Buyoutin uudeksi partneriksi

CapMan Plc

Pia Kåll CapMan Buyoutin uudeksi partneriksi

CapMan Buyout Lehdistötiedote 7.3.2016 klo 13.10

Pia Kåll CapMan Buyoutin uudeksi partneriksi

Pia Kåll on nimitetty CapMan Buyoutin partneriksi 1.6.2016 alkaen. Pialla on runsaasti operatiivista ja johtamiskokemusta Outotecistä sekä McKinsey&Companylta. Nimitys vahvistaa CapMan Buyoutin pohjoismaista tiimiä sekä tukee nykysalkun arvonluontisuunnitelman toteuttamista.

Pia on ollut pörssilistatun Outotecin johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 lähtien. Viimeisimmässä tehtävässään hänen päävastuualueitaan olivat konsernin strategia, markkinointi ja operatiivisen toiminnan kehittäminen. Strategiatyön lisäksi Pia vastasi myös yrityskaupoista ja liiketoimintaprosessien kehityksestä sekä johti 240 henkilön organisaatiota. Pia aloitti uransa vuonna 2006 liikkeenjohdon konsulttina McKinsey&Companylla, missä hän keskittyi strategiseen neuvonantoon sekä operatiivisen toiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Hän eteni McKinseyn junior partneriksi vuonna 2011. Pialla on teknillisen fysiikan ja matematiikan diplomi-insinöörin tutkinto sekä tuotantotekniikan sivuaineopinnot.

“CapMan Buyout kehittää jatkuvasti arvonluonti- ja kohdeyhtiöosaamistaan ja siksi olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme toivottaa Pian tervetulleeksi pohjoismaiseen tiimiimme. Hänellä on runsaasti kokemusta operatiivisista ja kehitystehtävistä sekä kansainvälisessä teollisuusyrityksessä että huipputason konsultointiyhtiössä. Pian kokemus ja osaaminen sekä täydentävät että vahvistavat tiimiämme”, sanoo CapMan Buyout -tiimin vetäjä Markus Sjöholm.

“Olen todella innoissani uudesta tehtävästä. Pohjoismaiden johtavassa pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin erikoistuneessa CapMan Buyoutissa pääsen vaikuttamaan sen lupaavien kohdeyhtiöiden kehitykseen. Pääomasijoitusala tulee tarjoamaan paljon uusia ja mielenkiintoisia haasteita yrittäjähenkisessä työympäristössä”, sanoo Pia Kåll.

Lisätietoja:
Markus Sjöholm, CapMan Buyout -tiimin vetäjä, p. 040 50 80 121

CapManwww.capman.fi

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 15 sijoitusammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Meillä on 25 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta ja olemme toteuttaneet yhteensä noin 80 sijoitusta ja noin 60 irtautumista vuodesta 1989 lähtien. Kymmenes rahastomme, CapMan Buyout , on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osaCapMan-konsernia, joka on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Kehitämme yrityksiä ja kiinteistöjä ja tuemme niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Moskovassa, Luxemburgissa ja Lontoossa, ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-07 12:10 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/07/Pia+K%C3%A5ll+CapMan+Buyoutin+uudeksi+partneriksi+HUG1992300.html

SRV suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

SRV suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Julkaistu: 2016-03-07 11:40:00 CET
SRV Yhtiöt Oyj
Pörssitiedote
SRV suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Espoo, Suomi, 2016-03-07 11:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2016, KLO 12.40

SRV suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) tai Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) harkitsee uuden oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (niin kutsuttu hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan suunniteltu pääoma on noin 45 miljoonaa euroa.

SRV tarjoutuu samanaikaisesti ostamaan takaisin yhtiön vuonna 2012 liikkeeseen lasketun 45 miljoonan euron hybridilainan (ISIN-tunnus: FI4000052311) velkakirjoja käteisellä. Takaisinostotarjous tehdään 7. maaliskuuta 2016 päivätyssä takaisinostotarjousmuistiossa esitetyin ehdoin. Takaisinostotarjouksen enimmäismäärä on rajoitettu uudella liikkeeseen laskettavalla hybridilainalla SRV:lle kerättävien nettovarojen määrään. Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle liikkeeseenlaskulle.

Takaisinostotarjouksessa hybridilainan lainaosuuksien käteisvastike tulee olemaan 104 000 euroa kultakin lainan 100 000 euron osuudelta. Tarjous päättyy 16. maaliskuuta 2016 klo 16.00 Suomen aikaa. Takaisinoston toteutuspäivän oletetaan olevan 22. maaliskuuta 2016.

Takaisinoston kohteena oleva hybridilaina on laskettu liikkeeseen joulukuussa 2012 ja SRV:llä on oikeus lunastaa se takaisin joulukuussa 2016.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

SRV on nimittänyt uuden hybridilainan mahdollisen liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n pääjärjestäjiksi. SRV on nimittänyt takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n dealer manager ‑asiamiehiksi.

SRV käyttäisi suunnitellun hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat sen vuonna 2012 liikkeeseen laskeman 45 miljoonan euron hybridilainan takaisinoston rahoittamiseen. Suunnitellun hybridilainan liikkeeseenlaskun lisäksi SRV suunnittelee toteuttavansa lähiaikoina senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun markkinatilanteen mukaan.

Lisätietoja

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, +358 (40) 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, +358 (50) 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fiwww.srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook LinkedIn TwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

JAKELURAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sekä hybridilainan takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion sekä muita takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, takaisinostotarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jaella tai julkaista valtioissa, joissa tällainen jakelu tai julkaiseminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous hybridilainan lainaosuuksien ostamiseksi, myymiseksi tai tarjoamiseksi SRV:n ostettavaksi kenellekään henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. SRV:llä, dealer manager -asiamiehillä, tarjousasiamiehellä tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainan lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat: Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (sellaisena kuin määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Hybridilainan lainaosuuksia ei saa tarjota ostettavaksi takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai muiden takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa hybridilainaa koskeva tarjous SRV:n ostettavaksi, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa hybridilainaa koskeva tarjous SRV:n ostettavaksi, jonka on tehnyt Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.
Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wakensaari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämä tiedote, takaisinostotarjousmuistio ja muu takaisinostotarjoukseen liittyvä tarjousdokumentaatio ovat viestintää, joka kuuluu Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen (Financial Services and Markets Act, ”FSMA”) 21(1) kohdan soveltamisalaan. Siihen sovelletaan poikkeusta rajoituksiin, jotka koskevat Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen (”Määräys”) 19 ja 43 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineiden markkinointia (”financial promotion”). Tätä tiedotetta, takaisinostotarjousmuistiota ja muuta takaisinostotarjoukseen liittyvää tarjousdokumentaatiota saa jakaa ainoastaan (ja ne on suunnattu yksinomaan) (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat Määräyksen 19(5) artiklan soveltamisalaan, tai (iii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) kohdan soveltamisalaan kuuluville korkean varallisuustason yhteisöille ja muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta voidaan osoittaa ainoastaan relevanteille henkilöille ja tehdä ainoastaan tällaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai minkään tällaisen tarjousdokumentaation perusteella taikka luottaa niiden sisältöön. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään viranomainen ei ole hyväksynyt eikä hyväksy tätä tiedotetta, takaisinostotarjousmuistiota tai muuta takaisinostotarjoukseen liittyvää dokumentaatiota FSMA:n 21(1) kohdan mukaisesti.

Yleistä: Tämä tiedote ja takaisinostotarjousmuistio eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa hybridilainan lainaosuuksia (eikä sen haltijoiden takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä hybridilainan lainaosuuksia koskevia tarjouksia SRV:n ostettavaksi hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja dealer manager -asiamiehellä tai millä tahansa sen läheisyhteisöistä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, dealer manager -asiamiehen tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen takaisinostotarjouksen tarjoajan puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin takaisinostotarjoukseen osallistuvan hybridilainan haltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset ja sitoumukset ja tekevän tietyt sopimukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti takaisinostotarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista hybridilainaa koskevaa tarjousta SRV:n ostettavaksi sellaiselta haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia tai tekemään näitä sopimuksia, ei hyväksytä. SRV, dealer manager -asiamiehet ja tarjousasiamies pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin takaisinostotarjouksen mukaisen, hybridilainaa koskevan tarjouksen osalta, onko hybridilainan haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja SRV sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä SRV:n arvopapereita missään valtiossa. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Uutta hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja, mikäli SRV päättää edetä uuden hybridilainan liikkeeseenlaskussa, uuteen hybridilainaan liittyvän tarjousdokumentaation ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään SRV:n arvopapereita, kuten uuden hybridilainan lainaosuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. SRV:llä, dealer manager -asiamiehillä, tarjousasiamiehellä, pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset SRV:n arvopapereihin, kuten uuden hybridilainan lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Uutta hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (kuten määritelty edellä) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, toimittaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty edellä), ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain tai mahdollisesti sovellettavan Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännön mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta. Säännöksiä tarjousdokumentaation jakelusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai sen jakelusta edellä tarkoitetuille relevanteille henkilöille sovelletaan soveltuvin osin uuteen hybridilainaan liittyvään tarjousdokumentaatioon.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 20 warranttisarjaa 8.3.2016

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 20 warranttisarjaa 8.3.2016

Julkaistu: 2016-03-07 11:00:00 CET
Danske Bank
Pörssitiedote
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 20 warranttisarjaa 8.3.2016

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 20 warranttisarjaa 8.3.2016

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 27.7.2015, 2.11.2015, 6.11.2015 ja 10.2.2016 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 20 warranttisarjaa 18.3.2016. Warranttien kohde-etuuksina ovat Cargotec Oyj:n, Fortum Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Nordea Bank AB (publ) FDR, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myyntiwarrantteja. Warranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus) täydennyksineen, sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Sijoitusinstrumentti Osto- ja myyntiwarrantti
Kohde-etuudet Cargotec Oyj (CGCBV), Fortum Oyj (FUM1V), Kone Oyj (KNEBV), Metso Oyj (MEO1V), Nordea Bank AB (publ) FDR (NDA1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STERV), UPM-Kymmene Oyj (UPM1V)
Markkinapaikka NASDAQ OMX Helsinki Oy
Listalleottopäivä 8.3.2016
Valuutta EUR
Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti.
Lopetushinta Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä.
Selvityssumma (Cash Settlement Amount) ja vähimmäisselvityssumma Ostowarrantti: (lopetushinta – toteutushinta) x kerroin
Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.
Myyntiwarrantti: (toteutushinta – lopetushinta) x kerroin
Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.
Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per warrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja warrantti erääntyy arvottomana.
Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 warrantille.
Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia.
Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:
www.cargotec.com
www.fortum.com
www.metso.com
www.nordea.com
www.sampo.com
www.storaenso.com
www.upm.com
Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836
Kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta osakkeesta ja yhtiöstä
CGC6R 25DAN DK0060711471 Cargotec Oyj www.cargotec.com
CGC6F 32DAN DK0060711554 Cargotec Oyj www.cargotec.com
FUM6R 11DAN DK0060711638 Fortum Oyj www.fortum.com
FUM6F 15DAN DK0060711711 Fortum Oyj www.fortum.com
FUM6I 15DAN DK0060711984 Fortum Oyj www.fortum.com
KNE6F 45DAN DK0060712016 Kone Oyj www.kone.com
KNE6I 45DAN DK0060712289 Kone Oyj www.kone.com
MEO6R 18DAN DK0060712362 Metso Oyj www.metso.com
MEO6F 22DAN DK0060712446 Metso Oyj www.metso.com
MEO6I 24DAN DK0060712529 Metso Oyj www.metso.com
NDA6R 8DAN DK0060712602 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NDA6F 10DAN DK0060712792 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
NDA6I 10DAN DK0060712875 Nordea Bank AB (publ) FDR www.nordea.com
SAM6R 35DAN DK0060712958 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM6F 45DAN DK0060713097 Sampo Oyj www.sampo.com
SAM6I 45DAN DK0060713170 Sampo Oyj www.sampo.com
STE6R 7DAN DK0060713253 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE6F 8DAN DK0060713337 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
STE6I 85DAN DK0060713410 Stora Enso Oyj www.storaenso.com
UPM6R 14DAN DK0060713683 UPM-Kymmene Oyj www.upm.com
Kaupankäyntitunnus Tyyppi Toteutushinta EUR Kerroin Warranttien kokonaismäärä Erääntymispäivä
CGC6R 25DAN Myynti 25.00 1/5 5 000 000 17.6.2016
CGC6F 32DAN Osto 32.00 1/5 5 000 000 17.6.2016
FUM6R 11DAN Myynti 11.00 1/5 5 000 000 17.6.2016
FUM6F 15DAN Osto 15.00 1/5 5 000 000 17.6.2016
FUM6I 15DAN Osto 15.00 1/5 5 000 000 16.9.2016
KNE6F 45DAN Osto 45.00 1/5 10 000 000 17.6.2016
KNE6I 45DAN Osto 45.00 1/5 10 000 000 16.9.2016
MEO6R 18DAN Myynti 18.00 1/5 5 000 000 17.6.2016
MEO6F 22DAN Osto 22.00 1/5 5 000 000 17.6.2016
MEO6I 24DAN Osto 24.00 1/5 5 000 000 16.9.2016
NDA6R 8DAN Myynti 8.00 1/2 5 000 000 17.6.2016
NDA6F 10DAN Osto 10.00 1/2 5 000 000 17.6.2016
NDA6I 10DAN Osto 10.00 1/2 5 000 000 16.9.2016
SAM6R 35DAN Myynti 35.00 1/5 5 000 000 17.6.2016
SAM6F 45DAN Osto 45.00 1/5 5 000 000 17.6.2016
SAM6I 45DAN Osto 45.00 1/5 5 000 000 16.9.2016
STE6R 7DAN Myynti 7.00 1/2 5 000 000 17.6.2016
STE6F 8DAN Osto 8.00 1/2 5 000 000 17.6.2016
STE6I 85DAN Osto 8.50 1/2 5 000 000 16.9.2016
UPM6R 14DAN Myynti 14.00 1/5 5 000 000 17.6.2016

Helsingissä 7.3.2016

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter