Etusivu » Arkistot 3.3.2016

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.3.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.3.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 3.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 3.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 400 osaketta
Kokonaishinta 16 000,00 EUR
Keskihinta/ osake 40,0000 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 40,00 EUR
Alin hankintahinta/ osake 40,00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 3 651 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-03 17:41 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/03/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+3+3+2016+HUG1991726.html

Sponda Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin suomenkielisen esitteen

Sponda Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin suomenkielisen esitteen

Julkaistu: 2016-03-03 17:30:00 CET
Sponda Oyj
Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke)
Sponda Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin suomenkielisen esitteen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Sponda Oyj Pörssitiedote 3.3.2016, klo 18:30

Sponda Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin suomenkielisen esitteen

Sponda Oyj:n (”Sponda” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti 29.2.2016 ylimääräisen yhtiökokouksen 29.2.2016 antaman valtuutuksen nojalla 220,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) toteuttamisesta.

Finanssivalvonta on tänään 3.3.2016 hyväksynyt Yhtiön suomenkielisen esitteen (”Esite”) koskien Osakeantia, jossa Sponda tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen enintään 56.615.092 uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”). Osakeannin ehdot julkistettiin erillisellä pörssitiedotteella 29.2.2016.

Osakeannin mukainen merkintäaika alkaa 7.3.2016 klo 9.30 ja päättyy 23.3.2016 klo 16.30. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 7.3.2016 ja 17.3.2016 välisenä aikana.

Suomenkielinen esite on saatavilla viimeistään 4.3.2016 alkaen Spondan internet-sivuilla osoitteessa sijoittajat.sponda.fi/merkintaoikeusanti2016 ja arviolta 7.3.2016 alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 45, 00130 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen esite on saatavilla 4.3.2016 alkaen Danske Ban-kin internetsivuilla osoitteessa danskebank.fi/sijoittajaesitteet ja arviolta 7.3.2016 alkaen Danske Bankin konttoreissa Suomessa ja Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 3,90 euroa Tarjottavalta osakkeelta, joka on 4,3 prosenttia korkeampi kuin Spondan osakkeen Esitteen päivämäärää edeltävän päivän 2.3.2016 päätöskurssi 3,74 euroa. Spondan osakekurssia korkeammasta merkintähinnasta johtuen ei ole takeita siitä, että merkintäoikeuksille syntyy jälkimarkkinoita tai että niillä siten olisi arvoa.

Helsingissä 3.3.2016
Sponda Oyj

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, puh. 020 431 3311

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Efore tuo markkinoille uuden himmennettävän CIELO LED-virtalähdesarjan

Efore tuo markkinoille uuden himmennettävän CIELO LED-virtalähdesarjan

Julkaistu: 2016-03-03 16:30:00 CET
Efore Oyj
Sijoittajauutiset
Efore tuo markkinoille uuden himmennettävän CIELO LED-virtalähdesarjan

Espoo, 2016-03-03 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Efore Oyj Lehdistötiedote 3.3.2016 klo 16.30

Efore tuo markkinoille uuden himmennettävän CIELO LED-virtalähdesarjan

Efore tuo markkinoille uudet himmennettävät CIELO LED-virtalähteet täydentämään ROAL Digital Light tuotebrändiä. CIELO LED-virtalähteet esitellään Kaliforniassa meneillään olevassa valaistusalan näyttelyssä (Strategies in Light) sekä Frankfurtissa 13.-18. maaliskuuta pidettävillä valaistusmessuilla (Light+Building). CIELO-sarjan tuotteiden säätö voidaan toteuttaa joustavasti usealla eri tavalla, joten vastaavat LED-valaistuksen yhä laajempiin tarpeisiin.

CIELO-sarjan tuotteita on saatavissa kahdessa eri koossa. Kompaktin kokonsa vuoksi tuotteet sopivat erinomaisesti rakennusten valaisemiseen sekä asennettaviksi valaistuskiskoihin ja kattoihin. Korkeajännitteiset mallit on suunniteltu erityisesti sekä korkeisiin että mataliin teollisuusympäristöihin, autotalleihin sekä laajaa alueellista valaistusta vaativiin käyttökohteisiin.

Tuotteita voidaan käyttää globaalisti eri syöttöjännitteillä ja tuotteilla on viiden vuoden takuu.

”Uusi CIELO LED-virtalähdesarja on jatkoa jo kahdeksan vuotta sitten kehitetyille ja edelleen käytössä oleville TROPO-virtalähteille, joita on toimitettu yli 2 miljoonaa kappaletta. Eforen innovatiivisten ratkaisujen myötä valaisinvalmistajat voivat keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja luottaa Eforeen virtalähdetoimittajana.” toteaa Eforen toimitusjohtaja Heikki Viika.

Tuotteen päätiedot
Koko: 10-30W 84mm x 40mm x 25, 2mm
40-50W 90mm x 60mm x 25, 2mm
Jännite: 120/230/277VAC
Himmennyksen säätö: 1-10 V, triac/elektroninen

EFORE OYJ

Heikki Viika
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Viika, puh. 09 4784 6312

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2015 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 89,9 milj.euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 887 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.3.2016

Wärtsilä Corporation

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.3.2016

Wärtsilä Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset, 3.3.2016 klo 16.50

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 7.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 14.3.2016.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
– jäsen 66.000 euroa/vuosi
– varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi
– puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna. Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle maksetaan 700 euroa komitean kokoukselta, ja jokaiselle tarkastusvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle 1.200 euroa komitean kokoukselta, ja kokouksien puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2015 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2§:n seuraavaan muotoon:
“Yhtiön toimialana on kehittää, valmistaa ja myydä kone- ja sähköteknisiä tuotteita, laitoksia ja järjestelmiä, myydä varaosia sekä tarjota käyttö- ja huoltopalveluja merenkulkuun ja energiamarkkinoille joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi myös tarjota rahoitus-, suunnittelu- ja konsultointipalveluja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.”

Yhtiöjärjestyksen 8§ päätettiin muuttaa siten, että yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhtiön internetsivuilla tai vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Lahjoitukset korkeakouluille

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1.300.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2016-2017 aikana. Merkittävin lahjoituksen saaja olisi Aalto-yliopisto.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/sijoittajat viimeistään 17.3.2016.

Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-03 15:50 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/03/W%C3%A4rtsil%C3%A4n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+3+3+2016+HUG1991591.html

Rauten vuosikertomus 2015 julkaistu

Rauten vuosikertomus 2015 julkaistu

Julkaistu: 2016-03-03 15:30:00 CET
Raute Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Rauten vuosikertomus 2015 julkaistu

Lahti, 2016-03-03 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2016 klo 16.30

RAUTEN VUOSIKERTOMUS 2015 JULKAISTU

Rauten vuosikertomus 2015 on julkaistu suomen ja englannin kielellä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com.

Painettu vuosikertomus on tilattavissa sähköpostitse osoitteesta ir@raute.com.

RAUTE OYJ
Arja Hakala
talousjohtaja

LISÄTIETOJA:
Talousjohtaja Arja Hakala, Raute Oyj, matkapuhelin 0400 710 387

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa asiakkaan koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa sekä Shanghain alueella Kiinassa. Rauten liikevaihto vuonna 2015 oli 127,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 646.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Liitteet:
Raute Oyj_Vuosikertomus 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Okmetic Oyj:n osakkeenomistajien ehdotus 7.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten valitsemista

Okmetic Oyj

Okmetic Oyj:n osakkeenomistajien ehdotus 7.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten valitsemista

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2016 KLO 13.30

OKMETIC OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS 7.4.2016 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KOSKIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISTA

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 15 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen Jan Lång, Hannu Martola, Riitta Mynttinen, Mikko Puolakka ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Wolfgang Fey. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Uudelleen valittaviksi ehdotettavien henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.okmetic.com/fi/sijoittajat/hallinto-ja-johtaminen/hallitus.

Wolfgang Fey (s. 1961) on Saksan kansalainen ja koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien ADC GmbH -nimisessä yrityksessä tittelillä Director, Segment Surround View. Sitä ennen hän toimi samassa yrityksessä viiden vuoden ajan ajamista avustavien toimintojen T&K-toiminnasta vastaavana johtajana. Hänen aikaisempaan työhistoriaansa lukeutuu erilaisia tutkimus- ja kehityspuolen työtehtäviä Continental Teves:ssä, Continental Temic:ssä sekä ITT Automotivessa. Wolfgang Feyn ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä.

Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ei ollut kokonaisuudessaan yhtiön käytössä yhtiökokouskutsun julkistamispäivänä 18.2.2016, minkä vuoksi kutsu ei sisältänyt ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suosituksen 1 mukaisesti.

OKMETIC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com

Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti asiakkaiden nykyisiä ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman avulla. Yhtiön toimintatavassa keskeistä on olla aidosti lähellä asiakasta ja ymmärtää heidän tarpeitaan ja prosessejaan.

Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, laaja korkean lisäarvon tuotteiden portfolio, kiteenkasvatusosaaminen, pitkäaikaiset tuotekehityshankkeet sekä tehokas ja joustava tuotanto luovat edellytykset strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, missä myös valmistetaan valtaosa yhtiön piikiekoista. Oman valmistuksen lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

Liite 1: Wolfgang Feyn ansioluettelo

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-03 12:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/03/Okmetic+Oyj+n+osakkeenomistajien+ehdotus+7+4+2016+kokoontuvalle+varsinaiselle+yhti%C3%B6kokoukselle+koskien+hallituksen+j%C3%A4senten+valitsemista+HUG1991576.html

Naiset valmiita tinkimään elintasostaan jos eläke ei riitä

Naiset valmiita tinkimään elintasostaan jos eläke ei riitä

Julkaistu: 2016-03-03 11:00:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
Naiset valmiita tinkimään elintasostaan jos eläke ei riitä

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
3.3.2016 klo 12.00

Suomalaisista naisista yli puolet on valmiita tinkimään herkuttelusta ja hemmottelusta, jos tuleva eläke ei riitä, käy ilmi Aktian IRO Researchillä teettämästä tutkimuksesta. Naisista 40 % voisi myös vaihtaa pienempään asuntoon, miehistä 24 %. Henkilöautosta ei hevin luovuttaisi eläkkeellä: naisista viidennes voisi siirtyä julkisiin kulkuneuvoihin, miehistä vain joka kymmenes.

IRO Researchin mukaan 59 % naisista ei ole säästänyt tulevaa eläkettä varten, ja vain noin puolet naisista tietää tulevan eläkkeensä suuruusluokan. Ero miehiin on tässä merkittävä, sillä suomalaismiehistä kaksi kolmesta kertoo tietävänsä, kuinka monta prosenttia palkasta eläke tulee olemaan. Eläkesäästäminen on miehillä selvästi naisia yleisempää (52 %).

Tulos on huolestuttava, sillä naisten eläkekertymä on keskimäärin pienempi matalamman palkan ja perhevapaiden lyhentämän työuran vuoksi, toteaa Aktian varatoimitusjohtaja Taru Narvanmaa.

Yleisin syy säästämättömyyteen oli kyselyn perusteella rahan puute. Vastaajista 12 % ilmaisi, ettei vain viitsi ajatella tulevaa.

Säännöllisyys ratkaisee. Eläkkeeseen voi säästää vaikka 50–100 eurolla kuukaudessa, ja mitä aikaisemmin aloittaa, sitä paremman potin kerryttää, Narvanmaa toteaa.

Kaikista suomalaisista yli puolet on huolissaan tulevan eläkkeensä riittävyydestä. Keskimääräinen työeläke on noin puolet palkasta. Suomalaisten tietoisuudessa tulevien eläkkeidensä tasosta ja maksajasta on aukkoja. Suurimmalla osalla nuorista ei ole aavistustakaan tulevan eläkkeensä koosta suhteessa palkkaan.

Suomalaisen eläkejärjestelmän mukaan valtaosa työssäkäyvien maksamista eläkemaksuista menee jo eläkkeellä oleville. Tällä hetkellä yksityisalojen työeläkemaksuista rahastoidaan noin yksi euro kuudesta, ja loput käytetään nykyeläkkeiden maksuun. Rahastoitu osa kattaa sijoitustuottojen ansiosta suuremman osan eläkemenosta kuin eläkemaksut. Joka neljäs eläke-euro saadaan rahastoidusta osasta. Kyselyn perusteella ihmisillä on taipumus kuvitella eläkkeidensä itse ansaittu osuus todellista suuremmaksi.

Tulevan eläkkeen osoittautuessa riittämättömäksi ihmiset olivat valmiita tinkimään asumiskustannuksista, matkustelusta ja arjen pienistä ylellisyyksistä.

Haastattelut tehtiin 1–10.2.2016. Internetpohjaiseen kyselyyn osallistui tuhat suomalaista tasaisesti eri ikä- ja sosiaaliryhmistä ja eri paikkakunnilta.

Tutkimustulokset liitteenä.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoa: Varatoimitusjohtaja Taru Narvanmaa, puh. 010 247 6250

Lähettäjä: Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Liitteet:
Aktian eläketutkimuksen tulokset.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Componenta selkeyttää johtamisjärjestelmänsä

Componenta selkeyttää johtamisjärjestelmänsä

Julkaistu: 2016-03-03 11:00:00 CET
Componenta Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Componenta selkeyttää johtamisjärjestelmänsä

Componenta Oyj Pörssitiedote 3.3.2016 klo 12.00

Componenta Oyj selkeyttää johtamisjärjestelmänsä osana käynnissä olevaa strategiatyötä. Uudessa johtamisjärjestelmässä luovutaan aikaisemmasta divisioonarakenteesta ja liiketoiminta jaetaan viiteen liiketoiminta-alueeseen: Suomen liiketoiminta, Ruotsin liiketoiminta, Hollannin liiketoiminta, Turkin rautaliiketoiminta ja Turkin alumiiniliiketoiminta. Liiketoiminta-alueet muodostuvat liiketoimintayksiköistä eli paikallisista valimoista, konepajoista ja takomoista sekä sisältävät myös myyntiyhtiöt.

Uudistuksella tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä. Kiinteitä kustannuksia karsitaan useilla toimenpiteillä, joista merkittävin on organisaatiouudistus asiakasrajapinnassa. Konsernitason myynti-, suunnittelu-, laatu- ja asiakaspalvelutoiminnot liitetään osaksi liiketoimintayksiköitä. Toimenpiteillä pyritään liiketoimintayksiköiden ydinosaamisen kehittämiseen sekä asiakaspalvelun ja laadun oleelliseen parantamiseen. Suomessa henkilöstön osallistumista johtamiseen edistetään nimittämällä pääluottamusmies kunkin liiketoimintayksikön johtoryhmän jäseneksi.

Liiketoimintarakenteen muutoksen seurauksena Componenta-konsernin johtoryhmän muodostavat 3.3.2016 alkaen seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Harri Suutari, Ruotsin liiketoiminnan johtaja Juha Alhonoja, Suomen liiketoiminnan johtaja Seppo Erkkilä, Hollannin liiketoiminnan johtaja Mika Hassinen, Turkin rautaliiketoiminnan johtaja Pasi Mäkinen ja Turkin alumiiniliiketoiminnan johtaja Sabri Özdogan sekä talousjohtaja Markku Honkasalo, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko ja kehitysjohtaja Sami Sivuranta. Toimitusjohtajalle ei nimitetä sijaista. Aikaisemmin toimitusjohtajan sijaisena on toiminut Mika Hassinen.

”Johtamisjärjestelmän uudistaminen on keskeinen osa käynnissä olevaa Componentan strategiatyötä. Uudessa johtamisjärjestelmässä valta ja vastuu siirtyvät tulosvastuussa oleville liiketoimintayksiköille. Uskon, että uudistettu toimintamalli tuo merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme ja luo edellytykset kannattavalle kasvulle”, sanoo Componentan toimitusjohtaja Harri Suutari.

Componentan uudet raportointisegmentit

Componenta-konsernin uudet raportointisegmentit ovat alumiiniliiketoiminta ja rautaliiketoiminta, joiden mukaisesti Componenta raportoi 1.1.2016 alkaen. Rautaliiketoimintaan kuuluvat Componentan rautavalimot ja konepajat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Turkissa. Lisäksi siihen kuuluvat mäntävalmistaja Pistons Suomessa ja Wirsbon takomot Ruotsissa. Alumiiniliiketoimintaan kuuluvat Turkissa sijaitsevat alumiinivalimo ja vanteiden tuotantoyksikkö. Uusien raportointisegmenttien mukaiset vertailutiedot julkaistaan ennen tammi-maaliskuu 2016 osavuosikatsausta.

Helsinki 3. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari

toimitusjohtaja

puh. 0400 384 937

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

PANOSTAJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015-31.1.2016

PANOSTAJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015-31.1.2016

Julkaistu: 2016-03-03 09:00:00 CET
Panostaja Oyj
Osavuosikatsaus
PANOSTAJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015-31.1.2016

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.3.2016 klo 10.00

1.11.2015–31.1.2016 (3 kk)

Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi yli 50 % edellisvuoden tasosta. Merkittävin syy liikevaihdon kasvuun on Multiprint-konsernin hankinta kesäkuussa 2015. Granon liikevoitto parani vastaavasti 0,8 milj. eurosta 1,3 milj. euroon. Multiprint – järjestelyn integraatio eteneeKotiSunin kasvu jatkui katsauskaudella liikevaihdon kasvaessa 26 %. Viemärisaneerauksien tarjoaminen aloitettiin pääkaupunkiseudullaMarkkinatilanne oli edelleen haastava lähes joka sijoituskohteessa. Liikevaihto kasvoi neljässä kahdeksasta sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 40,7 milj. euroa (31,6 milj euroa)Liikevoitto parani kolmessa kahdeksasta sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto parani 1,0 milj. eurosta 1,3 milj. euroonTulos/osake (laimentamaton) oli 0,4 senttiä (-2,2 senttiä)Panostaja päivitti arvionsa Flexim Securityn myynnin lisäkauppahintasaatavan käyvästä arvosta ja kirjasi 2,0 milj. euron lisäkauppahinnan, josta Panostajan osuus ennen veroja on 1,4 milj. euroa. Lisäkauppahinnan suuruus määräytyy 30.4.2016 päättyvältä kaudeltaPanostaja Oyj solmi 8.12.2015 sopimukset yhteensä 30 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta. Kokonaisuus koostuu 20 miljoonan euron lainoista ja 10 miljoonan euron yritysostolimiitistä. Panostaja Oyj:n rahoitusresurssit uusien sijoitusten tekemiseen ovat hyvät

Näkymät tilikaudelle 2016

Panostaja säilyttää 11.12.2015 annetun tulosohjauksensa ennallaan. Konsernin liikevoiton arvioidaan paranevan merkittävästi tilikaudella 2016.

Liiketoimintasegmenttien nimien muutos

Panostajan liiketoimintasegmenttien nimet ovat muuttuneet. Segmenttien sisältö ei ole muuttunut. Panostajan enemmistöomistuksessa olevat sijoituskohteet muodostavat yhtiön liiketoimintasegmentit, joiden lisäksi on muut segmentti, jossa raportoidaan konsernin emoyhtiö mukaan lukien osakkuusyhtiöt ja kohdistamattomat erät. Segmenttien nimet ovat sijoituskohteiden liiketoimintayhtiöiden nimet.

Toimitusjohtaja Juha Sarsama:

”Katsauskaudella sijoituskohteiden kannattavuuskehityksessä oli merkittäviä eroja. Markkinatilanne on edelleen heikko monissa sijoituskohteissamme ja osin sijoituskohteiden tuloskehitys oli odotuksia heikompi. Kokonaisuudessa konsernin liikevoitto kasvoi 1,3 milj. euroon edellisvuoden 1,0 milj. eurosta.

Kehitystoimenpiteet sijoituskohteissa jatkuivat. Granon integraatioprosessissa edettiin uuden strategian toimeenpanoon ja toiminnoissa siirryttiin samoihin järjestelmiin. Kotisun aloitti viemärisaneerausten tarjoamisen pääkaupunkiseudulla ja otti näin merkittävän askeleen omassa kasvustrategiassaan viemärisaneerauksien valtakunnallisen tarjonnan rakentamisessa. Megaklinikka allekirjoitti kaksi sopimusta suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmänsä lisensioimisesta Jyväskylän ja Joensuun kaupunkien kanssa, mikä vahvistaa käsitystämme toimintamallin hyvistä kasvumahdollisuuksista.

Suomen taloustilanne jatkuu edelleen epävarmana. Erilaiset uhkakuvat liittyen maailmantalouden kehitykseen, poliittisiin riskeihin, raaka-aineiden hintaromahdukseen ja rahoitusmarkkinoihin aiheuttavat laaja-alaista ja pitkittyvää epävarmuutta Euroopan ja Suomen talouskehitykselle. Yleinen taloudellinen tilanne ja ilmapiiri ovat haastavia, mikä heijastuu lähes kaikkiin sijoituskohteisiimme.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on ollut katsauskaudella kokonaisuutena hyvällä tasolla vaikka vuoden vaihteen jälkeen uusien kohteiden tarjonta onkin toistaiseksi ollut melko vähäistä. Markkinat tarjoavat edelleen mahdollisuuksia sekä uusille hankinnoille että valikoiduille luopumisille ja tulemme jatkamaan aktiivista yrityskauppamahdollisuuksien kartoittamista.”

Keskeiset luvut Panostaja-konserni

M€

Q1 Q1 12 kk
11/15-
1/16
11/14-
1/15
11/14-
10/15
Liikevaihto, milj. euroa 40,7 31,6 148,2
Liikevoitto, milj. euroa 1,3 1,0 7,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa 0,6 0,3 3,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,00 -0,02 0,14
Tilikauden tulos, milj. euroa 1,6 -0,7 13,5
Oma pääoma / osake, € 0,75 0,60 0,74
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 4,2 2,6 8,0

Vertailukaudella myytyjen liiketoimintojen tuloslaskelma on erotettu jatkuvien liiketoimintojen tuloslaskelmasta ja niiden tulos on esitetty erikseen kohdassa Tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista IFRS:n mukaisesti. Ennen myytyjen ja lopetettujen liiketoimintojen erottamista tuloslaskelmassa jatkuvista liiketoiminnoista konsernin vertailukauden liikevaihto oli 39,6 milj. euroa ja liikevoitto 1,4 milj. euroa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin

M€

Q1 Q1 12 kk
Liikevaihto 11/15-
1/16
11/14-
1/15
11/14-
10/15
Grano 21,2 13,7 69,9
Kotisun 6,5 5,2 23,7
Takoma 3,2 4,0 13,2
Selog 2,3 2,3 9,9
Helakeskus 2,4 2,4 10,4
KL-Varaosat 3,2 2,6 11,8
Heatmasters 0,9 1,4 6,3
Megaklinikka 1,1 0,0 3,4
Muut 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit 0,0 -0,1 -0,3
Konserni yhteensä 40,7 31,6 148,2

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin

M€

Q1 Q1 12 kk
Liikevoitto 11/15-
1/16
11/14-
1/15
11/14-
10/15
Grano 1,3 0,8 5,9
Kotisun 1,2 0,7 4,2
Takoma -0,2 0,0 -0,7
Selog 0,1 0,1 0,5
Helakeskus 0,1 0,1 0,7
KL-Varaosat 0,2 0,0 0,5
Heatmasters -0,3 -0,1 0,1
Megaklinikka -0,3 0,0 -0,5
Muut -0,8 -0,7 -3,3
Konserni yhteensä 1,3 1,0 7,3

TIEDOTUSTILAISUUS

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 3.3.2016 klo 11.30-12.30 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Bulsa-Freda 1-2, Simonkatu 9, Helsinki.

Osavuosikatsaus ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa: www.panostaja.fi.

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj 040 7742099

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.panostaja.fi.

Liitteet:
Panostaja Oyj Porssitiedote 3.3.2016 Osavuosikatsaus Q1_ LIITE (ID 19385).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TAKOMA OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.11.2015-3.3.2016

TAKOMA OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.11.2015-3.3.2016

Julkaistu: 2016-03-03 09:00:00 CET
Takoma Oyj
Pörssitiedote
TAKOMA OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.11.2015-3.3.2016

Takoma Oyj Pörssitiedote 3.3.2016 klo 10:00

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Takoma-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ajalla 1.11.2015-31.1.2016 oli 3,16 (4,03) milj. euroa. Liikevaihto oli vertailukauteen nähden 22 % pienempi. Konsernin liikevaihdosta tuli voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen 95 % (90 %), energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajille 2 % (5 %) sekä muun teollisuuden tarpeisiin 3 % (5 %). Takoman liikevaihto on laskenut huomattavasti vertailukauteen nähden johtuen heikosta markkinatilanteesta.

Takoma-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ajalla 1.11.2015-31.1.2016 oli -0,20 (0,03) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liiketulos-% oli -6,4 % (0,8 %).

Konsernin tilauskanta 31.1.2016 oli 4,12 (5,31) milj. euroa, pienennystä 23 %. Tilauskanta on pienentynyt selvästi. Markkinat eivät edelleenkään ole ennustettavissa eivätkä asiakkaat ole käynnistäneet suuria investointihankkeita. Tämä johtuu edelleen jatkuvasta öljyn matalasta hinnasta ja yleisestä epävarmuudesta markkinoilla.

Konsernin henkilömäärä oli 31.1.2016 yhteensä 85 (92) henkilöä.

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2. helmikuuta 2016 Tampereella. Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Miikka Laine, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Tommilan ja varapuheenjohtajaksi Miikka Laineen.

SANEERAUSOHJELMA

Katsauskauden aikana Takoma-konsernin ulkopuolisia saneerausvelkoja on lyhennetty 0,15 miljoonaa euroa saneerausohjelman mukaisesti. Seuraava saneerausohjelman mukainen lyhennyspäivä on 31.3.2016. Takoma Oyj:n saneerausohjelma päättyy 31.3.2022 ja Takoma Gears Oy:n 31.3.2021.

Pitkäaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 31.1.2016 yhteensä 4,11 milj. euroa, joista korollisia 1,88 milj. euroa. Lyhytaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 31.1.2016 yhteensä 0,76 milj. euroa, joista korollisia yhteensä 0,38 milj. euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan talouden hidas kasvu ja epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Vaikka yhtiön tavoitteena on kasvattaa asiakaspohjaansa, nykyinen volyymin kasvu on tullut muutamalta pääasiakkaalta. Siten asiakasriippuvuus on edelleen yhtiön liiketoimintaan huomattavasti vaikuttava riski.

Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset riskit ja rahoitusriskit liittyvät hyväksytyn yrityssaneerausohjelman lyhennysohjelman toteuttamiseen ja Takoman kykyyn hankkia riittävä rahoitus rahoittaakseen käyttöpääomatarpeensa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit. Emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää Takoma Gears Oy:n kykyä maksaa saneerausohjelman puitteissa määritellyt hallintopalveluveloitukset.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Offshore-markkina on edelleen erittäin alhaisella tasolla. Öljyn hinta on jäänyt alhaiseksi, jopa alle tuotantokustannusten. Tämä on estänyt uusinvestoinnit. Tähän tilanteeseen ei ole näkyvissä nopeaa muutosta. Kysyntä on kuitenkin pysynyt kohtuulisella tasolla risteilijöiden ja muiden potkurilaitteiden osalta. Erityisesti Euroopan telakoiden risteilyalusten tilauskanta on ollut hyvä. Kilpailu laivojen kansilaitteissa on kuitenkin vastaavasti selkeästi kiristynyt, mikä osaltaan heikentää myös Takoman näkymiä. Markkinoiden suunta on edelleen epävarma. Kilpailu jatkuu kovana, sillä muutkin alan toimijat kärsivät kysynnän supistumisesta ja lyhyestä tilauskannasta.

Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Takoma-konserni on siirtynyt julkaisemaan kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon osavuotiset selvitykset osavuosikatsausten sijaan.

Tampereella 3.3.2016

Takoma Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Jari Lilja, toimitusjohtaja, puhelin 0400 244 040

Tapio Tommila, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 527 6311

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.