Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2016 – 2018

Outotec Oyj

Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2016 – 2018

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2016 KLO 9.15
Outotecin osakepohjainen kannustinohjelma 2016 – 2018
Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen, Outotecin osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.
Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet.
Osakepohjainen kannustinohjelma koskee noin 150 Outotecin henkilöä 1.1.2016 alkaneella vuoden 2016 ansaintakaudella. Johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista myös Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan.
Mahdollisesti maksettava palkkio perustuu Outotecin nettotulokseen ja vapaaseen kassavirtaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta saajille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista yhtiölle vastikkeetta.
Ansaintakauden 2016 enimmäispalkkio riippuu tavoitteiden saavuttamisesta ja on yhteensä enintään 700.000 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma. Lopullinen kohdentaminen päätetään vuoden 2016 maaliskuussa. Hallitus päättää ansaintakausien 2017 ja 2018 enimmäispalkkion vuosittain erikseen.
Lisätietoja:
OUTOTEC
Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2008
sähköposti etunimi.sukunimi@outotec.com
JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 08:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/Outotecin+osakepohjainen+kannustinohjelma+2016+2018+HUG1990419.html

Stora Enso investoi Consumer Boardin ja Biomaterialsin kilpailukykyyn

Stora Enso investoi Consumer Boardin ja Biomaterialsin kilpailukykyyn

Julkaistu: 2016-03-01 08:00:00 CET
Stora Enso Oyj
Pörssitiedote
Stora Enso investoi Consumer Boardin ja Biomaterialsin kilpailukykyyn
Stora Enso investoi noin 63 miljoonaa euroa strategisten kasvualueiden kilpailukyvyn parantamiseen Kiinassa ja Ruotsissa Consumer Board- ja Biomaterials-divisioonissa.

Helsinki, Suomi, 2016-03-01 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2016 klo 9.00

Stora Enso investoi 31 miljoonaa euroa uuteen polyeteenipäällystyslinjaan Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaalleen Kiinaan. Beihain tehtaan odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana, kuten aiemmin on tiedotettu. Investointi vahvistaa Stora Enson kannattavan kasvun strategiaa ja tukee kilpailukykyä mahdollistamalla lyhyet toimitusajat ja täyden laadunhallinnan korkealaatuiselle PE-päällystetylle elintarvikepakkauksissa käytettävälle kartongille. Investointi saataneen päätökseen vuoden 2017 puolivälissä.

Stora Enso investoi lisäksi 16 miljoonaa euroa uuteen kemikaaliasemaan Skoghallin kuluttajapakkauskartonkitehtaalla Ruotsissa ympäristötehokkuuden parantamiseksi. Investointi saataneen päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Biomaterials-divisioonassa Stora Enso investoi 16 miljoonaa euroa ympäristötehokkuuden parantamiseen vähentämällä rikkipäästöjä Skutskärin tehtaalla Ruotsissa. Investointi saataneen päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Investoinnit tukevat Stora Enson muutosta globaaliksi uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. 31 miljoonaa euroa investoinneista sisältyy konsernin aiemmin ilmoitettuun 680–720 miljoonaa euron investointiennusteeseen vuodelle 2016.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, johtaja, Suomen mediasuhteet, puh. +358 40 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 2046 21242

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Savo-Solar toimittaa keräinkentän Søllestedin aurinkolämpöprojektiin

Savo-Solar Oy

Savo-Solar toimittaa keräinkentän Søllestedin aurinkolämpöprojektiin

Savo-Solar Oy
Yhtiötiedote 1.3.2016 klo 8 (CET)

Savo-Solar toimittaa keräinkentän Søllestedin aurinkolämpöprojektiin

Savo-Solar toimittaa aurinkokeräinkentän Søllestedin kaukolämpölaitokseen Tanskassa. Keräinkenttä rakennetaan touko-elokuun aikana tänä vuonna. Toimituksen arvo Savo-Solarille on noin 0,7 miljoonaa euroa. Søllestedin kaukolämpölaitoksen omistaa tanskalainen energiayhtiö Lolland Varme A/S, joka on osa Lolland Forsyning A/S-yhtiötä

Toimitus liittyy Savo-Solarin ja Dansk Energi Servicen (DES) yhteistyöhön. Yhtiöt solmivat vuonna 2015 yhteistyösopimuksen, joka kattaa avaimet käteen -periaatteella toimitettavien aurinkolämpölaitosten myynnin ja kehittämisen Tanskassa. Dansk Energi Service toimittaa energiaratkaisuja ja huoltopalveluja etupäässä kaukolämpöasiakkaille ja on yksi tämän alan johtavista toimijoista Tanskassa.

Toimitusjohtaja Jari Varjotie: ” Søllestedin projekti on vahva osoitus Savo-Solarin ja Danske Energi Servicen yhteistyön molemminpuolisista hyödyistä. Yhä useammat energiayhtiöt haluavat tehdä laitteiden hankintasopimukset avaimet käteen -periaatteella, jolloin he saavat kokonaisen järjestelmän yhdeltä toimittajalta. Savo-Solarin ja Dansk Energi Servicen tuotteet ja teknologiat täydentävät toisiaan ja yhtiöt pystyvät yhteistyössä tarjoamaan aurinkolämmön kokonaisratkaisuja kilpailukykyisesti. “

SAVO-SOLAR OY

Jari Varjotie
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Ingrid Östhols, viestintä
Puh: +46 721 810 867
Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Hyväksytty neuvonantaja
Mangold Fondkommission AB
Puh: +46 (8) 5030 1550
Sähköposti: info@mangold.se

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö-järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.fi.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/Savo+Solar+toimittaa+ker%C3%A4inkent%C3%A4n+S%C3%B8llestedin+aurinkol%C3%A4mp%C3%B6projektiin+HUG1990411.html

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n ja FIM Sijoituspalveluiden välinen markkinatakaussopimus siirtyy S-Pankille

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n ja FIM Sijoituspalveluiden välinen markkinatakaussopimus siirtyy S-Pankille

FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 1.3.2016 kello 9.00

FIT Biotech Oy:n ja FIM Sijoituspalveluiden välinen markkinatakaussopimus siirtyy S-Pankille

FIM Sijoituspalvelut Oy on ilmoittanut, että sen välitys-, selvitys- ja säilytystoiminnot siirtyvät osana konsernin sisäistä liiketoimintasiirtoa S-Pankki Oy:lle. Tämän johdosta FIT Biotech Oy:n ja FIM Sijoituspalvelut Oy:n välinen markkinatakaussopimus (Liquity Providing) siirtyy S-Pankki Oy:lle 1.3.2016 alkaen.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:
Rabbe Slätis
Toimitusjohtaja
FIT Biotech Oy
Puhelin: +358 (0) 40 840 6749
Sähköposti: rabbe.slatis@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 020 743 2790

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/FIT+Biotech+Oy+FIT+Biotech+Oy+n+ja+FIM+Sijoituspalveluiden+v%C3%A4linen+markkinatakaussopimus+siirtyy+S+Pankille+HUG1990417.html

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR): Kilpailukykysopimuksen vaikutuksista Työttömyyskuutusrahastolle (TVR)

Työttömyysvakuutusrahasto, The Unemployment Insurance Fund

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR): Kilpailukykysopimuksen vaikutuksista Työttömyyskuutusrahastolle (TVR)

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 1.3.2016 klo 9.00

Kilpailukykysopimuksen vaikutuksista Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR)

Suomalaiset työmarkkinakeskusjärjestöt ovat esittäneet osana kilpailukykyopimusta muutoksia työttömyysetuuksien rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön. Keskeisiä ehdotuksia ovat mm. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin määräaikainen korottaminen 7 prosentin työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi vuosina 2017-2019. Tämä maksimimäärä vastaisi noin 2.300 miljoonan euron nettovarallisuutta tai nettovelkaa Työttömyysvakuutusrahastossa, kun vastaava määrä on tällä hetkellä noin 1.600 miljoonaa euroa.

Lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että Työttömyysvakuutusrahaston lainajärjestelyille annettaisiin valtion takaus ilman vastavakuutta ja takausmaksua. Ehdotuksessa ei oteta kantaa, mitä lainoja takaus tulisi koskemaan. TVR:llä on tällä hetkellä nostettua lainaa noin 1.100 miljoonaa euroa, joka koostuu joukkovelkakirjalainoista nimellisarvoltaan yhteensä 900 miljoonaa euroa sekä yritystodistuksista nimellisarvoltaan noin 200 miljoonaa euroa. Näihin lainoihin ei sisälly valtion takausta. Lisäksi TVR:llä on yhteensä 1.000 miljoonan euron suuruinen valmiusluottolimiittisopimus, jota ei ole käytetty. Tähän sopimukseen sisältyy valtion takaus määrältään 770 miljoonaa euroa.

Suomen hallitus on ilmoittanut pitävänsä Suomen kannalta myönteisenä sitä, että työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päässeet neuvottelutulokseen kilpailukykysopimuksesta. Hallitus jatkaa kuitenkin tarkentavia keskusteluja työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa sopimuksen yksityiskohdista.

Ehdotusten eteneminen riippuu ensi vaiheessa siitä, hyväksyvätkö kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt ehdotuksen. Sen jälkeen lopullinen voimaantulo riippuu Suomen hallituksen päätöksistä sekä siitä, saadaanko sopimukselle riittävä kattavuus alakohtaisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa. Keskusjärjestöt ilmoittavat tästä Suomen hallitukselle 1.6.2016 tapahtuvan kattavuusarvioinnin jälkeen.

TVR:n kannalta ehdotetut päätökset tulevat voimaan vasta, kun niitä koskevat lakiesitykset on hyväksytty eduskunnassa.

TVR seuraa päätösten valmistelua ja tiedottaa niistä tarvittaessa.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2016

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/Ty%C3%B6tt%C3%B6myysvakuutusrahasto+TVR+Kilpailukykysopimuksen+vaikutuksista+Ty%C3%B6tt%C3%B6myyskuutusrahastolle+TVR+HUG1990420.html

Trainers’ Housen markkinatakauksen antaja vaihtuu liiketoimintasiirrosta johtuen

Trainers’ Housen markkinatakauksen antaja vaihtuu liiketoimintasiirrosta johtuen

Julkaistu: 2016-03-01 07:40:00 CET
Trainers' House Oyj
Pörssitiedote
Trainers’ Housen markkinatakauksen antaja vaihtuu liiketoimintasiirrosta johtuen

Espoo, 2016-03-01 07:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.3.2016 KLO 8:40

FIM Sijoituspalvelut Oy:n konsernin sisäisestä liiketoimintasiirrosta johtuen Trainers’ House Oyj:n voimassa oleva markkinatakaussopimus (LP-sopimus) FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa siirtyy S-Pankki Oy:lle 1.3.2016 alkaen.

Trainers’ House Oyj on solminut 1.3.2016 alkaen ehdoiltaan samansisältöisen markkinatakaussopimuksen S-Pankki Oy:n kanssa kuin sen 29.2.2016 päättynyt sopimus oli FIM:n kanssa. Sopimuksen mukaan S-Pankki Oy sitoutuu antamaan jatkuvasti Trainers’ House Oyj:n osakkeita koskevia osto- ja myyntitarjouksia siten, että osto- ja myyntitarjousten välinen erotus saa olla enintään 4 % laskettuna ostotarjouksesta. S-Pankki Oy sitoutuu antamaan tarjouksia ainakin 85 % jatkuvan kaupankäynnin ajasta ja arvoperiin kaupankäyntipäivän aikana sovellettavassa huutokauppamenettelyssä. Tarjottava osakemäärä sitovissa osto- ja myyntinoteerauksissa on määrä, jossa kaupan arvo on vähintään 4 000 euroa.

TRAINERS’ HOUSE OYJ

Saku Keskitalo, puhelin 0404 111 111
talousjohtaja

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Revenio Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta 29.2.2016

Revenio Group Corporation

Revenio Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta 29.2.2016

Revenio Group Oyj, Pörssi-ilmoitus, 1.3.2016 klo 8.30

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.2.2016

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 29.2.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji REG1V
Osakemäärä 650 osaketta
Kokonaishinta 17 087,98 EUR
Keskihinta/osake 26,2892 EUR
Ylin hankintahinta/osake 27,09 EUR
Alin hankintahinta/osake 25,97 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.2.2016 tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 204 kpl.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 07:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/Revenio+Group+Oyj+Omien+osakkeiden+hankinta+29+2+2016+HUG1990344.html

Apetitin strategia 2016-2018: Tavoitteena kannattavuuden parantaminen ja kehittyminen kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijäksi

Apetitin strategia 2016-2018: Tavoitteena kannattavuuden parantaminen ja kehittyminen kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijäksi

Julkaistu: 2016-03-01 07:30:00 CET
Apetit Oyj
Pörssitiedote
Apetitin strategia 2016-2018: Tavoitteena kannattavuuden parantaminen ja kehittyminen kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijäksi
Apetit Oyj, pörssitiedote, 1.3.2016 klo 8.30

Apetit järjestää tänään 1.3.2016 Helsingissä pääomamarkkinapäivän. Toimitusjohtaja Juha Vanhainen esittelee yhtiön strategian kaudelle 2016 – 2018, strategiakauden taloudelliset tavoitteet, konsernin uuden segmenttirakenteen ja osinkopolitiikan.

”Strategiamme tavoite on parantaa Apetitin kannattavuutta ja nostaa Apetit kasvipohjaisten ruokaratkaisuiden edelläkävijäksi. Uudistumista vauhditetaan panostamalla kokonaan uusiin ruokaratkaisuihin, nykytuotteiston tuotekehitykseen ja jalostusarvon nostoon sekä palveluiden kehittämiseen erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekaupassa tavoitteemme on kasvaa Itämeren alueella. Kalajalosteissa tavoitteenamme on kehittyä volyymi- ja lisäarvotuotteiden tehokkaimmaksi tuottajaksi vähittäiskaupan kumppanina”, kertoo toimitusjohtaja Juha Vanhainen.

”Apetitin tase on vahva ja lisäksi tarkoituksemme on tehostaa pääoman käyttöä. Yhtiö lisää investointeja kasvuun, jalostusarvon lisäämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi tuoteryhmissään. Panostuksia digitalisaation hyödyntämiseen tuottaja- ja asiakasrajapinnan palvelukehityksessä lisätään oleellisesti”, jatkaa Vanhainen.

Uusi segmenttirakenne tukee strategian toteuttamista

Apetit uudistaa segmenttirakennettaan vahvistaakseen strategian toimeenpanoa ja seurantaa. Raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat jatkossa Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa ja Kalajalosteet.

Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvat pakastetuoteryhmä ja tuoretuotteet-tuoteryhmä sekä palvelumyyntitoiminnot. Öljykasvituotteet-liiketoimintaan sisältyvät kasviöljyjen ja rehupuristeiden jalostus ja myynti. Viljakauppa-liiketoiminta käsittää kotimaisen ja kansainvälisen vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekaupan toiminnot. Kalajalosteet-liiketoimintaan kuuluvat kalatuoteryhmän toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Uusi segmenttirakenne otetaan käyttöön vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen raportoinnista lähtien. Käyttöönotettavan segmenttirakenteen mukaiset vertailuluvut julkaistaan tänään 1.3.2016 erillisellä tiedotteella.

Liiketoimintojen strategiset painopisteet ja tavoitteet

Ruokaratkaisut

Ruokaratkaisuissa Apetin tavoitteena on olla johtava brändi kasvipohjaisissa ruokaratkaisuissa sekä palveluissa. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat kasvis- ja ruokapakasteet, käyttövalmiit tuoreet kasvikset sekä palvelumyynti. Uudistumista vauhditetaan panostamalla tuotekehitykseen, kokonaan uusiin ruokaratkaisuihin sekä palveluiden kehittämiseen erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Ruokaratkaisut-segmentissä tavoite on 20 prosentin orgaaninen liikevaihdon kasvu vuoden 2018 loppuun mennessä (2015: 96 milj. euroa). Kannattavuustavoitteena on 7,5 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA-%) vuonna 2018 (2015: 3,7 %).

Öljykasvituotteet

Öljykasvituotteissa tavoitteena on olla laadukkaita kasviöljyjä ja rehuja arvostavien asiakkaiden ensisijainen valinta. Tuotannon jalostusarvoa nostetaan panostamalla sekä tuotekehitykseen että syvälliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Öljykasvituotteet-liiketoiminnassa tavoitteena on kasvattaapakattujen ja erikoistuotteiden osuutta niin, että se vuonna 2018 on 34,0 prosenttia liikevaihdosta (2015: 28,4 %). Kannattavuustavoitteena on 7,5 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA-%) vuonna 2018 (2015: 5,5 %).

Viljakauppa

Viljakaupassa tavoitteena on lisätä markkinaosuutta Suomen vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainemarkkinoilla sekä kasvaa erityisesti Baltian maiden vilja- ja öljykasvikaupassa. Pääomaintensiivisessä liiketoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota pääoman tehokkaaseen käyttöön. Kilpailuetua haetaan tarjoamalla parasta palvelua ja työkaluja sekä viljan ostajille että myyjille.

Viljakauppa-segmentin tavoite on myyntivolyymin kasvattaminen niin, että se vuonna 2018 on yli 1 000 000 tonnia vuodessa (2015: 830 000 tn). Tavoite sidotun pääoman tuottoprosentiksi (ROCE-%) vuonna 2018 on 14,0 prosenttia (2015: 12,1 %).

Kalajaloste

Kalajalosteissa keskitytään toiminnan tehokkuuteen ja kilpailukyvyn rakentamiseen volyymi- ja lisäarvotuotteissa kaikissa toimintamaissa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Toimintaa kehitetään keskittymällä toimialan parhaan tehokkuuden saavuttamiseen. Myynnin painopiste on kaupan omamerkkituotteissa.

Kalajalosteet-segmentissä ei ole määriteltyä strategista kasvutavoitetta, vaan sen tavoitteena on positiivinen rahavirta (käyttökate vähennettynä investoinneilla) strategiakaudella 2016-2018.

Konsernin taloudelliset tavoitteet 2018 ja osinkopolitiikka

Konsernitasolla Apetit Oyj:n taloudelliset tavoitteet 2018 ovat:

sidotun pääoman tuotto (ROCE-%) > 10 prosenttia,käyttökate (EBITDA) vähintään 20 miljoonaa euroa vuodessa

Tavoite omavaraisuusasteelle on muuttumaton, vähintään 40 prosenttia.

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajalleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Yhtiö jakaa osinkona vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta, kuitenkin vähintään 0,70 euroa osakkeelta.

Apetit Oyj:n 17.2.2016 julkaistu tulosohjeistus vuodelle 2016 säilyy ennallaan.

Juha Vanhainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, p. 010 402 00
Eero Kinnunen, talousjohtaja, p. 010 402 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 (IFRS)

Julkaistu: 2016-03-01 07:30:00 CET
Innofactor
Tilinpäätöstiedote
Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.3.2016 klo 8.30

Yhteenveto

Vuosineljännes 10–12/2015:

Liikevaihdon kasvu oli 2,9 %, mikä on arviomme mukaan markkinoiden kasvua nopeampaa Käyttökate oli hyvällä tasolla 13,8 % liikevaihdosta Innofactor sai useita merkittäviä kauppoja, mikä paransi tilauskantaa Innofactor sopi joulukuussa 2015 ruotsalaisen Cinteros AB:n ostamisesta (vuoden 2015 liikevaihto noin 11 miljoonaa euroa ja yli 100 työntekijää), mikä vahvistaa olennaisesti Innofactorin Pohjoismaiden kasvustrategian toteutumista Näemme Innofactorilla olevan viimeisen vuosineljänneksen perusteella erittäin hyvät edellytykset kasvattaa strategiansa mukaisesti kannattavasti liiketoimintaansa vuonna 2016

Vuosi 1–12/2015:

Liikevaihdon kasvu oli 1,4 %, mikä oli arviomme mukaan vain hieman markkinoiden kasvua nopeampaa Käyttökate oli 8,3 % liikevaihdosta, mikä jäi hieman edellisestä vuodesta, eikä ollut tavoitteiden mukaisella tasolla Vuoden 2015 lukuihin vaikuttivat oleellisesti organisaation uudelleenjärjestelyistä syntyneet kustannukset, tilikautta edeltävään aikaan liittyneet, yksittäisiin asiakkaisiin ja projekteihin kohdistuneet, saamisten alaskirjaukset sekä Tanskan maajohtajan työsuhteen syyskuussa 2015 päättämisen yhteydessä havaitut projektien arvostusvirheet

1.10.–31.12. 2015 1.10.– 31.12. 2014*** Muutos 1.1.– 31.12. 2015*** 1.1.– 31.12. 2014*** Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 12 590 12 231 2,9 % 44 452 43 834 1,4 %
Liikevaihdon kasvu 2,9 % 10,3 % 1,4 % 34,1 %
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa* 1 742 1 480 17,7 % 3 705 3 794 -2,3 %
prosenttia liikevaihdosta* 13,8 % 12,1 % 8,3 % 8,7 %
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* 1 470 1 135 29,5 % 2 542 2 407 5,6 %
prosenttia liikevaihdosta* 11,7 % 9,3 % 5,7 % 5,5 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa** 1 395 900 55,0 % 1 935 1 946 -0,6 %
prosenttia liikevaihdosta** 11,1 % 7,4 % 4,4 % 4,4 %
Tulos tuhatta euroa** 1 116 721 54,8 % 1 548 1 556 -0,5 %
prosenttia liikevaihdosta** 8,9 % 5,9 % 3,5 % 3,5 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 34,1 % 42,9 % 34,1 % 42,9 %
Omavaraisuusaste 56,9 % 48,7 % 56,9 % 48,7 %
Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 434 415 4,6 % 427 421 1,4 %
Tulos per osake (euroa) 0,0334 0,0224 49,2 % 0,0475 0,0485 -2,0 %

*) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa.

**) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa sekä Enabling yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoituskuluvaraus 400 tuhatta euroa, yhteensä noin 459 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351 tuhatta euroa.

***) Konserniyhtiössä havaittiin kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistui päättyneen tilikauden osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan sekä aikaisempiin tilikausiin. Arvostusvirhe korjattiin yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42 mukaisesti. Virheen kokonaisvaikutus oli noin 552 tuhatta euroa käyttökatetta alentavasti. Oikaisut ja niiden vaikutukset konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.

Innofactorin vuoden 2016 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisestä vuodesta 2015, jolloin liikevaihto oli 44,5 miljoonaa euroa ja käyttökate 3,7 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.

Raportointi

Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus

Vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä Innofactor jatkoi strategiansa mukaista kannattavaa kasvua. Liikevaihdon kasvu oli 2,9 prosenttia (liikevaihto 12,6 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) oli 1,7 miljoonaa euroa (13,8 prosenttia liikevaihdosta).

Vuosi 2015 oli Innofactorille liiketoiminnallisesti haasteellinen. Jäimme liiketoiminnassa vuodelle 2015 asettamistamme tavoitteista. Koko vuoden 2015 osalta liikevaihdon kasvu oli 1,4 prosenttia ja käyttökate (EBITDA) oli 8,3 prosenttia liikevaihdosta. Tähän vaikuttivat oleellisesti organisaation uudelleenjärjestelyistä syntyneet kustannukset, tilikautta edeltävään aikaan liittyneet, yksittäisiin asiakkaisiin ja projekteihin kohdistuneet, saamisten alaskirjaukset sekä Tanskan maajohtajan työsuhteen syyskuussa 2015 päättämisen yhteydessä havaitut projektien arvostusvirheet.

Haasteista huolimatta pystyimme parantamaan kannattavuuttamme huomattavasti vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla, jolla suhteellinen käyttökate oli yli kaksinkertainen ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna (11,4 prosenttia liikevaihdosta). Viimeisellä vuosineljänneksellä Innofactorin tilauskanta kasvoi merkittävästi. Voitimme esimerkiksi noin 0,5 miljoonan euron arvoisen hankkeen Microsoft Dynamics NAV -pohjaisen tekstiilitoimialaratkaisun toimittamiseksi eräälle suomalaiselle vaatevalmistajalle sekä noin 0,85 miljoonan euron arvoisen sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja asiakkuudenhallinnan palvelukokonaisuuden toimitushankeen Väestörekisterikeskukselle.

Innofactor jatkoi laajentumistaan Pohjoismaissa sopimalla joulukuussa 2015 ostavansa ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan yrityksen johdolta. Kauppa toteutui 8.1.2016. Yrityskaupan myötä Innofactor sai merkittävän jalansijan Ruotsin IT-markkinoilla, johtavan Microsoft Dynamics CRM -tuotteeseen perustuvan tarjonnan, vahvan asiakaskunnan sekä yli 100 erittäin ammattitaitoista työntekijää Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Cinteroksen vuoden 2015 liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa (noin 100 miljoonaa Ruotsin kruunua) ja käyttökate noin 9 %. Pian yrityskaupan julkistamisen jälkeen joulukuun lopussa Cinteros julkisti myös merkittävän noin 1,6 miljoonan euron kaupan yhdelle Ruotsin suurimmista ammattiliitoista. On ollut hienoa seurata kuinka yhteistyö ja integraatio ovat lähteneet käyntiin. Olemme jo aloittaneet Ruotsissa ensimmäisen asiakasprojektin, jossa hyödynnetään Innofactorin konsultteja myös Suomesta ja Tanskasta.

Haasteellisen vuoden 2015 jälkeen näemme Innofactorilla olevan erittäin hyvät edellytykset kasvattaa strategiansa mukaisesti kannattavasti liiketoimintaansa vuonna 2016.

Innofactor jatkaa edelleen aktiivisesti mahdollisten uusien strategisten kumppanuuksien etsimistä Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö

Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia voimia ovat ohjelmistojen siirtyminen pilveen, sosiaalisen median merkityksen kasvu, mobiililaitteet ja esineiden Internet, tiedon analytiikka ja koneoppiminen, sekä tietoturva ja tietosuoja. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on havaittavissa selkeää muutosta. Asiakkaat odottavat IT-toimittajalta entistä enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna. Asiakkaat toivovat toimittajilta entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä muutoksia, sekä toivovat voivansa ostaa isojen kertaprojektien sijaan enenevässä määrin jatkuvia palveluita.

Innofactor arvioi että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa noin 1–2 % vuonna 2015. Suomessa kasvu oli muita Pohjoismaita heikompaa. Innofactor arvioi, että IT-palvelumarkkinoiden kasvu Pohjoismaissa vuonna 2016 piristyy hieman ollen noin 2–3 % tasolla. Arvio perustuu tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä Innofactorin omiin markkinanäkemyksiin.

Microsoft-pohjaisten ratkaisujen osalta kilpailu on Pohjoismaissa jakaantunut erityyppisten toimijoiden kesken. Ensimmäisen ryhmän muodostavat isot kaikissa Pohjoismaissa toimintaa harjoittavat yritykset. Nämä yhtiöt tyypillisesti tarjoavat laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on yksi vaihtoehto. Toisen ryhmän muodostavat yhtiöt, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin kapeampaan ratkaisualueeseen. Nämäkin yhtiöt tyypillisesti tarjoavat yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on tyypillisesti vain yksi vaihtoehto. Kolmannen ryhmän muodostavat ainoastaan tietyssä maassa toimivat yritykset. Tällaiset pienet tai keskikokoiset yritykset keskittyvät usein yhteen ratkaisualueeseen, päämieheen ja/tai toimialaan.

Innofactor on tehnyt strategisen valinnan keskittymällä Microsoft -alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin, ja valinnut sovellusalueikseen ne alueet, joissa Microsoftin markkina-aseman ja tarjooman tuoma kasvu, ja sitä myötä sen kumppaneiden ja ekosysteemin kasvu, on ylittänyt moninkertaisesti yleisen keskimääräisen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinoiden kasvun. Innofactor keskittyy ensisijaisesti Pohjoismaisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin sekä julkishallinnon organisaatioihin, joilla on IT-ratkaisujen hankinnassa korkea vaatimustaso. Innofactor on kehittää tälle ryhmälle soveltuvia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita itse ja yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Innofactorin strategia tukee hyvin markkinoiden muutosta. Innofactor uskoo pystyvänsä hankkimaan markkinaosuutta kilpailijoiltaan ja hyödyntämään mahdollisen IT-markkinoiden kasvun tulevaisuudessa.

Microsoftin kumppaniverkosto on Pohjoismaissa ja myös muualla Euroopassa varsin sirpaloitunut ja koostuu pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista paikallisista toimijoista. Innofactorille tämä tarjoaa mielenkiintoisen konsolidointipotentiaalin sekä kansainvälistymismahdollisuuden. Innofactorin hyvä maine Microsoft-ekosysteemissä, ainutlaatuiset näytöt nopeasta ja kannattavasta kasvusta sekä onnistuneista yritysjärjestelyistä yhdessä yrittäjähenkisen yrityskulttuurin kanssa tekevät Innofactorista erittäin houkuttelevan kumppanin toteutettaessa toimialan uudelleenjärjestelyjä Pohjoismaissa.

Tulevaisuuden näkymät

Innofactorin vuoden 2016 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisestä vuodesta 2015, jolloin liikevaihto oli 44,5 miljoonaa euroa ja käyttökate 3,7 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Innofactor on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaisesti hallituksen tavoitteena on mahdollistaa osakkeen­omistajien jakaa 10 prosenttia ylittävästä käyttökatteesta (EBITDA) kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko. Vuoden 2015 osalta käyttökate (EBITDA) oli 8,3 prosenttia liikevaihdosta. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2015 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 38 366 416,05 euroa.

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2015.

Espoossa 1.3.2016

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Janne Martola, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
Innofactor Oyj
puh. +358 50 359 0844
Janne.Martola@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet tilinpäätöstiedotteesta 2015

Innofactor järjestää 1.3.2015 klo 9.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelevät talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Janne Martola sekä hallituksen puheenjohtaja Ari Rahkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen joko sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com tai soittamalla numeroon 050 575 6120 (Tanja Eskolin).

Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille englanniksi puhelinkonferenssin 1.3.2015 klo 16.00. Rekisteröityminen osoitteessa ir@innofactor.com vähintään 1.3.2015 klo 12 mennessä.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2016

Vuoden 2015 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tiistaina 8.3.2016.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.3.2016 klo 9.00.

Vuoden 2016 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:

12.4.–25.4.2016 Hiljainen jakso

26.4.2016 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu

5.7.–18.7.2016 Hiljainen jakso

19.7.2016 Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu

11.10.–24.10.2016 Hiljainen jakso

25.10.2016 Osavuosikatsaus tammi–syyskuu

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoft-pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja muualla Euroopassa. Yrityksessä työskentelee yli 500 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vuosina 2011–2015 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 35 %. Microsoft nimesi Innofactor Oyj:n vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.com

Liitteet:
Innofactor Oyjn tilinpäätöstiedote 2015 (IFRS).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter