Etusivu » Arkistot 1.3.2016

ORAVA ASUNTORAHASTON VUOSIKERTOMUS 2015

ORAVA ASUNTORAHASTON VUOSIKERTOMUS 2015

Julkaistu: 2016-03-02 00:50:00 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
ORAVA ASUNTORAHASTON VUOSIKERTOMUS 2015

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 2.3.2016 klo 1.50

ORAVA ASUNTORAHASTON VUOSIKERTOMUS 2015

Orava Asuntorahasto Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2015, toimintakertomus vuodelta 2015, konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 liitteineen sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 on julkaistu ja saatavilla yhtiön kotisivuilta www.oravaasuntorahasto.fi/talousinformaatio.

Orava Asuntorahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- jahallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

Liiteet

Vuosikertomus 2015

Kiinteistösijoitustoiminnan säännöt

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Liitteet:
Corporate Governance Statement 2015.pdf
Kiinteistosijoitustoiminnan_saannot_20150319.pdf
OravaVuosikertomus_2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Orion Oyj: 144 350 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2016

Orion Corporation

Orion Oyj: 144 350 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2016

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2016 KLO 18.50

Orion Oyj: 144 350 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2016

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on luovuttanut 1.3.2016 yhteensä 144 350 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2013-2015 ja 2015 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 19.3.2013 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 31,0826 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2016. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 4 486 773,31 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 283 366kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 5.2.2013 annetulla pörssitiedotteella.

Orion Oyj

Timo Lappalainen Olli Huotari
Toimitusjohtaja Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 17:50 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/Orion+Oyj+144+350+oman+B+osakkeen+luovutus+1+3+2016+HUG1990578.html

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2016

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2016

United Bankers Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 1.3.2016
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 1.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 900 osaketta
Kokonaishinta 35 964,00 EUR
Keskihinta/ osake 39,9600 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 39,96 EUR
Alin hankintahinta/ osake 39,96 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 2 319 KPL.
United Bankers Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 17:48 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/United+Bankers+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+1+3+2016+HUG1990632.html

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2016

Rapala VMC Corporation

Rapala VMC Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2016

Rapala VMC Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 1.3.2016

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2016
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 1.3.2016
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAP1V
Osakemäärä 4 700 osaketta
Kokonaishinta 19 766,79 EUR
Keskihinta/ osake 4,2057 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,21 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,20 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.3.2016
tehtyjen kauppojen jälkeen: 658 137 KPL.
Rapala VMC Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI Oyj
Janne Sarvikivi Julius Summanen

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 17:43 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/Rapala+VMC+Oyj+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+1+3+2016+HUG1990634.html

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Julkaistu: 2016-03-01 16:45:00 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Orava Asuntorahasto Oyj

Yhtiökokouskutsu 1.3.2016 kello 17.45

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään TIISTAINA 22. maaliskuuta 2016 kello 9.00 alkaen Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 8.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään vuoden 2015 voitonjaosta 31.12.2016 mennessä seuraavasti. Osinkona jaetaan enintään 1,08 euroa per osake niille osakkeille (ISIN-koodi FI4000068614), jotka eivät ole yhtiön hallussa ja jotka on laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä viimeistään 1.3.2016 seuraavan taulukon mukaisesti.

Osakkeen ISIN-koodi Osinko-oikeus kpl Osinko €/v Yhteensä €/v

FI4000068614 100 % 8 327 567 enintään 1,08 8 993 772,36

Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 8 993 772,36 euroa. Osinko maksetaan neljässä erässä ja kussakin erässä enintään 0,27 euroa/osake. Osingon maksupäivät ovat 4.4.2016, 30.6.2016, 30.9.2016 ja 30.12.2016. Hallitus valtuutetaan päättämään osingon määrästä ja maksusta vuosineljänneksittäin edellä mainittujen rajoitusten puitteissa.

Hallitus on velvoitettu osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla valvomaan yhtiön maksukykyä ennen kunkin osinkoerän maksua ja tarvittaessa pienentämään vuosineljänneksittäin maksettavaa osinkoa, mikäli yhtiön maksukykyisyys osingonjaon seurauksena vaarantuisi. Hallitus valtuutetaan päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 2 000 euroa ja jäsenet 1 200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Larvala, Patrik Hertsberg, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo Valjakka.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja optio- ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa enintään 6 000 000 yhtiön hallussa olevaa tai uutta osaketta, jotka eivät tuota lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2016 aikana. Hallitus voi valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus kumoaa edellisen 19.3.2015 annetun valtuutuksen.

16. Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen

Orava Asuntorahasto Oyj:n sijoitustoiminnan sääntöjen 14 § mukaisesti yhtiökokous päättää sijoitustoiminnan sääntöjen muuttamisesta hallituksen sille tekemän ehdotuksen perusteella.

Hallitus ehdottaa, että sijoitustoiminnan sääntöjen hallinnointipalvelua ja siitä maksettavia palkkioita koskevan 11 §:n kolmanteen kappaleeseen tehdään tulossidonnaisen hallinnointipalkkion määräytymistä koskeva muutos siten, että tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle kaksikymmentä prosenttia (20 %) Rahaston vuotuisesta seitsemän prosentin (7 %) aitakoron ylittävästä tuotosta (aikaisemmin 6 %).

Hallitus ehdottaa, että kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttamista koskevaan 14 §:n toiseen kappaleeseen tehdään kiinteistörahastolain muutoksen johdosta korjaus, jonka mukaan sääntöjen muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osakkeenomistajien tietoon julkistamalla tieto rahaston tiedonantovelvollisuutta ja rahastoa koskevien tietojen julkistamista koskevan 10 §:n mukaisesti. Aikaisemman sääntökohdan mukaan Finanssivalvonnan tuli hyväksyä sääntöjen muutokset. Hallitus ehdottaa lisäksi, että 14 §:n toisesta kappaleesta poistetaan tarpeettomana virke, joka viittaa listautumista edeltävään aikaan.

Muutettu 11 §:n kolmannen kappaleen ensimmäinen virke kuuluu seuraavasti (muutos lihavoitu).

Tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle kaksikymmentä prosenttia (20%) Rahaston vuotuisesta seitsemän prosentin (7 %) aitakoron ylittävästä tuotosta. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan tilikauden osakekohtaisen tuoton ja tilikauden päättävän osakkeiden lukumäärän perusteella.

Muutettu 14 §:n toinen kappale kuuluu seuraavasti.

Sääntöjen muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osakkeenomistajien tietoon julkistamalla tieto Rahaston tiedonantovelvollisuutta ja Rahastoa koskevien tietojen julkistamista koskevan 10 §:n mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuntorahasto Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.oravaasuntorahasto.fi. Orava Asuntorahasto Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 5.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 17.3.2016 klo 17.00, mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@oravarahastot.fi

b) kirjeitse osoitteeseen Orava Asuntorahasto Oyj, Yhtiökokous, Fabianinkatu 14 B, 00100 HELSINKI.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orava Asuntorahasto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orava Asuntorahasto Oyj, Osakerekisteri, Fabianinkatu 14 B, 00100 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Orava Asuntorahasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2016 yhteensä 9 206 619 osaketta, jotka edustavat 9 206 619 ääntä.

Helsingissä 1.3.2016

Orava Asuntorahasto Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KAUPANKÄYNTITILASTO HELMIKUU 2016

KAUPANKÄYNTITILASTO HELMIKUU 2016

Julkaistu: 2016-03-01 15:00:21 CET
Nasdaq Nordic

KAUPANKÄYNTITILASTO HELMIKUU 2016

Helsinki 1.3.2016 — Nasdaq julkaisi tänään kuukausittaisen Pohjoismaita ja Baltian maita koskevan kaupankäyntiraporttinsa. Alla yhteenveto tärkeimmistä huomioista Nasdaq Helsingin osalta helmikuulta 2016.

Nasdaq Helsingin osakevaihto nousi helmikuussa 1,4 prosenttia edellisvuoden helmikuuhun verrattuna ja keskimääräinen päivävaihto oli 558,7 miljoonaa euroa (helmikuu 2015: 551,2 milj. euroa). Päivävaihto laski 9,8 prosenttia tammikuuhun 2016 verrattuna.
Nasdaq Helsingin pörssikauppojen lukumäärä oli helmikuussa keskimäärin 104 118 kauppaa päivässä, kun vastaava lukema 12 viimeisen kuukauden ajalta on keskimäärin 83 774. Helmikuussa 2015 vastaava lukema oli 84 925 kauppaa.
Nasdaq Helsinki pystyi tarjoamaan parhaimman osto/myyntikurssin (nk. EBBO1 – European Best Bid and Offer) OMXH25-osakkeissa 87,6 % ajasta helmikuussa 2016 (tammikuu 2016: 89,2 %).
Nasdaq Helsingin keskimääräinen tarjouskirjan syvyys2 parhailla hintatasoilla oli helmikuussa OMXH25-indeksiin kuuluvissa yhtiöissä 2,1 kertaa suurempi kuin seuraavaksi lidvideimmällä markkinapaikalla (tammikuu 2016: 2,0).
Helmikuussa 2016 suurin osakevälittäjä oli Morgan Stanley. Seuraavaksi suurimmat olivat Deutsche Bank ja Hudson River Trading.
Helmikuussa 2016 vaihdetuin osake oli Nokia. Seuraavaksi vaihdetuimmat olivat Fortum ja Sampo.
Nasdaq Helsingin markkinaosuus Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevien listayhtiöiden osakkeiden pörssikaupasta oli 59,3 prosenttia helmikuussa 2016 (tammikuu 2016: 60,9 %). Ulkomaisten markkinapaikkojen3 osuus kaupankäynnistä oli siten 40,7 % Helsingissä noteeratuista osakkeista.

Lisätietoa kuukausiraportissa:http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/statistics
(valitse: Monthly Statistics, Filter: Monthly Statistics)

1)EBBO (European Best Bid and Offer) viittaa parhaimpaan tarjolla olevaan osto- tai myyntinoteeraukseen kaupankäynnin kohteena olevissa tuotteissa kuten osakkeissa.

2)Lähde: Thomson Reuters ja Nasdaq. Sisältää kaikki tärkeimmät markkinapaikat Euroopassa, joissa käydään kauppaa Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä listatuilla osakkeilla.

Nasdaq-konserni

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja kuudella mantereella. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 70 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut yli 3 700 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 9,6 biljoonaa dollaria. Nasdaqilla on lähes 10 000 yritysasiakasta. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta nasdaq.com/ambition ja business.nasdaq.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq’s annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.

LISÄTIETOJA:
+ Heli-Kirsti Airisniemi
+ (09) 6166 7941
+ heli-kirsti.airisniemi@nasdaq.com
Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Korjaus Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun englanninkieliseen käännökseen

Korjaus Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun englanninkieliseen käännökseen

Julkaistu: 2016-03-01 15:00:01 CET
Suominen Oyj
Pörssitiedote
Korjaus Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun englanninkieliseen käännökseen

Helsinki, 2016-03-01 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Suominen Oyj Pörssitiedote 1.3.2016 klo 16.00

KORJAUS SUOMINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOKOUSKUTSUN ENGLANNINKIELISEEN KÄÄNNÖKSEEN

Suominen Oyj julkisti 29.1.2016 kokouskutsun Suomisen 16.3.2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouskutsun englanninkielisessä käännösversiossa, joka ei ole virallinen kokouskutsu, on kirjoitusvirhe asiakohdassa 18 ”Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta”.

Korjatun englanninkielisen käännöksen mukaan asiakohdan 18 alakohdan 1 mukainen hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta koskee enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimista. Aikaisemmin julkistetun käännösversion mukaan valtuutus oli merkitty koskevan enintään 4 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimista.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TRAINERS’ HOUSEN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS JULKAISTU

TRAINERS’ HOUSEN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS JULKAISTU

Julkaistu: 2016-03-01 14:40:00 CET
Trainers' House Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
TRAINERS' HOUSEN VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS JULKAISTU

Espoo, 2016-03-01 14:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 1.3.2016 KLO 15:40

Trainers’ House Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomus ja tilinpäätös on julkaistu suomenkielisinä tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi/sijoittajat.

Saku Keskitalo, puhelin 0404 111 111
talousjohtaja

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liitteet:
Vuosikertomus 2015.pdf
Tilinpäätös 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Martela tehostaa toimitusketjuaan

Martela tehostaa toimitusketjuaan

Julkaistu: 2016-03-01 14:00:00 CET
Martela Oyj
Pörssitiedote
Martela tehostaa toimitusketjuaan

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2016 klo 15.00

MARTELA TEHOSTAA TOIMITUSKETJUAAN

Martela on tänään kutsunut Ruotsin Bodaforsin toimipisteen henkilöstön edustajat koolle yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin, jotka koskevat Martela Ab:n Bodaforsin logistiikkakeskuksen toiminnan tehostamista ja tästä mahdollisesti aiheutuvia henkilöstövaikutuksia. Harkittavilla toimenpiteillä pyritään luomaan joustavampi toimitusketju, jolla pystytään vastaamaan muuttuneeseen, aikaisempaa monimuotoisempaan asiakaskysyntään ja toteuttamaan entistä paremmin Martelan Lifecycle strategian implementointia. Toimitusketjun paremman toimivuuden lisäksi suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan 0,5 miljoonan euron vuositason kustannussäästöjä. Säästöt ovat osa Martelan huhtikuussa 2015 julkaistua 4,0 miljoonan euron säästöohjelmaa.

Neuvotteluiden piiriin kuuluu Martela Ab:n Bodaforsin logistiikkakeskuksen koko henkilöstö. Yhtiön alustavan arvion mukaan neuvottelut saattavat mahdollisesti johtaa enintään 17 henkilön vähentämiseen irtisanomisin.

Helsingissä, 1.3.2016

Martela Oyj

Matti Rantaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Martela Oyj

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606

Jakelu

NASDAQ OMX Nordic

Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.fi

Liitteet:
2016_0301_pörssitiedote.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kimmo Nordström nimitetty ESL Shippingin hallituksen jäseneksi

Aspo Plc

Kimmo Nordström nimitetty ESL Shippingin hallituksen jäseneksi

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.3.2016 klo 14.30

KIMMO NORDSTRÖM NIMITETTY ESL SHIPPINGIN HALLITUKSEN JÄSENEKSI

Aspo-konserniin kuuluvan ESL Shipping Oy:n hallitukseen on 1.3.2016 alkaen nimitetty Kimmo Nordström (54). Hän toimii Container Finance Ltd Oy:n ja perinteikkään Containerships Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja on yrityksen pääomistaja. Kimmolla on erittäin vahva osaaminen varustamon palvelujen kehittämisessä lisäarvopalveluihin, haastavilla Venäjän markkinoilla toimimisessa sekä uudisrakennusten suunnittelussa ja valmistuttamisessa.

“Olen erittäin iloinen, että Kimmo aloittaa ESL Shipping Oy:n hallituksen jäsenenä. Hallituksen keskeisimpänä tehtävänä on pitkäkestoisen menestyksen varmistaminen. Hänen taustansa varustamon omistajana ja toiminnan kehittäjänä on erinomainen lisä ESL Shippingin hallitukseen. Kokoonpanossamme on nyt johtavaa arktisen merenkulun, varustamotoiminnan yritys- ja ympäristövastuun ja digitalisoimisen osaamista sekä vahvaa strategiasta näkemystä,” sanoo ESL Shipping Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.

Hallituksen jäseninä jatkavat Aker Arctic Technology Oy:n entinen toimitusjohtaja, DI Mikko Niini, kansainvälisen merilogistiikan asiantuntija, tekniikan tohtori, dosentti Ulla Tapaninen sekä puheenjohtajana Aspo Oyj:n toimitusjohtaja Aki Ojanen.

“Kiitän Lasse Rikalaa hänen panoksestaan ESL Shipping Oy:n hallituksen jäsenenä 2009-2016 sekä hänen toimimisestaan myös varustamon vt. toimitusjohtajana 9.1.-30.4.2013.”

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Keskeisiä asiakkaita ovat teräs-, energia- sekä kaivosteollisuus. Varustamon tonnisto koostuu 14 yksiköstä, joista 13 on varustamon omia ja yksi vuokrattu. Vuonna 2015 yhtiön kuljettama lastivolyymi oli noin 11,1 miljoonaa tonnia. ESL Shipping varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. www.aspo.fi

Lisätietoja:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja ESL Shipping Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
puh. +358 9 521 4010, +358 400 106 592, aki.ojanen(a)aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-03-01 13:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/03/01/Kimmo+Nordstr%C3%B6m+nimitetty+ESL+Shippingin+hallituksen+j%C3%A4seneksi+HUG1990528.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.