Etusivu » Arkistot 28.1.2016

KONECRANES ON SAANUT UUDEN STS-NOSTURITILAUKSEN GEORGIA PORTS AUTHORITYLTA YHDYSVALLOISTA

KONECRANES ON SAANUT UUDEN STS-NOSTURITILAUKSEN GEORGIA PORTS AUTHORITYLTA YHDYSVALLOISTA

Julkaistu: 2016-01-28 14:00:00 CET
Konecranes Oyj
Lehdistötiedote
KONECRANES ON SAANUT UUDEN STS-NOSTURITILAUKSEN GEORGIA PORTS AUTHORITYLTA YHDYSVALLOISTA

Georgia Ports Authority (GPA) on tilannut neljä Konecranes-satamanosturia (STS) lisää Savannahin satamaan Georgiaan. Joulukuussa 2015 tilatut nosturit toimitetaan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

Tilattujen Konecranes STS -nostureiden nostokapasiteetti on 66 tonnia, ulottuvuus 61 metriä ja nostokorkeus 46 metriä laiturin pinnasta. ˮJo ennen tätä tilausta Savannahilla on kolmen kilometrin mittaisella laiturillaan enemmän nostureita kuin millään muulla yksittäisellä terminaalilla Pohjois-Amerikassaˮ, kertoo GPA:n toimitusjohtaja Curtis Foltz.

Vuonna 2015 Savannahin sataman läpi kulki ennätykselliset 3,73 miljoonaa TEU:ta, mikä on 391 356 TEU:ta tai 11,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

ˮLaajennusta ovat siivittäneet kysynnän kasvu Yhdysvaltain kaakkoisosassa, Savannahin logistiset edut, jotka houkuttelevat Georgiaan uusia asiakkaita sekä länsirannikolta meille ohjattu rahtiˮ, Foltz sanoo.

Savannahin satamassa on tällä hetkellä käytössä 116 Konecranes RTG -nosturia, ja sinne toimitetaan vielä 30 RTG:tä lisää. Siellä on lisäksi käytössä 22 Konecranes-satamanosturia. Vuonna 2016 toimitetaan vielä neljä ja vuonna 2018 toiset neljä, minkä jälkeen satamanostureita on yhteensä 30.

STS-nosturit suunnitellaan Suomessa ja tärkeimmät komponentit tulevat Euroopasta. Raskaat osat valmistetaan Kiinassa.

Nosturihankinnoilla ja Savannahin sataman käynnissä olevalla syventämisellä valmistaudutaan laajennetun Panaman kanavan avaamiseen tänä vuonna. Kanava tarjoaa uuden tärkeän reitin Yhdysvaltain itärannikolle suuntaaville suuremmille aluksille keskimääräisen kapasiteetin noustessa nykyisestä 4 500 TEU:sta yli 10 000 TEU:hun.

ˮYhteistyömme GPA:n kanssa alkoi jo vuonna 1990, jolloin toimitimme Savannahiin ensimmäisen STS-nosturinˮ, kertoo Tuomas Saastamoinen, myynti- ja markkinointijohtaja, Konecranes-satamanosturit. ˮNäiden vuosien aikana jokaiseen konttinosturitoimitukseen on tehty parannuksia ja teknologista hienosäätöä yhteistyössä GPA:n kanssa tavoitteena entistä tehokkaammat ja luotettavammat nosturit. Tilatut STS-nosturit ovat tämän jatkuvan prosessin uusimmat tuotteet”, sanoo Saastamoinen.

Lisätietoja:
Lehdistö
Tuomas Saastamoinen, myynti- ja markkinointijohtaja, Konecranes-satamanosturit
Sähköposti: tuomas.saastamoinen@konecranes.com tai puh. +358 40 5168562

Sijoittajat ja analyytikot:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: miikka.kinnunen@konecranes.com tai puh. +358 20 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Kuvat:

Savannahin satama kasvattaa laitekantaansa kahdeksalla STS-nosturilla, jotka toimitetaan vuoden 2018 aikana. Niiden myötä sataman STS-nosturimäärän nousee 30:een. Kuva: GPA, Stephen B. Morton.
Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahasto, The Unemployment Insurance Fund

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 28.1.2016 klo 15.00

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2015

Tiivistelmä

· Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3.330 miljoonaa euroa, kasvua 10 %
· Maksetut työttömyysetuudet yhteensä 4.002 miljoonaa euroa, kasvua 8 %
· Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) – 674 miljoonaa euroa
· Nettovarallisuus – 683 miljoonaa euroa
· Sijoitukset ja varat yhteensä 663 miljoonaa euroa
· Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1.346 miljoonaa euroa
· Työttömyysaste keskimäärin 9,4 % (arvio), nousua 0,7 %- yksikköä
· Sijoitusten tuotto 0,2 %

Taloudellinen tulos
Vuosi 2015 Vuosi 2014 Muutos Muutos Vuosi 2013 Muutos
Miljoonaa euroa 2015 / 2014 2015 / 2014 2015 / 2013
% %
Työttömyysvakuutusmaksut 2 188 1 977 211 11 % 2 222 -2 %
Muut tuotot * 1 142 1 054 88 8 % 1 039 10 %
Maksetut työttömyysetuudet ja hallintokulut -4 002 -3 706 -296 8 % -3 186 26 %
Rahoitusnetto ** -1 3 -4 2
Nettovarallisuuden muutos -674 -672 -2 77
Sijoitukset ja varat 663 498 165 33 % 869 -24 %
Lainat ja velat -1 346 -507 -839 165 % -207 550 %
Nettovarallisuus -683 -9 -674 663 -203 %
Suhdannepuskurin enimmäismäärä 1 533 1 522 1 309
Työttömyysaste % (arvio) 9,4 8,7 0,7 8,2 1,2
Palkkasumman muutos % (arvio) 0,8 0,6 0,2 0,8
Sijoitusten tuotto % 0,2 0,6 0,2
Maksu %, työnantajat keskim. 2,34 2,19 0,15 2,36
Maksu %, palkansaajat 0,65 0,50 0,15 0,60
Luvut vuodelta 2015 ovat tilintarkastamattomia.
* sosiaali- ja terveysministeriön tilitys
** sisältää sijoitusten nettotuotot ja velkarahoituksen kulut

Taloudellinen ympäristö säilyi haastavana

Suomen talous kehittyi edelleen heikosti vuonna 2015. Kokonaistuotannon määrä ei kasvanut, vienti oli laskussa ja työllisyys heikentyi. Työttömyysaste kohosi arviolta 0,7 %- yksiköllä ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan menot kasvoivat tuntuvasti. Työttömyysvakuutusrahaston talousarvio vuodelle 2015 laadittiin elokuussa 2014 ja sen mukaan alijäämäksi arvioitiin 550 miljoonaa euroa. Tuloksen ennakkotietojen mukaan alijäämää on muodostumassa 674 miljoonaa euroa.

TVR:n maksutulo hyvässä kasvussa

Työttömyysvakuutusrahasto onnistui hyvin tehtävässään määrätä ja periä työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2015. Suora maksutulo oli 2.188 miljoonaa euroa, minkä lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö tilitti TVR:lle työttömyysturvan valtionosuuksia 1.142 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Työttömyysvakuutusrahaston menoja rahoitettiin tuntuvalla lainanotolla

TVR:n nettovarallisuus painui negatiiviseksi vuonna 2014 ja kehitys voimistui vuonna 2015. Tähän liittyen Työttömyysvakuutusrahaston hallitus hyväksyi 16.12.2014 velanhoitosuunnitelman vuodelle 2015. Suunnitelmaa toteutettiin kalenterivuoden aikana aktiivisesti. TVR solmi keväällä 2015 kuuden merkittävän pohjoismaisen pankin kanssa yhteensä 1.000 miljoonan euron määräiset valmiusluottolimiittisopimukset, joihin sisältyy Suomen valtion omavelkainen takaus määrältään 770 miljoonaa euroa. Valmiusluottolimmiittiä ei ole toistaiseksi käytetty.

Työttömyysvakuutusrahasto hankki aktiivisesti velkapääomia suoraan pääomamarkkinoilta.
Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s vahvisti TVR:lle luottoluokituksen AA+. TVR toteutti vuoden 2015 aikana kaksi joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua kolmen ja neljän vuoden juoksuajoilla yhteismäärältään 900 miljoonaa euroa. Lisäksi TVR laski säännöllisesti liikkeeseen lyhytaikaisia alle vuoden mittaisia yritystodistuksia kotimaisilla rahamarkkinoilla ja vahvisti tällä tavoin maksuvalmiuttaan. Euroopan keskuspankki otti heinäkuussa 2015 TVR:n jvk- lainat osaksi julkisten lainojen osto- ohjelmaa (PSPP).

Maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvällä tasolla ja vastasi keskimäärin kahden kuukauden menoja.

Näkymät vuodelle 2016 säilyvät heikkoina

Työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan lisääntyvän edelleen vuoden 2016 aikana verrattuna vuoteen 2015, joskin työttömyyden kasvu voi hidastua. TVR arvioi, että maksetut työttömyysturvamenot lisääntyvät vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna. Vuodelle 2016 toteutettiin tuntuvat korotukset työttömyysvakuutusmaksuihin, mikä tulee nostamaan maksutuloa merkittävästi. Tästä huolimatta TVR:n vuositulos tullee säilymään alijäämäisenä.

Tarkempi arvio tuloskehityksestä vuodelle 2016 on mahdollista antaa viikolla 12 (maaliskuussa 2016), jolloin TVR julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2015.

Tammikuussa 2016 TVR arvioi, että Suomen työttömyysaste vuonna 2016 kohoaa noin 0,5 %- yksiköllä verrattuna vuoteen 2015. Tämä arvio on elokuussa 2015 esitetyn TVR:n talousarvion mukainen ja ylittää lievästi ennustelaitosten keskimääräisen arvion työttömyysasteesta.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 2016

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-28 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/28/Ty%C3%B6tt%C3%B6myysvakuutusrahaston+TVR+tuloksen+ennakkotiedot+vuodelta+2015+HUG1981874.html

Työttömyysvakuutusrahasto :Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) aikaistaa tilinpäätöstiedotteen 2015 julkaisuajankohtaa

Työttömyysvakuutusrahasto, The Unemployment Insurance Fund

Työttömyysvakuutusrahasto :Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) aikaistaa tilinpäätöstiedotteen 2015 julkaisuajankohtaa

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 28.1.2016 klo 15.00

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) aikaistaa tilinpäätöstiedotteen 2015 julkaisuajankohtaa

TVR julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2015 jo viikolla 12 aiemmin ilmoitetun viikon 16 sijasta. Muut tulos- ja talousraporttien julkaisuajankohdat säilyvät ennallaan. TVR:n tulosjulkistusten aikataulu on kokonaisuudessaan seuraava:

viikko 4 tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2015

viikko 12 tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

viikko 35 puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016, talousarvio ja maksuesitys
vuodelle 2017

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 2016

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-28 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/28/Ty%C3%B6tt%C3%B6myysvakuutusrahasto+Ty%C3%B6tt%C3%B6myysvakuutusrahasto+TVR+aikaistaa+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedotteen+2015+julkaisuajankohtaa+HUG1981884.html

Etteplan julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 11.2.2016

Etteplan julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 11.2.2016

Julkaistu: 2016-01-28 13:30:00 CET
Etteplan Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
Etteplan julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 11.2.2016

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 28.1.2016, KLO 14.30

ETTEPLAN JULKAISEE VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN 11.2.2016

Etteplan Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen torstaina 11.2.2016 noin kello 14.00 Suomen aikaa. Tilinpäätöstiedote ja siihen liittyvä esitysaineisto ovat julkistamisen jälkeen saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2015 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 11.2.2016 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2016. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 28. tammikuuta 2016

Etteplan Oyj

Konserniviestintä

Lisätiedot:
Outi-Maria Liedes, SVP, HR & Communications, puh. 040 756 9620

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin
2 100 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Talvivaara on solminut esisopimuksen kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien myymisestä Terrafamelle

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaara on solminut esisopimuksen kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien myymisestä Terrafamelle

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
28.1.2016

Talvivaara on solminut esisopimuksen kaivostoimintaan liittyvien
omaisuuserien myymisestä Terrafamelle

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara”), Terrafame Group Oy, Terrafame Oy ja Terrafame Group Oy:n tytäryhtiö Winttal Oy ovat tehneet esisopimuksen, jossa sovitaan alustavasti Talvivaaran omistamien, Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupan keskeisistä ehdoista. Talvivaaran myytäviin omaisuuseriin kuuluvat muun muassa Sotkamon kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorioliiketoiminta sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus. Lisäksi esisopimuksessa on sovittu laboratorion henkilöstön siirtymisestä Terrafame Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä sekä Terrafame Oy:n mahdollisuudesta rekrytoida kaivoksella työskenteleviä Talvivaaran avainhenkilöitä.

Esisopimuksen mukaisen järjestelyn toteutuessa Terrafame Oy maksaa omaisuuserien nettokauppahintana Talvivaaralle yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Järjestelyn toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, jotka on kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen kohdassa “Aikataulu ja edellytykset järjestelyn loppuun saattamiselle”.

Osana esisopimusta on lisäksi alustavasti sovittu Talvivaaran mahdollisuudesta tulla myöhemmin Terrafame Oy:n omistajaksi vähintään 10,1 prosentin omistusosuudella osakkeista ja äänistä, mikäli Talvivaara onnistuu keräämään sijoitukseen tarvittavat varat. Talvivaara voisi käyttää tätä mahdollisuutta 1.11.2016 – 30.4.2017, jota ajanjaksoa ennen osapuolet sopivat sijoituksen ehdoista, mukaan lukien sovellettava merkintähinta sekä osakassopimuksen keskeiset ehdot. Osapuolet voivat sopia myös edellä mainittua omistusosuutta suuremmasta osuudesta. Terrafame Group Oy voi lunastaa Talvivaaran oikeuden osakemerkintään ilmoittamalla Talvivaaralle lunastusoikeutensa käytöstä viimeistään 31.10.2016 ja maksamalla tällöin erillisen 3,8 miljoonan euron korvauksen Talvivaaralle. Osapuolien tarkoituksena on sopia tarkemmin Talvivaaran sijoitusoikeuden ehdoista erikseen osana yksityiskohtaisia sopimuksia laadittavassa osakemerkintäoptiosopimuksessa.

Talvivaaran omaisuuseriä koskevan järjestelyn keskeiset ehdot

Esisopimuksessa on sovittu, että omaisuuseriä koskeva järjestely koostuisi kahdesta eri vaiheesta:

Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Terrafame Oy ostaa Talvivaaralta kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittavan laboratorioliiketoiminnan sekä Sotkamon kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeuden. Laboratorion henkilöstö siirtyy Terrafame Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Lisäksi ensimmäisen vaiheen yhteydessä sovitaan kaivoksella toimivien Talvivaaran avainhenkilöiden mahdollisuudesta siirtyä Terrafame Oy:n palvelukseen. Omaisuuseriä koskevan järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Terrafame Oy maksaa Talvivaaralle kauppahintana 3,8 miljoonaa euroa.

Järjestelyn toisen vaiheen toteutuessa Terrafame Oy ostaa Talvivaaralta kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittavan kalkkilaitoksen. Terrafame Oy maksaa kalkkilaitoksesta Talvivaaralle kauppahintana 12,5 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä Talvivaara maksaa Winttal Oy:lle 3,8 miljoonaa euroa lopullisena ja kertakaikkisena korvauksena Talvivaaraan kohdistuvista saatavista ja vastuista, jotka siirtyivät Winttal Oy:lle Nyrstar Sales & Marketing AG:ltä joulukuussa 2015. Nämä saatavat ja vastuut käsittävät noin 12,8 miljoonan euron suuruisen Talvivaaran takausvastuun liittyen laina- ja tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen ja noin 203,4 miljoonan euron suuruisen sinkin tuotevirtasopimuksen päättymiskorvauksen takausvastuun, jotka näin ollen lakkaavat järjestelyn toteutuessa.

Lisäksi osana kokonaisjärjestelyä Terrafame Group Oy hankkii omistukseensa Talvivaaraan kohdistuvat, tiettyjen liikepankkien ja Finnvera Oyj:n saatavat, nimellisarvoltaan yhteensä noin 129,6 miljoonaa euroa. Talvivaaran yrityssaneerausohjelmaehdotuksen mukaan nämä saatavat ovat saneerausvelkaa, joille maksetaan yrityskiinnityksen perusteella 7,5 miljoonaa euroa sekä vakuudettomalle osuudelle noin 1,2 miljoonaa euroa. Järjestelyn toisen vaiheen toteutuessa Talvivaara suorittaa edellä mainituista liikepankkien ja Finnveran Oyj:n siirtämistä saatavista Terrafame Group Oy:lle lopullisen yrityssaneerausohjelman mukaisesti yhteensä 8,7 miljoona euroa.

Kokonaiskauppahinnan sekä Talvivaaran Terrafame-yhtiöille kaikkien edellä mainittujen saatavien lopullisena ja kertakaikkisena korvauksena maksettavien suoritusten erotus on siten 3,8 miljoonaa euroa, jonka Terrafame-yhtiöt maksaa Talvivaaralle nettomääräisenä kauppahintana kaikista siirtyvistä omaisuuseristä.

Esisopimuksen tarkoittaman kokonaisjärjestelyn toteutuessa Terrafame Oy:lle siirtyisivät kaikki merkittävät Talvivaaran kassavirtaa nykytilanteessa tuottavat omaisuuserät. Samalla kuitenkin järjestelyn toteutuminen mahdollistaisi Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyn loppuun saattamisen ja saneerausohjelmaehdotuksen mukaisten maksusuoritusten suorittamisen velkojille sekä edesauttaisi olemassa olevien ja mahdollisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä.

Järjestelyiden yhteydessä Terrafame-yhtiöt sitoutuvat hyväksymään Talvivaaran saneerausohjelmaehdotuksessa ehdotetut velkojen leikkaukset sekä olemaan valittamatta saneerausohjelman vahvistavasta käräjäoikeuden päätöksestä.

Aikataulu ja edellytykset järjestelyn loppuun saattamiselle

Nyt solmittu esisopimus on tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta oikeudellisesti sitomaton ja ehdollinen sille, että järjestelyä koskevat yksityiskohtaiset sopimukset neuvotellaan loppuun ja hyväksytään kaikkien osapuolten toimesta viimeistään 3.2.2016 tai muuna osapuolten yhteisesti sopimana päivänä, jolloin myös järjestelyn ensimmäinen vaihe toteutuisi lopullisesti.

Järjestelyn toinen vaihe on lisäksi ehdollinen muun muassa Talvivaaran yhtiökokouksen hyväksynnälle ja Talvivaaran yrityssaneerausohjelman vahvistamiselle, tavoitteellisesti 30.4.2016 mennessä. Sopimusjärjestelyn toteutuminen on kokonaisuudessaan ehdollinen sille, että Vaasan hallinto-oikeudesta lähiaikoina annettavaksi odotettu Nuasjärven purkuputkea koskeva päätös mahdollistaa Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisen.

Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että Talvivaara ja Terrafame-yhtiöt pystyvät onnistuneesti sopimaan järjestelyn edellyttämien yksityiskohtaisten sopimusten sisällöstä tai, mikäli sanotut sopimukset solmitaan, että niillä sovittava järjestely pystytään toteuttamaan menestyksekkäästi kokonaisuudessaan. Jos Talvivaara ja Terrafame-yhtiöt eivät onnistu solmimaan edellä mainittuja yksityiskohtaisia sopimuksia syystä tai toisesta tai mikäli järjestelyä ei onnistuta toteuttamaan kokonaisuudessaan, seurauksena on todennäköisesti Talvivaaran konkurssi, ellei muita vaihtoehtoja ole siihen mennessä tullut saataville.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 7129 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-28 12:34 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/28/Talvivaara+on+solminut+esisopimuksen+kaivostoimintaan+liittyvien+omaisuuserien+myymisest%C3%A4+Terrafamelle+HUG1981950.html

Sanoma myy suomalaisen kielipalveluihin erikoistuneen AAC Globalin

Sanoma myy suomalaisen kielipalveluihin erikoistuneen AAC Globalin

Julkaistu: 2016-01-28 12:00:00 CET

Sanoma myy suomalaisen kielipalveluihin erikoistuneen AAC Globalin

Sanoma Oyj, Lehdistötiedote, 28.1.2016 klo 13.00

Sanoma myy suomalaisen kieli- viestintä- ja koulutuspalveluihin erikoistuneen AAC Global Oy:n Korona Investille.

Korona Invest on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kasvu- ja buyout-sijoituksiin.

AAC Globalin liikevaihto oli vuonna 2015 noin 15 milj. euroa ja yhtiö työllisti noin 120 henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna). Kauppa tukee Sanoman strategiaa, jolla yhtiö keskittää liiketoimintaansa ja luopuu valikoiduista omaisuuseristään.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Pekka Rouhiainen, puh. 040 739 5897

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KONE Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2015 on julkaistu

KONE Corporation

KONE Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2015 on julkaistu

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta 2016 klo 12.45

KONE Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2015 on julkaistu

KONE Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2015 on julkaistu tänään. Virallinen tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, on liitteenä tässä tiedotteessa PDF-tiedostona. Se on saatavilla samassa muodossa myös osoitteessa www.kone.com.

Lisätiedot:
Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-28 11:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/28/KONE+Oyj+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+vuodelta+2015+on+julkaistu+HUG1981948.html

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015

KONE Corporation

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta 2016 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015

Loka-joulukuu 2015: Vahva lopetus vuodelle

Loka-joulukuussa 2015 saadut tilaukset olivat 1 947 (10-12/2014: 1 704) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 14,3 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 7,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
Liikevaihto kasvoi 18,3 % 2 562 (2 166) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 10,8 %.
Liikevoitto oli 378,5 (315,3) miljoonaa euroa eli 14,8 % (14,6 %) liikevaihdosta.
Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 403,5 (367,8) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2015: Kannattavaa kasvua muuttuvassa markkinaympäristössä

Tammi-joulukuussa 2015 saadut tilaukset olivat 7 959 (1-12/2014: 6 813) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 16,8 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 5,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Joulukuun 2015 lopussa tilauskanta oli 8 210 (31.12.2014: 6 952) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 17,9 % 8 647 (7 334) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 8,3 %.
Liikevoitto oli 1 241 (1 036) miljoonaa euroa eli 14,4 % (14,1 %) liikevaihdosta.
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,01 (1,47) euroa. Ilman tilikaudella saatua ylimääräistä osinkoa, laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,79 euroa.
Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 474 (1 345) miljoonaa euroa.
Vuonna 2016 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015. Liikevoiton arvioidaan olevan 1 220-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2016 keskimääräisellä tasolla.
Hallitus ehdottaa vuodelta 2015 jaettavaksi 1,40 euroa osinkoa B-sarjan osakkeelta.

Avainluvut

10-12/
2015
10-12/
2014
Muutos 1-12/
2015
1-12/
2014
Muutos

Saadut tilaukset Me 1 947,2 1 703,8 14,3 % 7 958,9 6 812,6 16,8 %
Tilauskanta Me 8 209,5 6 952,5 18,1 % 8 209,5 6 952,5 18,1 %
Liikevaihto Me 2 561,8 2 165,8 18,3 % 8 647,3 7 334,5 17,9 %
Liikevoitto (EBIT) Me 378,5 315,3 20,0 % 1 241,5 1 035,7 19,9 %
Liikevoitto (EBIT) % 14,8 14,6 14,4 14,1
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 403,5 367,8 1 473,7 1 345,4
Tilikauden voitto Me 372,7 210,7 1 053,1 773,9
Laimentamaton osake-
kohtainen tulos
e

0,71

0,40

2,01 1,47
Korollinen nettovelka Me -1 512,6 -911,8 -1 512,6 -911,8
Omavaraisuusaste % 45,4 43,6 45,4 43,6
Nettovelkaantumisaste % -58,7 -44,2 -58,7 -44,2

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

“Vuoden viimeinen neljänneksemme oli vahva. Liikevaihto oli 2 562 miljoonaa euroa ja sen kasvu kiihtyi 18,3 %:iin historiallisin valuutoin ja 10,8 %:iin vertailukelpoisin valuutoin. Myös tilaukset kehittyivät vahvasti 1 947 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset kasvoivat 14,3 % historiallisin ja 7,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoitto oli 379 miljoonaa euroa ja suhteellinen liikevoitto parani 14,8 %:iin liikevaihdosta. Rahavirta ylitti edellisen vuoden tason ja oli 404 miljoonaa euroa. Valuuttojen muuntokursseilla oli edelleen positiivinen vaikutus raportoituihin lukuihimme.

Olen erittäin tyytyväinen vuoden 2015 laaja-alaiseen ja vahvaan kehitykseemme markkinaympäristössä, jonka kasvudynamiikassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Johdimme liiketoimintaamme menestyksekkäästi Kiinan hidastuvalla markkinalla ja onnistuimme kiihdyttämään kasvuamme monilla muilla alueilla. Kaiken kaikkiaan vahvistimme jälleen kilpailukykyämme ja kannattava kasvumme jatkui, mikä näkyy saatujen tilausten hyvässä kehityksessä, vahvassa tuloksessa ja erittäin vahvassa rahavirrassa. Ennätyskorkea rahavirta heijastaa liiketoimintamme perusteiden hyvänä jatkunutta hallintaa.

Olemme edenneet erinomaisesti tänä vuonna sekä uusien laitteiden että palvelujen osalta. Palveluliiketoiminnassa tavoitteemme on ollut kasvun kiihdyttäminen ja tänä vuonna kehityimme tämän tavoitteen mukaisesti. Liikevaihdon kasvu vahvistui huoltoliiketoiminnassa ja modernisoinnin tilaukset kasvoivat selvästi. Uuslaiteliiketoiminnassa saavutimme merkittäviä parannuksia tuote- ja kustannuskilpailukyvyssä. Otimme lisäksi koko liiketoiminnassamme tärkeitä askeleita innovaatioiden edistämiseksi ja uusien teknologioiden käytön vauhdittamiseksi. Näillä keinoilla voimme parantaa asiakas- ja loppukäyttäjäkokemusta entisestään. Saavutuksemme tänä vuonna eivät olisi olleet mahdollisia ilman henkilöstömme sitoutumista, josta haluan kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä.

Katsoessamme vuoteen 2016 globaalin markkinaympäristön odotetaan pysyvän vaihtelevana. Markkinan kehitys jatkuu kahtiajakautuneena Euroopassa, jossa odotamme uusien laitteiden ja modernisoinnin kysynnän kasvavan jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa, mutta pysyvän vakaana Etelä-Euroopassa matalalla tasolla. Pohjois-Amerikan osalta markkinanäkymämme pysyvät myönteisinä sekä uusien laitteiden että modernisoinnin osalta. Kiinassa odotamme markkinan olevan haastava. Kiinan uusien laitteiden markkinan odotetaan laskevan yksiköissä mitattuna 5-10 %, ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Huoltomarkkinalla näemme edelleen hyviä kasvumahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2016 odotamme liikevaihdon kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin kurssein. Liikevoiton odotamme olevan 1 220-1 320 miljoonan euron välillä olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyvät suunnilleen tammikuun 2016 keskimääräisellä tasolla. Olen vakuuttunut, että vaihtelevista markkinaolosuhteista huolimatta, entisestään parantunut kilpailukykymme ja sitoutunut henkilöstömme tulevat mahdollistamaan jatkuvan hyvän kehityksen tulevana vuonna.”

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2015

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät hieman maailmanlaajuisesti, sillä Kiinan markkina laski jonkin verran. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden kysyntä kasvoi hieman, ja Pohjois-Amerikan markkinan kasvu jatkui. Suurprojektien segmentti kasvoi vuosineljänneksellä. Modernisointimarkkina kasvoi Pohjois-Amerikassa, ja se kehittyi myönteiseen suuntaan Euroopassa Keski- ja Pohjois-Euroopan kasvun myötä. Myös huoltomarkkinan maailmanlaajuinen kasvu jatkui, vaikkakin hitaana niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2015

Vuonna 2015 uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät hieman maailmanlaajuisesti johtuen laskusta Kiinan suurella uusien laitteiden markkinalla. Muista markkinoista uusien laitteiden kysyntä kasvoi selvästi Pohjois-Amerikassa, ja myös Euroopassa ja Lähi-idässä markkina kasvoi jonkin verran. Maailmanlaajuisesti kysyntä modernisoinnissa kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella modernisointimarkkina kehittyi myönteisesti ja myös Euroopassa kokonaiskehitys oli hieman aiempaa myönteisempää. Suurprojektien segmentti kasvoi jonkin verran vuoden aikana, mutta kehitys vaihteli vuosineljänneksittäin. Maailmanlaajuisen huoltomarkkinan kasvu jatkui. Kasvu oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueella ja hitaampaa kehittyneemmillä huoltomarkkina-alueilla.

Markkinanäkymät 2016

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 5-10 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinan odotetaan kasvavan kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä kehityksen odotetaan olevan vakaata.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2016

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 220-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2015 on 1 765 223 548,43 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 1 200 968 239,16 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,3975 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,40 euroa kutakin ulkona olevaa 436 957 058 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 718 241 556,22 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 1 046 981 992,21 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 16.3.2016. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2015.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 28. tammikuuta 2016 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 646 254 3365
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1910
Soittajat, Suomi: 09 6937 9590

Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-28 11:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/28/KONE+Oyj+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+tammi+joulukuulta+2015+HUG1981919.html

Teleste julkaisee tilinpäätöksen 2015 torstaina 4.2.2016

Teleste julkaisee tilinpäätöksen 2015 torstaina 4.2.2016

Julkaistu: 2016-01-28 10:07:38 CET
Teleste
Pörssitiedote
Teleste julkaisee tilinpäätöksen 2015 torstaina 4.2.2016
Kutsu tiedotustilaisuuteen

Turku, Finland, 2016-01-28 10:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Teleste julkaisee tilinpäätöksen 2015 pörssitiedotteena torstaina 4.2.2016 noin klo 08:30.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran isännöimä tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä Helsingissä. Paikalla on myös Telesten talousjohtaja Juha Hyytiäinen.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: Torstai 4.2.2016
Aika: 09:30, kesto noin 1h

Paikka: Ravintola Savoy, 7 krs. Eteläesplanadi 14, Helsinki

Tilaisuuteen pyydetään ennakkoilmoittautumaan 2.2. mennessä:
Tiina Vuorinen
Puh.02 2605 611
investor.relations@teleste.com

Tervetuloa,

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

Liitteet:
Teleste kutsu TP 2015 FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

FIT Biotech Oy: FIT Biotech mukaan laajaan eurooppalaiseen HIV-tutkimusyhteistyöhön

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy: FIT Biotech mukaan laajaan eurooppalaiseen HIV-tutkimusyhteistyöhön

FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 28.1.2016 kello 10:30

FIT Biotech mukaan laajaan eurooppalaiseen HIV-tutkimusyhteistyöhön

Suomalainen bioteknologiayhtiö FIT Biotech Oy (NASDAQ: FITBIO) on valittu mukaan laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortioon (“EHVA”), joka kehittää uusia rokotteita HIV:n hoitoon. Tutkimusyhteistyö Euroopan johtavien HIV-tutkimusinstituutioiden ja kahden suuren monikansallisen lääkeyhtiön kanssa alkaa tammikuussa 2016 ja jatkuu vuoteen 2021. Hanke on osa Euroopan Unionin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.

Euroopan Komissio on myöntänyt EHVA:lle yli 22 miljoonan euron rahoituksen, joka käytetään yksinomaan HIV-hoitomuotojen kehittämiseen. FIT Biotechin osuus rahoituksesta on noin 1 miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu hankkeen alkujaksolle.

FIT Biotechin GTU®-teknologiaa hyödyntävä koevalmiste on riippumattoman asiantyntijaryhmän toimesta valittu käytettäväksi EHVA:n puitteissa tehtävissä kliinisissä tutkimuksissa, joissa koevalmisteen tehoa tutkitaan HIV:n hoidossa. Kyseisessä tutkimuksessa on tarkoitus tuottaa elimistössä toivottu hoitovaikutus viemällä GTU®-vektoriin geenejä, jotka ohjaavat täysin uudenlaisen immuunivasteen syntyä. Lisäksi tutkitaan FIT Biotechin GTU®-teknologiaa hyödyntävän koevalmisteen tehoa ja kykyä kontrolloida solunsisäistä HIV-virusvarastoa, johon AIDS-lääkkeet eivät tehoa. Kliiniset tutkimukset ovat koko hankkeessa keskeisessä roolissa ja niissä testataan FIT Biotechin tuottamaa, GTU®-teknologiaa hyödyntävää valmistetta.

FIT Biotech valmistaa koevalmisteet omissa, Suomen lääkelaitoksen hyväksymissä tuotantotiloissaan.

“Mukanaolo Euroopan johtavassa HIV-tutkimuskonsortiossa luo meille erinomaiset edellytykset testata koevalmistettamme. Tulosten ollessa positiivisia, tulee se edesauttamaan kaupallisten sovellusten hyödyntämistä. Sen lisäksi, että FIT Biotech saa tutkimuksen kautta lisää tieteellistä näyttöä GTU®-teknologian periaatteellisesta toimivuudesta, tähtää yhtiö hankkeella kaupalliseen yhteistyöhön ja lisenssisopimukseen jonkin merkittävän kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa”, toteaa FIT Biotechin toimitusjohtaja Rabbe Slätis.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:
Rabbe Slätis
Toimitusjohtaja
FIT Biotech Oy
Puhelin: 040 840 6749
Sähköposti: rabbe.slatis@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 020 743 2790

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi paten-toimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoi-hin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haas-teen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-28 09:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/28/FIT+Biotech+Oy+FIT+Biotech+mukaan+laajaan+eurooppalaiseen+HIV+tutkimusyhteisty%C3%B6h%C3%B6n+HUG1981809.html

facebook twitter