Etusivu » Arkistot 27.1.2016

KONECRANES ON LISÄNNYT 10.8.2015 PÄIVÄTYN TEREX CORPORATIONIN KANSSA TEKEMÄNSÄ YHDISTYMISSOPIMUKSEN SAATAVILLE NETTISIVUILLEEN

KONECRANES ON LISÄNNYT 10.8.2015 PÄIVÄTYN TEREX CORPORATIONIN KANSSA TEKEMÄNSÄ YHDISTYMISSOPIMUKSEN SAATAVILLE NETTISIVUILLEEN

Julkaistu: 2016-01-27 20:00:00 CET
Konecranes Oyj
Pörssitiedote
KONECRANES ON LISÄNNYT 10.8.2015 PÄIVÄTYN TEREX CORPORATIONIN KANSSA TEKEMÄNSÄ YHDISTYMISSOPIMUKSEN SAATAVILLE NETTISIVUILLEEN

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2016 klo 21.00

Konecranesin hallitus on 26.1.2016 lähetetyssä pörssitiedotteessa todennut, että Terex Corporation (”Terex”) on ilmoittanut Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co:n tekemästä ei-sitovasta ehdollisesta ehdotuksesta ostaa Terex ja että Konecranes tavoittelee edelleen tasavertaisten yhtiöiden yhdistymistä Terexin kanssa liiketoimintojen yhdistämistä koskevan sopimuksen ja sulautumissuunnitelman (“Yhdistymissopimus”, englanniksi Business Combination Agreement and Plan of Merger) mukaisesti. Tässä uudessa tilanteessa Konecranes on lisännyt Yhdistymissopimuksen saataville nettisivuilleen osoitteessa www.konecranes.com/sijoittajat.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj, puh. 020 427 2050

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä dokumentti sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat Terex:iä tai Konecranesia, tässä dokumentissa kuvailtua yritysjärjestelyä ja tällaisesta yritysjärjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä Terex:n ja Konecranesin yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta perustuen kummankin yhtiön tämän hetkisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Dokumentissa käytettyjen sanojen “saattaa”, “odottaa”, “aikoo”, “ennakoi”, “suunnittelee”, “ennustaa”, “arvioi”, sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten tai vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistettaviksi tulevaisuutta koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja ei esiinny, se ei kuitenkaan tarkoita, että lausuma ei olisi tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Terex:n ja Konecranesin tämän hetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa.

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset poiketa olennaisesti näistä lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: Terex:n ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle osakkeenomistajien hyväksyntä, Terex:n ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle viranomaisten hyväksyntä, mahdollisuus siihen, että yritysjärjestelyn toteuttamiseen tarvittava aika on oletettua pidempi, yritysjärjestelyn odotettujen hyötyjen saavuttaminen, Terex:n ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät riskit, Terex:n ja Konecranesin liiketoimintojen mahdollinen kärsiminen ehdotettuun yritysjärjestelyyn liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta, sekä muut tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin Terex:n SEC:lle rekisteröimistä julkisista asiakirjoista sekä Konecranesin vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. Konecranes ei sitoudu päivittämään tässä dokumentissa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä dokumentti liittyy Terex:n ja Konecranesin ehdotettuun yhdistymiseen, jonka yhteydessä kaikki Terex:n osakkeet vaihdetaan Konecranesin osakkeisiin (tai American Depositary Share -osaketalletustodistuksiin, mikäli tarpeen). Tämä dokumentti on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa eikä pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Terex:n osakkeita. Tämä dokumentti ei myöskään korvaa alustavaa esitettä, joka sisältyy Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaiseen Registration Statement -asiakirjaan Form F-4:llä (“Rekisteröintiasiakirja”), jonka Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle, Prospectus / Proxy -asiakirjaa, jonka Terex tulee jättämään hyväksyttäväksi SEC:lle, eikä Konecranesin listalleottoesitettä, jonka Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle (edellä mainitut asiakirjat aika ajoin tehtyine muutoksineen tai täydennyksineen “Yhdistymisasiakirjat”). Yhdysvalloissa ei tulla tarjoamaan arvopapereita muuten kuin Yhdysvaltojen arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10 edellytykset täyttävän esitteen välityksellä.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN YHDISTYMISASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT SELLAISET RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA KONECRANES TAI TEREX ON TOIMITTANUT TAI SAATTAA TOIMITTAA SEC:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE NIIDEN TULLESSA SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TAI SAATTAVAT SISÄLTÄÄ SELLAISTA TÄRKEÄÄ TIETOA, JOSTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULISI OLLA TIETOISIA ENNEN MINKÄÄN EHDOTETTUUN YHDISTYMISEEN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISTÄ.

Tähän dokumenttiin sisältyvää tietoa ei saa suoraan eikä epäsuorasti julkaista, luovuttaa tai jakaa missään maassa tai alueella, jossa asianomaisen tiedon julkaisemista, luovuttamista tai jakamista rajoitetaan lailla tai asetuksilla. Näin ollen sellaisissa maissa tai alueilla, joihin näitä aineistoja julkaistaan, luovutetaan tai jaetaan, oleskelevien henkilöiden tulee tutustua asianomaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä noudattaa niitä. Konecranes tai Terex eivät ole vastuussa kenenkään henkilön mistään sellaisista rikkomuksista, jotka liittyvät mihinkään tällaisiin rajoituksiin. Yhdistymisasiakirjat ja muut edellä viitatut dokumentit tulevat soveltuvin osin olemaan saatavilla ilmaiseksi SEC:n kotisivuilla (www.sec.gov), mikäli Konecranes tai Terex toimittaa tai jättää ne hyväksyttäväksi SEC:lle, tai kirjoittamalla osoitteeseen Anna-Mari Kautto, Sijoittajasuhdeassistentti, Konecranes Oyj, PL 661, FI-05801 Hyvinkää tai osoitteeseen Elizabeth Gaal, Investor Relations Associate, Terex, 200 Nyala Farm Road, Westport, CT 06880, Yhdysvallat.

Konecranesin ja Terex:n sekä niiden kummankin hallituksen jäsenten, johtajien ja työntekijöiden ja muiden henkilöiden voidaan katsoa osallistuvan valtakirjojen keräämiseen yhdistymistä koskien. Konecranesin hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot ovat saatavilla Konecranesin vuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessa internet-sivustolla www.konecranes.com. Terex:n hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot sekä heidän osakeomistuksiaan Terex:ssä koskevat tiedot ovat saatavilla Terex:n SEC:lle 1.4.2015 toimittamassa Schedule 14A -asiakirjassa. Lisätietoja näiden henkilöiden intresseistä sekä Konecranesin ja Terex:n hallituksen jäseniä ja johtajia koskevia tietoja tulee olemaan saatavilla proxy statement -asiakirjassa ja esitteessä sitten, kun se julkaistaan. Nämä asiakirjat tulevat olemaan saatavilla ilmaiseksi edellä ilmoitetuissa paikoissa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Orion Corporation

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2016 KLO 18.55

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 27.1.2016 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri Eija Ronkainen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Eero Karvonen on täyttänyt 67 vuotta, joten häntä ei yhtiöjärjestyksen mukaan voida enää valita hallituksen jäseneksi.

Eija Ronkaisen keskeiset henkilötiedot:

Syntynyt: 1966

Koulutus ja ammatti: Lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri

Puoliso: Eero Karvonen

Keskeinen työkokemus:

Sisätautien erikoislääkäri, Hyvinkään sairaala 1999-2002 sekä 2006-
Erikoistuva lääkäri, Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala 1995-1999 ja Hyvinkään sairaala 1992-1995

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.3.-1.4.2016 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 29.4.2016. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokunnan jäsenistä Kari Jussi Aho ja Timo Ritakallio eivät ole yhtyneet nimitysvaliokunnan suositukseen uuden hallituksen jäsenen suosittelemista koskevalta osalta, mutta ovat muilta osin nimitysvaliokunnan suosituksen kannalla.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Matti Kavetvuo, puheenjohtaja, Kari Jussi Aho, Erkki Etola, Timo Ritakallio, Seppo Salonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Hannu Syrjänen, Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
puhelin +358 40 045 4885

Kuva Eija Ronkaisesta (http://www.orion.fi/globalassets/pictures/eija-ronkainen.jpg)

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-27 17:55 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/27/Orionin+varsinaisessa+yhti%C3%B6kokouksessa+2016+valittavaa+hallitusta+koskeva+nimitysvaliokunnan+suositus+HUG1981498.html

Elite Varainhoito Oyj laajentaa palveluvalikoimaansa palkitsemisen asiantuntijapalveluihin

Elite Asset Management Plc

Elite Varainhoito Oyj laajentaa palveluvalikoimaansa palkitsemisen asiantuntijapalveluihin

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 27.1.2016 klo 14.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Elite Varainhoito Oyj laajentaa palveluvalikoimaansa palkitsemisen asiantuntijapalveluihin

Elite Varainhoito Oyj laajentaa palveluvalikoimaansa asiakasyrityksen henkilöstön palkitsemiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottamiseen uuden perustettavan tytäryhtiön kautta. Yhtiö tarjoaa asiantuntija-apua henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Asiakkaan tarpeista riippuen ratkaisuna voi olla esimerkiksi henkilöstörahaston perustaminen ja sen hallinnointipalvelut tai osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän rakentaminen.

Perustettavassa yhtiössä toimivat Suomen johtavat henkilöstörahastoasiantuntijat yhdessä Elite-konsernin lakimiesten kanssa. Yhtiön tuotantopäällikkönä aloittaa Riikka Krause ja palvelupäällikkönä Kalle Voutilainen. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitetään myöhemmin kokenut henkilöstön palkitsemisjärjestelmien osaaja. Avainhenkilötiimillä on pitkä kokemus palkitsemisen kehittämisestä ja merkittävien henkilöstörahastojen hallinnoinnista.

Perustettavan palkitsemisyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Elite Varainhoito Oyj:n toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

“Elite tarjoaa henkilöstö- ja palkkiorahastojen hallinnointipalvelun käynnistämiselle valmiin infrastruktuurin, jota tukee yhtiön sijoitustoiminnan ja -kirjanpidon vahva osaaminen. Aikaisempaa joustavammaksi muuttuneen henkilöstörahastolain ja huippuosaajiensa ansiosta Elite voi nyt tarjota asiakkailleen sekä vaurastumiseen että palkitsemiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Palkitsemisessa voidaan hyödyntää myös Eliten laajaa sijoitusosaamista”, Pasternack toteaa.

Yhtiö arvioi, että tulevan liiketoiminnan käynnistämisellä ei ole merkittävää vaikutusta kuluvan vuoden liiketoiminnan tulokseen.

Lisätietoja:

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, p. 050 569 3416

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elitevarainhoito.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-27 13:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/27/Elite+Varainhoito+Oyj+laajentaa+palveluvalikoimaansa+palkitsemisen+asiantuntijapalveluihin+HUG1981608.html

YIT toteuttaa Omasairaalalle tilat Kuopioon

YIT toteuttaa Omasairaalalle tilat Kuopioon

Julkaistu: 2016-01-27 13:00:00 CET
YIT
Sijoittajauutiset
YIT toteuttaa Omasairaalalle tilat Kuopioon

Helsinki, 2016-01-27 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 27.1.2016 KLO 14.00

YIT toteuttaa Omasairaalalle tilat Kuopioon

YIT on allekirjoittanut urakkasopimuksen Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa toimitilahankkeen toteuttamisesta Kuopioon. Sopimuksen arvo YIT:lle on yli 10 miljoonaa euroa. Rakentaminen käynnistyy heti ja tilat valmistuvat kesällä 2017. Rakennettavan nelikerroksisen kiinteistön noin 5 300 kerrosneliömetrin tiloista kaksi kolmasosaa tulee OP Ryhmän Omasairaala -konseptin mukaisen yksityissairaalan käyttöön ja loput toimistokäyttöön.

”Omasairaala-hankkeeseen on saatu mukaan alueemme parhaat tekijät ja myös tutut yhteistyökumppanimme. Pitkään tyhjänä olleelle tontille tulee näyttävä käyntikortti etelästä Kuopioon tuleville. Omasairaala on YIT:lle alueellisesti merkittävä toimitilahanke työllisyydenkin vuoksi. Odotamme työntäyteistä ja monipuolista rakennusvuotta”, toteaa aluejohtaja Risto Pennanen YIT:ltä.

”Olemme tyytyväisiä, että OPn kolmannen Omasairaalan rakentaminen saadaan käyntiin Kuopiossa. Sairaalan sijainti on keskeinen hyvien liikenneyhteyksien päässä ja uudet tilat on suunniteltu vastaamaan sairaalaan vaativia tarpeita. Hanke on samalla jatke toimivalle yhteistyölle YIT:n kanssa”, kertoo Markku Mäkiaho, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja.

Havainnekuvia hankkeesta: Linkki

Lisätietoja antavat:

Sanna Kaje, johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi
Matti Koskela, Talonrakennus-liiketoimintaryhmän johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 040 557 6520, matti.koskela@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje
Johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä kahdeksassa maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.www.yit.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Caverion ostaa YIT Kuntatekniikan kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan Mikkelissä

Caverion ostaa YIT Kuntatekniikan kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan Mikkelissä

Julkaistu: 2016-01-27 13:00:00 CET
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Caverion ostaa YIT Kuntatekniikan kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan Mikkelissä

Helsinki, Finland, 2016-01-27 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 27.1.2016 klo 14.00

Caverion ostaa YIT Kuntatekniikan kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan Mikkelissä

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen YIT Kuntatekniikka Oy:n kanssa kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan ostamisesta. Kauppa tukee Caverionin kasvustrategiaa ja läsnäoloa Mikkelin alueella. Kauppahintaa ei julkisteta.

Liiketoimintakaupan yhteydessä Caverion Suomi Oy:n palvelukseen siirtyy 1.2.2016 lähtien YIT Kuntatekniikan kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminnan henkilöstö, noin 60 työntekijää, ns. vanhoina työntekijöinä.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että liiketoimintakaupan myötä sekä palveluliiketoiminta että siirtyvä henkilöstö saavat Caverionissa hyvät kehittymismahdollisuudet”, sanoo YIT Kuntatekniikan toimitusjohtaja Kari Piispanen.

”Haluamme tarjota Mikkelin alueella monipuolisesti palveluitamme ja kehittää niitä asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja laadukkaat ylläpitopalvelut ovat keskeinen osa tarjontaamme. Toivotamme meille siirtyvän henkilöstön tervetulleeksi joukkoomme. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvät kehittymismahdollisuudet yhdessä Suomen johtavista kiinteistöteknisen alan yrityksistä”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Jarno Hacklin.

YIT Kuntatekniikka on Mikkelin kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n yhdessä omistama yritys.

Lisätietoja:

Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.www.caverion.fi
@CaverionSuomi

Tutustu tarinaamme:www.caverion.fi/Csaga #Csaga

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Neste ja AS Tallink Grupp jatkavat ja syventävät strategista yhteistyötään vuonna 2016

Neste Corporation

Neste ja AS Tallink Grupp jatkavat ja syventävät strategista yhteistyötään vuonna 2016

Neste Oyj
Lehdistötiedote
27.1.2016 klo 13.30

Neste ja AS Tallink Grupp jatkavat ja syventävät strategista yhteistyötä vuonna 2016

Neste ja AS Tallink Grupp ovat sopineet jatkavansa yhteistyösopimustaan, jonka mukaisesti Neste toimittaa vähärikkistä laivapolttoainetta Tallink Gruppin suomalaisiin satamiin liikennöiville laivoille.

“Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön jatkamisesta Tallink Gruppin kanssa, joka on johtava laadukkaiden risteilyjen, matkustajaliikenne- ja rahdinkuljetuspalveluiden tarjoaja pohjoisen Itämeren alueella. Meitä yhdistää samankaltainen visio vastuullisuudesta ja erinomaisesta asiakaspalvelusta. Korkealaatuinen vähärikkinen laivapolttoaineemme täyttää uudet vaatimukset, ja sillä saavutetaan merkittäviä ympäristöetuja”, toteaa Nesteen Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminta-alueen johtaja Antti Tiitola.

“Nesteen polttoaine sopii meille hyvin. Tuotteen ympäristöystävällisyys ja tekniset ominaisuudet sekä Nesteen luotettavuus toimittajana ovat olleet vakuuttavia. Tuotteen ohella arvostamme myös Nesteen logistiikka-asiantuntemusta sekä sen tarjoamia lisäarvopalveluja. Polttoainetoimitukset Lotus-bunkrausaluksella ovat olleet nopeita ja turvallisia sekä tapahtuneet ajallaan”, Tallink Gruppin varustamotoiminnoista vastaava johtaja Tarvi-Carlos Tuulik kertoo.

Nesteellä on vahva oma tutkimus- ja kehitystyö, ja yhtiö kehitti kaksi vähärikkistä laivapolttoainetta vuonna 2015.

“Olemme innoissamme tuotekehityksen tuloksista vähärikkisissä laivapolttoaineissa. Jatkamme panostamista tutkimus- ja kehitystyöhön palvellaksemme laiva-asiakkaitamme entistäkin paremmin”, Tiitola jatkaa.

Nesteen vähärikkiset laivapolttoaineet täyttävät vuoden 2015 alussa voimaan tulleen Euroopan unionin rikkidirektiivin vaatimukset. Direktiivin tavoitteena on vähentää Euroopan sekä Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin alueen kattavan rikkipäästöjen erityisalueen (Sulfur Emission Control Area, SECA) meriliikenteestä koituvia rikkipäästöjä. Nesteen vähärikkisiä laivapolttoaineita on saatavilla kaikissa suurissa suomalaisissa satamissa, ja toimitukset tapahtuvat maanteitse, bunkrausaluksilla tai suoraan putkesta.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Antti Tiitola, johtaja, Öljyn vähittäismyynti liiketoiminta-alue, Neste, puh. 010 458 4273

Luulea Lääne, viestintäjohtaja, AS Tallink Grupp, puh. +372 5521296

Laivojen bunkraustiedustelut:

Jukka Uronen, asiakkuuspäällikkö, puh. 010 458 8684
Venla Luomanen, asiakkuuspäällikkö, puh. 010 458 4321

Vientilastien tiedustelut:

Suvi Molander, avainasiakaspäällikkö, öljytuotteet, puh. 010 458 5143

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

Tallink Grupp lyhyesti

AS Tallink Grupp on Euroopan johtava autolauttaoperaattori, joka tarjoaa lyhyitä risteilyjä, matkustajaliikennepalveluita ja ro-ro-rahdinkuljetuspalveluita pohjoisen Itämeren alueella. Yhtiöllä on 18 aluksesta koostuva laivasto, ja se tarjoaa vuosittain palveluita 9 miljoonalle matkustajalle brändiensä Tallink ja Silja Line alla. AS Tallink Gruppin osake on ollut listattuna NASDAQ OM Tallinnassa vuodesta 2005 lähtien.

AS Tallink Grupp on sitoutunut noudattamaan jätevesien mereen pumppaamisen suhteen nollatoleranssia, käyttämään kestäviä teknisiä ratkaisuja ja olemaan luotettava kumppani sekä asiakkailleen että 7 000 työntekijälleen. Yhtiöllä ja sen aluksilla on lukuisia ympäristösertifikaatteja, kuten ISO 14001:2004. Lisätietoja: www.tallink.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-27 12:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/27/Neste+ja+AS+Tallink+Grupp+jatkavat+ja+syvent%C3%A4v%C3%A4t+strategista+yhteisty%C3%B6t%C3%A4%C3%A4n+vuonna+2016+HUG1981564.html

Saga Furs Oyj:n tilikauden 2015-2016 tuloksen odotetaan kääntyvän tappiolliseksi

Saga Furs Oyj:n tilikauden 2015-2016 tuloksen odotetaan kääntyvän tappiolliseksi

Julkaistu: 2016-01-27 12:30:00 CET
Saga Furs Oyj
Pörssitiedote
Saga Furs Oyj:n tilikauden 2015-2016 tuloksen odotetaan kääntyvän tappiolliseksi

Saga Furs Oyj Pörssitiedote 27.1.2016 klo 13.30

Talouskasvun hidastuminen on näkynyt Kiinassa vähittäiskaupassa, ja pukineita on myyty joko hyvin pienellä katteella tai jopa tappiolla varastojen pienentämiseksi. Vähittäiskaupan volyymin arvioidaan laskevan erinomaisen edellisvähittäismyyntikauden jälkeen toissa vähittäismyyntikauden tasolle. Kiinassa on myös myymättä aiempia vuosia suurempia määriä nahkoja, joista ei ole valmistettu pukineita.

Venäjän taloudelliset haasteet ja ruplan arvon voimakas heikentyminen pienentävät paitsi venäläisten, myös muiden Venäjän markkinoille pukineita valmistavien asiakkaiden ostovoimaa. Vaikka Pohjois-Amerikassa viimeiset vähittäismyyntikaudet ovat olleet onnistuneita ja talouskasvu on päässyt vauhtiin, poikkeuksellisen lämmin talvisää on hidastanut vähittäiskauppaa. Lämmin talvisää on hidastanut talvipukineiden vähittäiskauppaa myös Länsi-Euroopassa.

Myyntikauden 2015-2016 ensimmäisten kansainvälisten huutokauppojen perusteella tilikauden tulevien huutokauppojen todennäköistä hintakehitystä on erittäin vaikea arvioida. Niin minkin- kuin ketunnahkojen kansainvälisen hintatason arvioidaan kuitenkin olevan edellismyyntikautta alhaisempi. Tilikauden tuloksen odotetaan jäävän selvästi edellistilikauden tulosta heikommaksi ja kääntyvän todennäköisesti tappiolliseksi.

Saga Furs Oyj

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 050 512 0326

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Technopoliksen tilinpäätöstiedotteen 2015 julkistus

Technopoliksen tilinpäätöstiedotteen 2015 julkistus

Julkaistu: 2016-01-27 12:00:00 CET
Technopolis
Pörssitiedote
Technopoliksen tilinpäätöstiedotteen 2015 julkistus

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.01.2016 klo 13.00

Technopoliksen tilinpäätöstiedotteen 2015 julkistus

Technopolis Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2015 torstaina 4.2.2016 noin kello 9.00.

Englanninkielinen webcast-tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään klo 10.00. Webcastin osoite on: www.technopolis.fi/webcast

Kysymyksiä voi esittää Twitterissä tai osallistumalla neuvottelupuheluun.

Kysymykset Twitterissä tilille @KeithSilverang, liitä viestiin #TPQ4.

Neuvottelupuheluun osallistuvia pyydetään soittamaan alla olevaan paikalliseen puhelinnumeroon 5‒10 minuuttia ennen webcastia:

Suomi 09 2310 1618
Alankomaat +31(0)20 716 8253
Iso-Britannia +44(0)20 3427 1920
Ruotsi +46(0)8 5065 3932
Yhdysvallat +1646 254 3376

Mikäli listassa ei ole paikallista puhelinnumeroa, voitte soittaa mihin tahansa yllä olevaan numeroon.

Osallistumiskoodi on ”Technopolis” ja neuvottelun tunnistenumero on ”4893443”.

Webcast nauhoitetaan ja se on jälkeenpäin katsottavissa Technopoliksen Internet-sivuilla.

Technopolis Oyj

Tuuli Oja
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 045 134 2191
tuuli.oja@technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outotecin ja MMX Sudeste Mineraçãon suodatintoimituksen sopimuskiistaan lopullinen välimiestuomio

Outotec Oyj

Outotecin ja MM Sudeste Mineraçãon suodatintoimituksen sopimuskiistaan lopullinen välimiestuomio

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.1.2016 KLO 11:50
Outotecin ja MM Sudeste Mineraçãon suodatintoimituksen sopimuskiistaan lopullinen välimiestuomio
Outotec (Filters) Oy ja brasilialainen kaivosyhtiö MM Sudeste Mineração S.A. (MM ) haastoivat joulukuussa 2013 toisensa kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaiseen välimiesmenettelyyn 17 suodattimen toimitusta koskevassa kiistassa.
Välimiesoikeuden nyt antaman lopullisen tuomion mukaan MM irtisanoi toimitussopimuksen laittomasti, mutta että Outotecin olisi välittömästi pitänyt lopettaa projektiin liittyvät työt ylimääräisten kustannusten välttämiseksi. Välimiesoikeus myös katsoi, että käyttämättä jääneillä suodattimilla on Outotecille kaupallista arvoa, mikä pienentää Outotecille maksettavaa korvaussummaa. Päätös on Outotecin kannalta 6,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Summa kirjataan vuoden 2015 viimeisen neljänneksen kertaluonteiseksi kuluksi eikä se siten vaikuta Outotecin vuoden 2015 tulosohjeistukseen.
Lisätietoja:
OUTOTEC
Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja
puhelin 020 529 2017
Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198
sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com
JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-27 10:48 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/27/Outotecin+ja+MM +Sudeste+Minera%C3%A7%C3%A3on+suodatintoimituksen+sopimuskiistaan+lopullinen+v%C3%A4limiestuomio+HUG1981537.html

Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkitsemiseksi

Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkitsemiseksi

Julkaistu: 2016-01-27 10:00:00 CET
Glaston Oyj Abp
Pörssitiedote
Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkitsemiseksi

Helsinki, Suomi, 2016-01-27 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 27.1.2016 klo 11.00

Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkitsemiseksi

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Glaston Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa 5.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja siten jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa sekä kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.

Hallituksen kokoonpano
Nimitystoimikunnassa on ollut eriäviä näkemyksiä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Näin ollen toimikunta on päättänyt olla antamatta ehdotusta hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Glastonin nimitystoimikuntaan kuuluvat 1.9.2015 omistustilanteen mukaan Ari Saarenmaa (Oy G.W.Sohlberg Ab), Stefan Björkman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera), Jeppe Lahtinen (Hymy Lahtinen Oy), Mikko Koivusalo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Andreas Tallberg (asiantuntijajäsen). Nimitystoimikunta teki hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksensa yksimielisesti. Andreas Tallberg ei osallistunut päätöksentekoon liittyen toimikunnan ehdotukseen yhtiökokoukselle.

Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. 010 500 500
Ari Saarenmaa, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040-503 2053

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter