Etusivu » Arkistot 26.1.2016

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2016 klo 21.45

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2016 klo 21.45

Julkaistu: 2016-01-26 20:45:00 CET
Konecranes Oyj
Pörssitiedote
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2016 klo 21.45
KONECRANES KOMMENTOI TEREX CORPORATIONIN TIEDOTETTA

Terex Corporation (”Terex”) on ilmoittanut Konecranesin hallitukselle Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co:n tekemästä ei-sitovasta ehdollisesta ehdotuksesta ostaa Terex. Konecranesin hallitus on vahvistanut, että Konecranes tavoittelee edelleen tasavertaisten yhtiöiden yhdistymistä Terexin kanssa (”Yhdistyminen”) suunnitellusti. Konecranes uskoo, että Yhdistyminen on erittäin houkutteleva mahdollisuus molemmille yhtiöille ja niiden osakkeenomistajille ja on siten edelleen sitoutunut Yhdistymiseen.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Vuorineuvos Stig Gustavson, hallituksen puheenjohtaja, Konecranes Oyj, soittopyynnöt puh. 040 195 5511

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä dokumentti sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat Terex:iä tai Konecranesia, tässä dokumentissa kuvailtua yritysjärjestelyä ja tällaisesta yritysjärjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä Terex:n ja Konecranesin yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta perustuen kummankin yhtiön tämän hetkisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Dokumentissa käytettyjen sanojen “saattaa”, “odottaa”, “aikoo”, “ennakoi”, “suunnittelee”, “ennustaa”, “arvioi”, sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten tai vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistettaviksi tulevaisuutta koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja ei esiinny, se ei kuitenkaan tarkoita, että lausuma ei olisi tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Terex:n ja Konecranesin tämän hetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa.

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset poiketa olennaisesti näistä lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: Terex:n ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle osakkeenomistajien hyväksyntä, Terex:n ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle viranomaisten hyväksyntä, mahdollisuus siihen, että yritysjärjestelyn toteuttamiseen tarvittava aika on oletettua pidempi, yritysjärjestelyn odotettujen hyötyjen saavuttaminen, Terex:n ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät riskit, Terex:n ja Konecranesin liiketoimintojen mahdollinen kärsiminen ehdotettuun yritysjärjestelyyn liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta, sekä muut tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin Terex:n SEC:lle rekisteröimistä julkisista asiakirjoista sekä Konecranesin vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. Konecranes ei sitoudu päivittämään tässä dokumentissa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä dokumentti liittyy Terex:n ja Konecranesin ehdotettuun yhdistymiseen, jonka yhteydessä kaikki Terex:n osakkeet vaihdetaan Konecranesin osakkeisiin (tai American Depositary Share -osaketalletustodistuksiin, mikäli tarpeen). Tämä dokumentti on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa eikä pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Terex:n osakkeita. Tämä dokumentti ei myöskään korvaa alustavaa esitettä, joka sisältyy Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaiseen Registration Statement -asiakirjaan Form F-4:llä (“Rekisteröintiasiakirja”), jonka Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle, Prospectus / Proxy -asiakirjaa, jonka Terex tulee jättämään hyväksyttäväksi SEC:lle, eikä Konecranesin listalleottoesitettä, jonka Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle (edellä mainitut asiakirjat aika ajoin tehtyine muutoksineen tai täydennyksineen “Yhdistymisasiakirjat”). Yhdysvalloissa ei tulla tarjoamaan arvopapereita muuten kuin Yhdysvaltojen arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10 edellytykset täyttävän esitteen välityksellä.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN YHDISTYMISASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT SELLAISET RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA KONECRANES TAI TEREX ON TOIMITTANUT TAI SAATTAA TOIMITTAA SEC:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE NIIDEN TULLESSA SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TAI SAATTAVAT SISÄLTÄÄ SELLAISTA TÄRKEÄÄ TIETOA, JOSTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULISI OLLA TIETOISIA ENNEN MINKÄÄN EHDOTETTUUN YHDISTYMISEEN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISTÄ.

Tähän dokumenttiin sisältyvää tietoa ei saa suoraan eikä epäsuorasti julkaista, luovuttaa tai jakaa missään maassa tai alueella, jossa asianomaisen tiedon julkaisemista, luovuttamista tai jakamista rajoitetaan lailla tai asetuksilla. Näin ollen sellaisissa maissa tai alueilla, joihin näitä aineistoja julkaistaan, luovutetaan tai jaetaan, oleskelevien henkilöiden tulee tutustua asianomaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä noudattaa niitä. Konecranes tai Terex eivät ole vastuussa kenenkään henkilön mistään sellaisista rikkomuksista, jotka liittyvät mihinkään tällaisiin rajoituksiin. Yhdistymisasiakirjat ja muut edellä viitatut dokumentit tulevat soveltuvin osin olemaan saatavilla ilmaiseksi SEC:n kotisivuilla (www.sec.gov), mikäli Konecranes tai Terex toimittaa tai jättää ne hyväksyttäväksi SEC:lle, tai kirjoittamalla osoitteeseen Anna-Mari Kautto, Sijoittajasuhdeassistentti, Konecranes Oyj, PL 661, FI-05801 Hyvinkää tai osoitteeseen Elizabeth Gaal, Investor Relations Associate, Terex, 200 Nyala Farm Road, Westport, CT 06880, Yhdysvallat.

Konecranesin ja Terex:n sekä niiden kummankin hallituksen jäsenten, johtajien ja työntekijöiden ja muiden henkilöiden voidaan katsoa osallistuvan valtakirjojen keräämiseen yhdistymistä koskien. Konecranesin hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot ovat saatavilla Konecranesin vuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessa internet-sivustolla www.konecranes.com. Terex:n hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot sekä heidän osakeomistuksiaan Terex:ssä koskevat tiedot ovat saatavilla Terex:n SEC:lle 1.4.2015 toimittamassa Schedule 14A -asiakirjassa. Lisätietoja näiden henkilöiden intresseistä sekä Konecranesin ja Terex:n hallituksen jäseniä ja johtajia koskevia tietoja tulee olemaan saatavilla proxy statement -asiakirjassa ja esitteessä sitten, kun se julkaistaan. Nämä asiakirjat tulevat olemaan saatavilla ilmaiseksi edellä ilmoitetuissa paikoissa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outokummun Krefeldin tehtaan kylmävalssaamon laajennus harjakorkeudessa Saksassa

Outokummun Krefeldin tehtaan kylmävalssaamon laajennus harjakorkeudessa Saksassa

Julkaistu: 2016-01-26 14:00:00 CET

Outokummun Krefeldin tehtaan kylmävalssaamon laajennus harjakorkeudessa Saksassa

OUTOKUMPU OYJ
LEHDISTÖTIEDOTE
26.1.2016 klo 15.00

Outokummun Krefeldin tehtaalla Saksassa vietettiin tänään harjakaisia, kun yhtiön kaksi vuotta sitten tekemä päätös noin 108 miljoonan euron investoinnista ferriittisten teräslajien valmistukseen nousi harjakorkeuteensa. Korroosion- ja haponkestävien ferriittisten terästen tuotantoa laajennetaan rakentamalla uusi tuotantohalli kylmävalssaukseen hehkutus- ja peittauslinjastoineen. Kyseessä on Outokummun suurin meneillään oleva investointi, ja se on merkittävä yhtiön kilpailukyvylle yhdellä keskeisimmistä ruostumattoman teräksen markkina-alueista.

Outokummun Coil EMEA – Nirosta -liiketoimintalinjan johtaja Oliver Picht: ”Vuoden loppuun mennessä olemme siirtäneet nykyisen tuotannon Benrathista Krefeldiin, jossa hyödynnämme viimeisintä tuotantoteknologiaa. Siten varmistamme, että myös tulevaisuudessa pystymme vastaamaan asiakkaidemme huippulaatuiselle ruostumattomalle teräkselle asettamiin korkeisiin laatuvaatimuksiin. Lisäksi laajennuksessa tehdään laitteisto- ja linjastomuutoksia, jotka mahdollistavat huippulaatuisten korkeakiiltoisten pintojen valmistuksen.”

Moderni prosessiteknologia ja tuotantotekniikka lisäävät merkittävästi Outokummun tuotantotehokkuutta, tuovat synergiaetuja sekä vähentävät energiankulutusta ja päästöjä.

Energia- ja teollisuusministeri Garrelt Duin Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltiosta sanoo: ”Terästeollisuus on yksi tärkeimmistä lenkeistä alueen teollisuuden toimitusketjussa. Se on merkittävä paitsi paikallisesti, myös koko Saksan ja Euroopan mittakaavassa. Alueemme teollisuuden elinvoimaisuudelle ja innovatiivisuudelle se on korvaamaton. Siksi tervehdin ilolla Outokummun investointia Krefeldissä, jonka toteuttamisessa paikallisilla yrityksillä on lisäksi hyvin huomattava asema.”

Outokummun Saksan-tehtailla on merkittävä strateginen rooli yhtiön maailmanlaajuisessa tuotanto- ja toimitusketjussa. ”Kysynnän määrällä mitattuna Saksa on Euroopan tärkein ruostumattoman teräksen markkina. Korkein tuotelaatu ja yksilöllinen tekninen tuki ovat perusta pitkäaikaiselle markkinajohtajuudellemme alueella”, Picht sanoo.

Uusi tuotantorakennus kohoaa yli 26 metrin korkeuteen ja muuttaa Krefeldin tehdasalueen silhuettia. Hehkutuslinjaston asennustyöt aloitetaan tänään vietettyjen virallisten harjannostajaisten jälkeen. Tuotannon ylösajon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2016 puolivälissä.

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. 040 574 9210

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Liitteet:
Outokumpu_RoofingCeremonyKrefeld_26012016_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Julkaistu: 2016-01-26 13:45:00 CET
Uponor Oyj
Pörssitiedote
Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Uponor Oyj Pörssitiedote 26.1.2016 14.45

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää 10.3.2016 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan.

Nykyiset vuosipalkkiot ovat:

Hallituksen puheenjohtaja – 88 000 euroaHallituksen varapuheenjohtaja – 49 000 euroa Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja – 49 000 euroaHallituksen jäsen – 44 000 euroa

Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokousten osalta maksetaan kokouspalkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kaikki nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Markus Lengauer, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal valitaan uudelle toimikaudelle.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Pekka Paasikivi, puheenjohtaja (edustaa Oras Investiä), Reima Rytsölä (Varma), Antti Kasi (Nordea Rahastoyhtiö) sekä Jorma Eloranta (asiantuntijajäsen).

Lisätietoja:

Pekka Paasikivi, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 050 501 0666

Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2014 Uponorin liikevaihto ylitti miljardi euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.uponor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Aktia Pankki Oyj: Visa Europen myynnistä kertaluonteisia tuottoja 2016

Aktia Pankki Oyj: Visa Europen myynnistä kertaluonteisia tuottoja 2016

Julkaistu: 2016-01-26 13:00:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
Aktia Pankki Oyj: Visa Europen myynnistä kertaluonteisia tuottoja 2016

Helsinki, 2016-01-26 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
26.1.2016 klo 14.00

VISA EUROPEN MYYNNISTÄ KERTALUONTEISIA TUOTTOJA 2016

Aktia Pankki on Visa Europen osakas ja on välittänyt Visa Europen korttipalveluja. Visa Europen hallitus on yhtiön omistajien valtuuttamana sopinut yhtiön myymisestä yhdysvaltalaiselle Visa Inc. -yhtiölle edellyttäen, että tarvittavat viranomaisluvat saadaan. Myynnin toteutumisen odotetaan varmistuvan vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Liiketoimen ehtojen analysoinnin perusteella ja Visa Europen myöhemmin ehdottaman kauppahinnan allokoinnin mukaan kauppa tuo toteutuessaan Aktia Pankki Oyj:lle noin 7 miljoonaa euroa ennen veroja liiketoiminnan muuna tuottona.

Kaupan yhteydessä maksettavan vastikkeen lisäksi voidaan 4–12 vuotta myöhemmin maksaa lisäkauppahinta. Aktia Pankki voi lisäksi saada osuuksia sellaisille muille Visan osakkaille maksettavista kauppahinnoista, joiden korttituotteita Aktia Pankki on välittänyt.

Niin liiketoimen loppuunsaattaminen kuin kauppahinnan suuruus riippuvat kuitenkin useasta juridisista ja muista epävarmuustekijöistä. Näitä ovat mm. Visa Europen ja Visa Inc. -yhtiön tulevan toiminnan kannattavuus, Visa Inc. -osakkeen kurssin kehitys, dollarin kurssin kehitys ja eräiden oikeudenkäyntien lopputulokset. Aktia Pankki ei tämän vuoksi toistaiseksi tulouta edes osaa kauppasummasta.

Aktia Pankin vuoden 2015 tilinpäätöstiedote ja vuoden 2016 näkymät julkaistaan 12.2.2016 noin klo 8.00.

AKTIA PANKKI OYJ

Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250
CFO Fredrik Westerholm, puh. 010 247 6505

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 50 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Caverion vastaa yli 80 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Kalvebod Bryggessä, Kööpenhaminassa

Caverion vastaa yli 80 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Kalvebod Bryggessä, Kööpenhaminassa

Julkaistu: 2016-01-26 13:00:00 CET
Caverion Oyj
Pörssitiedote
Caverion vastaa yli 80 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Kalvebod Bryggessä, Kööpenhaminassa

Helsinki, Finland, 2016-01-26 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
CAVERION OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2016 klo 14.00

Caverion vastaa yli 80 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Kalvebod Bryggessä, Kööpenhaminassa

Caverion on allekirjoittanut palveluiden johtamisen sopimuksen rakennusliike A. Enggaardin ja Nordean kanssa uuden toimistorakennuksen elinkaarihankkeesta. Julkisen sektorin virastojen käyttöön tarkoitettu kiinteistö sijaitsee Kööpenhaminan Kalvebod Bryggessä.

Sopimuksen arvo on yli 80 miljoonaa euroa Caverionille. Hanke on yksi Tanskan suurimmista PPP-kumppanuushankkeista (Public-Private Partnership) ja samalla myös yksi Caverionin suurimmista tilauksista koskaan. Sopimus sisältyy Caverionin Q1/2016-tilauskantaan.

Caverionin vastuulla PPP-hankkeessa on talotekniikan kokonaistoimitus sekä kohteen valmistuttua sen käyttö sekä tekninen huolto ja kunnossapito 20-vuotisella sopimuskaudella. Caverion vastaa kiinteistön energiankäytöstä, tehokkuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja kunnosta koko sen elinkaaren ajan.

Sopimus kattaa kiinteistön kaikkien teknisten järjestelmien ja tuotteiden – mukaan lukien lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, sähkö-, turvallisuus- sekä automaatiojärjestelmien – suunnittelun, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon. Kiinteistö liitetään Caverionin etähallintaan, mikä takaa kiinteistön sovitut olosuhteet ja optimaalisen energiankäytön. Teknisen huollon ja kunnossapidon lisäksi Caverion vastaa myös muiden kiinteistöön liittyvien palvelujen johtamisesta, kuten alihankintana toteutettavista ravintola- ja siivouspalveluista sekä talvikunnossapidosta.

”Tämä on mielenkiintoinen projekti, ei vain kokonsa ja pitkän sopimusaikansa puolesta, vaan myös osoituksena laaja-alaisesta osaamisestamme, joka kattaa kaikki tarjoamamme kiinteistöjen tekniset järjestelmät ja palvelualueet. Hanke on myös osoitus siitä, että edistymme kohti Caverionin strategista tavoitetta: tarjoamme asiakkaille elinkaariratkaisuja”, sanoo Caverionin konsernijohtaja Fredrik Strand.

Kiinteistöön sijoittuu Tanskan rautateiden, liikenneviraston, tielaitoksen ja energiaviraston toimintoja. Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 40 000 m2.

Hanke on osa A. Enggaardin, Nordean ja Tanskan rakennushallinnon (Danish Building and Property Agency) solmimaa, julkisen ja yksityisen sektorin välistä PPP-kumppanuushanketta.

Caverion osalta työt alkavat vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Projektitoimitus valmistuu vuoden 2018 toisen vuosipuoliskon aikana, jonka jälkeen Caverion vastaa kiinteistön käytöstä ja kunnossapidosta vuoteen 2038 asti.

Projekti kuuluu Caverionin Julkinen sektori -asiakassegmenttiin.

Kuva kohteesta (lähde: Arkitema Architects K/S)

Lisätietoja:
Knut Gaaserud, Caverion Tanska-Norjan divisioonajohtaja, puh. + 47 22 87 40 00, knut.gaaserud@caverion.no
Michael Kirkegaard, Head of Managed Services, Caverion Tanska-Norja, tel. +45 76 23 27 27, michael.kirkegaard@caverion.dk

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.Caverionin osake noteerataan NASDAQ Helsingissä.www.caverion.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nesteen uusiutuva diesel myyntiin Pohjois-Italian Alpeilla

Neste Corporation

Nesteen uusiutuva diesel myyntiin Pohjois-Italian Alpeilla

Neste Oyj
Lehdistötiedote
26.1.2016 klo 13.00

Nesteen uusiutuva diesel myyntiin Pohjois-Italian Alpeilla

Öljy- ja energiayhtiö Tamoil on aloittanut Nesteen uusiutuvaa dieseliä sisältävän arktisen dieselin myynnin yritysasiakkailleen Pohjois-Italian Alppien alueella. Vähintään 20 prosenttia Nesteen uusiutuvaa dieseliä sisältävä huippulaatuinen Gasolio Artico Tamoil -polttoaine vähentää päästöjä ja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kylmissä olosuhteissa.

“Olemme iloisia voidessamme auttaa asiakastamme Tamoilia tuomaan ensimmäisenä Pohjois-Italiassa markkinoille uusiutuvan polttoaineen, jolla on erinomaiset kylmäominaisuudet. Suomessa kehitetty ja testattu Nesteen uusiutuva diesel tarjoaa tinkimätöntä luotettavuutta ja suorituskykyä ankarimmissakin olosuhteissa, kuten Alppien vuoristoalueella”, sanoo Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala.

Nesteen uusiutuva diesel ei sisällä lainkaan perinteistä FAME-biodieseliä, minkä ansiosta se kestää myös pitkäaikaisen varastoinnin ja antaa täyden suorituskyvyn heti tarvittaessa.

“Idea syntyi vahvasta halusta olla ensimmäinen Italiassa, joka tuo markkinoille uusiutuvista raaka-aineista valmistetun, puhtaan ja ympäristöystävällisen dieselin, joka on suorituskykyinen myös alhaisissa lämpötiloissa. Asiakkaamme kysyivät tällaista tuotetta, joten päätimme aloittaa yhteistyön ympäristöä arvostavan toimijan kanssa”, sanoo Aldo Lancia, Tamoil Italian Supplyn logistiikka- ja tukkumyyntipäällikkö.

Marcialonga-hiihtotapahtuman ajoneuvot kulkevat ensimmäistä kertaa uusiutuvalla polttoaineella

Tammikuun 31. päivä järjestettävä legendaarinen, Marcialongan hiihtotapahtuma Alpeilla siirtyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa käyttämään uusiutuvaa polttoainetta. Muun muassa tapahtuman huoltoautot ja lumitraktorit kulkevat vähintään 20 prosenttia Nesteen uusiutuvaa dieseliä sisältävällä Tamoilin Gasolio Artico -polttoaineella.

“Tapahtuman osallistujat ja kaikki puhtaasta vuoristoilmasta pitävät varmasti arvostavat puhtaamman polttoaineen käyttöä. Sen ansiosta myös paikalliset päästöt vähenevät ja kokemus on miellyttävämpi niin hiihtäjille kuin tapahtuman järjestäjillekin”, sanoo Marcialongan järjestelykomitean puheenjohtaja Angelo Corradini.

Marcialongan hiihtotapahtumaan osallistuu vuosittain tuhansia maastohiihtäjiä ympäri maailmaa. Kilpailussa hiihdetään 70 kilometrin reitti Moenasta Cavaleseen.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Kaisa Hietala, liiketoimintajohtaja, Uusiutuvat tuotteet, puh. 050 458 4128

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-26 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/26/Nesteen+uusiutuva+diesel+myyntiin+Pohjois+Italian+Alpeilla+HUG1981269.html

Sebastian Poccard on nimitetty Hiabin markkinoista ja myynnistä vastaavaksi johtajaksi

Cargotec Corporation

Sebastian Poccard on nimitetty Hiabin markkinoista ja myynnistä vastaavaksi johtajaksi

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE 26.1.2016 klo 13.00

Hiab on nimittänyt Sebastian Poccardin markkinoista ja myynnistä vastaavaksi johtajaksi 10. helmikuuta alkaen. Sebastian johtaa ja edistää myyntiä ja palveluita sekä kehittää jälleenmyyjäsuhteita. Hän raportoi Hiabin johtajalle Roland Sundénille ja kuuluu Hiabin johtoryhmään.

Sebastianilla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän siirtyy Hiabiin Husqvarnalta, jossa hän on ollut useissa johtotehtävissä kansainvälisesti: hän on vastannut esimerkiksi rakennustuotteiden myynnistä ja jakelutoiminnan kehittämisestä. Hänen viimeisin tehtävänsä Husqvarnalla oli toimia EMEA- ja APAC-alueiden kuluttajabrändeistä vastaavana myynnin ja markkinoinnin johtajana.

“Sebastian on kokenut johtaja, joka on menestyksekkäästi tukenut liiketoiminnan kasvua ja kulttuurista muutosta korkean suorituskyvyn saavuttamiseksi. Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa Sebastianin tervetulleeksi: hän täydentää merkittävällä tavalla Hiabin johtoryhmää. Samalla haluan kiittää myös Carl Gustaf Göranssonia hänen panoksestaan tehtävässä ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää jatkossa”, sanoo Roland Sundén.

Sebastian Poccardin CV on katsottavissa täällä ja kuva on tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja antavat:

Roland Sundén, johtaja, Hiab; puh. +31 622060538, roland.sunden@hiab.com
Lotta Clausen, viestintäjohtaja, Hiab; puh. +46 705535138, lotta.clausen@hiab.com

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on meille aina etusijalla. Noin 2 600 Hiabissa työskentelevää ammattilaista huolehtii asiakastarpeiden mukaisista tuotteista ja palveluista kaikkialla maailmassa. Tuotevalikoimaamme kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranosturit, LOGLIFT-puutavaranosturit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, MOFFETT-ajoneuvotrukit sekä DEL-, WALTCO- ja ZEPRO-takalaitanostimet. www.hiab.fi

Hiab on osa Cargotecia. Cargotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,4 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-26 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/26/Sebastian+Poccard+on+nimitetty+Hiabin+markkinoista+ja+myynnist%C3%A4+vastaavaksi+johtajaksi+HUG1981278.html

ROBIT OYJ UUDISTUU

Robit Plc

ROBIT OYJ UUDISTUU

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 26.1.2016 klo 12.00

ROBIT OYJ UUDISTUU

Robit Oyj on uudistamishankkeen myötä päättänyt muuttaa organisaatiorakennettaan. Yhtiö on muodostanut kolme strategista liiketoimintayksikköä (SBU): Top Hammer, Down-the-Hole (DTH) ja Digital Services. Tällä rakenteella yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan kasvuaan ja uudistumistaan. Organisaatiorakenne sisältää muun muassa uudet SBU-vetäjät, jotka tullaan valitsemaan uudistumishankkeen aikataulun mukaisesti.

Konsernin toimitusjohtaja Mikko Mattila pitää uudistusta merkittävänä yhtiön tulevaisuudelle ja sen menestykselle.

Tarkennettu organisaatiorakenne on nähtävissä liitteenä olevassa kaaviossa.

Lisätietoja aiheesta antaa konsernin toimitusjohtaja Mikko Mattila, +358 40 736 7001, mikko.mattila@robit.fi.

ROBIT OYJ

Lisätietoja:

Robit Oyj

Mikko Mattila, Toimitusjohtaja

+358 40 736 7001

mikko.mattila@robit.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

Puh. +358 9 616 28 101

Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa käytettäviin top hammer -kulutusosiin sekä maaporauksessa käytettäviin DTH (down-the-hole) -kulutusosiin. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Etelä-Afrikassa ja Perussa sekä myyntitoimistot Thaimaassa ja Kiinassa sekä noin 160 jakelijan verkosto. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja Etelä-Koreassa.

JAKELU:

NASDAQ QM Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robit.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-26 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/26/ROBIT+OYJ+UUDISTUU+HUG1981251.html

Valmet toimittaa savukaasujen rikinpoistojärjestelmän CIECH Soda Polskalle Puolaan

Valmet

Valmet toimittaa savukaasujen rikinpoistojärjestelmän CIECH Soda Polskalle Puolaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 26.1.2016 klo 11:00

Valmet on allekirjoittanut sopimuksen CIECH Soda Polska S.A.:n kanssa savukaasujen rikinpoistojärjestelmän toimittamisesta Soda Polskan Janikowon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (CHP) Puolaan. Tämä on toinen rikinpoistojärjestelmäsopimus CIECH Soda Polskalle. Elokuussa 2015 Valmet sopi samanlaisen rikinpoistolaitoksen, johon sisältyy selektiivinen katalyyttinen pelkistysjärjestelmä (SCR), toimittamisesta yhtiön Inwroclawin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2015 viimeisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvo on noin 20 miljoonaa euroa.

“Investointi pidentää Janikowon yhteistuotantolaitoksen käyttöikää ja auttaa noudattamaan teollisuuden päästödirektiiviä vähentämällä laitoksen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä”, sanoo CIECH Soda Polskan investointijohtaja Marcin Malek.

Janikowon kemiantehdas (Kuva: CIECH Soda Polska S.A.)

Toimituksen tekniset tiedot

Janikowon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos tuottaa energiaa puolalaisen CIECH-konsernin omistamalle Janikowon kemialliselle tehtaalle. Yhteistuotantolaitos sisältyy Puolan kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan, jolla tavoitellaan yhdenmukaisuutta teollisuuden päästödirektiivin kanssa. Laitoksen on noudatettava tiukkoja vuosittaisia rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästörajoja vuodesta 2017 alkaen.

Valmetin toimituslaajuuteen sisältyy märkään kalkkikiveen perustuvan savukaasujen rikinpoistojärjestelmän (FGD) toimitus kahteen laitoksella olevaan 140 tonnia höyryä tunnissa tuottavaan hiilikattilaan savukaasujen rikinpoistoa varten. FGD-ratkaisun kaupallinen käyttö aloitetaan suunnitelmien mukaan syyskuussa 2017.

“Märkään kalkkikiveen perustuvan FGD-ratkaisumme etuna ovat rikinpoistoprosessissa käytettävän kalkkikivisorbentin suhteellisen alhaiset kustannukset sekä lopputuotteena syntyvän kalkin tuotanto. Kalkkia puolestaan käytetään rakennusteollisuudessa monenlaisiin sovelluksiin. Janikowossa on lisäksi etuna se, että sorbenttina voidaan käyttää laitoksella käytössä olevan puolikuivan menetelmän lopputuotetta ilman lisäkustannuksia”, sanoo Valmetin Keski-Euroopan myyntipäällikkö Frank Ligthart.

Tietoja asiakkaasta CIECH Soda Polska S.A.

CIECH Soda Polska S.A. on CIECH-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö, jolla on kaksi soodatehdasta Puolassa – Inowroclawissa ja Janikowossa. CIECH-konserni on yksi Euroopan johtavista kemianteollisuuden toimijoista. Konserniin kuuluu kaikkiaan kahdeksan tuotantolaitosta, myyntiyhtiöitä ja palvelutuotantoa. Konsernin päätuotteita ovat kalsinoitu sooda (Euroopan toiseksi suurin tuottaja), natriumbikarbonaatti, suola, polyesterihartsi, maatalouden kemiantuotteet, lasi ja muut kemialliset tuotteet. Näitä tuotteita käytetään mm. lasi-, elintarvike- ja huonekaluteollisuudessa, pesuaineiden valmistuksessa sekä maataloudessa ja rakennusteollisuudessa.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Frank Ligthart, myyntipäällikkö, Keski-Eurooppa, Valmet, puh. +358 40 561 9612

Tarja Korhonen, myyntipäällikkö, Ympäristöjärjestelmät, Valmet, puh. +358 40 830 4433

Roman Szerszen, Valmetin Puolan toimintojen johtaja, puh. +48 601 287 150

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-26 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/26/Valmet+toimittaa+savukaasujen+rikinpoistoj%C3%A4rjestelm%C3%A4n+CIECH+Soda+Polskalle+Puolaan+HUG1981236.html

OUTOTECIN TAMMI-JOULUKUUN 2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKAISEMINEN

Outotec Oyj

OUTOTECIN TAMMI-JOULUKUUN 2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKAISEMINEN

OUTOTEC OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 26.1.2016 KLO 11.00

OUTOTECIN TAMMI-JOULUKUUN 2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKAISEMINEN

Outotec julkaisee tammi-joulukuun 2015 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 9.2.2016 noin klo 9.00

Toimitusjohtaja Pertti Korhosen isännöimä tiedotustilaisuus pidetään samana päivänä Espoossa. Myös talousjohtaja Jari Ålgars on läsnä tilaisuudessa. Tiedotustilaisuus on englanninkielinen.

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: tiistai 9.2.

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit osallistua tiedotustilaisuuteen puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1618. Rekisteröintitunnus: 6487974. Tiedotustilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Outotecin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-26 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/26/OUTOTECIN+TAMMI+JOULUKUUN+2015+TILINP%C3%84%C3%84T%C3%96STIEDOTTEEN+JULKAISEMINEN+HUG1981240.html

facebook twitter