Etusivu » Arkistot 25.1.2016

Keva valitsi Innofactorin verkkopalveluiden julkaisualustan palvelutoimittajaksi

Keva valitsi Innofactorin verkkopalveluiden julkaisualustan palvelutoimittajaksi

Julkaistu: 2016-01-25 17:05:00 CET
Innofactor
Pörssitiedote
Keva valitsi Innofactorin verkkopalveluiden julkaisualustan palvelutoimittajaksi

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 25.1.2016 klo 18.05

Keva on julkisen hankinnan kilpailutuksessa valinnut Innofactorin toimittamaan verkkopalveluiden julkaisualustan ja siihen liittyvät palvelut. Järjestelmätoimitus sisältää uuden järjestelmän käyttöönottoprojektin, ylläpito- ja tukipalvelut. Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta sopimuskauden ajalta on 549 324 euroa.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, vastaten noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluista.Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Eläkkeet rahoitetaan kunta-alan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla. Keva on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu kunnalliseen eläkelakiin (KuEL), Valtion eläkelakiin (VaEL), Kirkon eläkelakiin (KiEL) ja Kelasta annettuun lakiin (KelaL). Kevan toimintaa valvoo valtiovarainministeriö ja Finanssivalvonta.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

ESPOOSSA 25.1.2016

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

Innofactor
Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Innofactorin oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoft-pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Yrityksessä työskentelee yli 500 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Vuosina 2010–2014 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 45 %. Microsoft nimesi Innofactor Oyj:n vuoden kumppaniksi Suomessa vuonna 2015. Innofactor valittiin myös Microsoftin kansainväliseen finaaliin kahdessa sarjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Affecton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Affecton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Julkaistu: 2016-01-25 16:45:00 CET
Affecto Oyj
Pörssitiedote
Affecton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Affecto Oyj – Pörssitiedote, 25.1.2016 klo 17:45, Helsinki

Affectonosakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Affecto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 8.4.2016 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä:
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilytetään ennallaan kuudessa (6) jäsenessä.

Hallituksen palkkiot:
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtaja: 3.500 euroa.
Hallituksen varapuheenjohtaja: 2.750 euroa
Hallituksen jäsen: 2.000 euroa

Lisäksi valiokuntatyöstä ehdotetaan maksettavaksi 300 euron kokouspalkkio per kokous.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % hallituksen palkkiosta maksetaan Affecton osakkeina.

Hallituksen jäsenet:
Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen kaikki nykyiset hallituksen jäsenet: Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nimitystoimikunta:
Yhtiö tiedotti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimityksestä 26.11.2015. Jäseninä toimivat Aaro Cantell, Affecton hallituksen puheenjohtaja, Tuomas Virtala, Head of Danske Capital Finland, sekä Petteri Vaarnanen, SP-Rahastoyhtiön varainhoidon johtaja.

AFFECTO OYJ
Sakari Knuutti
Johtaja, Legal & IR

Lisätietoja:

Aaro Cantell
Hallituksen puheenjohtaja
0400 706 072
chairman@affecto.com

Sakari Knuutti
Johtaja, Legal & IR
050 562 4077
sakari.knuutti@affecto.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Evli Pankki Oyj:n hallitus hyväksynyt uuden osinkopolitiikan

Evli Bank Plc

Evli Pankki Oyj:n hallitus hyväksynyt uuden osinkopolitiikan

Evli Pankki Oyj Pörssitiedote 25.1.2016 klo 16.50

Evli Pankki Oyj:n hallitus hyväksynyt uuden osinkopolitiikan

Evli Pankki Oyj:n hallitus on tänään 25.1.2016 hyväksynyt uuden osingonjakopolitiikan. Osinkopolitiikan mukaan Evli pyrkii maksamaan osinkoina vähintään 50 prosenttia emoyrityksen omistajille kohdistuvasta tilikauden tuloksesta verojen jälkeen, huomioiden aina kuitenkin yhtiön vakavaraisuuden ja maksuvalmiuskyvyn.

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871, juho.mikola@evli.com

Evli lyhyesti:

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-25 15:50 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/25/Evli+Pankki+Oyj+n+hallitus+hyv%C3%A4ksynyt+uuden+osinkopolitiikan+HUG1981093.html

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy hankkimassa POP Pankkien sijoituspalveluyrityksen Optium Oy:n

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy hankkimassa POP Pankkien sijoituspalveluyrityksen Optium Oy:n

United Bankers Oyj

Yhtiötiedote 25.1.2016 kello 15:45

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy hankkimassa POP Pankkien sijoituspalveluyrityksen Optium Oy:n

United Bankers Oyj:n (“United Bankers”, “Yhtiö”) tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy (“UB Omaisuudenhoito”) sekä Optium Oy:n (“Optium”) osakkeenomistajat ovat 25.1.2016 allekirjoittaneet esisopimuksen, jossa sovitaan ehdoista, joilla UB Omaisuudenhoito ostaa koko Optiumin osakekannan. Optium on sijoituspalveluyritys, jonka pääomistajia ovat POP Pankit. Optiumin hoidossa on noin 170 miljoonan euron asiakasvarat.

“Varainhoito on United Bankersin suurin liiketoiminta-alue ja panostamme voimakkaasti sen kasvattamiseen. Optiumin osto sopii erinomaisesti United Bankersin strategiaan. Kaupan myötä voimme saada merkittävän määrän uusia asiakkaita varainhoitopalvelujemme piiriin. Optiumin osto laajentaa myös maantieteellistä verkostoamme, sillä Optiumin toimipiste on Tampereella, jossa United Bankersilla ei entuudestaan ole toimistoa. Optiumin läheinen yhteistyö POP Pankkien kanssa tarjoaa United Bankersille houkuttelevan mahdollisuuden markkinoida palveluitaan POP Pankki -ryhmän pankeille ja niiden asiakkaille”, tiivistää United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson yritysoston etuja.

“Optiumin tavoitteena on järjestelyllä vahvistaa sijoittamisen ja omaisuudenhoidon palvelujen kokonaisuutta. United Bankers tuo laajan ja toimivan palvelukokonaisuuden Optiumin asiakkaiden ulottuville. Kaupassa Optiumin käytettävissä olevat resurssit samalla vahvistuvat ja tämä on tärkeää nykyisessä sääntely- ja kilpailuympäristössä. Kaupalla saavutetaan siis merkittäviä synergiaetuja”, Optiumin toimitusjohtaja Harri Lietosalmi kertoo.

Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle ja muiden esisopimuksessa määriteltyjen ehtojen täyttymiselle. Lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, kun esisopimuksessa määritellyt ehdot ovat täyttyneet. Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankersin vuoden 2016 tulokseen.

Lisätietoja antavat:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Jani Lehti, toimitusjohtaja, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: jani.lehti@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 940 037, 09 25 380 322

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys ja investointipankkitoiminta. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 89 henkilöä (6/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (6/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-25 14:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/25/United+Bankers+Oyj+n+tyt%C3%A4ryhti%C3%B6+UB+Omaisuudenhoito+Oy+hankkimassa+POP+Pankkien+sijoituspalveluyrityksen+Optium+Oy+n+HUG1981075.html

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Julkaistu: 2016-01-25 14:30:00 CET
Suominen Oyj
Pörssitiedote
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Helsinki, Suomi, 2016-01-25 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Suominen Oyj Pörssitiedote 25.1.2016 klo 15.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6). Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokoonpano pysyy muuttumattomana ja hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoituspäällikkönä. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus, mikäli se yhtiökokouksessa valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valitsisi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Risto Anttosen.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 3.6.2016.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2015 alkaen AC Invest Two B.V:n edustajana Antti Ahlström Perilliset Oy:n toimitusjohtaja ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen Thomas Ahlström; Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja, Sijoitukset Reima Rytsölä. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Thomas Ahlström toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta teki kaikki esityksensä yksimielisesti. Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksensa hallituksen palkkioista eikä päätettäessä nimitystoimikunnan suosituksesta hallituksen puheenjohtajaksi.

Suominen Oyj:n hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 16.3.2016.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Thomas Ahlström, Suominen Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 550 2330

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Corporation

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj
Pörssitiedote
25.1.2016 klo 15.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Nesteen yhtiökokouksen 4.4.2013 päättämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 30.3.2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajan Maija-Liisa Frimanin esitetään jatkavan tehtävissään. Heidän lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan nykyiset jäsenet Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber, Kirsi Sormunen ja Marco Wirén.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksettaisiin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 3.9.2015. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), sijoitusjohtaja Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta.

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hänen palkkioistaan.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.fi

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara, puh. 050 368 7016

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-25 14:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/25/Osakkeenomistajien+nimitystoimikunnan+ehdotus+Nesteen+hallituksen+kokoonpanoksi+HUG1981054.html

Muutos Outotecin johtoryhmässä

Outotec Oyj

Muutos Outotecin johtoryhmässä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.1.2016 KLO 15.00

Muutos Outotecin johtoryhmässä

Outotecin Metals, Energy & Water -liiketoimintayksikön johtaja Robin Lindahl on päättänyt siirtyä Outoteciltä Normet Groupin (www.normet.com) toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 1.5.2016. Robin Lindahl tuli Outotecin palvelukseen ja johtoryhmän jäseneksi vuonna 2011. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään, kunnes siirtyy Normetin palvelukseen. Lindahlin seuraajan valintaprosessi on käynnistynyt, ja nimitys julkistetaan myöhemmin. Lindahlin lähdön jälkeisen siirtymäajan, ennen seuraajan aloittamista Metals, Energy & Water -liiketoimintayksikköä johtaa sen Non-Ferrous-liiketoiminnan johtaja Jyrki Makkonen.

“Haluan kiittää Robin Lindahlia lämpimästi hänen vahvasta panoksestaan Outotecin Markkinat-yksikön ja Metals, Energy & Water -liiketoiminnan menestyksekkäästä johtamisesta näinä haastavina aikoina. Toivotan hänelle menestystä uudessa tehtävässään Normetilla. Olen tyytyväinen, että Jyrki Makkonen ottaa hoitaakseen liiketoimintayksikön johtotehtävät seuraajan aloittamiseen saakka. Uskon, että näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja tehtävien sujuva siirto”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-25 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/25/Muutos+Outotecin+johtoryhm%C3%A4ss%C3%A4+HUG1980981.html

K-ryhmän Tuottajalle kiitos -toimintamallin kautta satoja tuhansia euroja suomalaisille ruoantuottajille

Kesko Corporation

K-ryhmän Tuottajalle kiitos -toimintamallin kautta satoja tuhansia euroja suomalaisille ruoantuottajille

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 25.01.2016 KLO 15.00 1(2)

K-ruokakaupat jatkavat suomalaisia ruoantuottajia tukevaa Tuottajalle kiitos -toimintatapaa. Tammikuun aikana kauppoihin tulee valikoima Pirkan Tuottajalle kiitos -tuotteita, joiden hinnasta maksetaan määrätty osuus tuottajalle. Tuottajalle kiitos -toimintamallin lisäksi K-ryhmä tukee suomalaista ruoantuotantoa monin tavoin vuonna 2016.

K-ruokakauppojen asiakkailla on tammikuusta alkaen mahdollisuus tukea helposti suomalaisia ruoantuottajia. Kauppoihin tulee myyntiin seitsemän Pirkan Tuottajalle kiitos -tuotetta, joista K-ryhmä maksaa lisätuen suoraan tuottajille. Lisätuki on sisällytetty tuotteen hintaan, ja se on tuotteesta riippuen 3-30 senttiä, eli noin 5 prosenttia. K-ryhmä tilittää lisätuen tavarantoimittajille ja varmistaa yhdessä MTK:n kanssa sen oikeudenmukaisen jaon edelleen tuottajille.

– Viime päivinä julkista keskustelua on hallinnut ruoan hinta. Vastuullisena toimijana tehtävänämme on kuitenkin huolehtia koko elintarvikeketjun hyvinvoinnista. Suomalaiset haluavat ostaa kotimaista ruokaa. Tuottajalle kiitos -tuotteet on yksi keino varmistaa, että kotimainen tuotanto pysyy elinvoimaisena, toteaa Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

Nyt kauppoihin tulevat Tuottajalle kiitos -tuotteet ovat lihatuotteita. Tuoteryhmää laajennetaan jatkossa maitoihin ja mahdollisesti myös muihin tuotteisiin.

Tuottajalle kiitos -tuotteet ovat jatkoa loppuvuoden possukorttikampanjalle. K-ruokakauppojen asiakkaat pystyivät ostamaan marras- ja joulukuussa jouluostosten yhteydessä yhden euron maksavan Tuottajalle kiitos -possukortin. K-ryhmä lupasi tuplata myyntituoton ja tilittää sen lyhentymättömän suomalaisille siankasvattajille. Kortteja myytiin noin 30 000 kappaletta, ja tuplaamisen sijasta K-ryhmä yli kolminkertaisti tuottajille tilitettävän summan 100 000 euroon.

– Arvioimme, että Tuottajalle kiitos -tuotteiden kautta suomalaiset tuottajat saavat satoja tuhansia euroja vuoden 2016 aikana. Kyse ei ole kertaluonteisesta kampanjasta, vaan pysyvämmästä vastuullisesta toimintatavasta, Rauhala jatkaa.

Kotimaista tuotantoa tuetaan vuonna 2016 monin tavoin

K-ryhmä tukee suomalaista tuotantoa ja paikallisuutta monin eri keinoin. Kaikissa K-ruokakaupoissa järjestetään huhtikuussa ja marraskuussa suomalaista työtä tukevat Sinivalkoinen jalanjälki -teemaviikot yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa. Näiden lisäksi K-ruokakaupat organisoivat Osta työtä Suomeen -päivän 2. joulukuuta.

Lähiruoan tuotantoa tuetaan paikallisia tuottajia, kauppaa ja kuluttajia yhdistävillä Lähiruokatreffeillä. Lähiruokatreffit järjestetään tulevan vuoden aikana kuudella eri paikkakunnalla loppukevään ja syksyn aikana. K-ruokakauppiaat ostivat vuonna 2015 paikallisilta tuottajilta tuotteita 570 miljoonalla eurolla. Lähituottajien tuotteiden myynti kasvoi viime vuonna 15 %.

K-ruokakaupoissa myynnissä olevat Tuottajalle kiitos -tuotteet:

Tuotteen nimi: K-ryhmän lisätuki tuottajalle / tuote:
Pirkka porsaan jauheliha 400g 0,10 €
Pirkka porsaan palapaisti kinkusta 400 g 0,25 €
Pirkka kinkkusuikale 300 g 0,25 €
Pirkka porsaan ulkofilee n. 1,2kg 0,30 € / kg
Pirkka kinkkumakkara 300 g 0,10 €
Pirkka kuoreton nakki 600 g 0,10 €
Pirkka lenkki 540g 0,10 €

Tuottajalle kiitos -kampanjassa ei ole mukana sikatiloja, joilla on ilmennyt epäasiallisia tuotantotapoja. Vastuullisena toimijana Kesko on lisännyt kotimaisten tuottajien auditointeja sekä tekee yhteistyötä teurastamojen kanssa epäasiallisten tuotantotapojen estämiseksi.

Lisätietoja
Johtaja Ari Akseli, Kesko, päivittäistavarakauppa, p. 010 532 3490
Viestintäjohtaja Karoliina Partanen, Kesko, päivittäistavarakauppa p. 010 5320 744

Yli 900 K-ruokakaupan asiakastyytyväisyydestä vastaavat K-ruokakauppiaat, joiden kanssa Keskon päivittäistavarakauppa toimii ketjuliiketoimintamallilla. K-ruokakauppojen ketjuja ovat K-citymarket, K-supermarket ja K-market. K-ruokakaupat ovat alansa vastuullisimpia maailmassa. Lisäksi vahvuuksia ovat ylivoimaiset tuoreosastot, ammattitaitoinen palvelu, laajimmat valikoimat, suomalaiset tuotteet ja Pirkka. K-ruokakaupat ovat sekä laadukkaita että edullisia.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-25 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/25/K+ryhm%C3%A4n+Tuottajalle+kiitos+toimintamallin+kautta+satoja+tuhansia+euroja+suomalaisille+ruoantuottajille+HUG1980999.html

Pöyrylle tunnelisuunnittelutoimeksianto Follobanen-ratahankkeessa Oslossa

Pöyry PLC

Pöyrylle tunnelisuunnittelutoimeksianto Follobanen-ratahankkeessa Oslossa

PÖYRY OYJ Lehdistötiedote 25.1.2016 klo 12.00

Pöyrylle tunnelisuunnittelutoimeksianto Follobanen-ratahankkeessa Oslossa

Pöyry on saanut toimeksiannon Follobanen-ratahankkeen kalliorakennus- ja tunnelisuunnittelusta Societá Italiana per Condotte D’Acqua S.p.A.:lta. Pöyryn toimeksianto käsittää pääosan Oslon keskustan lähelle tulevan tunneliosuuden suunnittelusta. Tunneliosuuden yhteispituus on 5,5 km, josta 4 km rakennetaan suurnopeusjunaliikenteelle.

Follobanen yhdistää Oslon idempänä Follon alueella sijaitsevaan Skin kaupunkiin. Sen tunneliosuudesta tulee noin 20 kilometrillään Norjan pisin. Junien enimmäisnopeudeksi tulee 250 km/h. Follobanen täyttää lisääntyneen raidekapasiteetin tarpeen, joka aiheutuu suur-Oslon väestönkasvusta. Rata valmistuu vuoden 2021 lopulla, jonka jälkeen sitä käyttää arviolta 150.000 matkustajaa päivittäin.

Condotte on Pöyryn suunnitteleman osuuden suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava urakoitsija. Loppuasiakas on Norjan rautatiehallinto Jernbahnverket. Tunneli toteutetaan poraus-räjäytys- ja poraus-kiilaus-menetelmin. Kaikki suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisena (BIM). Haasteita tuovat olemassa olevat kalliotilat ja alueella maan alla kulkeva Alna-joki, jonka reittiä siirretään.

“Tämä on ensimmäinen laaja liikenneinfran suunnitteluhanke, jonka olemme voittaneet Norjasta. Asiantuntijamme Norjassa ja Suomessa työskentelevät yhdessä ratkoakseen toimeksiantoomme liittyvät haasteet meille luonteenomaisella innovatiivisella ja luotettavalla tavalla,” sanoo Pöyryn infrasuunnittelun johtaja Mikko Inkala.

Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus on kirjattu Alueellisten toimintojen vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja antavat:

Mikko Inkala
johtaja, Infra-yksikkö, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa
puh. 01033 21112

Pasi Tolppanen
johtaja, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa
toimitusjohtaja, Pöyry Finland Oy
puh. 01033 26656

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme liikkeenjohdon konsultointia ja suunnittelupalveluita sekä vahvaa projektien toteutuskykyä ja asiantuntemusta. Keskeiset toimialamme ovat energiantuotanto, sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne ja vesi. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2014 oli 571 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsingissä (Pöyry OYJ: POY1V).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-25 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/25/P%C3%B6yrylle+tunnelisuunnittelutoimeksianto+Follobanen+ratahankkeessa+Oslossa+HUG1980967.html

KONECRANES SAI RTG-NOSTURITILAUKSEN VERACRUZISTA MEKSIKOSTA

KONECRANES SAI RTG-NOSTURITILAUKSEN VERACRUZISTA MEKSIKOSTA

Julkaistu: 2016-01-25 10:00:00 CET
Konecranes Oyj
Lehdistötiedote
KONECRANES SAI RTG-NOSTURITILAUKSEN VERACRUZISTA MEKSIKOSTA

Konecranes sai joulukuussa 2015 kahden kumipyöräkonttinosturin (RTG) tilauksen Grupo CICEn terminaalilta Veracruzista Meksikosta.

Meksikon kaakkoisrannikolla noin 300 km päässä Mexico Citystä sijaitseva Veracruzin satama on Meksikon vanhin, suurin ja historiallisesti tärkein merisatama. Se tarjoaa maailmanlaajuiset meriyhteydet koko Etelä- ja Keski-Meksikoon rautatie- ja maantieverkoston avulla. Satamalla on hyvin kunnianhimoinen laajennussuunnitelma. Rakenteilla on kaksi uutta konttiterminaalia, ja Panaman kanavan laajennusprojekti saadaan päätökseen vuoden 2016 alussa.

RTG-nosturit on tilannut yksi Veracruzin sataman tärkeimmistä satamaoperaattoreista Grupo CICE, jonka monitoimiterminaalin kautta kulkee erilaisia ajoneuvoja ja materiaaleja, kuten esimerkiksi viljaa ja mineraaleja. Grupo CICE on käyttänyt Konecranes-trukkeja jo useamman vuoden ajan. Nosturit toimitetaan vuoden 2016 lopulla.

Tilatut Konecranes RTG -nosturit ovat 16-pyöräisiä, ja niiden nostokapasiteetti on 40 LT. Ne voivat pinota yksi yli viiden konttia päällekkäin, ja pukin jalkojen väliin mahtuu ajotien lisäksi seitsemän konttia rinnakkain. Nosturit on varustettu Konecranes Diesel Fuel Saver -polttoaineen säästötoiminnolla ja aktiivisella kuomanhallintajärjestelmällä, joka ehkäisee konttien heiluntaa ja helpottaa siten konttien käsittelyä.

Nostureissa on myös Konecranes Auto-steering -ominaisuus, joka pitää nosturin liikeradan suorana ja ennalta ohjelmoidun mukaisena, sekä turvallisuutta parantava törmäyksenestojärjestelmä. TRUCONNECT® Etäpalvelu puolestaan tarjoaa vuorokauden ympäri yhteyden tukikeskusverkostoon, jonka asiantuntijoiden avulla ongelmat ratkeavat ja seisonta-ajat vähenevät.

”Grupo CICEn osoittama luottamus meihin palkitaan kun he saavat käyttöönsä erinomaisilla kontinkäsittelyominaisuuksilla varustetut luotettavat RTG-nosturit. Odotan innolla nosturien toimitusta ja käyttöönottoa sekä yhteistyön jatkumista Grupo CICEn kanssa myös tulevaisuudessa”, sanoo Alfredo Ramirez, Konecranes-satamanosturit, Latinalainen Amerikka.

”Konecranes-laitteista saadun kokemuksen perusteella GRUPO CICE päätti jälleen luottaa Konecranes-laitteisiin ja on ylpeä voidessaan julkistaa kahden RTG-nosturin tilauksen. Nosturit toimitetaan tämän vuoden lopussa. Haluamme uusien nostureiden avulla optimoida toimintojemme tuottavuuden ja tarjota asiakkaillemme tehokkaampaa rahdinkäsittelyä ja sitä kautta myös houkutella uusia asiakkaita”, Grupo CICE ilmoittaa. ”Tällä hetkellä käsittelemme noin 4 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa. Aiomme näiden kahden uuden nosturin avulla kasvattaa terminaalin volyymeja.”

Lisätietoja:
Lehdistö
Jussi Suhonen, myyntijohtaja, Amerikka, Konecranes-satamanosturit
Sähköposti: jussi.suhonen@konecranes.com tai puh. +1 281 582 3307

Sijoittajat ja analyytikot:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: miikka.kinnunen@konecranes.com tai puh. +358 20 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

Kuvat:

Grupo CICEn monitoimiterminaali, Veracruz, Meksiko
Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter