Etusivu » Arkistot 21.1.2016

QPR Software ja ruotsalainen iStone sopivat kumppanuudesta

QPR Software ja ruotsalainen iStone sopivat kumppanuudesta

Julkaistu: 2016-01-21 09:00:00 CET
QPR Software
Lehdistötiedote
QPR Software ja ruotsalainen iStone sopivat kumppanuudesta

QPR Software (QPR) ja ruotsalainen IT-palveluyritys iStone ovat allekirjoittaneet sopimuksen QPR ProcessAnalyzer –ohjelmiston myynnistä ja toimittamisesta. Ohjelmiston avulla on mahdollista laatia toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP) saatavasta datasta automaattisesti prosessianalyyseja. Kumppanuus avaa uusia mahdollisuuksia prosessien mallintamiseen, prosessipullonkaulojen tunnistamiseen sekä prosessikulkujen optimointiin erityisesti Infor M3 –toiminnanohjausjärjestelmää käyttäville asiakkaille. QPR ProcessAnalyzer hyödyntää QPR:n kehittämää ja Yhdysvalloissa patentoimaa teknologiaa.

”QPR ProcessAnalyzer luo meille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia auttaa asiakkaitamme heidän toiminnanohjausjärjestelmiensä kanssa. Nopeasti ja helposti toteutettavien todellisten prosessikulkujen analyysien ansiosta meillä on täysin uusi menetelmä tunnistaa pullonkauloja sekä kehittämismahdollisuuksia”, kertoo iStone M3-yksikön toimitusjohtaja Lars Steen.

Kumppanuuteen liittyen iStone tulee ohjaamaan yhteistyötä, jolla rakennetaan liityntärajapinnat QPR ProcessAnalyzerin ja Infor M3 –toiminnanohjausohjelmiston välille. Valmiiden rajapintojen myötä QPR ProcessAnalyzerille avautuu kokonaan uusi markkina.

”Kumppanuus iStonen kanssa on luonteva jatkoaskel strategiassamme kehittää helposti ja nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuja ja liityntärajapintoja eri tietojärjestelmiin. QPR ProcessAnalyzer –ohjelmiston ja sen valmiiden Infor M3 -rajapintojen kanssa voimme edetä uudelle globaalille liiketoiminta-alueelle yhdessä iStonen ja muiden johtavien Infor M3 –ratkaisuja toimittavien yhtiöiden kanssa. Kaikki Infor M3:n asiakkaat saavat nyt helposti arvokkaan näkymän liiketoimintakriittisten prosessien, kuten hankinnasta maksuun- tai tilauksesta maksuun- prosessien tehokkuuteen”, sanoo QPR:n Process Intelligence –liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Erkheikki.

QPR ja iStone ryhtyvät seuraavaksi rakentamaan valmiiksi määriteltyjä analyyseja kaikille Infor M3 –ohjelmiston avainprosesseille. Ennen keväällä 2016 toteutettavaa laajempaa lanseerausta kumppanit toteuttavat pilottiprojektin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lisätietoja QPR Softwaressa:

Jani Heino, Channel Sales Manager, Process Intelligence -liiketoiminta
Puhelin: 045 268 1818
Sähköposti: jani.heino@qpr.com

Lisätietoja iStone M3:ssa:

Lars Steen, Business Area Manager
Puhelin: + 46 730 79 49 79
Sähköposti: lars.steen@istone.com

QPR Software lyhyesti:

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaillemme näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset. Toiminta-aikanamme olemme myyneet yli miljoona ohjelmistolisenssiä, jotka ovat käytössä 2 000 organisaatiossa.

Dare to improve. www.qpr.fi

QPR ProcessAnalyzer luo automaattisesti prosessikaaviot ja näyttää tärkeät prosessin suorituskykymittarit perustuen yrityksen tietojärjestelmistä poimittuun dataan. Lue lisää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta: www.qpr.com/fi/ohjelmistot/qpr-processanalyzer

iStone lyhyesti:

iStone on ruotsalainen yli 500 ihmistä 13 maassa työllistävä IT-yritys. Yhtiön ammattitaitoiset asiantuntijat asentavat ja päivittävät huolellisesti valittuja markkinajohtajaohjelmistoja, ja auttavat näin asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa. Syvällinen järjestelmä- ja toimialatuntemus, hyväksi havaitut metodologiat sekä toiminnan kestävä vastuullisuus luovat perustan yhtiön toiminnalle. www.istone.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Ahlstrom myy lasikuituliiketoimintansa Owens Corningille

Ahlstrom Corporation

Ahlstrom myy lasikuituliiketoimintansa Owens Corningille

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.1.2016 klo 9.55

Ahlstrom myy lasikuituliiketoimintansa Owens Corningille

Ahlstrom on allekirjoittanut sopimuksen Building & Wind -liiketoimintayksikkönsä myynnistä yhdysvaltalaiselle, New Yorkin pörssissä noteeratulle Owens Corningille. Alustava velaton kauppahinta on 73 miljoonaa euroa, joka tarkentuu oikaistun käyttökatteen (EBITDA) mukaan.

Building & Wind -liiketoimintayksikkö valmistaa lasihuopaa pääasiassa lattiaratkaisuihin sekä lasikuidusta erikoislujitteita tuulivoimaloiden siipilapoihin. Yksikön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 77 miljoonaa euroa ja toiminta oli kannattavaa. Liiketoimintayksikköön kuuluvat tehtaat Karhulassa ja Mikkelissä sekä Venäjän Tverissä ja ne työllistävät yhteensä noin 260 henkilöä. Yksikön päämarkkinat sijaitsevat Euroopan ja Venäjän lisäksi Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

“Järjestelyllä vahvistamme tasettamme ja voimme keskittyä tehokkaammin muiden liiketoimintojemme kehittämiseen sekä hakemaan kasvua strategiamme mukaisesti,” sanoo Ahlstromin toimitusjohtaja Marco Levi. “Olemme tyytyväisiä, että Owens Corning on valikoitunut ostajaksi. Yhtiö on vertikaalisesti integroitunut ja sillä on riittävät resurssit lasikuituliiketoiminnan edelleen kehittämiselle. Uskomme myös, että tämä on hyvä ratkaisu tehtaiden henkilöstölle.”

Myytävä yksikkö oli osa Building and Energy -liiketoiminta-aluetta vuoden 2015 loppuun asti. Tämän vuoden alusta se on kuulunut Filtration & Performance -liiketoiminta-alueeseen.

Järjestely on ehdollinen tavanomaisille viranomaishyväksynnöille mukaanlukien oleelliset kilpailuviranomaishyväksynnät ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Ahlstrom kirjaa arviolta 25 miljoonan euron myyntivoiton kaupan toteutumisen jälkeen. Myyntivoitolla ei ole vaikutusta yhtiön liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta Ahlstromin vuoden 2015 tulevaisuuden näkymiin. Yhtiö julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteensa perjantaina 29.1.2016 noin klo 08.30. Building & Wind -liiketoimintayksikkö raportoidaan vuoden 2016 alusta alkaen osana lopetettuja toimintoja järjestelyn toteutumiseen asti.

Lisätietoja:

Satu Perälampi
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4738

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OM Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Lisätietoja englanniksi Owens Corningista löytyy verkkosivuilta www.owenscorning.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-21 08:55 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/21/Ahlstrom+myy+lasikuituliiketoimintansa+Owens+Corningille+HUG1980353.html

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Kemira Oyj

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Kemira Oyj
Pörssitiedote
21.1.2016 klo 9.00 (CET+1)

Kemira Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (aiemmin kuusi) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Kaisa Hietala. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajana Kerttu Tuomas. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Kaisa Hietala (s. 1971), filosofian maisteri, fysiikka (Suomi), filosofian maisteri, ympäristötieteet (Iso-Britannia), toimii tällä hetkellä Neste Oyj:n uusiutuvat tuotteet liiketoiminta-alueen johtajana ja Neste Oyj:n johtoryhmän jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot olisivat näin ollen seuraavat. Vuosipalkkiot: puheenjohtajan palkkio 80 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 39 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi ja jäseninä Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi asiantuntijajäsenenä.

Lisätietoja

Pekka Paasikivi, Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
010 2868 100

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
010 862 1255

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 250. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-21 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/21/Kemira+Oyj+n+nimitystoimikunnan+ehdotukset+varsinaiselle+yhti%C3%B6kokoukselle+2016+HUG1980330.html

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 3.2.2016

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 3.2.2016

Julkaistu: 2016-01-21 08:00:00 CET
Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 3.2.2016

Lassila & Tikanoja Oyj Pörssitiedote 21.01.2016 klo 9.00

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 3.2.2016

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 3.2.2016 klo 8.00. Tiedote on julkistuksen jälkeen nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.lassila-tikanoja.fi.

Tiedotustilaisuus Lassila & Tikanojan vuoden 2015 tuloksesta järjestetään analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle 3.2. klo 9.00 hotelli Kämpin Eino Leino -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Tilaisuus on suomenkielinen. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Pekka Ojanpää.

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen perjantaihin 29.1.2016 mennessä osoitteeseen ir@lassila-tikanoja.fi.

Lassila & Tikanoja järjestää englanninkielisiä puhelinkonferensseja erikseen sovittavina ajankohtina. Englanninkielisestä puhelinkonferenssista kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Sara Anttilaan ajankohdan sopimiseksi.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2014 oli 639,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

FIT Biotech Oy: Muutoksia FIT Biotech Oy:n johtoryhmän ja hallituksen kokoonpanossa

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy: Muutoksia FIT Biotech Oy:n johtoryhmän ja hallituksen kokoonpanossa

FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 21.1.2016 kello 8.30 EET

Muutoksia FIT Biotech Oy:n johtoryhmän ja hallituksen kokoonpanossa

Suomalaisen bioteknologiayhtiö FIT Biotech Oy:n uudeksi tieteelliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty filosofian tohtori Andres Männik (43 v) 20.01.2016 alkaen. Männik on työskennellyt FIT Biotechin palveluksessa aiemmin vuosina 2000-2011 vanhempana tutkijana erityisesti GTU-teknologian kehitystyössä. Männik on työskennellyt FIT Biotechin aiemmassa virolaisessa osakkuusyhtiössä Icosagen Cell Factory OÜ:ssä vuodesta 2011 lähtien. Yhtiön nykyinen tieteellinen johtaja, filosofian tohtori Mart Ustav siirtyy jatkamaan arvostettua työtään yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis on toiminut myös yhtiön toimitusjohtajana Kalevi Reijosen jäätyä eläkkeelle 1.1.2016 alkaen. Slätis jättää tehtävänsä hallituksen puheenjohtajana, mutta jatkaa hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajana toimii 20.1.2016 alkaen hallituksen varapuheenjohtaja, filosofian maisteri Juha Vapaavuori.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Rabbe Slätis
Toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: rabbe.slatis@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 840 6749

Hyväksytty Neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 020 743 2790

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä. FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä seitsemässä lääkekehitysprojektissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista syöpä (geeniterapia), tartuntataudit, kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet. Fit Biotechin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-21 07:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/21/FIT+Biotech+Oy+Muutoksia+FIT+Biotech+Oy+n+johtoryhm%C3%A4n+ja+hallituksen+kokoonpanossa+HUG1980283.html

facebook twitter