Etusivu » Arkistot 11.1.2016

Alcatel-Lucent USA Inc. lunastaa takaisin liikkeeseen laskemansa 1,85 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainat osana Nokian suunniteltua pääomarakenteen optimointiohjelmaa

NOKIA

Alcatel-Lucent USA Inc. lunastaa takaisin liikkeeseen laskemansa 1,85 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainat osana Nokian suunniteltua pääomarakenteen optimointiohjelmaa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
11.1.2016 klo 17.15

Alcatel-Lucent USA Inc. lunastaa takaisin liikkeeseen laskemansa 1,85 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainat osana Nokian suunniteltua pääomarakenteen optimointiohjelmaa

Nokia ilmoitti tänään, että Alcatel-Lucent USA Inc.:n liikkeeseen laskemat yhteensä 1,85 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainat, sisältäen 650 miljoonan dollarin 4,625 %:n nimelliskorollisen heinäkuussa 2017 erääntyvän lainan, 500 miljoonan dollarin 8,875 %:n nimelliskorollisen tammikuussa 2020 erääntyvän lainan ja 700 miljoonan dollarin 6,750 %:n nimelliskorollisen marraskuussa 2020 erääntyvän lainan, ostetaan takaisin lainojen ehtojen mukaisesti. Alcatel-Lucent USA Inc. on Nokian määräysvallassa olevan ranskalaisen Alcatel-Lucent S.A.:n tytäryhtiö. Takaisinosto on osa Nokian suunniteltua seitsemän miljardin euron suuruista pääomarakenteen optimointiohjelmaa, joka julkistettiin 29.10.2015 ja jonka tavoitteena on muun muassa vähentää yhdistetyn Nokian ja Alcatel-Lucentin korollisia velkoja noin kahdella miljardilla eurolla.

Alcatel-Lucent USA Inc. on lähettänyt takaisinmaksua koskevan ilmoituksen lainanhaltijoille tänään ja takaisinmaksu tapahtuu 10.2.2016.

“Olemme iloisia edistyessämme nopeasti pääomarakenteen optimointiohjelmamme toteuttamisessa”, sanoi Nokian talous- ja rahoitusjohtaja Timo Ihamuotila. “Konsernin korollisen velan vähentäminen tukee Nokian pitkän aikavälin tavoitetta palata investment grade -tason luottoluokitukseen.”

Takaisinoston yhteydessä Nokia antaa Alcatel-Lucent USA Inc.:lle väliaikaisen luottolimiitin siihen asti, kunnes Nokian omistusosuus Alcatel-Lucentissa on 100 %:a.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista “uskoo”, “tulee tekemään”, “tulisi”, ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Alcatel-Lucentin ja Alcatel-Lucent USA Inc.:in joukkovelkakirjalainojen takaisinosto ja -maksu, pääomarakenteen optimointiohjelma ja Nokian investment grade -tason luottoluokitusta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian liiketoimintaan, jatkettujen tarjousten onnistuminen, maailmantalouden kehitys, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen), sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltojen U.S. Securities and Exchange Commissionille (“SEC”) rekisteröimistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-11 16:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/11/Alcatel+Lucent+USA+Inc+lunastaa+takaisin+liikkeeseen+laskemansa+1+85+miljardin+dollarin+joukkovelkakirjalainat+osana+Nokian+suunniteltua+p%C3%A4%C3%A4omarakenteen+optimointiohjelmaa+HUG1978043.html

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N STRATEGIAPÄIVITYS

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N STRATEGIAPÄIVITYS

Julkaistu: 2016-01-11 16:00:00 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N STRATEGIAPÄIVITYS

Orava Asuntorahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 11.1.2016 klo 17.00

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N STRATEGIAPÄIVITYS

Orava Asuntorahasto Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian vuodeksi 2016.

Strategiset taloudelliset tavoitteet pysyivät muuttumattomina: osakkeen kokonaistuottotavoite on vähintään 10 % p.a., osinkotuottotavoite 7-10 % p.a. osakkeen nettovarallisuudelle ja luototusaste noin 50 %.

Taloudellisten tavoitteiden ohessa strategisiksi päätavoitteiksi vahvistettiin:

– oman pääoman kasvattaminen vähintään 110 miljoonaan euroon vuonna 2016 ja keskipitkällä aikavälillä ylläpitää vähintään noin 20 % vuotuista kasvua

– vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnan monipuolistaminen edelleen

– taloudellisen käyttöasteen nostaminen yli 95 %:n

– kiinteistöjen hoitokulujen saaminen 5 % ja korjauskulujen 10 % alle tilastollisen benchmarkin ja

– huoneistomyynnit 5-10 % avaavan taseen sijoitusomaisuuden arvosta.

Salkunhoidon alue- ja ikä jakaumatavoitteet päivitettiin. Päivitetyn aluejakaumatavoitteen mukaan huoneistojen markkina-arvosta 53 % sijaitsee Helsingin seudulla, 22 % suurissa kaupungeissa ja 25 % keskisuurissa kaupungeissa plus miinus noin 10 prosenttiyksikköä. Kohteiden ikäjakaumatavoite säilyi ennallaan eli 1990-luvulla ja sen jälkeen valmistuneiden kohteiden paino on 51 % ja ennen vuotta 1990 valmistuneiden kohteiden paino 49 % plus miinus noin 10 prosenttiyksikköä sijoitussalkun markkina-arvosta laskettuna.

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Consti Yhtiöt Oyj : Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

Consti Group Plc

Consti Yhtiöt Oyj : Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.1.2016, KLO 16.10

Consti Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

Consti Yhtiöt Oyj (“Consti”) on vastaanottanut 11. tammikuuta 2016 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen Intera Fund I Ky:ltä (“Intera”).

Ilmoituksen mukaan Interan omistusosuus Constin osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä laski alle viidentoista (15) prosentin 8. tammikuuta 2016.

Interan osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohde-yhtiön osakkeiden ja äänten kokonais-määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,95 % 11,95 % 7 858 267
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000178256 939 436 11,95 %
A YHTEENSÄ 939 436 11,95 %

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitus-tapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkei-den ja äänten luku-määrä Osakkeiden ja äänten %-osuus
B YHTEENSÄ

Constin joulukuussa 2015 toteutetun listautumisen pääjärjestäjä Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliike (“Danske Bank”) on 8.1.2016 käyttänyt Interan Danske Bankille myöntämän lisäosakeoption ostamalla Interalta 568 163 Constin osaketta. Samassa yhteydessä Danske Bank palautti listautumiseen liittyvän osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa Constin osakkeet Interalle.

Consti Yhtiöt Oyj

Lisätietoja antaa

Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2014 Consti-konsernin liikevaihto oli 216 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-11 15:10 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/11/Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+Arvopaperimarkkinalain+9+luvun+10+pyk%C3%A4l%C3%A4n+mukainen+ilmoitus+HUG1978033.html

SRV mukana suunnittelemassa Espoon Kivenlahden uutta metrokeskusta ja sitä ympäröiviä asuntokortteleita

SRV mukana suunnittelemassa Espoon Kivenlahden uutta metrokeskusta ja sitä ympäröiviä asuntokortteleita

Julkaistu: 2016-01-11 14:30:00 CET
SRV Yhtiöt Oyj
Lehdistötiedote
SRV mukana suunnittelemassa Espoon Kivenlahden uutta metrokeskusta ja sitä ympäröiviä asuntokortteleita

Espoo, Suomi, 2016-01-11 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.1.2016, KLO 15.30

SRV mukana suunnittelemassa Espoon Kivenlahden uutta metrokeskusta ja sitä ympäröiviä asuntokortteleita

SRV vahvistaa entisestään asemaansa pääkaupunkiseudun liikenteen solmukohtien kehittäjänä ja rakentajana. Espoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut SRV:lle ja VVO:lle alueen Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelua varten. Uuden metroaseman sisäänkäyntien ympärille rakentuvaan metrokeskukseen kuuluu myös laaja asuntokorttelikokonaisuus sekä toimisto- ja liiketilaa.

Rakennettava metrokeskus koostuu neljästä korttelista. Suunnittelualueelle kaavaillaan noin 76 000 neliömetriä asuintiloja ja noin 56 000 neliömetriä liike-, toimisto- ja palvelutiloja, sekä bussiterminaali ja liityntäpysäköinti. Asunnoista osa toteutetaan tornitaloina, joissa liike-, toimisto- ja palvelutilat rakennetaan tornien alakerroksiin ja asuintilat ylempiin kerroksiin. Kaikkiaan alueelle rakennetaan noin 1 200 asuntoa.

Espoon kaupunki valitsi hankkeen yhteistyökumppanin avoimen hakumenettelyn kautta. SRV:n, VVO:n, Siton ja HKP:n suunnitelmassa toteutuu kaupungin asettamat kehitystavoitteet. Suunnitelmasta löytyy selvä kävelykeskusta ja rakennettavan alueen liittyminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on hyvin huomioitu. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla, ja liike-, toimisto- sekä palvelutilat on sijoitettu siten, että niissä on helppo asioida. Asuntorakentamisen sijoittamisessa on huomioitu alueen haasteellinen sijainti Länsiväylän varrella.

”Suunnitteluvarauksen hakumenettelyllä saatiin tavoitteen mukaisesti erinomainen lähtöaihio alueen kaavoituksen jatkosuunnitteluun yhdessä SRV-VVO-hankeryhmän kanssa. Teknisesti pitkälle tutkittu ehdotelma yhdistää hienosti vanhan ja rakentuvan uuden Kivenlahden keskustan miellyttävällä kävelykeskustalla ja hyödyntää tämän metron pääteaseman kaupallisen- ja toimitilapotentiaalin. Hankeryhmän vahva kokemus vastaavanlaisista haastavista kehityskohteista on nähtävissä ratkaisuissa. Tästä on hyvä jatkaa ”, toteaa Espoon kaupungin projektinjohtaja Kimmo Leivo.

”Kivenlahden hanke on juuri SRV:n strategian mukainen sijaiten yhdessä Espoon kehittyvimmistä kaupunkikeskuksista ja liikenteen solmukohdassa. Olemme todella iloisia päästessämme mukaan kehittämään myös Kivenlahden aluetta ja luomaan uutta metrokeskusta”, SRV:n hankekehitysjohtaja Jouko Pöyhönen jatkaa.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uusi metrokeskus bussiterminaaleineen ja liityntäpysäköinteineen samanaikaisesti Länsimetron kanssa. Rakennustyöt Kivenlahdessa käynnistyvät kaavoituksen valmistuttua, arviolta 2017 – 2018 ja metrokeskuksen arvioidaan valmistuvan 2020-luvun alkupuolella.

Lisätietoja:
Jouko Pöyhönen, johtaja, hankekehitys, 040 528 2870, jouko.poyhonen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Pohjola Pankki Oyj lunastaa takaisin 60 miljoonan euron pääomalainan

Pohjola Bank plc

Pohjola Pankki Oyj lunastaa takaisin 60 miljoonan euron pääomalainan

Pohjola Pankki Oyj
Pörssitiedote
11.1.2016 klo 15.00

Pohjola Pankki Oyj lunastaa takaisin 60 miljoonan euron pääomalainan

Pohjola Pankki Oyj lunastaa takaisin 60 miljoonan euron eräpäivättömän pääomalainan, joka laskettiin liikkeeseen marraskuussa 2005. Pääomalaina lunastetaan takaisin ennenaikaisesti lainaehtojen mukaisesti koronmaksupäivänä 28.2.2016.

Takaisinlunastuksella ei ole vaikutuksia Pohjola-konsernin tai OP Ryhmän vakavaraisuuteen.

Pohjola Pankki Oyj
Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja
Talousjohtaja Harri Luhtala p. 010 25 22433
Ryhmän tasehallinnan ja Keskuspankin johtaja, Elina Ronkanen-Minogue p. 010 25 28767
Pitkä varainhankinta, johtaja Lauri Iloniemi p. 010 25 23541

Jakelu
NASDAQ Helsinki
LSE London Stock Exchange
SI Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi ja pohjola.fi

Pohjola on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää OP Ryhmää. Pohjola tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjola toimii OPn keskuspankkina ja vastaa yhdessä OP-Asuntoluottopankin kanssa OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Pohjola, sen emoyhtiö OP Osuuskunta keskusyhteisö ja muut OP jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Yhteisvastuu OPssa perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (Laki talletuspankkien yhteenliittymästä).
www.pohjola.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-11 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/11/Pohjola+Pankki+Oyj+lunastaa+takaisin+60+miljoonan+euron+p%C3%A4%C3%A4omalainan+HUG1977959.html

PANOSTAJA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2015 JULKAISTU KOKONAISUUDESSAAN

PANOSTAJA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2015 JULKAISTU KOKONAISUUDESSAAN

Julkaistu: 2016-01-11 13:30:00 CET
Panostaja Oyj
Vuosikertomus
PANOSTAJA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2015 JULKAISTU KOKONAISUUDESSAAN

Panostaja Oyj Pörssitiedote 11.1.2016 klo 14.30

Panostaja Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2014-31.10.2015. Vuosikertomus on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus on luettavissa myös yhtiön kotisivuilla www.panostaja.fi

PANOSTAJA OYJ

Juha Sarsama

Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii kahdeksassa liiketoimintasegmentissä ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1.200 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2015 konsernin virallinen liikevaihto oli 148,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Liitteet:
Panostaja Oyj_Vuosikertomus 2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TAKOMA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2015 JULKAISTU KOKONAISUUDESSAAN

TAKOMA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2015 JULKAISTU KOKONAISUUDESSAAN

Julkaistu: 2016-01-11 13:30:00 CET
Takoma Oyj
Vuosikertomus
TAKOMA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2015 JULKAISTU KOKONAISUUDESSAAN

Takoma Oyj Pörssitiedote 11.1.2016 klo 14.30

Takoma Oyj:n vuosikertomus 2015 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2014-31.10.2015.

Vuosikertomus on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus on luettavissa myös yhtiön kotisivuilla www.takoma.fi

TAKOMA OYJ

Jari Lilja

Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Jari Lilja 0400 244 040

Liitteet:
Takoma Oyj_vuosikertomus_2015.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KONEelle tilaus Zhengzhoun metron laajennukseen

KONE Corporation

KONEelle tilaus Zhengzhoun metron laajennukseen

KONE Oyj, lehdistötiedote, 11.1.2016
KONE on saanut tilauksen toimittaa hissit ja liukuportaat Zhengzhoun metrolinjan 1 kymmenelle asemalle. Tilaukseen sisältyy 20 KONE MonoSpace® -hissiä ja 109 KONE TransitMaster(TM) -liukuporrasta.
Metrolinjan valmistuttua laitteita käyttävät päivittäin miljoonat matkustajat. Kiinan keskitasangolla sijaitsevassa Zhengzhoun kaupungissa on noin 2,6 miljoonaa asukasta.
“KONE on jo kauan menestyksellisesti toimittanut ratkaisuja Kiinan joukkoliikennesegmentille”, sanoo KONEen Kiinan aluejohtaja William B. Johnson. “Olemme todella tyytyväisiä, että saamme osallistua tähän projektiin, joka helpottaa miljoonien Zhengzhoussa asuvien ja kaupungissa vierailevien ihmisten päivittäistä liikkumista.”
Zhengzhoun metrolinja 1 ulottuu kaupungin itäosaan ja sieltä vielä 5,5 km eteenpäin yhdistäen kaupungin urheilukeskuksen kahteen yliopiston asemaan sekä yhdistyen metrolinjaan 6. Länteen rakennetaan Henanin teknillisestä yliopistosta alkava 9,6 kilometrin uusi rataosuus, jonka varrella on seitsemän uutta asemaa.
Tilaus kirjattiin vuoden 2015 viimeiselle neljännekselle.
Aikaisemmin osoitteessa www.kone.com/tiedotteet julkaistuja uutisia KONEen saamista tilauksista:
14.10.2015: KONEelle tilaus Tianjin Luneng Lvyinli rakennusprojektiin Kiinassa
6.10.2015: KONEelle tilaus Qing Ao Centren kakkostorniin Nanjingissa Kiinassa
3.7.2015: KONE toimittaa laitteita Ping An Financial Centeriin Hangzhoussa Zhejiangin provinssissa Kiinassa
Lisätiedot:
Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4330, media@kone.com
KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa, ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä oli yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.
www.kone.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-11 12:02 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/11/KONEelle+tilaus+Zhengzhoun+metron+laajennukseen+HUG1977851.html

MULTIMEDIA POLSKA VALITSI TELESTEN SEURAAVAN SUKUPOLVEN TV-PALVELUALUSTANSA TOIMITTAJAKSI

MULTIMEDIA POLSKA VALITSI TELESTEN SEURAAVAN SUKUPOLVEN TV-PALVELUALUSTANSA TOIMITTAJAKSI

Julkaistu: 2016-01-11 12:00:00 CET
Teleste
Pörssitiedote
MULTIMEDIA POLSKA VALITSI TELESTEN SEURAAVAN SUKUPOLVEN TV-PALVELUALUSTANSA TOIMITTAJAKSI

Turku, Finland, 2016-01-11 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.1.2016 AT 13:00

MULTIMEDIA POLSKA VALITSI TELESTEN SEURAAVAN SUKUPOLVEN TV-PALVELUALUSTANSA TOIMITTAJAKSI

Teleste on solminut Multimedia Polskan kanssa seuraavan sukupolven TV-sisältöjen jakelualustan kehittämistä koskevan sopimuksen. Alusta tukee uusien innovatiivisten televisiopalvelujen tarjontaa Multimedia Polskan verkossa oleville kotitalouksille. Sopimuksen mukaan Teleste toimittaa alan huippua edustavia videonkäsittelytuotteita, ratkaisun sisällön jakeluun ja näihin liittyviä teknologioita. Lisäksi Telesten Ubique SW Suitella voidaan ohjata liikkuvan kuvan internet-jakelua erilaisiin kuluttajalaitteisiin. Teleste toimii myös palvelualustan kokonaistoimittajana.

Investoinnillaan Multimedia Polska pyrkii Euroopan eturivin TV-palvelujen uudistajaksi. Järjestelmän kehittäminen tapahtuu useassa vaiheessa seuraavien kolmen vuoden aikana. Sopimuksen arvo tulee määräytymään järjestelmän lopullisen laajuuden mukaan, mutta on vähintään yksi miljoonaa euroa.

Merkittävänä eurooppalaisena kaapelioperaattorina Multimedia Polska toimii Telesten videopalvelujen Ubique-jakelualustan tärkeänä referenssiasiakkaana. Teleste pyrkii kasvamaan TV-jakelualustatoimittajana hyödyntämällä nyt tehtyä sopimusta.

Multimedia Polska on johtava valtakunnallinen kaapelioperaattori, joka tarjoaa tilausvideo-, laajakaista- ja mobiilidatapalveluja sekä puhelinpalveluja kiinteissä ja mobiiliverkoissa. Multimedia toimii ympäri Puolaa noin 2 000 kaupungissa ja kunnassa. Yhtiö tarjoaa täyden Triple Play -palveluvalikoiman: mm. liikkuvaa kuvaa, puhelin- ja datapalveluita. Vuonna 2013 Multimedia Polska käynnisti multiscreen-palvelun, jota aiotaan laajentaa yhteistyössä Telesten kanssa.

Teleste on kansainvälinen teknologiakonserni, joka kehittää ja tarjoaa video- ja laajakaistateknologioita sekä niihin liittyviä palveluita. Teknologiatarjontamme edistää päivittäisen elämän sujuvuutta ja turvallisuutta. Liiketoimintamme ydin on videokuva – liikkuvan kuvan ja datan käsittely, siirto ja hallinta. Asiakaskuntamme koostuu kaapeli- ja teleoperaattoreista sekä julkisen sektorin organisaatioista. Telesten liiketoiminta jakautuu kahteen yksikköön, jotka ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Kummallakin saralla olemme maailman johtavia yhtiöitä ja teknologian edelläkävijöitä. Video and Broadband Solutions keskittyy tilaajaverkkojen ja videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin. Network Services tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita tilaajaverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Vuonna 2014 Telesten liikevaihto oli 197 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli yli 1 400 henkilöä. Telestellä on koko maailman kattava toimipisteverkosto ja yli 90 % liikevaihdosta kertyy Suomen ulkopuolelta. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja osoitteesta www.teleste.com.

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nyt tuunataan yhdessä – Tikkurila aloittaa koulutukset kuluttajille Suomessa

Tikkurila Oyj

Nyt tuunataan yhdessä – Tikkurila aloittaa koulutukset kuluttajille Suomessa

Tikkurila Oyj
Lehdistötiedote
11.1.2016 klo 13.00

Tikkurila käynnistää tammikuussa 2016 koulutukset kuluttajille eli kotimaalareille Suomessa. Tikkurilalla on pitkät perinteet koulutuspalvelujen tarjoamisessa, mutta aiemmin niitä on järjestetty lähinnä alan ammattilaisille eli maalareille ja suunnittelijoille, jälleenmyyjille sekä alan opiskelijoille. Koulutustarjonnan laajentamisella Tikkurila vastaa ihmisten kasvaneeseen tuunaamishaluun. Tikkurilan vuodelle 2016 suunniteltujen kuluttajakoulutusten aiheina ovat kalustetuunaus, pihasisustaminen, lastenhuone ja efektimaalaus. Pilottikoulutukset järjestetään yhdessä sisustuslehtien kanssa.

Into omilla käsillä tekemiseen on ollut selvässä kasvussa viime vuosina. Taustalla on useita trendejä, joista yksi on ekologisuus ja kierrättäminen. “Aina ei välttämättä tarvitse hankkia uutta, sillä vanhaa kunnostamalla saa usein toimivan ja yksilöllisemmän ratkaisun. Kierrätetyt ja sisustukseen istuviksi tuunatut huonekalut ja muut pienemmät sisustuselementit ovat selkeä trendi”, toteaa Tikkurilan koulutuspäällikkö Marcus Wallström. “Koulutuksen kautta pystymme tarjoamaan täsmäratkaisuja kuluttajien omiin kohteisiin.”

Tikkurilan puhelin- ja chat-palvelu Maalilinja palvelee kymmeniä tuhansia ihmisiä vuodessa. Palvelun suosio on kasvanut tasaisesti. Ihmiset kaipaavat paitsi ideoita, myös neuvoja maalaamisen eri vaiheissa. “Lisääntyneestä kiireestä huolimatta ihmiset maalaavat edelleen paljon itse. Tarjoamme monia palveluja kuluttajille, mutta halusimme täydentää valikoimaa tuomalla myös koulutukset kotimaalareiden ulottuville,” toteaa Tikkurilan Maalilinjasta vastaava Rami Kuparinen.

Suosittu bloggari ja sisustussuunnittelija Susanna Vento alias Varpunen on mukana ensimmäisessä koulutuksessa tarjoten tuunausideoitaan osallistujien käyttöön. Hän myös maalasi kalusteita malliksi ensimmäiseen koulutukseen. Inspiroivia kuvia löytyy linkin takaa.

Susannan tuunaamien huonekalujen työohjeet löytyvät Tikkurilan verkkosivuilta:
www.tikkurila.fi/tuunauskoulu

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Marcus Wallström, koulutuspäällikkö, puh. 040 538 8554, marcus.wallstrom@tikkurila.com

Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2016-01-11 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2016/01/11/Nyt+tuunataan+yhdess%C3%A4+Tikkurila+aloittaa+koulutukset+kuluttajille+Suomessa+HUG1977929.html

facebook twitter