Etusivu » Nyrstar on siirtänyt Terrafame Groupille saatavansa Talvivaaralta

Nyrstar on siirtänyt Terrafame Groupille saatavansa Talvivaaralta

Talvivaara Mining Company Plc

Nyrstar on siirtänyt Terrafame Groupille saatavansa Talvivaaralta

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

7.12.2015

Nyrstar on siirtänyt Terrafame Groupille saatavansa Talvivaaralta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (”Talvivaara” tai ”Yhtiö”) on saanut tiedon Nyrstar Sales & Marketing AG:lta (”Nyrstar”), että Nyrstar on siirtänyt kaikki sen sinkin tuotevirtasopimuksen (”Tuotevirtasopimus”) ja laina- ja tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen (”Keskeytyssopimus”) mukaiset oikeudet 30.11.2015 päivätyllä siirtosopimuksella Winttal Oy:lle, joka on Terrafame Group Oy:n (”Terrafame Group”) kokonaan omistama tytäryhtiö. Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka hallinnoi valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Oy osti elokuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät Talvivaara Sotkamo Oy:n (”Talvivaara Sotkamo”) konkurssipesältä, ja jatkaa kaivostoimintaa Sotkamon kaivoksella.

Yhtiön vastuu perustuu Tuotevirtasopimuksen osalta Yhtiön antamaan takaukseen sen entisen tytäryhtiön, Talvivaara Sotkamon, puolesta 203,4 miljoonan euron suuruisesta päättymiskorvauksesta, joka erääntyy maksettavaksi Tuotevirtasopimuksen päätyttyä ennenaikaisesti. Johtuen velkojien maksunsaantijärjestystä koskevista järjestelyistä, Talvivaaran ja yrityssaneerauksen määrätyn selvittäjän näkemyksen mukaan Yhtiö ei kuitenkaan voi tehdä suorituksia Nyrstarin saatavalle Tuotevirtasopimuksen päättymiskorvaukseen liittyen, mikäli paremmassa etuoikeusasemassa oleville velkojille ei voida tehdä täyttä suoritusta.

Lisäksi Talvivaara Sotkamon konkurssin johdosta Nyrstarilla on ollut oikeus vaatia Talvivaara Sotkamon Keskeytyssopimuksen perusteella Nyrstarilta nostaman lainan (yhteensä noin 12,8 miljoonaa euroa) tai sen osan välitöntä takaisinmaksamista lainan takaajana olevalta Talvivaaralta. Mikäli saatavan uusi haltija vaatisi Yhtiön takaaman lainan takaisinmaksua, Yhtiöllä ei tällä hetkellä olisi riittäviä rahavaroja tai muuta saatavissa olevaa rahoitusta lainan maksamiseksi.

Tällä hetkellä Talvivaara rahoittaa toimintaansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja sekä vuokraamalla koneita ja laitteita Terrafame Oy:lle. Talvivaara jatkaa neuvotteluja Terrafame Groupin ja potentiaalisten sijoittajien kanssa voidakseen sijoittaa Sotkamon kaivostoimintaan tai varmistaakseen toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen. Yhtiö tiedottaa näiden keskustelujen tuloksista myöhemmin.

Yllä mainittujen saatavien velkojan vaihdos ei aiheuta välittömiä muutoksia Yhtiöön tai sen saneerausohjelman etenemiseen.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh 020 7129 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja

Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-07 08:53 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/07/Nyrstar+on+siirt%C3%A4nyt+Terrafame+Groupille+saatavansa+Talvivaaralta+HUG1971705.html

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.