Etusivu » Arkistot 31.12.2015

Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Julkaistu: 2015-12-31 16:45:00 CET
Stora Enso Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote
Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Helsinki,Suomi, 2015-12-31 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2015 klo 17.45

Stora Enso Oyj on 31.12.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n epäsuora osakeomistus Stora Enso Oyj:stä on noussut 30.12.2015 viiteen prosenttiin.

BlackRock, Inc:n osakeomistus Stora Ensosta on noussut 34 458 320 osakkeeseen, mikä vastaa 4,36 prosenttia Stora Enson osakemäärästä. Osuus äänimäärästä jää alle viiteen prosenttiin. Tämän lisäksi BlckRock Inc omistaa epäsuorasti 0,64 prosenttia Stora Enson osakemäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien Stora Enson osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 30.12.2015 oli 5,00 prosenttia Stora Enson osakemäärästä. Osuus äänimäärästä jää alle viiden prosentin. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Stora Enson rekisteröityä osakemäärää 788 619987 ja äänimäärää 237 740 879.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus Stora Ensosta ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(B yhteensä)
Yhteenlaskettu
%-osuus
(A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen4,36 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
0,63 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
5,00 %
Alle 5 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)N/AN/AN/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelajiOsakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuusOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista)Suora(SMA 9:5)Välillinen(SMA 9:6 ja 9:7)Suora(SMA 9:5)Välillinen(SMA 9:6 ja 9:7
FI000900596134 458 320 osaketta
Alle 5 % äänistä
4,36 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
A YHTEENSÄ34 458 320 osakkeista
Alle 5 % äänistä
4,36 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen luonne
EräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Securities LentN/AN/AOsakeomistus1 748 700 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,22 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
CFDN/AN/ANettoarvon tilitys3 219 160 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,40 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Total Return SWAP22.6.2016N/ANettoarvon tilitys67 000 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,00% osakkeista
Alle 5 % äänistä
B YHTEENSÄ5 034 860 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,63 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Liitteet:
Stora_Enso_Määräysvaltaketju_BlackRock.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KONECRANES OYJ – MATTI KAVETVUO EROAA KONECRANES OYJ:N HALLITUKSESTA

KONECRANES OYJ – MATTI KAVETVUO EROAA KONECRANES OYJ:N HALLITUKSESTA

Julkaistu: 2015-12-31 15:20:28 CET
Konecranes Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
KONECRANES OYJ – MATTI KAVETVUO EROAA KONECRANES OYJ:N HALLITUKSESTA
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2015 klo 16:20

Konecranes Oyj:n hallituksen jäsen Matti Kavetvuo on 31. joulukuuta 2015 ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Matti Kavetvuo ilmoittaa, että hän on viime vuosina luopunut luottamustoimista ja että nyt on korkea aika luopua viimeisestäkin listayhtiön hallituksen jäsenyydestä. Ero ei liity Konecranes Oyj:hin tai sulautumiseen Terex Corporationin kanssa muutoin kuin välillisesti työmäärään, joka tässä vaiheessa kasvaa fuusiovalmisteluista johtuen merkittävästi.

Konecranes Oyj:n hallituksessa ei tapahdu muita muutoksia.

“Matti Kavetvuo on toiminut Konecranesin hallituksessa vuodesta 2001 lähtien. Haluan kiittää Mattia hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön hallituksen jäsenenä 15 vuoden ajan. Ymmärrän hänen päätöksensä täysin ja mielestäni on rehellistä ilmoittaa luopumisesta tässä vaiheessa, kun hän ei mielestään pysty vastaamaan merkittävästi kasvavaan työmäärään, jota fuusiovalmistelut nyt vaativat,” toteaa Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA:
Vuorineuvos Stig Gustavson, hallituksen puheenjohtaja, Konecranes Oyj, soittopyynnöt puh. 040 195 5511

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä dokumentti sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat Terex:iä tai Konecranesia, tässä dokumentissa kuvailtua yritysjärjestelyä ja tällaisesta yritysjärjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä Terex:n ja Konecranesin yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta perustuen kummankin yhtiön tämän hetkisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Dokumentissa käytettyjen sanojen “saattaa”, “odottaa”, “aikoo”, “ennakoi”, “suunnittelee”, “ennustaa”, “arvioi”, sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten tai vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistettaviksi tulevaisuutta koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja ei esiinny, se ei kuitenkaan tarkoita, että lausuma ei olisi tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Terex:n ja Konecranesin tämän hetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa.

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset poiketa olennaisesti näistä lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: Terex:n ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle osakkeenomistajien hyväksyntä, Terex:n ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle viranomaisten hyväksyntä, mahdollisuus siihen, että yritysjärjestelyn toteuttamiseen tarvittava aika on oletettua pidempi, yritysjärjestelyn odotettujen hyötyjen saavuttaminen, Terex:n ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät riskit, Terex:n ja Konecranesin liiketoimintojen mahdollinen kärsiminen ehdotettuun yritysjärjestelyyn liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta, sekä muut tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin Terex:n SEC:lle rekisteröimistä julkisista asiakirjoista sekä Konecranesin vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. Konecranes ei sitoudu päivittämään tässä dokumentissa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä dokumentti liittyy Terex:n ja Konecranesin ehdotettuun yhdistymiseen, jonka yhteydessä kaikki Terex:n osakkeet vaihdetaan Konecranesin osakkeisiin (tai American Depositary Share -osaketalletustodistuksiin, mikäli tarpeen). Tämä dokumentti on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa eikä pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Terex:n osakkeita. Tämä dokumentti ei myöskään korvaa alustavaa esitettä, joka sisältyy Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaiseen Registration Statement -asiakirjaan Form F-4:llä (“Rekisteröintiasiakirja”), jonka Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle, Prospectus / Proxy -asiakirjaa, jonka Terex tulee jättämään hyväksyttäväksi SEC:lle, eikä Konecranesin listalleottoesitettä, jonka Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle (edellä mainitut asiakirjat aika ajoin tehtyine muutoksineen tai täydennyksineen “Yhdistymisasiakirjat”). Yhdysvalloissa ei tulla tarjoamaan arvopapereita muuten kuin Yhdysvaltojen arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10 edellytykset täyttävän esitteen välityksellä.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN YHDISTYMISASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT SELLAISET RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA KONECRANES TAI TEREX ON TOIMITTANUT TAI SAATTAA TOIMITTAA SEC:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE NIIDEN TULLESSA SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TAI SAATTAVAT SISÄLTÄÄ SELLAISTA TÄRKEÄÄ TIETOA, JOSTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULISI OLLA TIETOISIA ENNEN MINKÄÄN EHDOTETTUUN YHDISTYMISEEN LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISTÄ.

Tähän dokumenttiin sisältyvää tietoa ei saa suoraan eikä epäsuorasti julkaista, luovuttaa tai jakaa missään maassa tai alueella, jossa asianomaisen tiedon julkaisemista, luovuttamista tai jakamista rajoitetaan lailla tai asetuksilla. Näin ollen sellaisissa maissa tai alueilla, joihin näitä aineistoja julkaistaan, luovutetaan tai jaetaan, oleskelevien henkilöiden tulee tutustua asianomaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä noudattaa niitä. Konecranes tai Terex eivät ole vastuussa kenenkään henkilön mistään sellaisista rikkomuksista, jotka liittyvät mihinkään tällaisiin rajoituksiin. Yhdistymisasiakirjat ja muut edellä viitatut dokumentit tulevat soveltuvin osin olemaan saatavilla ilmaiseksi SEC:n kotisivuilla (www.sec.gov), mikäli Konecranes tai Terex toimittaa tai jättää ne hyväksyttäväksi SEC:lle, tai kirjoittamalla osoitteeseen Anna-Mari Kautto, Sijoittajasuhdeassistentti, Konecranes Oyj, PL 661, FI-05801 Hyvinkää tai osoitteeseen Elizabeth Gaal, Investor Relations Associate, Terex, 200 Nyala Farm Road, Westport, CT 06880, Yhdysvallat.

Konecranesin ja Terex:n sekä niiden kummankin hallituksen jäsenten, johtajien ja työntekijöiden ja muiden henkilöiden voidaan katsoa osallistuvan valtakirjojen keräämiseen yhdistymistä koskien. Konecranesin hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot ovat saatavilla Konecranesin vuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessa internet-sivustolla www.konecranes.com. Terex:n hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot sekä heidän osakeomistuksiaan Terex:ssä koskevat tiedot ovat saatavilla Terex:n SEC:lle 1.4.2015 toimittamassa Schedule 14A -asiakirjassa. Lisätietoja näiden henkilöiden intresseistä sekä Konecranesin ja Terex:n hallituksen jäseniä ja johtajia koskevia tietoja tulee olemaan saatavilla proxy statement -asiakirjassa ja esitteessä sitten, kun se julkaistaan. Nämä asiakirjat tulevat olemaan saatavilla ilmaiseksi edellä ilmoitetuissa paikoissa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

FIT Biotech Oy: FIT Biotechin pitkäaikainen toimitusjohtaja eläkkeelle

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy: FIT Biotechin pitkäaikainen toimitusjohtaja eläkkeelle

FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 31.12.2015 kello 13:00

FIT Biotechin pitkäaikainen toimitusjohtaja eläkkeelle

Suomalaisen bioteknologiayhtiö FIT Biotech Oy:n (NASDAQ: FITBIO) pitkäaikainen toimitusjohtaja, LL Kalevi Reijonen, (68) jää eläkkeelle alkaen 1.1.2016 jatkaen yhtiön palveluksessa lääketieteellisenä johtajana (CMO).

Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnissä. Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty.

“Kiitämme Kalevia hänen panoksestaan FIT Biotechin viemisestä kehitysvaiheeseen, josta hänen seuraajansa on hyvä jatkaa. Kalevi on vuodesta 2003 lähtien ollut rakentamassa FIT Biotechista kansainvälistä bioteknologiayhtiötä ja listannut yhtiön menestyksekkäästi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle”, toteaa FIT Biotechin hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:
Rabbe Slätis
Hallituksen puheenjohtaja, FIT Biotech Oy
Puhelin: +358 (0) 40 840 6749
Sähköposti: rabbe.slatis@saunalahti.fi

Hyväksytty Neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 020 743 2790

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi paten-toimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoi-hin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haas-teen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-31 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/31/FIT+Biotech+Oy+FIT+Biotechin+pitk%C3%A4aikainen+toimitusjohtaja+el%C3%A4kkeelle+HUG1976254.html

Stora Enso myy osuutensa Arapotin tehtaasta Brasiliassa

Stora Enso myy osuutensa Arapotin tehtaasta Brasiliassa

Julkaistu: 2015-12-31 12:00:00 CET
Stora Enso Oyj
Pörssitiedote
Stora Enso myy osuutensa Arapotin tehtaasta Brasiliassa
Stora Enso suunnittelee myyvänsä osuutensa Brasiliassa sijaitsevasta Arapotin tehtaasta Papeles Bio Biolle. Omistuksen siirtyminen tukee Stora Enson muutosta uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi.

Helsinki, Suomi, 2015-12-31 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2015 klo 13.00 EET

Stora Enso on sopinut myyvänsä koko 80 prosentin omistusosuutensa Paranássa, Brasiliassa sijaitsevasta aikakauslehtipaperia tuottavasta Arapotin tehtaasta chileläiselle paperintuottajalle Papeles Bio Biolle. Osakkeiden kauppahinta on noin 21 miljoonaa euroa riippuen tavanmukaisista tarkennuksista kaupantekopäivänä. Myyntitappio on noin 27 miljoonaa euroa ja se esitetään kertaluonteisena eränä Stora Enson vuoden 2015 viimeisen neljänneksen tuloksessa. Omistusosuuden myynti vähentää Stora Enson nettovelkaa noin 18 miljoonaa euroa.

Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana ja se vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. Kaupan toteuduttua kertyneet valuuttakurssien muuntoerotappiot siirretään oman pääoman rahastosta tuloslaskelmaan. Kertyneet muuntoerotappiot ovat 30.11.2015 kirjattujen valuuttakurssien perusteella noin 30 miljoonaa euroa.

Arapotin puuviljelmäyhtiö, joka omistaa 30 000 hehtaaria puuviljelmiä ja jossa Stora Ensolla on 20 prosentin omistusosuus, ei kuulu kauppaan.

Vuoden 2015 lukujen perusteella kaupan odotetaan pienentävän Stora Enson liikevaihtoa noin 100 miljoonaa euroa.

”Arapotin tehdas on teknisesti hyvässä kunnossa ja sillä on vakiintunut asiakaskunta. Uskon, että sille on etua olla osana chileläistä yhtiötä, jolla on sanomalehtipaperin tuotantoyksikkö lähellä tehdasta”, sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.

Arapotin tehdas on ainoa päällystetyn aikakauslehtipaperin (LWC) valmistaja Etelä-Amerikassa. Suurin osa tehtaan tuotannosta myydään kotimaisille markkinoille ja loput muihin Latinalaisen Amerikan maihin. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 185 000 tonnia LWC-paperia ja se työllistää 320 henkilöä. Chileläinen metsäteollisuusyhtiö Arauco omistaa 20 prosenttia Arapotin tehtaasta.

Tietoja ostajasta
Papeles Bio Bio S.A. on chileläinen sanomalehtipaperin ja mekaanisesta massasta valmistettujen erikoispaperien valmistaja, jolla on tehtaat Chilessä ja Brasiliassa. Papeles Bio Bion vuotuinen paperintuotantokapasiteetti on noin 300 000 tonnia. Yhtiö palvelee Etelä-Amerikan tärkeimpiä sanomalehtipaperin tuottajia ja kaupallisia painotaloja. Sen omistaa chileläisten ja kansainvälisten sijoittajien yhteenliittymä.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja puh. 040 763 8767
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, puh. 02046 21446

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa, ja liikevaihtomme oli vuonna 2014 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

UUTECHNIC GROUPIN SUUNNATUN ANNIN APPORTTINA MAKSETTAVAT OSAKKEET ON MERKITTY

UUTECHNIC GROUPIN SUUNNATUN ANNIN APPORTTINA MAKSETTAVAT OSAKKEET ON MERKITTY

Julkaistu: 2015-12-31 11:04:40 CET
Plc Uutechnic Group Oyj
Pörssitiedote
UUTECHNIC GROUPIN SUUNNATUN ANNIN APPORTTINA MAKSETTAVAT OSAKKEET ON MERKITTY

Helsinki, Suomi, 2015-12-31 11:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) — PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2015 klo 12:05

UUTECHNIC GROUPIN SUUNNATUN ANNIN APPORTTINA MAKSETTAVAT OSAKKEET ON MERKITTY

Plc Uutechnic Group Oyj:n Uutechnic Oy:lle ja sen omistajille suunnatussa annissa on tänään merkitty kaikki apporttiomaisuudella maksettavat osakkeet, 24 000 000 osaketta, merkintähinnaltaan yhteensä 6 000 000 euroa. Merkintä on maksettu Uutechnic Oy:n (y-tunnus 0933067-1) jakautumisen tuloksena syntyneen yhtiön, Uutechnic Oy:n (y-tunnus 2708799-4), koko osakekannalla. Uutechnic Oy on nyt siirtynyt myös juridisesti Plc Uutechnic Group Oyj:n täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Apporttina tuleva yhtiö on yhdistelty Plc Uutechnic Group Oyj -konserniin kirjanpidossa jo 30.10.2015 lähtien.

Suunnatun annin rahalla maksettava osuus 6 000 000 osaketta merkintähinnaltaan yhteensä 1 500 000 euroa toteutetaan arviolta tammikuun 2016 ensimmäisellä puoliskolla.

Helsingissä 31.12.2015

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja Plc Uutechnic Group Oyj +358 40 826 2066

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

YIT myy yli 15 miljoonan euron arvosta asuntoja vuokrakäyttöön

YIT myy yli 15 miljoonan euron arvosta asuntoja vuokrakäyttöön

Julkaistu: 2015-12-31 11:00:00 CET
YIT
Sijoittajauutiset
YIT myy yli 15 miljoonan euron arvosta asuntoja vuokrakäyttöön

Helsinki, 2015-12-31 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 31.12.2015 KLO 12.00

YIT myy yli 15 miljoonan euron arvosta asuntoja vuokrakäyttöön

YIT on allekirjoittanut sopimukset 66 asunnon myynnistä asuntorahastoille. Sopimusten kokonaisarvo on yli 15 miljoonaa euroa.

Vuokrakäyttöön tulevat asunnot sijaitsevat eri puolilla Suomea ja ovat joko lähellä valmistumista tai valmiita. Asunnot kirjataan neljännen vuosineljänneksen myyntiin.

Lisätietoja antaa:

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi
Harri Isoviita, liiketoimintaryhmän johtaja, Asuntorakentaminen, YIT Rakennus Oy, puh. 040 553 3833,harri.isoviita@yit.fi
Matti Koskela, liiketoimintaryhmän johtaja, Talonrakennus, YIT Rakennus Oy, puh. 040 557 6520, matti.koskela@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje
Johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä kahdeksassa maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Etteplan: Liiketoimintakauppa arvato AG:n ostosta toteutunut

Etteplan: Liiketoimintakauppa arvato AG:n ostosta toteutunut

Julkaistu: 2015-12-31 10:00:00 CET
Etteplan Oyj
Pörssitiedote
Etteplan: Liiketoimintakauppa arvato AG:n ostosta toteutunut

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 31.12.2015 KLO 11.00

ETTEPLAN: LIIKETOIMINTAKAUPPA ARVATO AG:N OSTOSTA TOTEUTUNUT

Etteplan Oyj julkisti 26.10.2015 allekirjoittaneensa liiketoimintakaupan saksalaisen Bertelsmann-konserniin kuuluvan arvato AG:n kanssa. Liiketoimintakaupan toteutumiselle asetetut ehdot ovat täyttyneet suunnitellussa aikataulussa ja liiketoimintakauppa on toteutunut 31.12.2015.

Ostettu liiketoiminta sisältää teknisen dokumentoinnin palveluita Saksassa ja Alankomaissa. Kaupan kohteena ovat arvato Technical Information B.V. ja se osa arvato services technical information GmbH:sta, joka tarjoaa teknisen dokumentoinnin palveluja teollisten koneiden ja laitteiden valmistajille sekä puolustusvälineteollisuudelle. Kaupan kohteena oleva liiketoiminta työllistää Alankomaissa ja Saksassa 35 henkilöä. Yhtiöiden liiketoiminta ja henkilöstö siirtyvät Etteplanille 1.1.2016. Osana kauppaa Etteplan ja arvato AG ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä.

Liiketoimintakaupalla Etteplan vahvistaa asemaansa teknisen dokumentoinnin palveluntarjoajana Keski-Euroopan markkinoilla ja käynnistää liiketoiminnan Saksan markkinoilla.

Vantaalla 31. joulukuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372
Outi-Maria Liedes, SVP, HR & Communications, puh. 040 756 9620

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin
2 100 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter