Etusivu » Arkistot 30.12.2015

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI 81 ASUINHUONEISTOA

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI 81 ASUINHUONEISTOA

Julkaistu: 2015-12-30 17:01:06 CET
Orava Asuntorahasto Oyj
Pörssitiedote
ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI 81 ASUINHUONEISTOA

Orava Asuntorahasto Oyj

Pörssitiedote 30.12.2015 klo 18.00

ORAVA ASUNTORAHASTO HANKKI 81 ASUINHUONEISTOA

Orava Asuntorahasto on tänään tehdyillä sitovilla kauppasopimuksilla hankkinut 81 asuinhuoneistoa yhteensä 16,4 miljoonan euron velattomilla kauppahinnoilla. Hankittujen huoneistojen arvosta 62 % on Helsingin seudulla, 22 % isoissa kaupungeissa ja 16 % keskisuurissa kaupungeissa. Huoneistoista rakennusliikkeiltä hankitut 53 huoneistoa ovat vuokraamattomia.

Hankintojen ja loka-marraskuun sijoitussalkun arvonmuutoksen yhteisvaikutuksen neljännen vuosineljänneksen tulokseen arvioidaan olevan positiivinen noin 2 miljoonaa euroa.

Orava Asuntorahasto Oyj

Pekka Peiponen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puhelin 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puhelin 010 420 3102

http://www.oravaasuntorahasto.fi/

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Componenta on allekirjoittanut standstill-sopimuksen pohjoismaisten rahoittajapankkien kanssa

Componenta on allekirjoittanut standstill-sopimuksen pohjoismaisten rahoittajapankkien kanssa

Julkaistu: 2015-12-30 16:10:00 CET
Componenta Oyj
Pörssitiedote
Componenta on allekirjoittanut standstill-sopimuksen pohjoismaisten rahoittajapankkien kanssa
Componenta Oyj Pörssitiedote 30.12.2015 klo 17.10

Componenta tiedotti 4.12.2015 käynnistäneensä neuvottelut liittyen pohjoismaiseen syndikaattilainasopimukseen, jonka tiettyjä lainaehtoja yhtiö ei täytä. Componenta on tänään allekirjoittanut pohjoismaisten syndikaattilainan osapuolten kanssa niin sanotun standstill-sopimuksen, jossa rahoittajat vapauttavat Componentan edellä mainittujen lainaehtojen täyttämisestä määräaikaisesti. Sopimus on voimassa huhtikuun 2016 loppuun asti ja se sisältää vastaaville sopimuksille tavanomaisia ehtoja, jotka yhtiön tulee sopimuksen voimassaoloaikana täyttää.

Helsinki 30. joulukuuta 2015

COMPONENTA OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Lisätietoja:

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 050 598 8728

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

BlackRockin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Corporation

BlackRockin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 30.12.2015 klo 16.30 EET

BlackRockin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 30. joulukuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on 29. joulukuuta 2015 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on noussut 26 908 224 osakkeeseen, mikä vastaa 5,04 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 29.12.2015 oli 5,24 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,04 % 0,19 % 5,24 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,99 % 0,21 % 5,20 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuusOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)Suora (SMA 9:5)Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7
FI0009005987 26 908 224 5,04 %
A YHTEENSÄ 26 908 224 5,04 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen luonne
EräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 373 842 0,07 %
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 690 203 0,12 %
B YHTEENSÄ 1 064 045 0,19 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-30 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/30/BlackRockin+osakeomistus+UPM+st%C3%A4+on+noussut+yli+5+prosentin+rajan+HUG1976177.html

Evli Pankki Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Evli Bank Plc

Evli Pankki Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.12.2015, KLO 13.00

Evli Pankki Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Evli Pankki Oyj julkaisee vuonna 2016 seuraavat taloudelliset tiedotteet:

25.1.2016: Alustava tulos tilikaudelta 2015
15.2.2016: Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2015
21.4.2016: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016
13.7.2016: Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016
20.10.2016: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com viikolla 7.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 8.3.2016. Evli Pankki Oyj:n hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
talousjohtaja

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871

Evli lyhyesti:

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

Jakelu:
Nasdaq OM Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-30 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/30/Evli+Pankki+Oyj+n+taloudellinen+tiedottaminen+vuonna+2016+HUG1976089.html

Määräysvallan vaihtuminen SATO Oyj:ssä

Määräysvallan vaihtuminen SATO Oyj:ssä

Julkaistu: 2015-12-30 11:01:25 CET
SATO Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote
Määräysvallan vaihtuminen SATO Oyj:ssä

Helsinki, Finland, 2015-12-30 11:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SATO Oyj, Yhtiötiedote, 30.12.2015 klo 12.01

SATO Oyj (”SATO”) on saanut tiedon, että Fastighets AB Balderin (“Balder”) suora ja epäsuora omistusosuus SATOn osakkeista on noussut 53,3 prosenttiin 30.12.2015.

Tämän johdosta SATOn (i) vuonna 2022 erääntyvän vaihtuvakorkoisen 25 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, vuonna 2023 erääntyvän vaihtuvakorkoisen 24 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ja vuonna 2018 erääntyvän 2,875 prosentin 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, mitkä on laskettu liikkeeseen osana 500 miljoonan euron vakuudellista joukkovelkakirjalainaohjelmaa, ja (ii) vuonna 2019 erääntyvän 3,375 prosentin 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (yhdessä ”Velkakirjat”) ehtojen mukaan ”määräysvallan vaihtuminen” (”Change of Control”) on tapahtunut Velkakirjoihin liittyen, sillä Balderin omistusosuus osakkeista on ylittänyt 50 prosenttia osakkeista ja äänioikeuksista. Edellä mainitut Velkakirjat on listattu Nasdaq Helsingissä.

SATO ilmoittaa viipymättä Velkakirjojen haltijoille määräysvallan vaihtumisesta Velkakirjojen ehtojen mukaisesti. Määräysvallan vaihtumisen johdosta Velkakirjojen haltijat voivat vaatia Velkakirjojen pääoman nimellisarvon ja kertyneen koron ennenaikaista takaisinmaksua tietyn ajanjakson kuluessa, kuten Velkakirjojen ehdoissa on määrätty.

Tiettyjen Velkakirjojen haltijoiden, jotka omistavat yli puolet Velkakirjojen pääoman nimellisarvosta, ja SATOn välillä käydyissä keskusteluissa SATOlle on ilmoitettu, että kyseiset Velkakirjojen haltijat eivät tule vaatimaan Velkakirjojen ennenaikaista takaisinmaksua määräysvallan vaihtumisen johdosta. Keskusteluissa saatu tieto on kuitenkin epävirallista, eikä ole täyttä varmuutta siitä, että kyseiset Velkakirjojen haltijat eivät tulisi vaatimaan ennenaikaista takaisinmaksua. SATO on myös ottanut yhteyttä sen muihin päärahoittajiin ja saanut heiltä kirjallisen vahvistuksen siitä, etteivät kyseiset rahoittajat tule käyttämään lainasopimusten mukaista oikeuttaan vaatia ennenaikaista takaisinmaksua.

Yhtiön maksuvalmiuden ja maksukyvyn SATO uskoo säilyvän ennallaan määräysvallan vaihtumisen johdosta huolimatta.

SATOn vuonna 2020 erääntyvän 2,25 prosentin seniorstatuksisen 300 miljoonan euron vakuudettoman taatun joukkovelkakirjalainan osalta, joka on listattu Irlannin pörssissä, omistusosuuden muutos SATOssa ei tällä hetkellä johda määräysvallan vaihtumiseen (Change of Control Event) joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja:

SATO Oyj

Esa Neuvonen, talousjohtaja
p. 0201 34 4005

Janne Runsamo, Group Treasurer
p. 0201 34 4009

SATO Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, Finland
Email: treasury@sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 000 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,7 miljardia euroa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen ja vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen lykkääminen

Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen ja vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen lykkääminen

Julkaistu: 2015-12-30 10:00:00 CET
Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen ja vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen lykkääminen

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
30.12.2015 klo 11.00

Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn.

Espoon käräjäoikeus on 30.12.2015 myöntänyt selvittäjän hakemuksesta lisäaikaa saneerausohjelmaehdotuksen jättämiselle 31.3.2016 saakka. Käräjäoikeuden aiemman päätöksen mukaan saneerausohjelmaehdotus piti jättää 31.12.2015 mennessä. Hakemuksen sisältö oli seuraava:

”Yrityssaneeraukseen määrätty selvittäjä pyytää, että käräjäoikeus pidentää määräaikaa saneerausohjelmaehdotuksen toimittamiseksi käräjäoikeuteen siten, että uusi määräaika saneerausohjelman jättämiselle on 31.3.2016.

Toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseksi tarvittavat järjestelyt sekä selvitysten ja saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen ovat kesken, eikä selvittäjä katso saneerausohjelmaehdotuksen jättämisen olevan mahdollista 31.12.2015 mennessä.

Velkojien edun osalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisen saneerausohjelman laatiminen edellyttää, että käynnissä olevat järjestelyt ja selvitykset saadaan huolellisesti toteutettua. Valtaosa konsernin henkilöstöstä on Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa tytäryhtiöissä, joihin yrityssaneerauksella on vaikutuksia. Myös myynti tapahtuu valtaosaltaan Euroopan ulkopuolelle.

Saneerausmenettelyn aikana jo tehdyssä selvitystyössä ei ole käynyt ilmi esteitä toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseksi ja yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi.

Velkojatoimikunta on yksimielisesti puoltanut määräajan pidentämistä 31.3.2016 edellä esitetyin perustein.”

Koska yrityssaneeraus vaikuttaa Tecnotreen tilinpäätökseen, yhtiö on päättänyt lykätä vuoden 2015 tilinpäätöstä koskevan tiedotteensa julkistamista aiemmin ilmoitetusta ajankohdasta 29.1.2016 kuukaudella eteenpäin tapahtumaan 29.2.2016.

TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puhelin 045 311 3113
Ilkka.raiskinen@tecnotree.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

UUDET OSAKKEET MERKITTU KAUPPAREKISTERIIN

UUDET OSAKKEET MERKITTU KAUPPAREKISTERIIN

Julkaistu: 2015-12-30 09:15:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
UUDET OSAKKEET MERKITTU KAUPPAREKISTERIIN

Helsinki, Suomi, 2015-12-30 09:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 30.12.2015 klo 10:15

UUDET OSAKKEET MERKITTU KAUPPAREKISTERIIN

Ixonos Oyj:n (”Ixonos”) hallituksen 2.12.2015 päättämässä osakkeenomistajien etuoikeuteen perustuvassa osakeannissa liikkeelle lasketut kaikki 136 582 157 uutta osaketta sekä 22.12.2015 päättämässä osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavassa suunnatussa osakeannissa liikkeelle lasketut kaikki 6 856 345 uutta osaketta ovat rekisteröity kaupparekisteriin 30.12.2015. Uudet osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin Ixonosissa siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Ixonosin osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on nyt yhteensä 353 564 898 kappaletta.

IXONOS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
Tiedote_Uusi osakemäärä 30.12.2015 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Pihlajalinna Oyj : Pihlajalinnan Koskiklinikka-kauppa on toteutettu

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Oyj : Pihlajalinnan Koskiklinikka-kauppa on toteutettu

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 30.12.2015, 10.15

Pihlajalinnan Koskiklinikka-kauppa on toteutettu

Pihlajalinna Oyj tiedotti 9.12.2015, että Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiö Pihlajalinna Terveys on sopinut ostavansa henkilöomistajilta sekä Diacor terveyspalvelut Oy:ltä Tampereen Lääkärikeskus Oy:n (Koskiklinikka) koko osakekannan. Kauppaan sisältyy myös Koskiklinikan omistama 50 prosentin omistusosuus kuvantamispalveluita tuottavasta Röntgentutka Oy:stä. Kauppa on tullut voimaan tänään 30.12.2015.

Yrityskauppa vahvistaa Pihlajalinna-konsernin strategian mukaisesti yhtiön kasvua Suomen johtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi. Koskiklinikka on Tampereen suurin ja hyvin tunnettu yksityinen terveydenhuollon palveluyritys, joka tarjoaa monipuolisia yleis- ja erikoislääkäripalveluita, laboratorio- ja tutkimuspalveluita sekä työterveys- ja yksityissairaalapalveluita. Yrityksen palveluksessa on noin 150 terveydenhuollon ammattilaista ja muuta henkilöstöä sekä noin 250 ammatinharjoittajana toimivaa lääkäriä. Koskiklinikalla on lääkärikeskus ja sairaala Tampereen Koskikeskuksessa ja neljä pienempää lääkäriasemaa Tampereella, Pirkkalassa ja Jyväskylässä.

Lisätietoja:

Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927

Lähettäjä:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OM Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-30 09:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/30/Pihlajalinna+Oyj+Pihlajalinnan+Koskiklinikka+kauppa+on+toteutettu+HUG1976099.html

Talvivaaran osakkeiden merkinnät vaihtovelkakirjalainan vaihtamisen perusteella

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran osakkeiden merkinnät vaihtovelkakirjalainan vaihtamisen perusteella

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

30.12.2015

Osakkeiden merkinnät vaihtovelkakirjalainan vaihtamisen perusteella

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara”) laski vuonna 2010 liikkeeseen 225 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan (“Velkakirjat”). Talvivaaran 27.1.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi erityisten oikeuksien antamisen Velkakirjoihin liittyen.

Talvivaara on vastaanottanut vaihtoilmoituksia, joiden perustella Velkakirjoja vaihdetaan 4 600 000 euron arvosta yhteensä 2 035 396 uudeksi Talvivaaran osakkeeksi (“Vaihto-osakkeet”). Velkakirjojen vaihtamisen seurauksena Talvivaaran osakkeiden määrä nousee 2 098 817 876 osakkeeseen (mukaan lukien 192 883 000 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta). Vaihto-osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.12.2015. Vaihto-osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Vaihto-osakkeet listataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä (“Helsingin pörssi”) 4.1.2016 alkaen. Kaupankäynti Talvivaaran osakkeilla Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien, ja Talvivaaran osakkeiden, mukaan lukien Vaihto-osakkeet, kaupankäynnin keskeytys jatkuu.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800

Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-30 08:56 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/30/Talvivaaran+osakkeiden+merkinn%C3%A4t+vaihtovelkakirjalainan+vaihtamisen+perusteella+HUG1976142.html

Taaleritehdas kotiuttaa ensimmäiset voitot Afrikka-rahastostaan

Taaleritehdas kotiuttaa ensimmäiset voitot Afrikka-rahastostaan

Julkaistu: 2015-12-30 08:30:00 CET
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehdas kotiuttaa ensimmäiset voitot Afrikka-rahastostaan

Taaleritehtaan Afrikka-rahaston antama siltarahoituslaina Nairobin Ruaka-asuntoalueen kehityshankkeeseen Keniassa on lunastettu suunnitellusti. Rahasto maksaa osuudenomistajilleen ensimmäisen pääomapalautuksen vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Taaleritehtaan kumppanina kohteessa oli kenialainen kiinteistökehitykseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Cytonn-ryhmä.

”Siltarahoituksemme on mahdollistanut hankkeen nopean kehittämisen asteelle, jossa sen on helpompi hyödyntää perinteisempiä rahoitusmuotoja. Rahastollemme tämä on ollut tavanomaista korkeatuottoisempi sijoituskohde johtuen hankkeen varhaisesta kehitysvaiheesta”, Taaleritehtaan edustajana Afrikan-hankkeissa toimiva johtaja Antti-Jussi Ahveninen sanoo.

Taaleritehtaan Afrikka-rahaston pääoma on noin 40 miljoonaa euroa. Nyt osuudenomistajille palautettava määrä on noin kaksi miljoonaa euroa. Onnistuneen sijoituksen tuottoon liittyvällä tuottopalkkiolla ei ole Taaleritehtaan tulokseen merkittävää vaikutusta.

”Palautuvan pääoman määrä ei ole rahaston kokoon nähden suuri, sillä kyseessä oli suhteellisen pieni sijoitus ja lyhyt laina-aika. Sijoituksen efektiivinen korko on kuitenkin ollut huomattavan suuri, yli 50 prosenttia. Tämä on rohkaiseva merkki sijoituskohteidemme kannattavuudesta ja valikoitujen Afrikan markkinoiden elinvoimaisuudesta”, Ahveninen toteaa.

Rahastoon jäävä osa pääomasta on edelleen sijoitettuna asuin- ja liiketilakohteisiin Nairobissa Keniassa, Kigalissa Ruandassa ja Maputossa Mosambikissa, joista arvioidaan syntyvän uusia tuottoja rahastolle. Rahastolla on yli 400 osuudenomistajaa, jotka ovat suomalaisia instituutioita ja yksityishenkilöitä.

”Näemme tärkeänä olla ensimmäisten eurooppalaisten toimijoiden joukossa Itä-Afrikan nopeasti kasvavilla sijoitusmarkkinoilla. Lisäksi meille on tärkeää edistää afrikkalaisten kansantalouksien kehitystä rakentamalla asumisen ja palvelujen ympäristöjä sekä luoda laadukkaita työpaikkoja”, Antti-Jussi Ahveninen kertoo.

Taaleritehdas Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Antti-Jussi Ahveninen
johtaja, Kiinteistöt, Afrikka
+254 708 372 208 (Kenia)
antti-jussi.ahveninen@taaleritehdas.fi

Ari Metso
toimitusjohtaja, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy
+358 45 123 6890
ari.metso@taaleritehdas.fi

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus-, rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omia rahastoja sekä omaa pääomasijoitustoimintaa.

Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä sekä sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy ja noin 40 prosentin omistus vertaislainoja välittävästä Fellow Finance Oy:stä. Ryhmässä on noin 200 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja noin neljä miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3300. Koko finanssiryhmällä on suoraan ja välillisesti vajaat 30 000 asiakkuutta. Osakkeenomistajia Taaleritehdas Oyj:llä on 1700. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleritehdas.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleritehdas Twitterissä

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter