Etusivu » Arkistot 10.12.2015

Stockmann laskee liikkeeseen 85 miljoonan euron hybridilainan

Stockmann laskee liikkeeseen 85 miljoonan euron hybridilainan

Julkaistu: 2015-12-10 15:45:00 CET
Stockmann Oyj Abp
Pörssitiedote
Stockmann laskee liikkeeseen 85 miljoonan euron hybridilainan

Helsinki, Suomi, 2015-12-10 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 10.12.2015 klo 16.45 EET

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA.

Stockmann Oyj Abp laskee liikkeeseen 85 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,75 prosenttia. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan 31. tammikuuta 2020. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 17. joulukuuta 2015. Hybridilaina vahvistaa Stockmannin pääomarakennetta ja sitä käytetään myös vuonna 2016 erääntyvien lainojen maksuun.

”Hybridilainan kysyntä ylitti odotuksemme lähes kolminkertaisella ylimerkinnällä suomalaisilta ja ulkomaisilta sijoittajilta, ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Tämä on selvä merkki markkinoilta, että Stockmannin valitsema strateginen suunta on oikea. Lisäksi hybridilaina vahvistaa rahoituksemme joustavuutta nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa”, Stockmannin talousjohtaja Lauri Veijalainen sanoo.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina transaktiossa toimii Danske Bank A/S ja järjestäjinä toimivat Danske Bank A/S ja Pohjola Pankki Oyj. Stockmannin oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, talousjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa arvopapereiden, joihin tämä tiedote viittaa, tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita minkään oikeusjärjestyksen alueella. Arvopapereita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta kuin soveltuvaa sijoitusmuistiota tai rekisteröintiä. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille, tai näiden lukuun tai eduksi. Edellisen lauseen termeillä on sama merkitys kuin miten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa säännöksessä S (Regulation S). Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Stockmannin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin tietoihin perustuen.

Stockmann ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Arvopapereita tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2003/71/EC (muutettu direktiivillä 2010/73/EU, “Esitedirektiivi”) mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille “kokeneille sijoittajille” Euroopan talousalueen jäsenmaissa ja sijoituksen vähimmäisarvo sekä yksikkökoko ovat 100.000 euroa. Ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Stockmannin puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Stockmannille asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu “Relevantti Henkilö”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Arvopapereita, joihin tässä viitataan, ei voi tarjota yleisöille, myydä tai mainostaa suoraan tai välillisesti Sveitsissä eikä niitä voida ottaa kaupankäynnin kohteeksi SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämään pörssiin (“SIX Swiss Exchange”) tai mihinkään muuhun pörssiin tai säänneltyyn kaupankäyntipaikkaan Sveitsissä. Soveltuva sijoitusmuistio tai mikään muu tarjous- tai markkinointimateriaali, joka liittyy tässä viitattuihin arvopapereihin, ei muodosta esitettä kuten termi on ymmärrettävä Sveitsin obligaatiolain (Swiss Code of Obligations) artiklan 652a tai artiklan 11256 mukaisesti tai SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämän pörssin tai muun säännellyn kaupankäyntipaikan listalleottosääntöjen mukaista listalleottoesitettä, eikä soveltuvaa sijoitusmuistiota tai mitään muuta tarjous- tai markkinointimateriaalia ole tarkoitettu julkisesti levitettäväksi tai muutoin julkistettavaksi Sveitsissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Metsä Wood ja Caverion sopimukseen Lappeenrannan ja Rengon sahojen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta

Metsä Wood ja Caverion sopimukseen Lappeenrannan ja Rengon sahojen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta

Julkaistu: 2015-12-10 15:45:00 CET
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Metsä Wood ja Caverion sopimukseen Lappeenrannan ja Rengon sahojen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta

Helsinki, Finland, 2015-12-10 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 10.12.2015 KLO 16.45

Metsä Wood ja Caverion sopimukseen Lappeenrannan ja Rengon sahojen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta

Caverion on tehnyt Metsä Woodin kanssa kumppanuussopimuksen Rengon ja Lappeenrannan sahoilla. Caverion vastaa toimipisteiden teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä niihin liittyvien palveluiden johtamisesta helmikuusta 2016 alkaen toistaiseksi. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Kumppanuuteen liittyen 24 henkilöä Metsä Woodin Rengon ja Lappeenrannan kunnossapidosta siirtyy Caverion Suomi Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä 1.2.2016 alkaen.

Kumppanuus Caverionin kanssa on osa Metsä Woodin teollisen tehokkuuden strategian toimeenpanoa. Teknisen huollon ja kunnossapidon harmonisoinnin tavoitteena on merkittävä tason nosto niin käytettävyydessä, kustannustehokkuudessa kuin käyttöpääoman hallinnassakin.

”Caverionilla on laaja ja monipuolinen kunnossapidon osaaminen usealta toimialalta ja resurssit panostaa toimintojen kehittämiseen laaja-alaisesti. Uskomme parantavamme ja tehostavamme toimintaamme Caverionin avulla”, toteaa Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen.

”Sopimus Metsä Woodin kanssa syventää strategista kumppanuuttamme Metsä Groupin kanssa. Samalla se vahvistaa asemaamme teknisen huollon ja kunnossapidon palveluntuottajana teollisuuden asiakkaille ja tukee strategisia kasvutavoitteitamme koko metsäteollisuudessa”, kertoo Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonan johtaja Juhani Pitkäkoski.

Metsä Wood on osa Metsä Groupia ja kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Lisätietoja:

Ingrid Peura, viestintäpäällikkö, Caverionin Teollisuuden ratkaisut, puh. 050 571 5553, ingrid.peura@caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme ja ratkaisujamme käytetään liike- ja asuinrakennuksissa, teollisuuden ja julkisen sektorin kiinteistöissä sekä prosesseissa varmistaen liiketoiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden, terveelliset ja miellyttävät olosuhteet, optimoidun suorituskyvyn sekä kustannusten hallinnan. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää.Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.www.caverion.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Consti Yhtiöt Oyj: Constin osakemyynti toteutui menestyksekkäästi – lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 9,50 euroa osakkeelta

Consti Yhtiöt Oy

Consti Yhtiöt Oyj: Constin osakemyynti toteutui menestyksekkäästi – lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 9,50 euroa osakkeelta

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2015, KLO 15.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Constin osakemyynti toteutui menestyksekkäästi – lopulliseksi myyntihinnaksi on asetettu 9,50 euroa osakkeelta

Consti Yhtiöt Oyj:n (“Consti” tai “Yhtiö”) osakkeenomistaja, Intera Fund I Ky (“Instituutiomyyjä”) sekä tietyt Yhtiön muut osakkeenomistajat (tietyt Yhtiön muut osakkeenomistajat yhdessä Instituutiomyyjän kanssa “Myyjät”), ovat päättäneet myydä enimmäismäärän osakemyynnissä alustavasti ostettavaksi tarjotuista osakkeista. Myyjät myyvät 4 000 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (“Myyntiosakkeet”) (“Osakemyynti”), mikä vastaa noin 51,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen jäljempänä määritellyn Henkilöstöannin toteuttamista. Osakkeiden lopulliseksi myyntihinnaksi (“Myyntihinta”) Osakemyynnissä on asetettu 9,50 euroa osakkeelta, mikä vastaa Constin noin 72,3 miljoonan euron markkina-arvoa (perustuen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään listautumisen jälkeen, pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet (243 500 osaketta) ja sisältäen kaikki Henkilöstöannissa merkityt Henkilöstöosakkeet.) Jäljempänä määritellyt Instituutiomyynti, Yleisömyynti ja Henkilöstöanti ylimerkittiin.

Instituutiomyyjä ja Yhtiön hallitus päättivät allokoida 3 700 000 Myyntiosaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (“Instituutiomyynti”) ja 300 000 Myyntiosaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisömyynti”). Instituutiomyyjä on päättänyt hyväksyvä Yleisömyynnin sitoumukset kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 86 % osalta.

Lisäksi Consti laskee liikkeeseen 45 967 uutta Yhtiön osaketta (“Henkilöstöosakkeet”) Yhtiöön ja Yhtiön konserniyhtiöihin henkilöstöannin merkintäaikana vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille Suomessa (“Henkilöstö”), sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle (“Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa lopullinen osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Myyntihinta, eli 8,55 euroa osakkeelta. Ylikysynnän johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa tarjottavien Henkilöstöosakkeiden määrää alustavasta 30 000 osakkeen enimmäismäärästä, ja Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään täysimääräisesti. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 7 858 267 osakkeeseen Henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskun jälkeen.

Instituutiomyyjä ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike (“Pääjärjestäjä” tai “Danske Bank”) voivat sopia siitä, että Instituutiomyyjä antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa 30 päivän kuluessa Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 11.12.2015-9.1.2016 välisenä ajanjaksona) enintään 600 000 Yhtiön osaketta tai hankkia Yhtiön osakkeille ostajia yksinomaan Osakemyynnin mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”).

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen ja ennen mahdollista Lisäosakeoption käyttämistä, Instituutiomyyjä tulee omistamaan 1 507 599 osaketta, mikä vastaa noin 19,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Mikäli Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Instituutiomyyjä tulee omistamaan 907 599 osaketta, mikä vastaa noin 11,5 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat henkilöt tulevat Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttamisen jälkeen omistamaan yhteensä noin 15,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Yleisömyynnissä allokoidut Myyntiosakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 11.12.2015. Instituutiomyynnissä Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 15.12.2015 Euroclear Finlandin kautta. Henkilöstöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Henkilöstöosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 21.12.2015.

Yleisömyynnissä sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja Myyntiosakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 22.12.2015. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 17.12.2015. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Constin osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) Prelistalla odotetaan alkavan arviolta 11.12.2015 ja pörssilistalla arviolta 15.12.2015.

Osakemyynnin jälkeen Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 11.12.2015-9.1.2016 välisenä ajanjaksona) ensin Helsingin Pörssin Prelistalla ja myöhemmin pörssilistalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää osakkeiden markkinahinnan laskua. Mahdollisissa vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Danske Bank voi tehdä Lisäosakeoptioon ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Instituutiomyyjän kanssa.

Danske Bank toimii listautumisen pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja antaa

Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-10 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/10/Consti+Yhti%C3%B6t+Oyj+Constin+osakemyynti+toteutui+menestyksekk%C3%A4%C3%A4sti+lopulliseksi+myyntihinnaksi+on+asetettu+9+50+euroa+osakkeelta+HUG1972736.html

UPM suunnittelee yhtiörakenteensa muuttamista Suomessa

UPM-Kymmene Corporation

UPM suunnittelee yhtiörakenteensa muuttamista Suomessa

(UPM, Helsinki, 10.12.2015, klo 14.15 EET) – UPM-Kymmene Oyj suunnittelee yhtiörakenteensa muuttamista Suomessa nykyistä liiketoimintarakennetta paremmin vastaavaksi.

UPM:n liiketoimintarakenne koostuu kuudesta liiketoiminta-alueesta. Näistä UPM Raflatac ja UPM Plywood ovat jo UPM:n kokonaan omistamia itsenäisiä tytäryhtiöitä. Nyt samanlaista rakennetta harkitaan muille liiketoiminta-alueille ja/tai yksiköille Suomessa.

Muutokset suunnitellaan toteutettaviksi vaiheittain liiketoiminta-alue kerrallaan seuraavien 15 kuukauden aikana ja edistymistä seurataan osavuosikatsausten yhteydessä.

Suunniteltu järjestely on hallinnollinen ja sillä on vain vähäinen vaikutus operatiiviseen toimintaan. Konserni- ja funktiopalvelut uusille yksiköille jatkuisivat kuten ennenkin.

Suunnitelmaan ei sisälly henkilöstövähennyksiä.

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Tapio Korpeinen, puh. 020 415 0004

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-10 13:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/10/UPM+suunnittelee+yhti%C3%B6rakenteensa+muuttamista+Suomessa+HUG1972629.html

Korjaus pörssitiedotteeseen muutoksesta YIT:n omien osakkeiden omistuksessa 10.12.2015 klo 10

Korjaus pörssitiedotteeseen muutoksesta YIT:n omien osakkeiden omistuksessa 10.12.2015 klo 10

Julkaistu: 2015-12-10 12:30:00 CET
YIT
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Korjaus pörssitiedotteeseen muutoksesta YIT:n omien osakkeiden omistuksessa 10.12.2015 klo 10

Helsinki, 2015-12-10 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — YIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2015 KLO 13.30

Korjaus pörssitiedotteeseen muutoksesta YIT:n omien osakkeiden omistuksessa 10.12.2015 klo 10

Alkuperäisessä pörssitiedotteessa yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli virheellinen. Osakkeiden palautumisen jälkeen yhtiön hallussa oli 1 644 581 omaa osaketta 9.12.2015.

Lisätietoja antaa:

Sanna Kaje, johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A, YIT Oyj, puh. 050 390 6750, sanna.kaje@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje
Johtaja, sijoittajasuhteet ja M&A

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä kahdeksassa maassa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outokumpu sinetöi 55 prosentin osuuden myynnin SKS:stä

Outokumpu sinetöi 55 prosentin osuuden myynnin SKS:stä

Julkaistu: 2015-12-10 10:30:00 CET

Outokumpu sinetöi 55 prosentin osuuden myynnin SKS:stä

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
10.12.2015 klo 11.30

Outokumpu on saanut 19.10.2015 julkistetun Shanghai Krupp Stainless Co., Ltd (SKS) -yhtiötä koskevan kaupan päätökseen Kiinassa. Outokumpu myi Lujiazui International Trust -yhtiölle 55 prosenttia SKS:n osakkeista. Outokumpu jatkaa SKS:n osakkaana viiden prosentin osuudella ja operoi edelleen kylmävalssaamoa.

Myynnistä Outokumpu saa vastikkeena noin 370 miljoonaa euroa, jonka kassavaikutus on noin 350 miljoonaa euroa. Myynnin seurauksena Outokummun korollinen nettovelka vähenee noin 430 miljoonalla eurolla ja velkaantumisaste laskee noin 33 prosenttiyksikköä (Outokummun velkaantumisaste oli 96,5 % vuoden 2015 kolmannen neljänneksen lopussa) pro forma -perusteisesti. Outokumpu kirjaa kaupasta neljännen neljänneksen tulokseensa noin 330 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton.

Lisätietoja:

Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Liitteet:
Outokumpu_completes_divestment_of_SKS_10122015_FI.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

NASDAQ ONNITTELEE TAALERITEHDASTA ”PARHAIDEN UUSIEN PÖRSSIYHTIÖIDEN” SARJAN TOISESTA SIJASTA EUROOPPALAISESSA KILPAILUSSA

NASDAQ ONNITTELEE TAALERITEHDASTA ”PARHAIDEN UUSIEN PÖRSSIYHTIÖIDEN” SARJAN TOISESTA SIJASTA EUROOPPALAISESSA KILPAILUSSA

Julkaistu: 2015-12-10 09:00:00 CET
Nasdaq Nordic

NASDAQ ONNITTELEE TAALERITEHDASTA ”PARHAIDEN UUSIEN PÖRSSIYHTIÖIDEN” SARJAN TOISESTA SIJASTA EUROOPPALAISESSA KILPAILUSSA

10.12.2015 Helsinki — Nasdaqilla (Nasdaq: NDAQ) on ilo kertoa, että Nasdaq First North -markkinapaikalla listattuna oleva suomalaisyhtiö Taaleritehdas Oyj (kaupankäyntitunnus: TAALB) on sijoittunut toiseksi Paras Uusi Pörssiyhtiö 2015 (Best New Listed Company 2015) -sarjan ”European Small and Mid-Cap Awards 2015”-kilpailussa.

Kolmen parhaan joukkoon valittujen yhtiöiden lopulliset sijoitukset julkistettiin Brysselissä eilen 9.12.2015. Kilpailun järjestivät eurooppalaisia listayhtiöitä edustava European Issuers -järjestö ja eurooppalaisia pörsseja edustava FESE yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Tuomaristossa oli pääomamarkkinoiden, median ja akateemisen maailman edustajia.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl sanoo: ”Haluamme onnitella Taaleritehdasta tästä upeasta saavutuksesta. Taaleritehtaan onnistunut listautuminen vuonna 2013 on toiminut hyvänä esimerkkinä muille suomalaisille listautumista harkitseville yhtiöille. On ilo huomata, että yhtiön menestys on huomattu myös muualla Euroopassa. Se osoittaa, että suomalaisilla yhtiöillä on kaikki edellytykset menestyä kansainvälisissä kilpailuissa.”

Taaleritehdas Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa kommentoi: ”Olemme erittäin iloisia valinnastamme sarjan toiseksi parhaaksi yhtiöksi. Taaleritehdas on kasvuyhtiö, joten menestyminen myös pörssissä on meille erittäin tärkeää. Taaleritehtaan intohimona on ”Omistajuus kuuluu kaikille”. Sijoitusmahdollisuuksiemme ja rahoituspalveluidemme kautta haluamme olla kehittämässä koko Suomen pääomamarkkinaa. Omistajuuden merkityksen painottaminen on mielestämme erityisen tärkeää Suomen tulevaisuuden kasvulle. Ja tämä onnistuu luonnollisesti parhaiten pörssin kautta.”

Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä. Ryhmä tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Lisätietoja www.taaleritehdas.fi

First North -markkinapaikka
First North on säännelty monenkeskinen markkinapaikka, jota ylläpitävät eri Nasdaq Nordiciin kuuluvat pörssit. First North ei ole EU:n direktiivin mukainen säännelty markkinapaikka. First North -markkinapaikalla liikkeellelaskijat ovat First North -sääntöjen alaisia eikä liikkeeseenlaskijoita koske säännellyn markkinapaikan kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvät vaatimukset. Sijoittaminen First North -yhtiöihin saattaa sisältää suuremman riskin kuin säännellyllä markkinalla oleviin yhtiöihin sijoittaminen.

Nasdaq-konserni

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja kuudella mantereella. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 70 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut yli 3 600 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 8,8 biljoonaa dollaria. Nasdaqilla on yli 10 000 yritysasiakasta. Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallin, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing ja Nasdaq Broker Services ovat tuotemerkkejä vastaaville säänneltyjä markkinoita edustaville yhtiöille, joita ovat Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Oy, Nasdaq Iceland Hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB ja Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Baltic edustaa Nasdaqin yhteistä tarjontaa Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta http://nasdaq.com/ambition ja http://business.nasdaq.com.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

Information set forth in this communication contains forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties. Nasdaq cautions readers that any forward-looking information is not a guarantee of future performance and that actual results could differ materially from those contained in the forward-looking information. Such forward-looking statements include, but are not limited to, statements about our capital return initiatives. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to, Nasdaq’s ability to implement its strategic initiatives, economic, political and market conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk, U.S. and global competition, and other factors detailed in Nasdaq’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its annual reports on Form 10-K and quarterly reports on Form 10-Q. Nasdaq undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Mediakontakti

Heli-Kirsti Airisniemi358 (0) 9 6166 7941heli-kirsti.airisniemi@nasdaq.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Aktia ja R-kioski yhteistyöhön

Aktia ja R-kioski yhteistyöhön

Julkaistu: 2015-12-10 09:00:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
Aktia ja R-kioski yhteistyöhön

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
10.12.2015 klo 10.00

Aktia Pankki Oyj ja R-kioski Oy aloittavat Mastercard Prepaid -korttien myyntiyhteistyön. Yhteistyön myötä R-kioski tarjoaa asiakkailleen Aktian Mastercard Prepaid -kortteja koko kioskiketjussaan. Yhteistyö on osa Aktian uutta, kasvuun suuntautuvaa strategiaa. Aktia kehittää tuote- ja palveluvalikoimaansa eri kanavissa, ja yhteistyö R-kioskin kanssa tarjoaa Aktian tuotteille täysin uuden jakelukanavan. Tulevaisuudessa yhteistyö mahdollistaa yleisimpien tuotteiden tarjoamisen hyvin laajassa jakeluverkostossa.

– Kehitämme jatkuvasti palveluvalikoimaamme ja etsimme uusia jakelukanavia. Yhteistyö on uusi avaus sekä Aktialle että R-kioskille. Se mahdollistaa yleisimpien tuotteiden myynnin pankkikonttoreiden ulkopuolella. Olemme iloisia siitä, että voimme tuoteratkaisuillamme täydentää R-kioskin tuotevalikoimaa, toteaa Aktian konserninjohdon jäsen Carl Pettersson.

R-kioskilla on Suomen laajin ja monipuolisin palveluvalikoima, jota yhtiö kehittää jatkuvasti tehdäkseen asiakkaiden arjesta helpompaa. R-kioskilla voi samalla kertaa lähettää paketin, noutaa passin ja hankkia matkaliput.

– Tämä yhteistyö laajentaa edelleen mahdollisuuksia palvella asiakkaitamme monipuolisemmin. Uusi tuote Mastercard Prepaid on verraton joululahja, jolla lahjan saaja voi ostaa mitä vain, kertoo R-kioskin ostojohtaja Jaakko Mäkinen.

R-kioski tarjoaa jo nyt asiakkailleen pankkipalveluja vastaavia palveluja, kuten käteisen nostoa oston yhteydessä. Myös laskujen maksu sujuu helposti tiskillä, kunhan laskussa on viitetiedot sisältävä viivakoodi.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja
Aktia Pankki Oyj, johtaja Carl Pettersson, puh. 010 247 6250
R-kioski Oy, ostojohtaja Jaakko Mäkinen, puh. 020 5544 103

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta konttoreissa, internetissä ja puhelimitse vastaa 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi.

R-kioski on kannattava, kauppiasvetoinen kioskiketju, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman viihdettä, jännitystä ja mielihyvää sekä tärkeitä arjen tuotteita ja palveluita – nopeasti ja mukavasti aamusta iltaan. R-kioski on osa Reitan Group -yhtiöön kuuluvaa Reitan Convenience -yhtiötä, ja sillä on valtakunnallinen peitto n. 620 myymälällä. R-kioskin bränditunnettuus on 98 %.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatulle Bittium Tough Mobile -älypuhelimelle kansallinen tietoturvaluokitus

Bittium Corporation

Vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatulle Bittium Tough Mobile -älypuhelimelle kansallinen tietoturvaluokitus

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 10.12.2015 kello 10.00

Vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatulle Bittium Tough Mobile -älypuhelimelle kansallinen tietoturvaluokitus

Bittium Tough Mobile ja siihen liittyvä hallinta- ja VPN-salausjärjestelmä on ensimmäinen virallisen salaustuotehyväksynnän saanut mobiiliratkaisu Suomessa, jolla voidaan turvaluokitellun aineiston luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää aineistoa älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä.

Oulu, 10.12.2015 – Viestintävirasto on myöntänyt tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatulle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle sekä sen hallinta- ja salausjärjestelmälle hyväksynnän käsitellä kansalliselle suojaustasolle IV (STIV) luokiteltua aineistoa. Bittiumin mobiiliratkaisu on ensimmäinen virallisen salaustuotehyväksynnän saanut kokonaisuus Suomessa, jolla voidaan turvaluokitellun aineiston luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää aineistoa älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä.

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on arvioinut Bittium Tough Mobile -älypuhelimen, siihen liittyvän Bittium Secure Suite -hallintajärjestelmän ja Bittium SafeMove Mobile VPN -salausjärjestelmän. Perusteellisen arvioinnin perusteella Bittium Tough Mobile taustajärjestelmineen on hyväksytty käytettäväksi salaustuotteena, kun tuotteella suojataan kansallisen suojaustason IV (STIV) mukaisesti luokitellun aineiston luottamuksellisuutta. Arviointi perustuu viranomaisten kansalliseen Katakri 2015 auditointityökaluun sekä Viestintäviraston laatimaan ohjeeseen kryptografisista vaatimuksista.

“Bittium Tough Mobile, Bittium Secure Suite sekä Bittium SafeMove Mobile VPN läpäisivät integroituna järjestelmänä tuotehyväksyntätestauksen ensimmäisenä Suomessa tässä laajuudessa. Bittiumin tuottaman kokonaisuuden avulla valtion organisaatioilla on mahdollista toteuttaa tietoturvallinen mobiili käyttöympäristö omille sovelluksilleen. Monikerroksinen, ohjelmisto- ja laitetason tietoturvatoteutuksiin perustuva ratkaisu on hieno osoitus kotimaisesta osaamisesta tietoturvallisten ratkaisujen tuottamisessa”, kertoo Kyberturvallisuuskeskuksen tarkastukset ja hyväksynnät -ryhmän päällikkö Aki Tauriainen.

“Tämä etappi on tärkeä osoitus meidän kryptoteknologian osaamisesta sekä Bittiumin sitoutumisesta omalla panoksellaan Suomen kyberturvallisuusstrategiaan. Bittiumin tietoturvallinen mobiiliratkaisu sopii erittäin hyvin sekä kotimaisille että kansainvälisille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille, mutta myös yritysmaailmaan, jossa on tarve korkeaan tietoturvaan.”, sanoo Hannu Huttunen, toimitusjohtaja, Bittium.

Bittium Tough Mobile on edistyksellinen uuden sukupolven tietoturvallinen älypuhelin. Laite on rakennettu erityisesti vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille. Bittium Tough Mobilen turvaominaisuudet on rakennettu perustuen erillisiin tietoturvapiireihin joiden avulla salaustoiminteet voidaan toteuttaa luotettavasti eriytettynä laitteen muista toiminnoista. Samoihin piireihin perustuen laitteen ohjelmiston sekä elektroniikan eheys voidaan taata sekä laitteeseen kohdistuvat fyysiset hyökkäykset voidaan havaita. Laitteen ohjelmisto perustuu Bittiumin tietoturvalliseksi koventamaan versioon avoimen lähdekoodin Android 5.1.1 käyttöjärjestelmästä.

Bittium Secure Suite on erityisesti Bittium Tough Mobile – päätelaitteelle suunniteltu etähallintaohjelmisto. Ratkaisun avulla laitteiden tietoturvaominaisuuksia voidaan räätälöidä organisaation vaatimuksiin sopiviksi, laitteita voidaan hallita etänä sekä niistä voidaan kerätä ajantasaista tietoa.

Bittium SafeMove Mobile VPN -salausjärjestelmä on tietoliikenteen salaamiseen käytetty kokonaisratkaisu joka koostuu päätelaitteessa olevasta asiakasohjelmistosta sekä VPN-yhteyskäytävästä. Ratkaisu perustuu IPSec-standardiin ja sitä käyttäessä kaikki IP-pohjainen tietoliikenne päätelaitteen ja sitä käyttävän organisaation taustajärjestelmien välillä on aina vahvasti salattua.

Katakri 2015 – tietoturvallisuuden auditointityökalu viranomaisille, jota käytetään arvioitaessa kohdeorganisaation kykyä suojata viranomaisen salassa pidettävää tietoa.

Lisätietoja:

Jari Sankala
Myyntijohtaja
Puh. 040 344 3507
Email: Sales(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium
Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-10 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/10/Vaativille+tietoturvallisuus+ja+viranomaismarkkinoille+suunnatulle+Bittium+Tough+Mobile+%C3%A4lypuhelimelle+kansallinen+tietoturvaluokitus+HUG1972611.html

Taaleritehdas kiri Euroopan pörssilistautujien kakkoseksi

Taaleritehdas kiri Euroopan pörssilistautujien kakkoseksi

Julkaistu: 2015-12-10 09:00:00 CET
Taaleritehdas Oyj
Lehdistötiedote
Taaleritehdas kiri Euroopan pörssilistautujien kakkoseksi

Helsinki, 2015-12-10 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas ylsi toiselle sijalle eurooppalaisiin pörsseihin listautuneiden yritysten ”European Small and Mid-Cap Awards 2015” -kisassa Brysselissä myöhään keskiviikkoiltana. Yhtiöitä on listautunut Euroopan pörsseihin viimeisen vuoden aikana noin 400. Kriteereinä kilpailussa olivat muun muassa yrityksen sijoitustarinan kiinnostavuus, osakekurssin kehitys ja yrityksen suhteellinen koko. Taaleritehdas on listattu Nasdaqin pohjoismaisella vaihtoehtoisella First North -markkinapaikalla.

”Olemme jatkuvasti kehittyvänä finanssitalona tunnettuja omasta lähestymistavastamme, joka poikkeaa sijoitus- ja varainhoidon markkinoilla kilpailijoistamme. Uskomme ideoiden, pääoman ja yrittäjyyden yhdistelmään, joka on osoittautunut yksilöllisen asiakaspalvelun ohella vahvaksi kilpailutekijäksi. Esimerkiksi pääomarahastomme kehittävät suomalaisen yhteiskunnan rakenteita ja luovat hyvinvointia, kuten työpaikkoja”, Taaleritehtaan toimitusjohtaja Juhani Elomaa sanoo.

Kilpailun järjestivät eurooppalaisia listayhtiöitä edustava European Issuers -järjestö sekä eurooppalaisia pörssejä edustava FESE yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Kilpailun kansainvälisessä tuomaristossa oli pääomamarkkinoiden, median ja akateemisen maailman edustajia. Sarjan voitti englantilainen Xeros ja kolmanneksi sijoittui puolalainen Alumetal.

Taaleritehdas Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321 (klo 11.30- )

www.taaleritehdas.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä sekä sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi

Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321 (klo 11.30- )

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter