Etusivu » Arkistot 8.12.2015

ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 08.12.2015

Robit Plc

ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 08.12.2015

Robit Oyj ILMOITUS

08.12.2015 klo 18:30

ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 08.12.2015

Päivämäärä 08.12.2015
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä 750 kpl
Keskihinta/osake 5,8500 EUR
Ylin hinta/osake 5,8500 EUR
Alin hinta/osake 5,8500 EUR
Kokonaishinta 4 387,50 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 08.12.2015:

ROBIT 104 920 kpl

Robit Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Mika Koskinen Jari Vikström

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-08 17:32 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/08/ROBIT+OYJ+N+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+08+12+2015+HUG1972247.html

PANOSTAJA VAHVISTAA RAHOITUSASEMAANSA 30 MILJOONAN EURON RAHOITUSJÄRJESTELYLLÄ

PANOSTAJA VAHVISTAA RAHOITUSASEMAANSA 30 MILJOONAN EURON RAHOITUSJÄRJESTELYLLÄ

Julkaistu: 2015-12-08 15:30:00 CET
Panostaja Oyj
Pörssitiedote
PANOSTAJA VAHVISTAA RAHOITUSASEMAANSA 30 MILJOONAN EURON RAHOITUSJÄRJESTELYLLÄ

Panostaja Oyj Pörssitiedote 8.12.2015 klo 16.30

Panostaja on solminut sopimukset yhteensä 30 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta. Kokonaisuus koostuu 20 miljoonan euron lainoista ja 10 miljoonan euron yritysostolimiitistä.

Lainat ovat vieraan pääoman ehtoisia vakuudellisia lainoja. Lainoista 5 miljoonaan euroa erääntyy kolmen vuoden kuluttua lainan nostohetkestä ja 15 miljoonaa euroa erääntyy 31.10.2019. Sitovien lainasopimusten mukaisesti lainat nostetaan viimeistään 30.4.2016.

Yritysostolimiitti tarjoaa Panostajalle joustavan 10 miljoonan euron sijoitusresurssin tulevia yritysostoja varten. Limiitti on voimassa kolme vuotta ja limiitistä voi nostaa kahden vuoden pituisia lainoja Panostajan tekemien yritysostojen rahoittamiseksi.

Tehdyllä rahoitusjärjestelyllä varmistetaan vuonna 2011 liikkeelle lasketun 1.4.2016 erääntyvän 15 miljoonan euron vaihdettavan pääomalainan takaisinmaksu sekä vahvistetaan yhtiön rahoitusasemaa ja sijoitusresursseja tuleville vuosille. Lainanantajat koostuvat pankista ja instituutioista.

”Toteutettu järjestely vahvistaa rahoitusasemaamme, alentaa rahoituskustannuksiamme ja antaa meille riittävät resurssit toimia aktiivisesti yrityskauppamarkkinoilla tulevina vuosina”, Panostajan talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Tommila sanoo.

Panostaja Oyj
Juha Sarsama
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099

Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii kahdeksassa liiketoimintasegmentissä ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1.300 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2014 konsernin virallinen liikevaihto oli 154,8 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Technopoliksen hallitus päätti yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Technopoliksen hallitus päätti yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Julkaistu: 2015-12-08 15:00:00 CET
Technopolis
Pörssitiedote
Technopoliksen hallitus päätti yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2015 klo 16:00

Technopoliksen hallitus päätti yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Technopolis Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöille suunnatuista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon korottamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla palkkiojärjestelmillä.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2016 – 2020

Hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2016 – 2020.

Kannustinjärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2016 – 2018, 2017 – 2019 ja 2018 – 2020. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin ansaintajakson osalta järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin avainhenkilöt sekä kunkin avainhenkilön enimmäispalkkion määrän. Hallitus päättää myös järjestelmän ansaintakriteerit sekä niille asetettavat tavoitteet erikseen kullekin ansaintajaksolle. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Avainhenkilön enimmäispalkkio koostuu sekä yhtiön osakkeista että rahaosuudesta. Koko järjestelmän perusteella voidaan antaa palkkioina yhteensä enintään 780 000 osaketta sekä rahaa määrä, joka vastaa enintään kaikkien annettavien osakkeiden kirjaamishetken arvoa. Rahaosuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Järjestelmän mukainen palkkio maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun loppuun mennessä vuosina 2019, 2020 ja 2021.

Palkkiona saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sitouttamisjakson ajan. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2016 – 2018 ansaittujen osakkeiden osalta 31.5.2020, ansaintajaksolta 2017 – 2019 ansaittujen osakkeiden osalta 31.5.2021 ja ansaintajaksolta 2018 – 2020 ansaittujen osakkeiden osalta 31.5.2022.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016

Uudessa ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuosi 2016. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan voimassaolevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkiona maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on sidottu yhtiön menestykseen osakkeen kokonaistuotolla (TSR) mitattuna.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.Palkkiona maksettuja osakkeita saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen sitouttamisjakson jälkeen. Sitouttamisjakso päättyy 30.6.2018.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin kymmenen henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 85 000 Technopolis Oyj:n osakkeen arvoa sekä rahamäärää, joka vastaa enintään kaikkien annettavien osakkeiden kirjaamishetken arvoa.

Technopolis Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 106 511 632 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 7.12.2015 yhteensä 1 686 872 osaketta.

Osakepohjaisista palkkiojärjestelmistä saa lisätietoa yhtiön internetsivuilta.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:

Carl-Johan Granvik
Hallituksen puheenjohtaja
puh. 050 1698

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SCANFIL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

SCANFIL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

Julkaistu: 2015-12-08 14:00:00 CET
Scanfil Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat
SCANFIL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2015 KLO 15.00

SCANFIL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

Scanfil Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen torstaina 25.2.2016. Vuoden 2015 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan maaliskuussa 2016 viikolla 11.

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.4.2016 yhtiön pääkonttorissa, Yritystie 6, Sievi. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2016 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti Scanfil Oyj:n hallitukselle viimeistään perjantaina 29.1.2016 osoitteeseen Scanfil Oyj, Hallitus, Yritystie 6, 85410 Sievi.

Vuonna 2016 Scanfil Oyj julkistaa osavuosikatsaukset seuraavasti:
1.1. – 31.3.2016 perjantaina 29.4.2016
1.1. – 30.6.2016 tiistaina 9.8.2016
1.1. – 30.9.2016 perjantaina 21.10.2016

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil-konserni on kansainvälinen sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Asiakkaitamme ovat muun muassa automaatio-, energia- ja tietoliikennealan sekä terveydenhuoltoteknologian kansainväliset toimijat ja kaupungistumiseen liittyvillä toimialoilla toimivat yritykset.Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa. Scanfilin osake on noteerattu Helsingin pörssissä.

Vuonna 2015 Scanfil osti ruotsalaisen PartnerTech -sopimusvalmistuskonsernin. PartnerTechin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,2 miljardia Ruotsin kruunua. Toimintaa PartnerTechillä on Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Raision osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2016 – 2018

Raision osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2016 – 2018

Julkaistu: 2015-12-08 12:37:00 CET
Raisio
Pörssitiedote
Raision osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2016 – 2018

Raisio Oyj Pörssitiedote 8.12.2015

RAISION OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2016 – 2018

Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä periodille 2016 – 2018. Uuden osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 – 2018 perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Palkkiot ansaintajaksolta 2016 – 2018 maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä. Ansaintajakson 2016 – 2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1.000.000 Raisio Oyj:n vaihto-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Hallitus suosittaa, että järjestelmän kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt omistaisivat merkittävän osan kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän puolen vuoden bruttopalkkaansa.

Nyt päätetty järjestelmä periodille 2016 – 2018 on järjestyksessä neljäs hallituksen helmikuussa 2013 hyväksymän pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän nojalla; ensimmäinen järjestelmä kattaa periodin 2013 – 2015, toinen periodin 2014 – 2016 ja kolmas periodin 2015 – 2017. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden arvonkehitykseen ja ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus päättää vuosittain mahdollisen uuden ansaintajakson alkamisesta ja pituudesta sekä ansaintajakson ansaintakriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puhelin 050 567 3060

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonoja
Soittopyynnöt Matti Perkonojalle välittää Teija Silomäki, puhelin 044 782 1272

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändit ja Raisioagro. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä ja Puola. Kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Raision liikevaihto vuonna 2014 oli 494 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 1700 henkilöä. Raision parhaiten tunnettuja brändejä ovat Benecol, Benemilk, Elovena, Honey Monster, Fox’s ja Poppets. Benemilk-rehut maidontuotantoon ja Benecol kolesterolin alentamiseen ovat Raision huippuinnovaatioita. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

Jakelu
NASDAQ OMX
Keskeiset mediat
www.raisio.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Caverion suunnitelee ja toteuttaa noin 20 miljoonan euron arvosta kiinteistötekniikkaa Deutsche Telekomin pääkonttorin peruskorjaukseen Bonnissa, Saksassa

Caverion suunnitelee ja toteuttaa noin 20 miljoonan euron arvosta kiinteistötekniikkaa Deutsche Telekomin pääkonttorin peruskorjaukseen Bonnissa, Saksassa

Julkaistu: 2015-12-08 10:00:00 CET
Caverion Oyj
Sijoittajauutiset
Caverion suunnitelee ja toteuttaa noin 20 miljoonan euron arvosta kiinteistötekniikkaa Deutsche Telekomin pääkonttorin peruskorjaukseen Bonnissa, Saksassa

Helsinki, Finland, 2015-12-08 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
CAVERION OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 8.12. klo 11.00

Caverion suunnittelee ja toteuttaa noin 20 miljoonan euron arvosta kiinteistötekniikkaa Deutsche Telekomin pääkonttorin peruskorjaukseen Bonnissa, Saksassa

Caverion on aloittanut noin 20 miljoonan euron arvoisen projektin, joka käsittää kiinteistöteknisten järjestelmien suunnittelun ja toimittamisen Deutsche Telekomin pääkonttoriin Bonnissa, Saksassa. Caverion uusii pääkonttorin kiinteistötekniikan rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Caverionin toimitus sisältää lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, jäähdytys-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Caverion vastaa projektin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Caverion asentaa toimistotilojen kattoihin monitoimiset AVACS-talotekniikkapalkit, jotka pitävät sisäilman optimaalisena koko päivän ajan. Huoneen sisustukseen huomaamattomasti istuvat palkit integroivat muun muassa jäähdytyksen ja lämmityksen. Palkit on suunnitellut ja kehittänyt Krantz, joka on osa Caverionin Saksan toimintoja. Lisäksi Caverion asentaa rakennukseen yli 4 500 datapistettä, jotka takaavat kiinteistöteknisten järjestelmien luotettavan ja hallitun vuorovaikutuksen.

”Caverionin osaaminen kattaa järjestelmien ja tuotteiden koko kirjon. Ollessamme mukana projektissa heti alusta alkaen, voimme lyhentää rakennusvaihetta ja pienentää kokonaiskustannuksia. Asiantuntijoidemme suunnittelema kiinteistöautomaatio mahdollistaa teknisesti älykkäät kiinteistötekniset palvelut”, sanoo Caverion Saksan divisioonajohtaja Werner Kühn.

Deutsche Telekomin pääkonttorissa työskentelee noin 2 500 ihmistä. Nelikerroksisen rakennuksen yhteenlaskettu lattiapinta-ala on noin 26 000 neliömetriä. Työn odotetaan valmistuvan huhtikuuhun 2017 mennessä.

Kuva kohteesta (lähde: Deutsche Telekom AG)

Lisätietoja antaa: Holger Winkelsträter, viestintäpäällikkö, Caverion Saksa, puh. +49 89 374288 117, holger.winkelstraeter@caverion.de

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.Caverionin osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. www.caverion.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

CapMan Real Estate toteuttaa viiden tähden hotellin Helsingin ydinkeskustaan

CapMan Plc

CapMan Real Estate toteuttaa viiden tähden hotellin Helsingin ydinkeskustaan

CapMan lehdistötiedote 8.12.2015 klo 10

CapMan Real Estate toteuttaa viiden tähden hotellin Helsingin ydinkeskustaan

CapMan Nordic Real Estate -rahasto ostaa Vanhan kirkkopuiston reunalla osoitteessa Yrjönkatu 13 sijaitsevan arvokiinteistön, joka tullaan muuntamaan 150 huoneen luksushotelliksi. Kesällä 2017 avautuvaa Hotel St. Georgea operoi Kämp Group.

Kiinteistön suunnitteli alun perin asuin- ja kirjapainokäyttöön arkkitehti Onni Tarjanne, jonka töihin lukeutuu useita tunnettuja rakennuksia Helsingin keskustassa, muun muassa Kansallisteatteri. 10 200 neliömetrin suuruisen kiinteistön ensimmäinen nykypäivään säilynyt osa valmistui 1890, jonka jälkeen kiinteistöä on laajennettu useaan otteeseen. Toimistokäytössä rakennus on ollut 1970-luvulta saakka. Kiinteistön pohjapiirrokset muuntuvat hyvin hotellikäyttöön ja CapMan Nordic Real Estate -rahasto on jo solminut pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Suomen johtavan luksus- ja lifestyle-hotellitoimijan Kämp Groupin kanssa. Rakennus remontoidaan täysin ennen Hotel St. Georgen avaamista kesällä 2017.

Uudessa hotellissa tulee olemaan 150 huonetta, uima-altaallinen spa, ravintola, cocktail-baari sekä sisäpihan talvipuutarha. Hotellin ilmeestä ja sisustussuunnittelusta vastaa ruotsalainen Stylt Trampoli, joka on voittanut muun muassa kaksi European Hotel Design Awards -palkintoa ja suunnittelut Kämp Groupiin kuuluvan helsinkiläisen Klaus K hotellin.

“Olemme innoissamme voidessamme toteuttaa tämän huippuhotellin erinomaiselle paikalle Helsingin ydinkeskustassa. Olemme suunnitelleet hanketta yli vuoden yhdessä Kämp Groupin kanssa ja CapMan Real Estaten vahva kokemus kiinteistöjen kehittämisestä ja hotellikiinteistöistä on ollut selkeä etu jo projektin kehitysvaiheessa”, kertoo CapMan Real Estaten partneri Juhani Erke. “Yhdistämällä osaamisemme herätämme tämän upean kiinteistön täyteen kukoistukseensa ja elävöitämme sitä kautta koko korttelia”, Erke jatkaa.

“Hotel St. George tulee olemaan Helsingin kiehtovin luksushotelli. Klassisena, mutta samaan aikaan modernina ja yllättävänäkin se täydentää Helsingin parhaimpien hotellien kokonaisuuden yhdessä lippulaivahotellimme, Hotel Kämpin kanssa. Valtteja hotellilla on ensiluokkaisen palvelun ja näyttävän designin lisäksi sijainti paraatipaikalla Helsingin ydinkeskustassa”, kertoo Kämp Groupin toimitusjohtaja Laura Tarkka.

Kiinteistön rakennustyöt alkavat tammikuussa 2016. Rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkval Arkkitehdit Oy.

Kiinteistön remontointi tähtää LEED Platina -ympäristösertifikaattiin. LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) on kansainvälinen kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta.

Yrjönkatu 13 on CapMan Nordic Real Estate -rahaston 14. sijoitus ja kolmas Suomessa.

“Kauppa vastaa aktiiviseen arvonluontiin keskittyvää sijoitusstrategiaamme ja olemme erittäin tyytyväisiä, että koko kiinteistö on vuokrattu jo ennen rakennustöiden aloittamista”, sanoo Mika Matikainen, CapMan Real Estate -tiimin vetäjä ja senior partner.

Kämp Group on CapManin hallinnoiman CapMan Buyout -rahaston kohdeyritys.

Lataa kuvia kohteesta: ilmakuva, puistokuva

Lisätietoja:

Juhani Erke, partneri, CapMan Real Estate, puh. 050 549 5104

Mika Matikainen, senior partner, CapMan Real Estate -tiimin vetäjä, puh. 020 720 7616

Laura Tarkka, toimitusjohtaja, Kämp Group Oy, puh. 040 505 2193

CapMan www.capman.fi
CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia..

Kämp Group www.kampgroup.fi, www.hotelkamp.fi, www.glohotels.fi, www.kampspa.fi, www.klauskhotel.com, www.lillaroberts.fi, www.hotelhaven.fi, www.hotelfabian.fi

Kämp Group on suomalainen hotellikonserni, johon kuuluu joukko Helsingin maineikkaimpia hotelleja ja ravintoloita sekä Kämp Spa. Kämp Groupissa työskentelee noin 400 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2015 on noin 63 miljoonaa euroa. Konsernin kansainvälisesti tunnetuin hotelli on 1887 perustettu legendaarinen Hotel Kämp ja lisäksi siihen kuuluu luksus- ja design-hotelli Klaus K, korkea tasoiset Hotelli Haven, Hotelli Fabian, elokuussa avattu Hotelli Lilla Roberts sekä suosittu lifestyle-hotelliketju GLO Hotels. Kämp Groupin omistavat CapManin hallinnoimat rahastot, Berling Capital Oy, Rake Oy ja Kämp Groupin toimiva johto.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-08 09:10 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/08/CapMan+Real+Estate+toteuttaa+viiden+t%C3%A4hden+hotellin+Helsingin+ydinkeskustaan+HUG1972059.html

Ahlstrom investoi Binzhoun tuotantolinjan joustavuuden lisäämiseen Kiinassa

Ahlstrom Corporation

Ahlstrom investoi Binzhoun tuotantolinjan joustavuuden lisäämiseen Kiinassa

Ahlstrom Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 8.12.2015 klo 9.45

Ahlstrom investoi Binzhoun tuotantolinjan joustavuuden lisäämiseen Kiinassa

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, on päättänyt tehdä investoinnin, jolla lisätään Binzhoun tapettimateriaalituotantolinjan joustavuutta Kiinassa.

Muutostyön jälkeen Binzhoun tuotantolinja pystyy valmistamaan tapettimateriaalien lisäksi myös suodatinmateriaaleja. Linjan vuotuinen tuotantokapasiteetti on jatkossa noin 20 000 tonnia tapetti- ja suodatinmateriaaleja. Muutostyön odotetaan valmistuvan huhtikuuhun 2016 mennessä.

“Tämä investointi lujittaa sitoutumistamme suodatin- ja tapettimateriaalien markkinoilla Kiinassa ja sen lähialueilla,” sanoo Fulvio Capussotti, Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtaja. “Tämän lisäksi on erittäin tärkeätä lisätä Binzhoun tuotantolinjan monikäyttöisyyttä varmistaaksemme riittävän ketteryyden toiminnassamme”.

Binzhoun tapettimateriaalilinja vihittiin käyttöön toukokuussa 2014. Ahlstrom operoi myös toista tuotantolinjaa suodatinmateriaalien valmistuksessa samalla tehdasalueella Shandongin maakunnassa Kiinan itärannikolla. Jatkossa Ahlstrom voi tarjota Aasian ja Kiinan markkinoille laajemman tuotevalikoiman ja Binzhoun tehtaalla on myös merkittävämpi rooli tuotekehityksessä. Vuoden 2016 alusta alkaen Binzhoun kaksi tuotantolinjaa kuuluvat samaan Filtration & Performance -liiketoiminta-alueeseen.

Lisätietoja:
Fulvio Capussotti
Johtaja, Building and Energy -liiketoiminta-alue
Puh. +39 011 9260169

Satu Perälämpi
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4738

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OM Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-08 08:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/08/Ahlstrom+investoi+Binzhoun+tuotantolinjan+joustavuuden+lis%C3%A4%C3%A4miseen+Kiinassa+HUG1972057.html

Biotien taloudelliset tiedotteet vuonna 2016

Biotie Therapies Corp.

Biotien taloudelliset tiedotteet vuonna 2016

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2015 klo 9.00

Biotien taloudelliset tiedotteet vuonna 2016

Biotie Therapies Oyj (Nasdaq Helsinki BTH1V; NASDAQ: BITI) julkaisee vuoden 2016 taloudellisten tiedotteiden julkistamisajankohdat.

Yhtiön tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 julkaistaan 18.3.2016. Biotie on tietoinen, että tilinpäätöstiedotteen julkaisuajankohta on myöhäisempi, kuin mitä Yhtiö on aikaisemmin noudattanut. Yhtiön American Depositary Shares -todistusten (ADS-todistus) listaaminen NASDAQ Global Select Market -markkinapaikalle lisäsi Yhtiön velvoitteita liittyen raportointiin ja hallinnointiin, minkä seurauksena Yhtiön tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tarvitaan aiempaa enemmän aikaa.

Tilinpäätös vuodelta 2015 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 (toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena) julkaistaan viikolla 12 vuonna 2016.

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat:

Osavuosikatsaus tammi- maaliskuu 2016 12.5.2016
Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2016 11.8.2016
Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2016 10.11.2016

Biotien varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2016. Biotien hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 1.3.2016. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Biotie Therapies Oyj, Hallitus, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.

Turku, 8.12.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
www.biotie.com
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-12-08 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2015/12/08/Biotien+taloudelliset+tiedotteet+vuonna+2016+HUG1972042.html

SSH ALENTAA ENNUSTETTAAN MYYNNIN KASVUSTA VUODELLE 2015

SSH ALENTAA ENNUSTETTAAN MYYNNIN KASVUSTA VUODELLE 2015

Julkaistu: 2015-12-08 07:30:00 CET
SSH Communications Security Oyj
Pörssitiedote
SSH ALENTAA ENNUSTETTAAN MYYNNIN KASVUSTA VUODELLE 2015

Helsinki, Suomi, 2015-12-08 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2015 KLO 8:30

SSH ALENTAA ENNUSTETTAAN MYYNNIN KASVUSTA VUODELLE 2015

SSH alentaa ennustetaan myynnin kasvusta vuodelle 2015. Kasvu jää ennustettua hitaammaksi arvioitua hitaampien myyntiprosessien johdosta.

Uusi ohjeistus:
SSH Communications Security arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 10% ja 20% välillä edellisestä vuodesta. Alempi liikevaihto vaikuttaa kannattavuuteen, ja yhtiö ei tule olemaan voitollinen vuonna 2015.

Aikaisempi ohjeistus:
SSH Communications Security arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2014 verrattuna.

Helsingissä 8.12.2015

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Harri Koponen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jyrki Lalla, talousjohtaja +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security
SSH-protokollan keksijänä meillä on 20-vuotinen historia markkinoiden suunnannäyttäjänä. Kehitämme edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka mahdollistavat salattujen tietoliikenneverkkojen luomisen, valvonnan ja hallinnoinnin. Yli 3000 kansainvälistä asiakastamme luottavat ratkaisuihimme täyttääkseen vaativimmatkin tietoturvavaatimukset ja standardit, parantaakseen ja ylläpitääkseen tietoturvaansa sekä säästääkseen operatiivissa kustannuksissaan. Toimimme Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company
facebook twitter