Etusivu » Trainers’ Housen saneerausohjelmaehdotus jätetty Espoon käräjäoikeuteen

Trainers’ Housen saneerausohjelmaehdotus jätetty Espoon käräjäoikeuteen

Trainers’ Housen saneerausohjelmaehdotus jätetty Espoon käräjäoikeuteen

Julkaistu: 2015-06-03 11:56:12 CEST
Trainers' House Oyj
Pörssitiedote
Trainers’ Housen saneerausohjelmaehdotus jätetty Espoon käräjäoikeuteen

Espoo, 2015-06-03 11:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3.6.2015 KLO 12:55

Trainers’ Housen saneerausohjelmaehdotus jätetty Espoon käräjäoikeuteen – määräenemmistö velkojista on ilmoittanut kannattavansa ohjelman hyväksymistä

Trainers’ House Oyj:n (“Yhtiö”) yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä on tänään jättänyt yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen. Selvittäjän näkemyksen mukaan Yhtiön liiketoiminta on saneerausohjelmassa mainituilla toimenpiteillä tervehdytettävissä ja Yhtiölle on saatavissa aikaan vahvistamis- ja toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma.

Pääomamäärältään yli 80 % Yhtiön velkojista on jo etukäteen ilmoittanut kannattavansa ohjelman vahvistamista. Saneerausohjelman vahvistaminen olisi ehdollinen mm. Yhtiön osakeantipäätökselle tarkemmin tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö:

Yhtiö suorittaa täysimääräisesti kaikki vakuusvelat ja normaalilla etusija-asemalla olevat velat noin neljän ja puolen vuoden maksuajan kuluessa.Yhtiön juniori- ja hybridilainojen kertyneet korot leikataan kokonaan ja jäljelle jäävä noin 3,0 miljoonan euron lainapääoma konvertoidaan kokonaisuudessaan osakkeiksi siten, että uuden osakkeen merkintähinta olisi 0,08 euroa / osake. Saneerausohjelmaehdotuksessa asetettu merkintähinta on selvästi Yhtiön viimeaikaista osakekurssia korkeampi.Konversio edellyttää Finanssivalvonnan poikkeuslupaa arvopaperimarkkinalain mukaisen pakollisen ostotarjouksen tekemisestä sekä Yhtiön yhtiökokouksen päätöstä. Konversion seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaisi noin 68 miljoonasta osakkeesta noin 106 miljoonaan osakkeeseen. Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisen konversion toteutuessa, ja mikäli Finanssivalvonta myöntää poikkeusluvan, nousisi Jari Sarasvuon omistusosuus noin 39,10 %:n ja Thominvest Oy:n omistusosuus noin 6,4 %:n Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastaavasti The Orange Company Oy:n osuus laskisi alle 5 %:n.Ainoastaan Yhtiön viimesijaiset velat, joiden määrä on noin 3,1 miljoonaa euroa, leikattaisiin saneerausohjelmaehdotuksen mukaisessa velkajärjestelyssä kokonaan. Näistä veloista noin 90 % on Jari Sarasvuon hallussa. Sarasvuo on etukäteen ilmoittanut hyväksyvänsä saneerausohjelmaehdotuksen.Samalla Yhtiö selvittää toimenpiteitä konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi, osakkeiden yhdistämiseksi (reverse split) ja avainhenkilöiden sitouttamisjärjestelmien kehittämiseksi sekä jatkaa muita toimenpiteitä liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen edellyttää sitä, että yhtiökokous on tehnyt konversion edellyttämät yhtiökokouspäätökset. Yhtiön hallitus tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle erillisellä pörssitiedotteella käsittelemään saneerausohjelmaehdotuksen mukaisia toimenpiteitä.

Toimitusjohtaja Arto Heimonen: ”Haluan kiittää yhtiön velkojia, asiakkaita, työntekijöitä, selvittäjää ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Uskon löydetyn ratkaisumallin johtavan kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen.

Ohjelmaehdotuksen mukaisessa järjestyksessä yhtiön on mahdollista täysimääräisesti maksaa kaikki normaalilla etusija-asemalla olevat vastuut. Leikkaukset kohdistuisivat ainoastaan viimesijaisiin sijoitusinstrumentteihin. Kokonaisuuden kannalta on merkittävää, että pääomalainojen leikkaukset ja velkakonversion toteuttaminen johtavat siihen, että yhtiön suurin yksittäinen omistaja ja velkoja Jari Sarasvuo luopuu muiden hyväksi isosta osasta yhtiöön sijoittamistaan varoista.

Saneerausohjelmaehdotus yhdessä jo toteutettujen toimenpiteiden kanssa korjaa ne rahoitus- ja kustannusrakenteeseen liittyvät ongelmat, jotka johtivat yrityssaneeraushakemuksen jättämiseen. Tältä pohjalta meidän on hyvä keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakkaidemme palvelemiseen.”

Saneerausohjelmaehdotus on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Heimonen, puhelin 040 412 3456

Espoon käräjäoikeuden määräämä selvittäjä, asianajaja Mika Ilveskero, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, puhelin 020 7765 403

Liitteet:
Trainers House Oyj Saneerausohjelmaehdotus.PDF

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter