Etusivu » Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaara Mining Company Plc

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
25.6.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) tänään 25.6.2015 klo 10 alkaen pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin kaikki 3.6.2015 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainitut päätösehdotukset lukuun ottamatta Yhtiön Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokouskutsussa mainittuja ehdotuksia hallituksen jäsenten lukumäärän sekä hallituksen jäsenten osalta, joita muutettiin jäljempänä esitetyllä tavalla.

Talvivaaran varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan taseen voitto/tappio-tilille.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle seuraavasti: EUR 84.000/vuosi (aiemmin EUR 84.000/vuosi) ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi (aiemmin hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajat EUR 48.000/vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen EUR 33.500/vuosi). Lisäksi yhtiökokous vahvisti nimitystoimikunnan ehdotuksen, ettei hallitus- tai valiokuntatyöskentelystä maksettaisi enää erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen työsuhteisen jäsenen palkkio sisältyy hänelle maksettavaan peruspalkkaan eikä sitä makseta erikseen. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen ollessa neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Tapani Järvinen, Pekka Perä, Stuart Murray ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Sen lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Järvinen.

Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vakuudettomien saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön osakkeiksi

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen, kahden kolmasosan enemmistöllä, päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 4.500.000.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Osakkeiden merkintähinta olisi 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksettaisiin kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen mahdollisine korkoineen ja kuluineen. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 saakka.

Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh 020 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-25 13:49 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/25/Talvivaaran+Kaivososakeyhti%C3%B6+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1931559.html

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!