Etusivu » Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Julkaistu: 2015-06-24 13:45:00 CEST
Saga Furs Oyj
Osavuosikatsaus
Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj Osavuosikatsaus 24.6.2015 klo 14.45

Saga Furs Oyj:n tulos selvästi voitollinen

Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo kasvoi katsauskaudella 1.2.2015-30.4.2015 30 prosenttia 310,5 miljoonaan euroon (238,5 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella) nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta. Välitysmyynnin arvo oli marras-huhtikuussa 360,4 miljoonaa euroa (272,3 MEUR).Yhtiö välitti katsauskauden aikana 4,6 miljoonaa nahkaa (4,0 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Yhtiön välittämä nahkamäärä oli marras-huhtikuun aikana 5,4 miljoonaa nahkaa (4,5 milj. nahkaa).Minkinnahkojen euromääräinen hintataso nousi 22 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta. Ketunnahkojen hintataso säilyi edellisen vastaavan katsauskauden tasolla.Konsernin liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 25,5 miljoonaa euroa (20,9 MEUR). Marras-huhtikuun liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (26,3 MEUR).
Liiketoiminnan kulut laskivat 12 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 15,0 miljoonaa euroa (17,1 MEUR). Kulujen lasku johtuu ennen kaikkea siitä, ettei katsauskaudella syntynyt vertailukauden tapaan ostajaluottotappioita. Marras-huhtikuun liiketoiminnan kulut olivat 30,2 miljoonaa euroa (31,4 MEUR).Konsernin liiketulos oli katsauskaudella 11,0 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (-4,9 MEUR).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa (1,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (1,9 MEUR).
Konsernin tulos ennen veroja oli katsauskaudella 12,7 miljoonaa euroa (5,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 6,6 miljoonaa euroa (-3,0 MEUR).
Konsernin tulos oli katsauskaudella 10,1 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 5,1 miljoonaa euroa (-2,5 MEUR).
Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 2,80 euroa (1,10 EUR) ja marras-huhtikuussa 1,41 euroa (-0,69 EUR).
Saga Furs Oyj antoi maaliskuun huutokaupan aikana positiivisen tulosvaroituksen: yhtiö arvioi koko tilikauden tuloksen nousevan selvästi tilikauden 2013-2014 tulosta paremmaksi.

Konsernin avainlukuja 2/15-4/15 11/14-4/15 2/14-4/14 11/13-4/14 11/13-10/14
3 kk 6 kk 3 kk 6 kk 12 kk
Välitysmyynnin arvo, MEUR 310,5 360,4 238,5 272,3 505,4
Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl 4 560 5 359 3 963 4 459 9 797
Liikevaihto, MEUR 25,5 32,9 20,9 26,3 49,8
Liiketulos, MEUR 11,0 3,3 4,0 -4,9 -1,1
Tulos ennen veroja, MEUR 12,7 6,6 5,0 -3,0 2,1
Osakekohtainen tulos, EUR 2,80 1,41 1,10 -0,69 0,41
Oman pääoman tuotto, (ROE) % 11,4 % 5,6 % 4,5 % -2,8 % 1,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % 6,6 % 3,8 % 3,0 % -1,6 % 1,7 %

Laskentaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.10.2014, mutta kuitenkin siten, että tilikauden alussa onotettu käyttöön tiettyjä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja tilinpäätöksessä31.10.2014 kuvatulla tavalla. Uusien ja uudistettujen standardien käyttöönotolla ei oleollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Arvopaperimarkkinalakiin ei enää sisälly vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa. Tulevaisuudennäkymät esitetään kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö on kuitenkin päättänyt jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä osavuosikatsauksissaan toistaiseksi. Mahdollisesta tulevaisuudennäkymien esittämiskäytännön muutoksesta tiedotetaan erikseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Välitysmyynti katsauskaudella 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj järjesti tilikauden toisella neljänneksellä (1.2.-30.4.2015) yhden huutokaupan 10.- 20. maaliskuuta 2015 yhdessä pohjoisamerikkalaisten American Legend ja Fur Harvesters -huutokauppaliikkeiden kanssa. Talven kylmä sää Kiinassa, pienet nahkavarastot sekä turkisten muodissa oleminen vaikuttivat myönteisesti tärkeimpien nahkatyyppien kysyntään, ja ne myytiin sataprosenttisesti kovan kilpailun vallitessa. Venäjän markkinoiden epävarmuus heijastui kuitenkin Blue Frost- ja hopeaketunnahkojen kysyntään ja niiden myyntiprosentit jäivät alhaisiksi. Saga Furs Oyj välitti huutokaupassa 3,6 miljoonaa minkinnahkaa (3,1 miljoonaa edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa), 780.000 ketunnahkaa (730.000), 97.000 karakul-lampaannahkaa (110.000) ja 45.000 suomensupinnahkaa (48.000). Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 308 miljoonaa euroa (238 MEUR).

Yhtiö välitti marras-huhtikuun aikana 4,1 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 3,3 milj.), 1,0 miljoonaa ketunnahkaa (800.000), 190.000 karakul-lampaannahkaa (300.000) ja 63.000 suomensupinnahkaa (71.000). Nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta välitysmyynnin arvo kasvoi 32 prosenttia ja oli 360 miljoonaa euroa (272 MEUR).

Huutokauppa Välitysmyynti Arvo Välitysmyynti Arvo
1.000 kpl EUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000
2014/2015 2014/2015 2013/2014 2013/2014
Joulukuu 795 49 480 494 33 779
Maaliskuu 4 540 307 985 3 959 238 071
Varastomyynti 24 2 896 7 493
Yhteensä 5 359 360 361 4 459 272 344

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli tilikauden toisella neljänneksellä 25,5 miljoonaa euroa (20,9 MEUR). Liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta välitetyn nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta. Marras-huhtikuun liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 32,9 miljoonaa euroa (26,3 MEUR). Liikevaihdosta 64 prosenttia koostui ostajilta perityistä provisiotuotoista, 17 prosenttia tuottajilta perityistä provisiotuotoista ja 17 prosenttia nahkontapalvelujen ja eläinten myynnistä. Liiketoiminnan muut tuotot kolminkertaistuivat tilikauden toisella neljänneksellä ja olivat 530.000 euroa. Marras-huhtikuun liiketoiminnan muut tuotot olivat 630.000 euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy palautuneita ostajaluottotappioita katsauskaudella 450.000 euroa ja marras-huhtikuussa 470.000 euroa.

Liiketoiminnan kulut laskivat tilikauden toisella neljänneksellä 12 prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 15,0 miljoonaa euroa (17,1 MEUR). Henkilöstökulut kasvoivat 510.000 euroa ja poistot 200.000 edellisestä vastaavasta katsauskaudesta. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 2,2 miljoonaa euroa. Kulujen lasku johtuu ennen kaikkea siitä, ettei katsauskaudella syntynyt vertailukauden tapaan ostajaluottotappioita. Aineiden ja tarvikkeiden käyttö väheni 620.000 euroa pääasiassa siitoseläinkaupan pienenemisen johdosta. Liiketoiminnan kulut laskivat marras-huhtikuussa neljä prosenttia ja olivat 30,2 miljoonaa euroa (31,4 MEUR).

Konsernin liiketulos oli tilikauden toisella neljänneksellä 11,0 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (-4,9 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat tilikauden toisella neljänneksellä 66 prosenttia ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,0 MEUR). Kasvu johtui pääasiassa nettokorkotuottojen kasvusta. Marras-huhtikuun nettorahoitustuotot olivat 3,3 miljoonaa euroa (1,9 MEUR).

Tilikauden toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 12,7 miljoonaa euroa (5,0 MEUR) ja katsauskauden tulos 10,1 miljoonaa euroa (4,0 MEUR). Oman pääoman tuotto oli tilikauden toisella neljänneksellä 11,4 prosenttia (4,5 %) ja tulos osaketta kohden 2,80 euroa (1,10 euroa). Marras-huhtikuun tulos ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (-3,0 MEUR) ja tulos verojen jälkeen 5,1 miljoonaa euroa (-2,5 MEUR). Oman pääoman tuotto oli marras-huhtikuussa 5,6 prosenttia (-2,8 %) ja tulos osaketta kohden 1,41 euroa (-0,69 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,7 prosenttia (huhtikuun 2014 lopussa 40,0 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.10.2014 43,6 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden. Konsernitaseen loppusumma oli 234,3 miljoonaa euroa (30.4.2014 235,2 MEUR ja 31.10.2014 219,0 MEUR). Oma pääoma osaketta kohden oli 25,71 euroa (30.4.2014 23,77 euroa ja 31.10.2014 24,98 euroa).

Saga Furs Oyj antoi maaliskuun huutokaupan aikana positiivisen tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiö arvioi koko tilikauden tuloksen nousevan selvästi tilikauden 2013-2014 tulosta paremmaksi. Tulosvaroituksen mukaan kylmä talvisää Kiinassa ja sen ansiosta hyvin sujunut vähittäismyyntikausi sekä vahva kansainvälinen turkismuoti olivat vaikuttaneet myönteisesti maaliskuun huutokaupan tuloksiin, vaikka Venäjän markkinoiden epävarmuus ja ruplan heikentyminen heijastuivatkin joidenkin minkki- ja kettutyyppien kysyntään. Yhdysvaltain dollarin selvä vahvistuminen tammi-maaliskuun aikana vaikutti myös suotuisasti hintatasoon ja yhtiön liikevaihtoon.

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit marras-huhtikuun aikana olivat 5,2 miljoonaa euroa (4,3 MEUR) eli 16 prosenttia (17 prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 51 prosenttia kohdistui emoyhtiön rakennuksiin ja rakennelmiin ja 30 prosenttia emoyhtiön kalustoon. Saga Congress Centerin uusitut huutokauppa- ja ravintolatilat otettiin käyttöön ennen maaliskuun huutokauppaa.

Osake ja kurssikehitys

Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto marras-huhtikuun aikana oli yhteensä 11,5 miljoonaa euroa ja 460.000 osaketta eli 17 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 28,98 euroa, alin kurssi 20,40 euroa ja keski­kurssi 25,20 euroa. Kauden päätöskurssi oli 26,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.4.2015 oli 95,4 miljoonaa euroa.

Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 30.4.2015 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 161 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 155 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 339 henkilöä (312 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 406 henkilöä (379 henkilöä).

Yhtiökokoukset

Saga Furs Oyj:n 22.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 0,70 euroa/osake eli yhteensä 2.520.000 euroa sekä siirtää 150.000 euroa suhdannerahastoon. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Yhtiön hallitukseen valittiin turkistuottajat Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Pentti Lipsanen, Christer Nordmyr, Hannu Sillanpää ja Rainer Sjöholm sekä Vitra Home -liiketoiminnan johtaja Mirkku Kullberg. Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy.

Kausivaihtelu

Saga Furs Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana neljä huutokauppaa. Huuto­kauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty / ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa25.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Saga Furs Oyj järjesti 3.-12. kesäkuuta 2015 huutokaupan yhdessä pohjoisamerikkalaisten American Legend- ja Fur Harvesters -huutokauppaliikkeiden kanssa. Huutokauppaa käytiin pitkälti Hongkong/Kiinan vedossa, ja välitysmyynnin arvo nousi hintatason nousun ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen myötä lähes 220 miljoonaan euroon (157 MEUR edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa). Huutokauppaan osallistui lähes 800 ostajaa, ja siinä välitettiin 3,3 miljoonaa minkinnahkaa (3,5 miljoonaa), 650.000 ketunnahkaa (620.000), 33.000 karakul-lampaannahkaa (12.000) ja 31.000 suomensupinnahkaa (16.000).

Katsaus lopputilikauteen

Saga Furs Oyj järjestää tilikauden viimeisen huutokaupan 15.-21. syyskuuta. Huutokaupassa tarjotaan noin 620.000 ketunnahkaa ja 1,8 miljoonaa pääasiassa heikompilaatuista minkinnahkaa. Markkinatilanteen kehitys riippuu ennen kaikkea Kiinassa käytävän raaka-aine- ja pukinekaupan käynnistymisestä kesän ja syksyn aikana. Venäjän ja Euroopan markkinoiden ei odoteta merkittävästi piristyvän lyhyellä aikavälillä.

Tilikauden kustannusten arvioidaan kasvavan lisääntyneiden nahkojen käsittely- ja varastointikustannusten, euron heikkenemisen sekä nahkahintojen nousun seurauksena. Nahkakohtaisten kustannusten arvioidaan kuitenkin säilyvän edellisen tilikauden tasolla.

Muokkaamattomien turkisnahkojen tulliton väliaikainen maahantuonti Kiinaan päättyy kesäkuun 2015 lopussa, mikä saattaa hidastaa nahkojen maahantuontia ja luoda epävarmuutta. Tämän vuoksi yhtiö pyrki kesäkuun huutokaupassa edistämään minkin- ja ketunnahkojen välitysmyyntiä muun muassa tarjoamalla asiakkaille viime vuoden tapaan aiempaa pidempiä maksuaikoja. Tuottajien odotetaan käyttävän kesän ja syksyn aikana konsernin tarjoamaa ennakkorahoitusta samassa määrin kuin edellisvuonna. Konsernin nettorahoitustuottojen arvioidaan jäävän lopputilikauden aikana edellistilikauden tasolle. Konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan nousevan selvästi edellisen tilikauden tulosta paremmaksi.

Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT 30.4.2015 30.4.2014 31.10.2014
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 40 524 31 018 37 463
Aineettomat hyödykkeet 4 202 4 229 4 314
Myytävissä olevat sijoitukset 782 678 684
Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset 3 653 6 965 4 405
Pitkäaikaiset varat yhteensä 49 160 42 890 46 866
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 653 2 203 2 547
Korolliset ostajasaamiset 57 684 57 960 58 256
Korolliset tarhaajasaamiset 46 262 51 935 85 371
Korottomat saamiset 46 361 69 497 21 930
kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset 1 167 3 369 0
Rahavarat 30 970 7 337 4 059
Lyhytaikaiset varat yhteensä 185 098 192 301 172 162
Varat yhteensä 234 258 235 190 219 028
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.4.2015 30.4.2014 31.10.2014
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7 200 7 200 7 200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 19 740 19 590 19 590
Muuntoero 55 56 60
Arvonmuutosrahasto 333 245 262
Kertyneet voittovarat 64 967 58 226 62 565
Oma pääoma yhteensä 92 550 85 570 89 931
Pakolliset varaukset 266 266
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 181 2 037 2 168
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 103 218 101 067 99 367
Ostovelat ja muut velat 35 931 46 494 26 751
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat 113 22 546
Lyhytaikaiset velat yhteensä 139 262 147 583 126 664
Velat yhteensä 141 443 149 620 128 832
Oma pääoma ja velat yhteensä 234 258 235 190 219 028
Konsernin laaja tuloslaskelma
EUR 1.000 1.2.2015- 1.11.2014- 1.2.2014- 1.11.2013- 1.11.2013-
30.4.2015 30.4.2015 30.4.2014 30.4.2014 31.10.2014
3 kk 6 kk 3 kk 6 kk 12 kk
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 25 460 32 893 20 916 26 293 49 783
Liiketoiminnan muut tuotot 534 626 174 246 416
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -980 -2 517 -1 602 -2 898 -4 525
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 221 -12 885 -5 715 -12 063 -19 239
Poistot ja arvonalentumiset -1 157 -2 217 -961 -1 847 -3 893
Liiketoiminnan muut kulut -6 593 -12 602 -8 789 -14 641 -23 596
Liiketulos 11 042 3 298 4 023 -4 909 -1 054
Rahoitustuotot 2 064 4 015 1 256 2 288 4 821
Rahoituskulut -366 -702 -234 -421 -1 682
Tulos ennen veroja 12 739 6 611 5 045 -3 042 2 085
Tuloverot -2 652 -1 536 -1 076 541 -612
Katsauskauden tulos 10 087 5 075 3 969 -2 501 1 473
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Myytävissä olevat sijoitukset 62 90 42 52 70
Muuntoerot -8 -9 -2 -1 5
Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -12 -18 -8 -10 -12
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 41 63 31 40 64
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 10 129 5 139 4 001 -2 461 1 536
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) 2,80 1,41 1,10 -0,69 0,41
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole

Konsernin rahavirtalaskelma

EUR 1.000 1.11.2014- 1.11.2013- 1.11.2013-
30.4.2015 30.4.2014 31.10.2014
6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta
Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta 337 359 227 411 487 583
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 157 215 337
Maksut liiketoiminnan kuluista -306 813 -290 693 -545 324
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja 30 703 -63 066 -57 404
Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista -541 -276 -731
Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -91 -96 -970
Saadut korot liiketoiminnasta 3 768 2 865 4 535
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 412 74 285
Saadut osingot liiketoiminnasta 22 21 21
Maksetut välittömät verot -3 059 -4 446 -1 890
Liiketoiminnan rahavirta (A) 31 215 -64 924 -56 154
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -5 191 -4 265 -12 859
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot 27 50 88
Investoinnit muihin sijoituksiin -8 -88 -87
Investointien rahavirta (B) -5 171 -4 303 -12 858
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nosto 3 140 51 495 55 250
Maksetut osingot -2 273 -3 -7 250
Rahoituksen rahavirta (C) 867 51 492 48 000
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-) 26 911 -17 734 -21 012
Rahavarat 30.4./31.10. 30 970 7 337 4 059
./. Rahavarat 1.11. 4 059 25 071 25 071
Rahavarojen muutos 26 911 -17 734 -21 012
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2013 – 30.4.2014
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muuntoero Arvon-muutos-rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajien osuus Vähem-mistön osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.11.2013 7 200 254 17 370 57 204 70 327 95 411 0 95 411
Katsauskauden tulos -2 501 -2 501 -2 501
Muut laajan tuloksen erät -1 41 -1 40 40
Osingonjako -7 380 -7 380 -7 380
Siirto suhdannerahastoon 2 220 -2 220 0 0
Oma pääoma 30.4.2014 7 200 254 19 590 56 246 58 226 85 570 0 85 570
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2014 – 30.4.2015
Oma pääoma 1.11.2014 7 200 254 19 590 60 262 62 565 89 931 0 89 931
Katsauskauden tulos 5 075 5 075 5 075
Muut laajan tuloksen erät -5 72 -4 63 63
Osingonjako -2 520 -2 520 -2 520
Siirto suhdannerahastoon 150 -150 0 0
Oma pääoma 30.4.2015 7 200 254 19 740 55 333 64 967 92 550 0 92 550
Tunnusluvut
2014/2015 2013/2014 2013/2014
6 kk 6 kk 12 kk
Myynnin arvo, 1.000 euroa 360 361 272 344 505 418
Liikevaihto, 1.000 euroa 32 893 26 293 49 783
Liiketulos, 1.000 euroa 3 298 -4 909 -1 054
% liikevaihdosta 10,0% -18,7% -2,1%
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa 6 611 -3 042 2 085
% liikevaihdosta 20,1% -11,6% 4,2%
Tulos/osake, euroa 1,41 -0,69 0,41
Oma pääoma/osake, euroa 25,71 23,77 24,98
Oman pääoman tuotto (ROE) -% 5,6 % -2,8% 1,6%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% 3,8 % -1,6% 1,7%
Omavaraisuusaste, % 42,7 % 40,0% 43,5%
Gearing 0,78 1,10 1,06
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa 5 198 4 352 12 946
% liikevaihdosta 15,8% 16,6% 26,0%
Henkilöstö keskimäärin 500 467 353
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut – luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma – korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma – saadut ennakot)
Gearing = (korollinen vieras pääoma – rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa = kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
EUR 1.000 30.4.2015 30.4.2014 31.10.2014
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta 66 512 61 196 63 021
Annettu kiinteistökiinnityksiä 50 875 54 071 54 071
Annettu yrityskiinnityksiä 2 691 2 691 2 691
Annetut pantit 791 791 791
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 34 119 48 434 29 268
Kiinteistöinvestoinnit
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 348 tuhatta euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2023.

Lähipiiritapahtumat
EUR 1.000 2014/2015 2013/2014 2013/2014
6 kk 6 kk 12 kk
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Liikevaihto
– muu lähipiiri 340 229 317
Liiketoiminnan muut tuotot
– emoyhtiö 24 24 32
Liiketoiminnan muut kulut
– emoyhtiö -9 -14 -13
Rahoitustuotot
– muu lähipiiri 32 24 40
Rahoituskulut
– emoyhtiö -5 -5 -29
– muu lähipiiri -7 -1 -13
Saamiset lähipiiriltä
– muu lähipiiri 867 1 366 988
2014/2015 2013/2014 2013/2014
6 kk 6 kk 12 kk
Velat lähipiirille
– emoyhtiö -4 277 -3 921 -4 222
– muu lähipiiri -1 541 -1 960 -1 633
Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 749 693 1 316
Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta konsernin johtoryhmästä.

Vantaa 24.6.2015

Hallitus

Liitteet:
Osavuosikatsaus 2015-04-30.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter