Etusivu » Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Julkaistu: 2015-06-24 13:45:00 CEST
Saga Furs Oyj
Osavuosikatsaus
Saga Furs Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj Osavuosikatsaus 24.6.2015 klo 14.45

Saga Furs Oyj:n tulos selvästi voitollinen

Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo kasvoi katsauskaudella 1.2.2015-30.4.2015 30 prosenttia 310,5 miljoonaan euroon (238,5 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella) nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta. Välitysmyynnin arvo oli marras-huhtikuussa 360,4 miljoonaa euroa (272,3 MEUR).Yhtiö välitti katsauskauden aikana 4,6 miljoonaa nahkaa (4,0 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Yhtiön välittämä nahkamäärä oli marras-huhtikuun aikana 5,4 miljoonaa nahkaa (4,5 milj. nahkaa).Minkinnahkojen euromääräinen hintataso nousi 22 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta. Ketunnahkojen hintataso säilyi edellisen vastaavan katsauskauden tasolla.Konsernin liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 25,5 miljoonaa euroa (20,9 MEUR). Marras-huhtikuun liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (26,3 MEUR).
Liiketoiminnan kulut laskivat 12 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 15,0 miljoonaa euroa (17,1 MEUR). Kulujen lasku johtuu ennen kaikkea siitä, ettei katsauskaudella syntynyt vertailukauden tapaan ostajaluottotappioita. Marras-huhtikuun liiketoiminnan kulut olivat 30,2 miljoonaa euroa (31,4 MEUR).Konsernin liiketulos oli katsauskaudella 11,0 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (-4,9 MEUR).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa (1,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (1,9 MEUR).
Konsernin tulos ennen veroja oli katsauskaudella 12,7 miljoonaa euroa (5,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 6,6 miljoonaa euroa (-3,0 MEUR).
Konsernin tulos oli katsauskaudella 10,1 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 5,1 miljoonaa euroa (-2,5 MEUR).
Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 2,80 euroa (1,10 EUR) ja marras-huhtikuussa 1,41 euroa (-0,69 EUR).
Saga Furs Oyj antoi maaliskuun huutokaupan aikana positiivisen tulosvaroituksen: yhtiö arvioi koko tilikauden tuloksen nousevan selvästi tilikauden 2013-2014 tulosta paremmaksi.

Konsernin avainlukuja2/15-4/1511/14-4/152/14-4/1411/13-4/1411/13-10/14
3 kk6 kk3 kk6 kk12 kk
Välitysmyynnin arvo, MEUR310,5360,4238,5272,3505,4
Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl4 5605 3593 9634 4599 797
Liikevaihto, MEUR25,532,920,926,349,8
Liiketulos, MEUR11,03,34,0-4,9-1,1
Tulos ennen veroja, MEUR12,76,65,0-3,02,1
Osakekohtainen tulos, EUR2,801,411,10-0,690,41
Oman pääoman tuotto, (ROE) %11,4 %5,6 %4,5 %-2,8 %1,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) %6,6 %3,8 %3,0 %-1,6 %1,7 %

Laskentaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.10.2014, mutta kuitenkin siten, että tilikauden alussa onotettu käyttöön tiettyjä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja tilinpäätöksessä31.10.2014 kuvatulla tavalla. Uusien ja uudistettujen standardien käyttöönotolla ei oleollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Arvopaperimarkkinalakiin ei enää sisälly vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa. Tulevaisuudennäkymät esitetään kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö on kuitenkin päättänyt jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä osavuosikatsauksissaan toistaiseksi. Mahdollisesta tulevaisuudennäkymien esittämiskäytännön muutoksesta tiedotetaan erikseen.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Välitysmyynti katsauskaudella 1.11.2014-30.4.2015

Saga Furs Oyj järjesti tilikauden toisella neljänneksellä (1.2.-30.4.2015) yhden huutokaupan 10.- 20. maaliskuuta 2015 yhdessä pohjoisamerikkalaisten American Legend ja Fur Harvesters -huutokauppaliikkeiden kanssa. Talven kylmä sää Kiinassa, pienet nahkavarastot sekä turkisten muodissa oleminen vaikuttivat myönteisesti tärkeimpien nahkatyyppien kysyntään, ja ne myytiin sataprosenttisesti kovan kilpailun vallitessa. Venäjän markkinoiden epävarmuus heijastui kuitenkin Blue Frost- ja hopeaketunnahkojen kysyntään ja niiden myyntiprosentit jäivät alhaisiksi. Saga Furs Oyj välitti huutokaupassa 3,6 miljoonaa minkinnahkaa (3,1 miljoonaa edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa), 780.000 ketunnahkaa (730.000), 97.000 karakul-lampaannahkaa (110.000) ja 45.000 suomensupinnahkaa (48.000). Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 308 miljoonaa euroa (238 MEUR).

Yhtiö välitti marras-huhtikuun aikana 4,1 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 3,3 milj.), 1,0 miljoonaa ketunnahkaa (800.000), 190.000 karakul-lampaannahkaa (300.000) ja 63.000 suomensupinnahkaa (71.000). Nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta välitysmyynnin arvo kasvoi 32 prosenttia ja oli 360 miljoonaa euroa (272 MEUR).

HuutokauppaVälitysmyyntiArvoVälitysmyyntiArvo
1.000 kplEUR 1.0001.000 kplEUR 1.000
2014/20152014/20152013/20142013/2014
Joulukuu79549 48049433 779
Maaliskuu4 540307 9853 959238 071
Varastomyynti242 8967493
Yhteensä5 359360 3614 459272 344

Taloudellinen asema ja tulos

Konsernin liikevaihto oli tilikauden toisella neljänneksellä 25,5 miljoonaa euroa (20,9 MEUR). Liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta välitetyn nahkamäärän kasvun ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta. Marras-huhtikuun liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 32,9 miljoonaa euroa (26,3 MEUR). Liikevaihdosta 64 prosenttia koostui ostajilta perityistä provisiotuotoista, 17 prosenttia tuottajilta perityistä provisiotuotoista ja 17 prosenttia nahkontapalvelujen ja eläinten myynnistä. Liiketoiminnan muut tuotot kolminkertaistuivat tilikauden toisella neljänneksellä ja olivat 530.000 euroa. Marras-huhtikuun liiketoiminnan muut tuotot olivat 630.000 euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy palautuneita ostajaluottotappioita katsauskaudella 450.000 euroa ja marras-huhtikuussa 470.000 euroa.

Liiketoiminnan kulut laskivat tilikauden toisella neljänneksellä 12 prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 15,0 miljoonaa euroa (17,1 MEUR). Henkilöstökulut kasvoivat 510.000 euroa ja poistot 200.000 edellisestä vastaavasta katsauskaudesta. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 2,2 miljoonaa euroa. Kulujen lasku johtuu ennen kaikkea siitä, ettei katsauskaudella syntynyt vertailukauden tapaan ostajaluottotappioita. Aineiden ja tarvikkeiden käyttö väheni 620.000 euroa pääasiassa siitoseläinkaupan pienenemisen johdosta. Liiketoiminnan kulut laskivat marras-huhtikuussa neljä prosenttia ja olivat 30,2 miljoonaa euroa (31,4 MEUR).

Konsernin liiketulos oli tilikauden toisella neljänneksellä 11,0 miljoonaa euroa (4,0 MEUR) ja marras-huhtikuussa 3,3 miljoonaa euroa (-4,9 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat tilikauden toisella neljänneksellä 66 prosenttia ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,0 MEUR). Kasvu johtui pääasiassa nettokorkotuottojen kasvusta. Marras-huhtikuun nettorahoitustuotot olivat 3,3 miljoonaa euroa (1,9 MEUR).

Tilikauden toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 12,7 miljoonaa euroa (5,0 MEUR) ja katsauskauden tulos 10,1 miljoonaa euroa (4,0 MEUR). Oman pääoman tuotto oli tilikauden toisella neljänneksellä 11,4 prosenttia (4,5 %) ja tulos osaketta kohden 2,80 euroa (1,10 euroa). Marras-huhtikuun tulos ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (-3,0 MEUR) ja tulos verojen jälkeen 5,1 miljoonaa euroa (-2,5 MEUR). Oman pääoman tuotto oli marras-huhtikuussa 5,6 prosenttia (-2,8 %) ja tulos osaketta kohden 1,41 euroa (-0,69 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,7 prosenttia (huhtikuun 2014 lopussa 40,0 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.10.2014 43,6 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden. Konsernitaseen loppusumma oli 234,3 miljoonaa euroa (30.4.2014 235,2 MEUR ja 31.10.2014 219,0 MEUR). Oma pääoma osaketta kohden oli 25,71 euroa (30.4.2014 23,77 euroa ja 31.10.2014 24,98 euroa).

Saga Furs Oyj antoi maaliskuun huutokaupan aikana positiivisen tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiö arvioi koko tilikauden tuloksen nousevan selvästi tilikauden 2013-2014 tulosta paremmaksi. Tulosvaroituksen mukaan kylmä talvisää Kiinassa ja sen ansiosta hyvin sujunut vähittäismyyntikausi sekä vahva kansainvälinen turkismuoti olivat vaikuttaneet myönteisesti maaliskuun huutokaupan tuloksiin, vaikka Venäjän markkinoiden epävarmuus ja ruplan heikentyminen heijastuivatkin joidenkin minkki- ja kettutyyppien kysyntään. Yhdysvaltain dollarin selvä vahvistuminen tammi-maaliskuun aikana vaikutti myös suotuisasti hintatasoon ja yhtiön liikevaihtoon.

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit marras-huhtikuun aikana olivat 5,2 miljoonaa euroa (4,3 MEUR) eli 16 prosenttia (17 prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 51 prosenttia kohdistui emoyhtiön rakennuksiin ja rakennelmiin ja 30 prosenttia emoyhtiön kalustoon. Saga Congress Centerin uusitut huutokauppa- ja ravintolatilat otettiin käyttöön ennen maaliskuun huutokauppaa.

Osake ja kurssikehitys

Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.

Osakkeiden vaihto marras-huhtikuun aikana oli yhteensä 11,5 miljoonaa euroa ja 460.000 osaketta eli 17 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 28,98 euroa, alin kurssi 20,40 euroa ja keski­kurssi 25,20 euroa. Kauden päätöskurssi oli 26,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.4.2015 oli 95,4 miljoonaa euroa.

Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 30.4.2015 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 161 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 155 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 339 henkilöä (312 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 406 henkilöä (379 henkilöä).

Yhtiökokoukset

Saga Furs Oyj:n 22.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 0,70 euroa/osake eli yhteensä 2.520.000 euroa sekä siirtää 150.000 euroa suhdannerahastoon. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Yhtiön hallitukseen valittiin turkistuottajat Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Pentti Lipsanen, Christer Nordmyr, Hannu Sillanpää ja Rainer Sjöholm sekä Vitra Home -liiketoiminnan johtaja Mirkku Kullberg. Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy.

Kausivaihtelu

Saga Furs Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana neljä huutokauppaa. Huuto­kauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty / ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa25.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Saga Furs Oyj järjesti 3.-12. kesäkuuta 2015 huutokaupan yhdessä pohjoisamerikkalaisten American Legend- ja Fur Harvesters -huutokauppaliikkeiden kanssa. Huutokauppaa käytiin pitkälti Hongkong/Kiinan vedossa, ja välitysmyynnin arvo nousi hintatason nousun ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen myötä lähes 220 miljoonaan euroon (157 MEUR edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa). Huutokauppaan osallistui lähes 800 ostajaa, ja siinä välitettiin 3,3 miljoonaa minkinnahkaa (3,5 miljoonaa), 650.000 ketunnahkaa (620.000), 33.000 karakul-lampaannahkaa (12.000) ja 31.000 suomensupinnahkaa (16.000).

Katsaus lopputilikauteen

Saga Furs Oyj järjestää tilikauden viimeisen huutokaupan 15.-21. syyskuuta. Huutokaupassa tarjotaan noin 620.000 ketunnahkaa ja 1,8 miljoonaa pääasiassa heikompilaatuista minkinnahkaa. Markkinatilanteen kehitys riippuu ennen kaikkea Kiinassa käytävän raaka-aine- ja pukinekaupan käynnistymisestä kesän ja syksyn aikana. Venäjän ja Euroopan markkinoiden ei odoteta merkittävästi piristyvän lyhyellä aikavälillä.

Tilikauden kustannusten arvioidaan kasvavan lisääntyneiden nahkojen käsittely- ja varastointikustannusten, euron heikkenemisen sekä nahkahintojen nousun seurauksena. Nahkakohtaisten kustannusten arvioidaan kuitenkin säilyvän edellisen tilikauden tasolla.

Muokkaamattomien turkisnahkojen tulliton väliaikainen maahantuonti Kiinaan päättyy kesäkuun 2015 lopussa, mikä saattaa hidastaa nahkojen maahantuontia ja luoda epävarmuutta. Tämän vuoksi yhtiö pyrki kesäkuun huutokaupassa edistämään minkin- ja ketunnahkojen välitysmyyntiä muun muassa tarjoamalla asiakkaille viime vuoden tapaan aiempaa pidempiä maksuaikoja. Tuottajien odotetaan käyttävän kesän ja syksyn aikana konsernin tarjoamaa ennakkorahoitusta samassa määrin kuin edellisvuonna. Konsernin nettorahoitustuottojen arvioidaan jäävän lopputilikauden aikana edellistilikauden tasolle. Konsernin tilikauden tuloksen arvioidaan nousevan selvästi edellisen tilikauden tulosta paremmaksi.

Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT30.4.201530.4.201431.10.2014
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet40 52431 01837 463
Aineettomat hyödykkeet4 2024 2294 314
Myytävissä olevat sijoitukset782678684
Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset3 6536 9654 405
Pitkäaikaiset varat yhteensä49 16042 89046 866
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus2 6532 2032 547
Korolliset ostajasaamiset57 68457 96058 256
Korolliset tarhaajasaamiset46 26251 93585 371
Korottomat saamiset46 36169 49721 930
kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset1 1673 3690
Rahavarat30 9707 3374 059
Lyhytaikaiset varat yhteensä185 098192 301172 162
Varat yhteensä234 258235 190219 028
OMA PÄÄOMA JA VELAT30.4.201530.4.201431.10.2014
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma7 2007 2007 200
Ylikurssirahasto254254254
Muut rahastot19 74019 59019 590
Muuntoero555660
Arvonmuutosrahasto333245262
Kertyneet voittovarat64 96758 22662 565
Oma pääoma yhteensä92 55085 57089 931
Pakolliset varaukset266266
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat2 1812 0372 168
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat103 218101 06799 367
Ostovelat ja muut velat35 93146 49426 751
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat11322546
Lyhytaikaiset velat yhteensä139 262147 583126 664
Velat yhteensä141 443149 620128 832
Oma pääoma ja velat yhteensä234 258235 190219 028
Konsernin laaja tuloslaskelma
EUR 1.0001.2.2015-1.11.2014-1.2.2014-1.11.2013-1.11.2013-
30.4.201530.4.201530.4.201430.4.201431.10.2014
3 kk6 kk3 kk6 kk12 kk
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto25 46032 89320 91626 29349 783
Liiketoiminnan muut tuotot534626174246416
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-980-2 517-1 602-2 898-4 525
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-6 221-12 885-5 715-12 063-19 239
Poistot ja arvonalentumiset-1 157-2 217-961-1 847-3 893
Liiketoiminnan muut kulut-6 593-12 602-8 789-14 641-23 596
Liiketulos11 0423 2984 023-4 909-1 054
Rahoitustuotot2 0644 0151 2562 2884 821
Rahoituskulut-366-702-234-421-1 682
Tulos ennen veroja12 7396 6115 045-3 0422 085
Tuloverot-2 652-1 536-1 076541-612
Katsauskauden tulos10 0875 0753 969-2 5011 473
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Myytävissä olevat sijoitukset6290425270
Muuntoerot-8-9-2-15
Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi-12-18-8-10-12
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen4163314064
Katsauskauden laaja tulos yhteensä10 1295 1394 001-2 4611 536
Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *)2,801,411,10-0,690,41
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole

Konsernin rahavirtalaskelma

EUR 1.0001.11.2014-1.11.2013-1.11.2013-
30.4.201530.4.201431.10.2014
6 kk6 kk12 kk
Liiketoiminnan rahavirta
Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta337 359227 411487 583
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut157215337
Maksut liiketoiminnan kuluista-306 813-290 693-545 324
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja30 703-63 066-57 404
Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista-541-276-731
Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-91-96-970
Saadut korot liiketoiminnasta3 7682 8654 535
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta41274285
Saadut osingot liiketoiminnasta222121
Maksetut välittömät verot-3 059-4 446-1 890
Liiketoiminnan rahavirta (A)31 215-64 924-56 154
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin-5 191-4 265-12 859
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot275088
Investoinnit muihin sijoituksiin-8-88-87
Investointien rahavirta (B)-5 171-4 303-12 858
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nosto3 14051 49555 250
Maksetut osingot-2 273-3-7 250
Rahoituksen rahavirta (C)86751 49248 000
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-)26 911-17 734-21 012
Rahavarat 30.4./31.10.30 9707 3374 059
./. Rahavarat 1.11.4 05925 07125 071
Rahavarojen muutos26 911-17 734-21 012
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2013 – 30.4.2014
Osake-pääomaYlikurssi-rahastoMuut rahastotMuuntoeroArvon-muutos-rahastoKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajien osuusVähem-mistön osuusOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.11.20137 20025417 3705720470 32795 411095 411
Katsauskauden tulos-2 501-2 501-2 501
Muut laajan tuloksen erät-141-14040
Osingonjako-7 380-7 380-7 380
Siirto suhdannerahastoon2 220-2 22000
Oma pääoma 30.4.20147 20025419 5905624658 22685 570085 570
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2014 – 30.4.2015
Oma pääoma 1.11.20147 20025419 5906026262 56589 931089 931
Katsauskauden tulos5 0755 0755 075
Muut laajan tuloksen erät-572-46363
Osingonjako-2 520-2 520-2 520
Siirto suhdannerahastoon150-15000
Oma pääoma 30.4.20157 20025419 7405533364 96792 550092 550
Tunnusluvut
2014/20152013/20142013/2014
6 kk6 kk12 kk
Myynnin arvo, 1.000 euroa360 361272 344505 418
Liikevaihto, 1.000 euroa32 89326 29349 783
Liiketulos, 1.000 euroa3 298-4 909-1 054
% liikevaihdosta10,0%-18,7%-2,1%
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa6 611-3 0422 085
% liikevaihdosta20,1%-11,6%4,2%
Tulos/osake, euroa1,41-0,690,41
Oma pääoma/osake, euroa25,7123,7724,98
Oman pääoman tuotto (ROE) -%5,6 %-2,8%1,6%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%3,8 %-1,6%1,7%
Omavaraisuusaste, %42,7 %40,0%43,5%
Gearing0,781,101,06
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa5 1984 35212 946
% liikevaihdosta15,8%16,6%26,0%
Henkilöstö keskimäärin500467353
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Oman pääoman tuotto (ROE) -%=kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%=(tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut – luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma – korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, %=oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma – saadut ennakot)
Gearing=(korollinen vieras pääoma – rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma
Tulos/osake, euroa=kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa=oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
EUR 1.00030.4.201530.4.201431.10.2014
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta66 51261 19663 021
Annettu kiinteistökiinnityksiä50 87554 07154 071
Annettu yrityskiinnityksiä2 6912 6912 691
Annetut pantit791791791
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit34 11948 43429 268
Kiinteistöinvestoinnit
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 348 tuhatta euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2023.

Lähipiiritapahtumat
EUR 1.0002014/20152013/20142013/2014
6 kk6 kk12 kk
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Liikevaihto
– muu lähipiiri340229317
Liiketoiminnan muut tuotot
– emoyhtiö242432
Liiketoiminnan muut kulut
– emoyhtiö-9-14-13
Rahoitustuotot
– muu lähipiiri322440
Rahoituskulut
– emoyhtiö-5-5-29
– muu lähipiiri-7-1-13
Saamiset lähipiiriltä
– muu lähipiiri8671 366988
2014/20152013/20142013/2014
6 kk6 kk12 kk
Velat lähipiirille
– emoyhtiö-4 277-3 921-4 222
– muu lähipiiri-1 541-1 960-1 633
Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet7496931 316
Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta konsernin johtoryhmästä.

Vantaa 24.6.2015

Hallitus

Liitteet:
Osavuosikatsaus 2015-04-30.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter