Etusivu » NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

Julkaistu: 2015-06-11 10:30:00 CEST
Norvestia
Substanssiarvo
NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2015-06-11 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Norvestia Oyj Pörssitiedote 11.6.2015 klo 11.30

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 1,0 % TOUKOKUUSSA

Substanssituotto, 1 kk 1,0 %
Substanssituotto, vuoden alusta 9,1 % (osinko-oikaistu)
Oikaistu substanssituotto, vuoden alusta* 9,0 % (osinko-oikaistu)
Substanssituotto, 12 kk 8,9 % (osinko-oikaistu)
31.5.2015 30.4.2015 31.12.2014
Substanssi/osake, euroa 10,16 10,06 9,59
Oikaistu substanssi/osake, euroa* 10,30 10,20 9,73
B-osakkeen pörssikurssi, euroa 8,09 7,58 7,40
VARAT milj.
euroa
milj. euroa milj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Osuudet osakkuusyrityksissä 7,6 7,6 7,3
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,9 1,9 1,9
Muut sijoitukset 4,8 4,7 4,6
Laskennalliset verosaamiset 3,2 3,0 3,7
LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku 76,3 68,7 65,4
Muut rahoitusvarat
käypään arvoon 53,9 53,1 52,0
Rahavarat ja saamiset 14,9 22,4 17,1
VARAT YHTEENSÄ 162,6 161,4 152,0
Lyhytaikaiset velat -0,6 -1,1 -0,4
Laskennalliset verovelat -6,4 -6,2 -4,7
SUBSTANSSI 155,6 154,1 146,9
OIKAISTU SUBSTANSSI* 157,7 156,2 149,0

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

* Tilinpäätöksen 2014 tueksi ja teollisuussijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset ovat johtaneet arvonnousuun yhdessä osakkuusyrityksessä, Coronaria Hoitoketju Oy:ssä. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyritykset käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin noteerattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Muut rahoitusvarat käypään arvoon ovat pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä.

Muihin sijoituksiin kuuluvat noteeraamattomat osakkeet ja pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitukset arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön mukaan, eli pääomarahastosijoituksen käypä arvo on pääomarahaston hallintayhtiön viimeisin ilmoittama rahaston arvo.

Norvestia Oyj

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti

facebook twitter